Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

Νέες θεραπείες για καρδιοπάθειες


Για πρώτη φορά, μετά από χρόνια, νέα φάρμακα και τεχνικές ήρθαν να προστεθούν στη φαρέτρα των γιατρών για να αντιμετωπίσουν σοβαρές καρδιαγγειακές παθήσεις, όπως υψηλή χοληστερόλη, καρδιακή ανεπάρκεια και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Όλες οι νεότερες εξελίξεις στο χώρο της καρδιαγγειακής ιατρικής θα συζητηθούν στο διεθνές συνέδριο Heart Vessels & Stroke, οι εργασίες του οποίου θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα 22-24 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τον καθηγητή καρδιολογίας και πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας κ. Πάνο Βάρδα, τη χρονιά που μας πέρασε έλαβαν έγκριση νέες φαρμακευτικές θεραπείες σε 4 θεραπευτικά πεδία:

1. Υψηλή χοληστερόλη. Θεμέλιος λίθος της θεραπείας για δεκαετίες αποτελούν οι στατίνες, με σημαντικά αποτελέσματα στη μείωση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας. Ωστόσο, υπάρχουν ασθενείς που δεν μπορούν να ανεχθούν τις στατίνες ή δεν μπορούν να επιτύχουν το στόχο της υπολιπιδαιμικής αγωγής μόνο με στατίνες. 

Η μελέτη ατόμων με γενετικά αυξημένη ή μειωμένη χοληστερόλη και η ανάλυση του γονοτύπου τους οδήγησε στην ανακάλυψη της πρωτεΐνης proprotein convertase subtilisin/kexintype 9 (PCSK9). Η πρωτεΐνη αυτή βρέθηκε ότι είναι κύριος ρυθμιστής του μεταβολισμού της χοληστερόλης και έγινε στόχος για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων.

Το 2015, εγκρίθηκαν δύο νέα φάρμακα αυτής της κατηγορίας: Η ουσία evolocumab, που αναπτύχθηκε από την Amgen και η alirocumab από την Sanofi. Πρόκειται για μονοκλωνικά αντισώματα, τα οποία δρουν αποτελεσματικά στην PCKS9 και έχουν ως βασικό τους χαρακτηριστικό ότι χορηγούνται μία φορά το μήνα. Από την άλλη, όμως, έχουν υψηλό κόστος.

2. Αντιπηκτική αγωγή. Τα τελευταία χρόνια, είχαμε επανάσταση στην πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων χάρη σε νέα αντιπηκτικά φάρμακα (NOACs), όπως η ετεξιλική δαβιγατράνη. Ωστόσο, ένα από τα σοβαρά μειονεκτήματά τους ήταν ότι δεν υπήρχουν ειδικά αντίδοτα ώστε να χορηγηθούν άμεσα σε περιπτώσεις αιμορραγιών.

Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η ουσία idarucizumab, η οποία είναι αντίδοτο της δαβιγατράνης και ενδείκνυται σε ενήλικες ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με Pradaxa, όταν απαιτείται ταχεία αναστροφή της αντιπηκτικής δράσης της δαβιγατράνης:

Για επείγον χειρουργείο/ επείγουσες επεμβατικές πράξεις.
Σε απειλητική για τη ζωή ή ανεξέλεγκτη αιμορραγία.

3. Πρόληψη εγκεφαλικού. Η ουσία edoxaban έλαβε έγκριση για τη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου και συστηματικής εμβολής σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή. Η νέα θεραπεία που έχει αναπτυχθεί από την DaiichiSankyo έχει ήδη λάβει έγκριση για τη θεραπεία της εν τω βάθη φλεβικής θρόμβωσης και της πνευμονικής εμβολής σε ασθενείς που έχουν ήδη υποβληθεί σε αγωγή με χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη για 5 έως 10 ημέρες.

4. Καρδιακή ανεπάρκεια. Τον Νοέμβριο εγκρίθηκε το φάρμακο lCZ696 (Entresto), για την αντιμετώπιση ασθενών με συμπτωματική χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF).Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί μία πάθηση που είναι απειλητική για τη ζωή και προσβάλει σχεδόν 15 εκατομμύρια Ευρωπαίους, από τους οποίους οι μισοί περίπου πάσχουν από τη μορφή του μειωμένου κλάσματος εξώθησης.

Το νέο φάρμακο είναι ένα χάπι που χορηγείται δύο φορές την ημέρα και διαθέτει ένα μοναδικό τρόπο δράσης: συνδυάζει το μηχανισμό δράσης ενός Αναστολέα των Υποδοχέων της Αγγειοτενσίνης και ενός Αναστολέα της Νεπριλυσίνης, που μειώνει το φορτίο της ανεπαρκούσας καρδιάς.

«Το 2015 ήταν μια επιστημονικά παραγωγική χρονιά στο χώρο της καρδιοαγγειακής ιατρικής, με σημαντικές μελέτες που σίγουρα θα επηρεάσουν την κλινική πρακτική μας», σημειώνει ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου, παθολόγος, κ. Κωνσταντίνος Βέμμος. Ειδικότερα, αυτή τη χρονιά υπήρξαν πολλές θετικές μελέτες, οι οποίες αφορούσαν την πρώιμη ενδοαυλική απομάκρυνση του θρόμβου σε σοβαρά ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια – μία μέθοδος που πλέον καθιερώνεται στην κλινική πρακτική. 

Ακόμη, ξεχώρισαν άλλες δύο μελέτες:

Μελέτη SPRINT. Είναι δυνατόν να αποτελέσει μια μελέτη ορόσημο στο χώρο της υπέρτασης και τα δεδομένα της πιθανότατα τελικά θα οδηγήσουν στην αναθεώρηση των κατευθυντήριων οδηγιών για την Υπέρταση. Οι τρέχουσες οδηγίες προτείνουν συστολική ΑΠ (ΣΑΠ) κάτω από 140 mmHg και κάτω από 150mmHg για τους πιο ηλικιωμένους.

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ (NIH) και περιέλαβε πάνω από 9.300 υπερτασικούς ασθενείς, ηλικίας 50 ετών και άνω με τουλάχιστον έναν ακόμη παράγοντα κινδύνου. Ξεκίνησε το 2009 και επρόκειτο να ολοκληρωθεί το 2017.

Σκοπός της ήταν να εξετάσει εάν η ομάδα των ασθενών στους οποίους η πίεση μειωνόταν κάτω των 120, θα είχε καλύτερη έκβαση συγκριτικά με αυτούς που η πίεση ήταν κάτω του συμβατικού στόχου των 140mmHg. Καθώς η πρώτη ομάδα είχε πολύ λιγότερα καρδιαγγειακά επεισόδια έναντι της δεύτερης, η μελέτη διακόπηκε πρόωρα, παρέχοντας σαφή μηνύματα σχετικά με τη θεραπεία των υπερτασικών ασθενών.

Βέβαια, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Η στόχευση σε τόσο χαμηλές τιμές αρτηριακής πίεσης (κάτω από 120 mmHg), ισοδυναμεί συχνά με χορήγηση πολλών φαρμάκων σε ισχυρές δόσεις. Οι παρενέργειες των φαρμάκων είναι πιθανό να ακυρώσουν το όποιο όφελος. 

Μελέτη IMPROVE IT. Σε αυτή τη μελέτη συμμετείχαν 18.144 ασθενείς με ένα πολύ πρόσφατο οξύ στεφανιαίο επεισόδιο και χαμηλά αρχικά επίπεδα LDL χοληστερόλης (ως 125 mg/dL). Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε σιμβαστατίνη 40 mg είτε σιμβαστατίνη/εζετιμίμπη 40/10 mg.
Η μελέτη είχε σκοπό να απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήματα: 

1. Αν μειώσουμε την LDL χοληστερόλη χαμηλότερα από τον προτεινόμενο σήμερα στόχο των 70 mg/dL, θα έχουμε περαιτέρω μείωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων; Με άλλα λόγια ισχύει το όσο χαμηλότερα τόσο καλύτερα για πολύ χαμηλά επίπεδα LDL χοληστερόλης; 

2. Αν αυτή η επιπλέον μείωση επιτευχθεί με τη χορήγηση εζετιμίμπης, αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων; Με άλλα λόγια η εζετιμίμπη μειώνει τα καρδιαγγειακά επεισόδια; Και είναι η μακροχρόνια χορήγησή της ασφαλής;

Η μελέτη IMPROVE-IT έδωσε απαντήσεις και στα δύο πολύ σημαντικά ερωτήματα που είχαν τεθεί. Σε ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου, όπως ήταν οι ασθενείς της μελέτης, η επίτευξη επιπέδων LDL χοληστερόλης κοντά στα 50 mg/dL οδήγησε σε σημαντική επιπλέον μείωση των επεισοδίων σε σύγκριση με τα 70 mg/dL. 

Από την άλλη όμως, η επιπλέον μείωση της LDL χοληστερόλης που προκαλεί η χορήγηση εζετιμίμπης οδηγεί σε σημαντική μείωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων μεν, αλλά το ποσοστό της οποίας είναι αυτό που αναμένουμε και με βάση τις μελέτες των στατινών. Έτσι, στις ΗΠΑ, ο οργανισμός FDA μέχρι σήμερα δείχνει να μην έχει πεισθεί ότι για τη σχέση κόστους-οφέλους του συνδυασμού σιμβαστατίνης/εζετιμίμπης. 


Πηγή : zougla.gr


ΓΣΕΕ: Οδυνηρές οι επιπτώσεις στην εκπαίδευση από την υποχρηματοδότησηΓια δραματική επιδείνωση της ήδη κακής εικόνας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος λόγω της πολιτικής των μνημονίων, κάνει λόγο η Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2015 του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ. 

«Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην υποχρηματοδότηση και στις ανισότητες, ουραγός στην καινοτομία και στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα στην ΕΕ», αναφέρει η έκθεση με τίτλο "Η ταυτότητα της ελληνικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 2002 έως το 2014". 

Όπως τονίζεται στα συμπεράσματα της έρευνας που παρουσιάστηκε την Τρίτη από τον Νίκο Παϊζη, μαθηματικό-ερευνητή, επιστημονικό σύμβουλο του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, παρουσία του υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη, στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΕ, «η εικόνα της ελληνικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σύγκριση με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι προκαλεί βαθύτατη ανησυχία για το μέλλον των νεότερων γενιών και για το ίδιο το μέλλον της Ελλάδας».

Σύμφωνα με την έκθεση, είναι οδυνηρές οι επιπτώσεις της υποχρηματοδότησης στην εκπαίδευση, με το πρόβλημα να εστιάζεται κυρίως στην προσχολική εκπαίδευση, οι υποδομές της οποίας δεν καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των νηπίων. Επίσης, στο σύνολο των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζονται σοβαρότατα προβλήματα και ελλείψεις, τόσο σε κτίρια όσο και σε χώρους εστίασης, εργαστηριακές υποδομές, χώρους πολλαπλών δραστηριοτήτων, αλλά και σε κατάλληλο διαδακτικό εξοπλισμό. Ακόμη ένα ιδιαίτερο εύρημα που καταδεικνύει η έκθεση, είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα, παρότι δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής, εμφανίζει ραγδαία αύξηση του αριθμού των NEETs δηλαδή των νέων ανθρώπων έξω από την εκπαίδευση, την εργασία και την κατάρτιση. 

Η ασφυκτική πολιτική της λιτότητας στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει επίσης -αναφέρει η έκθεση του ΚΑΝΕΠ- προκαλέσει την έξαρση των εκπαιδευτικών/κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάδα σημειώνει το μεγαλύτερο εύρος ανισοκατανομής πόρων ανάμεσα σε προνομιούχα (κοινωνικο-οικονομικά και πολιτιστικά) και μη-προνομιούχα σχολεία. Επίσης, είναι μεταξύ των ευρωπαίων πρωταθλητών της ανεργίας των νέων με πτυχίο.

Η υποχρηματοδότηση μαζί με «τα αναποτελεσματικά προγράμματα σπουδών, όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα, οδηγεί την Ελλάδα σε χαμηλές επιδόσεις στα παραγόμενα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μαθητές των ελληνικών σχολείων καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις στην επίδοση στα βασικά γνωστικά αντικείμενα (μαθηματικά, γλώσσα, φυσικές επιστήμες). Εξάλλου, στους επτά διαθέσιμους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαπιστωθεί η πρόοδος εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών συστημάτων, η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε κανέναν από αυτούς μέσα στην πρώτη σε επίδοση πεντάδα χωρών.

«Βρισκόμαστε προ των πυλών μιας πανεθνικής εκπαιδευτικής τραγωδίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο τις τελευταίες δεκαετίες» κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου οι ερευνητές του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ στα συμπεράσματα της έκθεσης και υπογραμμίζουν ότι το ζήτημα είναι βαθύτατα πολιτικό.

Η έκθεση μελετά τα βασικά μεγέθη της ελληνικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συγκριτική αποτύπωση όλων των διαθέσιμων οικονομικών και μη-οικονομικών μεγεθών της για την περίοδο 2002-2014 και τη θέση της στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο αναφοράς.Πηγή : tanea.gr


Αβραμόπουλος: Σε 4 εβδομάδες θα πρέπει να είναι έτοιμα τα Hotspots στην Ελλάδα και στην ΙταλίαΠροειδοποιεί για αύξηση της προσφυγικής ροής τους επόμενους μήνες. Επισημαίνει δε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει σε αυτές τις χώρες κάθε δυνατή στήριξη.

Το αργότερο, σε τέσσερις εβδομάδες θα πρέπει να είναι έτοιμα τα «Hotspots» στην Ελλάδα και στην Ιταλία, τονίζει ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Μετανάστευση Δημήτρης Αβραμόπουλος και προειδοποιεί για αύξηση της προσφυγικής ροής τους επόμενους μήνες.


«Δεν έχουμε περισσότερο από τέσσερις εβδομάδες, προκειμένου να επιτύχουμε αποτελέσματα στα σύνορα» δηλώνει ο κ.Αβραμόπουλος στην Sueddeutsche Zeitung και, αναφερόμενος στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν δέχονται να συνεισφέρουν στην κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια, τονίζει ότι κάποιες κυβερνήσεις λένε «όχι» σε όλα, αλλά αποσιωπούν από τους λαούς τους τις συνέπειες αυτής της άρνησης.

Επισημαίνει δε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει σε αυτές τις χώρες κάθε δυνατή στήριξη: «Πήγα σε κάθε χώρα, υποσχέθηκα παντού στήριξη, οικονομική, τεχνική και σε υποδομές» δηλώνει ο Ευρωπαίος Επίτροπος και τονίζει ότι κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ευθύνεται η ΕΕ για το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχει εξευρεθεί λύση. Εξηγεί μάλιστα ότι δεν είναι ακόμη ορατό το τέλος του μεγάλου προσφυγικού κύματος και εκφράζει την ανησυχία του ότι «τους επόμενους μήνες ο αριθμός θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο».
Ντόρα σε Τσακαλώτο: Γιατί καθυστερεί ο διορισμός του Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων;Ερώτηση με αιχμές για την απουσία Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κατέθεσε σήμερα στη Βουλή η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη προς τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Όπως αναφέρει η κ. Μπακογιάννη στην ερώτησή της προς τον υπουργό Οικονομικών, από τις 23 Δεκεμβρίου 2015, ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος έχει εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο το διορισμό του κ. Γεωργίου Πιτσιλή.

Έκτοτε, εκκρεμεί η δημοσίευση του διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με αποτέλεσμα να παραμένει ακέφαλη η πλέον νευραλγική θέση του δημόσιου τομέα. 

Σύμφωνα με την κ. Μπακογιάννη, οι λόγοι της καθυστέρησης είναι άγνωστοι.

Προφανώς, πάντως, ένας από αυτούς είναι για να προχωρήσει η διαδικασία αντικατάστασης των Γενικών Διευθυντών, χωρίς την παρουσία νέου Γενικού Γραμματέα». 

Η βουλευτής της Ν.Δ. προσθέτει πως αυτή τη διαδικασία ξεκίνησε ξαφνικά στις 11 Ιανουαρίου 2016 ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας κ. Ιωάννης Μπάκας (ο οποίος συνταξιοδοτείται στο άμεσο προσεχές διάστημα) γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτηματικά. 

Η ίδια τονίζει:

Την παρούσα χρονική στιγμή, η επιλογή νέων διευθυντών συνιστά μεθοδευμένη κίνηση με στόχο την επιλογή προσώπων που πρόσκεινται στους κομματικούς μηχανισμούς του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ.

Η κ. Μπακογιάννη ρωτά τον υπουργό Οικονομικών: «Πότε θα διοριστεί ο νέος Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων; Μήπως η οριστική επιλογή του αποτελεί προϊόν παρασκηνιακών μεθοδεύσεων; Η σπουδή να αντικατασταθούν άρον-άρον οι Γενικοί Διευθυντές της Γενικής Γραμματείας προάγει την αξιοκρατία; Είναι συμβατή προς τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού περί ακομμάτιστης δημόσιας διοίκησης;


Πηγή : parapolitika.grΒερναρδάκης: Δηλαδή ο Ομπάμα δεν έχει δικούς του συμβούλους; - Δεν μπορεί να έχει Σεφ ντε Καμπινέ;;Τους διορισμούς Συμβούλων από τους προέδρους Ομπάμα και Ολάντ επικαλέστηκε σήμερα ο Χριστόφορος Βερναρδάκης για να δικαιολογήσει τις προσλήψεις συγγενών και φίλων ως μετακλητών στα Υπουργικά γραφεία.

Τους διορισμούς Συμβούλων από τους προέδρους Ομπάμα και Ολάντ επικαλέστηκε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, για να δικαιολογήσει τις προσλήψεις συγγενών και φίλων ως μετακλητών στα Υπουργικά γραφεία.


«Δηλαδή ο Λευκός Οίκος δεν έχει συμβούλους της επιλογής του Προέδρου των ΗΠΑ;» διερωτήθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης τύπου και συνέχισε λέγοντας: 

«Δηλαδή αμφισβητείται το δικαίωμα ένα πολιτικό πρόσωπο να έχει ένα γραφείο ως Chef de Cabinet; Ο κ. Ολάντ δεν έχει στα Ιλίσια δικούς του συμβούλους;».

Σύμφωνα με τον κ. Βερναρδάκη «θα υπήρχε θέμα αν είχαμε μία βιομηχανία παραγωγής μετακλητών, που δεν έχουμε. Αν είχαμε σύστημα διορισμών στο δημόσιο με αυτή τη διαδικασία, που δεν έχουμε. Επομένως έχουμε ως κεντρική επιλογή μάλιστα να το εντάξουμε στα οργανογράμματα επισήμως και νομίζω ότι το θέμα τελειώνει εδώ πέρα» κατέληξε. 

Τέλος, ο κ. Βερναρδάκης χαρακτήρισε προσχηματική την προσπάθεια που, όπως υποστήριξε, επιτελείται, για να μεταφερθεί η ατζέντα κάπου αλλού.


Πηγή: skai.gr


Τσίπρας σε Μητσοτάκη: Πάρε θέση για το ασφαλιστικόΠρόεδρος ΝΔ: Η διαφωνία μας θα παραμείνει αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει προσπάθεια συνεννόησης για θεσμικά ζητήματα.

Ασφαλιστικό, δημόσια διοίκηση και ΕΣΡ βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της συζήτησης του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της ΝΔ, κατά την πρώτη τους συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Τσίπρας κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη να πάρει θέση σε σχέση με το ΔΝΤ και να διαλέξει πλευρά στη διαπραγμάτευση για το Ασφαλιστικό.

Επίσης, του ζήτησε να συμβάλει ώστε ξεμπλοκαριστεί το ζήτημα με τη συγκρότηση του ΕΣΡ, να εκλεγεί το νέο συμβούλιο, για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία αδειοδότητησης των καναλιών.

«Δεν είναι σωστό κανένα κόμμα να κάνει αβάντες στους ολιγάρχες μιντιάρχες» φέρεται να είπε ο πρωθυπουργός στον πρόεδρο της ΝΔ.

Επίσης, τον κάλεσε να ψηφίσει το νομοσχέδιο για τη δημόσια διοίκηση, λέγοντας πως το πρόβλημα δεν είναι οι μετακλητοί που φεύγουν με τον υπουργό, αλλά η αδιαφάνεια και ο κομματισμός στη διαδικασία ανάδειξης των μόνιμων στελεχών του δημοσίου.

Στο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες οι δύο άνδρες συνομίλησαν στον ενικό.

«Η εκλογή σου κλείνει και έναν ηλικιακό κύκλο» ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, για να συμπληρώσει ότι μένει να αποδειχθεί πως η νέα γενιά μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας καθαρής πολιτικής αντιπαράθεσης με επιχειρήματα και ταυτόχρονα μιας ειλικρινούς ανταλλαγής πληροφοριών και ενημέρωσης για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας.

Ο πρωθυπουργός είπε ακόμα ότι η παρουσία του προέδρου της ΝΔ στη θέση του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης κλείνει έναν κύκλο κακής παράδοσης μη επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο θεσμικούς παράγοντες του τόπου, όταν ο ίδιος ήταν στη θέση που σήμερα βρίσκεται ο κ. Μητσοτάκης.

Δεσμεύτηκε πως σε ό,τι τον αφορά θα είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή, να παράσχει στον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης πλήρη ενημέρωση για τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τη χώρα.

«Ο νέος πολιτικός πολιτισμός πρέπει να στηρίζεται στη γλώσσα της αλήθειας» απάντησε ο πρόεδρος της ΝΔ, συμπληρώνοντας ότι προσβλέπει σε ειλικρινή συζήτηση με τον πρωθυπουργό.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη διαφωνία που έχουν οι δύο πλευρές σε πολλά ζητήματα και αναγνώρισε ότι η διαφωνία θα παραμείνει.

Ωστόσο, ανέφερε ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να υπάρξει προσπάθεια συνεννόησης για θεσμικά ζητήματα όπως επιβάλλει το Σύνταγμα, ζητώντας αυξημένη πλειοψηφία.

Η συνάντηση ολοκλήρώθηκε στις 16:30 και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχώρησε χωρίς να κάνει δηλώσεις.

Η πολιτική μονομαχία των Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη που μόλις ξεκίνησε αναμένεται στην πορεία να είναι ιδιαίτερα σκληρή και να λάβει το χαρακτήρα "ένας εναντίον ενός". Ο νέος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εμφανίζεται πανέτοιμος για τη μετωπική του σύγκρουση με τον Πρωθυπουργό, αλλά και καθημερινό στενό, πολιτικό μαρκάρισμα.

Η σημερινή τους πρώτη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν πρώτη και αναγνωριστική αλλά και ταυτόχρονα θα αναδείξει σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο που θα κινηθούν το επόμενο διάστημα. 

Οι δυο πολιτικοί έχουν τεράστιες διαφορές και ο κ. Μητσοτάκης έχει φροντίσει πολλές φορές έως τώρα, αν και λίγες ημέρες στην ηγεσία της ΝΔ, να τραβήξει διαχωριστική γραμμή με τον κ. Τσίπρα. 

Η ΝΔ σταδιακά με τις αλλαγές που προωθούνται περνάει στην επόμενη φάση της _ ήδη χθες ορίστηκαν οι δυο αντιπρόεδροί της, ο Κωστής Χατζηδάκης (υπεύθυνος προγράμματος) και ο ´Αδωνις Γεωργιάδης (υπεύθυνος για την ΚΟ και την παρουσία της ΝΔ στη Βουλή)_ και ετοιμάζεται για μετωπική σε όλα τα επίπεδα. 

Ήδη, πριν από τη συνάντηση των κκ. Τσίπρα και Μητσοτάκη, η ΝΔ έθεσε σειρά ενστάσεων για το ΕΣΡ και το ρόλο του υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά στο συγκεκριμένο ζήτημα και στο επίμαχο θέμα των τηλεοπτικών αδειών. 

Η επιλογή να οδηγηθούν τα πράγματα σε προσωπική αντιπαράθεση Μητσοτάκη-Τσίπρα δεν είναι τυχαία. Τα πολιτικά δεδομένα και τα πρώτα επικοινωνιακά ευρήματα, μετά την εκλογή της νέας ηγεσίας, οδηγούν στην πρόβλεψη από το επιτελείο του κ. Μητσοτάκη ότι το πολιτικό ιμπέριουμ που είχε μέχρι πρότινος ο κ. Τσίπρας βαίνει προς ανατροπή. Γι' αυτό λένε πρέπει και η ΝΔ γρήγορα να εμπεδώσει το αίσθημα στην κοινωνία πως έχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης που είναι στη λογική "σκληρό ροκ" έναντι της κυβέρνησης και δεν είναι διατεθειμένος να παράσχει συναίνεση (πχ θα καταψηφίσει το ασφαλι στικό) παρά μόνο στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, προχωρά στην ολοκλήρωση του πρώτου μέρους του σχεδίου του με τις αλλαγές στο κόμμα. Για να γίνει πιο σαφές, αλλάζει ριζικά τα πρόσωπα, τους ρόλους και το περιεχόμενο της πολιτικής του, πεπεισμένος ότι για να ξαναφέρει τη ΝΔ στην εξουσία πρέπει να την αλλάξει. 

Το δεύτερο μέρος του σχεδίου αφορά την αντιστοίχηση των δυνάμεων της νέας ΝΔ με προνομιακό τρόπο έναντι των αντίστοιχων κοινωνικών, ενώ ο βασικός στόχος του είναι ακυρώσει τα βασικά στοιχεία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, των προσώπων της συμπεριλαμβανομένων.


Μητσοτάκης: Προσβλέπω σε εποικοδομητικό διάλογο με τον πρωθυπουργό

«Προσβλέπω σε έναν ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο» δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγη ώρα πριν από την συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Η δήλωση του κ. Μητσοτάκη έγινε αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμο.


Πηγή : tovima.gr


Απέσπασε την αδελφή και τον αδελφό του (και) ο γενικός γραμματέας του υπ. Υγείας!

Νίκος Χασαπόπουλος 

Από τον ΒΗΜΑτοδότη της Κυριακής

Ο ανεκδιήγητος Άϊ Βασίλης του ΣΥΡΙΖΑ

Αυτός που καρατόμησε τους διοικητές των νοσοκομείων διόρισε το σόι του στο γραφείο του.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας Π. Γιαννουλάτος έγινε γνωστός από τη γενειάδα α λα Αϊ-Βασίλη που διατηρεί και από την καρατόμηση των περισσότερων διοικητών των νοσοκομείων. Παλαιός συνδικαλιστής προερχόμενος από το ΠαΣοΚ, απέσπασε τη Μαργαρίτα Δημητριάδου στο γραφείο του. Πρόκειται για την αδελφή του. Απέσπασε επίσης στο γραφείο του τον Αριστομένη-Ανδρέα Γιαννουλάτο. Είναι ο αδελφός του.


Πηγή : ygeiapress.gr


Έρευνα : Δημόσια Υγεία στην εντατικήΕυαγγελισμός 8, Λαϊκό 5-6, Ελπίς και Σισμανόγλειο 4, Αλεξάνδρα 3. Αριθμοί που αντιστοιχούν περίπου στις υπερωρίες των γιατρών και στις ώρες αναμονής των ασθενών.

Ο χειρότερος εφιάλτης του ιατρικού προσωπικού και των υγειονομικών υπαλλήλων γίνεται πραγματικότητα.

Το κλείσιμο των περισσότερων πρώην πολυϊατρείων του ΙΚΑ και τα λουκέτα στα μικρά νοσοκομεία, υπερφόρτωσαν την δημόσια Υγεία της Αθήνας. «Φέτος τα πράγματα χειροτέρεψαν» παρατηρούν οι γιατροί. Η ανύπαρκτη πρόληψη έχει αυξήσει η νοσηρότητα με αποτέλεσμα, ο κόσμος να καταφεύγει στα νοσοκομεία για ίαση όταν το πρόβλημα έχει ήδη προχωρήσει.

Η συσσώρευση σε ράντζα έχει αυξηθεί σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα κυρίως τις ημέρες της εφημερίας τους, οι ασθενείς περιμένουν ώρες για μια απλή εξέταση, οι γιατροί ανεξαρτήτως εμπειρίας και ειδικότητας δεν προλαβαίνουν να πάρουν ανάσα, οι νοσηλευτές αναγκάζονται συχνά να δουλέψουν δύο βάρδιες συνεχόμενες. Τα περισσότερα μηχανήματα (πχ αξονικοί τομογράφοι) είναι ασυντήρητα, ενώ παρά το γεγονός ότι ήδη μετράμε 6 νεκρούς από τη γρίπη, δεν λαμβάνονται τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας, με μάσκες και αντισηπτικά, στους χώρους αναμονής ασθενών.
Την ίδια στιγμή, στα νοσοκομεία όλης της χώρας, καλύπτονται τα 2/3 από τις προβλεπόμενες θέσεις γιατρών που υπολογίζονται περίπου σε 2.700-2.800. Λείπουν δηλαδή περίπου 900 μόνιμοι γιατροί, οι υπηρεσίες των οποίων καλύπτονται με επικουρικούς, συμβασιούχους 2ετούς ή 5μηνης σύμβασης και από εκπαιδευόμενους που φοιτούν στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ. Οι τελευταίοι περνούν το κατώφλι των μεγάλων νοσοκομείων ως μαθητευόμενοι και ουσιαστικά δουλεύουν σε εξοντωτικά ωράρια, 18 ώρες την ημέρα έναντι περίπου 250 ευρώ το μήνα. Όμως το φιλότιμο του προσωπικού δεν αρκεί. Χρειάζονται και μέσα από την Πολιτεία.

Με αυτά τα δεδομένα το CNN Greece καταγράφει τι συμβαίνει σε μια κοινή εφημερία και ζει από κοντά την περιπέτεια των ασθενών.

ΛΑΙΚΟ


Η τηλεόραση στα εξωτερικά ιατρεία του Λαϊκού νοσοκομείου δείχνει την κλήρωση του τζόκερ. Ένα βουβό πλήθος κοιτάζει την οθόνη από τις καρέκλες τις αίθουσας αναμονής. Για αυτούς τζακ ποτ θα ήταν να είχαν 150 νούμερα αναμονής πιο πριν. Όμως οι περισσότεροι νιώθουν ότι η τύχη τους έχει εγκαταλείψει από τη στιγμή που εισέρχονται στο κτίριο της οδού Αγίου Θωμά στο Γουδί που απόψε εφημερεύει.

Τα φορεία, εισέρχονται στην αίθουσα κάθε πέντε λεπτά, μεταφέροντας ασθενείς: εμφράγματα, εγκεφαλικά, έντονοι πόνοι. Ένας τραυματιοφορέας φέρνει κάποιον με μαχαίρι καρφωμένο στο πόδι.
«Βλέπεις τι γίνεται. Εμείς την κάτσαμε τη βάρκα. Μας έχουν γραμμένους» μονολογεί η διπλανή μου. Συνοδεύει τον άντρα της που έχει μάλλον μια κοινή γρίπη και μετά από 4ωρη ταλαιπωρία έχει αποκοιμηθεί πάνω της. Πίσω μας ένας ηλικιωμένος, με γραβάτα και καπέλο.

«Το ΕΚΑΒ μου είπε ότι θέλει μιάμιση ώρα, με το ταξί μου ήρθα σε δέκα λεπτάκια» ψελλίζει στον διπλανό του. Φαίνεται κατάκοπος αλλά το κρύβει: αν και καρδιοπαθής με 39 πυρετό για 4η ημέρα, περιμένει στωικά να εξεταστεί από τις 5 το απόγευμα. «Τουλάχιστον αν πάθω κάτι να είμαι εδώ, όχι μόνος στο σπίτι» . Λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου δεν εισήλθε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θεωρείται στην ιατρική ορολογία «περιπατητικός ασθενής».

Στις 22:18 τραβάω από το μηχάνημα αναμονής τον αριθμό 774 ενώ στην ηλεκτρονική οθόνη, αναγράφεται ότι ο τελευταίος που μπήκε στο παθολογικό είχε το 642. Το ένα περιστατικό διαδέχεται το άλλο. Δεν υπάρχει εκτίμηση για το χρόνο αναμονής. «Πόση ώρα υπολογίζετε για το 774;» ρωτάω την προϊσταμένη. «Αναλόγως πως θα εξελιχθούν τα περιστατικά».

Στο προαύλιο μια γυναίκα διπλωμένη στα δύο. «Τρεις ώρες περιμένω. Απαρατήρητη», λέει κλαίγοντας. «Σκωληκοειδίτη έχω; Κολικό νεφρού; Δεν ξέρω!».

Πλησιάζουν μεσάνυχτα. Ο αριθμός στον πίνακα εδώ και μιάμιση ώρα, έχει μειωθεί μόλις κατά 11 μονάδες. Η κυρία μπροστά μου, που είχε φέρει τον πατέρα της με πολύ χαμηλό αιματοκρίτη, συμπληρώνει 8 ώρες αναμονής. Ο ηλικιωμένος με τη νεφρική ανεπάρκεια περιμένει 3 ώρες μεταξύ δύο εξετάσεων και 7 από την ώρα που κάτεφτασε. Στο βάθος έξω από το ορθοπεδικό τμήμα, μια κοπέλα με πρησμένο αστράγαλο κρατάει μια πετσέτα με πάγο που πήρε από τα απέναντι καφέ και μιλάει στο τηλέφωνο: «Περιμένω 5 ώρες και δεν με έχει δει γιατρός. Να φύγω;».

Με 9 νεκρούς από τη γρίπη και 35 στην εντατική, αντισηπτικό χεριών ούτε για δείγμα. Μάσκες δεν υπάρχουν σε εμφανές σημείο, αν όμως ζητήσεις από την προϊσταμένη θα σου δώσει. Οι διάδρομοι γεμάτοι κόσμο. Δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ υγειούς και ασθενούς. Ποιοι οι καρδιοπαθείς και ποιοι οι εμπύρετοι; Ολοι είναι στριμωγμένοι, ο ένας πάνω στον άλλον.

Από την αναμονή δεν γλίτωσε ούτε η γιαγιά Ευαγγελία. Ηρθε με ασθενοφόρο, εμπύρετη, με διάφορες παθήσεις μεταξύ των οποίων απορυθμισμένο διαβήτη, εξετάστηκε και τώρα έχει πέσει σε λήθαργο ξαπλωμένη σε ένα ράντζο, στο διάδρομο. «Τί περιμένετε;». «Την επόμενη εξέταση. Θα ξημερώσουμε εδώ, έχει πολλές εξετάσεις γιατί μας είπαν ότι βρίσκεται σε γκρίζα ζώνη» λέει η νεαρή γυναίκα που της κρατάει συνεχώς το χέρι.

Ξαφνικά, κάποιος εκρήγνυται. Τον είχα δει και πριν να παρακαλάει μια νοσηλεύτρια, να κινήσει πιο γρήγορα τη διαδικασία της εισαγωγής. «Δεν πάει άλλο πια. Φέρτε μου ένα φορείο, μια καρέκλα να τον πάω στο δωμάτιο.». «Δεν υπάρχει τίποτα ελεύθερο. Ηρεμήστε κύριε. Κι αν σας πέσει;» του απαντάει η προϊσταμένη. «Δεν είμαστε ζώα!» φωνάζει ένας, «θα πεθάνω εδώ μέσα, παίρνεις την ευθύνη;» επιτίθεται κάποια άλλη ασθενής. «Λοβέρδος, Αδωνης, τώρα Συριζας. Εχουμε γονατίσει» λέει ο κύριος Αντώνης. Ηταν ο πρώτος που συνάντησα όταν μπήκα: χήρος 78 ετών, με χρόνιο πρόβλημα στα νεφρά, του είπαν να περιμένει να κάνει εισαγωγή. «Δεν πάει άλλο» λέει τραβάει από τη φλέβα του τον ορό και φεύγει.

Αποχωρώ αφήνοντας πίσω εικόνες ενός συστήματος υγείας που έχει προ πολλού καταρρεύσει. Ο, τι έχει απομείνει όρθιο είναι χάρη στην καλή θέληση των γιατρών και των νοσηλευτών που πίσω από τους αριθμούς ακόμα βλέπουν ανθρώπους.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ


Συχνά όταν στην οδό Μαρασλή ανάβει η ένδειξη «εφημερεύει» ο Βαγγέλης Καλεντάκης αναλαμβάνει καθήκοντα. Δεν είναι γιατρός ή νοσηλευτής. Είναι ταξιτζής.

Έτσι και σήμερα. «Πριν από λίγο πήγα έναν παππούλη στο Παγκράτι. Περίμενε εδώ από τις 5 και δεν υπήρχε ασθενοφόρο να τον γυρίσει. Και δες πόσα είναι παρκαρισμένα» λέει δείχνοντας 6 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο προαύλιο του Ευαγγελισμού. Εκεί περίμενα όταν με πλησίασε ένας νεαρός και μου έδωσε την κάρτα του. «Ασθενοφόρα. Κινητές ιατρικές μονάδες, πλήρως εξοπλισμένες».

«Ο Ευαγγελισμός σε ώρα εφημερίας είναι χειρότερος από νοσοκομείο εμπόλεμης περιοχής» συνηθίζουν να λένε οι γιατροί του νοσοκομείου. Εξυπηρετεί σχεδόν 3000 ασθενείς. Σε 12 ώρες, κάθε ειδικότητα, καλείται να αντεπεξέλθει τουλάχιστον σε 100 περιστατικά έχοντας πάντα στο νου τους ασθενείς που νοσηλεύονται στις 950 κλίνες του νοσοκομείου. «Είμαστε γιατροί με ρόδες».


Ώρα αιχμής, θεωρείται το μεσημέρι της εφημερίας, λίγο πριν ξεκινήσει η βάρδια και οι πρώτες βραδινές ώρες. «Είναι οι ώρες κόπωσης του κόσμου που γυρίζει σπίτι και αισθάνεται μια αδιαθεσία ή βλέπει χλωμούς τους δικούς του. Θα βάλει ένα θερμόμετρο, θα δει τους παππούδες, θα βάλει θερμόμετρο στο παιδί». Από τις 6 μέχρι τις 10, καταφθάνει η πρώτη φουρνιά των περιπατητικών ασθενών. Από τους 1500-1800 που θα περάσουν από δω σήμερα συνήθως το 80% είναι υπόθεση της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Μόνο το 20% θα νοσηλευτεί.

Στις 9 στέκομαι στην ουρά μπροστά στο ταμείο εντολών. Με μήκος περίπου 10 μέτρα, είναι μία από τις τέσσερις μεγάλες ουρές αναμονής μαζί με αυτή των εισερχόμενων, με φορείο ή χωρίς, αυτών που περιμένουν στην αίθουσα αναμονής με το «χαρτάκι του σούπερ μάρκετ» και εκείνων που περιμένουν στο γραφείο κινήσεως.

Μποτιλιάρισμα στον διάδρομο δεξιά της κεντρικής εισόδου που οδηγεί στα ιατρεία. Αν και ευρύχωρος σε κάθε εφημερία μπλοκάρει γιατί σχηματίζονται δύο ρεύματα κυκλοφορίας: το ένα αποτελείται από περίπου 100 ασθενείς που περιμένουν τη σειρά τους μπροστά από το ταμείο εντολών, ώστε να προχωρήσουν σε εξέταση και το άλλο από γιατρούς και τραυματιοφορείς που μεταφέρουν αρρώστους με φορεία. Δύο φορεία δεν μπορούν να περάσουν ταυτόχρονα. «Σας παρακαλώ, λίγο στην άκρη» εκλιπαρεί ο υπάλληλος της εταιρείας security. «Πού να πάμε; Να γκρεμίσουμε τον τοίχο;». «Έχετε δίκιο» απολογείται. Έκανα μεταβολή και μπήκα στο ασανσέρ.


Κάθε όροφος εκτός από τις κλίνες έχει και πολλά ράντζα. Μετά από γενική εφημερία, στις παθολογικές και χειρουργικές και καρδιολογικές πτέρυγες μετράς συνήθως 20 -25. Στον τελευταίο, τον 9ο όπου βρίσκεται η Ψυχιατρική Πτέρυγα, τα 25 ράντζα είναι μόνιμα εγκατεστημένα από το 1999. Στην αλλαγή βάρδιας, η καθυστέρηση εντείνει τον εκνευρισμό των ήδη ταλαιπωρημένων ασθενών.

Περασμένα μεσάνυχτα και οι καρέκλες στην αίθουσα αναμονής έχουν γίνει κρεβάτια. Αν είσαι συνοδός και περιμένεις από τις 5 μια εξέταση, στις 12 καταρρέεις πόσο μάλλον αν είσαι ασθενής. Κάποιοι κοιμούνται σε ελεύθερα ράντζα. «Η ανθρώπινη κούραση έχει τα όριά της. Τί να κάνω; Να την φορτώσω και να φύγω; Κι αν πάθει κάτι; Θα το χω κρίμα στο λαιμό μου» λέει ένας μεσήλικας. Εφερε τη μητέρα του με αιμορραγία και βεβαρημένο ιστορικό. «Που την έχουν;». «Πρώτο διάδρομο αριστερά, δίπλα στα γραφεία, εκεί που είναι τα ράντζα».


«Αυτό που φοβόμαστε είναι η λάθος διαλογή ασθενών» λένε οι γιατροί που επιστρατεύουν τις ιατρικές γνώσεις τους και τις διαγνωστικές ικανότητές τους, προσπαθώντας να αναγνωρίσουν γρήγορα τί κρύβεται πίσω από κάθε περιστατικό και να αξιολογήσουν σωστά την κατάσταση.
Αν δεν είσαι εξοικειωμένος και βρεθείς μεταξύ παλιού και νέου κτιρίου, στον Ευαγγελισμό χρειάζεσαι GPS. 

Παντού υπάρχουν κόλλες Α4 κολλημένες στους τοίχους, τις πόρτες και τα γκισέ που προειδοποιούν: «ΟΧΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ». Ψάχνοντας τρόπο να φύγω κάποια στιγμή, βρέθηκα κατά λάθος στο σωστό αδιέξοδο. Εκεί που τρεις καθαρίστριες, κατάκοπες μετά από το πέρας μιας σκληρής βάρδιας, κι ενώ κατάφεραν με κόπο να κρατήσουν αξιοπρεπείς τις τουαλέτες που χρησιμοποίησαν χιλιάδες φορές, υγιείς και άρρωστοι, είχαν βγει να ανάψουν ένα τσιγάρο. «Καλά πας, τέρμα του διαδρόμου αριστερά και έφυγες».

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ


Από το Σισμανόγλειο δε θα έβγαινα ποτέ. Είναι σαν να βρίσκεσαι σε λαβύρινθο και να ακολουθείς βέλη που υποτίθεται ότι οδηγούν στην πτέρυγα που αναζητάς αλλά τελικά καταλήγεις μετά από έναν κύκλο στο ίδιο σημείο. Στη διαδρομή συναντάς κι άλλους χαμένους. «Πού είναι η έξοδος;», «Πώς πάω στα επείγοντα». Ξημέρωμα Σαββάτου με τη βοήθεια ενός τραυματιοφορέα, κατευθύνθηκα από την κεντρική είσοδο, στην πτέρυγα με τα επείγοντα του νοσοκομείου στο Μαρούσι.

Φορεία με ασθενείς, στριμωγμένα το ένα δίπλα στο άλλο, οι γιατροί προσπαθούν να αξιολογήσουν τα περιστατικά, στον ίδιο χώρο καταφτάνουν πολλοί με συμπτώματα γρίπης.


Ανάμεσά τους και μια τετράχρονη Ρομά που τρέμει τυλιγμένη σε μια κουβέρτα στην αγκαλιά του πατέρα της. «40 πυρετό έχει». «Πόση ώρα περιμένετε;». «Δυο ώρες. Ακόμα δεν μας φώναξε» λέει κοιτάζοντας τον υπεύθυνο «τροχονόμο ασθενών» στην αίθουσα. Η βροντερή φωνή του είναι βάλσαμο για όποιον ακούει το όνομά του και σηκώνεται να εξεταστεί.

Η θέση του νοσοκομείου, που βρίσκεται εκτός κέντρου, το γλιτώνει από την υπερφόρτωση. Ωστόσο «3-4 ώρες τις τρως μες στο νερό».

«Μια μάσκα που θα βρω;». «Όχι εδώ. Εδώ είναι ιατρείο» λέει ένας νοσηλευτής. Η έλλειψη μάσκας είναι πταίσμα. «Μας ζήτησαν να έρθουμε με τα μαξιλάρια μας γιατί έχουν έλλειψη σε μαξιλάρια και μαξιλαροθήκες» λέει συνοδός ασθενούς που μπήκε για ένα χειρουργείο ρουτίνας.


ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ


«Γεννήσαμε! Ήρθε το νούμερο 8» φωνάζει ένας νεαρός Ρομά, μη μπορώντας να συγκρατήσει τη χαρά του και το αγροτικό που είναι παρκαρισμένο έξω από το νοσοκομείο Αλεξάνδρα, πηγαίνει πάνω κάτω από τους πανηγυρισμούς της κομπανίας στην καρότσα. Αυτά ήταν τα μοναδικά γέλια που είδα, κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης νύχτας στην γενική εφημερία του νοσοκομείου Αλεξάνδρα.

Η ζέστη στην μικρή αίθουσα αναμονής των ασθενών είναι αφόρητη. Σε συνδυασμό με τον ασταμάτητο βήχα και τα φταρνίσματα, ωθεί τους περισσότερους ασθενείς, παρά το πρόβλημά τους, στο προαύλιο θεωρώντας ότι έτσι θα προστατευτούν από τα μικρόβια. Οι περισσότεροι φοράνε μάσκες που προνόησαν και έφεραν από το σπίτι τους ωστόσο είναι το μοναδικό νοσοκομείο που ανταποκρίνεται στην υποχρέωση της διάθεσης αντισηπτικού χεριών.

Η εξυπηρέτηση εδώ είναι σχετικά γρήγορη.

Η αναμονη για το 80% των ασθενών είναι περίπου 3 ώρες. Λίγο μετά τις 11, στην αίθουσα αναμονής περιμένουν περίπου 25 άτομα, νέοι οι περισσότεροι. Ανάμεσά τους μια μητέρα με δύο μικρά παιδιά που ήρθε με οξύ πόνο στην κοιλιά. «Δεν είχα που να τα αφήσω» παραπονιέται στην υποδοχή και ζητάει να της δώσουν προτεραιότητα. Όμως της λένε ότι προηγούνται τα σοβαρά περιστατικά. Δεν ξέρω πόσο περίμενε.

ΕΛΠΙΣ


Ένα βαρύ ξύλο κρατάει ανοιχτή την ξεχαρβαλωμένη πόρτα στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου Ελπίς. Πίσω της, κάτω από την επιγραφή «Αναμονή Ασθενών» βρίσκεται εκτεθειμένος στον παγωμένο αέρα «ο λεβέντης». Η ηλικιωμένη σύζυγός του, τον καθησυχάζει κάθε φορά που εκείνος τινάζεται στον ύπνο του. Κάθε τόσο τον σκεπάζει με σεντονάκι εμπριμέ που προφανώς έφερε από το σπίτι. «Μην κρυώσεις λεβέντη μου» λέει. Αλλά το γεροντάκι πάνω στο φορείο δείχνει να κοιμάται βαθιά. Κοντεύει 10 και η κόρη του, λέει ότι εξετάστηκε και περιμένουν από τις 8 για μια απλή εισαγωγή.

Αν ισχύει ότι για τους περισσότερους, δηλαδή αναμονή περίπου 4-5 ώρες, θα μπουν στο δωμάτιο λίγο μετά τα μεσάνυχτα.


Μια παχουλή νοσηλεύτρια χαϊδεύει τα μαλλιά μιας νεαρής κοπέλας. «Είσαι κάπως καλύτερα; Γαστρεντερίτιδα είναι, θα περάσει» λέει καθησυχάζοντας τους γονείς. Η πολυκοσμία στο διάδρομο, έξω από τα ιατρεία, κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική και εμποδίζει το έργο των τραυματιοφορέων.

Στην αίθουσα αναμονής οι περισσότεροι σέρνουν μαζί έναν ορό που σημαίνει ότι έχουν ήδη εξεταστεί, τουλάχιστον μία φορά. «Είναι μεγάλη η αναμονή μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εξέτασης. Κλείσαμε 5ωρο ορθοστασίας» λέει ένας κύριος που συνοδεύει την ηλικιωμένη μητέρα του. Το αναπηρικό καροτσάκι της γράφει «Ελπίς» αλλά στο πρόσωπό της αποτυπώνεται η πλήρης απελπισία.Αλεξάνδρα Τζαβέλλα , CNN Greece
Πηγή :cnn.gr


Χρυσόγονος: Πρέπει να απομακρυνθούν όσοι μετακλητοί προκάλεσαν αντιδράσεις«Έχουν γίνει σοβαρά λάθη στο ζήτημα αυτό και πρέπει να γίνουν άμεσα διορθωτικές κινήσεις» δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Αποστάσεις από την υπεράσπιση των αλλεπάλληλων διορισμών στους οποίους έχει προβεί το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, κρατά ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος. 

Ο κύριος Χρυσόγονος ζήτησε να γίνουν διορθωτικές κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή, αναγνωρίζοντας λάθη, ενώ μιλώντας στο Βήμα fm, ζήτησε όχι μόνο να φύγουν όσοι προκάλεσαν αλλά να μειωθεί και ο αριθμός των μετακλητών υπαλλήλων που δικαιούνται αυτή τη στιγμή υπουργοί και βουλευτές. 

«Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος να καλλιεργηθεί σε μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης η εντύπωση ότι όλοι είμαστε ίδιοι και αυτό θα είναι καταστροφικό» τόνισε ο ευρωβουλευτής.

Όσον αφορά τον αριθμό των μετακλητών υποστήριξε ότι και ο ένας υπάλληλος ανά βουλευτή θα ήταν αρκετός χαρακτηρίζοντας υπερβολή τους δύο μετακλητούς υπαλλήλους ανά βουλευτή που ισχύει σήμερα.

«Όπως θα ήταν ευκταίο να υπάρξει, με το νέο εκλογικό νόμο, και μείωση του αριθμού των βουλευτών. Είναι υπερβολική πολυτέλεια για την Ελλάδα με 11 εκατομμύρια πληθυσμό να έχει 300 βουλευτές, τη στιγμή που η Ολλανδία με 15 εκατομμύρια πληθυσμό έχει 150» κατέληξε στη συνέντευξή του ο κ. Χρυσόγονος.
Πηγή : protothema.grΠίεση αίματος: Προσοχή στον κρύο καιρό – Τι πρέπει να ξέρετε
Η πίεση του αίματος είναι γενικά υψηλότερη τον χειμώνα και χαμηλότερη το καλοκαίρι. Οι χαμηλές θερμοκρασίες κάνουν τα αιμοφόρα αγγεία να συστέλλονται, γεγονός που αυξάνει την αρτηριακή πίεση, επειδή απαιτείται μεγαλύτερη πίεση προκειμένου η ίδια ποσότητα αίματος να διέλθει από μικρότερης διαμέτρου δίοδο (φλέβες και αρτηρίες).

Εκτός από το κρύο, η πίεση του αίματος μπορεί επίσης να επηρεαστεί από μια ξαφνική αλλαγή στον καιρό, όπως μια ξαφνική καταιγίδα. Το σώμα σας -και τα αιμοφόρα αγγεία- μπορεί να αντιδράσει σε απότομες αλλαγές στην υγρασία, την ατμοσφαιρική πίεση, τη συννεφιά και τον άνεμο με τον ίδιο τρόπο που αντιδράει στο κρύο. Αυτές οι μεταβολές στην πίεση του αίματος που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες είναι πιο συχνές σε άτομα ηλικίας 65 ετών και πάνω.

Άλλες αιτίες της εποχιακής υπέρτασης (υψηλή αρτηριακή πίεση) περιλαμβάνουν την αύξηση του σωματικού βάρους και τη μειωμένη σωματική δραστηριότητα, που παρατηρείται στους περισσότερους ανθρώπους το χειμώνα. Αν έχετε ήδη υπέρταση, συνεχίστε να παρακολουθείτε τις μετρήσεις της αρτηριακής σας πίεσης, καθώς αλλάζει ο καιρός και οι εποχές και μιλήστε με το γιατρό σας. Εκείνος μπορεί να συστήσει κάποια αλλαγή στη δοσολογία του φαρμάκου που ενδεχομένως παίρνετε για την πίεση ή να σας καθοδηγήσει προς μία εναλλακτική φαρμακευτική αγωγή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κάνετε ποτέ αλλαγές στα φάρμακά σας χωρίς να ενημερώσετε πρώτα το γιατρό σας.Πηγή : mayoclinic.org


ΠΥΡΑ Ραγκούση για την επιλογή Άδωνι Γεωργιάδη σε θέση αντιπροέδρου στη ΝΔΟ Γιάννης Ραγκούσης υπήρξε και ΑΝΥΕΘΑ ,αλλά και υπουργός της κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου. Και είναι απ΄ αυτούς που μπορεί να υποστηρίξει ότι κατέθεσε νομοσχέδια και έκανε μεταρρυθμίσεις. Όσο πρόλαβε κι όσο μπόρεσε.

Πολιτικά δεν έχει αδρανοποιηθεί. Και αυτό φαίνεται και από τις κατά καιρούς στοχευμένες δημόσιες παρεμβάσεις του.

Η τελευταία έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη ΝΔ και με την τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στη θέση του αντιπροέδρου του κόμματος.

Έγραψε λοιπόν στο facebook:

Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης ως υποψήφιος Περιφερειάρχης το 2010, παραβίασε τον νέο τότε νόμο 3870 για την πάταξη του μαύρου πολιτικού χρήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. 

Από την ανεξάρτητη επιτροπή ανωτάτων δικαστικών που είχαμε νομοθετήσει για να εξετάζει καταγγελίες και να πραγματοποιεί ελέγχους του επιβλήθηκε ποινή και πρόστιμο. 

Το 2014, η κυβέρνηση στην οποία συμμετείχε ο κ. Γεωργιάδης, με ειδική ρύθμιση νόμου (καλοκαίρι και νύχτα) του διέγραψε και την ποινή και το πρόστιμο.

Συμβαίνει άραγε κάτι αντίστοιχο για κάθε πολίτη και κάθε επιχείρηση όταν παραβιάζουν έναν νόμο; 

Με απόφαση του κ. Μητσοτάκη, ο κ.Γεωργιάδης είναι ο νέος αντιπρόεδρος της Νέας 
Δημοκρατίας…

Η παρασιτική, παλαιοκομματική Ελλάδα είναι εδώ ; Πηγή : onalert.gr


Εικόνα από το «Περσέας» στο βυθό της Κεφαλονιάς (εικόνες+video)Το βρετανικό υποβρύχιο «HMS Perseus», ένα από τα μεγαλύτερα βρετανικά υποβρύχια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου με μήκος 97μέτρα (κλάσση «Parthian»), ναυπηγήθηκε στη Σκωτία το 1930. Κατά την διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου είχε βάση την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και δρούσε κυρίως στην Αδριατική και το Αιγαίο Πέλαγος.Τον Αύγουστο του 1940 ανέλαβε την πρώτη του επιθετική περιπολία στην περιοχή νότια του στενού της Μεσσίνας και στο στενό του Οτράντο. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1941 βύθισε ένα τάνκερ κοντά στα Δαρδανέλια ενώ στις 2 Οκτωβρίου επιτέθηκε επιτυχώς σε νηοπομπή δύο πλοίων που συνοδεύονταν από δύο αντιτορπιλικά, έξω από το «Benghast Channel». Στις 24 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου αναχώρησε από τη Μάλτα για περιπολία στον κόλπο του Τάραντα στην Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος και επρόκειτο να επιστρέψει στην Αλεξάνδρεια μετά το πέρας της αποστολής του. Σε αυτό επέβαιναν, εκτός από το πλήρωμά του, ο Βρετανός ναύτης John Hawtrey Capes και ο Έλληνας υποπλοίαρχος Νικόλαος Μέρλιν.Τη σκοτεινή και θυελλώδη νύχτα της 6ης Δεκεμβρίου και ενώ επέπλεε στα ανοιχτά μεταξύ Κεφαλονιάς και Ζακύνθου σε πολεμική ετοιμότητα, ο «Περσέας» συγκλονίστηκε από μια δυνατή έκρηξη. Η πρόσκρουση σε ιταλική νάρκη δημιούργησε ρήγμα στο αριστερό πρωραίο τμήμα με αποτέλεσμα την ακατάπαυστη εισρροή νερού στο εσωτερικό του σκάφους που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην επιφάνεια. Η ανοιχτή ανθρωποθυρίδα του πυργίσκου κατακλύστηκε γρήγορα με νερό αποκλείοντας την έξοδο από εκεί και μετά από την ταχύτατη βύθιση του σκάφους, όσοι από το πλήρωμα και τους επιβάτες επέζησαν της έκρηξης, βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο βυθό. Τα πρυμναία διαμερίσματα άργησαν αρκετά να πλημμυρίσουν ακόμα κι όταν το υποβρύχιο είχε πλέον αγγίξει στο βυθό. Εκεί ο John Capes ψάχνοντας για επιζώντες βρήκε άλλους τρεις ναύτες οι οποίοι ήταν βαριά τραυματισμένοι. Αφού εντόπισε τις ειδικές συσκευές διαφυγής-σε-κατάδυση «Davis» βοήθησε τους τραυματίες να τις φορέσουν, προσάρμοσε τον αγωγό διαφυγής και πλημμύρισε το διαμέρισμα ώστε να εξισωθεί η εσωτερική με την εξωτερική πίεση για να μπορέσει να ανοίξει τη θυρίδα.Αφού σιγουρεύτηκε ότι οι σύντροφοί του εγκατέλειψαν το σκάφος, τους ακολούθησε κι εκείνος αναδυόμενος αργά, για να μην υποστεί τις συνέπειες απότομης μείωσης της πίεσης που θα προκαλούσαν θανάσιμη διαστολή του αέρα στους πνεύμονές του. Όταν έφτασε στην επιφάνεια της θάλασσας δεν αντίκρισε παρά στεριά να διαγράφεται αμυδρά στον ορίζοντα και με τις δυνάμεις που του απέμεναν κολύμπησε για ώρες στα παγωμένα νερά του χειμωνιάτικου πελάγους, ως την κοντινότερη ακτή.Εκεί βρέθηκε εξαντλημένος από κάποιους ντόπιους του κοντινού χωριού Μαυράτα, οι οποίοι τον περιέθαλψαν και τον προστάτευσαν. Για δεκαοκτώ μήνες πολλοί Κεφαλονίτες, θέτοντας σε κίνδυνο εαυτούς, οικογένειες και συγχωριανούς, τον απέκρυπταν από τις ιταλικές κατοχικές δυνάμεις μετακινώντας τον συχνά για να μην εντοπιστεί και σήμερα διηγούνται παράτολμες νυχτερινές φυγαδεύσεις και μετακινήσεις στα Χιονάτα, Φαρακλάτα, Ραζάτα, Κουρουκλάτα, Μηνιές, Κεραμειές, Σιμωτάτα, Μεταξάτα, Αργοστόλι, ώσπου ο καπετάν Μιλτιάδης Χούμας τον παρέλαβε από τον Πόρο και τον μετέφερε στη Σμύρνη. Σε αυτούς που τον φιλοξένησαν και τον φυγάδευσαν ανήκουν οι:

Χ. Βαλλιάνος, Γ. Βανδώρος, Ν. Βανδώρος, Α. Ευαγγελάτος, Ε. Θωμάτος, Ε. Κοσμετάτου, Γ. Κρητικός, Δ. Κρητικού, Κ. Μαλιαγρός, Γ. Μεταξάς, Ν. Μεταξάς, Φ. Μπαζίγος, Μ. Πινιατώρος, Κ. Πολλάκη, Γ. Πολλάτος, Ε. Πυλαρινός, Γ. Ραζής (ο οποίος και τιμήθηκε με τιμητικό δίπλωμα από το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό), Σ. Φωκάς, Σ. Χαλδάς, Μ. Χαρεράς.Μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου του 1997, οπότε η ομάδα του Κώστα Θωκταρίδη εντόπισε το ναυάγιο στα νότια της Κεφαλονιάς, ο «Περσέας» αναπαυόταν στο γαλήνιο βυθό, σε βάθος ?52μ, σε μια νωχελική και βαριεστημένη στάση, ανενόχλητος από τους ανθρώπους και τις βίαιες δραστηριότητές τους. Λαβωμένος στην αριστερή πλευρά της πλώρης από τη νάρκη αλλά χωρίς άλλες σημαντικές φθορές, διατηρεί την ιστορία του επιζήσαντα ναυαγού μα και των άτυχων συντρόφων του, ζωντανή. Η θυρίδα της πρύμνης παραμένει ανοιχτή από τότε που ο βρετανός ναύτης επιχείρησε τη διαφυγή και στο εσωτερικό ανθρώπινα υπολείμματα μαρτυρούν ανιστόρητες στγμές μάταιης αγωνίας και τρόμου.Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την ιστορία του Capes που κάθε άλλο παρά πιστευτή είχε γίνει καθώς τα τεχνικά μέσα της εποχής δεν επέτρεπαν ασφαλή ανάδυση από τέτοιο βάθος, κάτι που σήμερα θα κινητοποιούσε ειδικό εξοπλισμό υψηλής, σχετικά με την εποχή του Πολέμου, τεχνολογίας. Επίσης η διάσωσή του από τους ντόπιους σε ένα κατεχόμενο νησί, η απόκρυψη για διάρκεια τόσων μηνών και η φυγάδευση στη Σμύρνη μέσα από θάλασσες όπου μαινόταν ακόμη ο πόλεμος συνθέτει μια ασυνήθιστη ιστορία που δημιούργησε, δικαιολογημένα, αμφιβολίες.Όσο για τον υποπλοίαρχο Μέρλιν, είχε επιβιβαστεί στο υποβρύχιο για να μεταφερθεί στην Αλεξάνδρεια. Τραγική ειρωνεία, η αγάπη του για τα υποβρύχια τον έκανε να ζητήσει να ταξιδέψει με τον «Περσέα» για να μπορέσει να δει από κοντά τις δυνατότητες του και ανήμερα της ονομαστικής του εορτής πνίγηκε στη θάλασσα, στα ανοιχτά της ιδιαίτερής του πατρίδας. Η κόρη του παρακολούθησε από κοντά τη δεύτερη ερευνητική αποστολή στο ναυάγιο και εξομολογήθηκε ότι αυτό ήταν κάτι που την έφερε πιο κοντά από ποτέ στον πατέρα της.Εμείς ας θυμόμαστε όλους εκείνους που υπέφεραν με οποιονδήποτε τρόπο από τον Μεγάλο Πόλεμο και ότι ο πόλεμος δημιουργεί πόνο στους ανθρώπους κάθε παράταξης που λαμβάνει μέρος, όπως στις οικογένειες του πληρώματος του «Περσέα» αλλά και των θυμάτων των φορτηγών πλοίων που αυτός βύθισε.


Πηγές στοιχείων:

Η ιστορική έρευνα για το υποβρύχιο ΠΕΡΣΕΑΣ έγινε από την κα Ρένα Γιατροπούλου
- http://www.navy.gr/hms
- http://marabu1.tripod.com/_PERSEUS.HTM
- http://www.submarineheritage.com/gallery_pclass.htm
- http://www.sportesport.it/wrecksGR019.htm

Κείμενο: Τηλέμαχος Μπεριάτος 1-2006
Φωτογραφίες : Θάνος Αντωνέλος

Πηγή : inkefalonia.gr


Εμφανή ταραχή Οικονομέα στον αέρα για τα δημοσιεύματα κατά του Γραμματέα της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑΓιάννης Αθανασίου

Γιώργος Οικονομέας στον αέρα: "Τα πουτ...κια της Κουμουνδούρου μας λένε εμάς τους δύο"!

Μήπως έχεις δώσει δικαιώματα εσύ κύριε Οικονομέα γιατί για τον κύριο Καμπουράκη είναι άδικο; Λέμε τώρα αλλιώς γιατί να το λένε; Ρωτάμε εμείς;

Έξω φρενών έγινε ο Γιώργος Οικονομέας με την επίθεση που δέχεται ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, Ιάσονας Σχινάς – Παπαδόπουλος, μετά την απάντηση που έδωσε για τον διορισμό της μητέρας και του αδερφού του. 

Ο δημοσιογράφος σε ταραχή και νεύρα είπε :

«Δεν δικαιολογώ τους διορισμούς, μην παρεξηγηθώ, αλλά δεν θα βάλουμε ένα παιδί να το ξεσκίσουμε επειδή έχει μια ιστορία και την αποτύπωσε. Και με τους δεξιούς παλαιότερα που γίνονταν διάφορα θέματα πάλι το ίδιο είπα. Με την κεντρική σκηνή να τα βάλουμε, μην τα βάλουμε με ένα παιδί επειδή έγραψε ένα κείμενο».

Λάθος το πας κύριε Οικονομέα γιατί εάν ήσουν αντικειμενικός και σωστός θα έπρεπε να δώσεις κατεύθυνση στο παιδί επειδή όπως λες είναι παιδί τι να λέει, πώς να μιλάει σωστά και να το μαλώσεις που είναι ανεξέλεγκτος και ξεστομίζει αυτά τα κατάπτυστα που λέει, γιατί με αυτά μόνο λογική δεν έχουν και καθεστωτικά είναι!!!

Ο κύριος Οικονομέας πονηρός για να προλάβει αυτούς που δικαιολογημένα θα τον κρίνουν για τα όσα είπε για να υπερασπιστεί όσα έγραψε ο γραμματέας είπε : «Εδώ δεν τολμάς να πεις μια κουβέντα είτε υπέρ είτε κατά, θα υπάρχουν πάντοτε οι καλοθελητές οι οποίοι θα στην πέφτουν και θα σου λένε το ανάποδο. Τα πουτ...άκια της Κουμουνδούρου μας λένε μερικοί από την άλλη μεριά εμάς τους δύο. Κάποια γελοία πρόσωπα».

Το θέμα είναι γιατί το λένε αυτό το "Τα πουτ...άκια της Κουμουνδούρου" ; Μήπως έχεις δώσει δικαίωμα να το λένε; Ο κύριος Καμπουράκης δεν έχει δώσει τέτοια δικαιώματα γιατί οι ερωτήσεις του έχουν σοβαρότητα και δεν θέλουν να κατευθύνουν το ίδιο ισχύει και για τις δικές σου; Λέμε τώρα; Ρωτάμε για να ξέρουμε πώς, γιατί και από ποιούς υπόθηκε αυτό το "Τα πουτ...άκια της Κουμουνδούρου"

Συ είπας!!!!!


Τα ιδεολογικά ένσημα του Σκουρλέτη
Γράφει ο Πάσχος Μανδραβέλης
Καθημερινή

Ε​​ίναι αδύνατον να βρει κάποιος το επαγγελματικό βιογραφικό του κ. Πάνου Σκουρλέτη. Στο επίσημο, αυτό που ο ίδιος ανάρτησε στον δικτυακό τόπο της Βουλής, δηλώνει ότι υπήρξε μέλος του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος, με ενεργή συμμετοχή στο φοιτητικό κίνημα· μέλος του Συνασπισμού από το 1990 και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ· εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ· υπουργός.

Ανεπισήμως, στον καλά ενημερωμένο δικτυακό τόπο vouliwatch, διαβάζουμε ότι «ασχολήθηκε στους τομείς της εμπορίας εργαλείων χειρός, της εστίασης και της παροχής υπηρεσιών υγείας και ομορφιάς».

Πρέπει να αναρωτηθούμε, λοιπόν, πού και πώς απέκτησε προλεταριακή συνείδηση ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και μάλιστα σε τέτοιον βαθμό ώστε να μπορεί να διακρίνει αν οι πραγματικοί εργάτες των ορυχείων έχουν ή έχασαν τη δική τους ταξική συνείδηση. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι είχε τόσο καλή μαρξιστική παιδεία στα θρανία της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος, ή έστω καλύτερη από εκείνους που έχουν την αντιπροσωπεία της ταξικής ανάλυσης. Να θυμίσουμε ότι το ΚΚΕ, διά στόματος του κ. Δημήτρη Κουτσούμπα, τάχθηκε εναντίον του κλεισίματος των ορυχείων στις Σκουριές.

Πώς νομιμοποιείται, λοιπόν, η δήλωση του κ. Σκουρλέτη ότι «οι εργαζόμενοι στις Σκουριές (σ.σ. από τους λίγους πραγματικούς εργάτες που απέμειναν στη χώρα) έχουν χάσει την ταξική τους συνείδηση»; Μάλλον από την υπεροψία που απέκτησαν τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος στα μετερίζια των τηλεκαφενείων, εκεί όπου σύχναζαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Η αλήθεια είναι πως τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαν καμιά ανάγκη να διαβάσουν, να επεξεργαστούν θέσεις, να εκτείνουν έστω τη μαρξιστική ανάλυση στις σύγχρονες απαιτήσεις. Είχαν έτοιμο απόθεμα συνθημάτων και την εγγράμματη παράδοση της αριστεράς, η οποία προκαλούσε δέος. Ετσι στρίμωχναν εύκολα τους αντιπάλους πετώντας πομφόλυγες, οι οποίες εθεωρούντο αριστερές. Για κάθε πρόβλημα ξεμπέρδευαν με το σύνθημα «ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός», ενώ είχαν έτοιμη την απάντηση σε κάθε πρόταση οικονομικής πολιτικής, με τον αφορισμό ότι «αυτό είναι νεοφιλελευθερισμός». Οι αγράμματοι «χάνοι» τής απέναντι πλευράς ζάρωναν κάθε φορά που άκουγαν περί του «επαναστατικού προτσές της ιστορίας», για «νομενκλατούρες», «σεχταρισμούς» και «ρεφορμισμούς». Με δεδομένο ότι ήταν σχεδόν ντροπή να είναι κάποιος σοσιαλδημοκράτης ή δεξιός, δεν γινόταν καμιά ιδεολογική αντιπαράθεση. Ετσι γράφονταν και λέγονταν απύθμενες ανοησίες, οι οποίες έμειναν αναπάντητες επειδή ήταν επιχρισμένες με αριστερή φρασεολογία. Και αυτές οι ανοησίες έγιναν συνθήματα και σιγά σιγά σκληρά δόγματα. Το αποτέλεσμα ήταν να παραφρονήσει μια ολόκληρη κοινωνία.

Μόνο που τώρα (και ευτυχώς) τα πράγματα άλλαξαν. Αυτό που περνιέται ως αριστερά στην Ελλάδα κρίνεται στη βάση του πραγματικού και όχι του συνθηματολογικού, όπως είχαν συνηθίσει τόσα χρόνια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα καλούνται να πάρουν αποφάσεις με βάση το ισοζύγιο κόστους-οφέλους και όχι με τη θεωρία πως «ένας άλλος κόσμος –ένθα απέδρα κάθε κόστος και στεναγμός– είναι εφικτός».

Το πρόβλημα όμως είναι πως η πνευματική ραστώνη του προηγούμενου καιρού έχει γίνει δεύτερη φύση. Δεν κατανοούν ότι δεν κρίνονται πλέον στον χώρο του φαντασιακού, και γι’ αυτό επιμένουν να πορεύονται με απαρχαιωμένα συνθήματα και μαρξιστικές αναλύσεις «μαϊμού». Λιάνισαν σε τσιτάτα για τηλεοπτική χρήση την πνευματική παράδοση της αριστεράς και συνεχίζουν παρά το γεγονός ότι προκαλούν μόνο γέλιο.

Αυτό το γέλιο που τώρα τούς θάβει...


Δωδεκάχρονη στην Ιταλία πήδηξε από το παράθυρο λόγω bullying«Πρέπει να ξαναμπω στην τάξη, αλλά δεν μπορώ»: Αυτή τη φράση έγραψε μία δωδεκάχρονη από το Πορντενόνε, κοντά στην Τεργέστη, στο μήνυμα που άφησε στο δωμάτιό της πριν πηδήξει από το παράθυρο. 

Η μαθήτρια που είχε πέσει θύμα σχολικού εκφοβισμού -η αστυνομία υποψιάζεται ότι το bullying είχε συνεχιστεί και μέσω μηνυμάτων- νοσηλεύεται, ενώ έχουν ξεκινήσει έρευνες στο περιβάλλον της.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ιταλικό πρακτορείο Ansa, η δωδεκάχρονη εντοπίστηκε από τη μητέρα της το πρωί της Δευτέρας. Θα πήγαινε για πρώτη φορά μετά από απουσία μίας εβδομάδας, λόγω ασθένειας, στο σχολείο. 

Στο γραφείο του δωματίου της βρέθηκαν δύο γράμματα που είχε γράψει, πιθανότητα ημέρες πριν, η μαθητρία -το ένα απευθυνόταν στους γονείς της και το δεύτερο στους συμμαθητές της.

Η πτώση της μαθήτριας ανακόπηκε από σκέπαστρο στον πρώτο όροφο και η 12χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου η κατάστασή της αναφέρεται ως «σοβαρή» και θα κληθεί να δώσει κατάθεση όταν το επιτρέψει η κατάστασή της.

Η εισαγγελία έδωσε άδεια για «άνοιγμα» των ηλεκτρονικών της επικοινωνιών, μέσω κινητού και υπολογιστή, καθώς θεωρείται ότι, αφού η μαθήτρια δεν είχε πάει σχολείο για μία εβδομάδα, το bullying είχε συνεχίσει μέσω sms ή κοινωνικών δικτύων. ΔΟΛ


Αναγνωριστική αλλά και καθοριστική η συνάντηση Τσίπρα- ΜητσοτάκηΘα αναδείξει το πλαίσιο που θα κινηθούν στο επόμενο διάστημα

Η πολιτική μονομαχία των Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη που μόλις ξεκίνησε αναμένεται στην πορεία να είναι ιδιαίτερα σκληρή και να λάβει το χαρακτήρα "ένας εναντίον ενός". Ο νέος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εμφανίζεται πανέτοιμος για τη μετωπική του σύγκρουση με τον Πρωθυπουργό, αλλά και καθημερινό στενό, πολιτικό μαρκάρισμα.

Η σημερινή τους πρώτη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου είναι πρώτη και αναγνωριστική αλλά και ταυτόχρονα θα αναδείξει σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο που θα κινηθούν το επόμενο διάστημα. 

Οι δυο πολιτικοί έχουν τεράστιες διαφορές και ο κ. Μητσοτάκης έχει φροντίσει πολλές φορές έως τώρα, αν και λίγες ημέρες στην ηγεσία της ΝΔ, να τραβήξει διαχωριστική γραμμή με τον κ. Τσίπρα. 

Η ΝΔ σταδιακά με τις αλλαγές που προωθούνται περνάει στην επόμενη φάση της _ ήδη χθες ορίστηκαν οι δυο αντιπρόεδροί της, ο Κωστής Χατζηδάκης (υπεύθυνος προγράμματος) και ο ´Αδωνις Γεωργιάδης (υπεύθυνος για την ΚΟ και την παρουσία της ΝΔ στη Βουλή)_ και ετοιμάζεται για μετωπική σε όλα τα επίπεδα. 

Ήδη, πριν από τη συνάντηση των κκ. Τσίπρα και Μητσοτάκη, η ΝΔ έθεσε σειρά ενστάσεων για το ΕΣΡ και το ρόλο του υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά στο συγκεκριμένο ζήτημα και στο επίμαχο θέμα των τηλεοπτικών αδειών. 

Η επιλογή να οδηγηθούν τα πράγματα σε προσωπική αντιπαράθεση Μητσοτάκη-Τσίπρα δεν είναι τυχαία. Τα πολιτικά δεδομένα και τα πρώτα επικοινωνιακά ευρήματα, μετά την εκλογή της νέας ηγεσίας, οδηγούν στην πρόβλεψη από το επιτελείο του κ. Μητσοτάκη ότι το πολιτικό ιμπέριουμ που είχε μέχρι πρότινος ο κ. Τσίπρας βαίνει προς ανατροπή. Γι' αυτό λένε πρέπει και η ΝΔ γρήγορα να εμπεδώσει το αίσθημα στην κοινωνία πως έχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης που είναι στη λογική "σκληρό ροκ" έναντι της κυβέρνησης και δεν είναι διατεθειμένος να παράσχει συναίνεση (πχ θα καταψηφίσει το ασφαλιστικό) παρά μόνο στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, προχωρά στην ολοκλήρωση του πρώτου μέρους του σχεδίου του με τις αλλαγές στο κόμμα. Για να γίνει πιο σαφές, αλλάζει ριζικά τα πρόσωπα, τους ρόλους και το περιεχόμενο της πολιτικής του, πεπεισμένος ότι για να ξαναφέρει τη ΝΔ στην εξουσία πρέπει να την αλλάξει. 

Το δεύτερο μέρος του σχεδίου αφορά την αντιστοίχηση των δυνάμεων της νέας ΝΔ με προνομιακό τρόπο έναντι των αντίστοιχων κοινωνικών, ενώ ο βασικός στόχος του είναι ακυρώσει τα βασικά στοιχεία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, των προσώπων της συμπεριλαμβανομένων.