Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

To Ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλαδα και στην ΕυρωπηΓράφει η Έλενα Αντωνοπούλου
Πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας

Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα πρωτοεμφανίζεται ως θεσμός με το διάταγμα της 15ης Δεκεμβρίου 1836, με το οποίο συστήθηκε το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), που όμως άρχισε να λειτουργεί από το 1861. Η νομοθετική κατοχύρωση του θεσμού εξασφαλίστηκε το 1922 με την ψήφιση του Ν. 2868/1922 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως των εργατών και ιδιωτικών υπαλλήλων». Ο νόμος αυτός αποτέλεσε τη βάση για την ίδρυση κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου κλαδικών ασφαλιστικών ταμείων.

Το 1934 ψηφίστηκε ο βασικός νόμος 6298/1934 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων». Την ίδια περίοδο προωθήθηκαν επίσης νομοθετικά μέτρα για την ίδρυση φορέων κύριας ασφάλισης, όπως του Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων (ΤΑΕ) και του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών (ΤΕΒΕ), που άρχισαν να λειτουργούν το 1940.

Το 1935 καθιερώθηκε η υποχρεωτική ασφάλιση όλων των μισθωτών στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), που αποτέλεσε το γενικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης των μισθωτών. Η λειτουργία του ΙΚΑ άρχισε την 1.1.1937, αλλά η χορήγηση παροχών ρυθμίστηκε το 1951 με τον Αναγκαστικό Νόμο 1846/51, ο οποίος με τις διαδοχικές του τροποποιήσεις συνθέτει και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του φορέα.

Η επέκταση της ασφαλιστικής προστασίας του πληθυσμού εξασφαλίστηκε το 1961 με την ίδρυση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), ο οποίος κάλυψε σχεδόν το σύνολο του αγροτικού πληθυσμού.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 προωθήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες ουσιαστικά ολοκληρώθηκαν το 2002 με την έκδοση του Ν. 3029/2002 για τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Οι παρεμβάσεις αυτές επικεντρώθηκαν σε ζητήματα οργάνωσης, χρηματοδότησης και χορήγησης των ασφαλιστικών παροχών με έμφαση στις συνταξιοδοτικές παροχές.

Παντως , είμαστε η μόνη χώρα στην οποία το ασφαλιστικό θυμίζει ωρολογιακή βόμβα;
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, εννέα από τις 10 χώρες με υψηλότερο ποσοστό πολιτών άνω των 60 ετών είναι ευρωπαϊκές, καθώς στη γηραιά ήπειρο το προσδόκιμο όριο ζωής βαίνει αυξανόμενο, αλλά οι γεννήσεις ακολουθούν φθίνουσα πορεία. Αμέσως μετά την Ιαπωνία, που βρίσκεται στην κορυφή (30%), συναντάμε την Ιταλία (27%), τη Γερμανία (26%) και τη Φινλανδία (25%). Η Ελλάδα μοιράζεται την έκτη θέση (25%) με Βουλγαρία και Πορτογαλία. Στην έκθεση του 2015 για τη Γήρανση του Πληθυσμού (The Ageing Report) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει ότι εξαιτίας των δημογραφικών τάσεων αυτών η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους στην Ε.Ε. θα εξελιχθεί σε δύο προς έναν έως το 2060 από τέσσερις προς έναν σήμερα. Σε χώρες που συνδυάζουν υψηλά επίπεδα γήρανσης με υψηλά ποσοστά ανεργίας, οι συνθήκες είναι ήδη δραματικές. Η Κομισιόν υπολογίζει ότι ο αριθμός των απασχολούμενων (ηλικίας 20-64 ετών) στην Ε.Ε. θα κορυφωθεί στα 215 εκατ. το 2022, αλλά στη συνέχεια θα μειώνεται, υποχωρώντας στα 202 εκατ. το 2060. Εκείνη τη χρονιά οι εργαζόμενοι στην Ενωση θα είναι δηλαδή 9 εκατ. λιγότεροι σε σχέση με το 2013.

Από ένα πολύ ενδιαφερον αρθρο της Ναυτεμπορικής , χρησιμο είναι να δούμε τι συμβαίνει στις άλλες Ευρωπαικές χωρες.

Ποια είναι τα κύρια μοντέλα στην Ευρώπη

Η ασφάλιση στην Ε.Ε. στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: Ο πρώτος είναι τα κρατικά, συνταξιοδοτικά σχήματα, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι pay as you go- PAYG, δηλαδή αναδιανεμητικά (με τους πόρους να ανακατανέμονται από τον ενεργό πληθυσμό, που καταβάλλει εισφορές, στους συνταξιούχους). Ο δεύτερος πυλώνας είναι τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα, τα οποία εμπεριέχουν σχέση εργαζομένων και εργοδοτών και είναι κεφαλαιοποιητικά - ανταποδοτικά. Σε αυτά το κράτος συμβάλλει συνήθως μέσω της παροχής φορολογικών κινήτρων ή με άλλου είδους επιχορήγηση, ενώ συχνά συμμετέχει έως έναν βαθμό στην εποπτεία τους. Ο τρίτος πυλώνας είναι τα ιδιωτικά συστήματα. Ο πρώτος πυλώνας έχει κυρίαρχο ρόλο σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ευρώπης, και κυρίως σε χώρες, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, όπου καλύπτει πάνω από το 75% του εισοδήματος των συνταξιούχων. Σε χώρες όπως η Βρετανία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των τριών πυλώνων, με τον πρώτο να καλύπτει ποσοστό 30% με 40%. Σε αυτές τις χώρες ο κρατικός πυλώνας καλύπτει ουσιαστικά τις βασικές εισοδηματικές ανάγκες, προκειμένου να αποφεύγεται η φτώχεια. Είναι το λεγόμενο σύστημα «ελάχιστης κάλυψης». Στα τρία αυτά κράτη, όπως και σε Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, έχει σημαντικό ρόλο και η ιδιωτική ασφάλιση σε ατομικό επίπεδο.

Πόσο στοιχίζει το συνταξιοδοτικό στις χώρες της Ε.Ε.;

Η δημογραφική γήρανση έχει άμεσο αντίκτυπο στις συνταξιοδοτικές δαπάνες. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. δαπανούσαν περίπου 10,1% του ΑΕΠ για τις δημόσιες συντάξεις. Τις υψηλότερες δαπάνες συναντούσαμε τότε σε Αυστρία (14,5%), Ιταλία (13,8%), Ελλάδα (12,5%) και Γαλλία (12,1%), χώρες με αναδιανεμητικά συστήματα καθορισμένων παροχών. Το 2012, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, οι δαπάνες είχαν αυξηθεί στο 17,5% του ΑΕΠ στην Ελλάδα, στο 16,5% στην Ιταλία, ενώ ο μέσος όρος στην E.E. ήταν σχεδόν 14%. Το χαμηλότερο ποσοστό (7,5%) καταγράφεται στην Ιρλανδία (από 4,5% το 2000), χώρα με καθολικό συνταξιοδοτικό σύστημα, στο οποίο ένα υψηλό ποσοστό των συντάξεων παρέχεται από τα συνταξιοδοτικά κεφάλαια προσδιορισμένης εισφοράς. Δεδομένων των δεσμεύσεων για μεταρρυθμίσεις, η Eurostat υπολογίζει ότι σε 15 κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, οι συνταξιοδοτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ θα έχουν μειωθεί έως το 2060 έως και 4 ποσοστιαίες μονάδες. Σε περίπτωση μη εφαρμογής μεταρρυθμίσεων, θα είχαμε αυξήσεις ακόμη και σε διψήφιο ποσοστό.

Είναι οι πρόωρες συντάξεις ελληνικό φαινόμενο;

Σε καμία περίπτωση. Σχήματα πρόωρης συνταξιοδότησης υπάρχουν στο σύνολο των μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αν και διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat, το 2012 το 43,1% των συντάξεων γήρατος στην Ε.Ε. εδόθη σε άτομα που συμμετείχαν σε προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης, με τη μέση ηλικία να είναι τα 58 έτη. Τα υψηλότερα ποσοστά κατεγράφησαν σε Ιταλία (73,9%), Ιρλανδία (68,5%) και Ισπανία (59,9%). Τα χαμηλότερα σε Βουλγαρία (5,2%), Τσεχία (5,3%). Το 12,6% των πρόωρα συνταξιοδοτούμενων συνέχισαν κάποια μορφής εργασία. Η διαφορά στην ηλικία πρόωρα και κανονικά συνταξιοδοτούμενων είναι μεγαλύτερη στην Ιταλία (4,7 έτη), την Ιρλανδία (4,6 έτη) και την Ισπανία (4,3).

Τι μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει;

Τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν εστιάσει την προσοχή τους στα όρια συνταξιοδότησης και την αύξησή τους ανάλογα με το προσδόκιμο όριο ζωής. Εχει επίσης καταβληθεί προσπάθεια περιορισμού των πρόωρων συντάξεων και εξίσωσης των ορίων ηλικίας ανδρών και γυναικών. Σε αρκετές χώρες αυξήθηκε η ελάχιστη περίοδος εισφορών, ενώ σε ορισμένες δόθηκαν κίνητρα για παράταση της διάρκειας του εργάσιμου βίου. Το πάγωμα ή η κατάργηση της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των συντάξεων, οι συγχωνεύσεις Ταμείων, αλλά και τα κίνητρα για εθελούσια επαγγελματική ή ιδιωτική ασφάλιση είναι επίσης μεταξύ των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη βιωσιμότητα των Ταμείων.
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΟΣΑ (2012) αποκαλύπτουν ότι η μέση πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης στην Ελλάδα ήταν 61,9 έτη, όσο δηλαδή περίπου και στη Γερμανία (62 έτη). Κάτω από τα 60 έτη ήταν σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο. Εκτοτε επίσημα και πραγματικά όρια (αυτά συνυπολογίζουν τις πρόωρες συντάξεις) συνταξιοδότησης έχουν αυξηθεί. Στον πίνακα επάνω αναφέρονται τα επίσημα όρια στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Το σουηδικό μοντέλο

Πολύς λόγος γίνεται στη χώρα μας για το σουηδικό μοντέλο ασφάλισης, το οποίο έχουν σε μεγάλο βαθμό ακολουθήσει και άλλες χώρες, όπως η Νορβηγία και με διαφοροποιήσεις η Ιταλία. Το σύστημα αυτό προβλέπει μία εγγυημένη σύνταξη, για άτομα άνω των 65, με προϋπόθεση την τουλάχιστον 40ετή διαμονή στη χώρα. Η εγγυημένη σύνταξη χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό. Προβλέπει επίσης σύνταξη συνδεδεμένη με το εισόδημα και τις εισφορές, καθώς και ανταποδοτική σύνταξη. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του φορολογητέου εισοδήματος, ενώ για όσο καιρό κάποιος είναι άνεργος, στρατευμένος ή έχει άδεια μητρότητας τις εργοδοτικές εισφορές καλύπτει το κράτος. Οι κρατήσεις για την εγγυημένη εθνική σύνταξη είναι 18% και συνολικά φτάνουν το 25%.


Λίγα λόγια για την  Έλενα Αντωνοπούλου : 
Νομαρχιακη σύμβουλος Μαγνησίας 2002-2010
Προεδρος ΚΕΚΑΝΑΜ Αντινομάρχης Μαγνησίας
Πολιτευτής Ν.Δ 2007-2009
Ιδρυτικό μέλος Δημοκρατικής Συμμαχίας Νομέμβριος 2010
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ.ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΔ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ


Η Παιδοφιλία ως φαινόμενο της σύγχρονης κοινωνίας

Γράφει η Ζαχαρούλα Γκριέλα
Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω

Πρόσφατες έρευνες έδειξαν, ότι στην Ελλάδα το 20% των παιδιών θα τα προσεγγίσουν παιδόφιλοι τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους. Σύμφωνα με στατιστικές, ποσοστό περίπου 10 με 15% των παιδιών και εφήβων έχουν υπάρξει σεξουαλικά θύματα από ενήλικες τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους.

Στατιστικά, οι περισσότεροι παιδόφιλοι είναι άντρες.

Τι είναι όμως  η παιδοφιλία

Ο ενήλικας (ή ο τουλάχιστον 5 χρόνια μεγαλύτερος σε ηλικία έφηβος) που φανερά ή συγκαλυμμένα παίρνει σεξουαλική ευχαρίστηση από την επαφή του με ένα παιδί υποφέρει από παιδοφιλία. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς και διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα:


  • Να επιδιώκει και να αγγίζει με σεξουαλικό τρόπο τα παιδιά ή τους ανήλικους εφήβους (συνήθως κάτω των 13 ετών).
  • Nα ενθαρρύνει μια ομάδα παιδιών να συμμετέχουν σε σεξουαλικές δραστηριότητες.
  • Nα τους προβάλλει πορνογραφικό υλικό, χρησιμοποιώντας άμεσο ή έμμεσο ψυχολογικό εκβιασμό ή χειραγώγηση για να κρατήσουν αυτές τις δραστηριότητες μυστικές.
  • Να πλησιάζει τα παιδιά και τους εφήβους μέσω του Διαδικτύου (Internet) προσπαθώντας π.χ. να χτίσει μια έμπιστη φιλία μαζί τους και στη συνέχεια να προσπαθήσει να τα παραπλανήσει σεξουαλικά. Αυτός ο τρόπος προσέγγισης των παιδιών και εφήβων είναι εξαιρετικά διαδεδομένος και εξαιρετικά επικίνδυνος, διότι ελάχιστοι γονείς ενημερώνονται για τον τρόπο που μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τους κινδύνους του διαδικτύου, τα δε παιδιά έχουν απόλυτη πεποίθηση ότι σ’αυτά δεν πρόκειται να συμβεί κι έτσι όλοι εφησυχάζουν! 

Σύμφωνα με καταγραφές παιδοφιλικών περιστατικών, συνήθως ο παιδόφιλος είναι κάποιος γνωστός της οικογένειας ή συγγενής ή γενικά έχει κάποια στενή σχέση με το παιδί ή/και την οικογένειά του. Ετσι, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο της οικογένειας όσο και του παιδιού, είναι άνθρωπος «πέραν πάσης υποψίας», κινείται με οικειότητα ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, έχει τη δυνατότητα εκ της θέσεώς του να μένει μόνος με το ανήλικο και γενικά να δρα ανενόχλητος. Γι’αυτό συνήθως το παιδί φοβάται να μιλήσει, μήπως κατηγορηθεί το ίδιο από τους γονείς του ή ντρέπεται να αποκαλύψει τι του συμβαίνει. Αλλωστε και ο ίδιος ο παιδόφιλος κάνει τα πάντα εκμεταλλευόμενος την εξουσία που ασκεί πάνω στο παιδί, να το επηρεάσει προς αυτήν την κατεύθυνση, ώστε να είναι σίγουρος ότι θα εξασφαλίσει τη σιωπή του παιδιού και δεν θα αποκαλυφθεί! Τέτοιες περιπτώσεις έχουν σημειωθεί με φίλο της οικογένειας, εκπαιδευτικό ή κληρικό,  με τον οποίο η οικογένεια έχει πνευματική σχέση.

Είναι σημαντικό ότι τα παιδιά μπορεί να ‘μιλούν’ για την κάθε είδους κακοποίησή τους με έμμεσους τρόπους. Εχει παρατηρηθεί επιστημονικά, ότι παιδιά κακοποιημένα έχουν άστατο ύπνο, συχνούς εφιάλτες και διαταραχές στην όρεξή τους, έχουν νέους φόβους και φοβίες (π.χ. για ένα πρόσωπο, μια κίνηση ή ένα μέρος) που δεν εξηγούνται εύκολα από τους γονείς, και όσους γνωρίζουν την ιδιοσυγκρασία του παιδιού ή αναπτύσσουν περίεργη σεξουαλική συμπεριφορά για την ηλικία τους - που συχνά περιλαμβάνει στοιχεία ενήλικης σεξουαλικής συμπεριφοράς (π.χ. λεξιλόγιο, κινήσεις) που φαίνονται ξένα πάνω τους.

Υπάρχουν όμως  περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης του ανήλικου και στο χώρο της ίδιας της  οικογένειας. Στην περίπτωση αυτή, ο ανήλικος εμπλέκεται χωρίς τη συναίνεσή του σε σεξουαλικές δραστηριότητες, χωρίς καν να τις αντιλαμβάνεται συνειδητά  και χωρίς να κατανοεί ποιες είναι οι συνέπειες για τον ίδιο. Η κακοποίηση αυτή λαμβάνει διάφορες μορφές, από την έκθεση σε επίδειξη, τις θωπείες, την εκπόρνευση, την επιβολή σεξουαλικής βίας από τρίτο και τις ασελγείς πράξεις μέχρι την αιμομιξία.

 Ο Ελληνας νομοθέτης επηρεασμένος από τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του Παιδιού,  προχώρησε σε μία τομή για τα κοινωνικά και νομικά  δεδομένα της Ελλάδας με το ν. 3500/2006, με τον οποίο ποινικοποιήθηκε η ενδοοικογενειακή βία, είτε αυτή αφορά τις γυναίκες είτε τα ανήλικα τέκνα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στις περισσότερες χώρες δεν προβλέπεται ειδική προστασία για τα ανήλικα θέματα ενδοοικογενειακής βίας. 

 Με το νόμο 3500/2006 έγινε προσπάθεια να προστατευθούν τα πιο αδύναμα και ευάλωτα μέρη της οικογένειας, της οποίας μάλιστα διευρύνθηκε η έννοια, προς όφελος των προστατευομένων προσώπων-θυμάτων. Η οικογένεια λοιπόν κατά το άρθ. 1 του νόμου, περιλαμβάνει  τους συζύγους ή γονείς και συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και τα τέκνα τους από υιοθεσία, ενώ περιλαμβάνονται σ’αυτήν, εφόσον συνοικούν μαζί τους, συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τον τέταρτο βαθμό και πρόσωπα των οποίων επίτροπος δικαστικός συμπαραστάτης ή ανάδοχος γονέας έχει οριστεί ως μέλος της οικογένειας και κάθε ανήλικο πρόσωπο που συνοικεί με την οικογένεια. Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και στο μόνιμο σύντροφο των γονέων και στους τέως συζύγους. Παρατηρείται εδώ η προσπάθεια του νομοθέτη να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονα διαμορφούμενης οικογένειας και να καλύψει και τα νέα μοντέλα αυτής.

 Επιπλέον, με το άρθ. 24 του ίδιου νόμου, ο νομοθέτης εξασφαλίζει την προστασία του ανηλίκου, το οποίο είναι θύμα ασελγούς πράξης. Το άρθρο αυτό μετατρέπει από πλημμέλημα σε κακούργημα το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια και επισείει ποινή  για τον ενήλικο που ασελγεί σε βάρος του ανηλίκου κάτω των 14 ετών, κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών, ενώ αν ο δράστης ανήκει στα πρόσωπα που τελούν σε σχέση εμπιστοσύνης με τον ανήλικο, η ποινή φτάνει σε κάθειρξη μέχρι 20 ετών. Ο νομοθέτης δηλαδή, αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη σκληρότητα το δράστη αυτόν, που εκμεταλλεύεται τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει με το ανήλικο.

   Ιδιαίτερη σημασία για το ανήλικο θύμα, αποτελεί η δυνατότητα που του παρέχει ο νόμος, για την αναστολή της παραγραφής των καταγγελλομένων, μέχρι την ενηλικίωσή του, ενώ  διασφαλίζεται το δικαίωμα του ανήλικου θύματος να καταθέσει υπό συνθήκες που καθιστούν δυνατή την επίτευξη προστασίας τους με κάθε κατάλληλο μέσο –εφόσον το επιθυμεί, αλλιώς διαβάζεται η κατάθεσή του (π.χ. με την παρουσία ψυχολόγου, με την αξιοποίηση οπτικοακουστικών μέσων).

Τελικά η νομική προστασία του ανηλίκου θύματος, αποτελεί μία καινοτόμα πραγματικότητα στη χώρα μας, στο οποίο παρέχεται αποτελεσματική προστασία, πλήρως προσαρμοσμένη με τις επιταγές της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών.


Ανέχεια και Υποτέλεια οδηγούν στην απελπισία και η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το μηδέν
Γράφει ο Κώστας Βουκελάτος

Η φτώχεια είναι ο γονιός της επανάστασης και του εγκλήματος, είχε πει ο Αριστοτέλης και η ρήση του δεν ξεπεράστηκε.

Η οικονομική κρίση που στην χώρα μας έχει ξεφύγει, κινείται ανεξέλεγκτα και δυστυχώς δεν υπάρχει ελπίδα άμεσης ανάκαμψης.

Μεταγράφοντας τον Αριστοτέλη στις σημερινές συνθήκες καθίστανται προφανές ότι η κρίση, η ανεργία, η ανέχεια, η υποτέλεια, η απώλεια της εθνικής μας ανεξαρτησίας, οι κατασχέσεις, το μεταναστευτικό και η απελπισία είναι εξαρτήματα μιας φονικής μηχανής που κατασκευάστηκε από συγκεκριμένους ανθρώπους με ονοματεπώνυμο.

Οι υπεύθυνοι είναι γνωστοί για την κατάντια της χώρας μας και το κακό είναι ότι δεν πρόκειται να κάτσει κανένας στο ειδώλιο με την κατηγορία της Εθνικής προδοσίας για τα όσα συμβαίνουν στην χώρα μας και ειδικά οι θεσμοί.

Όσοι δήθεν πάλευαν η παλεύουν για να ξεπεράσει η χώρα την κρίση, μας οδηγούν στην καταστροφή γιατί κάνουν πώς δεν καταλαβαίνουν και το αγνοούν επιδεικτικά ότι έχουν να κάνουν με ανθρώπους και όχι με νούμερα. 

Έχουν σπρώξει οι άδικες και οι πρόχειρες ενέργειες των κυβερνώντων λόγω της ανικανότητας τους να διαπραγματευτούν, την πλειοψηφία των Ελλήνων σε επικίνδυνα μονοπάτια.

Ο λαός βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από τα προηγούμενα έτη με αποτέλεσμα να μειώνουν και άλλο τις απαιτήσεις τους, να περιορίζουν πολύ τις καθημερινές ανάγκες τους για να καταφέρουν να έχουν κάποιο αυτοέλεγχο.

Οι συνθήκες της ζωής αλλάζουν βίαια, το πρότυπο σύμφωνα με το οποίο ρύθμιζαν τις ανάγκες τους αλλάζει, ανατρέπεται και τότε το όριο ανάμεσα στο δυνατό και το αδύνατο, στο τι είναι δίκαιο και το άδικο είναι πλέον ρευστά γιατί στο μυαλό των ανθρώπων κυριαρχεί η προσπάθεια επιβίωσης με κάθε τρόπο, νόμιμο η παράνομο.

Η ανικανότητα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ δεν της επιτρέπει να ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου και την εμπιστοσύνη του φτωχού και αδύνατου πολίτη για να υπάρξει κοινωνική προστασία ώστε να αποφευχθεί η διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής.

Η ανακατανομή εισοδημάτων και η λήψη μέτρων υπέρ των φτωχότερων και αδύνατον στρωμάτων όπως οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι συνδέονται άρρηκτα με την ουσιαστική κοινωνική δικαιοσύνη και την δικαιωματοκρατία. Αυτός ίσως είναι ο καλύτερος τρόπος κοινωνικής διαχείρισης της οικονομικής κρίσης κάτι το οποίο η ανικανότητα των κυβερνώντων δεν μπορεί να εφαρμόσει γιατί δεν έχει τις γνώσεις και την θέληση να τις εφαρμόσει και αυτό είναι πασιφανές και καθαρό.

Στη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και ειδικά στο Αλέξη Τσίπρα αφιερώνω το παρακάτω :

Είναι φανερό ότι σε μία και μόνη κατάφαση αντιστοιχεί μία και μόνο άρνηση, αυτό αναφέρει ο Αριστοτέλης από τα Στάγειρα, κάθε θετικό έχει ως κατοπτρικό είδωλο το αρνητικό του. Και στους αριθμούς υπάρχει η πολικότητα που καθορίζει την αξία τους (+1,-1). Μόνο το μηδέν δεν έχει αρνητική η θετική πολικότητα, είναι απλώς μηδέν. Δεν υπάρχει -0 η +0. 
Οι άνθρωποι που σφετερίστηκαν την λαϊκή ψήφο, εκποιούν την δημόσια περιουσία σε εξευτελιστικές τιμές, έδωσαν κυρίαρχη θέση και λόγο βαρύνοντα στους ξένους γιατί δεν έχουν οι ίδιοι την ικανότητα του λόγου και της διαπραγμάτευσης, έτσι αναγκαστικά εργάζονται αδιάκοπα για την αποδόμηση των πάντων καλυπτόμενοι πίσω από το μηδέν και νομίζοντας ότι κυριαρχούν.

Τα μόνα πράγματα που φοβούνται και προσπαθούν να αποτρέψουν είναι οι σαφείς ερωτήσεις που προϋποθέτουν ξεκάθαρες απαντήσεις.

Τρέμουν την προσωποποίηση των προβλημάτων και την αναζήτηση υπαίτιων για την σημερινή συμφορά, γιατί γνωρίζουν καλά ότι όταν ξεφουσκώσει το μηδέν που τους τρέφει θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση θα φανεί σε πλήρη έκταση η ανικανότητα τους και το πόσο επικίνδυνοι είναι.

Το απεύχονται αλλά σύντομα θα γίνει.Γερμανούς συμβούλους είχε προσλάβει ο Τσίπρας -Μυστική συνεργασία με το Μαξίμου
Μία εταιρεία Γερμανών συμβούλων είχαν προσλάβει την περασμένη άνοιξη ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιάνης Βαρουφάκης, που τους έκανε πρόταση για το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, όπως αποκαλύπτουν τα «Νέα».

Πρόκειται για την εταιρεία Goetzpartners, η οποία είχε μυστική συνεργασία με το Μαξίμου την εποχή της έντονης αντιγερμανικής ρητορείας. Το γερμανικό γραφείο συμβούλων επιχειρήσεων έχει άριστες διασυνδέσεις με κυβερνητικές πηγές, κομματικά στελέχη και οικονομικούς παράγοντες της Γερμανίας, ενώ η βασική πρότασή του στον Ελληνα πρωθυπουργό αφορούσε μία εκδοχή του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων.

Οι Γερμανοί μάνατζερ, στην κρίσιμη φάση της διαπραγμάτευσης, πρότειναν να χρησιμοποιηθεί το Ταμείο ως όχημα για την προσέλκυση επενδύσεων, όμως η πρόταση δεν έφτασε ποτέ στο υπουργικό συμβούλιο και αντί αυτού- σύμφωνα με πηγή της γερμανικής εταιρείας που μίλησε στα «Νέα»- αποφασίστηκε το δημοψήφισμα.

Η επαφή με τους Γερμανούς είχε γίνει μέσω ανθρώπου που ανήκε στον στενό κύκλο του πρωθυπουργού και γνώριζε την εταιρεία, σύμφωνα με την εφημερίδα. Η εκτίμηση των Γερμανών μάνατζερ ήταν ότι με το κοινό νόμισμα δεν υπήρχε καμία πιθανότητα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας χωρίς ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα. Το κλειδί θα ήταν το Ταμείο Καταπιστευτικής Διαχείρισης, όπως το γερμανικό Τρόικχαντ, που θα διαχειριζόταν το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, με τα έσοδα από αυτές να χρησιμοποιούνται για την έκδοση ομολόγου και την προσέλκυση κεφαλαίων από ιδιώτες.

Οι Γερμανοί μάνατζερ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, διασφάλιζαν επαφές με κορυφαίους βιομηχανικούς ομίλους, έτοιμους να επενδύσουν δισεκατομμύρια στην Ελλάδα, ενώ διαβεβαίωναν τον Ελληνα υπουργό Οικονομικών ότι η πρόταση θα γίνει δεκτή από την πολιτική ηγεσία του Βερολίνου.

Ο κ. Τσίπρας τελικά δεν έθεσε την πρόταση στο υπουργικό συμβούλιο. Οχι επειδή φοβόταν την απόρριψη της αριστερής πτέρυγας- σημειώνει η εφημερίδα- καθώς οι Γερμανοί μάνατζερ μιλούσαν  με «ανοιχτά χαρτιά» και ευκολότερα με υπουργούς όπως ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και η Νάντια Βαλαβάνη, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Πιθανότερος λόγος είναι, συνεχίζουν τα «Νέα», να έκρινε ο πρωθυπουργός ότι πολιτικά δεν μπορούσε σε εκείνη τη φάση να παρουσιάσει ως δική του μία πρόταση με την οποία θα συμφωνούσαν η Ανγκελα Μέρκελ και ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.Πηγή: iefimerida.gr 


Θηλυκός καρχαρίας έκανε μια χαψιά τον αρσενικό σύντροφό τουΔεν πίστευαν στα μάτια τους οι επισκέπτες ενός ενυδρείου στην πρωτεύουσα της Νότιου Κορέας, στη Σεούλ, όταν είδαν να εκτυλίσσεται επί 10 λεπτά ένα απίστευτο περιστατικό. Ένας μεγαλόσωμος θηλυκός καρχαρίας καταβρόχθισε το αρσενικό του ταίρι.

Όπως είπαν οι υπεύθυνοι του ενυδρείου ο οκτώ ετών θηλυκός καρχαρίας τίγρης είχε μια εδαφική διαφορά με τον 5χρονο αρσενικό και σχεδόν τον κατάπιε ολόκληρο.

Ο καυγάς είχε ξεκινήσει μια εβδομάδα νωρίτερα και ο αρσενικός είχε επανειλημμένα δεχθεί δαγκωματιές.

Facebook: 1.59 δισ. ενεργοί χρήστες και ''τρελά'' κέρδηΞεπέρασαν τις προσδοκίες ακόμη και των πιο αισιόδοξων αναλυτών τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε το Facebook για το τέταρτο τρίμηνο του 2015. Τα έσοδα της δημοφιλούς ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης διπλασιάστηκαν, καθώς κατέγραψαν αύξηση 52% και διαμορφώθηκαν στα 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια, όταν οι εκτιμήσεις των αναλυτών έκαναν λόγο για έσοδα 5,37 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό του 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων (ή αλλιώς 54 σεντ ανά μετοχή), όταν στη συγκρίσιμη περίοδο του 2014 το ποσό είχε αγγίξει τα 701 εκατομμύρια δολάρια.

Πέραν των στοιχείων αυτών, ιδιαίτερη σημασία και ενδεικτικό της δυναμικής του Facebook είναι το γεγονός πως οι χρήστες του αυξήθηκαν κατά 14% -στα 1,59 δισεκατομμύριο άτομα- έναντι 1,58 δισεκατομμυρίου που προέβλεπαν οι αναλυτές. Παράλληλα, τα έσοδα του Facebook από τις διαφημίσεις αυξήθηκαν κατά 57% και διαμορφώθηκαν στα 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η ισχυρή ανάπτυξη του Facebook σε όλους τους τομείς απέδειξε επίσης ότι συνεχίζει να αποδίδει η mobile έκδοσή του. Μάλιστα, το 80% των διαφημιστικών εσόδων προέρχεται από εκεί, καταγράφοντας άνοδο 69% (!) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και 78% (!) σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2015.

Τα έσοδα του Facebook ανά γεωγραφική περιοχή:

Από τον Οκτώβριο έως το Δεκέμβριο του 2015 τα έσοδα της εταιρείας εκτοξεύτηκαν στα 5,8 δισ. δολάρια σημειώνοντας άνοδο 52%! Τα κέρδη του Facebook για την ίδια περίοδο ήταν 1,6 δισ. δολάρια (αύξηση 123% σε σχέση με το 2014). Μέσα στο 2015 οι συνολικές πωλήσεις έφτασαν τα 17,9 δισ. δολάρια, και τα κέρδη ήταν 3,7 δισ. δολάρια.

Από πού λοιπόν προήλθαν όλα αυτά τα λεφτά; Το Facebook όχι μόνο κατάφερε να αυξήσει τους ενεργούς χρήστες του στους 1,59 δισ. ανθρώπους κάθε μήνα, αλλά έφτασε στο σημείο να βγάζει τεράστια ποσά από τον κάθε έναν από όλους αυτούς ξεχωριστά.

Στις ΗΠΑ και τον Καναδά το ποσό που βγάζει από κάθε χρήστη το μέσο κοινωνικής δικτύωσης αυξήθηκε κατά 50%, φτάνοντας τα 13 δολάρια. Παγκοσμίως το ποσό που η εταιρεία έβγαλε από κάθε έναν από εμάς είχε αύξηση της τάξης του 33%, ενώ την προηγούμενη χρονιά το ποσοστό αυτό ήταν στο 24%.

Τα νέα εργαλεία που προστέθηκαν στο Facebook τους τελευταίους μήνες βοήθησαν το μέσο κοινωνικής δικτύωσης να «μαθαίνει» ακόμη περισσότερα από τους χρήστες κάνοντάς τους να περνούν πιο πολλές ώρες συνδεδεμένοι. Παράλληλα, τα στοιχεία που προέκυπταν από τη συνεχή του χρήση συνιστούν πολύτιμα όπλα στα χέρια των διαφημιστών αλλά και των διαφημιζόμενων.

Έτσι λοιπόν η όλο και ταχύτερα αυξανόμενη κοινότητα του Facebook δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιήσει τη γνώση που ο καθένας μας προσφέρει, καθιστώντας το ανθρώπινο κεφάλαιο των χρηστών ως το πολυτιμότερο εργαλείο συγκέντρωσης τεράστιων κερδών και ασύλληπτων ποσοστών αυξήσεων στις πωλήσεις.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2015, η Σέριλ Σάντμπεργκ σημείωσε πως η εταιρεία είναι πολύ ικανοποιημένη από τα κέρδη που φέρνει το Instagram. Μάλιστα, εξήγησε πως το 98% των κορυφαίων διαφημιστών του Facebook, διαφημίζονται πλέον και στο Instagram.

Από την πλευρά του, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ μοιράστηκε μερικά εντυπωσιακά στοιχεία για την πορεία του Facebook στο τέταρτο τρίμηνο του 2015, όπως ότι οι χρήστες του παρακολούθησαν συνολικά βίντεο διάρκειας 100 εκατομμυρίων ωρών, πως περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο χρήστες παρακολούθησαν κάποιο γκρουπ στο Facebook μέσα σε μόλις ένα μήνα και πως περισσότεροι από 80 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποίησαν το Facebook Lite, την βελτιστοποιημένη υπηρεσία για χαμηλότερου εύρους ζώνη.


Πηγή: techgear.gr, euro2day.gr


Το προσφυγικό προκαλεί πτώση στη δημοτικότητα της ΜέρκελΣοβαρό πλήγμα στην εικόνα της γερμανίδας καγκελαρίου έχει προκαλέσει το προσφυγικό, καθώς περίπου το 40% των Γερμανών θέλει την παραίτηση της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ εξαιτίας της πολιτικής που ακολούθησε και οδήγησε στην εισδοχή 1,1 εκατομμυρίου ανθρώπων στη Γερμανία το περασμένο έτος, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Insa για το περιοδικό Focus.

Το 45,2% των ερωτηθέντων κατά την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 25 Ιανουαρίου, θεωρεί, ωστόσο, ότι η πολιτική αυτή δεν είναι λόγος για παραίτηση της γερμανίδας καγκελαρίου. Είναι η πρώτη φορά που το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων έθεσε το ερώτημα στους ψηφοφόρους αν η Μέρκελ πρέπει να παραιτηθεί.

Οπως ήταν αναμενόμενο, οι υποστηρικτές του δεξιού, αντιμεταναστευτικού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), είναι οι πιο εχθρικοί προς την καγκελάριο (σε ποσοστό 64,6%). Από την πλευρά των υποστηρικτών του κόμματος της Μέρκελ (CDU) και του συμμάχου του στη Βαυαρία (CSU), το 27% ζητεί την αποχώρησή της.

Σύμφωνα με μια άλλη δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα , από την Elector Research Group, η υποστήριξη για τον συντηρητικό συνασπισμό της Μέρκελ παραμένει σταθερή στο 37%. Τον Σεπτέμβριο ανερχόταν στο 42%. Η υποστήριξη για τους Σοσιαλδημοκράτες του SPD παραμένει επίσης αμετάβλητη στο 24%.

Η δημοσκόπηση δείχνει πως η AfD συγκεντρώνει το 11%.

Χθες βράδυ, ο κυβερνητικός συναπισμός ανάμεσα στους συντηρητικούς και στους σοσιαλδημοκράτες συμφώνησε σε μια αλλαγή της πολιτικής για τους μετανάστες: το Βερολίνο θα σκληρύνει τους όρους για την οικογενειακή επανένωση και θα καταστήσει σχεδόν αδύνατη τη χορήγηση ασύλου σε πολίτες της Τυνησίας, του Μαρόκου και της Αλγερίας.Πηγή: kathimerini.gr


Παναθηναϊκός - Νταρουσάφακα 82-79Ο Παναθηναϊκός καρδιοχτύπησε απόντος Δημήτρη Διαμαντίδη, αλλά επικράτησε της Νταρουσάφακα (82-79) στο ΟΑΚΑ και βρήκε σφυγμό μετά από 3 ήττες σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

Διαδοχικές ήττες στην Ευρωλίγκα, άλλη μία απ' τον μεγάλο αντίπαλό του στην Α1 κι απώλεια της πρώτης θέσης της κατάταξης, δυσαρέσκεια για ορισμένους παίκτες, αμφιβολία, η αναμέτρηση must-win, ο Δημήτρης Διαμαντίδης εκτός αποστολής με διάστρεμμα, ο Νικ Καλάθης με κάκωση στον αριστερό αντίχειρα, όλα στραβά κι ανάποδα πλην... του αποτελέσματος!

Ο Παναθηναϊκός άντεξε σ' όλα (όπως ο Νικ Καλάθης των 39:09!), απ' την Νταρουσάφακα (0-5) μέχρι τον κακό εαυτό του, επικράτησε με 82-79 στο ΟΑΚΑ μπροστά σε 7.500-8.000 κόσμου κι ανέβηκε στο 2-3 στον ε' όμιλο, ευελπιστώντας πως η νίκη θ' αποτελέσει το... turning point για μία καλύτερη συνέχεια στο ΤΟΡ 16.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Αμφότερες οι ομάδες άρχισαν με πολλά λάθη, μόνο που η Νταρουσάφακα άρχισε και με 4/5 τρίποντα κι είχε πώς να μπερδέψει τον ήδη μπερδεμένο Παναθηναϊκό (14-21 στο 9'). Παρόλα αυτά, σε μία ασυνήθιστη κατάσταση ο Παναθηναϊκός είχε το επιθετικό ριμπάουντ και πήρε 7+7 πόντους ανά περίοδο στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο χάριν και στα back to back τρίποντα των Φώτση & Καλάθη έκλεισε μπροστά στο σκορ. Η χαλαρή περιφερειακή άμυνα δεν επέτρεψε στη διατήρηση της διαφοράς (47-38 στο 22') με χαρακτηριστικότερη στιγμή τα διαδοχικά τρίποντα των Γκόρντον & Μαρκοϊσβίλι (65-64 στο 32') κι ενώ είχε προηγηθεί... μπήκε-βγήκε δίποντα του Μίροσλαβ Ραντούλιτσα απ' την κορυφή για το παραλίγο +9. Η Νταρουσάφακα πέρασε και μπροστά στο σκορ αμέσως μετά (65-66 στο 33'), αλλά Νικ Καλάθη θέλοντος (τρίποντο κι ασίστ για alley-oop κάρφωμα του Τζέιμς Γκιστ) το προβάδισμά αποδείχθηκε στιγμιαίο κι απέμενε να φανεί πώς θα το διατηρούσε ο ίδιος. Η... εκνευριστική επιπολαιότητα στην επίθεση δεν του επέτρεψε για πολύ κι όλως παραδόξως το πλήρωσε σε μία άμυνα στην οποία έδειχνε πως θ' ανάγκαζε τη Νταρουσάφακα να μείνει με τη μπάλα στα χέρια (τρίποντο του Τζαμόν Γκόρντον στο τέλος των 24" για το 72-74 στα -2:05). Εν τέλει η ευστοχία (ή η αστοχία, διαλέγετε και παίρνετε) στις ελεύθερες βολές έκρινε τα πάντα στα τελευταία δευτερόλεπτα, έστω κι αν ο Παναθηναϊκός μετά τις 1/2 του Τζέιμς Φελντέιν στα -4,4" έδωσε στη Νταρουσάφακα την ευκαιρία να ψάξει την παράταση. Ο Τζέιμς Γκιστ έκοψε τον Τζαμόν Γκόρντον κι ο Μανούτσαρ Μαρκοϊσβίλι δεν πρόλαβε να σουτάρει στην εξέλιξη.

ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Μίροσλαβ Ραντούλιτσα (16π. με 7/14δίπ., 3/3β., 8ρ., 1ασ., 3κλ., 1λ. σε 22:44) έδωσε και κέρδισε πολλές απ' τις μονομαχίες του κάτω απ' τα καλάθια, βούτηξε στο παρκέ για διεκδίκηση της μπάλας (το ίδιο κι ο Σάσα Πάβλοβιτς!), σκόραρε κι ένα μεγάλο δίποντο (77-74) στα -29".

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Σκότι Γουίλμπεκιν (3π. με 0/5δίπ., 1/5τρίπ., 4ρ., 3ασ., 1κλ., 2λ. σε 18:56) επέστρεψε στο ΟΑΚΑ ως αντίπαλος, αλλά δε θα θέλει να το θυμάται, αφού μέσα σ' όλα σούταρε και 1/2 ελεύθερες βολές (79-77) στα -13,6".

ΦΑΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ: Ο Σεμίχ Ερντέν σούταρε 0/2 ελεύθερες βολές (74-74) στα -1:32, ο Νικ Καλάθης... κάπως καλύτερα (1/2β. και 75-74) στα -1:13 και στην επόμενη κατοχή ο Τζαμόν Γκόρντον βρέθηκε να σουτάρει βεβιασμένο τρίποντο στα -51". Γιατί; Είχε προηγηθεί από ένα φάουλ των Γκιστ & Ερντέν και το σφύριγμα είχε κόψει την επίθεση στα 5". Υπό άλλες συνθήκες όλα ίσως να 'ταν αλλιώς τώρα.

ΤΙ ΚΡΑΤΑΝΕ: Ο Παναθηναϊκός κρατά την αποτελεσματικότητα στο/μετά απ' το επιθετικό ριμπάουντ και την επιστροφή στις νίκες άνευ Δημήτρη Διαμαντίδη κι η Νταρουσάφακα τις 22 ασίστ και την career-high εμφάνιση του Τζαμόν Γκόρντον σε πόντους στη διοργάνωση.

ΤΙ ΞΕΧΝΑΝΕ: Ο Παναθηναϊκός ξεχνά μία και καλή το αρνητικό σερί εντός κι εκτός συνόρων κι η Νταρουσάφακα τις 9 άστοχες ελεύθερες βολές (9/18β.) και τα 13 χαμένα αμυντικά ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 16-21, 42-38, 63-58, 82-79

Παναθηναϊκός (Τζόρτζεβιτς): Πάβλοβιτς 7 (3κλ.), Γιάνκοβιτς 12 (1τρίπ., 2ρ., 2λ.), Φώτσης 8 (2τρίπ., 6ρ.), Παππάς 4, Φελντέιν 9 (2τρίπ., 4ασ., 6λ.), Καλάθης 14 (2τρίπ., 4ρ., 9ασ., 2κλ., 3λ.), Κούζμιτς 2 (3ρ.)

Νταρουσάφακα (Μαχμούτι): Γουίλμπεκιν 4 (1τρίπ., 4ρ., 3ασ., 2λ.), Ρέντινγκ 5 (1τρίπ., 4ρ., 2λ.), Ερντέν 11 (4ρ., 2ασ., 6λ.), Μαρκοϊσβίλι 5 (1τρίπ., 2ρ.), Αλντεμίρ, Γκόρντον 26 (4τρίπ., 5ρ., 3ασ., 2κλ., 3λ.), Αρσλάν, Σλότερ Μ. (3ρ., 2ασ.), Χαρανγκόντι 18 (4τρίπ., 5ρ., 2ασ., 2κλ.), Μπιέλιτσα Μ. 7 (2λ.), Πρέλντζιτς 3 (1τρίπ., 2ρ., 5ασ., 2κλ., 2λ.)Πηγή : gazzetta.grΑπαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι πορείες στο κέντρο της Αθήνας το ΣάββατοΑπαγορεύτηκαν για το Σάββατο όλες οι συγκεντρώσεις στο κέντρο των Αθηνών από τις 06.00 ως τα μεσάνυχτα.

Για τις 15.00 είχε προγραμματιστεί αντιφασιστικό συλλαλητήριο στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της οδού Ρηγίλλης, στον χώρο όπου βρίσκεται το μνημείο των Ιμίων, για να παρεμποδιστεί η εκδήλωση που είχε προγραμματίσει η Χρυσή Αυγή για τις 19.00 μπροστά στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ).

Μετά τα επεισόδια της Πέμπτης και τις συμπλοκές στο Μοναστηράκι μεταξύ αντιεξουσιαστών και ομάδας γερμανών ακροδεξιών, η ΕΛ.ΑΣ. με απόφαση του Αττικάρχη ανακοίνωσε ότι απαγορεύει για το Σάββατο κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση ή πορεία στο κέντρο της Αθήνας.

Η ΕΛ.ΑΣ. επικαλείται λόγους δημόσιας ασφάλειας, και επισημαίνει ότι η απαγόρευση αφορά συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας, και πιο συγκεκριμένα στο τρίγωνο Χίλτον-Ρηγίλης-Συντάγματος.

Ανατλυτικά, η περιοχή όπου ισχύει η απαγόρευση περικλείεται από τις οδούς: Λ. Β. Όλγας (από τη συμβολή της με τη Β. Κωνσταντίνου) - δεξιά Λ. Β. Αμαλίας - αριστερά Φιλελλήνων - Πλατεία Συντάγματος - αριστερά Μητροπόλεως - δεξιά Νίκης - δεξιά Καραγιώργη Σερβίας - αριστερά Σταδίου - δεξιά Βουκουρεστίου - δεξιά Ακαδημίας - αριστερά Κανάρη - συνέχεια Πατριάρχου Ιωακείμ - δεξιά Μαρασλή - αριστερά Ι.Δ. Πατέρα - δεξιά Γενναδίου - αριστερά Ιασίου - δεξιά Βλαδήμηρου Μπένση - δεξιά Λ. Β. Σοφίας - αριστερά Χατζηγιάννη Μέξη - δεξιά Μιχαλακοπούλου - αριστερά Βασιλέως Κωνσταντίνου (μέχρι τη συμβολή της με τη Λ. Β. Όλγας)


Επίθεση με μολότοφ στο σπίτι του Φλαμπουράρη - Καταδικάζει την πράξη η κυβέρνησηΕπίθεση με  10 μολότοφ εξαπέλυσαν άγνωστοι λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατά της οικίας του υπουργού Επικρατείας Αλέκου Φλαμπουράρη στην περιοχή των Εξαρχείων.

Tην ώρα της επίθεσης ο υπουργός ήταν εντός της οικίας του. 


Ζημίες επίσης υπέστησαν και τα δύο αυτοκίνητα τα οποία ήταν σταθμευμένα έξω από το σπίτι του υπουργού. 

«Η δημοκρατικά νομιμοποιημένη κυβέρνηση του τόπου ούτε εκβιάζεται, ούτε εκφοβίζεται, ούτε υποχωρεί», υπογραμμίζει η κυβερνητική εκπρόσωπος, Όλγα Γεροβασίλη, σε δήλωσή της.

«Οι αυτουργοί τέτοιου είδους "αυθόρμητων" και "επαναστατικών" ενεργειών, αλλά και όλοι αυτοί που τις τελευταίες εβδομάδες πασχίζουν με κάθε τρόπο να δηλητηριάσουν το πολιτικό κλίμα, ας ξέρουν ότι τα σχέδια τους πέφτουν στο κενό», σημειώνει.

"Πράξεις όπως η σημερινή δολοφονική επίθεση στην οικία του Α. Φλαμπουράρη δεν μπορούν να υπονομεύσουν τη δημοκρατία", τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση που εξέδωσε για τη δολοφονική επίθεση στην οικία του υπουργού Επικρατείας.

Και σημειώνει: "Να γνωρίζουν καλά οι αυτόκλητοι "επαναστάτες" ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τρομοκρατείται και ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τον αγώνα της απέναντι στη διαπλοκή, τα συμφέροντα και τον υπόκοσμο".