Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

Ο Αρκάς ξεφτιλίζει τον Τσίπρα για το επίδομα που θέλει να δώσειΤον χριστουγεννιάτικο «μποναμά» που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζοντας τον στην αρχή για 13η σύνταξη προσπαθώντας να εξαπατήσει και πάλι τους πολίτες και μετά αναγκάστηκε να το ομολογήσει στην Ευρώπη ονομάζοντας το βοήθημα μία και έξω για τους χαμηλοσυνταξιούχους σχολίασε ο Αρκάς με τον δικό του, ξεχωριστό και εύστοχο, τρόπο.
Ν.Δ. : Δυστυχώς, ο κ. Τσίπρας έχει ήδη συμφωνήσει και υπογράψει νέα επώδυνα μέτραΤο Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση μετά την απόλυτη αποτυχία για ακόμα μία φορά των επαφών Τσίπρα με τους Ευρωπαίους εταίρους και τους θεσμούς:
           
 «Δυστυχώς, ο κ. Τσίπρας έχει ήδη συμφωνήσει και υπογράψει νέα επώδυνα μέτρα, που πλήττουν τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τους ανέργους. 

 Με τις παλινωδίες του επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την οικονομία και ολόκληρη την κοινωνία. 

Αποδεικνύεται, για άλλη μια φορά, ότι καμία συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες, δεν μπορεί να ισοσκελίσει τη δική του ανικανότητα και αποτυχία».


ΤτΕ: Μη εξυπηρετούμενο το 44,7% των επιχειρηματικών δανείωνΤα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχής χειροτέρευση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών, με αποτέλεσμα ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση ως προς το σύνολο των τραπεζικών δανείων στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα να είναι ελαφρώς χαμηλότερος εκείνου της Κύπρου και ο δεύτερος υψηλότερος στην Ευρώπη, όπως αναφέρεται σε ανάλυση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) που περιλαμβάνεται στην έκθεση Νομισματικής Πολιτικής.

Ενδεικτικά για τα επιχειρηματικά δάνεια, που αποτελούν και αντικείμενο του παρόντος πλαισίου, ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων εκτοξεύθηκε από τα επίπεδα κάτω του 10% μέχρι και το 2010, σε 31,1% στο τέλος του 2015. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2016, το αντίστοιχο ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών ανοιγμάτων διαμορφώθηκε σε 44,7%. Αναμφισβήτητα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΤτΕ, η βαθιά και παρατεταμένη ύφεση αποτελεί τον βασικό προσδιοριστικό παράγοντα της διαμόρφωσης των ανωτέρω ποσοστών σε τόσο υψηλό επίπεδο.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες στους οποίους μπορεί να αποδοθεί μέρος της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ένας από αυτούς, κατά γενική ομολογία, είναι η συνειδητή επιλογή ενός δανειολήπτη να μην εξοφλήσει κάποιες από τις υποχρεώσεις του αν και μπορεί, προκειμένου να κατευθύνει τα διαθέσιμα κεφάλαιά του σε άλλες δραστηριότητες (κατανάλωση, επένδυση, αποταμίευση κ.λπ.). Ένας τέτοιος δανειολήπτης χαρακτηρίζεται ως «στρατηγικός κακοπληρωτής», μία έννοια που εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στη βιβλιογραφία μετά την απαρχή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής αναταραχής το 2007.

Στην πλειονότητά τους οι σχετικές μελέτες αφορούν τη στεγαστική και δευτερευόντως την καταναλωτική πίστη. Η σχετική βιβλιογραφία αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια με έναυσμα την πληθώρα των περιπτώσεων, ιδίως στις ΗΠΑ, όπου οι δανειολήπτες συνειδητά επέλεγαν να μην αποπληρώνουν τα στεγαστικά τους δάνεια όταν η αξία του ακινήτου τους έπεφτε κάτω από την αξία του δανείου, ή από μία σειρά δανειακών υποχρεώσεων (π.χ. δάνειο αυτοκινήτου, καταναλωτικό δάνειο) επέλεγαν συνειδητά ποιες να εξυπηρετήσουν και ποιες όχι. Σε αντίθεση με την αυξανόμενη βιβλιογραφία για τη στεγαστική πίστη, η έλλειψη δεδομένων έχει ως αποτέλεσμα να είναι ελάχιστες οι μελέτες διεθνώς που εξετάζουν τη στρατηγική επιλογή της μη εξυπηρέτησης επιχειρηματικών δανείων.

Μια οικονομικά λογική προσέγγιση για την ταυτοποίηση των στρατηγικών κακοπληρωτών είναι ο προσδιορισμός της ικανότητας του δανειολήπτη να εξυπηρετεί τις δανειακές του υποχρεώσεις και η αντιστοίχιση της ικανότητας αυτής με την πραγματική συναλλακτική συμπεριφορά, δηλαδή την ομαλή ή μη εξυπηρέτηση των δανείων του. Προφανώς, μια επιχείρηση με ισχυρά χρηματοοικονομικά δεδομένα που δεν αποπληρώνει τα δάνειά της μπορεί με σχετική ασφάλεια να χαρακτηριστεί ως στρατηγικός κακοπληρωτής, σε αντίθεση με κάποια η οποία εμφανίζει αντικειμενική δυσκολία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών της.

Η διερεύνηση της σχετικής συμπεριφοράς των ελληνικών επιχειρήσεων, αναφέρεται στην ανάλυση της ΤτΕ, προσεγγίστηκε με τη μελέτη δείγματος περίπου 13 χιλιάδων επιχειρήσεων με υπόλοιπα δανείων ύψους άνω του ενός εκατ. ευρώ για την περίοδο 2010-2015.

Για τις επιχειρήσεις αυτές εξετάστηκε κατά πόσον υπήρχε καθυστέρηση εξυπηρέτησης των δανείων τους για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών (μη εξυπηρετούμενα δάνεια) και, εφόσον υπήρχε καθυστέρηση, εξετάστηκε αν αυτή οφειλόταν σε αντικειμενική δυσκολία ή ήταν αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής.

Στις περιπτώσεις όπου φάνηκε να υπάρχει επιλογή αθέτησης, διερευνήθηκαν πιθανοί προσδιοριστικοί παράγοντες αυτής. Ως τάξη μεγέθους, το εν λόγω δείγμα επιχειρήσεων είχε στο τέλος του 2015 συνολικό υπόλοιπο δανείων περίπου 57 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα περίπου 19 δισ. ευρώ ήταν μη εξυπηρετούμενα.

Όσον αφορά την οικονομική ικανότητα της επιχείρησης να εξυπηρετήσει τα δάνειά της, αυτή προσεγγίστηκε από την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων βάσει της εσωτερικής κλίμακας πιστωτικής αξιολόγησης που εφάρμοζε η κάθε τράπεζα. Για την ομογενοποίηση των δεδομένων, καθώς κάθε τράπεζα ακολουθεί τη δική της αξιολόγηση, χρησιμοποιήθηκε μια κοινή κλίμακα πιστωτικής αξιολόγησης, βάσει της οποίας διαχωρίστηκε το δείγμα σε επιχειρήσεις που είχαν υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση (μικρή πιθανότητα αθέτησης) και χαμηλή διαβάθμιση (υψηλή πιθανότητα αθέτησης). Δημιουργήθηκε και μια τρίτη κατηγοριοποίηση για τις επιχειρήσεις εκείνες που είχαν δάνεια από περισσότερες από μία τράπεζες και η μέση πιστοληπτική αξιολόγηση από όλες τις τράπεζες δεν επέτρεπε την εύκολη κατάταξή τους στις ανωτέρω δύο κατηγορίες

Οι επιχειρήσεις που ταξινομήθηκαν στην κατηγορία υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και δεν εξυπηρετούσαν τα δάνειά τους κρίθηκαν ως στρατηγικοί κακοπληρωτές, ενώ για εκείνες που ταξινομήθηκαν στην κατηγορία χαμηλής διαβάθμισης η μη αποπληρωμή κρίθηκε ότι ήταν αποτέλεσμα αντικειμενικής δυσκολίας.

Για δε τις επιχειρήσεις που είχαν ταξινομηθεί στην τρίτη κατηγορία διαβάθμισης, κριτήριο διαχωρισμού σε στρατηγικούς κακοπληρωτές ή μη αποτέλεσε η συναλλακτική τους συμπεριφορά, δηλαδή το αν εξυπηρετούσαν τα δάνειά τους σε τουλάχιστον μία τράπεζα και αθετούσαν τις υποχρεώσεις τους στις υπόλοιπες. Από τη μελέτη του δείγματος προκύπτει ότι την περίοδο 2010-2015 μία στις έξι επιχειρήσεις κατά μέσο όρο εμφανίζει χαρακτηριστικά στρατηγικού κακοπληρωτή.

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση, το ποσοστό των στρατηγικών κακοπληρωτών στο σύνολο των δανειοληπτών με δάνεια σε καθυστέρηση φαίνεται να διατηρείται σχετικά σταθερό σε όλη τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, εξέλιξη ωστόσο που οφείλεται στο γεγονός ότι η αύξηση του ποσοστού των στρατηγικών κακοπληρωτών στο σύνολο των δανειοληπτών αντισταθμίστηκε από το συνεχώς μεγαλύτερο ποσοστό των δανειοληπτών με αντικειμενική αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων τους, ως αποτέλεσμα των συνθηκών ύφεσης και έλλειψης ρευστότητας.

Τα ανωτέρω ευρήματα δεν διαφοροποιούνται ουσιωδώς ως προς τη γεωγραφική κατανομή, ενώ όσον αφορά την κλαδική κατανομή, χωρίς να υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κλάδων, φαίνεται ότι συγκριτικά μεγαλύτερο ποσοστό στρατηγικών κακοπληρωτών εμφανίζεται σε κλάδους που σχετίζονται με τις κατασκευές και την αγορά ακινήτων, αλλά και σε εκείνους της βιομηχανίας, των πληροφοριών και επικοινωνιών, καθώς και των διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Όσον αφορά τους προσδιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης συμπεριφοράς στρατηγικού κακοπληρωτή, φαίνεται ότι επιχειρήσεις με υψηλό δανεισμό ή χαμηλή αξία εξασφαλίσεων ή υψηλή κερδοφορία είναι πιθανότερο να εμφανιστούν ως στρατηγικοί κακοπληρωτές. Ίδια συμπεριφορά φαίνεται να έχουν και οι επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους και ηλικίας. Ενδεικτικά, φαίνεται ότι οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις έχουν 30% μεγαλύτερη πιθανότητα από τις μικρού ή μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις να γίνουν στρατηγικοί κακοπληρωτές, ενώ μεταξύ επιχειρήσεων που αθετούν τις δανειακές τους υποχρεώσεις εκείνες που εμφανίζουν υψηλή κερδοφορία εμφανίζουν κατά 62% αυξημένη πιθανότητα στρατηγικής αθέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων.Πηγή : thetoc.gr


Ξεκαρδιστικές φωτογραφίες μετά από one night stands!
Ένας από τους καλύτερους ίσως τρόπους να αντιμετωπίσεις μια δύσκολη κατάσταση είναι να τη διακωμωδήσεις.

Έτσι σκέφτηκαν και οι πρωταγωνιστές των φωτογραφιών που αντί να το βάλουν στα πόδια μετά από ένα λυπηρό one night stand απαθανάτισαν τη στιγμή. Οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν κάποια πολύ άβολα πρωινά που άντρες και γυναίκες βρέθηκαν να κοιμούνται δίπλα σε ένα άγνωστο πρόσωπο και δεν βλέπουν την ώρα να φύγουν!

Ενώ κάποιοι απαθανατίστηκαν χωρίς να το ξέρουν, άλλοι χαμογέλασαν για τη φωτογραφία που "επισφράγησε" το one night stand.Πηγή: Dailymail, newsit.gr
Τουρκία: Εκρηξη σε λεωφορείο στην Καισάρεια - 13 νεκροί και 55 τραυματίες
Τουλάχιστον 13 είναι οι νεκροί από την έκρηξη που σημειώθηκε σε λεωφορείο έξω από το Πανεπιστήμιο Ερσιγές της Καισάρειας στην Τουρκία, και τουλάχιστον 55 οι τραυματίες,ενώ 12 από αυτούς βρίσκονται στην εντατική όπως μεταδίδει το τουρκικό NTV, που επικαλείται πηγές του στρατού.

Την ώρα της έκρηξης το λεωφορείο βρισκόταν εν κινήσει και μετέφερε στρατιώτες εκτός υπηρεσίας αλλά και πολίτες. Η έκρηξη σημειώθηκε καθώς το λεωφορείο περνούσε δίπλα από αυτοκίνητο, που ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, Βεγίσι Καϊνάκ, είπε ότι η επίθεση είχε στόχο λεωφορείο που μετέφερε στρατιώτες και ότι η επίθεση μοιάζει πολύ με αυτή στο στάδιο της Μπεσίκτας την περασμένη εβδομάδα.

Το νέο χτύπημα έγινε μία εβδομάδα μετά τη διπλή βομβιστική επίθεση έξω από το γήπεδο της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, κατά την οποία σκοτώθηκαν 44 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 150.
Παιδεραστής 101 ετών ομολόγησε : «Βίαζα τα κoριτσάκια, κακοποιούσα και ένα αγόρι»Ο Ραλφ Κλαρκ, συνταξιούχος οδηγός φορτηγού, κρίθηκε ένοχος για κακοποίηση και βιασμό δύο νεαρών αδερφών κοριτσιών στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980, αφού είχε νωρίτερα ομολογήσει την διάπραξη σεξουαλικού εγκλήματος με θύμα τον τότε ανήλικο μαθητή, αδερφό των κοριτσιών καθώς και την απόπειρα βιασμού του.

Ο Ραλφ Κλάρκ, ο οποίος γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1915, όχι μόνο δεν έδειξε κανένα ίχνος μεταμέλειας κατά τη διάρκεια της δίκη του, παραδέχτηκε μάλιστα ότι είχε ασελγήσει και σε ένα ανήλικο αγόρι το ίδιο διάστημα!

Χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια πάντως μέχρι να καθίσει ο υπέργηρος παιδόφιλος στο εδώλιο του κατηγορουμένου, καθώς τα θύματα του από ντροπή έκρυβαν την αλήθεια για δεκαετίες.

Η αστυνομία τόνισε πως ο Κλαρκ αποτελεί τον γηραιότερο άνθρωπο στην νομική ιστορία της Βρετανίας που κρίθηκε ένοχος. Ο Κλαρκ κακοποίησε τα κορίτσια, τότε ηλικίας 4 έως 13 ετών, στο σπίτι του στο Μπέρμιγχαμ στην κεντρική Βρετανία, στην καμπίνα του φορτηγού του και στην μικρή αποθήκη του κήπου του. Επίσης κακοποίησε επανειληµµένως τον αδερφό των κοριτσιών.

Οι δύο γυναίκες σήμερα 40 και 50 χρονών αποφάσισαν να καταγγείλουν τον βιαστή τους μόλις τον περασμένο Αύγουστο, όταν έκλεισε τα 100 χρόνια ζωής και όλη η τοπική κοινωνία στην πόλη τους άρχισε να τον «επαινεί» που έζησε μια τόσο ενάρετη ζωή.

Παρά την ηλικία του Κλαρκ, είναι πιθανόν να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης κατά την ανακοίνωση της ποινής την Δευτέρα. 
Παταγώδης αποτυχία η συνάντηση του Τσίπρα με την ΜέρκελΠήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Γερμανία, ο οποίος υπερεκτιμώντας τις δυνάμεις του, κατάφερε μόνο να επιδεινώσει τη διαπραγματευτική του θέση και να αυξήσει τους κινδύνους για την ελληνική οικονομία!

Παρά την εμπειρία αυτών των δύο άκρως επιμορφωτικών ετών στην εξουσία, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει να κάνει τα ίδια λάθη και να έχει τις ίδιες αυταπάτες.

Ο Αλέξης Τσίπρας μετέβη στο Βερολίνο με αιτήματα-ευχές, για πρόγραμμα χωρίς ΔΝΤ, «πολιτικό» κλείσιμο της αξιολόγησης, αναγνώριση της ελληνικής κυριαρχίας σε θέματα παροχών, όταν υπάρχει πλεόνασμα και διαχωρισμό των θέσεων Μέρκελ από αυτές του Σόιμπλε. Όμως, παρά το χριστουγεννιάτικο κλίμα, ο Πρωθυπουργός έφαγε πόρτα σε όλα!

Η κακή πορεία της αξιολόγησης, οι επίμονες απαιτήσεις του ΔΝΤ και η είδηση ότι οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί μετά το Μάρτιο, σε συνδυασμό με την επαναλαμβανόμενη θέση της Γερμανίας ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα χωρίς ΔΝΤ, φέρνει καθυστερήσεις και επικίνδυνη αβεβαιότητα στην ελληνική οικονομία.

Βιασύνη, αφέλεια, επιπολαιότητα, επικοινωνιακά λάθη και υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις οδηγούν τον Πρωθυπουργό σε επιλογές τολμηρές που γυρίζουν μπούμερανγκ.

Αναζητώντας διέξοδο, για άλλη μια φορά, ο Αλέξης Τσίπρας εκτίμησε λανθασμένα ότι θα μπορούσε να έχει πολιτική στήριξη από την Καγκελάριο Μέρκελ.

Όμως όπως ήταν φυσικό, η Γερμανίδα Καγκελάριος τάχθηκε στο πλευρό του Σόιμπλε, την ίδια στιγμή που ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών κ. Τσακαλώτος παραδέχτηκε ότι έπρεπε να έχουν ενημερώσει τους δανειστές για τις εξαγγελίες Τσίπρα.

«Χωρίς το ΔΝΤ δεν υφίσταται ελληνικό πρόγραμμα, θα εκπέσει στο Γερμανικό κοινοβούλιο» ξεκαθάρισε την Παρασκευή (16/12) η Μέρκελ στον Έλληνα Πρωθυπουργό κατά τη συνάντησή τους στο Βερολίνο, κάτι που η γερμανική πλευρά επαναλαμβάνει σταθερά εδώ και καιρό.

«Κατσάδα» Μέρκελ σε Τσίπρα

Το δείπνο του Αλέξη Τσίπρα με την Καγκελάριο κράτησε παραπάνω από δυο ώρες, με την Άνγκελα Μέρκελ να εκφράζει «παράπονα» και να κάνει παρατηρήσεις στον Έλληνα Πρωθυπουργό αναφορικά με το πρόσφατο επεισόδιο με τον Σόιμπλε.

Μάλιστα, η Γερμανίδα Καγκελάριος είπε χαρακτηριστικά στον Αλέξη Τσίπρα, να μην στοχοποιεί τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε καθώς, «όποιος επιτίθεται στον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, επιτίθεται σε μένα», ζητώντας να πέσουν οι τόνοι.

Από την γερμανική πλευρά αναφέρεται χαρακτηριστικά πως, η Άνγκελα Μέρκελ ξεκαθάρισε στον Έλληνα πρωθυπουργό ότι χωρίς την συμμετοχή του ΔΝΤ δεν μπορεί να υπάρξει στήριξη στο ελληνικό πρόγραμμα.

Παράλληλα, η ίδια τόνισε στον Αλέξη Τσίπρα να μην προβαίνει σε μονομερείς ενέργειες, καθώς η Γερμανία μπορεί να δείξει κατανόηση, αλλά δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες.
Τι αναφέρει η ελληνική πλευρά

Ο πρωθυπουργός στη διάρκεια της συνάντησής του με την Γερμανίδα Καγκελάριο, ανέλυσε στην Άνγκελα Μέρκελ τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, ενώ επισήμανε τη μεγάλη σημασία που έχει η έγκαιρη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος και η ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση (QE).

Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε στην Καγκελάριο τον προβληματισμό του για τη στάση που κρατά το ΔΝΤ στη διαπραγμάτευση καθώς, και για την πιθανή επιθυμία τού Ταμείου να αποχωρήσει από το ελληνικό πρόγραμμα.

Ο Πρωθυπουργός επισήμανε στη συζήτηση ότι η καθυστέρηση της απόφασης του ΔΝΤ σχετικά με τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα -δεδομένης της πολιτικής αλλαγής στις ΗΠΑ που μπορεί να επηρεάσει τις ισορροπίες- δημιουργεί ανησυχίες για την έγκαιρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
Η Άνγκελα Μέρκελ και ο Αλέξης Τσίπρας συζήτησαν το γεγονός ότι οι Ευρω-τουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή και ότι το Κυπριακό και το προσφυγικό έχουν ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο αυτό.

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στο προσφυγικό ζήτημα, σημειώνοντας ξανά ότι είναι κρίσιμο να διατηρηθεί η συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας, ταυτόχρονα όμως ότι και άλλα κράτη της ΕΕ οφείλουν να αναλάβουν ευθύνη που τους αναλογεί τόσο άμεσα, σε επίπεδο μετεγκατάστασης και παροχής στελεχών, όσο και μακροπρόθεσμα.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε την Καγκελάριο σχετικά με τις ελληνικές θέσεις για το Κυπριακό και τη σημασία των διμερών διαβουλεύσεων Ελλάδας - Τουρκίας, προκειμένου να υπάρξει επιτυχής έκβαση της πολυμερούς διάσκεψης για το ζήτημα. Τόνισε, παράλληλα, ότι η ΕΕ πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στην πολυμερή διάσκεψη.

Έφαγε «ξύλο» ο Τσακαλώτος

Τα "χαστούκια" της ελληνικής κυβέρνησης ήταν απανωτά την Παρασκευή, καθώς μετά την... κατσάδα της Μέρκελ στον Τσίπρα, ακολούθησε "ξύλο" στον Έλληνα υπ. Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος ζήτησε συγγνώμη από τους δανειστές για τα «δώρα» Τσίπρα στους συνταξιούχους και την μείωση ΦΠΑ στα νησιά ζήτησε, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Spiegel.

Όπως αναφέρει το Spiegel, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε συνάντηση του με Γερμανούς βουλευτές, παραδέχτηκε «επικοινωνιακά λάθη» για την ανακοίνωση των συγκεκριμένων παροχών.

Η παραπάνω «απολογία» του Ευκλείδη Τσακαλώτου, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (16/12) στο Βερολίνο, ενώ ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών φέρεται να είπε επίσης ότι η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να παίρνει τέτοιες αποφάσεις, ενώ απέδωσε το λάθος σε έλλειψη επικοινωνίας και εξηγώντας ότι ήταν μία απόφαση που έπρεπε να ληφθεί γρήγορα.


Πηγή : newsbomb.gr


ΕΛΣΤΑΤ: Ποιες ήταν οι αιτίες θανάτουΟι παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος, ο καρκίνος και τα νοσήματα του αναπνευστικού είναι το «τρίγωνο του θανάτου», σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το έτος 2014. 

Σημειώνεται ότι πηγή της Αρχής είναι τα πιστοποιητικά θανάτων που υποβάλλουν οι γιατροί ή οι Ιατροδικαστικές υπηρεσίες σε περίπτωση αιφνίδιων ή βίαιων θανάτων. 

Ειδικότερα, οι θάνατοι το 2014 παρουσίασαν αύξηση κατά 1,7%, φτάνοντας τους 113.740 (58.546 άνδρες – 55.194 γυναίκες), έναντι 111.794 το 2013 (57.630 άνδρες – 54.164 γυναίκες).

Όπως συμβαίνει σταθερά τα τελευταία χρόνια, οι κύριες αιτίες θανάτου του 2014 ήταν οι ασθένειες του κυκλοφορικού με 45.859 θανάτους. Ακολουθούν οι θάνατοι από καρκίνο (29.155) και από παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος (12.231).

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι καταγράφεται αύξηση στις αυτοκτονίες, με τα στοιχεία να επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα σχετικών μελετών. Πιο συγκεκριμένα οι αυτοκτονίες ανήλθαν στις 564 το 2014, έναντι 533 το 2013. 

Επιπλέον, διαχρονικά παρατηρείται αύξηση των αυτοχείρων: Το 2000 ήταν 382, το 2010 έφτασαν στους 377, το 2011 ήταν 477 με τα νούμερα να αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. 

Γενικότερα οι βίαιοι θάνατοι (ατυχήματα από μεταφορικά μέσα, λοιπά ατυχήματα, αυτοκτονίες, ανθρωποκτονίες και άλλες βίαιες ενέργείες) έφτασαν το 2014 τους 3.554, με τις ανθρωποκτονίες και τα τροχαία να σημειώνουν μία μικρή μείωση σε σχέση με το 2013.Πηγή : tanea.gr


Πάρτι ανεξέλεγκτων κουκουλοφόρων εχθές στην Αθήνα
Η Αθήνα έχει γίνει πλέον το πιο επικίνδυνο μέρος της Ελλάδας με ραγδαία την αύξηση της εγκληματικότητας και τις συμμορίες των κουκουλοφόρων που κάνουν ότι θέλουν εδώ και μήνες.

Καταδρομική επίθεση με μολότοφ σε βάρος ομάδας της ΟΠΚΕ έξω από σούπερ μάρκετ στην οδό Καλλιδρομίου στα Εξάρχεια από ομάδα 20 ατόμων που εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ σε βάρος αστυνομικών.

Από την δολοφονική επίθεση των αντιεξουσιαστών δεν υπήρχαν ευτυχώς τραυματισμοί αλλά μόνο υλικές ζημιές σε ένα αυτοκίνητο ενός άτυχου πολίτη.

Οι καταδρομικές επιθέσεις συνεχίστηκαν αφού  19.50, κουκουλοφόροι έριξαν βόμβες μολότοφ στο κτίριο του πρώην υπουργείου Εμπορίου, στην πλατεία Κάνιγγος και 20.10 περίπου 10 άτομα επίσης με κουκούλες επιτέθηκαν στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο ΚΑΤ με βαριοπούλες και έσπασαν 4 εκδοτικές μηχανές εισιτηρίων και 8 ακυρωτικές. 
Washington Post: Το FBI συμμερίζεται την εκτίμηση της CIA πως η Ρωσία παρενέβη για να βοηθήσει τον Τραμπ να νικήσει
Ο διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, και ο διευθυντής των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών (Director of National Intelligence) , Τζέιμς Κλάπερ, στηρίζουν την εκτίμηση της CIA πως η Ρωσία παρενέβη στις εκλογές του 2016 εν μέρει για να κερδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει την προεδρία, αναφέρεται σε δημοσίευμα της Washington Post που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η στήριξη του Κόμεϊ στην εκτίμηση της CIA υποδεικνύει πως οι επικεφαλής των υπηρεσιών συμφωνούν όσον αφορά στις ρωσικές προθέσεις, εν αντιθέσει με τους ισχυρισμούς κάποιων βουλευτών πως το FBI διαφωνούσε με τη CIA. «Νωρίτερα μέσα σε αυτή την εβδομάδα, συναντήθηκα χωριστά με τον διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, και τον DNI, Τζιμ Κλάπερ, και υπάρχει ισχυρή ομοφωνία μεταξύ μας όσον αφορά στην έκταση, τη φύση και τους σκοπούς της ρωσικής παρέμβασης στις προεδρικές εκλογές» ανέφερε ο διευθυντής της CIA, Τζον Μπρέναν, σε μήνυμά του προς το προσωπικό της υπηρεσίας, σύμφωνα με αξιωματούχους που το είδαν.

«Οι τρεις μας επίσης συμφωνούμε πως οι οργανισμοί μας, μαζί με άλλους, πρέπει να επικεντρωθούμε στην ολοκλήρωση της διερεύνησης αυτού του ζητήματος, που ζητήθηκε από τον πρόεδρο Ομπάμα και της οποίας ηγείται ο DNI» αναφέρεται στο μήνυμα του Μπρέναν. Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απορρίψει τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών περί δραστηριότητας Ρώσων χάκερ.

H CIA και το FBI αρνήθηκαν να προβούν σε σχόλια.Πηγή : huffingtonpost.gr


Το Charlie Hebdo "ξαναχτύπησε": Σώστε την Ευρώπη, πνίξτε έναν Ελληνα!
Το γαλλικό περιοδικό Charlie Hebdo προκάλεσε και πάλι αίσθηση με το νέο του σατυρικό εξώφυλλο, το οποίο απεικονίζει σε καρτούν την Κριστίν Λαγκάρντ να βάζει το κεφάλι ενός σε μια λεκάνη με νερό σε μια προσπάθεια να τον πνίξει….

Ο άνθρωπος αυτός όπως υπονοείται σαφώς είναι Έλληνας και στο πρωτοσέλιδο του το περιοδικό έχει τίτλο: «Σώστε την Ευρώπη! Πνίξτε έναν Έλληνα».
Αλαβάνος για Τσίπρα: Μόνο πιωμένος τα λες διπλά (Μυτιλήνη-Λέσβο)«Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν να αφήσουν με τίποτα τις καρέκλες», δήλωσε ο άνθρωπος που ανέδειξε πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα

Ο Αλέκος Αλαβάνος ήταν ο άνθρωπος που ανέδειξε από την αφάνεια τον Αλέξη Τσίπρα, παραδίδοντας τη σκυτάλη της ηγεσίας του κόμματος. Με δηλώσεις του στον Alpha 989, ο έμπειρος πολιτικός επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον του σημερινού πρωθυπουργού, λέγοντας πως στον ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν να αφήσουν με τίποτα τις καρέκλες και καυτηρίασε το... μόνιμο, πλέον, μπέρδεμα με τα... ξεχωριστά νησιά, Μυτιλήνη και Λέσβο.

«Πρέπει να βγούμε από τον φαύλο κύκλο του εξευτελισμού των Ελλήνων της τρίτης ηλικίας. Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν να αφήσουν με τίποτα τις καρέκλες και αυτές τις μέρες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ακόμα και πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να είμαστε περήφανος λαός. Δεν ζητιανεύουμε το χαρτζιλίκι του Τσίπρα», υπογράμμισε ο κ. Αλαβάνος.

Σχολιάζοντας τη σύγκρουση Τσίπρα με το ΔΝΤ, ο κ. Αλαβάνος σχολίασε ότι «είναι φυσιολογικός ο καυγάς». «Είναι σαν το σουβλατζίδικο με τρεις συνεταίρους, που δεν πάει καλά και αρχίζουν να πλακώνονται μεταξύ τους. Αυτό κάνουν κι αυτοί», είπε, για να συμπληρώσει: «Η Ευρωζώνη καταγγέλλει το ΔΝΤ και ‘τραβάει το αυτί’ στην Ελλάδα. Το ίδιο και το ΔΝΤ. Και η ελληνική κυβέρνηση, μια είναι ενάντια στο ΔΝΤ μια στην Ευρωζώνη. Μπάχαλο».

Μιλώντας για τον Σόιμπλε, δήλωσε ότι «απευθύνεται στην Ευρωζώνη για να την ελέγξει». «Από πού και ως πού έχει λόγο για τη χώρα μας; Εμείς του έχουμε δώσει αυτό το λόγο. Στον κάθε Σόιμπλε και στην κάθε Λαγκάρντ», σημείωσε, τονίζοντας ότι η χώρα πρέπει να βρει την κυριαρχία της.

Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε πως  «δεν έχει κανέναν δισταγμό» και απέκρουσε την τσαμπουκαλίδικη πολιτική. «Δεν πιστεύω στην ‘τσαμπουκαλίδικη’ πολιτική. Για να σε σεβαστεί ο αντίπαλός σου δεν πρέπει να ‘πουλάς κορδέλες’, αλλά να έχεις μια σταθερή στάση». Ενώ προκάλεσε αίσθηση όταν σχολίασε το διαρκές λάθος όταν μιλάει ο ίδιος ή το Μαξίμου για Λέσβο και Μυτιλήνη. «Να μάθει και ποια είναι τα νησιά του Αιγαίου, να μην τα λέει διπλά, μόνο πιωμένος μπορεί να είναι για να τα λέει διπλά (Μυτιλήνη-Λέσβος). Η χειρότερη υποτίμηση για έναν άνθρωπο είναι να τον λες με άλλο όνομα ή να μην τον ξέρεις».


Πηγή : protothema.gr


«Πάγος» στην Αθήνα από τη Μέρκελ«Πάγο» στην προσδοκία της Αθήνας για πολιτική λύση με τη συνδρομή του Βερολίνου, προκειμένου να ξεπεραστούν τα προσκόμματα για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και η επιμονή του ΔΝΤ σε επιπλέον μέτρα για μετά το 2018, έβαλε χθες η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ. Υποδεχόμενη τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, η κ. Μέρκελ όχι μόνο έσπευσε να καταστήσει σαφές ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς και στο Eurogroup, αλλά απέφυγε την παραμικρή δημόσια αναφορά στην πορεία του ελληνικού προγράμματος και στους χειρισμούς της κυβέρνησης για εκπλήρωση των συμφωνηθέντων. Εάν η Αθήνα προσδοκούσε κάποια νύξη αποδοκιμασίας από την πλευρά της καγκελαρίου για τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, επίσης απογοητεύθηκε. Δεν υπήρξε η παραμικρή υπόνοια για κάτι τέτοιο, ούτε η ελάχιστη ένδειξη ότι υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ καγκελαρίας και γερμανικού ΥΠΟΙΚ.

Ο κ. Αλέξης Τσίπρας, στις συνομιλίες που είχε με τη Γερμανίδα καγκελάριο, στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο του ΔΝΤ ως παράγοντα καθυστέρησης στη διαπραγμάτευση. Εθεσε, μάλιστα, θέμα συνέχειας της παρουσίας του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα, αναφερόμενος σε πιθανή επιθυμία του να αποχωρήσει, ενώ πρόσθεσε ότι η καθυστέρηση της απόφασης του ΔΝΤ σχετικά με τη συμμετοχή στο ελληνικό πρόγραμμα, την οποία συνέδεσε με την πολιτική αλλαγή στις ΗΠΑ, δημιουργεί ανησυχίες για την έγκαιρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Ουσιαστικά, ο κ. Τσίπρας έθεσε θέμα αναζήτησης φόρμουλας για τη συνέχεια, ανεξαρτήτως της βούλησης και των προθέσεων του Ταμείου όσον αφορά την εμπλοκή του με το ελληνικό πρόγραμμα.

Η κ. Μέρκελ, ήδη στις δηλώσεις που προηγήθηκαν της συνάντησης, δεν αναλώθηκε σε φιλοφρονήσεις και φρόντισε να επισημάνει ότι «δεν είχαμε πάντοτε εύκολες συζητήσεις» με τον κ. Τσίπρα, προδιαγράφοντας ότι και η συνάντηση που επρόκειτο να ακολουθήσει δεν αναμενόταν εύκολη. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι εδώ και ημέρες η καγκελαρία είχε ανακοινώσει ότι δεν θα υπάρξουν δηλώσεις μετά το πέρας του γεύματος εργασίας, κάτι που εξαρχής είχε ερμηνευθεί ως όχι ιδιαίτερα θετικό για το κλίμα που επικρατεί στο Βερολίνο για την ελληνική κυβέρνηση στην παρούσα συγκυρία.

Για το φλέγον για την κυβερνητική ηγεσία θέμα, την πορεία των διαπραγματεύσεων, το κλείσιμο της αξιολόγησης και τη στάση του ΔΝΤ, η κ. Μέρκελ, παρουσιάζοντας την ατζέντα της συνάντησης, φρόντισε να αναφέρει: «Οπωσδήποτε θα ασχοληθούμε με το πρόγραμμα της Ελλάδας σε σχέση με την οικονομική κατάσταση. Εδώ, όμως, δεν είναι ο τόπος όπου λαμβάνονται αποφάσεις, διότι οι διαβουλεύσεις γίνονται με τους τρεις θεσμούς και με το Eurogroup. Εδώ θα συζητήσουμε για να δούμε πώς εκτιμά ο Ελληνας πρωθυπουργός την κατάσταση». Προηγουμένως είχε κάνει εκτενή αναφορά στο προσφυγικό, το οποίο παραμένει ψηλά στην ατζέντα της γερμανικής ηγεσίας, φροντίζοντας, μάλιστα, να υπογραμμίσει ότι «η Ελλάδα έχει να λύσει πολλά προβλήματα σχετικώς». Αναφέρθηκε, βεβαίως, στον κοινό στόχο για εκπόνηση ενιαίου συστήματος ασύλου στην Ευρώπη, αλλά και στην ανάγκη για δίκαιη κατανομή των προσφύγων στην Ε.Ε.

Ο κ. Τσίπρας, που ανέλυσε τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, επανέλαβε την ιδιαίτερη σημασία που έχει για την ομαλοποίηση της κατάστασης η εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος και η ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Στις δηλώσεις του στάθηκε στην αναγκαιότητα για «γενναίες αποφάσεις από όλους τους εταίρους», προκειμένου να μην κυλήσει εκ νέου η Ελλάδα σε καθεστώς αβεβαιότητας και να σταλεί ισχυρό σήμα στη διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι η κρίση είναι παρελθόν.

Σε σχέση με το προσφυγικό, αλλά και το Κυπριακό, που επίσης συζητήθηκε, ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι η Ελλάδα σταθερά τάσσεται υπέρ της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας και υπέρ της πιστής εφαρμογής της συμφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας για το προσφυγικό, με εξεύρεση λύσης για την εξασφάλιση της φιλελευθεροποίησης των θεωρήσεων. Επανέλαβε, ωστόσο, σε σχέση με τις κλιμακούμενες τουρκικές αμφισβητήσεις, ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων.
ΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Έντυπη Καθημερινή