Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022

Ακροαριστεροί κακοποιοί δημιούργησαν επεισόδια δήθεν για τον βιασμό της 12χρονης

 


Επεισοδιακή εξέλιξη είχε η πορεία στα Σεπόλια για τον βιασμό της 12χρονης για την οποία είχαν απευθύνει καλέσματα αναρχικές ομάδες ακροαριστερών κακοποιών, και φεμινιστικές οργανώσεις.Η πορεία με τους ακροαριστερούς κακοποιούς πέρασε και από το καταστήμα του παιδοβιαστή Ηλία Μίχου και με πρόσχημα τον βιασμό της 12χρονης άρχισαν να πετάνε μολότοφ και να κάνουν επίθεση σε αστυνομικούς.Οι άνδρες των ΜΑΤ απάντησαν στην επίθεση των ακροαριστερών κακοποιών με χρήση χημικών.

Κατά τη διάρκεια της πορείας οι ακροαριστεροί προκάλεσαν, μάλιστα, φθορές στο επαγγελματικό αυτοκίνητο του παιδοβιαστή Ηλία Μίχου

Κατατέθηκε ο νέος Σωφρονιστικός Κώδικας


 

Κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στη Βουλή, το νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τίτλο «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός Σωφρονιστικού Κώδικα -Τροποποιήσεις στον ν.2776/1999».

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή θα αρχίσει την ερχόμενη Τρίτη, 18 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του ΓΛΚ, με το υπόψη σχέδιο νόμου, τροποποιείται ο Σωφρονιστικός Κώδικας (ν.2776/1999) και οι κυριότερες μεταβολές εντοπίζονται στα ακόλουθα σημεία:

1.α. Απαγορεύεται, πέραν των ήδη προβλεπόμενων, η δυσμενής διακριτική μεταχείριση των κρατουμένων και για λόγους που ανάγονται στο φύλο ή τον γενετήσιο προσανατολισμό τους.

β. Διευρύνεται το πλαίσιο δικαιωμάτων των κρατουμένων, με τη δυνατότητα προσφυγής αυτών στο Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών για τις συνθήκες κράτησης, κατά την οριζόμενη διαδικασία. Το δικαστήριο αντίστοιχα, μπορεί να διατάξει τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου ή/και την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για την ηθική βλάβη του προσφεύγοντα.

Προς τούτο, εγγράφεται κατ’ έτος ειδική πίστωση στον κρατικό προϋπολογισμό. (άρθρα 1 – 8)

2.α. Αυξάνεται κατά δύο (2) ο αριθμός των μελών του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών (Κ.Ε.Σ.Φ.) και επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητές του.

β. Καθορίζεται η διαδικασία για την κατά προτεραιότητα εξέταση, από την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών (Κ.Ε.Μ.), αιτημάτων μεταγωγής κρατουμένων, επιτρέπεται δε, κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων και σε ειδικές περιπτώσεις, η επικοινωνία με τον κρατούμενο με τη χρήση μέσων τηλεματικής. (άρθρα 9 – 11)

3. Αναφορικά με τη διάκριση των κρατουμένων σε κατηγορίες και την οργάνωση των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Εξειδικεύονται οι περιπτώσεις κράτησης ενήλικων κρατουμένων σε Σωφρονιστικά Καταστήματα Αυξημένης Ασφάλειας.

β. Επανακαθορίζονται τα ηλικιακά όρια των νεαρών κρατουμένων.

γ. Ιδρύονται και λειτουργούν σε σωφρονιστικά καταστήματα ή τμήματα που κρατούνται γυναίκες, βρεφονηπιακοί σταθμοί με ειδικό κανονισμό λειτουργίας, που εκδίδεται με υπουργική απόφαση και ρυθμίζει θέματα αναφορικά με το πρόγραμμα λειτουργίας, τις προδιαγραφές, τον τρόπο στελέχωσής τους κ.λπ.

Περαιτέρω, με κ.υ.α., ιδρύονται στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Γυναικών Ελαιώνα Θηβών, Ψυχιατρικό Τμήμα γυναικών κρατουμένων και Νοσοκομειακό τμήμα, ως Ειδικό Κέντρο Υγείας γυναικών κρατουμένων και καθορίζονται όλα τα συναφή θέματα για τη λειτουργία τους (δυναμικότητα, εξοπλισμός, στελέχωση, σύνδεση με τις οικείες μονάδες του Ε.Σ.Υ. κ.λπ.).

δ. Διευρύνονται οι κατηγορίες ειδικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα Σωφρονιστικά Καταστήματα για Εγκλήματα κατά της Γενετήσιας Ελευθερίας, τα Σωφρονιστικά Καταστήματα Αυξημένης Ασφαλείας, τα Καταστήματα Εργασίας και τα Σωφρονιστικά Καταστήματα Οικονομικών Εγκλημάτων.

ε. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις μεταγωγής κρατουμένων σε ειδικά Σωφρονιστικά Καταστήματα. (άρθρα 12 – 23)

4. Συμπληρώνονται οι διατάξεις σχετικά με τη διαβίωση των κρατουμένων εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων και ειδικότερα:

α. Παρέχεται εξ αποστάσεως, με τη χρήση υπηρεσιών τηλεϊατρικής, ιατρική παρακολούθηση και κλινική βοήθεια στους κρατούμενους, σε περιπτώσεις σωφρονιστικών καταστημάτων που λειτουργούν σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές. Με κ.υ.α., καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος τηλεϊατρικής καθώς και λοιπά θέματα για την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης.

β. Λειτουργεί σε κάθε σωφρονιστικό κατάστημα οδοντιατρικό τμήμα, το οποίο στελεχώνεται από μόνιμο και, σε περίπτωση αδυναμίας, από κατ’ επίσκεψη οδοντίατρο. Για την αντιμετώπιση σοβαρών χειρουργικών οδοντιατρικών εργασιών, λειτουργεί χειρουργικό οδοντιατρικό τμήμα στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού.

γ. Προβλέπονται η στελέχωση των σωφρονιστικών καταστημάτων με επαρκή αριθμό μαγείρων και η καθιέρωση ειδικής διατροφής για γυναίκες και βρέφη, με γνωμάτευση ιατρού.

δ. Ρυθμίζονται θέματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης των κρατουμένων, με την προσαρμογή των ρυθμίσεων του Κώδικα στις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4763/2020. (άρθρα 24 – 41)

5.α. Επανακαθορίζεται ο ευεργετικός υπολογισμός των ημερών ποινής για κρατούμενους που παρέχουν εργασία οποιασδήποτε μορφής ή παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, φοίτησης σε σχολικές μονάδες ή σε εκπαιδευτικά προγράμματα ή συμμετέχουν σε εγκεκριμένα θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης τοξικομανών.

β. Διασφαλίζεται το δικαίωμα επικοινωνίας των κρατουμένων με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και μέσω εγκατεστημένων στο σωφρονιστικό κατάστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

γ. Επανακαθορίζεται, επίσης, το πλαίσιο αναφορικά με:

– τη χορήγηση αδειών στους κρατουμένους,

– την τμηματική έκτιση της ποινής κατά της ελευθερίας,

– τις πειθαρχικές ποινές ως προς τα όρια των βαθμών κ.λπ. (άρθρα 42 – 60)

6.α. Προστίθενται νέοι λόγοι που υπαγορεύουν την παραγγελία μεταγωγής κρατουμένων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται λόγοι πειθαρχικής φύσης, σχετικοί με τον σεβασμό των δικαιωμάτων με βάση την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά του φύλου καθώς και συμμόρφωσης σε απόφαση του Δικαστηρίου Εκτέλεσης Ποινών για τις συνθήκες κράτησης.

β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λήξη εκτέλεσης της ποινής (συνδρομή του κοινωνικού λειτουργού του καταστήματος, για την ανακοίνωση θανάτου κρατουμένου κ.λπ.).

γ. Στο πλαίσιο της μετασωφρονιστικής μέριμνας, απαγορεύονται οι διακρίσεις για την επανένταξη και προσαρμογή των αποφυλακισθέντων στο κοινωνικό, επαγγελματικό και οικογενειακό τους περιβάλλον.

δ. Επικαιροποιούνται οι διατάξεις σχετικά με την εποπτεία της εκτέλεσης των ποινών. (άρθρα 61 – 73)

7. Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις για την εφαρμογή επιμέρους ρυθμίσεων του υπό ψήφιση νομοσχεδίου και παρατίθενται οι καταργούμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρα 74 – 77)Έρχεται επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης

 Την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της βουλής εχθές Παρασκευή 14/10.

Αυτό επιβεβαίωσε σήμερα στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Όπως δήλωσε ο υπουργός, η τιμή πετρελαίου θέρμανσης ξεκινάει στο 1,31 ενώ για πετρέλαιο κίνησης, «παρακολουθούμε την κατάσταση και μόλις χρειαστεί θα παρέμβουμε. Θα ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό. Θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς τιμές πετρελαίου».

Για το φυσικό αέριο δήλωσε ότι υπάρχει επιδότηση 80 ευρώ ανά θερμική μεβατώρα.

«Θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο της οικονομίας για αν στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις» δήλωσε ο υπουργός.

Οι διεθνείς τιμές θα κρίνουν και το εύρος της επιδότησης. Το βασικό σενάριο είναι τουλάχιστον τα 15 λεπτά το λίτρο, αλλά η επιδότηση μπορεί να είναι και υψηλότερη, αν οι τιμές ξεφύγουν περισσότερο. Το μέτρο θα ισχύει για όλους τους καταναλωτές, χωρίς να υπάρχει σενάριο για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.Δύο ηλίθιες χαζοβιόλες πέταξαν σάλτσα στον πίνακα «Ηλιοτρόπια» του Βίνσεντ βαν Γκογκ

 


Δύο ηλίθιες χαζοβιόλες ακτιβιστές της οργάνωσης «Just Stop Oil» πέταξαν σάλτσα ντομάτας πάνω στο αριστούργημα του Βίνσεντ βαν Γκογκ «Ηλιοτρόπια» στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δίκτυο Sky News, δύο ηλίθιες νεαρές γυναίκες μπήκαν σε ένα δωμάτιο στην γκαλερί στην πλατεία Τραφάλγκαρ περίπου στις 11 το πρωί της Παρασκευής (14/10).

Στη συνέχεια διέφυγαν της προσοχής των ατόμων ασφαλείας και πέταξαν οι χαζοβιόλες το περιεχόμενο δύο κουτιών σάλτσας ντομάτας Heinz πάνω στον διάσημο πίνακα, η αξία του οποίου υπολογίζεται στις 72,5 εκατομμύρια λίρες!

Στη συνέχεια οι δύο ηλίθιες ακτιβίστριες κόλλησαν το ένα τους χέρι στον τοίχο κάτω από τον πίνακα και άρχισαν να φωνάζουν: «Τι αξίζει περισσότερο; Η τέχνη ή η ζωή; Αξίζει περισσότερο από το φαγητό; Αξίζει περισσότερο από τη δικαιοσύνη;». 

Λίγο αργότερα αστυνομικοί κατέφθασαν στο σημείο και συνέλαβαν τις ηλίθιες αφού πρώτα τις… ξεκόλλησαν από τον τοίχο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ο πίνακας του Βίνσεντ βαν Γκογκ υπέστη σοβαρή ζημιά ή όχι.
Πολιτική στοχευμένων μέτρων εντός του πλαισίου αντοχών του εθνικού προϋπολογισμού


 

Σημεία από την απάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού


Αυτή η πρόσκαιρη κρίση θα μας κοστίσει αλά δεν θα μας λυγίσει


Η ακρίβεια συνεπώς, η παγκόσμια ακρίβεια και η ελληνική ακρίβεια, έχει όνομα και είναι η εκβιαστική χρήση των ορυκτών καυσίμων, πρωτίστως του φυσικού αερίου από τη Ρωσία, ως ασύμμετρου όπλου κατά της Ευρώπης.


Οι φουσκωμένοι λογαριασμοί και οι αυξήσεις στα ράφια, λοιπόν, έχουν συγκεκριμένη αιτία, αλλά και συγκεκριμένη διεύθυνση, στην οποία πρέπει να επιστραφούν. Αυτό άλλωστε είναι και το διπλό τίμημα που πρέπει να καταβάλει ο ελεύθερος κόσμος τώρα, ώστε να μην υπάρξει ποτέ ένα τετελεσμένο επίθεσης και κατοχής στην καρδιά της Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα τα κράτη πιο γρήγορα να χαράξουν το δικό τους ενεργειακό δρόμο προς φθηνότερες και καθαρότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μακριά από εξαρτήσεις απρόβλεπτων -και όπως φάνηκε- επικίνδυνων προμηθευτών.

Όπως έχω πει, και αυτή η πρόσκαιρη κρίση ναι, θα κοστίσει, δεν θα μας λυγίσει όμως. Αντίθετα, ειδικά στον τομέα της ενέργειας θα λειτουργήσει και ως μοχλός πίεσης για να επιταχύνουμε και άλλο την πορεία μας προς την απανθρακοποίηση του ενεργειακού μας μείγματος.

Οι αυθαίρετοι ισχυρισμοί του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ


Η χώρα μας δεν είναι, όπως ισχυρίζονται συχνά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε πρώτη στον πληθωρισμό, ούτε προφανώς πρώτη στην ενεργειακή ακρίβεια. Από τους ευρωπαϊκούς πίνακες επιλέγετε εκείνους που θέλετε, αλλά όχι αυτούς οι οποίοι αποτυπώνουν την πραγματικότητα.

Η αλήθεια λοιπόν είναι πως ναι, η Ελλάδα έχει λίγο υψηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος είναι λίγο πάνω από το 10%. Εμείς είμαστε στο 12%, υπάρχουν όμως ουκ ολίγες χώρες οι οποίες έχουν πληθωρισμό άνω του 15%. 17% η Ολλανδία, 18,6% η Ουγγαρία, 17,1% η Τσεχία, 22% η Εσθονία, 21% η Λιθουανία. Για να αποκαταστήσουμε λοιπόν την τάξη και τα πραγματικά στοιχεία.

Σε μία γενική καταιγίδα, η πατρίδα μας αμύνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με μέτρα για την ακριβή ενέργεια η οποία τροφοδοτεί την ακρίβεια, αλλά και με στήριξη του εισοδήματος κόντρα στις ανατιμήσεις. Μόνο για το 2022, η δέσμη στήριξης πλησιάζει τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μας παρουσιάσατε πάλι ότι η Ελλάδα έχει την ακριβότερη ενέργεια στην Ευρώπη, ότι εδώ ο ενεργειακός πληθωρισμός έχει ξεφύγει. Αναφερθήκατε σε κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν κόστος ενέργειας σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα.

Πράγματι, στα στοιχεία αυτά πάντα η Ελλάδα υπολειπόταν. Για πάμε να δούμε όμως τα απόλυτα στοιχεία της ενέργειας, κύριε Τσίπρα. Λοιπόν, «all-in electricity and user price» μαζί με ΦΠΑ, άρα τιμή ηλεκτρικής ενέργειας μαζί με το ΦΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2022. Πόλεις: Αθήνα 23,23 σεντ ανά κιλοβατώρα. 42 η Μαδρίτη και το περιβόητο Ιβηρικό μοντέλο το οποίο συνέχεια διαφημίζετε. Βρυξέλλες 53, Ρώμη 40, Κοπεγχάγη 77, Άμστερνταμ 67.

Αυτές είναι οι πραγματικές τιμές, τις οποίες πληρώνουν σήμερα οι Έλληνες καταναλωτές σε σχέση με αυτά τα οποία πληρώνουν οι Ευρωπαίοι. Σταματήστε επιτέλους τα ψέματα και την παραχάραξη της αλήθειας.

Με τις επιδοτήσεις λοιπόν που δίνουμε, το κόστος ενέργειας είναι αισθητά χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.


Μας ξαναείπατε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να φορολογήσουμε τα υπερέσοδα των παραγωγών και ότι αφήνουμε την κερδοσκοπία παντελώς ανεξέλεγκτη, όταν από αυτό το βήμα, πρώτος εγώ μίλησα για τη φορολόγηση με 90% των υπερεσόδων για την περίοδο μέχρι τον Ιούλιο του 2022.

Με βεβαιωμένα πια έσοδα τα οποία θα εισπραχθούν στο τέλος του χρόνου, βάσει των υπολογισμών της ΡΑΕ βέβαια, όχι των δικών σας αυθαίρετων υπολογισμών οι οποίοι προφανώς και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Και βέβαια, αποφεύγετε να μιλήσετε για το γεγονός ότι η πατρίδα μας έχει θέσει σε λειτουργία, πρώτη από τον Ιούλιο, έναν εθνικό μηχανισμό ανάκτησης των συγκυριακών εσόδων των εταιρειών ενέργειας, αυτών που αποκαλείτε «ουρανοκατέβατα κέρδη». Από αυτόν τον μηχανισμό έχουμε εισπράξει  2,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε τρεις μήνες.

Και αυτός ο μηχανισμός είναι μια εθνική επιτυχία, όχι μόνο γιατί αποδίδει. Διότι αυτό το μοντέλο ανάκτησης των υπερεσόδων, κύριε Τσίπρα, υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γίνεται πια υποχρεωτικό για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Άρα κάτι καλό κάναμε.

Κάνατε μία αναφορά και στα υπερέσοδα των διυλιστηρίων, των εταιρειών επεξεργασίας πετρελαιοειδών.

Και εδώ πάλι θα σας στεναχωρήσω, κύριε Τσίπρα. Πρώτος εγώ έθεσα το ζήτημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πειστεί. Και στον κανονισμό ο οποίος θα εκδοθεί εντός των επόμενων εβδομάδων θα υπάρχει ρητή πρόβλεψη για τη φορολόγηση των υπερεσόδων των διυλιστηρίων και το ποσό αυτό θα εισπραχθεί στο τέλος του 2022, όπως θα συμβεί σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό ήταν εθνική πρόταση, ελληνική πρόταση. Και θα γίνει μέρος Ευρωπαϊκού Κανονισμού, θα έχει δηλαδή στοιχεία υποχρεωτικότητας για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

Όλοι οι πολίτες σήμερα γνωρίζουν


Αλλά η αλήθεια, ξέρετε, δεν διαστρεβλώνεται εύκολα με γενικής χρήσης στατιστικά στοιχεία. Διότι όλοι οι πολίτες σήμερα γνωρίζουν, εισπράττοντας τον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας, ότι το κράτος δαπανά ένα σημαντικό ποσό προκειμένου να επιδοτήσει ένα μεγάλο μέρος της αύξησης του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Έχω εδώ μία σειρά από λογαριασμούς. Περίοδος, για να μην λέτε ότι χρησιμοποιώ στοιχεία του παρελθόντος, αρχές Ιουνίου με αρχές Οκτωβρίου:


2.000 κιλοβατώρες. Ποσό πληρωμής, 278 ευρώ. Ποσό κρατικής επιδότησης Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, 700 ευρώ.

Άλλος λογαριασμός. Ίδια περίοδος, λίγη χαμηλότερη κατανάλωση. 231 ευρώ πληρωτέο ποσό. Ποσό κρατικής επιδότησης, 564 ευρώ.

Ακόμα μικρότερη κατανάλωση, 1.200 κιλοβατώρες. Ποσό πληρωμής, 191 ευρώ. Ποσό κρατικής επιδότησης ταμείου ενεργειακής μετάβασης, 407 ευρώ.

Αυτή είναι η έμπρακτη πολιτική στήριξης αυτής της κυβέρνησης για να μειώσουμε την επίπτωση μιας παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης. Όλα τα ελληνικά νοικοκυριά επιδοτούνται σήμερα μέσω του μηχανισμού ανάκτησης υπερεσόδων, ο οποίος συμμετέχει κατά τα 2/3 στη στήριξη αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Κατά το 1/3 περίπου συμμετέχει ο κρατικός προϋπολογισμός.


Ο μύθος της επανακρατικοποίησης της ΔΕΗ


Αλλά για πάμε να μιλήσουμε και λίγο για έναν ακόμα ωραίο μύθο τον οποίον επιμένει να διακινεί ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά ως την μαγική λύση, … Και αναφέρομαι στο μύθο της επανακρατικοποίησης της ΔΕΗ. Μάλιστα, κάνετε και συχνές αναλογίες με περιπτώσεις αναγκαστικής κρατικής διάσωσης, μιας γερμανικής εταιρείας φυσικού αερίου η οποία κατέρρεε, διότι αγόραζε τιμές φυσικού αερίου σε εξωφρενικά υψηλές τιμές.


Κύριε Τσίπρα, δεν γνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ του bailout και της κρατικοποίησης; Δεν είναι ίδιες έννοιες. Το γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα εδώ πέρα. Διότι η ΔΕΗ, δόξα τω Θεώ, δεν χρήζει bailout. Bailout κάναμε εμείς στη ΔΕΗ όταν την παραλάβαμε χρεοκοπημένη από τη δική σας Κυβέρνηση.

Συσσωρευμένες ζημιές, 1,7 δις ευρώ το 2019, συνολική κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ την οποία εσείς είχατε δήθεν εξυγιάνει. Πόση ήταν κύριε Τσίπρα; Θυμάστε πόση ήταν η κεφαλοποίηση της ΔΕΗ; 400 εκατομμύρια.

Ναι, αλλάξαμε τον τρόπο με τον οποίον διοικείται η ΔΕΗ και η Επιχείρηση εξυγιάνθηκε. Η αξία της σήμερα είναι πολλαπλάσια. Αν έμενε η ΔΕΗ στα χάλια που μας την εγκαταλείψατε, δεν θα ήταν σε θέση σήμερα να στηρίζει τους πελάτες της.

Και φυσικά το κράτος εξακολουθεί να ελέγχει τη ΔΕΗ και με το 34% που κατέχει. Δεν χρειάζεται το 51%. … Αυτό το 34% αξίζει σήμερα 680 εκατομμύρια, δηλαδή τέσσερις φορές πιο πολύ από ό,τι άξιζε το δικό σας 51% το 2019.

Μέτρα στοχευμένα, χωρίς να εξαντλούμε τα εθνικά μας εφόδια


Σε μια Ευρώπη η οποία δοκιμάζεται από έναν αιματηρό πόλεμο, από μία πρωτόγνωρη ενεργειακή έκρηξη, η Ελλάδα αντιστέκεται. … Προσπαθούμε, όμως, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να περιορίσουμε με δικαιοσύνη τις δραστικές αρνητικές συνέπειες αυτής της παγκόσμιας κρίσης. Και το κάνουμε με μέτρα στοχευμένα, χωρίς να εξαντλούμε τα εθνικά μας εφόδια και βέβαια ούτε εκείνα για τα οποία έχουμε δεσμευθεί να μην παραμελήσουμε ποτέ. Η χώρα αμύνεται και προχωρά. Θέλω απλά να θυμίσω ότι:


Ήδη έχουμε επιστρέψει 300 εκατομμύρια ευρώ στους καταναλωτές, καλύπτοντας πράγματι τις μεγάλες αυξήσεις οι οποίες σημειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Υλοποιήσαμε το «Fuel Pass» για ένα εξάμηνο. Με παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο έχουν ήδη ενισχυθεί αγρότες, ευάλωτοι πολίτες. Ενώ για το 2023 -θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε πιο αναλυτικά στον προϋπολογισμό- προβλέπεται αποθεματικό 1 δισεκατομμυρίου ευρώ ακόμα για τον ίδιο σκοπό.

Άρα τι κάναμε λοιπόν εμείς σε σχέση με την Ευρώπη. Ένα από τα τρία μεγαλύτερα προγράμματα στήριξης της κοινωνίας σύμφωνα με το Ινστιτούτο Bruegel. Και όπως είπα, τα 2/3 των ενισχύσεων που δίνουμε ειδικά στον τομέα της ενέργειας προέρχονται από τις κρατικές εταιρείες, από τις εταιρείες ενέργειας, το 1/3 από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και αν υπάρχουν και στρεβλώσεις στον τρόπο με τον οποίο εταιρείες ενέργειας τιμολογούν την ηλεκτρική ενέργεια μέσω του μηχανισμού ανάκτησης υπερέσοδων, έχουμε τη δυνατότητα και αυτές να τις εντοπίσουμε και να συλλέξουμε ακόμα πρόσθετα έσοδα όταν κάνουμε την τελική εκκαθάριση στο τέλος της χρονιάς.


Αυτή, λοιπόν, είναι η πραγματικότητα σήμερα. Έχουμε μία οικονομία η οποία αναπτύσσεται με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από την Ευρωζώνη, η οποία μειώνει σημαντικά την ανεργία, με τις εξαγωγές να έχουν διπλασιαστεί -δύο φορές περισσότερες εξαγωγές σε σχέση με το πού ήμαστε τα τελευταία 12 χρόνια- τα δημόσια έσοδα να αυξάνονται και βέβαια ταυτόχρονα να είμαστε σε θέση να δρομολογούμε ένα σημαντικό πρόγραμμα στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας αλλά, προσέξτε, όχι οριζόντιο. Των πιο ασθενών κοινωνικών στρωμάτων. Έχουμε και λέμε λοιπόν:


250 ευρώ το Δεκέμβριο σε 2.300.000 ευάλωτους συμπολίτες μας. Σημαντικά διευρυμένη η περίμετρος αυτής της στήριξης σε σχέση με το τι κάναμε στο παρελθόν.

Πρόσθετη μηνιαία δόση των δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 1,5 επιπλέον δόση στα επιδόματα παιδιού. Συνολική ενίσχυση; 1 δισεκατομμύριο ακόμα.

Επίδομα θέρμανσης. Για την περσινή χρονιά ήταν 174 εκατομμύρια. 300 εκατομμύρια φέτος θα διατεθούν για το επίδομα θέρμανσης.

Οριζόντια επιδότηση 25 λεπτών για όλους τους Έλληνες στο πετρέλαιο θέρμανσης. Άκουγα χθες και διακινούσε και η Αντιπολίτευση σενάρια ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στο 1,50, στο 1,60. Που άνοιξε το πετρέλαιο θέρμανσης; Κάτω από το 1,40, από 1,33 μέχρι 1,37.

Αυτό το οποίο παρατηρείται στο diesel δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, κ. Τσίπρα. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Παντού στην Ευρώπη οι τιμές του diesel έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο από τις τιμές της βενζίνης. Είναι η πραγματικότητα αυτή. Και μας απασχολεί το ζήτημα του diesel. Είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσουμε, διότι σε αυτό έχετε δίκιο, πράγματι, οι αυξήσεις στο diesel έχουν επίπτωση στην εφοδιαστική αλυσίδα και στο κόστος των προϊόντων. Μετράμε τις δυνατότητές μας και θα δούμε αν είμαστε σε θέση να εξαγγείλουμε κάτι και για το diesel κίνησης.

Όμως έχουμε ήδη υλοποιήσει, μια σειρά από μέτρα τα οποία είναι σημαντικά μέτρα στήριξης για τους ασθενέστερους. Έως 2.000 ευρώ έχουμε δεσμευτεί και εκταμιεύουμε σπουδαστικό επίδομα στέγης για τους πιο αδύναμους φοιτητές, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν υψηλότερα ενοίκια εάν χρειαστεί να μετακινηθούν. 150 εκατομμύρια σε αγρότες και κτηνοτρόφους, θα έχουν εκταμιευθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Διατήρηση του χαμηλού ΦΠΑ σε αρκετά προϊόντα και υπηρεσίες. Και βέβαια την απαλλαγή από το φόρο επιτηδεύματος ή την κάλυψη του 40% των εισφορών σε επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν μόνιμες προσλήψεις.

Αυτή είναι μία δεύτερη γραμμή άμυνας της αγοραστικής δύναμης, η οποία συνδυάζει φορολογικές ελαφρύνσεις με την αύξηση των αμοιβών. Και βέβαια θα συνεχιστεί και το 2023, πάντα μαζί με τις επιδοτήσεις οι οποίες απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος από την αύξηση του κόστους της ενέργειας.


Μονιμοποιούμε τη μείωση των 3 μονάδων στις εργοδοτικές εισφορές. Αυξάνουμε έτσι μόνιμα -προσέξτε, αυτά είναι μόνιμα μέτρα- το διαθέσιμο εισόδημα 2,2 εκατομμυρίων εργαζόμενων, μειώνοντας ταυτόχρονα και το κόστος στις επιχειρήσεις.

Καταργούμε για πάντα και για όλους, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Είναι μια πολύ σοβαρή ανακούφιση για 3 εκατομμύρια φορολογούμενους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από ένα σταθερό εισόδημα.

Και ύστερα από πολλά χρόνια, σχεδόν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι από τα συνολικά 2,6 εκατομμύρια, θα δουν για πρώτη φορά αύξηση στις συντάξεις τους. Και σύμφωνα με τα στοιχεία 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν αύξηση της τάξης του περίπου 7%.

Μισό εκατομμύριο συνταξιούχοι θα ωφεληθούν από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και 265 χιλιάδες θα λάβουν το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ στο τέλος του 2022.

Οι έλεγχοι θα ενταθούν


Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης -μια σημαντική θεσμική κατάκτηση για τον έλεγχο της αγοράς- έχει πραγματοποιήσει 44.000 ελέγχους. Έχει βεβαιώσει 4.000 σχεδόν πρόστιμα, ύψους 6.500.000 ευρώ. Άρα σύμφωνα με τους ελέγχους του Υπουργείου Ανάπτυξης, ένας στους δέκα παρανομούν. Αυτό τουλάχιστον λένε τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Και αυτό δείχνει ότι η αγορά συνολικά δεν είναι σπαρμένη με αισχροκέρδεια όπως υπονοεί ο κ. Τσίπρας.


Πράγματι υπάρχουν προβλήματα. Συχνά αυτά έχουν κλαδικά χαρακτηριστικά, έχουν τοπικά χαρακτηριστικά. Και για αυτό και πρέπει να αναβαθμίσουμε και άλλο τους ελέγχους, όπως τους αυτοματοποιημένους ελέγχους που γίνονται στα πρατήρια των καυσίμων. Και οι έλεγχοι θα ενταθούν.


Το «καλάθι του νοικοκυριού»: ένα πείραμα το οποίο αξίζει να δοκιμαστεί


Όμως, το ξέρουμε καλά ότι η καταστολή δεν αρκεί. Το «καλάθι του νοικοκυριού», το οποίο σπεύσατε, κ. Τσίπρα, με τόσο μεγάλη ευκολία να αποδομήσετε, είναι μία αντίστοιχη προσπάθεια με αυτή η οποία δρομολογείται σε πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.


Είναι, όμως, μία προσπάθεια η οποία φιλοδοξεί για ένα βασικό πακέτο προϊόντων να συγκρατήσει τις τιμές, καλύτερη επιδίωξη ή σταθερότητα, ή να τις συγκρατήσει σε μικρές αυξήσεις και ταυτόχρονα να τονώσει και τον ανταγωνισμό μεταξύ των supermarket, ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες με διαφάνεια για αυτά τα προϊόντα που εντάσσονται στο καλάθι της νοικοκυράς, ποιες είναι οι τιμές και τι αυξήσεις μπορούν να περιμένουν.

Είναι κάτι το οποίο δοκιμάστηκε και δοκιμάζεται και στη Γαλλία και στην Ισπανία και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Ποτέ δεν είπαμε ότι είναι πανάκεια. Όμως είναι ένα πείραμα το οποίο αξίζει να δοκιμαστεί στην πράξη και να κριθεί στη συνέχεια για την επιτυχία του.

Οι εύκολες λύσεις του λαϊκισμού


Έχω πει πολλές φορές από αυτό το βήμα, ότι η πεμπτουσία του λαϊκισμού είναι να παρουσιάζει εύκολες λύσεις σε δύσκολα προβλήματα, ανακουφίζοντας ενδεχομένως τα αυτιά αλλά αποκοιμίζοντας τα μυαλά. Για αυτό και δεν πρέπει να κυκλοφορούν τόσο ανεύθυνα, προτάσεις για οριζόντιες μειώσεις έμμεσων φόρων, φόρων κατανάλωσης ή του φόρου προστιθέμενης αξίας.


Διότι τα μέτρα αυτά δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικά. Ξέρουμε ότι πολύ συχνά αυτές οι μειώσεις χάνονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, η τιμή τελικά στον καταναλωτή καταλήγει να είναι η ίδια και το όφελος το εισπράττει ο παραγωγός ή ο μεσάζων.

Είναι μέτρα τα οποία είναι άδικα, διότι ουσιαστικά επιβραβεύουν πιο πολύ την υψηλή κατανάλωση και είναι και μέτρα τα οποία είναι ακριβά, εξαιρετικά ακριβά για να τα αντέξει ο εθνικός προϋπολογισμός.

Η πολιτική της Κυβέρνησης ήταν και παραμένει μία πολιτική στοχευμένων μέτρων εντός του πλαισίου αντοχών του εθνικού προϋπολογισμού.
Συνελήφθη 48χρονος για ασέλγεια της 13χρονη κόρη της συντρόφου του

 Ενας άνδρας 48 ετών συνελήφθη την Παρασκευή με την κατηγορία της κατάχρησης ανηλίκου, που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 έτη.

Ο άνδρας συγκατοικεί στην Αθήνα με μητέρα 13χρονου κοριτσιού και φέρεται να έχει ασελγήσει σε βάρος της μικρής.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει:

Συνελήφθη με ένταλμα, βραδινές ώρες σήμερα 14-10-2022, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 48χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για κατάχρηση ανηλίκου, που δεν συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, από πρόσωπο που συνοικεί με τον ανήλικο ή διατηρεί φιλικές σχέσεις με τους οικείους του, κατ’ εξακολούθηση, σε περιοχή της Αθήνας.

Ο συλληφθείς, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.Οι 6 βιαστές της 14χρονης Μαρκέλας παραμένουν ελεύθεροι

 


Μία εβδομάδα μετά την απαγωγή και τον βιασμό 14χρονης ανήλικης από 6 άτομα, οι δράστες παραμένουν ελεύθεροι. Οι αρχές μάλιστα γνωρίζουν τον εγκέφαλο της απαγωγής και δεν ήταν η πρώτη φορά που την είχε απαγάγει και είχε βιάσει.

Έναν πραγματικό εφιάλτη που κράτησε πέντε ολόκληρα μερόνυχτα έζησε η 14χρονη Μαρκέλλα στα χέρια των απαγωγέων της. Την Παρασκευή (7/10) το κορίτσι πήγαινε στο φούρνο της γειτονιάς του, όταν σταμάτησε ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν έξι άτομα. Ένας άνδρας άρπαξε τη Μαρκέλλα με τη βία, την έβαλε στο αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν. Η μητέρα της περιγράφει στο protothema.gr και την Λίνα Κεκέση την κόλαση που έζησε η κόρη της στα χέρια των απαγωγέων.

«Η κόρη μου είναι πολύ φοβισμένη, κλαίει συνέχεια, φοβάται ότι θα την απαγάγουν ξανά και δεν πηγαίνει πουθενά. Θέλω να την πάρω και να φύγουμε μακριά για να μην την ξαναπάρουν ποτέ από κοντά μου. Το παιδί μου είπε ότι ήταν πέντε με έξι άτομα μέσα στο σπίτι όπου την βίαζαν και δεν την άφηναν να φύγει. Μια κόλαση ήταν αυτό που έζησε το κοριτσάκι μου. Την απειλούσαν με τα πιστόλια τους και της έλεγαν 'θα σκοτώσουμε τον πατέρα και τη μητέρα σου, αν μας κάνουν μήνυση', της έβγαλαν τα φρύδια και της έβαψαν τα μαλλιά για να μην είναι αναγνωρίσιμη» λέει η μητέρα της στο protothema.gr.

«Τη βίαζαν κάθε μέρα και δεν είχαν σκοπό να την αφήσουν ελεύθερη. Θα την έβαζαν σε διάφορα κυκλώματα και δεν θα την έβρισκα ποτέ. Η ψυχή της έχει γίνει κομμάτια, δεν μπορεί να συνέλθει το παιδί. Ευτυχώς που βρήκε τη δύναμη και κατάφερε να δραπετεύσει από αυτά τα κτήνη γιατί το μαρτύριό της δεν θα τελείωνε ποτέ. Όταν με πήρε τηλέφωνο και πήγα με τον πατέρα της να την πάρουμε από το σημείο στο οποίο βρισκόταν, παραλίγο να μην αναγνωρίσω το παιδί μου από τα βασανιστήρια που έχει υποστεί. Προσπαθώ να την ηρεμήσω, να την κάνω να νιώσει ότι είναι ασφαλής με την οικογένειά της, αλλά το παιδί μου είναι τρομαγμένο. Οι εφιάλτες της δεν την αφήνουν σε ησυχία. Τα αδέρφια της, φοβούνται κι αυτά. Της έκαναν μεγάλο κακό, θέλω να τους βρει η αστυνομία και να τιμωρηθούν» καταλήγει η μητέρα της 14χρονης.

Είναι η δεύτερη φορά που η Μαρκέλλα ζει τον ίδιο εφιάλτη. Όπως καταγγέλλει η μητέρα της, ο άνδρας τον οποίο κατονομάζει ως εγκέφαλο της απαγωγής, την είχε αρπάξει και κακοποιήσει ξανά πριν λίγες ημέρες. Η Μαρκέλλα κατάφερε να δραπετεύσει από τα χέρια των αδίστακτων απαγωγέων στην περιοχή του Μαρκόπουλου. Μπήκε σε ένα ταξί και τηλεφώνησε στους γονείς της να πάνε να την παραλάβουν.Τρίτη σύλληψη για το βιασμό της 12χρονης - Δύο ύποπτοι εμφανίστηκαν αυτοβούλως στην ΓΑΔΑ


 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό συνελήφθη με ένταλμα ένας 33χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον 33χρονο με το όνομα Α.Λ. ο οποίος ταυτοποιήθηκε και όπως προέκυψε είχε συναντηθεί τουλάχιστον δύο φορές με την 12χρονη.

Ο 33χρονος έπεσε στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. χθες το βράδυ μετά από ένταλμα σύλληψης και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης μαστροπείας στον Κολωνό, από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθη δυνάμει εντάλματος, βραδινές ώρες της 14-10-2022, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, 33χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για γενετήσια πράξη με ανήλικο συμπληρώσαντα και μη τα 12 έτη, έναντι αμοιβής, κατ’ εξακολούθηση.

Ο 33χρονος κατηγορείται ότι απέκτησε επαφή με την 12χρονη ανήλικη μέσω διαδικτυακής εφαρμογής συνομιλιών και ακολούθως συναντήθηκε μαζί της τουλάχιστον (2) φορές στην περιοχή των Σεπολίων και προέβη στην ανωτέρω αξιόποινη πράξη, έναντι αμοιβής.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Παράλληλα στην Αστυνομία προσήλθαν αυτοβούλως δύο άτομα, τα οποία ανέφεραν πως είχαν συνομιλίες μέσω της εφαρμογής με την 12χρονη, ωστόσο ανέφεραν πως δεν συναντήθηκαν μαζί της. Αφού εξετάστηκαν ενόρκως, στη συνέχεια κατασχέθηκαν τα κινητά τους και αποχώρησαν.
Για τους συνταξιούχους: Μειώσεις και αρνητικές παρεμβάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, αυξήσεις και ευνοϊκές ρυθμίσεις από τη Νέα Δημοκρατία

 Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για τους συνταξιούχους;

Προχώρησε σε 17 διαφορετικές περικοπές συντάξεων με το νόμο Κατρούγκαλου και με άλλες αρνητικές παρεμβάσεις.

Άφησε πάνω από 1 εκατομμύριο εκκρεμείς συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές υποθέσεις.

Άφησε 487 εκατ. ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές σε πάνω από 142.000 εν αναμονή συνταξιούχους.


Τι έκανε μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση της ΝΔ για τους συνταξιούχους;


Η Κυβέρνηση, τηρώντας στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της, ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή και συνεχίζει τις παρεμβάσεις για την άρση αικιών και τη βελτίωση τους εισοδήματος των συνταξιούχων. Μέχρι σήμερα:


Προχώρησε σε επιστροφή περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου ύψους 1,2 δισ. ευρώ που κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το ΣτΕ προς όλους τους συνταξιούχους για τις κύριες συντάξεις.

Με το νόμο Βρούτση αύξησε τις συντάξεις έως 8% σε πάνω από 224.000 συνταξιούχους που είχαν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης.

Με τον νόμο Βρούτση προχώρησε σε σημαντική απόμειωση της προσωπικής διαφοράς για πάνω από 550.000 συνταξιούχους.

Μείωσε το συντελεστή φορολόγησης από 22% σε 9% στην κατώτατη κλίμακα φορολογίας.

Μείωσε την παρακράτηση σύνταξης από 60% σε 30% στους εργαζομένους συνταξιούχους.

Κατάργησε το ανώτατο πλαφόν των 1.300 ευρώ του νόμου Κατρούγκαλου για όσους λαμβάνουν κύρια και επικουρική σύνταξη.

Εξάλειψε τις ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις κατά 97% έως 30.9.2022 και η συνολική εκκαθάριση θα γίνει έως τέλος Οκτωβρίου.

Μείωσε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε συντάξεις και αναδρομικά από τα 487 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2019 σε μόλις 40 εκατ. ευρώ σήμερα.

Εκκαθάρισε τα χιλιάδες εκκρεμή μερίσματα στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων και προχωρά σε άμεση πληρωμή κάθε τρίμηνο.

Έδωσε ήδη ένα έκτακτο επίδομα και θα καταβάλει ένα ακόμη στο τέλος του χρόνου για τη στήριξη του εισοδήματος των χαμηλοσυνταξιούχων.

Μείωσε τη φορολογία ακίνητης περιουσίας κατά 35%.

Κατάργησε τη φορολογία γονικών παροχών.

Ποιες παρεμβάσεις έχει δρομολογήσει η Κυβέρνηση για τους συνταξιούχους το επόμενο διάστημα


Όπως ήδη ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Δ.Ε.Θ. και εξειδίκευσε ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, η Κυβέρνηση προχωρά στην έμπρακτη στήριξη των συνταξιούχων και ξεπαγώνοντας τις συντάξεις καταργώντας την εισφορά αλληλεγγύης και χορηγώντας νέο επίδομα στους χαμηλοσυνταξιούχους. Συγκεκριμένα:


Προχωρά από 1.1.2023 σε οριζόντια αύξηση συντάξεων που θα ξεπερνά το 7%, που θα αποφέρει από το όφελος για την πλειονότητα των συνταξιούχων.

Καταργεί οριζόντια από 1.1.2023 την εισφορά αλληλεγγύης για όλους τους συνταξιούχους

Καταβάλλει με βάση τον νόμο Βρούτση την 4η ετήσια αύξηση σε περισσότερους από 222.000 συνταξιούχους με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης.

Προχωρά σε νέα έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ για 1 εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχους στο τέλος του έτους.

Αυξάνει τις συντάξεις των Ομογενών από τη Β. Ήπειρο και την π. ΕΣΣΔ.

Από τον συνδυασμό των παραπάνω προκύπτει πως το 95,6% των συνταξιούχων θα δει απλή, διπλή ή και τριπλή αύξηση στις αποδοχές του.Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια πολίτες έχουν εγγραφεί στην άυλη συνταγογράφηση

 


Ξεπέρασαν τα τέσσερα εκατομμύρια οι πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα 4.002.215 πολίτες έχουν καταχωρίσει στο ehealth.gov.gr τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, ώστε να λαμβάνουν με μήνυμα τις ιατρικές συνταγές, τα παραπεμπτικά και τις ιατρικές βεβαιώσεις τους.

Μάλιστα, κατά το τελευταίο εξάμηνο το ποσοστό των ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών που εκδίδεται άυλα υπερβαίνει σταθερά το 40% και σε πολλές περιπτώσεις προσεγγίζει το 50%.

Υπενθυμίζεται ότι η άυλη συνταγογράφηση αποτέλεσε μια από τις πρώτες νέες ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr. Αποτελεί επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, επιτρέποντας την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Με τον τρόπο αυτό, απλουστεύτηκε μια ιδιαίτερα σημαντική και ευαίσθητη διαδικασία για όλους τους εμπλεκόμενους (πολίτες, γιατρούς, φαρμακοποιούς) εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ασφάλεια, διαφάνεια και ιδιωτικότητα σε όλα τα επιμέρους στάδια.

Η αρχική λειτουργία της άυλης συνταγογράφησης περιλάμβανε τις ιατρικές συνταγές. Κατόπιν, τον Αύγουστο του 2020 προστέθηκε η δυνατότητα έκδοσης άυλων παραπεμπτικών και τον Σεπτέμβριο του 2021 άυλων ιατρικών βεβαιώσεων.

Επιπλέον, από τον Αύγουστο του 2021 όσοι είναι εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το MyHealth app. Μέσω της εφαρμογής, οι πολίτες αποκτούν γρήγορη, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα τους σχετικά με την ηλεκτρονική και την άυλη συνταγογράφηση από το 2012 και εντεύθεν.

Για την εφαρμογή MyHealth η ΗΔΙΚΑ έλαβε από τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Υπηρεσιών Καινοτομίας και Τεχνολογίας WITSA το 1ο βραβείο στην κατηγορία «Καινοτόμες Λύσεις για την Υγεία» (Innovative Health Solutions) για τον Δημόσιο Τομέα, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου για την Καινοτομία και την Τεχνολογία.

Τέλος, η άυλη συνταγογράφηση αξιοποιήθηκε και στην Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού. Ειδικότερα, κατά την περίοδο της προτεραιοποίησης ηλικιακών ομάδων, όσοι ήταν εγγεγραμμένοι στο ehealth.gov.gr έλαβαν SMS με προ-κράτηση ραντεβού, την οποία μπορούσαν να αποδεχτούν ή να τροποποιήσουν. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας προτάθηκαν εκατομμύρια ραντεβού με ταχύτητα και ακρίβεια, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία του εμβολιαστικού προγράμματος.
Δράσεις απέναντι σε αθέμιτες πρακτικές

 


Η Κυβέρνησή μας διακρίνοντας έγκαιρα το πρόβλημα των διεθνών ενεργειακών ανατιμήσεων έχει αναπτύξει σειρά δράσεων για την ελάφρυνση των καταναλωτών και τη στήριξη των πιο αδύναμων. Συνολικά οι δράσεις αυτές για το 2022 φτάνουν τα 13 δισ. ευρώ. Παράλληλα με τη χρηματοδότηση, για την οποία έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές -και συνολικά και τμηματικά- η Κυβέρνηση  αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση και της κερδοσκοπίας, στο βαθμό που αυτή παρατηρείται και που επιδεινώνει το πρόβλημα της ακρίβειας, προκειμένου να στηρίξουμε την κοινωνία και να περιορίσουμε το αποτύπωμα της ακρίβειας στη ζωή των ανθρώπων.  Για να έχει αποτέλεσμα η καταπολέμηση αυτή χρειάζονται έλεγχοι και μέσα.

Έλεγχοι πραγματοποιούνται συστηματικά από τη ΔΙΜΕΑ σε τακτική βάση, αντιμετωπίζονται οι απόπειρες αισχροκέρδειας που παρατηρούνται, τους τελευταίους 7 μήνες (μόνο από τη ΔΙΜΕΑ) έχουμε γύρω στους 1.900 ελέγχους, οι οποίοι  κατέληξαν και σε  βεβαιώσεις προστίμων συνολικού ύψους 2.330.000 ευρώ. 

Για να καταστήσουμε τους ελέγχους αυτούς αποτελεσματικούς, αλλά και για να ενισχύσουμε την προσπάθεια μετριασμού των ανατιμήσεων στα αγαθά, η Κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα έχει προχωρήσει σε μια σειρά από παρεμβάσεις:

Πρώτον: Πλαφόν στο περιθώριο μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση, την ασφάλεια των πολιτών, των καταναλωτών, καθώς και από την πώληση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων, ζωοτροφών, ωμών δημητριακών και άλλων.

Δεύτερον: Πλαφόν στο περιθώριο μικτού κέρδους από την πώληση ηλεκτρικών συσκευών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή». 

Τρίτον:  Πλαφόν στο περιθώριο μικτού κέρδους από την πώληση καυσόξυλων, πέλλετ, μπρικετών και προσανάμματος. Το ανώτατο επιτρεπτό περιθώριο μικτού κέρδους για κάθε επιχείρηση είναι το αντίστοιχο περιθώριο του κέρδους με το οποίο η επιχείρηση λειτουργούσε κατά το χρονικό διάστημα πριν από την 1.11.2021.

Τέταρτον: Παρακολούθηση των αποθεμάτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης καυσόξυλων, πέλλετ, μπρικετών και προσανάμματος.

Πέμπτον: Επέβαλε -πρώτη σε όλη την Ε.Ε. και μόνη σε αυτό το ύψος- έκτακτη εισφορά 90% στα υπερέσοδα  των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30ή Ιουνίου 2022.

Έκτον: Έθεσε σε εφαρμογή μηχανισμό ανάκτησης των υπερεσόδων από τις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας  και διάθεσής τους για τη στήριξη των καταναλωτών, ο οποίος ήδη έχει υιοθετηθεί από πολλές άλλες ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις.

Έβδομον: Πλαφόν στα πάγια τέλη ηλεκτρικού ρεύματος και δυνατότητα του καταναλωτή να αλλάζει πάροχο χωρίς κανένα  πέναλτι.

Όγδοον: Δημιουργία ενός νέου εργαλείου «καλάθι του νοικοκυρίου» με στόχο να υπάρξει μέσα από πολιτικές αυτοδέσμευσης των επιχειρήσεων της αγοράς προσπάθεια συγκράτησης των ανατιμήσεων σε ορισμένα βασικά και απαραίτητα αγαθά. Η Ελλάδα επιμένει στην ανάγκη πλαφόν στη χονδρική τιμή φυσικού αερίου


 

Η Σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε., που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα την Τετάρτη, με αντικείμενο την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, δεν κατέληξε σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αλλά η Κυβέρνηση δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια που ξεκίνησε τον Μάρτιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Ελλάδα υποστήριξε για μια ακόμη φορά πως η επιβολή ενός ανώτατου ορίου τιμών σε επίπεδο χονδρικής είναι η καλύτερη επιλογή για την αντιμετώπιση των τεράστιων διακυμάνσεων των τιμών.

Ο Κ. Σκρέκας ζήτησε ένα μεταβλητό ανώτατο όριο στον δείκτη TTF που να διασφαλίζει ότι το φυσικό αέριο δεν θα έχει διπλάσια τιμή από αυτή που καταβάλλεται στην Ασία και άλλες ηπείρους.

Σε κάθε περίπτωση, η Κυβέρνηση:

επιμένει  στην ανάγκη λήψης αποφάσεων,

αξιολογεί ως ένα πολύ θετικό βήμα την επιστολή που έστειλε για το θέμα αυτό η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τους αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων των χωρών της Ε.Ε.

συνεχίζει να εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή, όπως απέδειξε και χθες με την επιστολή που συνυπογράφουν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ελλάδας, της Ιταλίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας και της Πολωνίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα βασικά σημεία της επιστολής βασίζονται στην πρόταση την οποία υπέβαλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τον Μάρτιο στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αφορούν:

Πρώτον: Την επιβολή ενός πλαφόν στην αγορά χονδρικής του φυσικού αερίου.

Και δεύτερο μέσα από έναν ευρωπαϊκό Κανονισμό, να προσδιοριστεί ένας νέος δείκτης με τον οποίο θα συνδέεται η τιμή του φυσικού αερίου στα μακροχρόνια συμβόλαια.