Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Παράνομες οι απολύσεις στην ΕΡΤ το 2013, όταν έπεσε το «μαύρο» – Και πρόστιμο 100 ευρώ την ημέρα
Όχι μόνο παράνομες είναι οι ομαδικές απολύσεις των 2.915 εργαζομένων που έγιναν τον Ιούνιο του 2013 στην ΕΡΤ, όταν ο τότε υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Σίμος Κεδίκογλου έριξε το «μαύρο» στην κρατική ραδιοτηλεόραση, αλλά υποχρεούται ο διάδοχος φορέας στην άμεση επαναπασχόλησή τους με την απειλή χρηματικής ποινής 100 ευρώ για κάθε ημέρα παράβασης και για κάθε εργαζόμενο.

Αυτό αποφάσισε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με πρόεδρο των πρωτοδίκη Χριστόφορο Λινό, και σε αντίθεση με την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία το περασμένο έτος έκρινε ότι οι απολύσεις στην ΕΡΤ δεν υπάγονται στο νόμο για τις ομαδικές απολύσεις.

Ειδικότερα, 198 εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, με δικηγόρους την Λέκτορα της Νομικής Σχολής Αθηνών Φωτεινή Δερμιτζάκη και τον Δημήτριο Βασιλείου, προσέφυγαν στο Πρωτοδικείο Αθηνών υποστηρίζοντας ότι οι απολύσεις στην ΕΡΤ που έγιναν το 2013 είναι παράνομες ως αντίθετες στην Ευρωπαϊκή (Οδηγίες 75/129/ΕΟΚ, 92/56/ΕΟΚ και 98/59/ΕΚ) και την Ελληνική νομοθεσία (νόμος 1387/1983) για τις ομαδικές απολύσεις.

Το Πρωτοδικείο έκρινε με την υπ΄ αριθμ. 820/2015 απόφασή του ότι οι 2.915 απολύσεις που έγιναν στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα εμπίπτουν στην νομοθεσία περί ομαδικών απολύσεων και επομένως έπρεπε να έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του νόμου 1387/1983.

Δηλαδή, σύμφωνα με την επίμαχη νομοθεσία, ο εργοδότης ο οποίος προτίθεται να προβεί σε ομαδικές απολύσεις «οφείλει, πριν προχωρήσει σε αυτές, να προσέλθει σε διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, προς το σκοπό αποφυγής ή μείωσης των σχεδιαζόμενων απολύσεων, παρέχοντας σε αυτούς κάθε χρήσιμη πληροφορία, αλλά και ανακοινώνοντάς τους, τους λόγους του σχεδίου απολύσεων, τον αριθμό και τις κατηγορίες των υπό απόλυση εργαζομένων και των απασχολούμενων εργαζομένων, το χρονικό διάστημα στο οποίο πρόκειται να γίνουν απολύσεις, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των εργαζομένων που πρόκειται να απολυθούν».

Εάν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις αυτές από την εργοδοτική πλευρά, τότε οι απολύσεις είναι άκυρες.

Η ΕΡΤ, σύμφωνα με την δικαστική απόφαση, «συνιστούσε πέραν πάσης αμφιβολίας επιχείρηση υπαγόμενη στη νομοθεσία περί ομαδικών απολύσεων, αφού παρείχε μεν δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία, πλην όμως δεν αποτελούσε οργανισμό δημοσίου δικαίου». Δηλαδή, η ΕΡΤ «δεν συνδεόταν με την άσκηση δημόσιας εξουσίας, ως τέτοιας προφανώς νοουμένης της αρμοδιότητας εκείνης να θεσπίζει μονομερώς κανόνες δικαίου», έτσι ώστε να εξαιρείται από την νομοθεσία περί ομαδικών απολύσεων.

Επιπλέον –συνεχίζει η πρωτόδικη απόφαση– από τη νομοθεσία που καθόριζε τους κανόνες λειτουργίας της ΕΡΤ προκύπτει ότι στην πραγματικότητα η ΕΡΤ «διέθετε και κερδοσκοπικό χαρακτήρα, δοθέντος ότι είχε τη δυνατότητα να εκμεταλλεύεται τις παραγόμενες από την ίδια ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές της και να αναπτύσσει επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσω των θυγατρικών της, ενώ εισέπραττε έσοδα από διαφημίσεις και από κάθε άλλη πηγή και επομένως δρούσε σύμφωνα με τους κανόνες της ελεύθερης οικονομίας, όπως άλλωστε έχει γίνει δεκτό και με την 12/2013 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου». Επικαλέστηκε μάλιστα το Πρωτοδικείο για ενίσχυση της κρίσης του και σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε άλλο σημείο της απόφασης σημειώνεται ότι η αρνητική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που εκδόθηκε για την ΕΡΤ δεν παράγει δεσμευτικό δεδικασμένο για τα πολιτικά δικαστήρια, τα οποία μπορούν να ελέγξουν-δικάσουν υποθέσεις με το ίδιο αντικείμενο, και πολύ περισσότερο όταν οι προσφεύγοντες στα δικαστήρια είναι διαφορετικά πρόσωπα.

Η πρωτόδικη απόφαση καταλήγει ότι οι αγωγές των απολυμένων πρέπει να γίνουν δεκτές λόγω παράβασης της νομοθεσίας περί ομαδικών απολύσεων και παράλληλα υποχρεώνει το Δημόσιο να απασχολεί τα πρόσωπα που προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη «με την ειδικότητα και κατά τους όρους που ίσχυαν πριν την απόλυσή τους και με την απειλή επιβολής χρηματικής ποινής, ύψους 100 ευρώ, υπέρ καθενός και για κάθε ημέρα παράβασης της υποχρέωσης αυτής».

Παράλληλα, κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς τους 198 απολυμένους της συγκεκριμένης απόφασης. Δηλαδή σε περίπτωση μη άμεσης επαναπασχόλησής τους, υποχρεούται ο διάδοχος φορέας να πληρώνει για κάθε έναν από αυτούς 100 ευρώ για κάθε ημέρα άρνησης επαναπασχόλησής τους.

Δηλώσεις των δικηγόρων των 198 απολυμένων

Η  κυρία Δερμιτζάκη  και ο κ. Βασιλείου που χειρίστηκαν την υπόθεση των 198 επεσήμαναν ότι «πριν από σχεδόν ένα έτος το ΣτΕ έκρινε σε Ολομέλεια ότι δήθεν στην περίπτωση της ΕΡΤ Α.Ε. δεν ήταν εφαρμοστέο το ευρωπαϊκό δίκαιο των ομαδικών απολύσεων, με το επιχείρημα ότι η ΕΡΤ Α.Ε. ασκούσε δημόσια εξουσία, και ως εκ τούτου -αν και ανώνυμη εταιρεία- προσιδίαζε σε φορέα δημοσίου δικαίου».

Όμως η απόφαση αυτή, συνεχίζουν οι δύο νομικοί παραστάτες των απολυμένων- «τουλάχιστον ως προς το σκέλος αυτό, δεν ήταν αναμενόμενη, αφού αγνόησε όχι μόνο το σαφές γράμμα και το πνεύμα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις ομαδικές απολύσεις και την πάγια νομολογία τού κατ' εξοχήν αρμοδίου επί των σχετικών θεμάτων Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), αλλά ακόμη και την ad hoc απόφαση με την οποία το ΔΕΕ είχε κρίνει προ πολλού ότι η ίδια η ΕΡΤ Α.Ε. δεν ασκούσε δημόσια εξουσία».

Η απόφαση αυτή του ΣτΕ, σημειώνουν οι δύο δικηγόροι,  «προκάλεσε μεγάλη σύγχυση τόσο ως προς τη δεσμευτικότητά της για τα πολιτικά δικαστήρια που εκλήθησαν να κρίνουν επί υποθέσεων απολυμένων της ΕΡΤ Α.Ε. όσο και ως προς τη νομιμότητα των απολύσεων καθ' εαυτήν».

Με την απόφασή του το Πρωτοδικείο Αθηνών «βάζει τα πράγματα στη θέση τους, ξεκαθαρίζοντας τόσο ότι η ως άνω απόφαση του ΣτΕ δεν είναι δεσμευτική για τα πολιτικά δικαστήρια, όσο και ότι  η ΕΡΤ Α.Ε., με βάση τη νομολογία του ίδιου του ΔΕΕ, δεν ασκούσε δημόσια εξουσία, και επομένως οι απολύσεις που έλαβαν χώρα ήταν παράνομες, αφού παραβίασαν το ευρωπαϊκό δίκαιο των ομαδικών απολύσεων».


Πηγή : koolnews.gr


Λονδίνο: Πυρκαγιά ξέσπασε στο χώρο του Πανεπιστημίου LSEΟφείλεται σε βραχυκύκλωμα - Δυνάμεις της Πυροσβεστικής προσπαθούν για την κατάσβεση

Σε εκκένωση όλων των κτιρίων του προχώρησε το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου LSE, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Χόλμπορν.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν διεθνή πρακτορεία, μεγάλης έκτασης φωτιά ξεκίνησε στο LSE όπου βρίσκονταν 2,000 άτομα εκείνη την ώρα. Το Πανεπιστήμιο εκκενώθηκε με ασφάλεια. Η πυρκαγιά σύμφωνα με το BBC προήλθε από βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρικά καλώδια. Πολύς καπνός βγαίνει από τα κτίρια ενώ πυροσβέστες προσπαθούν για την κατάσβεση. Σημειώνεται ότι η φωτιά προκάλεσε μπλακ αόυτ στην περιοχή ενώ έκλεισαν δρόμοι και σταθμοί του μετρό.


Πηγή : tovima.gr


Δικαστική νίκη του Παναθηναϊκού


Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα από τη Super League η οποία είναι υποχρεωμένη να παραδώσει τα πρακτικά και το ηχητικό απόσπασμα της επεισοδιακής συνεδρίασης στις 24/2
Εκείνη η συνεδρίαση είχε χαρακτηριστεί από τη φραστική επίθεση του προέδρου του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη στον Γιάννη Αλαφούζο, αλλά και τη χειροδικία από άγνωστο στον Βασίλη Κωνσταντίνου.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός είχε ζητήσει τα πρακτικά της συνεδρίασης από τη Super League, όπως και το ηχητικό απόσπασμα, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει στις νομικές διαδικασίες που κίνησε στην ελληνική δικαιοσύνη, με τη διοργανώτρια αρχή ν’ αρνείται να τα δώσει, επικαλούμενη το καταστατικό.

Οι «πράσινοι» κατέφυγαν στη δικαιοσύνη, προκειμένου να τα πάρουν, η αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα εκδικάστηκε υπέρ του «τριφυλλιού» την Τετάρτη (1/4) και πλέον, ο συνεταιρισμός είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το ηχητικό clip την Πέμπτη (2/4).

Η δικαστική αυτή νίκη έχει περισσότερο συμβολική αξία, καθώς η διοίκηση του Παναθηναϊκού είχε κατηγορήσει επανειλημμένως τον πρόεδρο της διοργανώτριας αρχής, Γιώργο Μποροβήλο,  ότι δεν υπηρετεί τα συμφέροντα όλων, αλλά συγκεκριμένων ομάδων και προσώπων.


Πηγή : imerisia.gr


Όχι πώς κάτι θα γίνει με τους αντιεξουσιαστές αλλά στο Μέγαρο Μαξίμου Πανούσης- Βούτσης-ΠαρασκευόπουλοςΣτο Μέγαρο Μαξίμου αυτή την στιγμή ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίαςτου Πολίτη Γιάννης Πανούσης, ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης και ο υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος προκειμένου να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Ευχόμαστε να υπάρξουν παραιτήσεις και επίπληξη στους υπεύθυνους της ανομίας που επικρατεί και άμεση επιβολή του νόμου στους καταληψίες για τις καταλήψεις.


Νέος συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη: Ενας νεκρός σε ένοπλη συμπλοκή έξω από το αρχηγείο της αστυνομίαςΤουλάχιστον ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης εναντίον του αρχηγείου της αστυνομίας στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ντογάν, δύο άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον του κτιρίου όπου εδρεύει το αρχηγείο της αστυνομίας, στη συνοικία Φατίχ.

Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά και σκότωσαν έναν από τους δράστες, ενώ κατά την ανταλλαγή των πυρών δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά και η εφημερίδα Hürriyet, μετέδωσαν την εικόνα ενός άνδρα που κείτεται στο έδαφος.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Türk μετέδωσε επίσης ότι η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον των δύο φερόμενων δραστών της επίθεσης εναντίον του αρχηγείου.

Ένας αξιωματικός που βρίσκεται στο αρχηγείο της αστυνομίας, με τον οποίο επικοινώνησε το πρακτορείο Reuters, επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί έξω από το κτίριο, αλλά απέφυγε να σχολιάσει περαιτέρω, επισημαίνοντας ότι οι όλες οι μονάδες βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η αστυνομία συνέλαβε έναν ένοπλο ο οποίος εισέβαλε σε γραφείο του κυβερνώντος τουρκικού κόμματος AKP σε προάστιο της Κωνσταντινούπολης, μία ημέρα αφότου μέλη ακροαριστερής οργάνωσης είχαν συλλάβει όμηρο έναν εισαγγελέα σε δικαστήριο στην ίδια πόλη. Ο εισαγγελέας και οι δύο δράστες έπεσαν νεκροί.


Πηγή : tanea.gr


Δείτε το video πώς μπήκαν ανενόχλητοι οι αντιεξουσιαστές στην ΒουλήΚωνσταντοπούλου:" Έχω δώσει εντολή να ασχολείται με τη φρουρά του Κοινοβουλίου μόνο η ασφάλεια της Βουλής" αποκαλύπτοντας ότι με δική της εντολή έχει αλλάξει το «σχέδιο» περιφρούρησης του Κοινοβουλίου.

Αυτές οι ανεύθυνες αποφάσεις έχουν και τα ανάλογα αποτελέσματα δείτε το video το οποίο παίζει σε όλα τα ξένα δίκτυα ξεφτιλίζοντας μας για το πώς έχει καταντήσει η Βουλή :Το Ποτάμι δεν θα συμμετέχει στην Επιτροπή Διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων κατηγορώντας την Πρόεδρος της Βουλής


Δεν θα συμμετέχει το Ποτάμι στην κοινοβουλευτική επιτροπή για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, κατηγορώντας την Πρόεδρος της Βουλής ότι «με τη λογική ΄΄αποφασίζομεν και διατάσσομεν΄΄ αποφάσισε να προσθέσει κι άλλον έναν τίτλο στο βιογραφικό της: αυτόν της Προέδρου της Επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων». Μάλιστα σημειώνεται ότι «η κυρία Κωνσταντοπούλου, στο πνεύμα των νέων κοινοβουλευτικών ηθών που εισάγει, αυτοαναγορεύθηκε σε Πρόεδρο δίχως καν να συνεδριάσει η Επιτροπή, γεγονός πρωτοφανές στα κοινοβουλευτικά χρονικά».

Διευκρινίζεται δε ότι το Ποτάμι «έχει ταχθεί υπέρ της διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων και θα συνεχίσει να ενισχύει τις σχετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης», αλλά «δεν θα συνηγορήσει όμως στον ευτελισμό των θεσμών και στη μετατροπή των κοινοβουλευτικών διαδικασιών σε ντεκόρ για τις παραστάσεις, που θέλει να ανεβάσει η κυρία Κωνσταντοπούλου».

Μάλιστα την κατηγορούν για «ναρκισσισμό, κομματισμό και αμετροέπεια», ενώ σημειώνουν ότι «οι ειρωνείες της και τα σχόλια της προς τους βουλευτές που ανεβαίνουν στο βήμα ή ζητούν το λόγο, την καθιστούν μέρος του προβλήματος της ασυνεννοησίας που κυριαρχεί στο πολιτικό σκηνικό και όχι παράγοντα συνεννόησης».

Και δηλώνεται ότι: «Το Ποτάμι είναι στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει ότι θα απέχει από τις εργασίες της επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων και στην Ολομέλεια θα δώσουμε τη μάχη για να μην ποδοσφαιροποιηθεί η λειτουργία του σημαντικότερου θεσμού της αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας. Η Βουλή των Ελλήνων δεν είναι και δε θα γίνει one woman show».

Σημειώνεται ότι από το Ποτάμι είχαν οριστεί να συμμετέχουν στην επιτροπή οι βουλευτές Σπ. Λυκούδης και Σπ. Δανέλλης.

Αντιδράσεις και από τη ΝΔ

Το ίδιο θέμα έθεσε και ο βουλευτής της ΝΔ Δ. Κυριαζίδης κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής ρωτώντας την ΠτΒ «ποιος σας όρισε πρόεδρο;». Η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε αυτό αποφάσισε η Ολομέλεια όταν ψήφισε υπέρ της επανασύστασης της επιτροπής διεκδίκησης και τον κάλεσε εάν το αμφισβητεί να προβεί στις ενέργειες που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής.


Πηγή


Τι αλλάζει στους μισθούς - Χωρίς παρακράτηση οι παροχές σε είδοςΟι μισθωτοί θα δουν ακόμη και... αύξηση λόγω μείωσης κατά 30% της μηνιαίας παρακράτησης

Ανεφάρμοστη θεωρεί και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων την διενέργεια παρακράτησης στους μισθωτούς για τις παροχές σε είδος (πχ κουπόνια δώρου, αυτοκίνητα, κατασκηνώσεις, κουπόνια σίτισης κλπ) για τον λόγο ότι τα λογιστήρια των εργοδοτών δεν μπορούν να προϋπολογίσουν την μηνιαία παρακράτηση που όφειλαν να κάνουν από φέτος. Αντιθέτως όμως, κατά την εκκαθάριση φόρου το 2016, οι παροχές αυτές θα φορολογηθούν.Με τις νέες οδηγίες που έδωσε η ΓΓΔΕ, εκτός των αλλαγών για παροχές σε είδος που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι και τα στελέχη των επιχειρήσεων, οι μισθωτοί θα δουν και αύξηση λόγω μείωσης κατά 30% της μηνιαίας παρακράτησης.

Αναλυτικά, ολόκληρη η εγκύκλιος Σαββαΐδου αναφέρει τα εξής

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

1. Σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 60 του ν.4172/2013, οι υπόχρεοι της παρ.1 του άρθρου 59 του ίδιου νόμου που είτε διενεργούν μηνιαίες πληρωμές σε εργαζομένους ή υπαλλήλους τους, είτε καταβάλλουν συντάξεις, προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου με βάση την ακόλουθη κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου:


2.Από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 προκύπτει, ότι ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, εφόσον το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι μίας χιλιάδων (21.000) ευρώ και ο φόρος είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ. Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ τότε το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

Στις διατάξεις της παρ.2 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται, ότι για φορολογητέο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται αναλογικά κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος (παράδειγμα: για ποσό εισοδήματος 30.000 ευρώ το ποσό μείωσης του φόρου είναι 1.200 ευρώ. (30.000-21.000=9.000, 9.000*100/1000=900, 2.100-900=1.200). Επίσης, στις διατάξεις της παρ.3 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται, ότι όταν το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ, δεν χορηγείται μείωση φόρου.

Επισημαίνεται, ότι με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα δεν δικαιούνται την προαναφερθείσα μείωση φόρου. Εξαιρετικά, όσοι διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και εμπίπτουν στην περίπτωση α' ή β' του εν λόγω άρθρου, δικαιούνται τις μειώσεις φόρου, αλλά αυτές δεν θα τους χορηγούνται κατά τη διαδικασία παρακράτησης φόρου, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθούν οι προϋποθέσεις χορήγησής τους αλλά θα υπολογίζονται κατά την εκκαθάριση.

3.Ο υπολογισμός του φόρου που παρακρατείται κατά την καταβολή μισθών-συντάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 60 του ν.4172/2013, γίνεται με βάση την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 και τις μειώσεις φόρου του άρθρου 16 μετά από προηγούμενη αναγωγή του μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο.

Για διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω ενδεικτικός πίνακας με τον υπολογισμό του τελικού φόρου (μετά τις μειώσεις του άρθρου 16) που αντιστοιχεί σε ετήσιο φορολογητέο εισόδημα (βάσει αναγωγής) μέχρι 43.000 ευρώ.

4.Με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.4 του άρθρου 60 του ν.4172/2013, εκδόθηκε η ΠΟΛ.1104/9.4.2014 Α.Υ.Ο. με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος αναγωγής του μηνιαίου εισοδήματος της παρ.1 του ίδιου άρθρου και νόμου σε ετήσιο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

5.Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 προβλέπεται η εξαίρεση από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, πέραν των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων οι οποίες επιβάλλονται με νόμο (περ.δ'), και των εισφορών εργαζομένου υπέρ των επαγγελματικών ταμείων που έχουν συσταθεί με νόμο (περ.ε') καθώς και των ασφαλίστρων που καταβάλλονται για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων (περ.ι').

Σε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεις συνάπτουν ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικά συμβόλαια για λογαριασμό των εργαζομένων τους και τα ασφάλιστρα για την καταβολή των οποίων βαρύνεται ο εργαζόμενος, παρακρατούνται μέσω της μισθοδοσίας του κατ' ανάλογο τρόπο όπως και οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων οι οποίες επιβάλλονται με νόμο. Ανάλογη παρακράτηση μέσω μισθοδοσίας πραγματοποιείται πολλές φορές και για εισφορές υπέρ επαγγελματικών ταμείων που έχουν συσταθεί με νόμο για την καταβολή των οποίων βαρύνεται επίσης ο εργαζόμενος. Στις περιπτώσεις αυτές οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας προκειμένου να υπολογίσουν τον παρακρατούμενο φόρο στο μηνιαίο καθαρό εισόδημα από μισθωτή εργασία, θα αφαιρέσουν από το ακαθάριστο ποσό του μισθού, πέραν από τις νόμιμες κρατήσεις για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου, και τις ανωτέρω κρατήσεις για ασφάλιστρα και εισφορές υπέρ επαγγελματικών ταμείων που για την καταβολή τους βαρύνεται επίσης ο εργαζόμενος.

Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr.


Κωνσταντινούπολη νέο επεισόδιο: Δύο τραυματίες σε ανταλλαγή πυρών έξω από το αρχηγείο της αστυνομίαςΝέος «συναγερμός» σήμανε στην Κωνσταντινούπολη το απόγευμα της Τετάρτης, μετά από πυροβολισμούς που ακούστηκαν έξω από το αρχηγείο της τουρκικής αστυνομίας.

Σύμφωνα με το τουρκικό CNN, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές απάντησαν με πυρά στους ένοπλους που πραγματοποίησαν την επίθεση.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε επίσημη πηγή των τουρκικών αρχών, η οποία δεν ήταν σε θέση να δώσει περαιτέρω πληροφορίες, διευκρινίζοντας ότι όλες οι μονάδες βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.

Σύλληψη ενόπλου που εισέβαλε στα γραφεία του ΑΚΡ

Nωρίτερα την Τετάρτη, η αστυνομία συνέλαβε έναν ένοπλο ο οποίος εισέβαλε σε γραφείο του κυβερνώντος τουρκικού κόμματος AKP σε προάστιο της Κωνσταντινούπολης, μία ημέρα αφότου μέλη ακροαριστερής οργάνωσης είχαν συλλάβει όμηρο έναν εισαγγελέα σε δικαστήριο στην ίδια πόλη.

Ο άνδρας έσπασε παράθυρα στον ψηλότερο όροφο του κτιρίου στη συνοικία Καρτάλ στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης και κρέμασε μια σημαία, πριν τεθεί υπό κράτηση.

Το Dogan είχε μεταδώσει αρχικά πως δύο ένοπλοι είχαν εισβάλει στο γραφείο του AKP.

Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του πρακτορείου, φαίνεται πως πρόκειται για την τουρκική σημαία στην οποία έχει προστεθεί ένα λευκό σπαθί. Ο εισβολέας φώναζε κατά καιρούς από το παράθυρο προς το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί από κάτω, αλλά τα λόγια του δεν ήταν δυνατό να ακουστούν.

Το επεισόδιο σημειώθηκε ενώ δικαστές και δικηγόροι συγκεντρώνονται σε δικαστήριο στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης για να θρηνήσουν τον εισαγγελέα που σκοτώθηκε χθες στη διάρκεια απόπειρας των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας να τον διασώσουν.

Οι δύο δράστες, μέλη της εκτός νόμου ακροαριστερής οργάνωσης Επαναστατικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Κόμμα-Μέτωπο (DHKP-C), σκοτώθηκαν επίσης κατά την απόπειρα διάσωσης.Πηγή : kathimerini.gr


Καψώνι στο Μαξίμου : Η Ζωή Κωνσταντοπούλου γύρισε πίσω το νομοσχέδιο για την ΕΡΤΚατατέθηκε την Τρίτη το βράδυ το νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, σύμφωνα με τη διαβεβαίωση του γραφείου του υπουργού Επικρατείας κ. Νίκου Παππά.

Ομως την Τετάρτη το απόγευμα η πρόεδρος της Βουλής κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου το έστειλε πίσω στο Μαξίμου, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, στο νομσχέδιο περιλαμβάνονταν και η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου θέλησε με αυτή την κίνηση να μείνει σταθερή στη δέσμευσή της ότι θα τηρεί τους κανόνες καλής νομοθέτησης και δεν θα δέχεται νομοσχέδια με άσχετες διατάξεις.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του κ. Παππά το νομοσχέδιο θα ξαναπάρει τον δρόμο για τη Βουλή χωρίς την επίμαχη ΠΝΠ.

Ν. Παππάς: Στους 2500 το συνολικό προσωπικό της ΕΡΤ

Στους 2.500 θα ανέρχεται το μέγιστο συνολικό προσωπικό της νέας ΕΡΤ, όπως σημειώνει ο υπουργός Επικρατείας, Νίκος Παππάς σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

«Το άθροισμα των επιλέξιμων για πρόσληψη πρώην υπαλλήλων της ΕΡΤ συν όσων πρώην τακτικών υπαλλήλων απασχολούνται στη ΔΤ (ειδικός λογαριασμός διαχείρισης) με 2μηνες συμβάσεις και στη ΝΕΡΙΤ με συμβάσεις αορίστου χρόνου μετά από διαδικασίες ΑΣΕΠ, ανέρχεται σε 2.500 οι οποίοι αποτελούν το μέγιστο συνολικό προσωπικό της νέας ΕΡΤ» αναφέρει ο υπουργός.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε σε απάντηση ερώτησης που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ κ Κυριάκος Μητσοτάκης για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ.

Οπως τονίζει ο κ. Παππάς, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο προς συμμόρφωση με τις προβλέψεις του Συντάγματος (άρθρο 15 παρ.2), επιδιώκεται κατ΄ αρχάς η αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, η εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης, η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και όλα αυτά τόσο υπό τον έλεγχο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ως προς το παρεχόμενο περιεχόμενο) όσο και των κανόνων δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Ο κ. Παππάς αναφέρει επίσης ότι με το ίδιο νομοσχέδιο αποφεύγονται οι δαιδαλώδεις νομικές και κανονιστικές διαδικασίες και οδηγούμαστε στην ομαλή μετάβαση και λειτουργία του δημόσιου φορέα, ενώ ταυτόχρονα επανέρχεται η ιστορική επωνυμία της ΕΡΤ με όρους όχι μόνο συμβολικούς αλλά και ουσιαστικούς, με σκοπό την αποκατάσταση της διαρρηγμένης σχέσης του κοινωνικού συνόλου με τον δημόσιο φορέα.

Ο κ. Παππάς υπογραμμίζει ότι ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας παραμένει το ανταποδοτικό τέλος ύψους 3 ευρώ μηνιαίως ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Περαιτέρω, μειώνονται οι λειτουργικές δαπάνες λόγω κατάργησης διοικητικών οργάνων και αντίστοιχων παροχών και προνομίων, αλλά και του περιορισμού των εξωτερικών και μεικτών παραγωγών.

«Δεδομένου ότι το ανταποδοτικό τέλος παραμένει στα μέχρι σήμερα επίπεδα και ο στόχος είναι η ΕΡΤ να λειτουργήσει και πάλι με πλήρη σύνθεση προσωπικού και τεχνικών μέσων και η αντίστοιχη παραγωγή και εκπομπή περιεχομένου, καθίσταται σαφές ότι στόχος είναι μια δραστική αύξηση της αποδοτικότητας της νέας ΕΡΤ με μείωση σπατάλης και βέλτιστη κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Επιπλέον, κρίνεται ως ύψιστης σημασίας η αναγκαιότητα να αυξηθεί σημαντικά το μερίδιο της ΕΡΤ στη διαφημιστική αγορά» αναφέρει ο υπουργός.Πηγή : tovima.grΒούτσης στο Spiegel: Αν δεν έρθει χρήμα ως 9 Απριλίου δεν πληρώνουμε ΔΝΤΞεκάθαρη θέση ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να πληρώσει τη δόση προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εάν μέχρι τις 9 Απριλίου δεν εισρεύσουν χρήματα από τους θεσμούς έλαβε ο υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Βούτσης, μιλώντας στο γερμανικό περιοδικό "Der Spiegel".

"Αν έως τις 9 Απριλίου δεν εισρεύσουν χρήματα, θα πληρώσουμε πρώτα τους μισθούς και τις συντάξεις εδώ στην Ελλάδα και μετά θα ζητήσουμε από τους εταίρους μας στο εξωτερικό συναίνεση και κατανόηση για το ότι δεν θα πληρώσουμε εγκαίρως τα 450 εκατ. ευρώ στο ΔΝΤ", είπε ο κ. Βούτσης υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει μετά από συμφωνία ώστε να μην θεωρηθεί πιστωτικό γεγονός.

Ο ίδιος λέει πως τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας φτάνουν έως τα μέσα Απριλιου και ζητά να επιστραφεί το 1,2 δισ. ευρώ από τον EFSF, τα οποία έφτασαν εκεί από λάθος του ΤΧΣ και το 1,9 δισ. ευρώ από τα κέρδη των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών.

Ο κ. Βούτσης υπογραμμίζει πως μετά από την καταβολή των ποσών αυτών η Ελλάδα θα ήθελε και μια ελάχιστη συμμετοχή στα χρήματα από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Φουντώνοντας τα σενάρια περί νέας σχέσης της χώρας μας τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Κίνα ο Νίκος Βούτσης τονίζει πως από τον Ιούνιο και μετά η Ρωσία και η Κίνα αναμένεται "να αποτελέσουν συμπληρωματικά προς μια συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους" αναπόσπαστο κομμάτι ενός νέους ελληνικού "Σχεδίου Α".

Όπως αναφέρει το σχέδιο θα ξεκινήσει εκ των πραγμάτων τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου και θα περιλαμβάνει μείωση του χρέους, τερματισμό των μέτρων λιτότητας και νέα συμφωνία με ρήτρα ανάπτυξης. "Θέλουμε να μας βοηθήσει και η Ρωσία στην ανοικοδόμηση της ελληνικής οικονομίας.
Τόσο μέσα από εμπορικές συμφωνίες όσο και μέσω της αγοράς κρατικών ομολόγων στην πρωτογενή αγορά", αναφέρει ο υπουργός Εσωτερικών και προσθέτει σχετικά με το Grexit:
"Το Grexit δεν αποτελεί επιλογή. Υπάρχουν Έλληνες και πλούσιοι ολιγάρχες, οι οποίοι έχουν σωρεύσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια στο εξωτερικό και τότε σε περίπτωση εξόδου θα υπάρξουν αυτόματα δύο Ελλάδες, με δραματικές κοινωνικές επιπτώσεις".

Μιλώντας στους Γερμανούς δημοσιογράφους για τις "κόκκινες γραμμές" της κυβέρνησης ο Νίκος Βούτσης τονίζει ότι δεν πρόκειται να γίνουν δεκτά η απελευθέρωση του ανώτατου ορίου απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα, η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τις συντάξεις και άλλες μειώσεις σε συντάξεις και μισθούς.

Σακελλαρίδης στο Reuters: Η Ελλάδα θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της
Μετά τη δημοσιοποίηση των δηλώσεων του υπουργού Εσωτερικών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, δήλωσε στο Reuters ότι η Ελλάδα θα εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της έναντι του ΔΝΤ και των υπόλοιπων πιστωτών και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι στο Eurogroup θα υπάρχει θετικό αποτέλεσμα για την Ελλάδα.


Πηγή : ethnos.gr


Ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης ΦΠΑ σε Μύκονο και Σαντορίνη άφησε ο ΜάρδαςΑνοιχτό το ενδεχόμενο αύξηση του ΦΠΑ σε Μύκονο και Σαντορίνη άφησε την Τετάρτη ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας, διευκρινίζοντας παράλληλα πως δεν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί ο ΦΠΑ σε όλα τα νησιά εξαιτίας της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές.

«Yπάρχει ενδεχόμενο αύξησης του ΦΠΑ σε δυο νησιά και το θέμα βρίσκεται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές» τόνισε συγκεκριμένα ο Δημήτρης Μάρδας.

Ο υπουργός πρόσθεσε μάλιστα ότι «υπάρχουν και άλλοι κωδικοί, που δεν είχαν αγγιχτεί έως τώρα, και μπορούν να αποδώσουν έσοδα 5 δισ. ευρώ».

Σε ό,τι αφορά την πορεία της διαπραγμάτευσης εκτίμησε πως «έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν τίθεται θέμα ρήξης».

Ανοικτό άφησε το ίδιο ενδεχόμενο και ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, προσθέτοντας όμως ότι «δεν μπορείς να αυξήσεις τον ΦΠΑ συνολικά στον τουρισμό στην αρχή της τουριστικής περιόδου».


ΠηγήΒίντεο από τη φασιστική επίθεση σε γιατρό στα ΧανιάΚαταγεγραμμένη σε βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης είναι η φασιστική επίθεση που δέχθηκε στις 25 Μαρτίου ο 43χρονος γιατρός Δημήτρης Μακρέας, στα Χανιά. Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κοινωνικό Στέκι - Στέκι Μεταναστών Χανίων.

Ο 43χρονος γιατρός δέχθηκε επίθεση, πιθανότατα από χρυσαυγίτες, την ώρα που περπατούσε με τη σύζυγό του. Ο ίδιος καταγγέλλει απόπειρα συγκάλυψης, απορρίπτει τα περί συμπλοκής και τονίζει πως οι δράστες τού είχαν στήσει ενέδρα.

«Είναι τιμή μου να με παρουσιάζουν ως ήρωα που υπερασπίστηκε έναν μετανάστη, αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο» δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, τη στιγμή που έβγαινε από το Στέκι Μεταναστών Χανίων έφτασε ένας φίλος του μετανάστης, στον οποίον είχαν επιτεθεί φραστικά λίγο νωρίτερα κάποια άτομα. «Το μόνο που έκανα» δήλωσε ο Δημ.Μακρέας, «ήταν να σταθώ δίπλα του και να τον καθησυχάσω».

Στη συνέχεια, όπως είπε, «καθώς προχωρούσα προς το αυτοκίνητό μου με τη σύζυγό μου είδα έναν άνθρωπο να στέκεται στη μέση του δρόμου, να μιλάει στο τηλέφωνο και να με δείχνει, φωνάζοντας αυτός είναι. Χωρίς να έχω καταλάβει ακόμα, δέχτηκα από πίσω ένα χτύπημα με ένα λοστάρι, και έπειτα μου επιτέθηκαν 3-4 άτομα με μπουνιές και κλοτσιές, μέχρι που με άφησαν λιπόθυμο».

Ο Δημ.Μακρέας δήλωσε, επίσης, ότι αναγνώρισε δύο από τα άτομα που του επιτέθηκαν, σημειώνοντας ότι «οι δράστες είναι γνωστοί στα Χανιά για τη φασιστοειδή συμπεριφορά τους».

Μετά την επίθεση η αστυνομία συνέλαβε τέσσερα άτομα και η δίκη τους έχει προσδιοριστεί για την Πέμπτη.
Πηγή : tanea.gr


Φαρμακερό tweet για την Κωνσταντοπούλου από τον Κυριάκο ΜητσοτάκηΠριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσο tweet κάρφωσε την Ζωή Κωνσταντοπούλου για τις απαράδεκτες δηλώσεις που έκανε με αφορμή την εισβολή των αντιεξουσιαστών στον προαύλιο χώρο της Βουλής.

Το tweet έχει ως εξής " Άθλια η εικόνα της Βουλής. Αρκετά πια με τα γραμμάτια που πρέπει να εξαργυρώσει η πρόεδρος στους γνωστούς αγνώστους που έχει υπερασπιστεί"


Πάρτε να έχετε! Διπλή βόμβα από Βούτση - Σκουρλέτη για στάση πληρωμών και «γάμο» με ΡωσίαΑίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις δύο κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης οι οποίοι αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο στάσης πληρωμών και στέλνουν ηχηρά μηνύματα στους δανειστές ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η πολύ κρίσιμη διαπραγμάτευση.

Ο Νίκος Βούτσης τονίζει ότι δεν αποκλείεται η Ελλάδα να μην πληρώσει τη δόση στο ΔΝΤ αν δεν χρηματοδοτηθεί από τους δανειστές ενώ ο Π. Σκουρλέτης μιλά για plan B εμπλέκοντας και τη Ρωσία και αναφέρει ότι αν πετάξουν την Ελλάδα από το καράβι της Ευρώπης θα πρέπει να προσπαθήσει να κολυμπήσει.

Συγκεκριμένα, στη συνέντευξή του στο Spiegel, ο υπουργός Εσωτερικών προειδοποιεί πως «εάν δεν υπάρξει ροή κεφαλαίων προς την Ελλάδα έως την 9η Απριλίου», πρώτα θα εξασφαλιστεί η καταβολή μισθών και συντάξεων και «θα αποπληρώσουμε αργότερα το ΔΝΤ»

Η ελληνική κυβέρνηση δεν θα πληρώσει, στην ώρα της, τη δόση των 450 εκατ. ευρώ προς το ΔΝΤ εάν τελικώς δεν υπάρξει συμφωνία και εκταμίευση χρημάτων προς την Ελλάδα, όπως δήλωσε στο «Spiegel» ο κ. Βούτσης.

Όπως αναφέρει το γερμανικό περιοδικό ο κ. Βούτσης υποστήριξε ότι «δεν έχουμε λάβει καμία βοήθεια από τον Αύγουστο.

Δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που να αποπληρώνει τα χρέη της μόνο με δικά της μέσα. Εάν δεν υπάρξει ροή κεφαλαίων προς την Ελλάδα έως την 9η Απριλίου, πρώτα θα εξασφαλίσουμε την πληρωμή μισθών και συντάξεων στην Ελλάδα και κατόπιν θα ζητήσουμε την κατανόηση των εταίρων μας και κατόπιν συμφωνίας μαζί τους θα αποπληρώσουμε αργότερα το ΔΝΤ. Βέβαια αυτό θα συμβεί εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη συμφωνία και ως εκ τούτου θα αποφευχθεί το πιστωτικό γεγονός».

Ο Π. Σκουρλέτης

Ο Πάνος Σκουρλέτης μιλώντας στη γερμανική εβδομαδιαία εφημερίδα Die Zeit λέει ότι η Αθήνα θέλει να μείνει στην Ευρώπη, αλλά θα πρέπει να κολυμπήσει αν την πετάξουν εκτός και ετοιμάζει plan B.
.
Όπως σημειώνει μεταξύ άλλων, «ο Αλέξης Τσίπρας έχει κακά χαρτιά αλλά γερά νεύρα. Αν αυτό που έχει να προσφέρει δεν αρέσει στην Ευρώπη, τότε θα βρει χρήματα αλλού. Στη Μόσχα».
Επίσης αναφέρει ότι «αν η Ελλάδα δεν λάβει χρήματα εντός των επόμενων δέκα ημερών, ‘τότε λυπάμαι, αλλά αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των ευρωπαίων συμμάχων μας αποφάσισε να σκοτώσει την Ελλάδα'».

Όπως επισήμανε ο έλληνας υπουργός, «θα θέλαμε ευχαρίστως να μείνουμε στο καράβι που ονομάζεται Ευρώπη, (…) αλλά αν ο καπετάνιος μας πετάξει από το κατάστρωμα, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κολυμπήσουμε». Σύμφωνα με τον Πάνο Σκουρλέτη, η κυβέρνηση θα αποκαλύψει ποιο σχέδιο Β διαθέτει και ποιο ρόλο θα μπορούσε να παίξει σε αυτό η Ρωσία εφόσον δεν υπάρχει καμία άλλη λύση.

Σχολιάζοντας την ελληνική στάση στο θέμα των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ο αρθρογράφος διερωτάται: «Θέλει ο Τσίπρας να παίξει πραγματικά αυτό το χαρτί; Με τίμημα την εξάρτηση από ένα καθεστώς που δεν διστάζει να προβαίνει σε πολιτικούς εκβιασμούς; Ή μπλοφάρει; Όχι, δεν είναι μπλόφα η καταστροφή της ευρωπαϊκής ενότητας απέναντι στη Ρωσία στο ζήτημα της διένεξης στην Ουκρανία. ‘Οι κυρώσεις δεν ωφελούν κανέναν', δήλωσε ο Πάνος Σκουρλέτης», επισημαίνοντας ότι «η ΕΕ πρέπει να αναθεωρήσει».

Η προσέγγιση που επιχειρεί η ελληνική κυβέρνηση με τη Μόσχα σχολιάζεται και από την οικονομική εφημερίδα Handelsblatt.

Ο γερμανός αρθρογράφος κάνει λόγο για «φλερτ με τη Μόσχα», εκτιμώντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας «ρισκάρει να απομονωθεί πλήρως εντός της ΕΕ». Όπως επισημαίνει η εφημερίδα του Ντύσελντορφ αναφερόμενη στην επικείμενη επίσκεψη Τσίπρα στη Μόσχα, «ενδέχεται να πρόκειται για κάτι περισσότερο από φθηνότερο ρωσικό φυσικό αέριο και ελληνικές εξαγωγές φράουλας. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, που μεταβαίνει επίσης στη Ρωσία, έχει ήδη αναφερθεί λίγο μετά τις εκλογές στο ενδεχόμενο ρωσικής δανειακής βοήθειας. Αυτό καταδεικνύει και η επίσπευση της επίσκεψης Τσίπρα από τις 9 Μαΐου στις 8 Απριλίου. Σύμπτωση ή όχι, αυτή η 8η Απριλίου είναι σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών της ΕΕ η ημερομηνία κατά την οποία ενδέχεται να εξαντληθούν τα χρήματα της Αθήνας».Πηγή : imerisia.gr


ΝΔ: Ο Κατρούγκαλος διόρισε και τη συμβία του υπουργού Δικαιοσύνης«Πρώτη φορά στην ιστορία δύο ζευγάρια υπουργών βρίσκονται στην κυβέρνηση. Τόσο το ζεύγος Δρίτσα, όσο και το ζεύγος Παρασκευόπουλου.»

Τα δημοσιεύματα ότι ο κ. Κατρούγκαλος, αφού διόρισε τους συνεργάτες του γραφείου του, προχώρησε και στο διορισμό της συμβίας του υπουργού Δικαιοσύνης Νίκου Παρασκευόπουλου, υιοθετεί η ΝΔ.

Σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, η συμβία του υπουργού Δικαιοσύνης διορίστηκε πρόεδρος στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

«Πρώτη φορά στην ιστορία δύο ζευγάρια υπουργών βρίσκονται στην κυβέρνηση. Τόσο το ζεύγος Δρίτσα (σ.σ η αναπληρώτρια Μετανάστης υπουργός Τασία Χριστοδουλοπούλου), όσο και το ζεύγος Παρασκευόπουλου. Αυτά είναι τα έργα και οι ημέρες του κ. Κατρούγκαλου και αυτό είναι το νέο ήθος της Αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ» σχολιάζει η Συγγρού.Πηγή: skai.gr


Αρνείται να βγει από τη φυλακή η μητέρα του Τσάκαλου εάν δεν βγει μαζί της και η 26χρονη σύντροφος του γιου τηςΣτη φυλακή παραμένει η μητέρα των αδελφών Τσάκαλου, αρνούμενη να αποφυλακιστεί εάν δεν βγει μαζί της και η 26χρονη σύντροφος του γιου της, Γεράσιμου, της οποίας την προσφυγή για αντικατάσταση της κράτησής της απέρριψε χθες το Συμβούλιο Εφετών.

Η 60χρονη μητέρα των δύο καταδικασμένων για την υπόθεση της οργάνωσης «Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς» δεν επιθυμεί να καταβάλει το ποσό των 10.000 ευρώ χρηματικής εγγύησης που της επιβλήθηκε για να βγει από τη φυλακή και ζητά την αποφυλάκιση της 26χρονης συγκατηγορούμενής της. Ήδη, σήμερα οι συνήγοροι της 26χρονης επανήλθαν με αίτηση για την αντικατάσταση της κράτησής της, που κατέθεσαν στον εφέτη-ανακριτή της υπόθεσης, Ευτύχη Νικόπουλο.

Όπως αναφέρεται στην αίτηση της κατηγορούμενης, από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει παράνομη συμπεριφορά της και οποιαδήποτε εμπλοκή της με πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του Χριστόδουλου Ξηρού και το αποκαλούμενο σχέδιο «Γοργοπόταμος».

Στην αίτηση, η οποία θα κριθεί από τον εφέτη τις επόμενες ημέρες, τονίζεται: «Αντιθέτως, συγκατηγορούμενοί μου είναι ο σύντροφός μου, Γεράσιμος Τσάκαλος, με τον οποίο έχω υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης και ο αδελφός του, Χρήστος, με τους οποίους εντάχθηκα στην ίδια οργάνωση κατά το κατηγορητήριο. Η ίδια, στην απολογία μου ενώπιόν σας, ανέφερα ακριβώς τον τρόπο που γνώρισα τον σύντροφό μου ως φοιτήτρια του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όποτε είχε επισκεπτήριο τον επισκεπτόμουν στη φυλακή και ουδέποτε είχα ανάμειξη σε παράνομες δραστηριότητες, ούτε ο σύντροφός μου μού ζήτησε κάποια συνδρομή, αφού σίγουρα δεν θα ήθελε να με εμπλέξει σε κάτι που θα διακινδύνευε τη ζωή ή την ελευθερία μου. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο στην ογκωδέστατη δικογραφία που να δείχνει, έστω με τη μορφή των ενδείξεων, συμμετοχή μου στην οργάνωση που είναι μέλος ο σύντροφός μου».

Υπενθυμίζεται ότι χθες το Συμβούλιο Εφετών θεώρησε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να αντικαταστήσει την προσωρινή κράτηση της 26χρονης, αν και υπέρ τής εξόδου της από τη φυλακή είχε ταχθεί ο εισαγγελέας Εφετών, θεωρώντας ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της προφυλάκισής της.


Πηγή : imerisia.gr


Από Ολυμπιακό Στάδιο σε Athens Arena για Παναθηναϊκό-ΑΕΚ!Το υψηλό κόστος συντήρησης του ΟΑΚΑ και η διαφαινόμενη εγκατάλειψή του, οδηγούν το ελληνικό Δημόσιο σε παραχώρηση του για τα επόμενα 20 χρόνια και την ανακατασκευή του στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο της χώρας, χωρίς κουλουάρ, με νέο σκέπαστρο, νέο όνομα και ένα εντυπωσιακό λίφτινγκ χωρίς το αγκάθι του ενοικίου.

Το μεγαλύτερο στάδιο της χώρας, το επίκεντρο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, με το εντυπωσιακό σκέπαστρο του Καλατράβα δεν διανύει τις καλύτερες ημέρες του. Τα έξοδα συντήρησης ενός τέτοιου αθλητικού κέντρου είναι πολύ πιθανό να το αφήσουν "ακατοίκητο" με φυσικό αποτέλεσμα την φθορά και την καταστροφή με το πέρασμα των χρόνων. Παράλληλα, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ψάχνουν να βρουν τρόπους να κατασκευάσουν γήπεδα, αλλά η... χλωρίδα και η πανίδα της Αττικής, σε συνδυασμό με την έλλειψη χρημάτων, δυσκολεύουν να γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Λύση όμως φαίνεται να υπάρχει ακόμα και αν αυτό σημάνει την συστέγαση των δύο μεγάλων ομάδων της Αθήνας για τα επόμενα είκοσι χρόνια.

Το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας αποτελούσε πάντα την εύκολη λύση για τους μεγάλους του ποδοσφαίρου. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έχουν χρησιμοποιήσει το ΟΑΚΑ, αλλά κανένας τους δεν το αγάπησε και δεν θέλησε να μείνει εκεί περισσότερο από το αναγκαίο χρονικό διάστημα που επέβαλε η κάθε περίπτωση. Οι βασικοί λόγοι για την άρνησή τους να μείνουν στο Στάδιο που μπορεί να φιλοξενήσει τους περισσότερους οπαδούς, με τις καλύτερες προδιαγραφές ασφαλείας, με εύκολη πρόσβαση και απεριόριστους εξωτερικούς χώρους ήταν και παραμένουν (όχι για πολύ) δύο.

Α. Υψηλό κόστος συντήρησης

Το στέγαστρο Καλατράβα κόστισε στην Ελλάδα 130.000.000 ευρώ και μέχρι το 2014 δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία συντήρηση σε αυτό καθώς τα έξοδα ήταν υπερβολικά. Στις 25 Αυγούστου 2014, ανακοινώθηκε πως για τα απαραίτητα έργα συντήρησης και επισκευής των στεγάστρων και μεταλλικών κατασκευών Καλατράβα στο ΟΑΚΑ, δεσμεύθηκαν από τον υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Δένδια με τη σύμφωνη γνώμη του κ. Σγουρού, χωρίς να ενημερωθεί η νέα Περιφερειακή Αρχή,  πόροι ύψους 8.000.000 ευρώ από το ΠΔΕ της Περιφέρειας Αττικής. Εκτός από την τακτική συντήρηση που χρειάζεται το Στάδιο υπάρχουν και τα λειτουργικά έξοδα και γι αυτό το λόγο το ΟΑΚΑ έχει ανάγκη από ενοικιαστή. "Μπακαλίστικα", το Ολυμπιακό Στάδιο κοστίζει στις ομάδες περίπου 2.000.000 ευρώ για δέκα μήνες χρήσης. Όλα τα παραπάνω είναι ένας από τους λόγους που οι ομάδες δεν θέλουν να μένουν κάτω από την στέγη του Καλατράβα, εκτός αν είναι αναγκαίο κακό.

Β. Δεν είναι γήπεδο, αλλά στάδιο

Ο δεύτερος λόγος που αποτρέπει τις ομάδες να εγκατασταθούν για μεγαλύτερο διάστημα στο ΟΑΚΑ είναι τα κουλουάρ. Η απόσταση των εξεδρών από το χορτάρι δεν δίνει στις ομάδες την έδρα που θέλουν, εκτός αν γεμίσει ασφυκτικά το Σταδιο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι ουδείς οπαδός είτε αυτός είναι κόκκινος, πράσινος, κίτρινος  μπορεί να δεθεί με το γήπεδο αφού δεν το θεωρεί σπίτι του. Είναι αχανές, χωρίς προσωπικότητα (είναι ένα λευκό Ολυμπιακό Στάδιο) και με ένα στέγαστρο που ήταν καλό για να πουλήσουμε μούρη σε όλο τον κόσμο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, αλλά δεν βοηθάει στην ακουστική την οποία έχουν ανάγκη ομάδες και οπαδοί.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ βλέποντας την ΑΕΚ να ετοιμάζει βαλίτσες για Νέα Φιλαδέλφεια και τον Παναθηναϊκό να θέλει να κάνει λίφτινγκ στη Λεωφόρο, συνειδητοποίησε πως μπορεί σε μικρό χρονικό διάστημα, να μείνει με ένα πανάκριβο στάδιο στην διάθεση της, χωρίς κανέναν να το χρειάζεται και το ελληνικό δημόσιο να βάζει ακόμα ένα μεγάλο έξοδο στον ήδη επιβαρυμένο προϋπολογισμό. Γι αυτό το λόγο πάρθηκε η απόφαση να γίνουν τα χατίρια σε όποιον θέλει να χρησιμοποιήσει το ΟΑΚΑ, ώστε να γίνει πιο ελκυστικό το πακέτο προσφοράς.

Ποδοσφαιρικό γήπεδο και ο Καλατράβας στα χυτήρια
Αν μη τι άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει διάθεση να βρει λύση στο πρόβλημα προτείνοντας κάτι που κανείς πριν δεν σκέφτηκε να κάνει. Η σκέψη του ελληνικού δημοσίου είναι να εξαφανίσει τα δύο βασικά προβλήματα που έχουν οι ομάδες με το ΟΑΚΑ, δίνοντας τους την ευκαιρία να πουν το "Ναι" χωρίς να σκέφτονται τα δύο μεγάλα "αλλά" που προαναφέραμε. Η πρόταση περιλαμβάνει ολοκληρωτική παραχώρηση του Ολυμπιακού Σταδίου για τα επόμενα 20 χρόνια σε Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ, ή και στους δύο μαζί, με την ελευθερία να κάνουν όποιες αλλαγές θέλουν, αλλά την υποχρέωση να το παραδώσουν σε άριστη κατάσταση. Παράλληλα έχει δοθεί ήδη το "Ok" από Κοντονή, Σταθάκη και Γαλακτόπουλο (πρόεδρος του ΟΑΚΑ) για να αφαιρεθεί η στέγη του Καλατράβα με το μεγάλο κόστος συντήρησης αλλά και τα κουλουάρ του Σταδίου με τα έξοδα του λίφτινγκ να μοιράζονται σε ελληνικό δημόσιο και σε όποια ομάδα δηλώσει ενδιαφέρον.

Αυτό σημαίνει πως όποιος πάρει την απόφαση να μείνει στο ΟΑΚΑ για τα επόμενα 20 χρόνια, μπορεί να βγάλει τη στέγη, να κατεβάσει τις εξέδρες δίπλα στο χορτάρι και με ένα νέο ποδοσφαιρικό στέγαστρο να μετατρέψει το ΟΑΚΑ στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική έδρα της Ελλάδας. Οι μοναδικές απαιτήσεις της κυβέρνησης είναι να παραδοθεί το γήπεδο στην μορφή που θα είναι μετά την ανακαίνιση, το όνομα αυτού να είναι "Athens Arena" και κανένα άλλο, ενώ θα πρέπει να γίνεται παραχώρηση για τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας.

Θετικός ο Παναθηναϊκός, δεν λέει όχι η ΑΕΚ
Η πρόταση της κυβέρνησης συζητήθηκε στην πρόσφατη συνάντηση Μελισσανίδη, Πατέρα, Αλαφούζου, με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός να την βλέπει θετικά αλλά και τον ισχυρό άνδρα της Ένωσης να το σκέφτεται ως λύση αν συνεχιστούν τα προβλήματα με τη Νέα Φιλαδέλφεια. Τα θετικά που κάνουν ελκυστική την πρόταση προς τις δύο αθηναϊκές ομάδες είναι το χαμηλό κόστος της ανακατασκευής (θα μοιραστεί στα τρία: Δημόσιο, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ), την μη επιβολή ενοικίου για τα επόμενα 20 χρόνια και την δυνατότητα να αποκτήσουν ένα καθαρά ποδοσφαιρικό γήπεδο περίπου 70.000 θέσεων, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα.

Αν και είναι ακόμα πολύ νωρίς για μακέτες και σχέδια, έχει πέσει ήδη η πρόταση στο τραπέζι να κατασκευαστεί ένα γήπεδο παρόμοιο με αυτό της Μπάγερν Μονάχου, έτσι ώστε το γήπεδο να αποκτά πράσινο χαρακτήρα όταν φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό, κίτρινο όταν παίζει η ΑΕΚ και γαλανόλευκο όταν αγωνίζεται εκεί η Εθνική μας ομάδα.Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα σε όποιον θελήσει να το χρησιμοποιήσει για τα επόμενα 20 χρόνια να εκμεταλλευτεί τους εμπορικούς χώρους για την δημιουργία μουσείων και μπουτίκ του εκάστοτε συλλόγου. Η πρόταση είναι θελκτική και ενδιαφέρουσα, αλλά το κυριότερο καθαρά ποδοσφαιρική με γνώμονα το καλό δύο μεγάλων Αθηναϊκών συλλόγων που ταλαιπωρούνται εδώ και χρόνια.


Πηγή : sport24.gr


Πολιτική θύελλα για την πρωτοφανή κατάσταση που έχουν δημιουργήσει εδώ και 2 μήνες οι αντιεξουσιαστέςΠολιτική θύελλα προκαλεί το μπαράζ καταλήψεων σε πανεπιστήμια και δημόσια κτίρια που πραγματοποιούν οι αντιεξουσιαστές τις τελευταίες ημέρες.

Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάλεσε εκτάκτως στο Μέγαρο Μαξίμου στις 6 το απόγευμα τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Πανούση και τον υπουργό Δικαιοσύνη Νίκο Παρασκευόπουλο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γιάννης Πανούσης ακύρωσε την προγραμματισμένη για την Πέμπτη συνάντηση που είχε με τους διαπιστευμένους αστυνομικούς συντάκτες, επικαλούμενος «έκτακτα γεγονότα».

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η πρωτοφανής εισβολή ομάδας από περίπου 20 αντιεξουσιαστές στον προαύλιο χώρο της Βουλής, υπό την ανοχή της Αστυνομίας, όπου ανήρτησαν πανό με συνθήματα κατά των φυλακών τύπου Γ.

Οι αντιεξουσιαστές φώναξαν συνθήματα υπέρ των απεργών πείνας και στη συνέχεια, μετά το σοκ που προκάλεσε η παρουσία τους, και αφού οι φύλακες του Κοινοβουλίου έκλεισαν τις πόρτες, έφθασε στο χώρο μία κλούβα των ΜΑΤ και οι αστυνομικοί  προχώρησαν στην προσαγωγή 15 εξ αυτών.

Να προασπίσει την έννομη τάξη κάλεσε την κυβέρνηση ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ Νίκος Δένδιας.

«Αυτό το οποίο συνέβη σήμερα είναι κάτι το απολύτως προκλητικό. Καλώ λοιπόν την κυβέρνηση να εκτελέσει το συνταγματικό της καθήκον και να προασπίσει την έννομη τάξη. Το πιο απίστευτο δεν είναι αυτό που συνέβη, αλλά ότι δεν υπήρξε ούτε μια σύλληψη. Νομίζω ότι επιστρέφουμε στο καθεστώς ανομίας το οποίο μεγάλη προσπάθεια σταματήσαμε τον Ιούνιο του 2012» ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Για «ανασφάλεια, που τείνει να γίνει γενικευμένη» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραγκούνης, με αφορμή την εισβολή αναρχικών στο προαύλιο της Βουλής.

Η δήλωση του κ. Καραγκούνη έχει ως εξής: «Αναρχικοί, με και χωρίς κουκούλες, εισέβαλαν στο προαύλιο της Βουλής. Η ανασφάλεια τείνει να γίνει γενικευμένη. Η κυβέρνηση που επαγγέλθηκε διάλογο με τους κουκουλοφόρους, τώρα δεν μπορεί να περιφρουρήσει ούτε την ίδια τη Βουλή. Τους ρωτάμε ευθέως: Υπάρχει κράτος ή καταργήθηκε και αυτό;».

Την παραίτηση του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Πανούση, ζήτησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ιωάννης Δριβελέγκας.

«Ήμουν έξω από τη Βουλή και ξαφνικά βλέπω 30, 40 άτομα ίσως και περισσότερα να τρέχουν, να περνάνε κάτω από τη μπάρα που είναι για τα αυτοκίνητα και να τρέχουν, να πετάνε τα φέιγ βολάν και κρατούσαν και ένα πανό το οποίο σήκωσαν. Τέτοιο πράγμα, είμαι από το 1993 βουλευτής, στη Βουλή δεν έχω ξαναδεί. Και νομίζω ότι ο κ. Πανούσης αυτήν τη στιγμή, ο ίδιος, πρέπει να υποβάλει την παραίτησή του. Πρέπει να παραιτηθεί. Διότι καταλύουν τη Δημοκρατία» είπε ο κ. Δριβελέγκας.

Παραίτηση Πανούση ζήτησε η Φ. Γεννηματά

«Αν δεν μπορεί να διασφαλίσει τα αυτονόητα, να παραιτηθεί ο υπουργός τώρα», αναφέρει σε δήλωσή της η υπεύθυνη του Τομέα Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά, σχετικά με «την επίθεση στη Βουλή από αντιεξουσιαστές».

 Η κ. Γεννηματά αναφέρει ειδικότερα ότι «το κρίσιμο ερώτημα μετά το μπαράζ καταλήψεων Πανεπιστημίων, Δημαρχείων, πολιτικών γραφείων αλλά και την επίθεση στη Βουλή από τους γνωστούς "αντιεξουσιαστές", είναι: υπάρχει κυβέρνηση και ειδικότερα υπάρχει ή έχει καταργηθεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη;».

 Διότι, όπως σημειώνει, «δεν μπορεί να καταστρέφεται η δημόσια περιουσία, να γίνονται βανδαλισμοί, να παρεμποδίζεται η λειτουργία των ΑΕΙ και της Αυτοδιοίκησης, να απειλούνται πολίτες και ο υπουργός και η Αστυνομία να μην παρεμβαίνουν. Και μάλιστα όταν και οι πρυτανικές Αρχές και ο εισαγγελέας το ζητούν».

«Αν δεν μπορεί να διασφαλίσει τα αυτονόητα, να παραιτηθεί ο υπουργός τώρα» καταλήγει η κ. Γεννηματά.

Σακελλαρίδης: «Προκλητική η ενέργεια αντιεξουσιαστών»

Προκλητική και ακατανόητη χαρακτηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γαβριήλ Σακελλαρίδης την ενέργεια των αντιεξουσιαστών να εισβάλουν στο προαύλιο της Βουλής, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα «ποιους ευνοεί αυτή η ενέργεια;» την ώρα που η κυβέρνηση έχει ξηλώσει τα κάγκελα γύρω από τη Βουλή και προωθεί το νόμο για τον εξανθρωπισμό του σωφρονιστικού συστήματος.

Η δήλωση Σακελλαρίδη έχει ως εξής:

«Είναι προκλητική και ακατανόητη η σημερινή ενέργεια ομάδας αντιεξουσιαστών να εισβάλουν στον προαύλιο χώρο του Κοινοβουλίου. Σειρά τέτοιων ενεργειών δίνουν επιχειρήματα σε όσους δεν θέλουν τον εξανθρωπισμό του σωφρονιστικού συστήματος. Η εισβολή αυτή λειτουργεί σε βάρος της απόφασης της κυβέρνησης να ξηλωθούν τα κάγκελα της ντροπής από τον προαύλιο χώρο του Κοινοβουλίου. Απόφαση στην οποία θα επιμείνουμε.

» Η κυβέρνηση ήδη από τις προγραμματικές τις δηλώσεις είχε εξαγγείλει την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ και τον εξανθρωπισμό του σωφρονιστικού συστήματος. Το νομοσχέδιο οδεύει άμεσα προς ψήφιση. Ποιους λοιπόν ευνοεί μια τέτοιου είδους ενέργεια;

» Αυτές τις ώρες πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί και ψύχραιμοι καθώς υπάρχει μια απεργία πείνας σε εξέλιξη. Η κυβέρνηση λειτουργεί σταθερά με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την υπεράσπιση του κράτους δικαίου και διασφάλισης της έννομης τάξης».

Ανακοίνωση από τη Βουλή:

Στην έκδοση επίσημης ανακοίνωσης θα προχωρήσει η Βουλή αμέσως μόλις συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ομάδα αντιεξουσιαστών, εισήλθε στον προαύλιο της Βουλής προκειμένου να πετάξει φέιγ βολάν, να υψώσει πανό και να φωνάξει συνθήματα έξω από την ανατολική πύλη του κτιρίου.

Ερωτηθείσα από δημοσιογράφους που πλησίασαν την πρόεδρο της Βουλής στον διάδρομο καθώς κατευθυνόταν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι θα εκδοθεί ανακοίνωση ενώ στο ερώτημα αν την προβληματίζει ότι αντιεξουσιαστές κατάφεραν με τόση ευκολία να περάσουν στον προαύλιο χώρο, η κ. Κωνσταντοπούλου απάντησε με τη δηκτικό σχόλιο: «Είστε αναστατωμένοι επειδή κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν;» και ζήτησε από τους δημοσιογράφους να αναμείνουν την έκδοση ανακοίνωσης που θα δίνει τις απαντήσεις για το περιστατικό.

Στη Νέα Σμύρνη

Αυτής της πρωτοφανούς εισβολής αντιεξουσιαστών στη Βουλή, προηγήθηκε κατάληψη από τις 7 σήμερα το πρωί, του δημαρχείου Νέας Σμύρνης.

Οι καταληψίες οι οποίοι έχουν κοινά αιτήματα με τους αντιεξουσιαστές που έχουν καταλάβει, εδώ και τρεις ημέρες, το κτίριο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ζητούν την απελευθέρωση συντρόφων τους, κάποιοι εκ των οποίων βρίσκονται σε απεργία πείνας (Ν. Μαζιώτης, Κ. Γουρνάς, Δ. Κουφοντίνας, Α. Σταμπούλος, Τ. Θεοφίλου, Φ. Χαρίσης κ.α.), την κατάργηση της ειδικής αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ', καθώς και την οριοθέτηση της χρήσης και επεξεργασίας του DNA ως αποδεικτικού υλικού.

Ο δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Σταύρος Τζουλάκης, εκτιμά ότι η κατάληψη έχει συμβολικό χαρακτήρα και θα τερματιστεί εντός της ημέρας.

Σε γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ

Την ίδια ώρα σε κατάληψη των γραφείων της νομαρχιακής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας, που βρίσκονται στο κέντρο της Πάτρας, έχει προχωρήσει ομάδα αντιεξουσιαστών.

Οι αντιεξουσιαστές έχουν αναρτήσει πανό, στα οποία αναγράφονται συνθήματα κατά των φυλακών υψίστης ασφαλείας και ταυτόχρονα ζητούν την αποφυλάκιση κρατουμένων.

Επίσης, μία δεύτερη ομάδα αντιεξουσιαστών βρίσκεται στην είσοδο των γραφείων της νομαρχιακής επιτροπής, στην οδό Κορίνθου, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα.

Εδιωξαν πανεπιστημιακούς από τα Προπύλαια

Για τρίτη ημέρα συνεχίζεται η κατάληψη της πρυτανείας του πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ επεισοδιακή αποδείχθηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των πανεπιστημιακών στα Προπύλαια καθώς εκδιώχθηκαν, όπως καταγγέλλουν, προς την πλατεία Κοραή από ομάδες αντιεξουσιαστών που συγκεντρώθηκαν στον ίδιο χώρο.

Η συγκέντρωση των πανεπιστημιακών πραγματοποιήθηκε έπειτα από κάλεσμα των πρυτανικών αρχών του ΕΚΠΑ.

Ωστόσο, τα περίπου εκατό μέλη ΔΕΠ που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα βρέθηκαν αντιμέτωπα με αντιεξουσιαστές που τους υποχρέωσαν να αποχωρήσουν από τα Προπύλαια, με συνθήματα και ύβρεις.

Στο ΑΠΘ

Υπό κατάληψη βρίσκεται από το μεσημέρι της Τετάρτης και το κτίριο διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Νεαροί σήκωσαν πανό, με τα αιτήματά τους, στον 5ο όροφο του κτιρίου.

Η κατάληψη γίνεται σε ένδειξη συμπαράστασης στην ομάδα που έχει κάνει κατάληψη στο ΕΚΠΑ.Πηγή : tanea.gr


Έλεος δεν μαζεύεσαι με τίποτα "Οφθαλμαπάτη" η εισβολή κατά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου συνεχίζει να είναι προκλητικήTo Προεδρείο της Βουλής πιστό στις παραδόσεις αποφάσισε να κάνει και εκείνο το πρωταπριλιάτικο αστείο και εξέδωσε ανακοίνωση για τα έκτροπα που σημειώθηκαν σήμερα στον προαύλιο χώρο του ελληνικού κοινοβουλίου.

Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση όσοι είδαν σήμερα στη Βουλή, μία εισβολή είναι στην καλύτερη περίπτωση φαντασιόπληκτοι, καθώς αναφέρει πως ουδεμία εισβολή έγινε και έκανε λόγο για διαστρεβλωτική της πραγματικότητας ενημέρωση.

Με βάση λοιπόν την άποψη του Προεδρείου της Βουλής, το μόνο που έγινε σήμερα ήταν απλά 15 πολίτες με εμφανή τα χαρακτηριστικά τους και με ειρηνικό τρόπο να εκδηλώσουν τη διαμαρτυρία τους για τις φυλακές Τύπου Γ΄ και τη συμπαράστασή τους σε κρατουμένους οι οποίοι πραγματοποιούν πολυήμερη απεργία πείνας. Και η ανακοίνωση συνεχίζει πως οι "πολίτες έριξαν μικρών διαστάσεων φυλλάδια που συνοψίζουν τη διαμαρτυρία τους και κράτησαν για λίγη ώρα πανό στην είσοδο της Βουλής, το οποίο ανέγραφε «Αλληλεγγύη στους Απεργούς Πείνας Άμεση Ικανοποίηση των Αιτημάτων τους".

Και το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται με την ανακοίνωση να αναφέρει πως ουδέν ανησυχητικό ανέκυψε "και η διαμαρτυρία εντάσσεται στο αντίστοιχο Συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών". Σύμφωνα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι "πολίτες δεν επιχείρησαν να εισέλθουν στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου, ούτε και θα είχαν τέτοια δυνατότητα, αφού ελήφθησαν προληπτικά από τη Φρουρά της Βουλής όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του κτηρίου και των ευρισκομένων εντός του. Οι πολίτες εξήλθαν οικειοθελώς του προαυλίου χώρου, αμέσως μετά τη διαμαρτυρία τους, υπό την επίβλεψη της Φρουράς της Βουλής".

Το προεδρείο της Βουλής κάνει λόγο για προβοκάτσια και προσπάθεια δημιουργίας πανικού και αισθήματος ανασφάλειας, την ώρα που διακυβεύεται η ζωή κρατουμένων οι οποίοι βρίσκονται σε απεργία πείνας.Πηγή : newsit.gr


ΧΑΡΙΤΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗΓράφει η Χαριτίνη Δημητρίου

ΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ,ΟΔΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ
ΟΔΟΣ ΑΠΟΝΤΩΝ ,ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ,ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ
ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ .
ΕΛΛΑΣ ,ΕΛΛΑΣ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΜΕ ΜΑΣ .

Καλό μήνα αγάπες μου ! Πάμε να το πάρουμε χαριτολογώντας , γιατί
έχουμε άλλη μια έκλειψη στις 4 Απριλίου !
Η εβδομάδα που μας πέρασε και τι δεν είχε ! Παρέλαση με βροχή και πολύ
<<Ταρά -τα-τζούμ  >> και χωρίς περίφραξη .Περάσαμε ωραία ,ακούσαμε τραγουδάκια από τις στρατιωτικές σχολές και τα Ο,Υ,Κ .
Τ' ακούγαμε βέβαια κάθε χρόνο και πιο πολύ στη Θεσσαλονίκη .Σε κάποιους
άλλους τους έκατσε στο ...Λαιμό .Εντάξει παρέλαση ήταν , μια υπερηφάνεια ,
μια ανάταση τη θέλουμε βρε αδελφέ .Τώρα όσο για τους χορούς , χοροί ήταν και πέρασαν .Υπάρχουν τόσα άλλα ...με τους χορούς θα τα βάλουμε .
Και τώρα αρχίζουν τα <<ωραία >> .Η αεροπορική τραγωδία μας κρατάει το
ενδιαφέρον στα κόκκινα .Ναι δε λέω ,πρέπει να γίνουν έρευνες για τα αίτια .
Αλλά έλεος ! Κάθε μέρα τα δελτία ειδήσεων αφιερώνουν μισή ώρα με διαφόρους ειδικούς να πούνε την γνώμη τους .Έτσι όπως τα δείχνουν ή δεν θα
ξαναμπούμε σε αεροπλάνο , ή μας τραβάνε την προσοχή από τα τόσα που
συμβαίνουν στην χώρα μας .
Οι αντιεξουσιαστές συνεχίζουν το πάρτι με καταλήψεις και μολότοφ .
Με τους εταίρους μας κάνουμε ασκήσεις ισορροπίας σε τεντωμένο σχοίνι .
Είμαστε καλοί ακροβάτες ή θα φάμε τα μούτρα μας ;
Είδαμε και τη Βουλή την Δευτέρα το βράδυ .Είχαμε πατατάκια, πόπ-κόρν
ήταν   κανονική επιθεώρηση .Άλλα περιμέναμε ,άλλα είδαμε .
Κυβέρνηση .αντιπολίτευση και πρόεδρος της βουλής μαλλιά κουβάρια .
Ακούσαμε και για το νέο φόρο Fat Tax δηλαδή  <<φόρος λίπους >> στα λιπαρά
προϊόντα και στα τρόφιμα με ζάχαρη .Για το καλοκαίρι καλέ μας ετοιμάζουν, να
γίνουμε κορμάρες για την παραλία .Έρχεται και το Πάσχα οσονούπω  και το
αρνάκι ,το κοκορετσάκι του το θέλει .Τώρα τι θα γίνει...
Βοήθαμε να σε βοηθώ να τη βγάλουμε και φέτος !

Είδαμε ,ακούσαμε ,κουτσομπολεύουμε !
Έγινε της 25ης Μαρτίου στην εκπομπή <<Καλημέρα Ελλάδα >.
Ανήμερα λοιπόν της εθνικής εορτής ο Γ.Παπαδάκης και ο Α.Γεωργιάδης παρά λίγο να πιαστούν στα χέρια . Είναι η πέμπτη φορά που αρπάζονται στον
τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής .Το θέμα είναι ότι και οι δύο είναι πολύ εκρηκτικές προσωπικότητες ,και πές ο ένας ,πές ο άλλος έκοψε το αυγολέμονο.
Ο Γ.Παπάδακης είπε ότι δεν θέλει να ξαναέλθει   στην εκπομπή .
Ο Α.Γεωργιάδης είπε μακριά και αγαπημένοι .Μπορεί να το τηρήσουν ,μπορεί
να το ξεχάσουν .Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος !

Είχαμε άλλο ένα γλέντι .Έγινε της<< κουζίνας >>. Ο γνωστός paster sef
Δ.Αλερτάς τα έχει βάλει με τον Α.Πετρετζίκη .
Κι έγινε της <<κουτάλας >> και της <<μαρίζ >> .Πήραν λοιπόν τηλέφωνο τον
Δ.Αλερτά από το περιοδικό του Α.Πετρετζίκη και του ζήτησαν να κάνει φωτογράφηση στο καινούργιο του μαγαζί .Τρελάθηκε ο paster sef !
Πως είναι δυνατόν , ο χθεσινός sef να φωτογραφηθεί στον καινούργιο του πάγκο ; Αν ήταν κάποιος μεγάλος sef τιμή του . Τώρα ένα δίκιο το έχει ο Δ.Αλερτάς . Μήπως ο τρόπος που του το ζήτησαν ;
Καινούργιο μαγαζί διαφήμιση στον Α.Πετρετζίκη  θα έκανε ;

<<One Mark Show >> Του Μ.Σεφερλή την περασμένη παρασκευή ,το βράδυ
χτύπησε 30αρια και 40αρια σε νούμερα τηλεθέασης .
Είναι ο κόσμος που θέλει να ξεφύγει με λίγο γέλιο ;Είναι ο καλός ηθοποιός
που έχει το κοινό του ;Σημασία έχει ότι χτύπησαν κόκκινο οι μετοχές του
Μ.Σεφερλή στο Mega  .

Και ...Γεννήθηκε η πριγκίπισσα !
Η.Ε.Μενεγάκη η βασίλισσα της μεσημεριανής ζώνης επιτέλους ..γέννησε !
Την περασμένη Κυριακή στις 21.40 γέννησε με καισαρική τομή η Ελένη
την μικρή της πριγκίπισσα . Τους την έφερε η μικρή και γεννήθηκε Κυριακή
βράδυ που δεν υπήρχε στον αέρα εκπομπή goosip .
Να τους ζήσει ! Να είναι γερή η πριγκίπισσα της Ελένης και του Ματέο !

Το tip της εβδομάδας
Το Πάσχα έφθασε ! Φορέστε το καλύτερό σας χαμόγελο, αυτό που σας αρέσει
και βγείτε για ψώνια ! Λαμπάδες για τα βαφτιστήρια , και δικές σας .
Ε ! Ας ψωνίσουμε κάτι και για μας να φτιάξει λίγο και η διάθεσή μας .
Και μην ξεχνάτε η ζωή μας είναι στιγμές ευτυχίας  !
Αυτά και άλλα χαριτωμένα την άλλη
εβδομάδα με την Χαριτίνη !


Σύγκρουση Boeing της Ryanair στο ΔουβλίνοΠανικός προκλήθηκε στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου από την σύγκρουση δύο αεροσκαφών Boeing 737 της Ryanair, καθώς τροχοδρομούσαν στον διάδρομο απογείωσης. Από την σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου, όταν δυο αεροσκάφη της Ryanair συγκρούστηκαν με τα φτερά τους, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματίες.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ryanair, το φτερό του ενός αεροπλάνου "βρήκε" στο πτερύγιο ουράς του άλλου.

Το ένα αεροπλάνο επρόκειτο να απογειωθεί από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ιρλανδίας με προορισμό το Εδιμβούργο της Σκωτίας και το άλλο θα πετούσε για το Ζαντάρ της Κροατίας.
Μικρές καθυστερήσεις σημειώθηκαν στις πτήσεις εξαιτίας του περιστατικού.

Στο σημείο της σύγκρουσης έφτασαν προληπτικά οχήματα της Πυροσβεστικής.

Η Ruanair απολογήθηκε στους πελάτες της και η Ιρλανδική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι διατάχθηκε έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο αεροπλάνων, όπως αναφέρει στην ηλεκτρονική του πύλη η εφημερίδα Independent.


Πηγή : news247.gr


Σακελλαρίδης: Προκλητική και ακατανόητη η εισβολή στη Βουλή


Προκλητική και ακατανόητη χαρακτηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γαβριήλ Σακελλαρίδης την ενέργεια των αντιεξουσιαστών να εισβάλουν στο προαύλιο της Βουλής, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα «ποιους ευνοεί αυτή η ενέργεια;» την ώρα που η κυβέρνηση έχει ξηλώσει τα κάγκελα γύρω από τη Βουλή και προωθεί το νόμο για τον εξανθρωπισμό του σωφρονιστικού συστήματος.

Η δήλωση Σακελλαρίδη έχει ως εξής:

«Είναι προκλητική και ακατανόητη η σημερινή ενέργεια ομάδας αντιεξουσιαστών να εισβάλουν στον προαύλιο χώρο του Κοινοβουλίου. Σειρά τέτοιων ενεργειών δίνουν επιχειρήματα σε όσους δεν θέλουν τον εξανθρωπισμό του σωφρονιστικού συστήματος. Η εισβολή αυτή λειτουργεί σε βάρος της απόφασης της κυβέρνησης να ξηλωθούν τα κάγκελα της ντροπής από τον προαύλιο χώρο του Κοινοβουλίου. Απόφαση στην οποία θα επιμείνουμε.

» Η κυβέρνηση ήδη από τις προγραμματικές τις δηλώσεις είχε εξαγγείλει την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ και τον εξανθρωπισμό του σωφρονιστικού συστήματος. Το νομοσχέδιο οδεύει άμεσα προς ψήφιση. Ποιους λοιπόν ευνοεί μια τέτοιου είδους ενέργεια;

» Αυτές τις ώρες πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί και ψύχραιμοι καθώς υπάρχει μια απεργία πείνας σε εξέλιξη. Η κυβέρνηση λειτουργεί σταθερά με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την υπεράσπιση του κράτους δικαίου και διασφάλισης της έννομης τάξης».Newsroom ΔΟΛ


Στον δικό της επικίνδυνο κόσμο η Κωνσταντοπούλου για την εισβολή στη Βουλή: Γιατί είστε αναστατωμένοι;Με ειρωνία προς τους δημοσιογράφους αντέδρασε η Πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου όταν ρωτήθηκε για το πρωτοφανές περιστατικό της εισβολής αναρχικών στο προαύλιο του Κοινοβουλίου.

"Γιατί είστε αναστατωμένοι; Επειδή κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν;". Αυτή ήταν η αντίδραση της Προέδρου της Βουλής όταν δημοσιογράφοι τη ρώτησαν για το γεγονός πως το Κοιβονούλιο έμοιαζε με... ξέφραγο αμπέλι και αντιεξουσιαστές έφτασαν σχεδόν μέχρι την είσοδο, πετώντας φέιγ βολάν και απαιτώντας την απελευθέρωση τρομοκρατών!

Η συμπεριφορά της κας Κωνσταντοπούλου προκαλεί εκ νέου αντιδράσεις, καθώς την ώρα που το καλύτερα φυλασσόμενο κτίριο της χώρας μοιράζει... μπάτε σκύλοι αλέστε, με αποτέλεσμα αντιεξουσιαστές να εισβάλουν ανενόχλητοι και να υψώνουν πανό, εκείνη αντιμετωπίζει την κατάσταση με ειρωνία και δεν φαίνεται να ενοχλείται!

Αντίθετα, για άλλη μια φορά, η επίσημη θέση της κυβέρνησης δεν συμπίπτει με εκείνη της Προέδρου της Βουλής, αφού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γαβιήλ Σακελλαρίδης έκανε λόγο για προκλητική και ακατανόητη ενέργεια.


Πηγή : newsit.grΑίσχος για την πρώτη απάντηση Κωνσταντοπούλου που αφορούσε την εισβολή αντιεξουσιαστών στην Βουλή
Με ένα αδιάφορο ύφος όπως μετέδωσε πριν από λίγο ο Δημήτρης Τάκης στο mega αντέδρασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας απλά στους δημοσιογράφους " Είσαστε αναστατωμένοι επειδή κάποιοι άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν"

Φυσικά από αυτή την προκλητική πρώτη δήλωση της προέδρου της Βουλής δείχνει ότι η δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται η καταλαβαίνουν και αδιαφορούν καλύπτοντας τέτοιες ενέργειες.


Στα 147 εκατ. ευρώ τα έσοδα από την εκούσια καταβολή ληξιπρόθεσμων


Στα 147.034.038 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το τελικό ποσό που εισπράχθηκε από την εκούσια καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών εκτός ρύθμισης που διήρκεσε οκτώ μέρες και ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή, σύμφωνα με δήλωση της αναπληρώτριας υπουργού Οικονομικών, Νάντιας Βαλαβάνη.

Σύμφωνα με την κα Βαλαβάνη, το ποσό αυτό κατέβαλαν 151.124 φυσικά και νομικά πρόσωπα, καλύπτοντας 247.173 οφειλές. Στο πλαίσιο αυτό αποπλήρωσαν τις οφειλές τους συνολικά 68.748 φορολογούμενοι, καταβάλλοντας συνολικά 56.031,758, ευρώ.
Με τη δήλωσή της, η κα Βαλαβάνη ευχαρίστησε θερμά το σύνολο των φορολογουμένων που συμμετείχαν στη ρύθμιση και τόνισε ότι το θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι υπήρξαν 35.000 φορολογούμενοι που κατέβαλαν έως 50 ευρώ και άλλοι 23.000 που κατέβαλαν από 50-100 ευρώ.

«Η σημαντική επιτυχία της “εισαγωγής” στη ρύθμιση έως 100 δόσεις που θα ανοίξει ηλεκτρονικά μετά το Πάσχα, φαίνεται και από το γεγονός ότι όλες οι μέχρι σήμερα ρυθμίσεις ως προς το εφάπαξ ποσό έχουν συνολικά αποφέρει 65,66 εκατομμύρια ευρώ», αναφέρει η αναπληρώτρια υπουργός.
«Ενώ το συνολικό ποσό που έχει εισπραχθεί από 25.000 περίπου φυσικά πρόσωπα, από το σύνολο των μέχρι σήμερα ρυθμίσεων συμπεριλαμβανομένων και των δόσεων, φτάνει στα 184,86 εκατομμύρια ευρώ και αντιστοιχεί σε 191.934 οφειλέτες», τόνισε η κα Βαλαβάνη και πρόσθεσε:
«Εξίσου σημαντικό θεωρούμε επίσης το ότι υπήρξε καταβολή χρεών από τις δεκαετίες ΄70-’80-΄90, καθώς και μεταξύ 2001-2009, περιόδους όπου η εισπραξιμότητα θεωρείται μηδενική, ή περίπου μηδενική».


Πηγή: reporter.gr


Μητσοτάκης: Μεγάλο λάθος που ψήφισα ΚωνσταντοπούλουΕυθείες βολές κατά της κυβέρνησης για την απόφαση να συστήσει εξεταστική επιτροπή για τα μνημόνια, αλλά και κατά της προέδρου της Βουλής, εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αμφισβήτησε την χρησιμότητα της εξεταστικής και τόνισε ότι οδηγεί σε πόλωση και αντιπαράθεση. «Η κυβέρνηση αντί για εξεταστική θα έπρεπε να ασχολείται με άλλα θέματα (...) Κάθε μήνας που περνάει και δεν λύνεται το χρηματοδοτικό πρόβλημα η αγορά στενεύει... Κινηθείτε γρήγορα αντί να ασχολείστε με εξεταστικές και τη διαχείριση πολιτικών εντυπώσεων, γιατί η πολιτική σας θα έχει επίπτωση στην οικονομία», είπε ο πρώην υπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως «πολύ μεγάλο λάθος του» την ψήφο του στο πρόσωπό της. «Η Βουλή έχει μετατραπεί σε αρένα. Έκανα πολύ μεγάλο λάθος που την ψήφισα, δεν απολαμβάνει πλέον της προσωπικής μου εμπιστοσύνης, της αντιπολίτευσης, και σιωπηλά πολλών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Απολαμβάνει μόνο της εκτίμησης της Χρυσής Αυγής», δήλωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «έχει πολιτική και επιχειρησιακή αδυναμία για σχέδιο μεταρρυθμίσεων» και για κρυφή ατζέντα, ενώ τόνισε ότι είναι εξαιρετικά χαλαρή σε θέματα νόμου και τάξης και στο μεταναστευτικό.Πηγή:  iefimerida.gr 


Βόμβα Λαπαβίτσα: «Δεν θα ψηφίσω ό,τι φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή»

Ξεκάθαρος ότι δεν θα ψηφίσει ό,τι έρθει στη Βουλή δήλωσε  σε συνέντευξή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Λαπαβίτσας θέτοντας ως προσωπική του «κόκκινη γραμμή» τις ιδιωτικοποιήσεις.

Μιλώντας το πρωί στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9,84 ο κ. Λαπαβίτσας τόνισε μεταξύ άλλων ότι «προφανώς δεν θα ψηφίσω ότι και αν έρθει στη Βουλή και κανένας μας στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα ψηφίσει ότι έρθει στη Βουλή. Όλοι θέλουμε να δούμε ακριβώς τι θα έρθει, να το διαβάσουμε και να δούμε κατά πόσο συνάδει στο πρόγραμμά μας».

Οταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με την πρόταση που κάνει λόγο για παραχώρηση του ΟΛΠ, των αεροδρομίων και του ιπποδρόμου, απάντησε ότι «πρέπει να τα δούμε συγκεκριμένα να δω τι ακριβώς προτείνεται και στη βάση αυτή θα ψηφίσω κι εγώ όπως και πολλοί άλλοι. Βγήκαμε και είπαμε ξεκάθαρα ότι είμαστε εναντίον του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας.

Όσον αφορά τη συνεδρίαση του Euroworking Group ο κ. Λαπαβίτσας δήλωσε ότι «δεν περιμένει πολλά πράγματα σήμερα» και πρόσθεσε ότι «αν υπάρξει έστω και την τελευταία στιγμή κάποια αντιμετώπιση λογική προς την κυβέρνηση από την πλευρά της Ευρώπης θα πρέπει να χαλαρώσουν ορισμένοι όροι ρευστότητας».

«Η τεχνική διαπραγμάτευση είναι πάρα πολύ σημαντική και θα πάρει χρόνο. Πιστεύω όμως ότι τις επόμενες δύο εβδομάδες ή κάπου τόσο θα υπάρξει κάποια διευθέτηση στη βάση των προτάσεων που έστειλε η ελληνική κυβέρνηση πρόσφατα. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στάσης πληρωμών ή άλλα ευφάνταστα σενάρια και θα πάμε τον Ιούνιο όπως έχουμε υπολογίσει και εκεί θα τεθεί και θέμα χρέους και γενικότερα θέμα κατεύθυνσης της χώρας», εξήγησε ο κ. Λαπαβίτσας.


Πηγή : tanea.gr


Σημίτης, Βενιζέλος και Παπαντωνίου καλούνται ως μάρτυρες στη δίκη ΤσοχατζόπουλουΔεκτή έκανε το Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας την πρόταση του Εισαγγελέα της έδρας να κληθούν να καταθέσουν τα πρώην μέλη του ΚΥΣΕΑ επί υπουργίας Άκη Τσοχατζόπουλου, στη δίκη για την υπόθεση των εξοπλιστικών προγραμμάτων που εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό.

Έτσι, ενώπιον του Δικαστηρίου αναμένεται να καταθέσουν στις 29 Απριλίου, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, καθώς και οι πρώην υπουργοί Γιάννος Παπαντωνίου και Βάσω Παπανδρέου.

Σημειώνεται, ότι με αλλεπάλληλα αιτήματα ο Άκης Τσοχατζόπουλος είχε ζητήσει να κληθούν να καταθέσουν πρώην μέλη του ΚΥΣΕΑ. Οι συνήγοροί του είχαν επισημάνει ότι η κατάθεσή τους θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.

Την ίδια ώρα το δικαστήριο απέρριψε τις αιτήσεις αποφυλάκισης τόσο της συζύγου του πρώην υπουργού, Βίκυς Σταμάτη όσο και της λογίστριάς του Φρόσως Λαμπροπούλου.newsroom naftemporiki.gr


Χαμηλώνει ο πήχης των προσδοκιών για το Euroworking Group της ΤετάρτηςΣήμα επιτάχυνσης των τεχνικών συνομιλιών από Μαξίμου για Eurogroup την Μεγάλη Εβδομάδα - Παράπονα από τους Θεσμούς ότι δύο υπουργοί δεν προσέρχονται σε προγραμματισμένα ραντεβού

Προσπάθεια να χαμηλώσει ο πήχης των προσδοκιών για την τηλεδιάσκεψη του Euroworking Group (σήμερα στις 16:00 ώρα Ελλάδας) γίνεται στην κυβέρνηση μετά τις χθεσινές δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών  κ. Δημήτρη Μάρδα για το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί ακόμη και σήμερα, Τετάρτη, τηλεδιάσκεψη Eurogroup.

«Η συμφωνία θα κλείσει την εβδομάδα του Πάσχα» δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Γιώργος Σταθάκης προσθέτοντας ότι το κλείσιμο της συμφωνίας θα οδηγήσει στην απελευθέρωση της χρηματοδότησης προς την Ελλάδα, αλλά και στην επόμενη, μεσοπρόθεσμη συμφωνία.

Νωρίτερα, το βράδυ της Τετάρτης κύκλοι του Μαξίμου έλεγαν, μετά τη σύσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα με το οικονομικό επιτελείο, ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες στη συνεργασία με τα τεχνικά κλιμάκια ώστε να πραγματοποιηθεί Eurogroup μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα.

Είχαν προηγηθεί έντοντα παράπονα από παράγοντες των θεσμικών δανειστών προς τον Τύπο οι οποίοι έλεγαν οτι δύο υπουργοί δεν προσέρχονται καν σε προγραμματισμένα ραντεβού και ότι αρνούνται την παροχή υποστηρικτικών δεδομένων για τις προτάσεις που παρουσίασαν στις αρχικές συναντήσεις.

Οι προσδοκίες της Αθήνας

Την επιστροφή ενός ποσού τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ με βάση την παρουσίαση της λίστας των μεταρρυθμίσεων που θα της επιτρέπει να αποπληρώσει με άνεση τη δόση ύψους 420 εκατ. ευρώ προς το ΔΝΤ την Πέμπτη 9 Απριλίου προσδοκά η ελληνική πλευρά στο σημερινό Euro Working Group, ενώ εμφανίζεται αισιόδοξη ότι θα υπάρξει σύντομα αποτέλεσμα.

Σε δηλώσεις του το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης σημείωσε ότι μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα θα κλείσει η συμφωνία με τους δανειστές γεγονός «που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση της χρηματοδότησης προς την Ελλάδα, αλλά και στην επόμενη συμφωνία που θα είναι η μεσοπρόθεσμη» όπως είπε.

Ωστόσο προβληματισμός επικρατεί στις Βρυξέλλες καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι η πρόοδος των διαπραγματεύσεων είναι πολύ μικρή.

Να σημειωθεί ότι πηγές από την Αθήνα αναφέρουν ότι πιθανά να γίνει και Eurogroup με τηλεδιάσκεψη κάτι που επιθυμεί η ελληνική κυβέρνηση για να αρχίσουν οι διαδικασίες για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.

Οι εργασίες του Brussels Group ολοκληρώθηκαν σε καλό κλίμα, με αμοιβαία βούληση για την επίτευξη συμφωνίας, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην εντατικοποίηση της διαδικασίας άντλησης στοιχείων στην Αθήνα. Άλλωστε και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ζήτησε χθες από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη και τον υπουργό Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη να προχωρήσουν τάχιστα οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη χορήγηση στοιχείων στους θεσμούς.

Από την Αθήνα αναχωρούν σήμερα Τετάρτη τα τεχνικά κλιμάκια των ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ λόγω του καθολικού Πάσχα. Σύμφωνα με πληροφορίες το χρονοδιάγραμμά τους είναι να επιστρέψουν την Μεγάλη Τρίτη στην Αθήνα και να επισκεφτούν κάποια επιλεγμένα υπουργεία για να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ έκανε μία αντιφατική δήλωση τονίζοντας ότι δεν βλέπει πιθανό να βρεθεί λύση στο ελληνικό ζήτημα πριν το Πάσχα. Αντίθετα τόνισε ότι πιο πιθανό είναι μια συμφωνία να έρθει προς το τέλος Απριλίου.

Ερωτηθείς την Τρίτη αν η ΕΕ είναι έτοιμη για ένα «σχέδιο Β» σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε: «Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως η κατάσταση είναι υπό έλεγχο».

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο σχέδιο Α, ένα σχέδιο το οποίο θα πρέπει να επιτύχει» δήλωσε σε σχόλιά του, τα οποία μετέφραζε από τα αγγλικά διερμηνέας στην ισπανική κρατική τηλεόραση.

«Οι όροι θα βασίζονται στη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου ανάμεσα στην Ελλάδα και τους δανειστές. Είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία προς τα τέλη Απριλίου», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ ο οποίος επισκέφτηκε τη Μαδρίτη.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τουσκ έγιναν στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην πρωτεύουσα της Ισπανίας κατά την οποία συναντήθηκε με τον ισπανό πρωθυπουργό Μαριάνο Ραχόι.

Παραγωγικές χαρακτήρισε τις έως τώρα συζητήσεις ανάμεσα στις ελληνικές Αρχές και τους εκπροσώπους των δανειστών εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επισημαίνοντας ότι μία πρώτη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα την Τετάρτη στην ομάδα εργασίας της ευρωζώνης (Euro Working Group) που θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος Μίνα Αντρέεβα δήλωσε ότι οι συζητήσεις μεταξύ της Ελλάδας και των εκπροσώπων των δανειστών συνεχίζονται από την Παρασκευή σε εποικοδομητικό κλίμα και θα πρέπει να συνεχιστούν. Όπως είπε, στόχος είναι οι συζητήσεις να καταλήξουν σε έναν «αξιόπιστο και ολοκληρωμένο κατάλογο μεταρρυθμίσεων».

Η Μ. Αντρέεβα ανέφερε ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία όσον αφορά τον κατάλογο των μεταρρυθμίσεων και υπενθύμισε ότι το Euro Working Group που θα συνεδριάσει αύριο, μέσω τηλεδιάσκεψης, θα αποτιμήσει την έως τώρα εξέλιξη των συζητήσεων.

Την επόμενη βδομάδα, τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, είναι προγραμματισμένο νέο Euro Working Group με αυτοπρόσωπη  παρουσία το οποίο θα προετοιμάσει το άτυπο Eurogroup της 24ης Απριλίου στη Λετονία.
Υπενθυμίζεται ότι ακόμη και ένα άτυπο Eurogroup μπορεί να ανάψει (με πολιτική απόφαση) το αρχικό πράσινο φως για την εκταμίευση δόσης.

Κάτι ανάλογο συνέβη για την Ελλάδα στο άτυπο Eurogroup της 1ης Απριλίου του 2014 στην Αθήνα στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας του ΕΕ.Πηγή : tovima.gr


Αντιεξουσιαστές εισέβαλαν ανενόλητοι στο προαύλιο της Βουλής
Περίπου 20 άτομα που συμμετέχουν στην κατάληψη της Πρυτανείας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου εισέβαλαν στο προαύλιο της Βουλής, φώναξαν συνθήματα και αποχώρησαν - Εχουν περικυκλωθεί από ΜΑΤ

Την κεντρική είσοδο της Βουλής επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας παραβίασε πριν από λίγο ομάδα περίπου 20 αντιεξουσιαστών οι οποίοι κατάφεραν να πετάξουν φέιγ βολάν (τρικάκια) και να ανοίξουν πανό! Οι διαδηλωτές έφτασαν στα σκαλιά της κεντρικής εισόδου του κτιρίου της Βουλής αφού προσπέρασαν τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στην είσοδο του κοινοβουλίου.
Αφού διέσχισαν το προαύλιο της Βουλής και έφτασαν μπροστά στην είσοδο του κεντρικού κτιρίου του κοινοβουλίου απέναντι από τον Εθνικό Κήπο οι περίπου 20 διαμαρτυρόμενοι φώναξαν συνθήματα, πέταξαν τρικάκια και άνοιξαν πανό που έγραφε: «Αλληλεγγύη στους απεργούς πείνας άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους». Η υπογραφή ήταν «αναρχική ομάδα Ρουβίκωνας».

Οι αντιεξουσιαστές παρέμειναν στο προαύλιο της Βουλής για λίγα λεπτά, φώναξαν συνθήματα υπέρ των απεργών πείνας και κατά των φυλακών τύπου.

Μεταξύ άλλων, οι διαδηλωτές ζήτησαν με τα συνθήματά τους ζήτησαν την αποφυλάκιση του Σάββα Ξηρού για λόγους υγείας.

Στη συνέχεια κατέβηκαν από τα σκαλιά και περικυκλώθηκαν από δυνάμεις των ΜΑΤ. Επί του παρόντος αναμένεται το Μεταγωγών για να προσαχθούν στην αστυνομία.


Πηγή : protothema.gr


Απίστευτα πράγματα αντιεξουσιαστές στο προαύλιο της Βουλής η Ελλάδα σε κλοιό αντιεξουσιαστών.


Πραγματικά υπάρχει μεγάλο θέμα ασφάλειας και σύνδεσης αντιεξουσιαστών με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αλλιώς δεν θα υπήρχε πάσο να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτοι να κάνουν ότι θέλουν να σπα΄νε να καταστρέφουν και να καταλαμβάνουν κτίρια.

Είναι τραγική η κατάσταση και είναι ντροπή να χαϊδεύουν και να προστατεύουν τους αντιεξουσιαστές τα υπουργεία που είναι για την ασφάλεια και την προστασία του πολίτη και της δημοκρατίας αυτής της χώρας!!!!

ΑΙΣΧΟΣ!!!!


«Πόλεμος» στη Γερμανία - Σόιμπλε κατά Μέρκελ για την Ελλάδα!Ρήξη στις σχέσεις της Ανγκ. Μέρκελ με τον Β. Σόιμπλε, προκαλεί όπως φαίνεται το ελληνικό πρόβλημα και η αντιμετώπισή του. Ισως δεν είναι τυχαία και η «εξαφάνιση» του υπουργού Οικονομικών τις τελευταίες ημέρες ως μια πιθανή δυσαρέσκεια για την πιο... χαλαρή αντιμετώπιση της Ελλάδας από την γερμανίδα καγκελάριο.

Ο κ. Σόιμπλε φαίνεται να επιθυμεί οριστική ρήξη με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ενώ η κ. Μέρκελ φέρεται να επιδιώκει έναν έντιμο συμβιβασμό με αποτέλεσμα να προκαλούνται τριγμοί στην γερμανική κυβέρνηση.

Οπως αναφέρει ο Σκάι το βράδυ της Τρίτης η κ. Μέρκελ δήλωσε αιφνιδίως στην Μπούντεστανγκ ότι «η γερμανική κυβέρνηση επιθυμεί έντιμο συμβιβασμό» με την ελληνική κυβέρνηση, φερόμενη έτοιμη να ενδώσει στις απαιτήσεις της Αθήνας.

«Έχουμε τις κόκκινες γραμμές μας» επέμεινε πάντως η καγκελάριος της Γερμανίας, ανακοινώνοντας παράλληλα εξεταστική επιτροπή σχετικά με τις ευθύνες της κυβέρνησης Σρέντερ για την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Οι δηλώσεις της Μέρκελ προκάλεσαν κατάπληξη και έντονη αμηχανία στους βουλευτές του κόμματός της, αναφέρει ο Σκάι.

Η στάση αυτή της κ. Μέρκελ προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Σε ιστολόγιο που απηχεί τις θέσεις του ιδίου, των συνεργατών του και στελεχών του CDU, αλλά και των Χριστιανοκοινωνιστών, ζητείται από την γερμανική κυβέρνηση να παραμείνει ανυποχώρητη στις απαιτήσεις της Αθήνας. Στο ιστολόγιo αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι χρειάζεται «ρήξη με την ΣΥΡΙΖΟκρατούμενη Ελλάδα και τα συμφέροντα που βρίσκονται πίσω της».

Όσον αφορά την εξεταστική επιτροπή για την είσοδο της Ελλάδας στο ευρώ που ανακοίνωσε την Τρίτη η καγκελάριος, αναμένεται να προκαλέσει έντονα προβλήματα με τους κυβερνητικούς εταίρους της του SPD, «ξύνοντας παλιές πληγές». Σε συνέντευξή του σε γερμανικό τηλεοπτικό σταθμό την Τετάρτη το πρωί, ο πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντρερ απάντησε ότι η κ. Μέρκελ θα πρέπει να αναζητήσει ευθύνες για την είσοδο της Ελλάδας στο ευρώ ήδη «από την εποχή του μέντορά της Χέλμουτ Κολ που επιθυμούσε και προωθούσε την ένταξη της χώρας στο ενιαίο νόμισμα».  Ο κ. Σρέντερ πρόσθεσε ότι η εξεταστική θα μετατραπεί σε φόρουμ συζήτησης, «στο οποίο θα συζητηθούν οι ευθύνες όλων για την είσοδο της Ελλάδας στο ευρωνόμισμα».
Μέχρι στιγμής, για το θέμα αυτό δεν υπάρχουν αντιδράσεις από τον ηγέτη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας Ζίγκμαρ Γκάμπριελ ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος της γερμανικής κυβέρνησης.Πηγή : imerisia.gr


Κύμα καταλήψεων συνέχεια από αντιεξουσιαστές τώρα και στο Δημαρχείο στην ΞάνθηΥπό κατάληψη τελεί πριν από λίγο και το Δημαρχείο της Ξάνθης από αντιεξουσιαστές οι οποίοι είναι ασταμάτητοι αδιαφορώντας για την δικαιοσύνη και την αστυνομία αφού όπως έχει αποδειχθεί έχει την κάλυψη της κυβέρνησης και συγκεκριμένα των Υπουργείων Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας που παρά τις εκκλήσεις της εισαγγελίας και της πρυτανείας δεν τολμάει να επέμβει σε καμία κατάληψη.

Περιμένουμε και τις αντιδράσεις των Δημάρχων από τα δημαρχεία που βρίσκονται υπό κατάληψη.


Κάτι περίεργο συμβαίνει μεταξύ αντιεξουσιαστών και κυβέρνηση αλλιώς δεν εξηγείται; Νέα κατάληψη στο δημαρχείο Ν. ΣμύρνηςΥπό κατάληψη τελεί από το πρωί και το δημαρχείο Νέας Σμύρνης από ομάδα αντιεξουσιαστών. Η κατάληψη γίνεται για συμπαράσταση στους κρατούμενους απεργούς πείνας. Με πανό που έχουν αναρτήσει ζητούν "Κοινωνική Ταξική Αντεπίθεση".

Υπό κατάληψη για τρίτη ημέρα βρίσκεται και το κτίριο της Πρυτανείας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να εφαρμοστεί το αυτόφωρο για την κατάληψη του ΕΚΠΑ ζήτησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών από την ασφάλεια, με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μέχρι στιγμής να μην "ανάβει" το πράσινο φως για επέμβαση της αστυνομίας.

Μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της κατάληψης στις 11 το πρωί στα Προπύλαια. Αυτή την ώρα γίνεται  συγκέντρωση διαμαρτυρίας αντιεξουσιαστών.

Μάλιστα, σε ανακοίνωσή της την Τρίτη η Πρυτανεία αφήνει αιχμές κατά της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι "οι πρυτανικές Αρχές διαπιστώνουν ότι για δεύτερη μέρα συνεχίζεται η κατάληψη του κεντρικού κτιρίου διοίκησης του ΕΚΠΑ από εξωπανεπιστημιακά άτομα και με αιτήματα άσχετα προς οποιαδήποτε ακαδημαϊκά θέματα".

Στις 6 το απόγευμα αντιεξουσιαστές πρόκειται να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Κατάληψη στα γραφεία της νομαρχιακής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας

Εν τω μεταξύ, σε κατάληψη των γραφείων της νομαρχιακής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας, που βρίσκονται στο κέντρο της Πάτρας, έχει προχωρήσει ομάδα αντιεξουσιαστών.

Οι αντιεξουσιαστές έχουν αναρτήσει πανό, στα οποία αναγράφονται συνθήματα κατά των φυλακών υψίστης ασφαλείας και ταυτόχρονα ζητούν την αποφυλάκιση κρατουμένων.

Επίσης, μία δεύτερη ομάδα αντιεξουσιαστών βρίσκεται στην είσοδο των γραφείων της νομαρχιακής επιτροπής, στην οδό Κορίνθου, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα.

Με πληροφορίες σπό ΑΠΕ-ΜΠΕ


Πηγή: capital.gr