Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για δωρεάν διακοπές, εκδρομές, θέατρο, βιβλία – Η διαδικασία


H στιγμή που πολλοί περιμένουν έφτασε. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού είναι προ των πυλών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων...

για τα φετινά προγράμματα της Αγροτικής Εστίας ξεκινά τη Δευτέρα 27 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 16 Ιουλίου για να ακολουθήσει στη συνέχεια ο απαραίτητος έλεγχος. Ως προς τη διαδικασία, η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με κλήρωσηκαι η παραλαβή των σχετικών κουπονιών θα γίνει μέσω ΚΕΠ, κάτι που δίνει προσδοκίες ότι τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας θα ξεκινήσουν την 1η Αυγούστου, ίσως και νωρίτερα.

Αναλυτικά τα προγράμματα:

1) Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού: Φέτος θα έχει 59.000 δικαιούχους. Το πρόγραμμα διαχωρίζεται ως εξής: *Εξαήμερες διακοπές (πέντε διανυκτερεύσεις) για 55.000 άτομα. *Εξαήμερες διακοπές (πέντε διανυκτερεύσεις) για 4.000 συνταξιούχους οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν και μέχρι πέντε απλές λούσεις σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίωντης χώρας, στο πλαίσιο του επιδοτούμενου προγράμματος ιαματικού τουρισμού.

2) Εκδρομικό πρόγραμμα: Φέτος θα έχει 37.000 δικαιούχους. Από αυτούς οι 12.000 θα πραγματοποιήσουν τριήμερες εκδρομές και 25.000 μονοήμερες εκδρομές. Σε σχέση με πέρσι, καταργούνται εντελώς οι διήμερες εκδρομές.

3) Εισιτήρια θεάτρων: Φέτος θα δοθούν 66.000 εισιτήρια θεάτρων.

4) Δωρεάν παροχή βιβλίων: Φέτος θα είναι 175.000 τα άτομα, που θα προμηθευτούν δωρεάν βιβλία της επιλογής τους, από τα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα

Κοινωνικού τουρισμού, εκδρομών εισιτηρίων θεάτρου και δωρεάν παροχής βιβλίων

είναι οι εξής:

– Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α’), όπως ισχύει, ή να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ή

– Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.

– Να είναι όλα τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στα προγράμματα, ή

– Να είναι υπάλληλοι ή/ και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ, που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις παροχές του Λ.Α.Ε. και καταβάλλουν μηνιαία ατομική εισφορά, το ύψος της οποίας είναι ίσο με το άθροισμα της ανώτατης μηνιαίας ατομικής εισφοράς των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών για τον Λ.Α.Ε. και της αντίστοιχης κρατικής επιχορήγησης.

– Να είναι μέλη των οικογενειών των αμέσως παρα-πάνω προσώπων, έμμεσα ασφαλισμένα, με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από το δικαίωμα του υπαλλήλου ή/ και συνταξιούχου πρώην υπαλλήλου ΟΓΑ. Ειδικά για το πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού, ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις συμμετοχής:

– Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α’), όπως ισχύει, ή

– Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις παροχές του Λ.Α.Ε. και καταβάλλουν μηνιαία ατομική εισφορά, το ύψος της οποίας είναι ίσο με το άθροισμα της ανώτατης μηνιαίας ατομικής εισφοράς των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών για τον Λ.Α.Ε. και της αντίστοιχης κρατικής επιχορήγησης.

– Να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες, είναι οι ακόλουθες: – Να είναι οι πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα της παροχής.

– Να έχουν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, γεννήσει τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία να είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή να είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω ανεξαρτήτου ηλικίας. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 24ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2016.

– Να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

– Το ποσό του χρηματικού βοηθήματος και βραβείου καθορίζεται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Λ.Α.Ε. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ανάληψης δαπανών για επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών, έχουν ως εξής:

– Να είναι οι συμμετέχοντες ηλικίας από 22 έως 45 ετών, άμεσα ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα της παροχής.

– Να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Οι “κανόνες”

Οι δικαιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα του έτους 2016 και κάνουν χρήση μιας από τις προαναφερόμενες παροχές, δεν δικαιούνται δεύτερη παροχή μέσα στο ίδιο έτος, εξαιρουμένων αυτών της δωρεάν παροχής βιβλίων, εισιτηρίων θεάτρου, επιμορφωτικών σεμιναρίων, χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες.

Για την επιλογή των δικαιούχων των προγραμμάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2016, αυτή θα γίνει με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων. Αν αυτός υπερβαίνει το όριο που έχει τεθεί τότε θα γίνεται κλήρωση.

Για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού ειδικά, προτεραιότητα στην κλήρωση έχουν οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν κληρώθηκαν τα τρία τελευταία έτη στα ανωτέρω προγράμματα. Η διαδικασία της κλήρωσης ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ. Εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται να συμμετάσχουν στα προγράμματα κοινωνικού – ιαματικού τουρισμού, ή εκδρομών οι δικαιούχοι του Λ.Α.Ε. που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε ένα από τα προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Τα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον δεν έχουν μέλη οικογένειας δικαιούχους του Λ.Α.Ε., μπορούν να συνοδεύονται από τρίτο πρόσωπο, στο οποίο θα χορηγείται σχετικό δελτίο του Λ.Α.Ε., χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί από τον αιτούντα ως συνοδός στην αίτηση συμμετοχής του.

Ειδικότερα για τα προγράμματα κοινωνικού – ιαματικού τουρισμού, εκδρομών (τριήμερων και μονοήμερων) και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, προτείνεται ότι οι κληρωθέντες δικαιούχοι των προγραμμάτων θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα δελτία τους μέχρι 29/7/2016. Μετά την ημερομηνία αυτή τυχόν αδιάθετα δελτία και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαιούχων, θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ, στους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα έτους 2016 συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι τότε τα δελτία τους. Ειδικά για το πρόγραμμα για τα επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών καθορίζεται να περιληφθεί ο αριθμός των δικαιούχων, όπως ορίζεται. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο του οριζομένου, ως κριτήριο καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας.


Πηγή


Η Σκωτία απειλεί να μπλοκάρει την έξοδο της Βρετανίας από την Ε.Ε.Την υπόμνηση ότι το κοινοβούλιο της Σκωτίας θα μπορούσε να μπλοκάρει την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε η Πρώτη Υπουργός της χώρας Νίκολα Στάρτζον.

Η δήλωση της κεντροαριστερής, εθνικίστριας πολιτικού έρχεται μετά την ψήφο των Σκωτσέζων, σε ποσοστό 62%, για παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν η νίκη της αποχώρησης με 52%.

Το μανιφέστο του Σκωτσέζικου Εθνικού Κόμματος της κ. Στάρτζον, ηγετικής δύναμης στο σκωτσέζικο τοπικό κοινοβούλιο και τρίτης δύναμης στη Βουλή των Κοινοτήτων της Μ. Βρετανίας, αναφέρει ότι το κοινοβούλιο της Σκωτίας έχει δικαίωμα να προκηρύξει νέο δημοψήφισμα για ανεξαρτησία της χώρας από το Ηνωμένο Βασίλειο, εάν υπάρξει «κομβική και υλική» αλλαγή των συνθηκών σε σχέση με το 2014, όταν οι Σκωτσέζοι αποφάσισαν την παραμονή τους στο ενιαίο κράτος.

Μιλώντας στο BBC, η Πρώτη Υπουργός της Σκωτίας υπονόησε ότι το τοπικό κοινοβούλιο θα πρέπει να κληθεί να εγκρίνει την έξοδο του κράτους από την Ε.Ε., κάτι που θα το φέρει σε αντίθεση με την κεντρική εξουσία του Λονδίνου.

Η ίδια τόνισε ότι «ασφαλώς» θα υποστήριζε μια κίνηση του σκωτσέζικου κοινοβουλίου που θα απέρριπτε την έξοδο της Σκωτίας και του Ηνωμένου Βασιλείου από την ένωση των 28 χωρών.
«Θα καταλάβω την οργή των υπόλοιπων Βρετανών αν τους εμποδίσουμε να βγουν από την Ε.Ε., αλλά κι εκείνοι θα πρέπει να καταλάβουν τη δική μας, όταν σερνόμαστε εκτός Ε.Ε. ενάντια στη βούλησή μας», είπε η κ. Στάρτζον.


Πηγή : naftemporiki.gr


Ιταλία: O Ρέντσι προτίθεται να δώσει ιταλική υπηκοότητα στους βρετανούς φοιτητές
H κυβέρνηση του Ματέο Ρέντσι προτίθεται να δώσει την ιταλική υπηκοότητα στους Βρετανούς φοιτητές που σπουδάζουν στην Ιταλία κι επιθυμούν να την ζητήσουν, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σήμερα ο Τύπος.

Όπως γράφει η εφημερίδα «Λα Ρεπούμπλικα»,το μέτρο πρόκειται, πιθανότατα, να συμπεριληφθεί στον νέο νόμο που αφορά τη χορήγηση υπηκοότητας, τον οποίο εξετάζει, στην φάση αυτή, η ιταλική γερουσία.

Η εφημερίδα προσθέτει ότι με την πρωτοβουλία αυτή, ο Ιταλός κεντροαριστερός πρωθυπουργός θέλει να δείξει, εμπράκτως, ότι το ευρωπαϊκό πνεύμα και ιδεώδες συνεχίζει να υφίσταται, παρά τα όποια προβλήματα. Ο Ρέντσι φέρεται να παρουσίασε το συγκεκριμένο σχέδιό χθες βράδυ, στον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ, με τον οποίο δείπνησε στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Πρακτικά, όσοι Βρετανοί νέοι σπουδάζουν στην Ιταλία και το επιθυμούν, θα μπορούν πρώτα να εγγραφούν στα μητρώα του δήμου της πόλης στην οποία βρίσκονται, και στη συνέχεια, αν όντως ο σχετικός νόμος εγκριθεί, να υποβάλουν αίτηση για την χορήγηση της ιταλικής υπηκοότητας.

«Πρέπει να δώσουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση στους Βρετανούς νέους της γενιάς του Εrasmus», σχολίασε σχετικά ο Σάντρο Γκότζι, υφυπουργός παρά την προεδρία της κυβέρνησης Ρέντσι, αρμόδιος για ευρωπαϊκά θέματα.Πηγή : kathimerini.gr


Η Εθνική νίκησε με 70-75 την Τουρκία στο Αμντί Ιπεκτσί,
Η Εθνική είχε και καλές και κακές στιγμές στο ματς με την Τουρκία, όμως πέρα από τη νίκη (70-75), μπορεί να κρατήσει δύο πράγματα. Το ένα είναι ο χαρακτήρας που έδειξε στα τρία τελευταία λεπτά, όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ και οι Γιάννης Μπουρούσης, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Νικ Καλάθης πήραν την κατάσταση στα χέρια τους. Το δεύτερο, αφορά στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που έδειξε ότι δεν είναι... παιδάκι και έχει τον τρόπο να βοηθήσει την ομάδα όταν προσαρμοστεί πλήρως...

Ας δούμε όμως όλη την εξέλιξη του δεύτερου φιλικού με την Τουρκία, που επέτρεψε να βγουν πολύ πιο ασφαλή συμπεράσματα. 

Η ελληνική ομάδα άρχισε με τους Καλάθη, Γιάννη Αντετοκούνμπο, Χαραλαμπόπουλο, Αγραβάνη και Κουφό και με γρήγορο ρυθμό, μα πάνω απ' όλα καλή άμυνα, προηγήθηκε με 9-13 στο 6'. Είχε τον έλεγχο, λοιπόν, στο ξεκίνημα, όμως οι μαζεμένες αλλαγές χάλασαν τη χημεία και οι Τούρκοι το εκμεταλλεύτηκαν. Με σερί 8-0 πέρασαν μπροστά με 17-13, για να αντιδράσει η Εθνική χάρη στον Μπουρούση και να κλείσει το δεκάλεπτο με το σκορ στο 17-19.

Ντόρσεϊ και Καλάθης


Το 17-21 έγινε αμέσως για την ελληνική ομάδα, αλλά οι Τούρκοι απάντησαν και πάλι και προηγήθηκαν με 25-21 στο 12'. Κάπου εκεί η Εθνική ξαναβρήκε το ρυθμό της, με το σύνθημα να το δίνει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Οι 5 συνεχόμενοι πόντοι του με μακρινά σουτ έδωσαν ώθηση στην Ελλάδα που προηγήθηκε με 25-26, για να πάρει τη σκυτάλη ο Καλάθη. Τρεις δικές του ασίστ (οι δύο στον αιφνιδιασμό) έκαναν το σκορ 29-36, με τον Κουφό και τον Θανάση Αντετοκούνμπο να έχουν θετική παρουσία.

Εν τέλει το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 34-38, με την Εθνική να κάνει λάθη σε άμυνα και επίθεση, που επέτρεψαν στους Τούρκους να μην χάσουν την επαφή τους με το σκορ.

Η Εθνική δεν είχε καλό ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο κι αυτό είχε να κάνει με τις πολλές δοκιμές. Το 44-49 στο 25' έγινε αμέσως 49-49 με τον Οσμάν να κάνει ζημιά στην ελληνική ομάδα. Όμως οι ζον πρες άμυνες έδωσαν λύσεις με κάποια κλεψίματα και εύκολα τελειώματα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έβαλαν και πάλι σε θέση οδηγού την Ελλάδα. (51-56 στο 29', 52-56 δεκάλεπτο).

Έχασε το μυαλό της...


Ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έκανε το 52-59 στο 31', αλλά κάπου εκεί η Εθνική μας έχασε το μυαλό της και έπαψε να παίζει άμυνα. Αφησε τους Τούρκους να βρουν ρυθμό έξω από τα 6.75 και μέσα σε 4 λεπτά, ο Μπατούκ και ο Μαχμούτογλου άλλαξαν τη ροή του αγώνα. Το σκορ στο 35' έγινε 67-64 και οι Τούρκοι θα είχαν ξεφύγει περισσότερο αν ο Παπαπέτρου δεν έβαζε προσωπικά καλάθια.

Μίλησαν οι ηγέτες

Ο Κατσικάρης αποφάσισε να βάλει... κανονική πεντάδα, η μπάλα πέρασε στον Μπουρούση, ο οποίος ανέλαβε δράση και αμέσως το σκορ έγινε 67-68. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεργάστηκε άψογα με τον Κουφό για το 67-70 και ο ίδιος έκανε το 67-72 στο 39'.

Η Εθνική όμως δεν καθάρισε το ματς και έδωσε την ευκαιρία στον Μαχμούτογλου την ευκαιρία να μειώσει σε 70-72 στα 52''. Η φοβερή συνεργασία Καλάθη, Γιάννη Αντετοκούνμπο έγραψε το 70-74, ο Οσμάν αστόχησε στη συνέχεια  και ο Γιάννης με 1/2 βολές έκανε το τελικό 70-75.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 34-38, 52-56, 70-75

Τουρκία (Αταμάν): Αρσλάν 9, Ασίκ 2, Γκιουλέρ, 2, Οσμάν 15, Ερντέν 4, Μαχμούτογλου 12, Σαβάς, Γκεγίκ 5, Μουχάμεντ 3, Μπατούκ 6,, Κορκμάζ 2, Σιπαχί 3, Ερσέκ 2

Ελλάδα (Κατσικάρης): Αθηναίου 3, Μπουρούσης 4, Καλάθης 5 (7ρ, 7α), Μάντζαρης, Αγραβάνης 7, Παπαπέτρου 9, Χαραλαμπόπουλος 5, Μπόγρης, Αντετοκούνμπο Γ 17 (3ρ, 6 α), Κουφός 11 (5ρ), Αντετοκούνμπο Θ. 2, Ντόρσεϊ 12Πηγή : sport24.gr


Κατέπεσε πυροσβεστικό αεροσκάφος Καναντέρ ευτυχώς σώοι οι πιλότοι
Τα αεροσκάφη αυτά πετάνε χάριν τις φιλότιμες προσπάθειες των τεχνικών και την αυτοθυσία των πληρωμάτων τους οι οποίοι είναι από τους καλύτερους πιλότους στον κόσμο.

Τα αεροσκάφη αυτά έπρεπε να είχαν αντικατασταθεί εδώ και χρόνια αλλά εν γνώση τους οι κυβερνήσεις δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με το θέμα πυρόσβεση προστατεύοντας έτσι τον εθνικό μας πλούτο τους πιλότους που πετάνε με αυτά τα ιπτάμενα φέρετρα και φέρνοντας σύγχρονα ποιο αποτελεσματικά ιπτάμενα μέσα για αποτελεσματική πυρόσβεση.

Ο συνδυασμός αυτών των πιλότων που διαθέτουμε με σύγχρονα ιπτάμενα μέσα πυρόσβεσης σε μια χώρα που έχει 6 μήνες καλοκαίρι δεν θα είχε να φοβηθεί φωτιές, αλλά κανένας πολιτικός δεν παίρνει σοβαρά τίποτα σε αυτή την χώρα.

Διαβάζουμε στο news247.gr

Ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Καναντέρ κατέπεσε κατά τη διάρκεια των προσπαθειών κατάσβεσης της φωτιάς σε πευκοδάσος στο χωριό Στεφάνη Βοιωτίας. Σώοι οι πιλότοι, στις φλόγες το αεροσκάφος 

Ένα από τα 8 αεροσκάφη κατάσβεσης που επιχειρούσαν στα Δερβενοχώρια, στην περιοχή Σκούρτα έπεσε λίγο μετά τις 11 το πρωί.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες το αεροσκάφος εξέπεμψε σήμα κινδύνου, σύμφωνα με πληροφορίες, λίγη ώρα αφότου άδειασε την δεξαμενή νερού επάνω από την εστία της φωτιάς.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι στο αεροσκάφος εκδηλώθηκε φωτιά εν πτήσει και οι χειριστές του, με φλεγόμενο το αεροσκάφος, πραγματοποίησαν αναγκαστική προσγείωση σε περιοχή κοντά στο χωριό Στεφάνη, πλησίον της Μονής Ζωοδόχου Πηγής.

Από σύμπτωση, καθαρά, βρισκόταν δίπλα μια ομάδα διασωστών που έσπευσε και απεγκλώβισε τους πιλότους, που κατάφεραν να εγκαταλείψουν έγκαιρα το αεροσκάφος. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Ενώ ο δεύτερος, χειριστής της Πολεμικής Αεροπορίας, έχει τραυματισθεί ελαφρά.

Οι δυο πιλότοι μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας για να υποβληθούν σε εξετάσεις.

Διευκρινίζεται πάντως ότι το αεροσκάφος είναι από τα παλιά καναντέρ CL-215, για τα οποία έχουν γίνει πολλές επισημάνσεις τα τελευταία χρόνια, ότι είναι πλέον «γερασμένα».

Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά, που ξέσπασε χτες στις 22.40 το βράδυ σε πευκοδάσος . Το μεγαλύτερο πρόβλημα βρίσκεται στο δυτικό μέτωπο που απειλεί το δάσος και όχι κατοικημένη περιοχή.

Υπενθυμίζεται πως από το ίδιο σημείο είχε ξεκινήσει και η μεγάλη φωτιά του 2007 στην Πάρνηθα.
Στην περιοχή εστάλησαν και ενεργούν από αέρος, οκτώ πυροσβεστικά αεροπλάνα και πέντε ελικόπτερα, ενώ από την πρώτη στιγμή βρίσκονται στον τόπο της πυρκαγιάς 115 πυροσβέστες με 56 υδροφόρα οχήματα και 38 άτομα πεζοπόρο, καθώς και υδροφόρες των δήμων, που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Ωστόσο, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και οι φλόγες έχουν πάρει διαστάσεις, ενώ ήδη έχει καεί σημαντική έκταση πευκοδάσους.

ΠΑΣΟΚ: Η προστασία του δασικού μας πλούτου, των περιουσιών των Ελλήνων πολιτών και των ανθρωπίνων ζωών είναι πέρα από κομματικούς διαγκωνισμούς

Ανακοίνωση για την πτώση του αεροσκάφους εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας πως η προστασία του δασικού μας πλούτου, των περιουσιών των Ελλήνων πολιτών και των ανθρωπίνων ζωών είναι πέρα από κομματικούς διαγκωνισμούς.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει πως:

"Η σκέψη μας και οι ευχές μας βρίσκονται στους πιλότους του CANADAIR CL215 που κατέπεσε σήμερα στην περιοχή της Βοιωτίας συμμετέχοντας στην επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στα Δερβενοχώρια.

Η προστασία του δασικού μας πλούτου, των περιουσιών των Ελλήνων πολιτών και των ανθρωπίνων ζωών είναι πέρα από κομματικούς διαγκωνισμούς.

Οι χειριστές των εναερίων μέσων και τα πεζοπόρα τμήματα του Πυροσβεστικού Σώματος επιτελούν μέγιστη υπηρεσία προς τη Χώρα με αυταπάρνηση κι επαγγελματισμό και τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και προσοχή από όλους μας".


Από την ΕΟΚ στην ΕΕ και στην ΟΝΕΟι ιαχές για το τέλος του Β’ Παγκόσμιου πολέμου δεν είχαν ακόμη κοπάσει, όταν οι Ευρωπαίοι συνειδητοποίησαν ότι νικητές και ηττημένοι βρίσκονταν ουσιαστικά στην ίδια δεινή θέση: Οικονομικά κατεστραμμένοι και μοιρασμένοι στα στρατόπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης.

Το σχέδιο Μάρσαλ φάνταζε ως η αιχμή του αμερικανικού δόρατος που, με όπλο το χρήμα για την ευρωπαϊκή ανασυγκρότηση, επιχειρούσε τη διείσδυση στη γηραιά ήπειρο. Σοβιετικό αντίβαρο, η Κομεκόν δημιουργήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 1947 και αποτέλεσε τον ιθύνοντα νου της ανόρθωσης στην Ανατολική Ευρώπη, μοιράζοντας ανορθόδοξα οικονομικούς ρόλους στους δορυφόρους της Μόσχας: Στη βιομηχανική και πετρελαιοφόρο Ρουμανία, λόγου χάρη, ανατέθηκε η αγροτική παραγωγή.

Το αμερικανικό φλερτ με την ηττημένη Γερμανία οδήγησε Βρετανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Βέλγιο και Ολλανδία στη δημιουργία του αντιγερμανικού δυτικοευρωπαϊκού μπλοκ (Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 1947) που προέβλεπε την «αυτόματη» επέμβαση των εταίρων, αν κάποια από αυτές τις χώρες δεχόταν επίθεση «από οποιονδήποτε». Δυο χρόνια αργότερα, το διευρυμένο ΝΑΤΟ υποκατέστησε τον συνασπισμό αυτόν. Η σοβιετική απάντηση με το Σύμφωνο της Βαρσοβίας ήρθε κάπως αργά (14 Μαΐου 1955), όταν στο ΝΑΤΟ είχε μπει και η Δυτική Γερμανία, της οποίας η εθνική και οικονομική αναγέννηση είχαν προηγηθεί.

Ο «ψυχρός πόλεμος» οδηγούσε με γοργούς ρυθμούς προς μια νέα θερμή αναμέτρηση και η Γερμανία αναδεικνυόταν «υπέρτατος σύμμαχος». Ο αποκλεισμός του Βερολίνου από τους Σοβιετικούς στάθηκε μια καλή αφορμή. Η νικημένη Γερμανία (η Δυτική) βρέθηκε στο σχέδιο Μάρσαλ (9 Φεβρουαρίου 1948). Ψηφίστηκε το σύνταγμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (8 Μαΐου 1949), υπογράφτηκε η λήξη της εμπόλεμης κατάστασης (9 Ιουλίου 1951) και πραγματοποιήθηκε η αποχώρηση των δυτικών δυνάμεων κατοχής (26 Μαΐου 1952).

Κι ενώ η Γερμανία ανορθωνόταν επίφοβη, η Βρετανία και η Γαλλία κατρακυλούσαν στον ρόλο του κομπάρσου, χάνοντας τις αποικίες τους τη μια μετά την άλλη. Μοιραία, οι Γάλλοι οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι, αν ήθελαν να επιβιώσουν, ήταν καταδικασμένοι να συνυπάρξουν, αν όχι με τους Άγγλους, τουλάχιστον με τους Γερμανούς. Μόνον αν οι Ευρωπαίοι κατάφερναν να ξεπεράσουν τα οικονομικά προβλήματα, είχαν ελπίδες να απαλλαγούν από την κηδεμονία των δύο υπερδυνάμεων. Η ανάγκη για φθηνές πρώτες ύλες ορθωνόταν πιο ισχυρή από το προαιώνιο γαλλογερμανικό μίσος. Μια πολυεθνική κοινοπραξία μπορούσε να λύσει το πρόβλημα.

Στις 18 Απριλίου 1951, έξι ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν να δημιουργήσουν την Κοινοπραξία Άνθρακα και Χάλυβα. Σκοπός της ήταν η προοδευτική αποκατάσταση μιας κοινής αγοράς άνθρακα και χάλυβα, που τότε αποτελούσαν τα κύρια εργαλεία στην προσπάθεια της Ευρώπης να ανορθωθεί. Η συμφωνία μπήκε σε εφαρμογή και λειτούργησε αλλά πολύ νωρίς έγινε αντιληπτό πως το μέλλον βρισκόταν στην ατομική ενέργεια. Οι έξι χώρες προχώρησαν σε διαπραγματεύσεις, με στόχο να πετύχουν μια συμφωνία και σ’ αυτόν τον τομέα. Σύντομα, άρχισε να ωριμάζει μια καινούργια ιδέα: Αφού ήταν δυνατή η συνεργασία στις πρώτες ύλες, γιατί να μην είναι και στα τελικά προϊόντα! Μια ευρωπαϊκή κοινή αγορά θα έλυνε πολλά ζητήματα.

Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο (οι έξι χώρες της Κοινοπραξίας) άρχισαν να εργάζονται σοβαρά προς αυτή την κατεύθυνση. Σιγά σιγά, οι εμπορικοί στόχοι της κοινής αγοράς μεταβάλλονταν στο όραμα μιας ενωμένης Ευρώπης, αυθύπαρκτης και σεβαστής: Γεννήθηκε η ιδέα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ). Οι έξι κάλεσαν και την Αγγλία να μετάσχει στις ζυμώσεις αλλά οι Άγγλοι ποτέ δεν πίστεψαν ότι κάτι τέτοιο ήταν δυνατό να γίνει. Στις διαβουλεύσεις, έστελναν πάντα κάποιον χαμηλόβαθμο παρατηρητή.

Όταν φάνηκε πως η ιδέα της ΕΟΚ ήταν πραγματοποιήσιμη, οι Άγγλοι προσπάθησαν να την τορπιλίσουν αντιπροτείνοντας μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Ως δικαιολογία, πρόβαλαν πως η συμμετοχή τους στον τύπο της κοινότητας που θεμελιωνόταν, θα αφαιρούσε τα δικαιώματα των χωρών της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Οι έξι την άφησαν απ’ έξω.

Στις 25 Μαρτίου 1957, στο Καπιτώλιο της Ρώμης, οι υπογραφές των έξι ηγετών, έμπαιναν κάτω από δύο κείμενα, που αποτελούν τη συνθήκη της Ρώμης: Με το ένα γινόταν πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας (η Ευρατόμ). Με το δεύτερο, έμπαιναν τα θεμέλια για τη δημιουργία της ΕΟΚ, που τότε ονομάστηκε «Ευρώπη των Έξι».

Με το ιδρυτικό της ΕΟΚ, οι έξι αναλάμβαναν την υποχρέωση να δημιουργήσουν, μέσα σε 15 το πολύ χρόνια, έναν οικονομικό χώρο που να είναι απαλλαγμένος από εσωτερικούς δασμολογικούς περιορισμούς και να προστατεύεται από ενιαίο τελωνειακό φραγμό. Η εναρμόνιση των οικονομιών, της νομοθεσίας, της κοινωνικής και γεωργικής πολιτικής, η ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων και η ελεύθερη δημιουργία επιχειρήσεων έμειναν θέματα ανοιχτά για το μέλλον, όπως και η ιδέα για κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Η συνθήκη μπήκε σε εφαρμογή το 1959.

Απέναντι στην ΕΟΚ των Έξι, δημιουργήθηκε η Ζώνη των ΕΠΤΑ, μια ζώνη ελευθέρων συναλλαγών, στην οποία μετείχαν η Αγγλία, η Δανία, η Πορτογαλία, η Αυστρία, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Ελβετία.

Οι υπόλοιπες μη σοσιαλιστικές, την εποχή εκείνη, χώρες της Ευρώπης έμειναν έξω και από τους δύο σχηματισμούς. Ήταν οι Ισπανία, Ιρλανδία, Ισλανδία και η Ελλάδα, η οποία ζήτησε και πέτυχε, το 1961, μια συμφωνία σύνδεσης με την ΕΟΚ. Ίσχυσε από το 1962. Μπήκε στο ψυγείο με τη δικτατορία του 1967 και ξανάρχισε να ισχύει με τη μεταπολίτευση του 1974. Στο μεταξύ, κοσμοϊστορικά γεγονότα είχαν μεσολαβήσει.

Οι πρόοδοι της ΕΟΚ έκαναν τους Άγγλους ν’ αλλάξουν γνώμη. Ζήτησαν να μετάσχουν. Στη Γαλλία έγινε χαμός. Δε έφτανε που η Βρετανία είχε σαμποτάρει την ένωση, δεν της αρκούσε που έστησε την ανταγωνιστική ζώνη των ΕΠΤΑ, τώρα γύρευε και ισότιμη συμμετοχή. Το αντιβρετανικό ρεύμα φούντωσε, το μίσος υπερίσχυσε. Ξαναθυμήθηκαν τη Ζαν ντ’ Αρκ, τον Ναπολέοντα, ακόμα και τον Γουλιέλμο τον Κατακτητή. Στις 4 Ιανουαρίου 1963, η Γαλλία πρόβαλε το δικό της μισαλλόδοξο βέτο στη διεύρυνση της ΕΟΚ προς τα βρετανικά νησιά.

Εννιά χρόνια αργότερα, η ιδέα της ενωμένης Ευρώπης είχε αποκτήσει βαθιές ρίζες στους λαούς της ηπείρου. Και η ενωμένη Ευρώπη δεν μπορούσε να περιοριστεί στους αρχικούς έξι. Στις 22 Ιανουαρίου 1972, η Βρετανία έμπαινε στην ΕΟΚ και μαζί της η Δανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία. Η Ευρώπη των Έξι έγινε μέσα σε μια μέρα Ευρώπη των Δέκα, για να μειωθεί σε Ευρώπη των Εννέα λίγο καιρό αργότερα, καθώς ένα αρνητικό δημοψήφισμα στη Νορβηγία (26 Σεπτεμβρίου 1972) την ανάγκασε ν’ αποχωρήσει. Ξανάγινε Ευρώπη των Δέκα την 1η Ιανουαρίου 1981, όταν η Ελλάδα έγινε πλήρες μέλος της.

Πρωθυπουργός της Ελλάδας ο κηρυγμένος εναντίον της ΕΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου βρέθηκε να προεδρεύει το δεύτερο εξάμηνο του 1983, ενώ η Κοινότητα για μια στιγμή έφτασε στα πρόθυρα της διάλυσης. Ο Έλληνας πρωθυπουργός μιλούσε για την επερχόμενη πάλη Βορρά Νότου (πλούσιων και φτωχών χωρών) και για την ανάγκη να ανταποκριθεί η Ευρώπη στην τεχνολογική πρόκληση. Δεν έζησε να δει τη δικαίωση των προβλέψεών του.

Σύντομα (1986), την Ελλάδα ακολούθησαν η Ισπανία και η Πορτογαλία, δημιουργώντας την Ευρώπη των Δώδεκα.

Στα 1989, η Αυστρία ζήτησε να μπει στην κοινότητα αλλά η τότε Σοβιετική Ένωση πρόβαλε βέτο, καθώς ίσχυε πάντα η συνθήκη που υπογράφτηκε στο μέγαρο Μπελβεντέρε της Βιέννης (5 Μαΐου 1955) και προέβλεπε «αιώνια ουδετερότητα» για τη χώρα αυτή. Όμως, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την κατάρρευση των κομμουνιστικών κυβερνήσεων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, πολλά από τα πρώην σοσιαλιστικά κράτη επιθυμούσαν την ένταξή τους.

Η αρχή έγινε με την πρώην Ανατολική Γερμανία, που μπήκε στην ΕΟΚ μέσω της ένωσής της σε ένα κράτος με τη Δυτική Γερμανία. Και βέβαια, ακολούθησαν η Αυστρία που πια δεν εμποδιζόταν από τη συνθήκη του 1955, αλλά και η Σουηδία και η Φιλανδία. Μαζί τους μπήκε γι’ άλλη μια φορά κι η Νορβηγία, που και πάλι αποχώρησε, καθώς διαφορετικά αποφάνθηκε ο λαός της σε ένα ακόμα δημοψήφισμα.

Ήδη, όμως, η ΕΟΚ είχε πεθάνει και στη θέση της υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 14 Δεκεμβρίου 1990, τα κράτη μέλη ξεκίνησαν διαβουλεύσεις για την Πολιτική Ένωση καθώς και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) της Ευρώπης. Οι διαβουλεύσεις οδήγησαν στη διατύπωση ενός κειμένου αποδεκτού από τους ηγέτες των κρατών μελών. Στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 1991, στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας, πραγματοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής, που υιοθέτησε το κείμενο για την ένωση της Ευρώπης. Είναι η συνθήκη του Μάαστριχτ, που προϋποθέτει τη σύγκλιση των οικονομιών των χωρών μελών, προκειμένου να θεωρηθούν ισότιμα. Οι υπογραφές μπήκαν στις 10 Δεκεμβρίου 1991.

Για να ισχύσει η συνθήκη, έπρεπε να κυρωθεί και από τους λαούς των κρατών μελών: Με δημοψήφισμα ή μέσα από τα κοινοβούλια. Πρώτοι οι Δανοί κλήθηκαν να επικυρώσουν τη συνθήκη με δημοψήφισμα, στις 2 Ιουνίου του 1992. Την απέρριψαν με μικρή πλειοψηφία, δημιουργώντας το πρώτο πρόβλημα. Την ίδια μέρα, το Λουξεμβούργο την επικύρωσε. Δεκάξι μέρες αργότερα, στις 18 Ιουνίου (1992), οι Ιρλανδοί είπαν επίσης ναι με δημοψήφισμα. Στις 31 Ιουλίου (1992), η ελληνική βουλή επικύρωσε τη συνθήκη με μεγάλη πλειοψηφία (286 ναι, έναντι 8 κατά, μιας αποχής και 5 απουσιών).

Στις 17 Σεπτεμβρίου 1992, τη μέρα που η ιταλική γερουσία επικύρωνε τη συνθήκη, ξέσπασε μεγάλη κρίση στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, που απείλησε να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Η κρίση καταλάγιασε, καθώς οι Γάλλοι (με δημοψήφισμα στις 20 Σεπτεμβρίου 1992) είπαν ένα ισχνό ναι στη συνθήκη (51,05% έναντι 48,95%). Ακολούθησε στις 7 Οκτωβρίου η Βουλή του Βελγίου, που επίσης είπε ναι. Αναιμικό ήταν και το ναι του αγγλικού κοινοβουλίου (319 υπέρ, 316 κατά) στις 4 Νοεμβρίου (του 1992 πάντα), ενώ ένα «διορθωτικό» δημοψήφισμα στη Δανία ξανάβαλε κι αυτή τη χώρα στο παιχνίδι.

Οι ισορροπίες διατηρήθηκαν λεπτές και εύθραυστες ως το 1997, οπότε η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποιήθηκε με βάση και την ήδη αποκτηθείσα πείρα. Με την Ελλάδα να βρίσκεται μακριά από τους στόχους της σύγκλισης. Ακολούθησαν δραματικές αποφάσεις.

Στις 14 Μαρτίου 1998, με παράλληλη υποτίμηση της δραχμής κατά 14%, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε ομόφωνα την είσοδο του ελληνικού εθνικού νομίσματος στον Μηχανισμό Στήριξης Ισοτιμιών. Άνοιξε ο δρόμος για την είσοδο της χώρας στο Ευρώ. Την Πρωτομαγιά του 1998, το συμβούλιο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδρίασε στις Βρυξέλλες και αποφάσισε την οριστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και την ένταξη της Ελλάδας σε αυτήν από το 2001. Στις 30 Ιουνίου (1998), ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία της στη Φραγκφούρτη η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Το ενιαίο νόμισμα «ευρώ» κυκλοφόρησε την 1η Ιανουαρίου 2002.

Στις 13 Δεκεμβρίου του 2002, στη σύνοδο της Κοπεγχάγης, στην Ε.Ε. εντάχθηκαν ακόμα δέκα κράτη: Η Κύπρος, η Μάλτα και οι πρώην κομμουνιστικές Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία, Σλοβενία με την ένταξη να ισχύει από την Πρωτομαγιά του 2004. Ακολούθησαν Βουλγαρία, Ρουμανία και Κροατία.

Η προσπάθεια για τη δημιουργία «ευρωπαϊκού συντάγματος» είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Σε σύνοδο κορυφής, στις Βρυξέλλες (18 Ιουνίου 2004), υιοθετήθηκε η «συνθήκη για το σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ξεκίνησε μαραθώνια προσπάθεια για την επικύρωσή της από τους λαούς των τότε 25 κρατών μελών. Ατύχησε, καθώς προέβλεπε συρρίκνωση της εθνικής κυριαρχίας των κρατών μελών. Στα 2007 (19 Οκτωβρίου) αντικαταστάθηκε με τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη (της Λισαβόνας) που, μετά από περιπέτειες, εφαρμόστηκε από το 2009. Προβλέπει προεδρία με μακρά θητεία, έναν επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής με περισσότερες εξουσίες, πιο δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και περισσότερο λόγο στο ευρωπαϊκό και στα εθνικά Κοινοβούλια.

Στις 8 Νοεμβρίου 2011 και με την κρίση χρέους να απλώνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να απειλεί το ευρώ, η σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες υιοθέτησε (πλην Βρετανίας) γαλλογερμανικές προτάσεις για στενότερη δημοσιονομική ένωση με αυστηρότατους κανόνες. Το βρετανικό βέτο δεν επέτρεψε την αλλαγή της Συνθήκης της Λισαβόνας, οπότε εγκρίθηκε Διακυβερνητική Συμφωνία, που περιλαμβάνει εκχώρηση εξουσιών των εθνικών κυβερνήσεων, και υποστηρίχθηκε από τα τότε 17 κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και τα υπόλοιπα εννέα κράτη-μέλη της Ε.Ε.


Πηγή : historyreport.grΈρευνα ΣΟΚ : Το 62% των αστέγων είναι Έλληνες,αλλά η κυβέρνηση δίνει μόνο στους «πρόσφυγες» σπίτια !!!


Στη συντριπτική τους πλειονότητα (85,4%) είναι άντρες και το μεγαλύτερο μέρος (57%) των αστέγων ανήκει στη δυναμική ηλικιακή ομάδα 35-55...

To προφίλ των αστέγων της Αθήνας αποτυπώνει  έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του δήμου Αθηναίων προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη βοήθεια και την επανένταξη αυτών των ανθρώπων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας

- Το 62% των αστέγων είναι Έλληνες.

- Στη συντριπτική τους πλειονότητα (85,4%) είναι άντρες.

- Το μεγαλύτερο μέρος (57%) των αστέγων ανήκει στη δυναμική ηλικιακή ομάδα 35-55.

- Μεγάλο ποσοστό οδηγήθηκε στον δρόμο την τελευταία 5ετία (71%) και τον τελευταίο χρόνο το 21,7%.

- Το 29% δηλώνει ότι δεν θέλει να μετακινηθεί σε κάποια δομή φιλοξενίας

- Το 41,2% των αστέγων δηλώνουν ότι κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών, το 7,3% χρήση αλκοόλ και το 2% και των δύο.

- το 47% δηλώνει ως αιτία που είναι άστεγος, την απώλεια της εργασίας του.

Την έρευνα προλόγισε ο επικεφαλής της διαχείρισης του προγράμματος κ. Αναστάσιος Βάλβης, επιμελήθηκε μεθοδολογικά η εταιρία Public Issue, και διενεργήθηκε από τις ειδικές συνεργάτιδες του street work του ΚΥΑΔΑ, κυρίες Χαρά Μουρτέζου και Μαρία Βανικιώτη.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη τύπου με τη συμμετοχή του δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Καμίνη, που πραγματοποιήθηκε στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του δήμου Αθηναίων για τα  αποτελέσματα του προγράμματος «Καταπολέμηση της Φτώχειας και της Κοινωνικής Περιθωριοποίησης», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη Νορβηγική κυβέρνηση και τις υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μέσω του προγράμματος δόθηκαν συνολικά 46.156 κουπόνια αξίας 1.846.240 ευρώ, σε 3.724 δικαιούχους (οικογένειες), που αντιστοιχούν σε 8.996 μεμονωμένα άτομα.

EΡΧETAI ΒΡΟΧΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΧΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Παίρνουν τα σπίτια των ΚΑΤΑΧΡΕΩΜΕΝΩΝ Ελλήνων και ΧΤΙΖΟΥΝ… οικισμούς για τους ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ !!!


Πηγή : eglimatikotita.gr


Αλήθειες Reuters για Τσίπρα! «Προκάλεσε κρίση στην Ε.Ε. και τώρα κατηγορεί τους ηγέτες για Brexit»Διαβάζουμε στο thecaller.gr και σημειώνουμε ότι συμφωνούμε με το Reuters δεν πρέπει να μιλάς όταν είσαι αυτός που είσαι κύριε Τσίπρα, όλοη η Ευρώπη ξέρει ότι δεν έχεις κάνει τίποτα απολύτως και αντίθετα έχεις φέρει την καταστροφή και έτσι μιλώντας με θράσος παίρνεις την απάντηση σου ακούγοντας αλήθειες οι οποίες φυσικά δεν σε κάνουν να ιδρώνεις γιατί δεν έχει συναίσθηση του τι κάνεις και εάν έχεις απλά καθεστωτικά αδιαφορείς.

Η σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους ηγέτες των χωρών της Ευρώπης για το Brexit από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε την απάντηση του Reuters, χαρακτηρίζοντας τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ εμμέσως υποκριτή!

«Ο Ελληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, του οποίου η επανάσταση ενάντια στην πολιτική της ΕΕ προκάλεσε κρίση στην Ενωση πέρυσι, δήλωσε ότι δεν κατηγορεί τους Βρετανούς για την ψήφο υπέρ της αποχώρησης, αλλά τους ηγέτες της ΕΕ», σχολιάζει το Reuters για την ομιλία του το πρωί του Σαββάτου.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ακόμη ότι ο κ. Τσίπρας έριξε την ευθύνη για το Brexit στις «χρόνιες ελλείψεις» των Ευρωπαίων ηγετών και στην επιμονή τους στις πολιτικές λιτότητας οι οποίες ενίσχυσαν τον λαϊκισμό και τον εθνικισμό.

«Ο Τσίπρας οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ σε νίκη σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις και ένα δημοψήφισμα πέρυσι σε μία προσπάθεια να βάλει τέλος στα χρόνια λιτότητας που επιβάλλονταν στην Ελλάδα εξαιτίας του μη βιώσιμου χρέους της. Ομως, αναγκάστηκε από την ευρωζώνη να δεχθεί περισσότερους όρους, ως αντάλλαγμα για ένα ακόμη πρόγραμμα διάσωσης και παραμονή στην ευρωζώνη», επισημαίνει ακόμη το δημοσίευμα.

Είχε προηγηθεί το πρωί η ομιλία του Αλ. Τσίπρα στην Κ.Ε. του κόμματός του, όπου επέρριψε την ευθύνη για ό, τι έγινε στη Βρετανία στις ευρωπαϊκές ηγεσίες «με τις πολιτικές που ακολούθησαν».

Αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ολάντ προανήγγειλε πρωτοβουλία της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας για να αλλάξει η Ευρώπη. «Χρειαζόμαστε ένα νέο ξεκίνημα, ένα νέο όραμα για την Ευρώπη. Αυτό που συνέβη στη Βρετανία μπορεί να συμβεί και σε άλλες χώρες. Χρειάζεται άλλος δρόμος. Οι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας έχουν τεράστια ευθύνη να αναλάβουν την πρωτοβουλία για τη σωτηρία της Ευρώπης και αυτό συζήτησα με τον Ολάντ», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας.

Χαρακτήρισε επίσης «πυροκροτητή εξελίξεων την αυριανή επιτυχία των Podemos στην Ισπανία. Τηλεφώνησα στον Πάμπλο Ιγκλέσιας και του ευχήθηκα καλή επιτυχία και τον κάλεσα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για αν αλλάξουμε την Ευρώπ»η.

Όπως υποστήριξε ο κ Τσίπρας «η απειλή για την Ευρώπη δεν ήρθε από τα αριστερά…».


ΝΔ για Τσίπρα: Είναι ο πολιτικός του ψέματος και της αναξιοπιστίαςΔριμεία κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσε η Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντας τον πρωθυπουργό ως τον πολιτικό του ψέματος και της αναξιοπιστίας.

Η Συγγρού κατηγορεί τον κ. Τσίπρα ότι με το “αχρείαστο και διχαστικό δημοψήφισμα” του περασμένου καλοκαιριού “οδήγησε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού”, ότι “συγκυβερνά με τον υμνητή του Φάρατζ” και ότι συμπεριφέρεται με ανευθυνότητα και ιδιοτέλεια “με το βλέμμα στις συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ και όχι στους Έλληνες και την Ελλάδα”.

Απαντώντας στην αναφορά του πρωθυπουργού για την αλλαγή του εκλογικού νόμου και την καθιέρωση της απλής αναλογικής, η ΝΔ σημειώνει ότι με αυτό το εκλογικό σύστημα “οδηγεί τη χώρα στην ακυβερνησία, προσθέτοντας προβλήματα σε μια πολύ δύσκολη καμπή”.

Σχολιάζει, δε, η Συγγρού ότι ο Αλέξης Τσίπρας “κατά τα άλλα, υιοθετεί στα λόγια και με μεγάλη καθυστέρηση τους στόχους του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για το πρωτογενές πλεόνασμα και την αντιμετώπιση της ανεργίας. Μόνο που δεν μπορεί να τους υλοποιήσει, γιατί εκείνος πιστεύει δογματικά στην υπερφορολόγηση και όχι στις μεταρρυθμίσεις” για να καταλήξει πως “ευτυχώς οι Έλληνες τον έχουν καταλάβει”.Πηγή : megatv.com


Βενεζουέλα: Προς δημοψήφισμα για ανατροπή του ΜαδούροΗ αντιπολίτευση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε χθες ότι εξασφάλισε την επικύρωση των υπογραφών που απαιτούνταν για να ζητήσει την προκήρυξη ανακλητικού δημοψηφίσματος εναντίον του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Επαφίεται τώρα στο Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο (CNE), το οποίο η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι ελέγχεται από το στρατόπεδο του Μαδούρο, να αποφασίσει έως την 26η Ιουλίου εάν θα εγκρίνει τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος.

«Ο ελάχιστος αριθμός υπογραφών που ήταν αναγκαίος ξεπεράστηκε ξεκάθαρα», δήλωσε ο Βισέντε Μπέλο, συντονιστής του αντιπολιτευόμενου συνασπισμού Στρογγυλή Τράπεζα για τη Δημοκρατική Ενότητα (MUD) για εκλογικά ζητήματα.

Ο Μπέλο έκανε δηλώσεις την τελευταία από τις πέντε ημέρες κατά τις οποίες διεξήχθη η διαδικασία επαλήθευσης 200.000 υπογραφών από τις εκλογικές αρχές, ώστε να κριθεί εάν η αντιπολίτευση δικαιούται να ζητήσει επίσημα να διεξαχθεί δημοψήφισμα.

Από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή, χιλιάδες πολίτες της Βενεζουέλας πήγαν σε εκλογικά κέντρα για να επικυρωθούν οι υπογραφές τους με τα δακτυλικά τους αποτυπώματα.

Ο Ενρίκε Καπρίλες, ένας από τους σημαντικότερους ηγέτες της αντιπολίτευσης, ανακοίνωσε ότι ως την Παρασκευή σε όλη τη Βενεζουέλα πήγαν για να επικυρωθούν οι υπογραφές τους 409.313 άνθρωποι.

«Μιλάμε για τον υπερδιπλάσιο» από τον απαιτούμενο αριθμό, δήλωσε ο Καπρίλες κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου. «Όλες οι πολιτείες της χώρας έχουν πλέον ξεπεράσει (τον αριθμό επικυρωμένων υπογραφών) που απαιτείτο», πρόσθεσε.

«Ο μεγάλος χαμένος της σημερινής ημέρας είναι ο Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο θα ανακαλέσουμε φέτος», συμπλήρωσε ο Καπρίλες, ενώ ο ιθύνων νους αυτός του MUD έγραψε κατόπιν στον λογαριασμό του στο Twitter «αποστολή επετεύχθη, αγαπημένη Βενεζουέλα».

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας το MUD κατηγόρησε την κυβέρνηση του Μαδούρο πως προσπαθεί να σαμποτάρει τη διαδικασία επαλήθευσης των υπογραφών μέσω καθυστερήσεων, εμποδίων στον εφοδιασμό και συγκαλυμμένων απειλών περί διακοπής της.

Στελέχη της αντιπολίτευσης αξιώνουν την αποχώρηση του Μαδούρο από την προεδρία και καλούν σε διαδηλώσεις εδώ και μήνες.

Μετά τη νίκη της αντιπολίτευσης στις βουλευτικές εκλογές στα τέλη του 2015, η Βενεζουέλα βυθίστηκε σε μια πολιτικοοικονομική και κοινωνική κρίση.

Η χώρα, η οικονομία της οποίας έχει καταρρεύσει κυρίως λόγω της ελεύθερης πτώσης των τιμών του πετρελαίου, βρίσκεται σε αναβρασμό. Λεηλασίες και λιντσαρίσματα καταγράφονται όλο και πιο συχνά, οι πολίτες πλήττονται από τις ελλείψεις του 80% των βασικών διατροφικών ειδών, η εγκληματικότητα αυξάνεται και ο πληθωρισμός θεωρείται ο υψηλότερος στον κόσμο (180,9% στο 2015). Στις ταραχές και στις λεηλασίες έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Μαδούρο —ο διάδοχος του Ούγο Τσάβες, του ηγέτη της λατινοαμερικάνικης ριζοσπαστικής αριστεράς που απεβίωσε το 2013— βλέπει τη δημοτικότητά του να μειώνεται συνεχώς και να βρίσκεται πλέον στο 25%, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση της εταιρείας Datanalisis.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ethnos.gr


Γκρίνσπαν: Μετά το Brexit, θέμα χρόνου το Grexit«Η Ελλάδα βρίσκεται σε πραγματικό κίνδυνο και δεν πρόκειται να συνεχίσει για πολύ ακόμα στο ευρώ, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει σήμερα» είπε ο Άλαν Γκρίνσπαν.

Ο πρώην διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε με τα μελανότερα των χρωμάτων στις επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε ότι το Brexit μπορεί να οδηγήσει ευκολότερα σε ένα Grexit.

«Η παγκόσμια οικονομία θα υποφέρει από ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα από την απόφαση των Βρετανών ψηφοφόρων για αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση» ανέφερε ο Άλαν Γκρίνσπαν, υπογραμμίζοντας ότι «αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου» και ότι «η παγκόσμια οικονομία έχει πραγματικά σοβαρό πρόβλημα».

Αναφερόμενος στην ευρωζώνη, υπογράμμισε πως αυτή αποτυγχάνει και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα βρίσκεται σε πραγματικό κίνδυνο και δεν πρόκειται να συνεχίσει για πολύ ακόμα στο ευρώ, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει σήμερα».Πηγή : thetoc.gr


Η ΔΕΗ «πουλάει» 400.000 πελάτες τηςΣτρατηγική που θα ακυρώνει στην πράξη το μοντέλο των NOME για τη μείωση των μεριδίων της ΔΕΗ, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ κυβέρνησης και πιστωτών, επιχειρεί να χαράξει η διοίκηση της ΔΕΗ, σε μια προσπάθεια να ανατρέψει τα αδιέξοδα που δημιουργούνται από την εφαρμογή του. Από το βήμα του συνεδρίου του Economist, o επικεφαλής της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης ανακοίνωσε χθες το δικό του σχέδιο για τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ, που περιλαμβάνει τη δημιουργία εταιρειών λιανικής με πελάτες από όλες τις κατηγορίες, τις οποίες θα διαθέσει, μέσω διαγωνισμού και έναντι ανταλλάγματος, στους άλλους προμηθευτές. Η πρώτη εταιρεία μάλιστα, όπως είπε, με μερίδιο 6-7%, δηλαδή περίπου 400.000 πελάτες, επιδιώκεται να είναι έτοιμη τον Σεπτέμβριο.

«Πιστεύουμε ότι όσοι επενδυτές βλέπουν την αγορά στρατηγικά θα ανταποκριθούν», τόνισε ο κ. Παναγιωτάκης, ενώ στο περιθώριο του συνεδρίου διευκρίνιζε ότι η προς πώληση εταιρεία θα περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες πελατών, τόσο από άποψη χρήσης (επαγγελματικοί, βιομηχανικοί, οικιακοί κ.ά.) όσο και από άποψη συνέπειας (καλοπληρωτές και κακοπληρωτές).

Ο βασικός στόχος του σχεδίου, που είναι να μη μείνει η ΔΕΗ με τους «προβληματικούς» πελάτες, ενώ παράλληλα θα διαθέτει και μέρος της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της στους ανταγωνιστές της, σε τιμές που θα αφήνουν περιθώρια κέρδους, έχει ήδη απορριφθεί από τους πιστωτές στις διαπραγματεύσεις για τα ΝΟΜΕ, όταν μάλιστα η ΔΕΗ το είχε θέσει ως «κόκκινη» γραμμή. Μπροστά στο αδιέξοδο που έχει επέλθει, ενόψει της εφαρμογής του μνημονίου, η διοίκηση της ΔΕΗ φαίνεται να καταστρώνει σχέδια που θα μπορούσαν να αποτελέσουν οδό διαφυγής για την Επιχείρηση, στερούνται όμως επενδυτικού ενδιαφέροντος, ενώ η εφαρμογή τους απαιτεί και ειδικές ρυθμίσεις. Οι ιδιώτες προμηθευτές, οι οποίοι είναι οι δυνητικοί ενδιαφερόμενοι για την εξαγορά των εταιρειών λιανικής που θα βγάλει προς πώληση η ΔΕΗ, δεν έχουν κανέναν λόγο να βάλουν λεφτά για να προσθέσουν στο υγιές σήμερα χαρτοφυλάκιό τους πελάτες με χαμηλά περιθώρια κέρδους ή πελάτες που δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, όταν χωρίς να επενδύσουν μπορούν να κερδίζουν τους «καλούς» πελάτες της ΔΕΗ προσφέροντας εκπτώσεις. Επιπλέον, κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει στον ενδιαφερόμενο επενδυτή ότι ένα μέρος από το ποσοστό των πελατών του, 6-7%, που θα αγοράσει από τη ΔΕΗ θα παραμείνει σε αυτήν. Ο κ. Παναγιωτάκης ισχυρίζεται ότι κίνητρο για την παραμονή των πελατών στη νέα εταιρεία θα είναι η προσφορά εκ μέρους της ΔΕΗ σταθερού τιμολογίου χονδρικής για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους. Η αγορά άκουσε με μεγάλη επιφύλαξη τις χθεσινές ανακοινώσεις του κ. Παναγιωτάκη, ενώ από πουθενά δεν προκύπτει ότι έχουν γίνει συζητήσεις επ’ αυτού με εταιρείες του κλάδου. Τα «γκρίζα» σημεία του σχεδίου αναγνωρίζουν και κύκλοι της ΔΕΗ, οι οποίοι παραδέχονται ότι πρόκειται για σχέδιο που δεν είναι ολοκληρωμένο και απαιτεί σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων.

Το σχέδιο, πάντως, που ανακοινώθηκε χθες από τον επικεφαλής της ΔΕΗ δεν ήταν το σημαντικότερο κομμάτι της ομιλίας του στο συνέδριο του Εconomist. Ενώπιον του διεθνούς ακροατηρίου του συνεδρίου, ο κ. Παναγιωτάκης, αφού περιέγραψε την τραγική κατάσταση της ΔΕΗ, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, κάνοντας εμμέσως λόγο ακόμη και για χρεοκοπία.

«Κλείνω με την επισήμανση κάποιου σημαίνοντος παράγοντα των θεσμών: Οι χώρες χρεοκοπούν όχι μόνο από τις τράπεζες αλλά και από την ενέργεια. Ας αναλάβουμε, λοιπόν, εμείς οι Ελληνες την ευθύνη για τη δημιουργία υγιούς αγοράς. Ταυτόχρονα και η Ε.Ε. ας αναλάβει τη δική της ευθύνη, προσεγγίζοντας ολιστικά, όπως επιβάλλεται, τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα», είπε.
Έντυπη Καθημερινή


«Ντροπή σου απατεώνα» φώναξαν στον υφυπουργό Τάσο ΠετρόπουλοΑιτία της διαμαρτυρίας σύμφωνα με τους ίδιους, είναι η μη χορήγηση σύνταξης στον 71χρονο πατέρα της οικογένειας, με 95% αναπηρίας (τύφλωση) και με 32 ετη ασφάλιση

Τις αποδοκιμασίες από μια οικογένεια, δέχτηκε ο υφυπουργός εργασίας Τάσος Πετρόπουλος κατά την έξοδο του από το θέατρο Καρκαμίσι στην Παραμυθιά όπου και πραγματοποίησε ομιλία το πρωί του Σαββάτου.

Αιτία της διαμαρτυρίας σύμφωνα με τους ίδιους, είναι η μη χορήγηση σύνταξης στον 71χρονο πατέρα της οικογένειας, με 95% αναπηρίας (τύφλωση) και με 32 ετη ασφάλιση.

Η ασφάλεια του υφυπουργού Εργασίας, Τάσου Πετρόπουλου δεν άφησε τους πολίτες να πλησιάσουν τον υφυπουργό (είχε ομιλία στην περιοχή το Σάββατο το πρωί) και έτσι του φώναξαν «Nτροπή σου απατεώνα, αλήτες και ψεύτες».

Δείτε στο βιντεο που ακολουθεί ένα απόσπασμα από την διαμαρτυρία:

Πηγή: paramythia-online.gr


Ισπανία: Η πρώτη κάλπη μετά το Brexit είναι πρόωρηΕδώ και έξι μήνες η χώρα πορεύεται με υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό τον Μαριάνο Ραχόι

Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή οι Ισπανοί, στη δεύτερη εντός εξαμήνου προσπάθεια να αναδειχθεί κυβέρνηση στη χώρα. Εδώ και έξι μήνες η Ισπανία πορεύεται με υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό τον Μαριάνο Ραχόι.

Η Ισπανία πέρασε τα τελευταία 35 χρόνια με τη «ρουτίνα» των μονοκομματικών κυβερνήσεων και της εναλλαγής Λαϊκού Κόμματος (ΡΡ) και Σοσιαλιστών (PSOE) στην εξουσία. 

Όμως, η λιτότητα και η οικονομική κρίση, προκάλεσαν δυσαρέσκεια και έφεραν πολιτικό κατακερματισμό. 

Στις εκλογές του Δεκεμβρίου 2015 οι Podemos και οι Ciudadanos έκλεψαν ψήφους από τους μεγάλους, με αποτέλεσμα μια Βουλή, όπου τα «κουκιά» δεν έβγαιναν.

Mόνο ο ηγέτης των Σοσιαλιστών, Πέδρο Σάντσεθ, πήρε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, προτείνοντας ένα σχήμα με τους Ciudadanos του Άλμπερτ Ριβέρα. Καταψηφίστηκε όμως στη Βουλή από τους πάντες. 

Στη συνέχεια, οι Podemos του Ιγκλέσιας πρότειναν στήριξη στον Σάντσεθ, ώστε να σχηματιστεί κεντροαριστερή κυβέρνηση. 

Ο ίδιος ο Ιγκλέσιας προσφέρθηκε μάλιστα να στηρίξει χωρίς αξιώματα και καρέκλες. Ο Σάντσεθ είπε «ναι», ζητώντας όμως να είναι παρόντες και οι Ciudadanos. Εκεί χάλασε η συμφωνία, αφού οι Podemos δεν θέλουν τους Ciudadanos.

Κάπως έτσι κύλησαν έξι ολόκληροι μήνες και η χώρα οδηγήθηκε πάλι σε κάλπες. 

Πώς κύλησε η προεκλογική εκστρατεία

Αυτό που κυρίως χαρακτήρισε τη νέα προεκλογική εκστρατεία ήταν η συμμαχία των Podemos με την Ενωμένη Αριστερά (IU) για κοινή κάθοδο στις εκλογές. Μπορεί η IU να έχει χάσει το μεγαλύτερο μέρος των ψηφοφόρων της, όμως ο πρόεδρός της Αλμπέρτο Γκαρθόν είναι δημοφιλής. Περισσότερο και από τον Ιγκλέσιας.

Το νέο σχήμα φαίνεται να συγκινεί πολλούς -ιδίως νέους- με αποτέλεσμα οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι ανεβαίνει στη δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω τους Σοσιαλιστές.

Ο Ιγκλέσιας επιχειρεί πλέον να προσεγγίσει την σοσιαλδημοκρατία, ώστε να μην τρομάζει τόσο το εκλογικό σώμα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Podemos κρατούν αποστάσεις ακόμα και από την Βενεζουέλα του Μαδούρο, ενώ τα σφυροδρέπανα της Ενωμένης Αριστεράς που εμφανίστηκαν σε κοινές προεκλογικές συγκεντρώσεις έγινε προσπάθεια να μείνουν στα ντουλάπια.

Ο Σάντσεθ των Σοσιαλιστών προσπάθησε να βγάλει από πάνω του την «ρετσινιά» του τρίτου πλέον κόμματος, ασκώντας κριτική στους Podemos (που απέφευγαν να απαντούν), ενώ παρουσίασε προτάσεις για την οικονομία και τα εργασιακά.

Το Λαϊκό Κόμμα του Ραχόι προσπάθησε με κάθε τρόπο να περάσει στο εκλογικό σώμα την ανάγκη να σχηματιστεί επιτέλους κυβέρνηση, δεν σταμάτησε ούτε λεπτό τις επιθέσεις στους Podemos, αλλά και στον Πέδρο Σάντσεθ.

Ακόμα και με χτυπήματα ελαφρώς κάτω από τη μέση, όπως έγινε με το περίφημο βίντεο της χειραψίας του Σάντσεθ με μετανάστρια. 

Ο ίδιος ο Ραχόι επανέλαβε αρκετές φορές ότι ο πρώτος της κάλπης πρέπει να έχει δικαίωμα να σχηματίσει κυβέρνηση. Έστω και μειοψηφίας.

Και ξαφνικά κοριοί και Brexit

Οι κάλπες στήνονται στη σκιά δύο σημαντικών γεγονότων. Το πρώτο έχει να κάνει με τις αποκαλύψεις ότι ο υπουργός Εσωτερικών του Ραχόι «σκάλιζε» το παρελθόν πολιτικών από την Καταλονία για να τους βλάψει στις εκλογές. Το θέμα έχει προκαλέσει σάλο στην Ισπανία και έρχεται να προστεθεί στο βουνό σκανδάλων που ταλανίζει το Λαϊκό Κόμμα του πρωθυπουργού.

Το δεύτερο είναι ασφαλώς ο σεισμός που προκάλεσε στην ΕΕ το Brexit. Ουσιαστικά η κάλπη της Ισπανίας είναι η πρώτη που στήνεται σε μεγάλη χώρα της Ένωσης μετά το βρετανικό δημοψήφισμα.

Και το ερώτημα μετά από όλα αυτά: Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση; Η πρώτη απάντηση είναι όχι. Το Λαϊκό Κόμμα θα είναι κατά πάσα πιθανότητα πάλι πρώτο, αλλά κανείς δεν δείχνει διατεθειμένος να το στηρίξει, όσο ο Ραχόι παραμένει επικεφαλής του. Και εκείνος δεν έχει δώσει (μέχρι τώρα) ενδείξεις ότι σκοπεύει να αποχωρήσει.

Θα μπορούσε βέβαια να προκύψει κεντροαριστερή κυβέρνηση των Podemos (αν είναι δεύτεροι) με τους (τρίτους) Σοσιαλιστές. Μια παραλλαγή του «πορτογαλικού μοντέλου» που τώρα είναι στην εξουσία.

Μοιάζει πιθανό σενάριο -έστω και αν θα πρόκειται για κυβέρνηση μειοψηφίας- αλλά υπάρχει ένα ζήτημα: αν οι Σοσιαλιστές βγουν τρίτοι, ο Σάντσεθ ενδέχεται να παραιτηθεί, οπότε η διάθεση για συνεργασία θα εξαρτηθεί από τον επόμενο αρχηγό που δεν αποκλείεται να είναι η πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Σουσάνα Ντίαθ. 

Η ίδια, πάντως, στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωση των Σοσιαλιστών που έγινε στην Ανδαλουσία (παραδοσιακό προπύργιο του κόμματος) μίλησε με σκληρά λόγια για τους Podemos...

Τυχόν συνεργασία PSOE-Podemos απαιτεί επίπονες διαπραγματεύσεις για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Δεν είναι μόνο η οικονομία, είναι και το «καυτό» ζήτημα της Καταλονίας, όπου οι διαφορές μεταξύ των κομμάτων είναι μεγάλες.

Θα μπορούσε να προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας των δύο μεγάλων πολιτικών αντιπάλων, δηλαδή Λαϊκού Κόμματος και Σοσιαλιστών; Αμφότεροι ξορκίζουν ένα τέτοιο σενάριο. 

Εκτός και αν έρθουν στην επιφάνεια νέα πρόσωπα, περισσότερο πρόθυμα να συνεργαστούν. Σε μια τέτοια περίπτωση «παρών» δηλώνει και ο τέταρτος των δημοσκοπήσεων, Άλμπερτ Ριβέρα, πρόεδρος των Ciudadanos.

«Κλειδί» για το εκλογικό αποτέλεσμα θεωρείται η αποχή, καθώς αν είναι μεγάλη θα ευνοηθεί ο Ραχόι. Οι αναποφάσιστοι ήταν αρκετοί μέχρι την τελευταία μέρα της προεκλογικής εκστρατείας και ίσως η δική τους ψήφος να καθορίσει την δεύτερη θέση στην κούρσα.

Υπάρχει πιθανότητα να γίνουν και τρίτες εκλογές; Στο ένα και μοναδικό ντιμπέιτ όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί υποσχέθηκαν ότι δεν θα υπάρξει νέα κάλπη. Το ίδιο βέβαια είχαν υποσχεθεί και την προηγούμενη φορά.
Ρουμπάνης Απόστολος
Πηγή : tovima.gr


Συνελήφθησαν οι δράστες, τον σκότωσαν με ανεμιστήρα πριν τον κάψουνΔράστες της ανθρωποκτονίας είναι ένας 34χρονος ημεδαπός και η 19χρονη ημεδαπή σύντροφός του.

Εξιχνιάσθηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, η ανθρωποκτονία 50χρονου ημεδαπού, η σορός του οποίου βρέθηκε απανθρακωμένη την 15-6-2016 στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση το θύμα έφερε τραύματα από θλών και τέμνον όργανο.

Δράστες της ανθρωποκτονίας είναι ένας 34χρονος ημεδαπός και η 19χρονη ημεδαπή σύντροφός του. Κατηγορούμενη, για υπόθαλψη εγκληματία, στην ίδια υπόθεση, είναι και μία επίσης 19χρονη ημεδαπή.

Από την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, διαπιστώθηκε ότι το θύμα είχε μεταβεί στην Δραπετσώνα σε οικία που διέμεναν οι δράστες, σε στιγμή που η 19χρονη ήταν μόνη της και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της προσπάθησε να την παρενοχλήσει. Ωστόσο εισήλθε στην οικία ο 34χρονος και μόλις αντιλήφθηκε το περιστατικό, άρχισε να κτυπάει με τα χέρια και ένα ανεμιστήρα το θύμα στο κεφάλι. Στη συνέχεια τον έδεσαν, τον έβαλαν σε αυτοκίνητο και τον οδήγησαν στα Λιμανάκια της Βάρκιζας, όπου συνεχίσθηκε ο ξυλοδαρμός και στο τέλος ο εμπρησμός του θύματος.

Κατόπιν, μετέβησαν στην προαναφερόμενη οικία και προσπάθησαν να την καθαρίσουν, την έβαψαν και απομάκρυναν όσα έπιπλα είχαν ίχνη αίματος. Αρωγός τους στην προσπάθεια αυτή ήταν και μία 19χρονη ημεδαπή.

Οι δράστες εξεταζόμενοι επιβεβαίωσαν τα παραπάνω περιστατικά.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, παρέπεμψε την υπόθεση σε Τακτικό Ανακριτή και εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης σε βάρος του 34χρονου και της 19χρονης, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν.
Πηγή : thetoc.gr