Τρίτη 9 Αυγούστου 2022

Ο Βενιζέλος έκανε κριτική για νόμο του 1994 τον οποίο ο ίδιος ψήφισε

 


Απάντηση στην κριτική που άσκησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος για την παρακολούθηση του κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη απάντησε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, με άρθρο του στο Protagon.

Ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι βουλευτές και ευρωβουλευτές πρέπει να απαγορεύεται εκ του Συντάγματος γενικά και καθ'ολοκληρίαν να παρακολουθούνται. Και αναφέρει: «ο εκτελεστικός νόμος 2225/1994 προβλέπει ειδικά στο άρθρο 3 τις εγγυήσεις για την άρση του απόρρητου των επικοινωνιών χωρίς να διαλαμβάνει καμία απολύτως εξαίρεση για οποιαδήποτε κατηγορία πολιτών. Ο νόμος αυτός, τον οποίο υπέγραψε ως συναρμόδιος υπουργός ο κ. Βενιζέλος, ισχύει περίπου με το ίδιο περιεχόμενο έως σήμερα. Ούτε, βεβαίως, στο σύγγραμμά του αναφέρει οτιδήποτε σχετικά με την επέκταση της προστασίας των βουλευτών πέρα από την μη υποχρεωτική μαρτυρία. Εάν, όπως διατείνεται ο κ. Βενιζέλος, δεν υπάρχει καν νομιμοφάνεια στην άρση απορρήτου ενός βουλευτή επειδή αυτός αυτονοήτως προστατεύεται συνολικά, είναι απορίας άξιο πως δεν είχε μνημονευθεί η εξαίρεση αυτή στον νόμο και στο σύγγραμμα του».

Το άρθρο του Γιώργου Γεραπετρίτη:

Σε κείμενο που ανήρτησε ο καθηγητής Ευάγγελος Βενιζέλος χαρακτήρισε αντισυνταγματική την άρση απορρήτου του κινητού τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία έγινε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για λόγους εθνικής ασφάλειας. Για την πλήρη κατανόηση, επισημαίνω ότι ο κ. Βενιζέλος δεν χαρακτήρισε παράνομη την επισύνδεση επειδή δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία ή επειδή δεν συνέτρεχαν εν προκειμένω οι ουσιαστικές προϋποθέσεις εθνικής ασφάλειας. Επικαλέστηκε ότι βουλευτές και ευρωβουλευτές απαγορεύεται εκ του Συντάγματος γενικά και καθ’ ολοκληρίαν να παρακολουθούνται για οποιονδήποτε λόγο. Με τον τρόπο αυτό αποκλείεται η συζήτηση για τις (αναγκαίες) πρόσθετες ασφαλιστικές δικλείδες, πέρα από την εισαγγελική έγκριση και τον έλεγχο της αρμόδιας συνταγματικής αρχής. Αν κάτι δεν επιτρέπεται γενικά, καμία ασφαλιστική δικλείδα δεν μπορεί να νομιμοποιήσει μια αντισυνταγματική ενέργεια. Ας απομονώσουμε, όμως, τη συζήτηση από τα πολιτικά της χαρακτηριστικά και ας δούμε μόνο τα τεχνικά νομικά.

Ο κ. Βενιζέλος στηρίζει το επιχείρημα του περί καθολικής εξαίρεσης βουλευτών (και κατ’ επέκταση ευρωβουλευτών λόγω της ενωσιακής διάταξης του άρθρου 343 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε συνδυασμό με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου 7) στον συνδυασμό δύο συνταγματικών διατάξεων.

Διάταξη πρώτη: Ο βουλευτής δεν έχει υποχρέωση μαρτυρίας για πληροφορίες που έλαβε κατά την άσκηση των καθηκόντων του (άρθρο 61 παρ. 3).

Διάταξη δεύτερη: Νόμος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας (άρθρο 19 παρ. 1). Στον συλλογισμό ελλοχεύουν, κατά την άποψη μου, λογικά και ερμηνευτικά σφάλματα που καθιστούν το συμπέρασμα μη υποστηρίξιμο.

Πρώτον, υφίσταται ερμηνευτικό άλμα από την εξαίρεση βουλευτών από την υποχρέωση μαρτυρίας στην καθ’ ολοκληρίαν εξαίρεση από τη νόμιμη άρση απορρήτου. Η σύνδεση των δύο είναι εντελώς αυθαίρετη: η εξαίρεση από την υποχρέωση μαρτυρίας είναι ένα υποκειμενικό/προσωπικό δικαίωμα περιορισμένης έκτασης και αφορά, κατά τη γραμματική της διατύπωση, αποκλειστικά και μόνο τη μαρτυρία. Η επέκταση ώστε να καταλάβει οποιαδήποτε άρση απορρήτου είναι πέρα από κάθε έννοια αιτιώδους συνάφειας. Και, επιπλέον, ενόσω το Σύνταγμα θέλει η προστασία από τη μαρτυρία να αφορά μόνο πληροφορίες που περιήλθαν σ’ αυτόν ή δόθηκαν από αυτόν κατά την άσκηση των καθηκόντων του, δηλαδή στο πλαίσιο της πολιτικής και δημόσιας δραστηριότητάς του σύμφωνα με τον ίδιο τον κ. Βενιζέλο, με την αναιτιώδη επέκταση θα φτάναμε στην απόλυτη στεγανοποίηση για οποιαδήποτε πληροφορία, την οποία όμως το Σύνταγμα δεν ήθελε να προστατεύσει.

Δεύτερον, υφίσταται ερμηνευτικό άλμα στην καθολική απαγόρευση μιας ολόκληρης κατηγορίας πολιτών από την άρση απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας. Το άρθρο 19 παρ. 1, το οποίο είναι αυτονοήτως ειδικό ως προς την άρση απορρήτου έναντι οποιασδήποτε άλλης διάταξης, δεν εξουσιοδοτεί τον νόμο να εξαιρέσει υποκείμενα αλλά μόνο να θέσει τις «εγγυήσεις» υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από το απόρρητο. Οι εγγυήσεις αυτές μπορεί να είναι διαβαθμισμένες ανά κατηγορία (για παράδειγμα να προβλέπονται πρόσθετες εγγυήσεις για κρατικούς λειτουργούς), αλλά δεν μπορεί να συνεπάγονται την παροχή καθολικής εξαίρεσης. Αυτό θα ήταν εκτός του γράμματος του Συντάγματος και θα συνιστούσε παρέκκλιση από την αρχή της ίσης μεταχείρισης χωρίς συνταγματικό έρεισμα, παρέχοντας μια αδικαιολόγητη προνομία έναντι των υπολοίπων πολιτών.

Τρίτον, καταγράφεται η λανθάνουσα παραδοχή ότι εξ ορισμού ένας βουλευτής ή ευρωβουλευτής δεν μπορεί να λειτουργεί επί ζημία της εθνικής ασφάλειας και άρα δεν πληρούται η τελολογία της συνταγματικής πρόβλεψης για την άρση του απορρήτου. Πιστεύω ότι αυτή η σκέψη δεν μπορεί με κανένα τρόπο να περάσει τη συνταγματική δοκιμασία. Οχι μόνο διότι θα έπληττε ουσιωδώς το ωφέλιμο αποτέλεσμα της άρσης του απορρήτου αλλά κυρίως διότι οι προνομίες που χορηγεί το Σύνταγμα στο πολιτικό προσωπικό δεν διευρύνονται κατά βούληση για να επιφέρουν μια αενάως ανοιχτή προστασία. Ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Εξαιρέσεις από γενικώς ισχύοντες συνταγματικούς κανόνες, κατεξοχήν υπέρ μελών της εκτελεστικής και της νομοθετικής λειτουργίας, θα πρέπει να ερμηνεύονται στενά. Αυτό δεν συνιστά μόνο ερμηνευτική αρχή του Συντάγματος αλλά και δικαιοπολιτική ανάγκη. Διαφορετικά δημιουργείται ένας χώρος απόλυτης έλλειψης λογοδοσίας και ευθύνης. Και, όπως δυστυχώς απέδειξε η πράξη στο πρόσφατο παρελθόν, η ιδιότητα του βουλευτή δεν σημαίνει άνευ ετέρου και πίστη στη δημοκρατία και τους θεσμούς.

Τέταρτον, λανθάνει επίσης η παραδοχή ότι το νομικό ερώτημα εάν βουλευτές και ευρωβουλευτές απολαύουν απόλυτης προστασίας απορρήτου υπό οποιανδήποτε συνθήκη προέκυψε το πρώτον σήμερα. Οι δύο συνταγματικές διατάξεις περί άρσης απορρήτου και προστασίας βουλευτών από μαρτυρία ισχύουν αυτούσιες από το 1975. Εάν πράγματι υπήρχε η αντίληψη ότι υφίσταται ασάφεια ως προς το εύρος της προστασίας του πολιτικού προσωπικού, ο νομοθέτης θα το είχε επιλύσει, όπως πάντοτε συμβαίνει σε κάθε συνταγματική αμφισημία. Εντούτοις, ο εκτελεστικός νόμος 2225/1994 προβλέπει ειδικά στο άρθρο 3 τις εγγυήσεις για την άρση του απόρρητου των επικοινωνιών χωρίς να διαλαμβάνει καμία απολύτως εξαίρεση για οποιαδήποτε κατηγορία πολιτών. Ο νόμος αυτός, τον οποίο υπέγραψε ως συναρμόδιος υπουργός ο κ. Βενιζέλος, ισχύει περίπου με το ίδιο περιεχόμενο έως σήμερα. Ούτε, βεβαίως, στο σύγγραμμά του αναφέρει οτιδήποτε σχετικά με την επέκταση της προστασίας των βουλευτών πέρα από την μη υποχρεωτική μαρτυρία. Εάν, όπως διατείνεται ο κ. Βενιζέλος, δεν υπάρχει καν νομιμοφάνεια στην άρση απορρήτου ενός βουλευτή επειδή αυτός αυτονοήτως προστατεύεται συνολικά, είναι απορίας άξιο πως δεν είχε μνημονευθεί η εξαίρεση αυτή στον νόμο και στο σύγγραμμα του.

Το θεσμικό πλαίσιο της νόμιμης άρσης απορρήτου θα πρέπει να βελτιωθεί ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές αλλοδαπών εννόμων τάξεων. Σε μια εύλογη ισορροπία μεταξύ της διασφάλισης των δικαιωμάτων των πολιτών και της αποτελεσματικής υποστήριξης της εθνικής ασφάλειας. Στη δύσκολη αυτή εξίσωση απαιτείται δημιουργικό και καθαρό πνεύμα. Και σε καμία περίπτωση πολιτικοί συμψηφισμοί και προκρούστεια θεώρηση του Συντάγματος.Άφησαν ελεύθερο επικίνδυνο 36χρονο που απείλησε με κατσαβίδι τη σύντροφό του

 Σε ποινή φυλάκισης μόλις ενός έτους και δυο μηνών, με τριετή αναστολή και εφέσιμη, καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου επικίνδυνο 36χρονο που κατηγορείται ότι προσπάθησε να σκοτώσει την 26χρονη σύντροφό του με κατσαβίδι, μπροστά τα έντρομα μάτια του 5χρονου παιδιού τους.

Ο κακοποιός άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο συνήγορός του ζήτησε να του επιβληθούν περιοριστικά μέτρα ώστε να μην πλησιάζει την 26χρονη. 

Το δικαστήριο προκλητικά απέρριψε την πρόταση, κάνοντας την 26χρονη να ξεσπάσει σε κλάματα, φωνάζοντας “εμένα, ποιος θα με προστατεύσει τώρα που θα έρθει στο σπίτι μου και θα κάνει ξανά φασαρίες ή που μπορεί να με σκοτώσει;”.

Η 26χρονη Κ.Π. μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ, λέγοντας ότι “την επόμενη φορά θα κάνετε θέμα την δολοφονία μου”. Η ίδια ανέφερε ότι δεν είχε χρήματα μέχρι τώρα για να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα και ότι ξεκίνησε να δουλεύει μόλις πριν 3 εβδομάδες. Όπως είπε, ο καβγάς της περασμένης Κυριακής αφορούσε τα χρήματα που δεν της έδινε για να ψωνίσει από γειτονικό μίνι μάρκετ, ώστε να ετοιμάσει φαγητό.

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του δεν παραδέχθηκε ότι της επιτέθηκε με κατσαβίδι, αλλά το είχε στα χέρια του για να επισκευάσει κάποια βλάβη στο σπίτι. Τα δε χτυπήματα και ο τραυματισμός της 26χρονης “προήλθαν, αφότου της πέταξε ένα μπουκάλι, γλίστρησε και έπεσε”.
Δασκαλεμένος από συντρόφους των ΜΚΟ ο λαθροπακιστανός δολοφόνος με φτηνή δικαιολογία

 Όποιος έφαγε την δικαιολογία του λαθροπακιστανού δολοφόνου, ότι το θύμα μίλησε άσχημα για το Μωάμεθ, έπεσε κορόιδο των ΜΚΟ που τον δασκάλεψαν για να μπλέξει την θρησκεία.

Οι σύντροφοι ξεχνάνε ότι εδώ είναι Ελλάδα και δεν παίζει τέτοια φτηνή δικαιολογία.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά το πέρας της απολογίας του ο 22χρονος Πακιστανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 17χρονης Νικολέτας στο σπίτι της κοπέλας στο Περιστέρι.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε το έγκλημα και ενώπιον της 25ης τακτικής ανακρίτριας, προσπάθησε όμως να δικαιολογηθεί δασκαλεμένος απο τους συντρόφους, λέγοντας ότι το μοιραίο απόγευμα της 1ης Αυγούστου θόλωσε όταν το θύμα μίλησε άσχημα για το Μωάμεθ.

Φέρεται να υποστήριξε πως ήταν ένα αγαπημένο ζευγάρι και εκείνος ζητούσε από την κοπέλα να τον βοηθήσει με τα χαρτιά του, ώστε να φύγουν και να παντρευτούν στην Ιταλία. «Μου ζήτησε να γίνω χριστιανός και εκεί λογομαχήσαμε. Η Νικολέτα μίλησε άσχημα για τον Μωάμεθ. Εκεί της έκανα κεφαλοκλείδωμα από πίσω για ελάχιστα δευτερόλεπτα και της έλεγα «ζήτα συγγνώμη, ζήτα συγγνώμη», μέχρι που είδα τα μάτια της κλειστά και να μην αντιδρά. Νόμιζα ότι λιποθύμησε για αυτό και της έριξε νερό και άναψα τον ανεμιστήρα. Την άφησα έτσι μάζεψα τα πράγματα μου και έφυγα. Πήγα στη Θεσσαλονίκη για να μείνω μακριά της και την επόμενη ημέρα έμαθα από την τηλεόραση τι έγινε».

Ο κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε ότι έχει μετανιώσει για τις πράξεις του και ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας όμως ότι δεν μπορεί να αντικρίσει τη μητέρα της Νικολέτας στα μάτια.

Ο λαθροπακιστανός είχε μάλιστα το θράσος να πει ότι τα διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας που έχουν δηλωθεί για το πρόσωπό του στις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για λάθος των αστυνομικών την ώρα που τα σημείωναν και δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα.
Ακροαριστεροί αντιεξουσιαστές δεν θέλουν το ΜΕΤΡΟ στα Εξάρχεια τα θέλουν φωλιά κακοποιών

 Προκλητικοί αντιεξουσιαστές που θέλουν τα Εξάρχεια, φωλιά κάθε είδους κακοποιών και λαθρομεταναστών, αντιδρούν που θα φτάσει το ΜΕΤΡΟ στην περιοχή τους.

Ξεκίνησαν οι εργασίες για το Μετρό στην πλατεία στα Εξάρχεια, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, γιατί οι ακροαριστεροί δεν θέλουν.

Αντιεξουσιαστές και περιθωριακοί κάτοικοι πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους στα Εξάρχεια, καταλήγοντας στην πλατεία, όπου γίνονται οι εργασίες και είναι παράλληλα, συγκεντρωμένοι άνδρες των ΜΑΤ.

Όσοι συμμετείχαν στην πορεία φώναζαν συνθήματα και κρατούσαν πανό όπου είχαν γράψει: «Ζωή, Ελευθερία, Δημιουργία. Όχι σε σταθμό Μετρό, όχι Μετρό στην πλατεία Εξαρχείων».Οικονόμου: Επίμονα και περιέργως αρνείται να ενημερωθεί ο Ν. Ανδρουλάκης για την παρακολούθηση

 


Aναλυτικά η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου

Πριν από λίγες ημέρες περιήλθε σε γνώση του Πρωθυπουργού το γεγονός ότι τον Σεπτέμβριο του 2021, την περίοδο που ο κ. Ανδρουλάκης κατείχε μόνο το αξίωμα του ευρωβουλευτή και ήταν υποψήφιος Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών προέβη σε νόμιμη επισύνδεση στο κινητό τηλέφωνό του. Η διαδικασία αυτή είχε την έγκριση ανώτατης εισαγγελέως, όπως ακριβώς ορίζει η διάταξη που ψηφίστηκε το 2018 από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Διήρκεσε τρεις μήνες και διεκόπη αυτόματα, όπως προβλεπόταν από τον νόμο, λίγες μέρες αφότου εκλέχτηκε ο κ. Ανδρουλάκης Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ. 

Παρότι είναι σαφές ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, ο χειρισμός εκ μέρους της ΕΥΠ ήταν λανθασμένος  και ελλιπής, καθώς υποτιμήθηκαν οι πολιτικές διαστάσεις της υπόθεσης αυτής. Εξαιτίας της φύσης της υπόθεσης θα έπρεπε η ηγεσία της ΕΥΠ να είχε ενημερώσει την πολιτική αρχή στην οποία υπάγεται. Η υπηρεσία   δεν επέδειξε το απαραίτητο, σε τέτοιες περιπτώσεις,  αισθητήριο, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα στενά υπηρεσιακά και πάντως εντός των ορίων της νομιμότητας. Είναι σαφές ότι δεν υπήρξε εγκαίρως ενημέρωση   για τη νόμιμη παρακολούθηση του τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη, παρότι η ΕΥΠ βρίσκεται υπό την εποπτεία του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Για αυτό και ο Πρωθυπουργός ζήτησε και έλαβε την παραίτηση του Διοικητή της ΕΥΠ.

Η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Γραφείου του Πρωθυπουργού , ο οποίος  ανέλαβε ευθαρσώς την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, ήταν μια πολιτική κίνηση ευθιξίας και συνέπεια του ανεπαρκούς χειρισμού από μεριάς ΕΥΠ. 

Ο Πρωθυπουργός έκανε σαφές με τη χθεσινή του δήλωση ότι, αν και η διαδικασία ήταν νόμιμη στις επιμέρους εκφάνσεις της, ήταν λανθασμένη εν συνόλω και δεν θα την επέτρεπε, ως έχων την εποπτεία της ΕΥΠ, αν είχε λάβει γνώση των σχετικών διαδικασιών πριν από την έναρξη της επισύνδεσης. Επειδή, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, «η παρακολούθηση ενός πολιτικού προσώπου ασφαλώς και προϋποθέτει εγγυήσεις πέρα και από την κρίση ακόμη ενός έμπειρου και ικανού δικαστικού λειτουργού». 

«Δεν είναι εθνικά επωφελές να ρίξουμε το λίθο του αναθέματος στην ΕΥΠ»

Η λανθασμένη διαχείριση της επισύνδεσης στο τηλέφωνο του κ. Ανδρουλάκη δεν πρέπει όμως επουδενί να μας οδηγήσει σε επικίνδυνες ατραπούς. Αρχικά, δεν είναι εθνικά επωφελές να ρίξουμε το λίθο του αναθέματος στην ΕΥΠ. Όπως διευκρίνισε ο Πρωθυπουργός, η προσφορά της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι σημαντική. Αποτυπώνεται εμφατικά στην ετοιμότητα της Ελλάδος να αντιμετωπίσει προκλήσεις, όπως αυτές στον Έβρο ή στο Αιγαίο. Αποτυπώνεται  στη διαρκή διπλωματική και αμυντική μας θωράκιση, αλλά και στην καθημερινή μάχη της κοινωνίας με την τρομοκρατία και το έγκλημα. Ένα ολίσθημα, συνεπώς, ένα λάθος, δεν μπορεί να σκιάσει ένα έργο με μετρήσιμο εθνικό όφελος. Και δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να αντιληφθεί πόσο πολύτιμες είναι οι αξιόπιστες πληροφορίες σε έναν σύνθετο κόσμο που  ζούμε. 

Οφείλω να υπενθυμίσω ότι η Εθνική Ασφάλεια είναι το υπερσύνολο της ασφάλειας, καθώς επί της ουσίας περιλαμβάνει έναν ευρύ τομέα που καλύπτει την εξωτερική πολιτική, την εθνική άμυνα, την εσωτερική ασφάλεια και ειδικά θέματα, όπως είναι για παράδειγμα η κυβερνοασφάλεια. Στην περίπτωση της Ελλάδας, μετά και τη δημιουργία διακριτού Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, περιλαμβάνει και αυτό τον τέταρτο τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπηρεσίες πληροφοριών που είναι επιφορτισμένες με την εθνική ασφάλεια συνεργάζονται και εμπλέκονται σε υποθέσεις που αφορούν και τα τέσσερα, για παράδειγμα, προαναφερόμενα Υπουργεία. Η Ελλάδα είχε επί χρόνια, εσφαλμένα, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών με κύρια αρμοδιότητα την Εθνική Ασφάλεια υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, το οποίο είναι αρμόδιο για την εσωτερική ασφάλεια της χώρας και μόνο. Το 2015 το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Ελληνική Αστυνομία, απέκτησαν τη δική τους υπηρεσία πληροφοριών εσωτερικής ασφάλειας και εκ των πραγμάτων δεν υπήρχε κανένας λόγος η ΕΥΠ να παραμένει υπό την ευθύνη του συγκεκριμένου Υπουργείου. 

Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Κυβέρνησή μας, είναι η πρώτη που έκανε που σημαντικά βήματα για τη δημιουργία Συστήματος Εθνικής Ασφάλειας στην Ελλάδα. Σε αυτά περιλαμβάνονται η μετατροπή του ΚΥΣΕΑ σε Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, η δημιουργία θέσης Συμβούλιου Εθνικής Ασφάλειας στο Γραφείο του Πρωθυπουργού και η υπαγωγή του ελέγχου της ΕΥΠ στο Γραφείο του Πρωθυπουργού. Στην καρδιά, δηλαδή, της διακυβέρνησης, που έχει και την ευθύνη συντονισμού όλων των Υπουργείων. 

Τι συμβαίνει στις άλλες χώρες, πού υπάγεται η ΕΥΠ

Επειδή, με αφορμή την υπόθεση του κ. Ανδρουλάκη και την επίσημη τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά περί συγκεντρωτισμού εξουσιών, θα ήθελα να πληροφορήσω ότι στη Γερμανία, για παράδειγμα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών, υπεύθυνη για την προστασία της εθνικής ασφάλειας της χώρας, υπάγεται απευθείας στο Γραφείο του Καγκελάριου. Στην Ιταλία η υπεύθυνη για την προστασία της εθνικής ασφάλειας υπηρεσία υπάγεται στον Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην Πορτογαλία η υπεύθυνη για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, υπάγεται στο Γραφείο του Πρωθυπουργού. Στη Σλοβενία η σχετική υπηρεσία επίσης υπάγεται απευθείας στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, όπως και στην Πολωνία. Στη Νέα Ζηλανδία η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπάγεται επίσης στον Πρωθυπουργό. Στον Καναδά ο Πρωθυπουργός προεδρεύει του Οργάνου που συντονίζει τις υποθέσεις εθνικής ασφάλειας που ξεπερνούν την επιμέρους ευθύνη υπουργών για υπηρεσίες πληροφοριών και μέσω αυτού έχει αυξημένη εποπτεία στη δραστηριότητα των υπηρεσιών πληροφοριών. Στη Μεγάλη Βρετανία ο Πρωθυπουργός, υποστηριζόμενος από τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, έχει την κύρια ευθύνη για το σύστημα εθνικής ασφάλειας, εξού και των υπηρεσιών πληροφοριών, που ασχολούνται με ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Τέλος, στις Η.Π.Α. ο Πρόεδρος, υποστηριζόμενος από το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, έχει την ευθύνη και το συντονισμό των διαφορετικών υπηρεσιών πληροφοριών. Αυτές είναι πρακτικές που ακολουθούνται σε ευνομούμενα και προηγμένα δημοκρατικά κράτη σε όλο τον πλανήτη και έχουν αποδώσει  για τα κράτη αυτά αποτελέσματα. 

«Το Κράτος και η Δημοκρατία μας δεν πρέπει και δεν μπορούν να είναι αφελείς»

Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και να μην ονειροβατούμε, οφείλουμε να δεχθούμε ότι η Δημοκρατία, μέσω θεσμικών δικλείδων αυτοπροστατεύεται και διασφαλίζεται. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με το Κράτος, το οποίο, για να επιβιώσει από κάθε είδους απειλές, χρειάζεται να εξασκεί μέσα αυτοπροστασίας, εντός πάντοτε του πλαισίου των νόμων. Για να έχουμε, όμως, ισχυρή Δημοκρατία και ισχυρό Κράτος, προϋποτίθεται μια ισχυρή και ασφαλής Πατρίδα. Ειδικά, σε μια εξαιρετικά επιβαρυμένη εποχή -που αντιμετωπίζουμε πάμπολλες απειλές, παραδοσιακού και υβριδικού τύπου- η ανάγκη αυτή είναι σαφώς μεγαλύτερη. 

Για λόγους λοιπόν εθνικής επιβίωσης, μέσα μάλιστα σε μια εποχή τεράστιων κρίσεων και προκλήσεων, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και χρήσιμοι, η Πατρίδα, το Κράτος και η Δημοκρατία μας δεν πρέπει και δεν μπορούν να είναι αφελείς. Επιβάλλεται, στο όνομα της προστασίας του δημόσιου και εθνικού συμφέροντος, να αξιοποιούμε όλα τα νόμιμα εργαλεία. Ένα μέσο αυτοπροστασίας της Πατρίδας, του Κράτους και της Δημοκρατίας είναι και οι νόμιμες επισυνδέσεις των τηλεπικοινωνιών. Συμβαίνουν σε κάθε φιλελεύθερο και δημοκρατικό Κράτος, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Συμβαίνουν και στην Ελλάδα επί δεκαετίες. Η Ελλάδα, μάλιστα, έχει ένα από τα πιο αυστηρά πλαίσια για τις επισυνδέσεις από όλα τα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης. Θα ήταν ωραίο να ζούμε σε ένα αγγελικό κόσμο, που όλες αυτές οι υπηρεσίες και διεργασίες δεν θα ήταν απαραίτητες, δεν θα είχαν λόγο ύπαρξης. Αλλά, η ουτοπία αυτή δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στο πώς ζούμε και στο πώς θα έπρεπε να ζούμε είναι τόσο μεγάλη, ώστε όποιος αφήνει αυτό πού γίνεται για εκείνο που θα έπρεπε να γίνεται, προετοιμάζει την καταστροφή της Πατρίδας, παρά τη σωτηρία της. Για αυτό και ο Πρωθυπουργός επεσήμανε χθες ότι «έχουμε ιερή υποχρέωση να ισορροπούμε ανάμεσα στην ασφάλεια του τόπου και των πολιτών και στην προστασία των θεμελιωδών αρχών που προστατεύουν την ιδιωτική σφαίρα και το απόρρητο των επικοινωνιών».

Αυστηρότερες δικλείδες για τις νόμιμες επισυνδέσεις άμεσα με ΠΝΠ

Παρά ταύτα, ο χειρισμός της υπόθεσης με τον κ. Ανδρουλάκη έδειξε ότι επιβάλλονται βελτιώσεις, ώστε να μην ξαναβρεθούμε πάλι σε ανάλογη δύσκολη θέση. Στο χειρισμό αυτό δεν υπάρχει νομικό σφάλμα. Επειδή, όμως, είναι προφανής η διάσταση νομικού και πολιτικά ορθού, το κενό αυτό χρήζει θεσμικής αντιμετώπισης. Απαιτείται όχι μόνο η βελτίωση της επιχειρησιακής επάρκειας της ΕΥΠ, αλλά και η συνολική επαναξιολόγηση του πλαισίου ελέγχου και εποπτείας της. Για αυτό και η Κυβέρνηση συμφώνησε άμεσα στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία προφανώς και θα λειτουργήσει υπό συνθήκες που η φύση του αντικειμένου που θα ερευνήσει, επιβάλλει. Ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι θα είναι ανοιχτός σε κάθε δημιουργική ιδέα που θα ενισχύει τους μηχανισμούς λογοδοσίας μιας τόσο  κρίσιμης υπηρεσίας για την ασφάλεια της χώρας, υιοθετώντας «προτάσεις που θα ενισχύουν τη διαφάνεια στη δράση των μυστικών μας υπηρεσιών χωρίς, προφανώς, να εμποδίζουν την αποστολή τους. Ξεκινώντας, σίγουρα, από τις αυστηρότερες δικλίδες σε ό,τι αφορά τις νόμιμες επισυνδέσεις. Αυτό πρέπει να γίνει και θα γίνει άμεσα με την έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου». Η Πράξη αυτή θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα, θα περιλαμβάνει δύο κατηγορίες. Πρώτ’ απ’ όλα την παροχή  γνώμης από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την τοποθέτηση του Διοικητή της ΕΥΠ και δεύτερον την επαναφορά και δεύτερου εισαγγελικού φίλτρου, δηλαδή και δεύτερης γνώμης εισαγγελέα πριν την έναρξη της νόμιμης επισύνδεσης.

4 αλλαγές στην λειτουργία της ΕΥΠ

Στην κατεύθυνση αυτή, επίσης, ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε 4 πεδία αλλαγών που θα προτείνει η Κυβέρνηση:

1ον. Ενίσχυση της λογοδοσίας της ΕΥΠ και της εποπτείας του Κοινοβουλίου μέσω της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

2ον. Αναβάθμιση του ρόλου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας για την καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριών και της ΕΥΠ.

3ον. Θωράκιση του πλαισίου νόμιμων επισυνδέσεων για πολιτικά πρόσωπα.

4ον.  Αλλαγές στο εσωτερικό της ΕΥΠ για την ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, της διαφάνειας, της εξωστρέφειας και της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η θέση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης είναι ξεκάθαρα υπέρ της πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης, στο πλαίσιο που θέτει ο νόμος, αλλά και η φύση των ζητημάτων αυτών. Οι απαντήσεις θα δοθούν με το δέοντα τρόπο και ήδη έχει δρομολογηθεί η αποκατάσταση των συνεπειών του λανθασμένου χειρισμού  που τελέστηκε. Η Κυβέρνηση χειρίζεται όλα τα θέματα, πόσω μάλλον τέτοια, με θεσμικό σεβασμό και με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, τηρώντας αυστηρά, όσα ορίζει ο νόμος. Κατά συνέπεια, η Κυβέρνηση δεσμεύεται να γίνει με σοβαρότητα ό,τι απαιτείται σε θεσμικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο για τη διερεύνηση της υπόθεσης της νόμιμης επισύνδεσης στο τηλέφωνο του κ. Ανδρουλάκη. Ο Πρόεδρος της Βουλής χθες ενημέρωσε την Κυβέρνηση για το αίτημα του κ. Τσίπρα για τη διακοπή των θερινών διακοπών της Βουλής και τον ορισμό έκτακτης συζήτησης Προ Ημερησίας Διάταξης για το θέμα αυτό στην Ολομέλεια. Η Κυβέρνηση συμφώνησε στην επίσπευση του ανοίγματος της Βουλής στις 22 Αυγούστου και τον ορισμό της συζήτησης αυτής εντός εκείνης της εβδομάδας. Σημειώνεται ότι η Ολομέλεια της Βουλής είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου.

«Ο Ανδρουλάκης επίμενα και περιέργως αρνείται να ενημερωθεί»

Θέλω, όμως, να αναφερθώ και στη στάση του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος επίμονα και περιέργως αρνείται να ενημερωθεί από την Κυβέρνηση για όσα έγιναν. Στην ουσία, ο κ. Ανδρουλάκης απορρίπτει και δεν αξιοποιεί καμιά θεσμική δυνατότητα ενημέρωσης: ούτε από την Κυβέρνηση, ούτε από το Κοινοβούλιο, ούτε από τις Δημόσιες Αρχές. Και ενώ αρνείται να ενημερωθεί αρμοδίως και ενδελεχώς, προβαίνει σε μια πλειάδα δηλώσεων που βασίζονται σε συμπεράσματα αυθαίρετα, χωρίς να έχει γνώση όλων των γεγονότων. 

Η νομιμότητα της επισύνδεσης στο τηλέφωνο του κ. Ανδρουλάκη δεν αμφισβητείται, αν και πολιτικά, όπως πολλές φορές έχουμε πει, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί. Θα προτρέψω τον κ. Ανδρουλάκη και όλους όσους προσποιούνται ότι αμφιβάλλουν για τη νομιμότητα να ανατρέξουν σε σειρά νομικών εγγράφων, αλλά και στο νόμο 2225/1994. Εκεί θα βρουν όλα τα σχετικά με τις νόμιμες επισυνδέσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας, που δεν εξαιρούν κανένα πρόσωπο, κανένα υποκείμενο από το πεδίο εφαρμογής. Γιατί στη Δημοκρατία, όσον αφορά στο νόμο, δεν υπάρχουν πατρίκιοι και πληβείοι. Στο  νόμο 2225/1994 βρίσκονται, επίσης, και οι υπογραφές όλων όσων τον εισηγήθηκαν.

Να υπενθυμίσω ακόμη ότι η νομιμότητα και η συνταγματικότητα της επισύνδεσης κρίθηκε θετική και από την αρμόδια Εισαγγελέα. Επιπλέον, τη νομιμότητα της επισύνδεσης αξιολογεί και η ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, η οποία και θα εκδώσει το σχετικό πόρισμα.

«Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει προμηθευτεί σύστημα Predator»

Σε ό,τι αφορά το Predator και άλλα κακόβουλα λογισμικά, μέσω των οποίων έχει γίνει παρακολούθηση ή απόπειρα παρακολούθησης δεκάδων πολιτικών και δημόσιων προσώπων στην Ευρώπη, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η Ελληνική Κυβέρνηση δεν τα έχει προμηθευτεί και καμιά αρχή ασφαλείας και κρατική υπηρεσία στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί τα εν λόγω λογισμικά. Πρόκειται για ακόμη μια αξιοπρόσεκτη επιμονή του κ. Ανδρουλάκη, αλλά και άλλων, η άρνηση και αυτής της πραγματικότητας.

Ο Πρωθυπουργός συνόψισε χθες, λέγοντας ότι εδώ και τρία χρόνια έχουμε αποδείξει ότι διδασκόμαστε από τις αστοχίες, για να γινόμαστε καλύτεροι. Ο ίδιος δεν κρύφτηκε ποτέ μπροστά σε δυσκολίες ή ευθύνες. Σε μία συχνά μοναχική αλλά σταθερή μάχη αυτοκριτικής και προσπάθειας διαρκούς βελτίωσης.

Χάνοντας, ίσως, προς στιγμήν κάποιες μάχες με χρόνιες παθογένειες. Κερδίζοντας, όμως, τον πόλεμο των μεγάλων στοιχημάτων. Και κυρίως, χωρίς να χάνει ποτέ, μα ποτέ, το στόχο μιας ισχυρής, Δημοκρατικής, ευρωπαϊκής και εθνικά αυτοδύναμης Ελλάδας.

Καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να επιδείξουν την οφειλόμενη προς το Σύνταγμα και την Πατρίδα μας υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Να μην θυσιάσουν στο όνομα του μικροκομματισμού τους θεσμούς άμυνας και αυτοπροστασίας του Πολιτεύματός μας, του Κράτους μας και της Πατρίδας μας. Η αστάθεια δεν είναι εθνικά ωφέλιμη και δεν πρέπει να κάνουμε από μόνοι μας ό,τι θα εύχονταν όσοι εκτός Ελλάδος, ενδεχομένως  απεργάζονται, οποιοδήποτε σχέδιο αποσταθεροποίησης της χώρας. 

Μαζί με την καθαρή θέση ότι δεν θα επιτρέψουμε να μείνει καμία σκιά για το ζήτημα που απασχολεί την επικαιρότητα, ξεκαθαρίζουμε σε κάθε κατεύθυνση    ότι η Ελλάδα είναι και ισχυρή και θεσμικά θωρακισμένη.

Ο Πακιστανός δολοφόνος της 17χρονης κυκλοφορούσε παράνομα στην χώρα - Είχε απορριφθεί το άσυλο

 


Ο Πακιστανός δολοφόνος λαθρομετανάστης, και ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, κυκλοφορούσε ελεύθερος εδώ και έναν χρόνο, ενώ είχε απορριφθεί η αίτηση ασύλου που είχε καταθέσει.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ο νεαρός είχε καταθέσει πέρσι τον Ιούλιο αίτημα για άσυλο, ωστόσο μέσα σε 15 μέρες και εν συνεχεία ο ίδιος κατέθεσε εκ νέου εκπρόθεσμη προσφυγή.

Η άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο Μετανάστευσης:

«Διευκρινίζεται ότι ο αλλοδαπός, φερόμενος ως δολοφόνος της 17χρονης, έχει καταθέσει μια φορά αίτημα Ασύλου, τον Ιούλιο του 2021, αίτημα το οποίο εντός 15 ημερών είχε απορριφθεί. Αίτημα επί του οποίοι κατέθεσε μεταγενέστερα εκπρόθεσμη προσφυγή. Στα αρχεία της Υπηρεσίας Ασύλου εμφανίζεται με μοναδικό φάκελο και έχει στην κατοχή του ένα δελτίο ταυτότητας αιτούντος άσυλο».

Η ανάρτηση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη:

Ο Πακιστανός κακοποιός σύμφωνα με πληροφορίες απο το protothema.gr, μέχρι πέρσι τον Αύγουστο κρατείτο στην Αμυγδαλέζα, όπως όρισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την απέλασή του, αλλά τελικά αφέθηκε ελεύθερος στο πλαίσιο της αποσυμφόρησης της δομής.

Eδώ και έναν χρόνο κρυβόταν από τις αρχές για να αποφύγει την απέλασή του, λίγες μέρες πριν τη δολοφονία της Νικολέττας κατέθεσε εκ νέου αίτηση για άσυλο ως προσφυγή στην εδώ και έναν χρόνο απορριφθείσα αίτησή του. 

Μία προσφυγή η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες θα εξεταζόταν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το MEGA, ο δολοφόνος της 17χρονης είχε στην κατοχή του τέσσερις ταυτότητες με διαφοροποιήσεις τόσο στο όνομα του ιδίου  όσο και των γονέων του, καθώς και στην ημερομηνία γέννησης, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατο μέχρι στιγμής να προσδιοριστεί η πραγματική του ηλικία.

Συγκεκριμένα στην πρώτη ταυτότητα δηλώθηκε με το όνομα Munasif Ashan, με ημερομηνία γέννησης τις 23/7/2001.

Στη δεύτερη ταυτότητα τα στοιχεία του διαφέρουν και εμφανίζεται με το όνομα Hasan Hasan και ημερομηνία γέννησης 1/1/1999.

Στην τρίτη ταυτότητα έχει ξανά το όνομα Munasif Ashan, αλλά με ημερομηνία γέννησης την 1/1/2001.

Στην τέταρτη ταυτότητα ο νεαρός Πακιστανός έχει και πάλι το ονοματεπώνυμο Munasif Ashan και ημερομηνία γέννησης 1/1/2001, αλλά αλλάζει μόνο το μητρώνυμο σε Shamin Akhtar.

Τώρα πρέπει να ερευνηθεί με ποιες από αυτές τις ταυτότητες έγινε και ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, και για την εκλογή του Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγους μήνες.Άσχημα νέα για τους συντρόφους - Οι μολότοφ είναι τελικά βόμβες με απόφαση του Αρείου Πάγου


 

Άσχημα τα νέα για τους συντρόφους και άντε τώρα να τους ηρεμήσει η Κουμουνδρούρου και να τους τάξει ότι έτσι και βγεί πάλι κυβέρνηση θα κάνει πλημμέλημα το κακούργημα της Μολότοφ, όπως και κάθε άλλο έγκλημα όπως οι βιασμοί.

Οι βόμβες μολότοφ είναι εκρηκτικοί και όχι εμπρηστικοί μηχανισμοί, ξεκαθαρίζει η πλήρης oλομέλεια του Αρείου Πάγου, απαντώντας έτσι εμμέσως και στο προκλητικό επιχείρημα-ερώτημα του συντρόφου Αλέξη Τσίπρα που εξέφρασε μέσα στη Βουλή «και τι κακό έχουν οι μολότοφ;».

Πενήντα επτά δικαστές ανέτρεψαν βούλευμα του Ναυτοδικείου Πειραιά, το οποίο απενεργοποίησε ποινικά το κοκτέιλ μολότοφ, κρίνοντας ότι όταν αυτό ρίπτεται σε εξωτερικό χώρο δεν αποτελεί εκρηκτικό, αλλά εμπρηστικό μηχανισμό. Ετσι, το Ναυτοδικείο έριξε στα μαλακά ναύτη ο οποίος ήταν μπροστάρης στα επεισόδια που είχαν γίνει το 2018 στο κέντρο της Αθήνας.

Τον Δεκέμβριο του 2018, έξω από τα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση για τη συμπλήρωση 10 ετών από τον θανάσιμο τραυματισμό του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Ακολούθησε πορεία προς την πλατεία Συντάγματος η οποία κατέληξε στην πλατεία Ομονοίας. Από εκεί ο μεγαλύτερος όγκος των συμμετεχόντων στην πορεία κινήθηκε προς την πλατεία Εξαρχείων. Εκεί ομάδες ατόμων, αφού έστησαν οδοφράγματα σε διάφορα σημεία της πλατείας και στους γύρω δρόμους, ξεκίνησαν το γνωστό κυνηγητό με τα ΜΑΤ πραγματοποιώντας «συνεχόμενες και σφοδρές επιθέσεις με ρίψεις βομβών μολότοφ σε βάρος των αστυνομικών», όπως αναφέρει η απόφαση του Αρείου Πάγου. Μετά από οδομαχίες και συγκρούσεις, στη συμβολή των οδών Σουλτάνη και Στουρνάρη συνελήφθη ένα νεαρό άτομο.

Την ώρα που οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να του περάσουν χειροπέδες, εκείνος αντιστάθηκε με κλωτσιές και μπουνιές. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο νεαρός φορούσε καλύπτρα προσώπου full face, γάντια μηχανής, μπουφάν και τζιν παντελόνι, όλα μαύρου χρώματος, και πρωτοστατούσε στις επιθέσεις ρίχνοντας μολότοφ (όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση, ήταν μπροστάρης σε ομάδα περίπου 20 ατόμων) και ξεχώριζε από τους άλλους, καθώς ήταν πιο αδύνατος και ευέλικτος. Στο πρόσωπο είχε «άσπρη σκόνη, πιθανόν σκεύασμα Maalox για αποφυγή των παρενεργειών από τα δακρυγόνα».

Οπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, ήταν ναύτης -Οπλίτης Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)- του Πολεμικού Ναυτικού. Με αφορμή τη σύλληψή του το Πενταμελές Δικαστικό Συμβούλιο του Ναυτοδικείου Πειραιά με βούλευμά του (16/2020) ουσιαστικά απενεργοποίησε ποινικά το κοκτέιλ μολότοφ και ελάφρυνε την ποινή όσων τις ρίχνουν. Σύμφωνα με το ομόφωνο βούλευμα του Ναυτοδικείου: «Η φύση του κοκτέιλ μολότοφ ως όπλου δεν ενδείκνυται για πρόκληση βλάβης σε ανθρώπους που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο.

Ως εμπρηστικός μηχανισμός πολύ μικρού μεγέθους είναι αποτελεσματικός όταν εκτοξεύεται σε οχήματα ή κτίρια όπου η φωτιά μπορεί να μεταδοθεί και επεκταθεί. Μπορεί να αποβεί θανατηφόρο όπλο όταν εντός των οχημάτων ή κτιρίων-στόχων βρίσκονται άνθρωποι που εγκλωβίζονται (βλέπε υπόθεση Marfin). Σε αυτήν την περίπτωση, πάντως, οι βλάβες δεν προκαλούνται από την ίδια τη μολότοφ, αλλά από την πυρκαγιά που αυτή προκαλεί». Σε άλλο σημείο το επίμαχο βούλευμα υπογραμμίζει: «Οι μολότοφ που πετούσε ο κατηγορούμενος αντικειμενικά δεν θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή σωματική βλάβη σε κάποιον για τους εξής λόγους: οι μόνοι άνθρωποι που βρίσκονταν στην ακτίνα βολής του ήταν οι άνδρες των ΜΑΤ. Αυτοί έφεραν εξάρτυση αντιμετώπισης ταραχών, δηλαδή ήταν αρκετά προστατευμένοι από ρίψεις μολότοφ. Το κοκτέιλ μολότοφ που εκτοξεύεται νύχτα είναι ορατό διότι φλέγεται και δεν έχει μεγάλη ταχύτητα βολής διότι ρίχνεται με το χέρι. Αρα υπάρχει χρόνος αποφυγής του.

Ακόμα κι αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καθίστατο δυνατή η αποφυγή του, δεν υπήρχε πιθανότητα εξάπλωσης της φωτιάς στη στολή αστυνομικών διότι, όπως οι μάρτυρες αστυνομικοί κατέθεσαν, δίπλα τους επιχειρούσε το θωρακισμένο όχημα εκτόξευσης νερού “Αίαντας”, που έσβηνε τυχόν φωτιά που προκαλούνταν από τις μολότοφ. Εκτός αυτού, είναι γνωστό ότι όλες οι διμοιρίες ΜΑΤ διαθέτουν φορητό πυροσβεστήρα». Και προσθέτει: «Επομένως, η εκ μέρους του κατηγορούμενου τέλεση της αξιόποινης πράξης της απόπειρας βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης θα πρέπει να αποκλειστεί», αλλά «ακόμα και η με ενδεχόμενο δόλο πράξη της απλής σωματικής βλάβης δεν ολοκληρώθηκε».

Ελα, όμως, που ο γνωστός από την υπόθεση της Novartis αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Ζαχαρής άσκησε αναίρεση υπέρ του νόμου στο βούλευμα του Ναυτοδικείου και η υπόθεση οδηγήθηκε στην πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία έκανε ομόφωνα δεκτή την αίτηση αναίρεσης. Η Ολομέλεια, με πρόεδρο την κυρία Μαρία Γεωργίου και τη συμμετοχή 6 αντιπροέδρων και 50 αρεοπαγιτών (σύνολο 57), αναφέρει, καταρχάς, ότι το Ναυτοδικείο «ομόφωνα βελτιώνει την κατηγορία σε βάρος του κατηγορούμενου». 

Ετσι, το βούλευμα του Ναυτοδικείου αναιρέθηκε ως προς τα βασικά εκείνα σημεία που αποφάνθηκε:

«1) Να μη γίνει κατηγορία σε βάρος του ναύτη ΟΒΑ για τις αξιόποινες πράξεις:

α) της έκρηξης από κοινού,

β) της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών υλών από κοινού, και

γ) της παράνομης χρήσης εκρηκτικών υλών, με την αιτιολογία, για την τελευταία, ότι η βενζίνη δεν θεωρείται εν προκειμένω εκρηκτικό υλικό,

2) να παραπεμφθεί ο κατηγορούμενος στο ακροατήριο του Πενταμελούς Ναυτοδικείου Πειραιώς για να δικαστεί για τις αξιόποινες πράξεις:

α) της απόπειρας απλής σωματικής βλάβης από κοινού σε βάρος δημόσιων υπαλλήλων (αστυνομικών) κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, μετά από μεταβολή της κατηγορίας από απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης από κοινού σε βάρος δημόσιων υπαλλήλων (αστυνομικών) κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους,

β) της διακεκριμένης παράνομης οπλοφορίας, και γ) της οπλοχρησίας».


με πληροφορίες απο το protothema.grΗ Κίνα συνεχίζει τα γυμνάσια «γύρω από την Ταϊβάν» - «Στα δικά μας ύδατα», τονίζει το κινεζικό υπουργείο Άμυνας

 O κινεζικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις να τα τερματίσει, πως συνεχίζει τα γυμνάσια που διεξάγει στα ύδατα και στους αιθέρες «γύρω από την Ταϊβάν» σήμερα Δευτέρα, πάντα σε αντίποινα για την επίσκεψη που έκανε στη νήσο που διεκδικεί το Πεκίνο η τρίτη τη τάξει στην ιεραρχία του κρατικού μηχανισμού των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι.

Η Κίνα άρχισε την Πέμπτη, την επομένη της αναχώρησης από την Ταϊπέι της κυρίας Πελόζι, της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, ασκήσεις «με πραγματικά πυρά» σε έξι μεγάλες ζώνες γύρω από την Ταϊβάν.

Τα γυμνάσια, υπό αυτή τη μορφή σε κάθε περίπτωση, επρόκειτο να ολοκληρωθούν το μεσημέρι (τοπική ώρα· στις 07:00 ώρα Ελλάδας) χθες Κυριακή, σύμφωνα με την κινεζική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών.

Αλλά συνεχίζονται σήμερα.

«Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (...) συνεχίζει να διεξάγει διυπηρεσιακές ασκήσεις στον θαλάσσιο και εναέριο χώρο γύρω από την Ταϊβάν», δίνοντας έμφαση σε γυμνάσια που προσομοιώνουν «ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις και εφόδους στη θάλασσα», ανέφερε σε ανακοίνωση της η Διοίκηση Ανατολικού Θεάτρου των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν, κατήγγειλε την «απόλυτη δυσαναλογία» της κινεζικής αντίδρασης, ιδίως των γυμνασίων, κατά τη διάρκεια των οποίων εκτοξεύθηκαν κινεζικοί βαλλιστικοί πύραυλοι.

Έπειτα από τις επικρίσεις της G7 και των ΗΠΑ, έδωσε στη δημοσιότητα μαζί με τον ιάπωνα και τον αυστραλό ομόλογό του κοινή ανακοίνωση με την οποία καλείται για άλλη μια φορά η Κίνα να σταματήσει τις στρατιωτικές ασκήσεις.

Τα κινεζικά στρατιωτικά γυμνάσια «στα δικά μας ύδατα» είναι ανοικτά και διαφανή, τονίζει το κινεζικό υπουργείο Άμυνας

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε σήμερα πως η Ταϊβάν είναι τμήμα της Κίνας και πως η Κίνα διεξάγει κανονικά ναυτικά γυμνάσια «στα δικά μας ύδατα» με ανοικτό, διαφανή και επαγγελματικό τρόπο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν επίσης εκδώσει εγκαίρως σχετικές ανακοινώσεις, ευθυγραμμιζόμενες τόσο με το εσωτερικό όσο και με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο Ουάνγκ Ουενμπίν, εκπρόσωπος του υπουργείου.

Ο Ουάνγκ ερωτήθηκε αν η συνέχιση των στρατιωτικών γυμνασίων από την Κίνα είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και αν θα εκδοθεί νέα προειδοποίηση για τα πολιτικά πλοία και αεροσκάφη.

Οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα νέες στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν, νησί που το Πεκίνο θεωρεί μέρος της επικράτειάς του, έπειτα από προηγούμενα γυμνάσια που είχαν πραγματοποιήσει την περασμένη εβδομάδα, μετά την επίσκεψη της αμερικανίδας προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι στην Ταϊπέι.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

skai.gr«Έφοδος» του FBI στην έπαυλη του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα

 Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι το FBI έκανε έφοδο στην έπαυλή του Μαρ-Α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, καθώς εκτελούσε ένταλμα έρευνας στο ακίνητο.

Δεν είναι σαφές ακριβώς γιατί το FBI έλαβε το ένταλμα έρευνας, αλλά η έφοδος έρχεται εν μέσω αναφορών ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνά τις ενέργειες του Τραμπ σχετικά με την εισβολή των οπαδών του στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου του 2021.

Ο Τραμπ ανέφερε σε δήλωσή του: «Αυτοί είναι σκοτεινοί καιροί για το Έθνος μας, καθώς το όμορφο σπίτι μου, το Mar-A-Lago στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, βρίσκεται επί του παρόντος υπό πολιορκία, επιδρομές και καταλήψεις από μια μεγάλη ομάδα πρακτόρων του FBI. Τίποτα τέτοιο δεν έχει ξανασυμβεί σε Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Είπε ότι «μετά από συνεργασία με τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες, αυτή η απροειδοποίητη επιδρομή στο σπίτι μου δεν ήταν απαραίτητη».

Ο Τραμπ διαμαρτυρήθηκε κατά της δράσης του FBI, ενώ ισχυρίστηκε ότι «έσπασαν ακόμη και το χρηματοκιβώτιο μου».

«Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτού και του Γουότεργκεϊτ, όπου οι πράκτορες εισέβαλαν στην Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών; Εδώ, αντίστροφα, οι Δημοκρατικοί εισέβαλαν στο σπίτι του 45ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρει στη δήλωση του ο Τραμπ.

Το FBI δεν έχει προς το παρόν επιβεβαιώσει την έρευνα. Το υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε αμέσως όταν του ζητήθηκε σχόλιο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Los Angeles Times.

Είναι ακόμη σε εξέλιξη έρευνα για την αφαίρεση αρχείων που ανήκαν στην προεδρία από τον κ. Τραμπ. Τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία αρχείων, που ειδοποίησε σχετικά το Κογκρέσο, ανακτήθηκαν περίπου 15 κουτιά με έγγραφα, ορισμένα διαβαθμισμένα, από το σπίτι του πρώην προέδρου στη Φλόριντα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντα πολύ δημοφιλής στις τάξεις των οπαδών των Ρεπουμπλικάνων, φλερτάρει ολοένα περισσότερο ανοικτά με την ιδέα να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετέδωσε ότι ο κ. Τραμπ δεν βρισκόταν στην κατοικία του την ώρα της επιχείρησης του FBI, το οποίο εκτελούσε ένταλμα ερεύνης.

Ο κ. Τραμπ έχει μετατρέψει το ιδιόκτητο κλαμπ και γήπεδο γκολφ στο Παλμ Μπιτς στο σπίτι του αφότου εγκατέλειψε τον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2021, αλλά γενικά περνάει τα καλοκαίρια σε άλλο κλαμπ γκολφ που του ανήκει, στο Μπέντμινστερ, στο Νιου Τζέρζι, καθώς το Μαρ-α-Λάγκο συνήθως κλείνει από τον Μάιο για το καλοκαίρι.


Πηγή
Πέθανε η ηθοποιός και τραγουδίστρια Ολίβια Νιούτον Τζον

 Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 73 ετών, η ηθοποιός και τραγουδίστρια Ολίβια Νιούτον-Τζον, όπως ανακοίνωσε ο σύζυγός της Τζον Ίστερλινγκ με ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

"Πέθανε ειρηνικά στο ράντσο της στη νότια Καλιφόρνια σήμερα το πρωί, περιτριγυρισμένη από την οικογένεια και τους φίλους της. Ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτική ζωή της οικογένειας σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή" έγραψε χαρακτηριστικά.

H Ολίβια Νιούτον-Τζον αποτέλεσε "σύμβολο θριάμβων και ελπίδας για περισσότερα από 30 χρόνια", καθώς μοιράστηκε τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο του μαστού.

Η γνωστή καλλιτέχνιδα είχε διαγνωστεί με καρκίνο τρεις φορές μέσα σε τρεις δεκαετίες. Η πρώτη φορά ήταν το 1992 με την επάρατη νόσο να την "χτυπά" στον μαστό, η δεύτερη στον ώμο και η τελευταία το 2018 στην σπονδυλική στήλη.

Η Ολίβια Νιούτον-Τζον kέρδισε 4 βραβεία Grammy, ενώ η φήμη της εκτοξεύτηκε παγκοσμίως από τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στο μιούζικαλ Grease.

Το μιούζικαλ του 1978 που χαρακτηρίστηκε ένα από τα καλύτερα μιούζικαλ όλων των εποχών και χάρισε στον Τζον Τραβόλτα τον "τίτλο" σταρ πρώτου μεγέθους της εποχής.ΝΔ σε ΣΥΡΙΖΑ: Πάλι καλά που δεν ζήτησε να ανοίξει η Βουλή 14 Αυγούστου, όταν ψήφιζε το 3ο αχρείαστο Μνημόνιο


 

Η Νέα Δημοκρατία απάντησε με καυστικό σχόλιο στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που διαμαρτυρήθηκε για το άνοιγμα της Βουλής στις 22 Αυγούστου και όχι νωρίτερα.

Ο Αλέξης Τσίπρας, ξεχνώντας τα έργα και τις ημέρες της διακυβέρνησης του, αγνοώντας τις καταγγελίες των υπουργών του και των στελεχών του ότι τους παρακολουθεί, και αφού έκανε τις διακοπές του, είπε να κάνει ένα σώου στην βουλή μέσα στον δεκαπενταύγουστο.

Σίγουρα μόλις ανοίξει η βουλή θα υπενθυμίσουν στον Τσίπρα τις καταγγελίες των στελεχών του, και σίγουρα θα πρέπει να απαντήσει γιατί τους παρακολουθούσε;;;

Η ΝΔ σε ανακοίνωση της επισημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «ευτυχώς δεν ζήτησε η συνεδρίαση να γίνει στις 14 Αυγούστου όπως έγινε επί των ημερών του. Ημερομηνία που η Βουλή ψήφιζε το 3ο αχρείαστο Μνημόνιο που έφερε».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΔ: «Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι το άνοιγμα της Βουλής θα έπρεπε να επισπευθεί ακόμη περισσότερο. Ευτυχώς δεν ζήτησε η συνεδρίαση να γίνει στις 14 Αυγούστου όπως έγινε επί των ημερών του. Ημερομηνία που η Βουλή ψήφιζε το 3ο αχρείαστο Μνημόνιο που έφερε. Αλλά ευτυχώς τέτοιες εποχές δεν θα ξαναζήσουμε».Προκήρυξη του καθεστώτος ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων»


 

Όταν ψηφίστηκε από την Βουλή ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, δεσμευτήκαμε να ενεργοποιήσουμε τα πρώτα καθεστώτα ενίσχυσης το συντομότερο δυνατό, ώστε να ικανοποιήσουμε το αυξημένο ενδιαφέρον της επιχειρηματικής κοινότητας.

Σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων προκηρύξαμε δύο καθεστώτα ενίσχυσης, πρώτα της «Μεταποίησης-Εφοδιαστικής Αλυσίδας» και τώρα την «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» που έρχεται να στηρίξει έναν πολύ σημαντικό και ισχυρό κλάδο της ελληνικής οικονομίας, τον τουρισμό. Υποβολή αιτήσεων από τις 5/9/2022 έως τις 5/12/2022.

Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης, το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (https://opsan.mindev.gov.gr) που υποστηρίζει όλο τον «κύκλο ζωής» των επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου.

Συνεχίζουμε με αμείωτους ρυθμούς το έργο μας και πολύ σύντομα θα προχωρήσουμε με τα επόμενα καθεστώτα ενίσχυσης. Αλλάζουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και δίνουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια στην επιχειρηματικότητα να ακμάσει και να ενισχύσει σθεναρά την απασχόληση στην πατρίδα μας.Κυβερνητικές δράσεις για την τόνωση της απασχόλησης

 Από το ξεκίνημα της θητείας της, η Κυβέρνηση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην τόνωση της απασχόλησης και την έμπρακτη στήριξη των εργαζόμενων. Πέτυχε ήδη σημαντικά αποτελέσματα -καθώς η ανεργία μειώθηκε τον Μάιο στο 12,5%, που είναι το χαμηλότερο ποσοστό από τον Μάιο του 2010- και συνεχίζει με έμφαση στην ίδια κατεύθυνση. Ανάμεσα στα άλλα επισημαίνονται:

Δαπανήθηκαν πάνω από 10 δισ. για τη στήριξη εργαζομένων και ανέργων από τις συνέπειες της πανδημίας και άλλα 2,7 δισ. για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Διαψεύστηκαν έτσι οι Κασσάνδρες του ΣΥΡΙΖΑ που προέβλεπαν καταιγισμό λουκέτων και έκρηξη της ανεργίας και δικαιώθηκαν οι κυβερνητικές επιλογές.

Εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» που -μετά την τροποποίησή του- προβλέπει επιδότηση  3.600 ευρώ στους εργαζόμενους  και τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για κάθε νέα θέση εξαρτημένης εργασίας που δημιουργείται για νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών χωρίς προϋπηρεσία. Τα 1.800 ευρώ καταβάλλονται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο, επιμεριζόμενα σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μηνιαίου μισθού του και ανεξαρτήτως του ύψους του και τα υπόλοιπα απευθείας στον εργοδότη.

Συνεχίζεται το πρόγραμμα των 150.000 νέων θέσεων εργασίας -τη θέσπιση του οποίου καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ- με το οποίο επιδοτείται από τον κρατικό Προϋπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

Καταρτίστηκε από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ) και μπαίνει σταδιακά σε εφαρμογή σειρά προγραμμάτων για τη δημιουργία μέσα στο χρόνο συνολικά 86.000 νέων θέσεων εργασίας.

Προστίθεται στην αμοιβή του άνεργου που βρίσκει δουλειά το μισό του επιδόματος ανεργίας για όσο καιρό θα το λάμβανε.

 Απλούστερη και ταχύτερη η εγκατάσταση και επέκταση δικτύων οπτικών ινών

 Απλούστερη και ταχύτερη γίνεται η διαδικασία εγκατάστασης και επέκτασης δικτύων οπτικών ινών, με συγκεκριμένους όρους που αφορούν τον δημόσιο χώρο. Με κοινή υπουργική απόφαση επιταχύνεται η ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων και παράλληλα διασφαλίζεται ο σεβασμός στον δημόσιο χώρο και τον προγραμματισμό των έργων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα. Αναλυτικότερα, με τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση προσδιορίζονται:


Η τεχνική και η χωροθέτηση εκσκαφής για την υλοποίηση των έργων χαμηλής όχλησης, με τις μέγιστες επιτρεπτές διαστάσεις, εξασφαλίζοντας ικανό ελεύθερο πλάτος επί πεζοδρομίων, όπου προβλέπεται η εγκατάσταση καμπινών.

Η μέγιστη συνολικά επιτρεπτή χρονική διάρκεια των έργων χαμηλής όχλησης, καθώς η μέγιστη ημερήσια χρονική διάρκεια εργασιών.

Οι οδοί, σύμφωνα με τα όρια ταχύτητας, στις οποίες η υλοποίηση ενός έργου μπορεί να θεωρηθεί χαμηλής όχλησης.

Η υποχρέωση πρόβλεψης, σε κάθε νέο έργο εγκατάστασης οπτικών ινών, των απαραίτητων τομών επί του οδοστρώματος, ώστε να εξασφαλίζεται εξαρχής η δυνατότητα σύνδεσης για όλα τα κτήρια που βρίσκονται στην περιοχή εγκατάστασης.

Η διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών και τελών διέλευσης.

Ο έγκαιρος συντονισμός των εργασιών με τα προγραμματισμένα έργα οδοποιίας δήμων και περιφερειών.

Πρόκειται για μία απόφαση που συμβάλλει στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, με τους οποίους ευθυγραμμίζεται, άλλωστε, και το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο της χώρας μας, όσον αφορά την αύξηση των υποδομών δικτύων υπερυψηλής ευρυζωνικότητας.


Βασικό στόχο αποτελεί η πρόσβαση των τελικών χρηστών σε συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε ταχύτητες Gigabit.

Όσα έργα ηλεκτρονικών επικοινωνιών πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αποτυπώνονται στη συγκεκριμένη απόφαση χαρακτηρίζονται ως χαμηλής όχλησης, δηλαδή τοπικής και μη σημαντικής επίπτωσης στο περιβάλλον και υλοποιούνται με βάση την απλούστερη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτήν. Πρόκειται για έργα που δεν διαταράσσουν σημαντικά τη συνοχή του οδοστρώματος και την κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς αφορούν εκσκαφές μικρής διατομής και μικρού βάθους και εγκαταστάσεις υπέργειων καμπινών.
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Κράτους στην υπηρεσία του πολίτη

 Άνοιξε για όλους τους πολίτες η εφαρμογή Gov.gr Wallet, μέσω της οποίας μπορούν να δημιουργούν, να αποθηκεύουν, και να ελέγχουν ως προς τη γνησιότητα τους, τα νέα ψηφιακά αντίγραφα αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και της άδειας οδήγησης, αλλά και να υπογράφουν ψηφιακά βεβαιώσεις εγγράφου και ιδιωτικά συμφωνητικά. Πρόκειται για ένα ακόμη ψηφιακό βήμα στα πολλά άλλα που έχουν γίνει σε τρία χρόνια.

Αποτελεί ήδη κοινή πεποίθηση ότι στη  χώρα  μας συντελείται μια επανάσταση στην ψηφιοποίηση του Κράτους, με απτά οφέλη για τον πολίτη, τη δημόσια διοίκηση, την οικονομία.

Από τις 500 υπηρεσίες που παρέχονταν ψηφιακά φτάσουμε τις 1.500 και από τα 9 εκατομμύρια συναλλαγές σε 566 εκατομμύρια.

Αυτό -σύμφωνα με μελέτη του Σ.Ε.Β.- σημαίνει όφελος 268 εκατ. ευρώ από μείωση του χρόνου μετακίνησης των πολιτών και απασχόλησης των υπαλλήλων, 1,2 εκατ. από την από την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 800.000 ευρώ από τον περιορισμό της δαπάνης για έντυπα έγγραφα. Εκτιμάται μάλιστα ότι σε βάθος πενταετίας το όφελος θα φτάσει στο 1,3 δισ. ευρώ.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Κράτους -όπως πρόσφατα επισήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης-  είναι μία επιλογή εκσυγχρονισμού, που έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και οδηγεί σε μία πιο δυναμική οικονομία και μία πιο δίκαιη κοινωνία.


Έχει ήδη εξασφαλίσει τουλάχιστον 60 ώρες ελευθερίας κάθε χρόνο σε κάθε πολίτη, που δεν είναι πλέον υποχρεωμένος να περιμένει σε ουρές.

Έχουν γίνει τεράστια βήματα στον τομέα της Υγείας: Στην άυλη συνταγογράφηση. Στο Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας για παιδιά. Στην οργάνωση του εμβολιασμού.

Παράλληλα, έχει επιτρέψει πολιτικές που ήταν αδύνατο να εφαρμοστούν πριν από τρία χρόνια για τη στοχευμένη στήριξη συμπολιτών μας απέναντι στις ενεργειακές ανατιμήσεις με συγκεκριμένες εφαρμογές, όπως το Power Pass και το Fuel Pass.