Κυριακή 9 Ιουλίου 2017

Άρθρο του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανώτατη εκπαίδευση στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»
Στα αμφιθέατρα και τις αίθουσες διδασκαλίας των ελληνικών πανεπιστημίων είναι πολλοί οι καθηγητές που ξεχωρίζουν με την παρουσία και το ακαδημαϊκό τους έργο. Είναι επίσης περισσότεροι οι φοιτητές που διακρίνονται σε ένα περιβάλλον που συχνά δεν ευνοεί τη γνώση και την έρευνα. Γιατί λοιπόν η Ανώτατη Εκπαίδευση στη χώρα μας δεν είναι στο επίπεδο που η ποιότητα καθηγητών και φοιτητών μας επιτρέπει; Ακόμη περισσότερο: Γιατί η Ανώτατη Εκπαίδευση δεν έχει γίνει εργαλείο ανάπτυξης όπως θα μπορούσε και θα έπρεπε; 

Ξεχωρίζουν τρία οφθαλμοφανή προβλήματα: Πρόβλημα πρώτο, η περιορισμένη χρηματοδότηση, κάτι που δεν συναρτάται μόνο με την κρατική επιχορήγηση, αλλά και με τη δυνατότητα των πανεπιστημίων να βρίσκουν οικονομικούς πόρους. Πρόβλημα δεύτερο, η κακή κατάσταση των υποδομών αλλά και των συνθηκών λειτουργίας των κτιριακών συγκροτημάτων των ελληνικών πανεπιστημίων. Πρόβλημα τρίτο, το ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας των Α.Ε.Ι. που συχνά φτάνει μέχρι το σημείο ουσιαστικής της κατάργησης της αυτονομίας και αυτοτέλειάς τους.

Για το πρώτο πρόβλημα η λύση είναι προφανής: η οικονομική κατάσταση της χώρας μάς υποχρεώνει να ψάξουμε πόρους από την αγορά, αλλά και από την αξιοποίηση της περιουσίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Είναι σημαντικό να συνδεθούν τα Α.Ε.Ι. με την παραγωγή, κάτι που θα βοηθήσει και τους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με την πραγματική οικονομία. Εξίσου κρίσιμη είναι η υλοποίηση προγραμμάτων που να φέρουν φοιτητές και έσοδα από το εξωτερικό, όπως, παραδείγματος χάριν, τα ξενόγλωσσα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα καλοκαιρινά τμήμα σπουδών. Τα πανεπιστήμια έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία την όποια πρέπει να εκμεταλλευτούν.  Το παράδειγμα του Πολυτεχνείου Κρήτης δείχνει τον δρόμο αλλά αναδεικνύει ταυτόχρονα και τις απίστευτες αγκυλώσεις που τέτοιες προσπάθειες πρέπει να ξεπεράσουν.

Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο πρόβλημα, δεν μπορούμε άμεσα να οικοδομήσουμε καινούργιες εγκαταστάσεις, αλλά μπορούμε άμεσα να κάνουμε τις υπάρχουσες να λειτουργούν καλύτερα. Με περισσότερη τάξη, καθαριότητα, και φυσικά μεγαλύτερη ασφάλεια για όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Με εσωτερικούς κανονισμούς που θα γίνονται σεβαστοί.  Και με σεβασμό στο πανεπιστημιακό άσυλο ως θεσμό κατοχύρωσης της ελεύθερης έκφρασης και όχι ως εργαλείο συγκάλυψης έκνομων συμπεριφορών.

Ωστόσο, για το τρίτο πρόβλημα μπορούμε να κάνουμε πολλά. Μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας των Πανεπιστημίων στη χώρα μας. Μπορούμε να αποβάλλουμε τον κρατισμό και τις ιδεοληψίες του χθες ώστε να δώσουμε χώρο στην ελευθερία σκέψης, στην αξιοκρατία, στην εξωστρέφεια, στην αυτονομία και στην αυτοτέλεια.

Η σημερινή Κυβέρνηση πάει εντελώς ανάποδα. Σε δυόμισι χρόνια έχουν αλλάξει τρεις υπουργοί Παιδείας, ο καθένας με τα δικά του σχέδια που ακύρωναν αυτά των προηγούμενων. Όλοι όμως με την ίδια διχαστική λογική και με έναν στείρο κομματισμό ως σημαία. Που αντί να κοιτάζει μπροστά τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, γυρίζει τα Πανεπιστήμια πίσω, σε ιδεοληπτικές αγκυλώσεις που τις έχει ξεπεράσει και η πολιτική και η κοινωνία και, τελικά, η ίδια η ζωή.

Το σχέδιο νόμου της Κυβέρνησης για την Ανώτατη Εκπαίδευση αντανακλά αυτήν ακριβώς την αντίληψη. Αποτελεί δυστυχώς ένα μεγάλο στραβοπάτημα προς τα πίσω. Τραυματίζει βαθιά το αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων. Ενισχύει το συγκεντρωτισμό και τη γραφειοκρατία. Χαρακτηρίζεται από μια διάθεση υπερ-ρύθμισης των πάντων που τελικά καταστρατηγεί κάθε έννοια αυτοτέλειας.

Καταργούνται θεσμοί που συνέβαλαν στη λογοδοσία και τη διαφάνεια, όπως τα Συμβούλια Ιδρυμάτων, που είχαν την αποδοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας. Αυτοί αντικαθίστανται με ένα θολό οργανωσιακό πλέγμα, τα Περιφερειακά Συμβούλια, που αιχμαλωτίζει τη λειτουργία των Ιδρυμάτων σε ένα εντελώς ασαφές και προβληματικό πλαίσιο. Ακόμη χειρότερα: η πρόταση της Κυβέρνησης καταργεί την αξιολόγηση, υποβαθμίζοντας το ρόλο της ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας, κόντρα σε όσα συμβαίνουν διεθνώς.

Ο νόμος που φέρνει η Κυβέρνηση για τα Α.Ε.Ι. υποβαθμίζει τα μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία αντιμετωπίζει ισοπεδωτικά, με στρεβλές προτεραιότητες και με διατάξεις που λειτουργούν ως αντικίνητρα στην ανάπτυξη υψηλής στάθμης σπουδών. Η λειτουργία των μεταπτυχιακών δεν μπορεί να ρυθμίζεται από το Κράτος σε κάθε λεπτομέρεια. Η Πολιτεία, όπως και τα ιδρύματα, θα πρέπει να μεριμνούν για την ισότιμη πρόσβαση των οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών, μέσα από ένα πλέγμα υποτροφιών ή άλλων ρυθμίσεων. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να είναι αρμοδιότητα των ίδιων των Πανεπιστημίων.

Στην πραγματικότητα, η Κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να ενισχύσει την κομματικοποίηση στα πανεπιστήμια επαναφέροντας τη συμμετοχή των φοιτητών στα όργανα διοίκησης. Και μάλιστα με εκπροσώπους που δεν θα εκλέγονται από καθολική ψηφοφορία αλλά θα υποδεικνύονται από τις φοιτητικές παρατάξεις. Την ίδια ώρα, «κατοχυρώνεται» και προστατεύεται η ανομία στους πανεπιστημιακούς χώρους, καθώς επιστρέφει μια απολύτως παρωχημένη αντίληψη για το ακαδημαϊκό άσυλο.  Όλα αυτά ενώ απουσιάζει κάθε προσπάθεια για να ενισχυθεί η εξωστρέφεια των ιδρυμάτων μας πριμοδοτώντας την έρευνα, αναζητώντας ιδιωτικές δωρεές, ή διευκολύνοντας την προσέλκυση ξένων φοιτητών.

Πολιτικά, η Κυβέρνηση ακυρώνει το συναινετικό κλίμα που είχε επιτευχθεί στο παρελθόν και έθετε μια βάση για χρήσιμες και ουσιαστικές αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση. Όπως σε κάθε τομέα οι κυβερνώντες πολιτεύονται δογματικά, συγκρουσιακά και με τρόπο τυφλά επιζήμιο για τα συμφέροντα της χώρας. Επιχειρούν να ελέγξουν τα πράγματα και να επαναφέρουν παρωχημένες ιδεοληψίες. 

Συμπέρασμα: το νομοσχέδιο αυτό δεν πρέπει να περάσει. Αν περάσει, θα πρέπει να αλλάξει το συντομότερο δυνατό. Αυτή είναι η δική μας ευθύνη αλλά και η δική μας δέσμευση.

Η δημόσια εκπαίδευση είναι πνεύμονας της χώρας. Είναι επίσης ο πιο αποτελεσματικός μηχανισμός κοινωνικής κινητικότητας. Είναι ο σημαντικότερος δρόμος για να έχει ένας νέος άνθρωπος χωρίς οικονομική άνεση, ευκαιρίες στη ζωή του. Η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να γίνει οχυρό για παρωχημένες μειοψηφίες που πηγαίνουν κόντρα στο ρεύμα των καιρών. Ούτε εργαλείο για να εκτονώνει ο ΣΥΡΙΖΑ τις ιδεολογικές του εμμονές. 

Θέλουμε σύγχρονα και αυτόνομα πανεπιστήμια που να υπηρετούν την ανοιχτή κοινωνία που οραματιζόμαστε. Τα τείχη που κάποιοι επείγονται να χτίσουν, εμείς θα τα γκρεμίσουμε για να δώσουμε πίσω τα πανεπιστήμια στους φοιτητές και τους καθηγητές. Όχι στους φοιτητοπατέρες και στις συντεχνίες που τα νέμονται εδώ και δεκαετίες. Και καλούμε όλους σε συστράτευση να μην γυρίσει η ανώτατη παιδεία μας πολλά χρόνια πίσω.


Νέα αθλιότητα ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ψήφισαν κατά της Τουρκίας
Διαβάσαμε το ρεπορτάζ απο την omadaalithias.gr

Τη σημαντικά αρνητική πορεία της Τουρκίας προς την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει η ετήσια Έκθεση για την Τουρκία που ψηφίστηκε αυτή την εβδομάδα από την Ευρωβουλή.

Στην Έκθεση περιλαμβάνονται για πρώτη φορά μια σειρά τροπολογιών (αιτημάτων του ΕΚ προς την Τουρκία) υπέρ των ελληνικών θέσεων, τις οποίες εισηγήθηκε ο Μανώλης Κεφαλογιάννης με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας.

Οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απείχαν από την ψηφοφορία

Παρότι συμπεριλήφθηκαν πάγιες ελληνικές θέσεις στην Έκθεση, οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ την καταψήφισαν με τη δικαιολογία ότι δεν ήταν αρκετά αυστηρή (!)

Το ψήφισμα τελικά εγκρίθηκε με 477 ψήφους υπέρ (μεταξύ αυτών και όλων των Ευρωβουλευτών της ΝΔ), 64 κατά (μεταξύ αυτών των Χρυσαυγιτών) και 97 αποχές, με τους Συριζαίους Παπαδημούλη, Χρυσόγονο, Κούνεβα, Χουντή και Σακοράφα, μεταξύ αυτών.
Τι προβλέπουν οι τροπολογίες τις οποίες εισηγήθηκε ο Μανώλης Κεφαλογιάννης

Με τις τροπολογίες αυτές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από την Τουρκία να τερματίσει τις παραβιάσεις του Ελληνικού εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων καθώς και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα των γειτονικών της χωρών. Ζητείται επίσης η κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και βεβαίως η άμεση άρση του casus belli προς τη χώρα μας. Ακόμη γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στην προστασία της Ελληνικής μειονότητας.

Συγκεκριμένα με τις τροπολογίες αυτές ο Μανώλης Κεφαλογιάννης καλεί την Τουρκία:

·Να άρει το casus belli και να θέσει τέλος στις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων της χώρας μας.

·Να σεβαστεί πλήρως την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία όλων των γειτόνων της

·Να δεσμευθεί ρητά υπέρ της ανάπτυξης σχέσεων καλής γειτονίας.

·Να υπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

·Να θέσει σε πλήρη εφαρμογή τη συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ – Τουρκίας και τις διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής που έχει υπογραφεί με την Ελλάδα.

·Να άρει όλα τα εμπόδια στη διαχείριση των μειονοτικών ευαγών ιδρυμάτων (βακούφια), στην εκπαίδευση, τον ορισμό και στη διαδοχή του κλήρου

·Να σεβαστεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, να αναγνωρίσει τη νομική προσωπικότητα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και να σταματήσει τις διακρίσεις σε βάρος των Χριστιανών.

·Να προβεί στη επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Χρυσόγονος: Γιατί απείχαμε από την ψηφοφορία

Την απάντηση του για τους λόγους που η Ευρωπαϊκή Αριστερά απείχε από την ψηφοφορία έδωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κώστας Χρυσόγονος.

Η Ευρωπαϊκή Αριστερά, στην οποία συμμετέχει η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ήθελε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στείλει «αυστηρότερο μήνυμα» προς την Τουρκία, μέσω της έκθεσης προόδου που ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη στην ολομέλεια του Στρασβούργου, είπε ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, γι’ αυτό και τήρησε τη στάση της αποχής.

Ωστόσο, το μήνυμα για την πορεία της γείτονος, ήταν αυστηρό, προειδοποιώντας ότι αν γίνουν πράξη οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που αναβαθμίζουν τον ρόλο του προέδρου Ερντογάν και νομοθετηθεί η θανατική καταδίκη, θα παγώσουν οι ενταξιακές συνομιλίες.

Επιπλέον ο ευρωβουλευτής υποστηρίζει ότι το μήνυμα για την Τουρκία «είναι αυστηρό, αλλά θα θέλαμε να είναι αυστηρότερο. Η Τουρκία απογοητεύει όλες τις προσδοκίες και διολισθαίνει στον αυταρχισμό στο εσωτερικό, κατά των Κούρδων και προς μια ολοένα πιο περιφρονητική στάση του διεθνούς δικαίου έναντι των γειτόνων της. Εξάλλου, εμείς ζητούσαμε μια σειρά τροπολογιών που δεν πέρασαν, όπως για παράδειγμα, μια πιο ισχυρή διατύπωση για την κουρδική μειονότητα».


Βόμβες Μπογδάνου-Τελειωτικό χτύπημα σε Τσίπρα: Να γιατί με πέταξαν από το ΣΚΑΙ – Ο Κ. Μπογδάνος σπάει την σιωπή του…Αλήθεια τώρα; Ενοχλήθηκαν από το «πρώην σύντροφοι»;

Να αρχίσουμε να μετράμε; Είναι πολλές δεκάδες τα στελέχη και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που έμμεσα ή άμεσα τα τελευταία χρόνια έχουν ενεργά στηρίξει κατηγορούμενους και καταδικασθέντες ως μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων. Μόλις πριν μερικές εβδομάδες το τελευταίο κρούσμα. Δεκαπέντε νυν βουλευτές (αλφαβητικά οι υπογραφές: Γκιόλας Ιωάννης, Θελερίτη Μαρία, Θεοπεφτάτου Αφροδίτη, Θηβαίος Νικόλαος, Ιγγλέζη Αικατερίνη, Καββαδία Αννέτα, Καραγιαννίδης Χρήστος, Κυρίτσης Γεώργιος, Μπαλαούρας Γεράσιμος, Πάλλης Γεώργιος, Παπαδόπουλος Χριστόφορος, Σταματάκη Ελένη, Σταμπουλή Αφροδίτη, Φιλης Νικόλαος και Ψυχογιός Γεώργιος) έσπευσαν να υπογράψουν κοινή δήλωση για την Ηριάννα Β. Λ. (δύο επίθετα – χαρακτηριστική αναρχική επιλογή), υποστηρίζοντας ότι η καταδίκη της ως μέλος της Συνομωσίας των Πυρήνων της Φωτιάς θα αποτελέσει, μεταξύ άλλων, «συντριπτικό χτύπημα στο δικαίωμά της στη μόρφωση και στην επιστημονική εξέλιξη». Να σημειωθεί, ότι τον Λουκά Παπαδήμο, που ο Τσίπρας ακόμα δεν έχει επισκεφθεί στον Ευαγγελισμό, η ΣΠΦ τον χτύπησε.

Καμία έκπληξη. «Ή δείχνουμε αλληλεγγύη στους συντρόφους ακόμα και όταν παρανομούν ή απλά ζητάμε δίκαιη δίκη», διαβάζουμε στην ανάρτηση του Γιώργου Κυρίτση υπέρ Σακκά και Σεϊσίδη μετά τη σύλληψή τους, ενώ στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ έγινε και έρανος υπέρ του πρώτου. Ενέργεια ταιριαστή με την τοποθέτηση Μπαλαούρα, ότι η 17Ν εμφορείτο από «ιδανικά υπέρ του ανθρώπου». Άλλωστε, η Μάνα Μπαρσέφσκι, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, έχει υπερασπιστεί στο δικαστήριο τον Σάββα Ξηρό, ο Νίκος Γιαννόπουλος, του Δικτύου για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα και της (αυτοδιαλυμένης) ομάδας Ρόζα του ΣΥΡΙΖΑ, τον Δημήτρη Κουφοντίνα «ως αγωνιστή με ευγενή κίνητρα», ενώ τα μέλη της πάλαι ποτέ συνιστώσας Κοκκινοπράσινο, Τίτος Καρίμαλης, Γιώργος Μαρκατσέλης, Μανώλης Σαρρής και Δημήτρης Καρακώστας τον Χριστόδουλο Ξηρό, μιλώντας για «δίκη φρονημάτων» και «πολιτικούς κρατουμένους. Στη δίκη του ΕΛΑ ως μάρτυρας υπεράσπισης κατέθεσε η αντιπρόεδρος της βουλής, Τασία Χριστοδουλοπούλου, ενώ γνωστή είναι η δραστηριότητα της πρώην προέδρου της Βουλής, Κωνσταντοπούλου, με κορωνίδα την υπεράσπιση του Γιάννη Σερίφη.
Ο Σερίφης, τον οποίο οι Ξηροί αναφέρουν ως μέλος του αρχικού πυρήνα της 17Ν και εκείνον που τους έφερε σε επαφή με τον Κουφοντίνα, γεφυρώνει μέσω Ζωής το πρόσφατο παρελθόν με την ανάδυση της «επαναστατικής αριστεράς» του ’70 μέσα (και) από το λίκνο του τότε ΚΚΕ εσωτερικού, προγόνου της μετέπειτα ανανεωτικής αριστεράς, που μετεξελίχθηκε στη ριζοσπαστική αριστερά του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ. Από τον Ρήγα (νεολαία ΚΚΕ εσωτ.) και την ομάδα «Άρης» ξεκίνησε και ο Κώστας Αγαπίου, ηγετικό στέλεχος του ΕΛΑ. Η τρομοκρατία στην Ελλάδα γεννιέται από «τα παιδιά» (όπως αποκαλούν στο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα τους αντεξουσιαστές) της γενιάς Μανιού, που πιστεύουν πως «η χούντα δεν τελείωσε το ’73» και συνεχίζουν την ένοπλη πάλη. Τον θεωρητικό της ένοπλης βίας, Τόνι Νέγκρι, έχει φιλοξενήσει στις σελίδες της σχετικά πρόσφατα και η ίδια η ΑΥΓΗ. Επί τη ευκαιρία, την ώρα που ο συνάδελφος Παναγιώτης Σουρέλης έβγαζε στη φόρα το μαγαζί νομικής υποστήριξης του Πάνου Λάμπρου, που απαντά σε τηλεφωνική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ με στόχο να παρέχει δωρεάν υπεράσπιση σε υπόδικους για βίαια επεισόδια, μέσω ΑΥΓΗΣ «ξέπλενε» τον σύντροφό της η Βασιλική Λέβα, πρώην βουλευτής και συνομιλήτρια του Νίκου Μαζιώτη, λέγοντας ότι «έχει λιώσει τα παπούτσια του για να επισκέπτεται φυλακές σε όλη την Ελλάδα».

Η παράθεση ονομάτων μπορεί να συνεχιστεί επί μακρόν, περιλαμβάνοντας και επαναστατικώς δραστήρια τέκνα σημερινών βουλευτών και υπουργών. Ας σταθούμε στη διατύπωση «πρώην σύντροφοι», που ερέθισε το Μαξίμου τόσο, ώστε να οδηγηθεί ο ΣΚΑΪ στην απόλυσή μου. Όλοι αυτοί οι προαναφερθέντες συριζαίοι με σφραγίδα, με τον πρωθυπουργό δεν είναι σύντροφοι; Απολύτως. Και όλοι εκείνοι οι τρομοκράτες, τους οποίους οι συριζαίοι αυτοί στηρίζουν και υπερασπίζονται, με τους οποίους έχουν ζυμωθεί στα ίδια στέκια, στα ίδια φεστιβάλ και αμφιθέατρα, στο δρόμο, στους αγώνες, ως σύντροφοί τους δε λογίζονται; Έτσι δεν θα αλληλοαποκαλούνταν, αν συναντιόνταν σε μια δράση, συνέλευση, ή κατάληψη χωρίς να γνωρίζει ο ένας την ιδιότητα του άλλου; Ή, μήπως, από τη στιγμή που ένας ριζοσπαστικοποιημένος πρώην κνίτης (κι ο ΠΘ στην ΚΝΕ ήταν) πιάσει το όπλο στο χέρι, ο όρος κόβεται; Θα καταργήσουμε τώρα, χάριν του νευρικού Αλέξη, την ίδια τη γλώσσα του κινήματος; Ο σύντροφος του συντρόφου σου σύντροφός σου δεν είναι;! Μόνη δεκτή ένσταση, ότι η άκρα αριστερά έχει κόψει τα συντροφιλίκια με το καθεστώς της διπλά μνημονιακής, πλέον, νεοκαπιταλιστικής αριστεράς. Άρα, ας μην πούμε στον αέρα «σύντροφοι του πρωθυπουργού», αλλά «πρώην σύντροφοι». Κι αυτό χαριστικά, με αστική επιείκεια.

Πρέπει να αντιληφθούν ο αυθάδης ψεύτης και η παρέα του, ότι όσο κι αν οι ολοκληρωτισμοί έχουν ως πρωτεύον μέλημα τη διαστρέβλωση της γλώσσας και των εννοιών της, ώστε να βαφτίζουν οργουελικά το άσπρο μαύρο, δεν θα τους επιτραπεί να ποινικοποιούν τη λογική, ούτε να προγράφουν φωνές, που τολμούν να την υπερασπιστούν. Καλά θα κάνουν, να βγουν από την αυταπατώδη έπαρση της εξουσίας, όπου νιώθουν ανώτατο σοβιέτ, και να καταλάβουν ότι ο κόσμος τους έχει πάρει χαμπάρι. Μπορεί να δολοφονούν χαρακτήρες, να στοχοποιούν προσωπικότητες, να ανασύρουν φωτογραφίες αντιπάλων τους από καρναβάλια και προσωπικούς λογαριασμούς για να πλάθουν εικόνες φαιδρότητας, να δημιουργούν ψεύτικα προφίλ και να αποδίδουν μέσα από την δυσώδη ανωνυμία του διαδικτύου ψευδή λεγόμενα σε όσους τους ενοχλούν, να κυνηγούν με σύστημα από τα υπόγεια τους αντιρρησίες, να τραμπουκίζουν διευθύνσεις καναλιών και να απειλούν με μεθοδεύσεις ιδιοκτησίες μέσων, όμως ο λαός τους κατάλαβε πια. Ζει το ψέμα τους στο πετσί του, στη φτώχια του και τις ερειπωμένες πόλεις της ανομίας και της ανέχειας. Η Ελλάδα δεν αξίζει τέτοιο χυδαίο, απροκάλυπτο δούλεμα.

Λίγη τσίπα, Τσίπρα. Θα απολύσεις δημοσιογράφους, αλλά όχι την αλήθεια.Ο Σερίφης, τον οποίο οι Ξηροί αναφέρουν ως μέλος του αρχικού πυρήνα της 17Ν και εκείνον που τους έφερε σε επαφή με τον Κουφοντίνα, γεφυρώνει μέσω Ζωής το πρόσφατο παρελθόν με την ανάδυση της «επαναστατικής αριστεράς» του ’70 μέσα (και) από το λίκνο του τότε ΚΚΕ εσωτερικού, προγόνου της μετέπειτα ανανεωτικής αριστεράς, που μετεξελίχθηκε στη ριζοσπαστική αριστερά του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ. Από τον Ρήγα (νεολαία ΚΚΕ εσωτ.) και την ομάδα «Άρης» ξεκίνησε και ο Κώστας Αγαπίου, ηγετικό στέλεχος του ΕΛΑ. Η τρομοκρατία στην Ελλάδα γεννιέται από «τα παιδιά» (όπως αποκαλούν στο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα τους αντεξουσιαστές) της γενιάς Μανιού, που πιστεύουν πως «η χούντα δεν τελείωσε το ’73» και συνεχίζουν την ένοπλη πάλη. Τον θεωρητικό της ένοπλης βίας, Τόνι Νέγκρι, έχει φιλοξενήσει στις σελίδες της σχετικά πρόσφατα και η ίδια η ΑΥΓΗ. Επί τη ευκαιρία, την ώρα που ο συνάδελφος Παναγιώτης Σουρέλης έβγαζε στη φόρα το μαγαζί νομικής υποστήριξης του Πάνου Λάμπρου, που απαντά σε τηλεφωνική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ με στόχο να παρέχει δωρεάν υπεράσπιση σε υπόδικους για βίαια επεισόδια, μέσω ΑΥΓΗΣ «ξέπλενε» τον σύντροφό της η Βασιλική Λέβα, πρώην βουλευτής και συνομιλήτρια του Νίκου Μαζιώτη, λέγοντας ότι «έχει λιώσει τα παπούτσια του για να επισκέπτεται φυλακές σε όλη την Ελλάδα». 

Η παράθεση ονομάτων μπορεί να συνεχιστεί επί μακρόν, περιλαμβάνοντας και επαναστατικώς δραστήρια τέκνα σημερινών βουλευτών και υπουργών. Ας σταθούμε στη διατύπωση «πρώην σύντροφοι», που ερέθισε το Μαξίμου τόσο, ώστε να οδηγηθεί ο ΣΚΑΪ στην απόλυσή μου. Όλοι αυτοί οι προαναφερθέντες συριζαίοι με σφραγίδα, με τον πρωθυπουργό δεν είναι σύντροφοι; Απολύτως. Και όλοι εκείνοι οι τρομοκράτες, τους οποίους οι συριζαίοι αυτοί στηρίζουν και υπερασπίζονται, με τους οποίους έχουν ζυμωθεί στα ίδια στέκια, στα ίδια φεστιβάλ και αμφιθέατρα, στο δρόμο, στους αγώνες, ως σύντροφοί τους δε λογίζονται; Έτσι δεν θα αλληλοαποκαλούνταν, αν συναντιόνταν σε μια δράση, συνέλευση, ή κατάληψη χωρίς να γνωρίζει ο ένας την ιδιότητα του άλλου; Ή, μήπως, από τη στιγμή που ένας ριζοσπαστικοποιημένος πρώην κνίτης (κι ο ΠΘ στην ΚΝΕ ήταν) πιάσει το όπλο στο χέρι, ο όρος κόβεται; Θα καταργήσουμε τώρα, χάριν του νευρικού Αλέξη, την ίδια τη γλώσσα του κινήματος; Ο σύντροφος του συντρόφου σου σύντροφός σου δεν είναι;! Μόνη δεκτή ένσταση, ότι η άκρα αριστερά έχει κόψει τα συντροφιλίκια με το καθεστώς της διπλά μνημονιακής, πλέον, νεοκαπιταλιστικής αριστεράς. Άρα, ας μην πούμε στον αέρα «σύντροφοι του πρωθυπουργού», αλλά «πρώην σύντροφοι». 

Κι αυτό χαριστικά, με αστική επιείκεια. Πρέπει να αντιληφθούν ο αυθάδης ψεύτης και η παρέα του, ότι όσο κι αν οι ολοκληρωτισμοί έχουν ως πρωτεύον μέλημα τη διαστρέβλωση της γλώσσας και των εννοιών της, ώστε να βαφτίζουν οργουελικά το άσπρο μαύρο, δεν θα τους επιτραπεί να ποινικοποιούν τη λογική, ούτε να προγράφουν φωνές, που τολμούν να την υπερασπιστούν. Καλά θα κάνουν, να βγουν από την αυταπατώδη έπαρση της εξουσίας, όπου νιώθουν ανώτατο σοβιέτ, και να καταλάβουν ότι ο κόσμος τους έχει πάρει χαμπάρι. Μπορεί να δολοφονούν χαρακτήρες, να στοχοποιούν προσωπικότητες, να ανασύρουν φωτογραφίες αντιπάλων τους από καρναβάλια και προσωπικούς λογαριασμούς για να πλάθουν εικόνες φαιδρότητας, να δημιουργούν ψεύτικα προφίλ και να αποδίδουν μέσα από την δυσώδη ανωνυμία του διαδικτύου ψευδή λεγόμενα σε όσους τους ενοχλούν, να κυνηγούν με σύστημα από τα υπόγεια τους αντιρρησίες, να τραμπουκίζουν διευθύνσεις καναλιών και να απειλούν με μεθοδεύσεις ιδιοκτησίες μέσων, όμως ο λαός τους κατάλαβε πια. Ζει το ψέμα τους στο πετσί του, στη φτώχια του και τις ερειπωμένες πόλεις της ανομίας και της ανέχειας. Η Ελλάδα δεν αξίζει τέτοιο χυδαίο, απροκάλυπτο δούλεμα. Λίγη τσίπα, Τσίπρα. Θα απολύσεις δημοσιογράφους, αλλά όχι την αλήθεια. 


Πηγή : paradrasi.gr


Κορυφαία στην Ευρώπη η Κατερίνα Στεφανίδη για τον ΙούνιοΗ Κατερίνα Στεφανίδη στις γυναίκες και ο Νορβηγός Κάρστεν Βάρχολμ αναδείχθηκαν κορυφαίοι αθλητές στην Ευρώπη για τον μήνα Ιούνιο στη δημοσκόπηση που πραγματοποιεί η EAA με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η Ελληνίδα άλτρια του επί κοντώ έχει κατακτήσει τρεις μεγάλους τίτλους μέσα σε ένα χρόνο και τον επόμενο μήνα θα προσπαθήσει για έναν τέταρτο στο παγκόσμιο του Λονδίνου.

Η «χρυσή» Ολυμπιονίκης του Ρίο είναι αήττητη αυτή τη σεζόν, ενώ μέσα στον Ιούνιο πήρε δύο σημαντικές νίκες. Πρώτα στην Ντόχα όπου κέρδισε το Diamond League με 4.80μ, ενώ ακολούθησε ο αγώνας στη Ρώμη στον οποίο νίκησε με 4.85μ που είναι και κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Στην Ιταλική πρωτεύουσα δοκίμασε να καταρρίψει και το παγκόσμιο ρεκόρ στα 5.07μ, ενώ στη συνέχεια πήρε μέρος στους αγώνες της Λιλ, όπου με τη νίκη της (4.70μ) βοήθησε αποφασιστικά τη χώρα μας να παραμείνει στην ελίτ του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ομάδων.

Ο Βάρχολμ γνώρισε τις πρώτες επιτυχίες του στο στίβο με το αγώνισμα του δεκάθλου, αλλά τον τελευταίο χρόνο κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις και στα χαμηλά εμπόδια (400μ). Πέρυσι στο Όσλο κατέρριψε το εθνικό ρεκόρ με 48.25 και μετείχε στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Άμστερνταμ, ενώ φέτος σημείωσε δύο σημαντικές νίκες. Την πρώτη με 48.82 στο Diamond League της Στοκχόλμης και την 2η με 48.46 στο ευρωπαϊκό ομάδων (Α΄ κατηγορία) στη Βάασα της Φινλαδίας. Τον περασμένο μήνα πέτυχε εθνικό ρεκόρ και στα 400μ με 44.87.


Πηγή : eleftherostypos.gr


Κρήτη: Πατέρας πυροβόλησε τον γιο του, νομίζοντας ότι είναι κλέφτηςΤο περιστατικό σημειώθηκε χθες στους Αγίους Θεοδώρους της Παλαιόχωρας Χανίων όταν ένας 85χρονος πατέρας πυροβόλησε τραυματίζοντας θανάσιμα τον 55χρονο γιο του.

Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα ο 55χρονος αποφάσισε να επισκεφτεί τον πατέρα του, χτύπησε την πόρτα, αλλά ο πατέρας του δεν τον άκουσε λόγω προβλημάτων ακοής με αποτέλεσμα ο άνδρας να επιχειρήσει να μπει από το παράθυρο του σπιτιού. 

Ο 85χρονος τον είδε  και πιστεύοντας ότι είναι κλέφτης άνοιξε πυρ εναντίον του γιού του τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Όταν ο πατέρας διαπίστωσε πως ήταν ο γιος του «ταμπουρώθηκε» μέσα στο σπίτι ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, ανάμεσά τους και το ειδικό κλιμάκιο διαπραγματευτών από το Ηράκλειο, ο αστυνομικός διευθυντής των Χανίων αλλά και ο περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής.

Λίγο μετά τις 11 το βράδυ ο 85χρονος σε κατάσταση αμόκ άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως αρνούμενος και πάλι την είσοδο των αρχών στο σπίτι, μέχρι στις 2.30 τα ξημερώματα όπου το τμήμα Ειδικών Αποστολών έκανε έφοδο στο σπίτι ακινητοποιώντας τον πατέρα ο οποίος βρισκόταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ταυροδρομία στην ΠαμπλόναΠέντε Αμερικανοί, τρεις Ισπανοί και δύο Γάλλοι

Δέκα δρομείς τραυματίστηκαν το Σάββατο κατά τη δεύτερη ημέρα των ταυροδρομιών που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην Παμπλόνα της Ισπανίας στο πλαίσιο του φεστιβάλ Σαν Φερμίν.

Πέντε Αμερικανοί, τρεις Ισπανοί και δύο Γάλλοι, όλοι τους άνδρες, οδηγήθηκαν στα επείγοντα περιστατικά αφού συμμετείχαν στη διάσημη ταυροδρομία, στη διάρκεια της οποίας κάθε χρόνο εκατοντάδες κόσμου τρέχει μπροστά από έξι ταύρους στους στενούς δρόμους της Παμπλόνα. 

Συνολικά ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι έχει προσφέρει τις πρώτες βοήθειες σε 77 ανθρώπους στη διάρκεια του κυνηγιού του ταύρου, όμως για μικροτραυματισμούς. Η χθεσινή ταυροδρομία διήρκησε περισσότερο από το συνηθισμένο, δηλαδή έξι λεπτά αντί για τέσσερα καθώς ένας από τους ταύρους άρχισε να τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

Την Παρασκευή κατά την έναρξη του φεστιβάλ τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο κυνήγι των ταύρων, μεταξύ αυτών ένας 46χρονος Ισπανός σοβαρά. 

Το φεστιβάλ Σαν Φερμίν προσελκύει κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο που θέλουν να παρακολουθήσουν ή να συμμετάσχουν στο κυνήγι των ταύρων. Οι ταυροδρομίες ξεκινούν καθημερινά στις 08:00 (τοπική ώρα, 09:00 ώρα Ελλάδας) και διαρκούν τρία με πέντε λεπτά. Συνολικά πραγματοποιούνται οκτώ στη διάρκεια του φεστιβάλ. 

Οποιοσδήποτε είναι άνω των 18 ετών μπορεί να πάρει μέρος στην ταυροδρομία, αν και οι ισπανικές αρχές υπενθυμίζουν ότι οι τραυματισμοί είναι συχνοί και κάποιες φορές υπάρχουν και νεκροί, 15 από το 1911, με τον τελευταίο να έχει καταγραφεί το 2009. Πέρυσι 87 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί.Πηγή : tovima.gr


Παρέμβαση Εισαγγελέα ζητούν τα άτομα με Μεσογειακή Αναιμία για τις ελλείψεις σε αίμα
"Για άλλη μία φορά οι πάσχοντες από Θαλασσαιμία (Μεσογειακή Αναιμία) διαπιστώνουν ότι η ζωή τους θα κινδυνεύσει το αμέσως επόμενο διάστημα, μέσω ενός εγγράφου της αιμοδοσίας του νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία". Αυτό καταγγέλλει στο iatropedia η κ. Ιωάννα Μυρίλλα. πρόεδρος του Συλλόγου Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία.

Για άλλη μία φορά, οι πάσχοντες καλούνται να βρουν μόνοι τους αίμα γεγονός απαράδεκτο αλλά και ανέφικτο.

Διαβάστε παρακάτω τι μας λέει η κ. Μυρίλλα:

"Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία είχε συναντήσει προ ενός μηνός τον Διοικητή του νοσοκομείου μαζί με τον δ/ντή ιατρικής υπηρεσίας και τους είχε εκθέσει τα προβλήματα ζητώντας να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ενόψει καλοκαιριού για τους 700 τακτικά μεταγγιζόμενους ασθενείς με Θαλασσαιμία του νοσοκομείου. Επίσης είχε ενημερωθεί το Ε.ΚΕ.Α και είχαν γίνει συναντήσεις με το υπουργείο.

Ζητούμε:

·      Την άμεση παρέμβαση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και του υπουργείου Υγείας για την απαράδεκτη και συνεχιζόμενη αυτή κατάσταση του νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία" εις βάρος της υγείας των Θαλασσαιμικών. Αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι είναι σχέδιο του νοσοκομείου απομάκρυνσής μας από εκεί, κάτι που συζητείται και φτάνει στα αυτιά των ασθενών.

·      την άμεση κάλυψη όλων με αίμα, με επιπλέον αιμοληψίες και αν χρειαστεί άρση των αδειών του προσωπικού αφού τίθεται θέμα βλάβης της υγείας ασθενών.

·      την κάλυψη με επιπλέον προσωπικό

·      την αίτηση προς τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό για κάλυψη των αναγκών και την άρση της απαράδεκτης απόφασης επί υπουργίας κ. Σκοπούλη για μείωση του Ελβετικού Αίματος χωρίς να μπορεί να καλυφθεί από πουθενά

·      την απόδοση ευθυνών αφού το φαινόμενο αυτό παρατηρείται συνέχεια μετά τη συνταξιοδότηση του προηγούμενου δ\ντή αιμοδοσίας όπου επί δέκα έτη δεν υπήρχαν παρά ελάχιστα προβλήματα

·      την παρέμβαση Εισαγγελέα".

Όπως ενημερωθήκαμε εξάλλου από το ΕΚΕΑ, το τμ. αιμοδοσίας του νοσοκομείου δεν ενημέρωσε ως όφειλε για τις νέες εξελίξεις.

Δείτε παρακάτω το σχετικό έγγραφο:
Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Πηγή : iatropedia.gr


8 οι κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Αμερικανού τουρίστα στην ΖάκυνθοΆλλα τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού του 22χρονου υπηκόου Η.Π.Α. στο Λαγάνα Ζακύνθου τις πρώτες πρωινές ώρες χθες (Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017).

Πρόκειται για Σέρβους υπηκόους και συγκεκριμένα δυο 18χρονους, ένα 21χρονο και ένα 25χρονο.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το απόγευμα είχαν συλληφθεί άλλοι δυο Σέρβοι, ηλικίας 22 ετών, ενώ λίγη ώρα μετά τον θανάσιμο τραυματισμό είχαν συλληφθεί 34χρονος ημεδαπός και 32χρονος Βρετανός υπήκοος, σερβικής καταγωγής.

Συνολικά έχουν συλληφθεί οκτώ (8) άτομα, επτά (7) αλλοδαποί και ένας ημεδαπός, οι οποίοι θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της συμπλοκής.

Οι έρευνες για την ταυτοποίηση και άλλων ατόμων συνεχίζονται από το Τμήμα Ασφάλειας Ζακύνθου, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών.


Νέα hot spots και bonus 1.000 ευρώ στους μετανάστες για να φύγουνΜε σπασμωδικές κινήσεις και νέες ανακολουθίες σε σχέση με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της η κυβέρνηση επιχειρεί να μπαλώσει το Μεταναστευτικό εν μέσω τουριστικής περιόδου

Με νέα κέντρα κράτησης παράτυπων μεταναστών στη νησιωτική Ελλάδα και 1.000 ευρώ στην τσέπη για όσους επιλέξουν να πάρουν το αεροπλάνο και να εγκαταλείψουν τη χώρα μας προσπαθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να αντιμετωπίσει πλέον το Μεταναστευτικό εν μέσω τουριστικής περιόδου. 

Η ασφυκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές να συνεχίζονται κανονικά, τις μαζικές αιτήσεις ασύλου να τροφοδοτούν μια χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία και τα φαινόμενα παραβατικότητας να θέτουν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, τα κέντρα κράτησης μοιάζουν μονόδρομος παρά τις αντίθετες προεκλογικές δεσμεύσεις του κυβερνώντος κόμματος. Αλλωστε έχει περάσει αρκετός καιρός από την εποχή που ο σημερινός πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεσμευόταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κλείσει τα κέντρα κράτησης με την ανάληψη της εξουσίας και κορυφαία στελέχη του διαδήλωναν έξω από την Αμυγδαλέζα μαζί με μετανάστες ζητώντας να μπει λουκέτο. 

Στο πλαίσιο αυτό, την περασμένη Τρίτη δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Υγείας Παναγιώτη Σκουρλέτη και Ανδρέα Ξανθού και των αναπληρωτών υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, Νίκου Τόσκα, Αλέξη Χαρίτση και Γιώργου Χουλιαράκη, ίδρυσης Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης στη Σάμο. Πρόκειται για το 9ο κατά σειρά κέντρο κράτησης, μετά την έναρξη λειτουργίας του αντίστοιχου κέντρου στην Κω, δυναμικότητας 300 κρατουμένων, που θα κατασκευαστεί εντός των εγκαταστάσεων του στρατοπέδου «Πρώην Πεδίο Βολής Βαθέος Σάμου» και θα λειτουργεί ως υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας σε επίπεδο αστυνομικού σταθμού. Στο σκεπτικό της απόφασης γίνεται αναφορά σε σχετικό έγγραφο του προϊσταμένου του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., «με το οποίο εισηγείται την άμεση και επείγουσα δημιουργία Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών στη Σάμο και εκθέτει τους έκτακτους λόγους, τις απρόβλεπτες ανάγκες και κινδύνους προς τούτο». Το προκαλούμενο κόστος από την κατασκευή του κέντρου θα ανέλθει στις 600.000 ευρώ, ενώ τα λειτουργικά έξοδα για την τρέχουσα χρονιά εκτιμώνται σε 3,7 εκατ. ευρώ και για το 2018 σε 4,9 εκατ. ευρώ.

Οπως αναφέρει ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Δημήτρης Αναγνωστάκης, στο προοίμιο της συμφωνίας συγχρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους -κατά ποσοστό 75%- της λειτουργίας των κέντρων κράτησης με συνολική χωρητικότητα 6.627 ατόμων, «η εθνική πολιτική των επιστροφών εμπεριέχει τη διατήρηση της λειτουργίας των προαναχωρησιακών κέντρων κράτησης παράτυπων μεταναστών ως έσχατο μέσο για την αναγκαστική επιστροφή στην χώρα καταγωγής τους. Η εξασφάλιση των ανωτέρω κέντρων αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδίου της αποτελεσματικής διαχείρισης των παράτυπων μεταναστών». Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του αρμόδιου υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και βάσει της καταγραφής της περασμένης Πέμπτης, στην ελληνική επικράτεια βρίσκονται αυτή τη στιγμή συνολικά 62.270 πρόσφυγες και μετανάστες - στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου υφίσταται και το μεγαλύτερο πρόβλημα, φιλοξενούνται 14.759 άτομα. 

Αναφορικά με τις αιτήσεις ασύλου που καταγράφηκαν στα νησιά από τις 20 Μαρτίου 2016 μέχρι τις 11 Ιουνίου 2017 στο πλαίσιο της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε. - Τουρκίας, ο αριθμός τους έφτασε τις 19.970. Από τις αιτήσεις αυτές διεθνή προστασία έλαβαν 881 άτομα, ενώ για τη συντριπτική πλειονότητα των υπολοίπων έχει ξεκινήσει μακρά διαδικασία εξέτασης του αιτήματός τους σε δεύτερο βαθμό. Για όσους πρόσφυγες και μετανάστες εισήλθαν στην ελληνική επικράτεια μετά τις 20 Μαρτίου 2016, με πρόσφατη απόφαση της διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου Μαρίας Σταυροπούλου ορίζεται ότι «στα δελτία αιτούντων διεθνή προστασία, τα οποία χορηγούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Λέσβου, Ρόδου, Σάμου, Κω, Λέρου και Χίου, επιβάλλεται περιορισμός κυκλοφορίας των αιτούντων στα νησιά Λέσβο, Ρόδο, Σάμο, Κω, Λέρο και Χίο αντίστοιχα», περιορισμός που αίρεται εάν παραπεμφθεί η εξέταση της υπόθεσης σε περιφερειακή υπηρεσία της Υπηρεσίας Ασύλου της ηπειρωτικής Ελλάδας. 

Οπως σημειώνεται από τον κ. Αναγνωστάκη, «λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στα νησιά και της μεγάλης συσσώρευσης μεταναστευτικού πληθυσμού δημιουργείται ένα νέο πακέτο επανένταξης με στόχο την ενίσχυση των εθελοντικών επιστροφών από τα νησιά της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου, της Λέρου και της Κω». Οπως σημειώνεται δε από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, «το πακέτο ισοδυναμεί με επιπλέον βοήθεια σε μετρητά. Ενα επιπλέον ποσό, ύψους 500 ευρώ ανά δικαιούχο, δίνεται στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρηση. Το συγκεκριμένο ποσό δεν αντικαθιστά αυτό που ήδη λαμβάνουν οι δικαιούχοι προ της αναχώρησης με στόχο την κάλυψη των βασικών αναγκών μετά την αναχώρησή τους από την Ελλάδα. Αντιθέτως, διπλασιάζει την παρεχόμενη βοήθεια που δίνεται στους δικαιούχους. Για παράδειγμα, κάποιος που έχει εγγραφεί στο πρόγραμμα Εθελοντικών Επιστροφών από το νησί της Λέσβου θα λάβει το ήδη προβλεπόμενο ποσό των 500 ευρώ συν την επιπλέον οικονομική βοήθεια των 500 ευρώ. Σύνολο, δηλαδή, 1.000 ευρώ». 

Γενικότερα, το πρόγραμμα των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών στοχεύει σε 16.200 αποχωρήσεις μέχρι το 2019 και έχει προϋπολογισμό 32,4 εκατ. ευρώ. Εξάλλου, μοχλός ενθάρρυνσης προς τους υποψήφιους αποχωρούντες θεωρούνται ταινίες που πρόκειται να γυριστούν, οι οποίες θα προβάλλουν το success story μεταναστών που εγκατέλειψαν την Ελλάδα και επέστρεψαν στην πατρίδα τους. 


Μανόλης Γαλάνης
Πηγή : protothema.gr


Μερικής απασχόλησης η μία στις δύο νέες θέσεις εργασίαςΣε υψηλά 16 ετών οι προσλήψεις σε εξαμηνιαία βάση, με τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης στο 51,74%.

Για πέμπτο διαδοχικό μήνα φέτος, δηλαδή στο διάστημα Φεβρουαρίου - Ιουνίου 2017, καταγράφεται θετικό ισοζύγιο στις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας με αποτέλεσμα συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους (Ιανουάριος - Ιούνιος) να έχουν δημιουργηθεί 255.903 νέες θέσεις εργασίας, αριθμός που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση πρώτου εξαμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.

Στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2016 οι νέες θέσεις εργασίας ανέρχονταν σε 234.664. Φέτος, όπως και πέρυσι, ο μόνος μήνας με αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων, δηλαδή με απώλειες θέσεων εργασίας, ήταν ο πρώτος μήνας του έτους, καθώς τον Ιανουάριο του 2017 καταγράφηκε απώλεια 29.817 θέσεων εργασίας, ενώ τον Ιανουάριο του 2016 η αντίστοιχη απώλεια ανήλθε σε 9.954 θέσεις εργασίας.


Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη», ιδιαίτερα θετικές ήταν οι ροές απασχόλησης και τον Ιούνιο, καθώς προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων κατά 40.599 θέσεις εργασίας. Από τη συνολική εικόνα της αγοράς εργασίας του πρώτου εξαμήνου του 2017 προκύπτει ότι οι προσλήψεις με μερική απασχόληση ή εκ περιτροπής εργασία εξακολουθούν να αποτελούν την πλειονότητα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με 51,74%, ενώ οι προσλήψεις για πλήρη εργασία στο διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου ήταν στο 48,26%.

Ακόμη πιο αυξημένο είναι το ποσοστό των προσλήψεων για μερική και εκ περιτροπής απασχόληση τον Ιούνιο, καθώς ανέρχεται στο 56,76%, ενώ οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης περιορίστηκαν στο 43,34%. Για ακόμη έναν μήνα η έντονη δυναμική στην αύξηση των προσλήψεων οφείλεται στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού, καθώς από το σύνολο των 273.375 αναγγελιών προσλήψεων οι 135.779 -σχεδόν οι μισές- έγιναν στον χώρο των υπηρεσιών εστίασης και των καταλυμάτων.

Η αγορά εργασίας

Τον Ιούνιο υπογράφηκαν συνολικά πέντε νέες επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας που αφορούν 623 εργαζoμένους, εκ των οποίων οι δύο προέβλεπαν αυξήσεις (+3,56% και +5%) και οι υπόλοιπες τρεις μειώσεις μισθών από 6,44% έως και 25%. Επίσης, τον ίδιο μήνα παρατηρήθηκε η μετατροπή 3.645 συμβάσεων πλήρους εργασίας σε συμβάσεις μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας.


Από το σύνολο των καθαρών ροών απασχόλησης των 40.599 νέων θέσεων εργασίας, οι 36.358 αφορούν άνδρες και μόνο οι 4.241 γυναίκες. Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, τόνισε: «Η αύξηση της απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας, που καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα “Εργάνη” και στην έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, επιβεβαιώνουν τη θετική τάση που καταγράφηκε και τους προηγούμενους μήνες στην αγορά εργασίας».

Ο καλύτερος Ιούνιος από το 2001Σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Ιουνίου 2017, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 273.375, ενώ οι αποχωρήσεις σε 232.776. Από το σύνολο των αποχωρήσεων, οι 94.918 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 137.858 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. 


Από τη σύγκριση των στοιχείων του φετινού και του περσινού Ιουνίου προκύπτει αυξημένη επίδοση κατά 6.991 θέσεις εργασίας φέτος (θετικό ισοζύγιο 40.599 θέσεων εργασίας έναντι θετικού ισοζυγίου 33.608 τον Ιούνιο του 2016).

Παράλληλα, η επίδοση του Ιουνίου 2017 είναι η υψηλότερη καταγεγραμμένη θετική επίδοση ισοζυγίου μηνός Ιουνίου από το 2001 μέχρι σήμερα. Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017 οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 1.197.696 και οι αποχωρήσεις σε 941.793, εκ των οποίων οι 491.785 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 450.008 οικειοθελείς αποχωρήσεις.
Του Στέλιου Παπαπέτρου
Πηγή : naftemporiki.gr


Νέα Δημοκρατία : Να τελειώνουμε με τη βία που βρίσκει άσυλο στα πανεπιστήμιαΟ αναπληρωτής Τομεάρχης Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη, βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, με αφορμή την επίθεση χθες τη νύχτα με βόμβες μολότοφ από το χώρο της Πανεπιστημιούπολης εναντίον του Αστυνομικού Τμήματος Ζωγράφου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η στοχοποίηση του Αστυνομικού Τμήματος Ζωγράφου από τους γνωστούς αγνώστους, με τη ρίψη βομβών μολότοφ από την Πανεπιστημιούπολη, αναδεικνύει εκ νέου τη στρεβλή λειτουργία του λεγόμενου ασύλου. 

Προστατευμένοι από έναν ξεπερασμένο θεσμό - ο οποίος από άσυλο ιδεών κατάντησε άσυλο παρανομίας και ασυδοσίας - ταραχοποιοί κάθε φυράματος μπορούν να δρουν ατιμώρητοι. Έτσι, οι χώροι των Πανεπιστημίων μας μετατρέπονται σε νησίδες ανομίας για οργανωμένες μειοψηφίες και κάθε είδους συμμορίες. Είναι άλλωστε πρόσφατη η κραυγή αγωνίας των φοιτητών του ΑΠΘ. 

Δυστυχώς, όλα αυτά είναι "ψιλά γράμματα" για μια Κυβέρνηση που όχι μόνον δεν βλέπει το πρόβλημα, αλλά το ενισχύει κιόλας με τις αποφάσεις και τις δηλώσεις των αρμοδίων Υπουργών. 

Ωστόσο, η ελληνική κοινωνία στη συντριπτική της πλειοψηφία συμφωνεί ότι ήλθε πλέον ο καιρός να τελειώσουμε με αυτήν την αρρωστημένη κατάσταση, που δεν συνάδει με ένα κράτος δικαίου».


Οι νοσηλευτές στα παίδων εκπέμπουν SOSΤα νοσοκομεία χτυπούν καμπανάκι για τις ελλείψεις σε προσωπικό.

Λυγίζουν από τις ελλείψεις νοσηλευτών νευραλγικές κλινικές στα Νοσοκομεία Παίδων. Ετσι, μετά την πρόσφατη κραυγή αγωνίας των νοσηλευτών για τις επισφαλείς συνθήκες νοσηλείας στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών (ΜΜΜΟ), ζήτημα προκύπτει και με τα κενά που προκαλούν αρρυθμίες στη λειτουργία των Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ).

Με επιστολή προς τον διοικητή των Νοσοκομείων Παίδων και τον διοικητή της Α' Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής οι νοσηλευτές στην Α' και Β' Μονάδα Εντατικής Νεογνών ζητούν την άμεση στελέχωση με νοσηλευτικό προσωπικό κάνοντας λόγο για επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας.

Σημειώνεται ότι στις δύο Μονάδες νοσηλεύονται κατά κανόνα βαριά πάσχοντα νεογνά που γεννιούνται είτε πρόωρα είτε με σοβαρά προβλήματα υγείας (π.χ. χειρουργικά ή καρδιολογικά) και συνεπώς χρειάζονται εντατική φροντίδα. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις τα νεογνά χρειάζονται μηχανική υποστήριξη.

Παρά ταύτα και παρά το κρίσιμο έργο των Μονάδων, έχουν επιφορτιστεί και με μεταφορές νεογνών, αποστολή που έχει τις ρίζες της από το 1981, γεγονός που αποδυναμώνει τις ούτως ή άλλως υποστελεχωμένες Μονάδες.

Ειδικότερα, η δυναμικότητα των Μονάδων είναι 20 θερμοκοιτίδες για καθεμία και οι νοσηλευτές ανά βάρδια σε ημέρες εφημερίες είναι τέσσερις (συμπεριλαμβανομένης της προϊσταμένης), ενώ τις υπόλοιπες ημέρες αντιστοιχούν τρεις νοσηλευτές ανά βάρδια.

Ενας από αυτούς όμως προορίζεται για τις διακομιδές που προκύπτουν (π.χ., μεταφορά νεογνού από το μαιευτήριο στο Παίδων). Μοιραία η Μονάδα, παρά την αυξημένη κλινική βαρύτητα των νεογνών, στελεχώνεται από δύο νοσηλευτές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σχετικά για τον βαθμό επικινδυνότητας.
Επιπλέον, προκειμένου να καλυφθεί όπως όπως το κενό που προκύπτει, οι νοσηλευτές των Μονάδων εργάζονται σε διπλό πόστο εργασίας (δηλαδή, και για τις διακομιδές και για τη φροντίδα των νεογνών), με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο φόρτος εργασίας τους.

Υπό τις συνθήκες αυτές, όπως υπογραμμίζεται στην ίδια επιστολή, οι νοσηλευτές των Μονάδων ζητούν τα εξής: είτε να απαλλαγούν από τις διακομιδές νεογνών είτε να στελεχωθεί το νοσοκομείο με ικανό αριθμό νοσηλευτών ώστε να αντεπεξέρχονται στις ανάγκες.

Η κόντρα συνεχίζεται.  Εν τω μεταξύ, ανοιχτό παραμένει το μέτωπο της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ) με τη διοίκηση των Νοσοκομείων Παίδων για τις συνθήκες στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών. Μάλιστα, το θέμα έχει φτάσει στον εισαγγελέα ζητώντας την άμεση παρέμβαση της δικαιοσύνης.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον νομοθέτη, η ασφαλής λειτουργία μιας τέτοιας Μονάδας προϋποθέτει την παρουσία τριών νοσηλευτών ανά κλίνη ώστε να καλύπτονται οι βάρδιες. Οπως αναφέρει, «η μη τήρηση του συγκεκριμένου όρου από μια Μονάδα θα πρέπει να επιφέρει την άμεση ανάκληση της αδείας της εν λόγω Μονάδας και τη διακοπή της λειτουργία της».

Οπως ωστόσο καταγγέλλει η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, ενώ «θα έπρεπε να υπηρετούν 51 νοσηλευτές στη μονάδα αυτή, σήμερα βρίσκονται εκεί μόνο 19, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για την ασφαλή περίθαλψη και νοσηλεία των νοσηλευόμενων παιδιών όσο και για την ασφάλεια των εργαζομένων».
Παρά την αλυσίδα προειδοποιήσεων μέσω επιστολών και ανακοινώσεων για το πρόβλημα υποστελέχωσης που έχει προκύψει, δεν υπήρξε θετική εξέλιξη. Είναι ενδεικτικό ότι τον περασμένο μήνα η Ομοσπονδία είχε επισημάνει τις επιπτώσεις «των επικίνδυνων παραλείψεων στη νοσηλεία και τη φροντίδα των παιδιών που νοσηλεύονται εκεί, λόγω του ιδιαιτέρως αυξημένου όγκου εργασίας».

Σημειωτέον ότι στη Μονάδα του Παίδων μεταμοσχεύονται μικροί ασθενείς τριών ταχυτήτων: νοσηλεύονται παιδιά που χρήζουν μεταμόσχευσης, ανήλικοι που έχουν μεταμοσχευτεί αλλά παρουσιάζουν επιπλοκές (π.χ. εμπύρετο λοίμωξη) αλλά και μεταμοσχευμένα παιδιά που παρακολουθούνται από το εξωτερικό ιατρείο και έχουν ανάγκη χορήγησης φαρμάκων ή και μεταγγίσεων το Σαββατοκύριακο και τις επίσημες αργίες.

Διορία μιας εβδομάδας. Οι αντιδράσεις των καταγγελιών κορυφώθηκαν την περασμένη Πέμπτη όταν η Ομοσπονδία επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου διαπιστώθηκε ότι η προϊσταμένη της Μονάδας (ΜΜΜΟ) έχει αποστείλει τρεις φορές σχετική αναφορά για το συγκεκριμένο θέμα από το 2012 έως και σήμερα, «κάτι που όπως φαίνεται δεν αξιολογήθηκε από τους αρμοδίους».

Για «έκπτωση στην ποιότητα της φροντίδας των παιδιών» κάνει λόγο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρης Δάγλας, ο οποίος δήλωσε στα «ΝΕΑ» ότι «παράλληλα παραμελείται και το θέμα της κόπωσης των εργαζομένων, με όποιες επιπτώσεις έχει η κατάσταση αυτή».

Υπό τις συνθήκες αυτές, η Ομοσπονδία αφήνει διορία μιας εβδομάδας για την επίλυση του προβλήματος που έχει προκύψει, σημειώνοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα επανέλθει δυναμικά.
Από την πλευρά του ο διοικητής των Νοσοκομείων Παίδων Μανώλης Παπασάββας επιβεβαιώνει το  πρόβλημα της υποστελέχωσης και αναγνωρίζει την αυταπάρνηση του προσωπικού, καθώς επιτελεί το καθήκον του παρά τα κενά. «Ομως, δεν τίθεται θέμα ασφάλειας σε ό,τι αφορά τη νοσηλεία των παιδιών, γεγονός που καταγράφεται από τα αποτελέσματα της Μονάδας» επισημαίνει στα «ΝΕΑ».
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από το 1993 έως και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 870 μεταμοσχεύσεις για την αντιμετώπιση σοβαρών και θανατηφόρων νεοπλασματικών και γενετικών νοσημάτων σε παιδιά ηλικίας 3 μηνών έως και 18 ετών και οι γιατροί της Μονάδας τονίζουν ότι «τα αποτελέσματα είναι εφάμιλλα αυτών της αλλοδαπής».

Ο Παπασάββας μάλιστα προσθέτει ότι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο αναμένεται να δοθεί οριστική λύση με μόνιμες προσλήψεις, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε επεξεργασία σχέδιο για την ελάφρυνση των νοσηλευτών και στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.Μάρθα Καϊτανίδη 
ΤΑ ΝΕΑ


ΥΠΕΞ: Η Τουρκία τορπίλισε τη διάσκεψη για το Κυπριακό με στάση υποκρισίαςΤο ΥΠΕΞ υποστηρίζει πως το τελευταίο βράδυ της διάσκεψης στην Ελβετία, στις 6 Ιουλίου, η Τουρκία απέρριψε πρόταση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για καταγραφή των συγκλίσεων που είχαν επιτευχθεί, μολονότι τις προηγούμενες ημέρες του είχε δώσει «υποσχέσεις» για να δημιουργήσει την εντύπωση πως είναι ανοιχτή σε συμβιβασμούς.

Δριμύτατη επίθεση στην Τουρκία για το «ναυάγιο» στη διάσκεψη για το Κυπριακό εξαπέλυσε το υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας την Άγκυρα ότι οδήγησε εσκεμμένα τη διαπραγμάτευση σε «αδιέξοδο», προσπαθώντας μάλιστα να εξαπατήσει ακόμα και τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Το ΥΠΕΞ υποστηρίζει πως το τελευταίο βράδυ της διάσκεψης στην Ελβετία, στις 6 Ιουλίου, ο γενικός γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε πως θα ήθελε να καταγράψει τις συγκλίσεις που είχαν επιτευχθεί μετά από οκτώ ημέρες προσπαθειών. Στόχος του ΟΗΕ ήταν να διαμορφωθεί ένα κατ’ αρχήν πλαίσιο συμφωνίας που θα οδηγούσε σε καταληκτικές διαβουλεύσεις στη Νέα Υόρκη.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ελληνική διπλωματία, η τουρκική αποστολή αρνήθηκε τη γραπτή αποτύπωση των εν δυνάμει συμβιβασμών, μολονότι λίγες ημέρες νωρίτερα είχε δώσει στον κ. Γκουτέρες «υποσχέσεις» που είχαν γεννήσει ελπίδες για συμφωνία.

Το ΥΠΕΞ κατηγορεί ανοιχτά την Άγκυρα ότι με τις υποσχέσεις που έδωσε στον κ. Γκουτέρες επιδίωξε να δημιουργήσει «εσφαλμένες εντυπώσεις ότι ήταν δήθεν διατεθειμένη να διαπραγματευτεί», όμως όταν η διάσκεψη έφτασε στην τελική ευθεία αποκάλυψε με τη συμπεριφορά της πως «δεν είχε καμιά πρόθεση να συμβιβαστεί».

«Αμέσως μετά από αυτές τις αποκαλυπτικές εξελίξεις ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ αναγκάστηκε να κηρύξει, άνευ κάθε χρονοτριβής, το τέλος της διασκέψεως. Η διάσκεψη, λοιπόν, τελείωσε με την αποκάλυψη/επιβεβαίωση των πραγματικών προθέσεων της Τουρκίας που στρέφονται ενάντια στο διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του ΟΗΕ», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.

Αιχμή των διαφωνιών με την Τουρκία, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, είναι η επιμονή της Άγκυρας να διατηρήσει τα επεμβατικά δικαιώματά της στη Μεγαλόνησο τουλάχιστον για 15 χρόνια ακόμα, αλλά και να διατηρήσει στρατεύματα στην τουρκική επικράτεια.

Στην ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ θυμίζει δήλωση του τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ότι η Άγκυρα χρειάζεται τα επεμβατικά δικαιώματα προκειμένου να μπορεί να επεμβαίνει στο νησί «όποτε η ίδια το κρίνει σκόπιμο».

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, η ελληνική διπλωματία δηλώνει έτοιμη να συνεχίσει να συνεργάζεται με την Κυπριακή Δημοκρατία, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξεύρεση λύσης. Ο κ. Τσαβούσογλου πάντως άφησε να εννοηθεί μετά τη διάσκεψη πως δεν υπάρχει πλέον νόημα στο να συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μέσω των Ηνωμένων Εθνών, δημιουργώντας ερωτήματα για το τι μέλλει γενέσθαι.
Πηγή: skai.gr


Κυριάκος Μητσοτάκης : «O νόμος της κυβέρνησης για τα Α.Ε.Ι. δεν πρέπει να περάσει»Κάλεσμα συστράτευσης σε όλους για να μην περάσει ο νόμος της Κυβέρνησης για τα Α.Ε.Ι. που γυρίζει «την ανώτατη παιδεία μας πολλά χρόνια πίσω»,απευθύνει ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, με άρθρο του που δημοσιεύεται στην «Καθημερινή της Κυριακής».

Ο κ. Μητσοτάκης στο άρθρο του ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από σύγχρονα και αυτόνομα πανεπιστήμια «που να υπηρετούν την ανοιχτή κοινωνία που οραματιζόμαστε» και προσθέτει: «Τα τείχη που κάποιοι επείγονται να χτίσουν, εμείς θα τα γκρεμίσουμε για να δώσουμε πίσω τα πανεπιστήμια στους φοιτητές και τους καθηγητές. Όχι στους φοιτητοπατέρες και στις συντεχνίες που τα νέμονται εδώ και δεκαετίες». 

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας υπογραμμίζει ότι η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει τρία «οφθαλμοφανή προβλήματα» και συνεχίζει: «Πρόβλημα πρώτο, η περιορισμένη χρηματοδότηση, κάτι που δεν συναρτάται μόνο με την κρατική επιχορήγηση, αλλά και με τη δυνατότητα των πανεπιστημίων να βρίσκουν οικονομικούς πόρους. Πρόβλημα δεύτερο, η κακή κατάσταση των υποδομών αλλά και των συνθηκών λειτουργίας των κτιριακών συγκροτημάτων των ελληνικών πανεπιστημίων. Πρόβλημα τρίτο, το ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας των Α.Ε.Ι. που συχνά φτάνει μέχρι το σημείο ουσιαστικής της κατάργησης της αυτονομίας και αυτοτέλειάς τους».

Επιπλέον, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης εκφράζει την πεποίθησή του ότι για το πρώτο πρόβλημα η λύση είναι «να ψάξουμε πόρους από την αγορά, αλλά και από την αξιοποίηση της περιουσίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Είναι σημαντικό να συνδεθούν τα Α.Ε.Ι. με την παραγωγή, κάτι που θα βοηθήσει και τους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με την πραγματική οικονομία». 

«Εξίσου κρίσιμη», αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης «είναι η υλοποίηση προγραμμάτων που να φέρουν φοιτητές και έσοδα από το εξωτερικό, όπως, παραδείγματος χάριν, τα ξενόγλωσσα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα καλοκαιρινά τμήμα σπουδών».

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο πρόβλημα, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας γράφει ότι «δεν μπορούμε άμεσα να οικοδομήσουμε καινούργιες εγκαταστάσεις, αλλά μπορούμε άμεσα να κάνουμε τις υπάρχουσες να λειτουργούν καλύτερα. Με περισσότερη τάξη, καθαριότητα, και φυσικά μεγαλύτερη ασφάλεια για όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Με εσωτερικούς κανονισμούς που θα γίνονται σεβαστοί.  Και με σεβασμό στο πανεπιστημιακό άσυλο ως θεσμό κατοχύρωσης της ελεύθερης έκφρασης και όχι ως εργαλείο συγκάλυψης έκνομων συμπεριφορών».

Όσο για το τρίτο πρόβλημα, τονίζει ότι «μπορούμε να κάνουμε πολλά» και συμπληρώνει: «Μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας των Πανεπιστημίων στη χώρα μας. Μπορούμε να αποβάλλουμε τον κρατισμό και τις ιδεοληψίες του χθες ώστε να δώσουμε χώρο στην ελευθερία σκέψης, στην αξιοκρατία, στην εξωστρέφεια, στην αυτονομία και στην αυτοτέλεια». 

Ο κ. Μητσοτάκης κατηγορεί την σημερινή Κυβέρνηση ότι «πάει εντελώς ανάποδα. Σε δυόμισι χρόνια έχουν αλλάξει τρεις υπουργοί Παιδείας, ο καθένας με τα δικά του σχέδια που ακύρωναν αυτά των προηγούμενων. Όλοι όμως με την ίδια διχαστική λογική και με έναν στείρο κομματισμό ως σημαία. Που αντί να κοιτάζει μπροστά τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, γυρίζει τα Πανεπιστήμια πίσω, σε ιδεοληπτικές αγκυλώσεις που τις έχει ξεπεράσει και η πολιτική και η κοινωνία και, τελικά, η ίδια η ζωή». 

Αναλύοντας το σχέδιο νόμου της Κυβέρνησης για την Ανώτατη Εκπαίδευση, ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι «αποτελεί δυστυχώς ένα μεγάλο στραβοπάτημα προς τα πίσω. Τραυματίζει βαθιά το αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων. Ενισχύει το συγκεντρωτισμό και τη γραφειοκρατία… Καταργούνται θεσμοί που συνέβαλαν στη λογοδοσία και τη διαφάνεια, όπως τα Συμβούλια Ιδρυμάτων, που είχαν την αποδοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας… Ακόμη χειρότερα: η πρόταση της Κυβέρνησης καταργεί την αξιολόγηση, υποβαθμίζοντας το ρόλο της ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας, κόντρα σε όσα συμβαίνουν διεθνώς. Ο νόμος που φέρνει η Κυβέρνηση για τα Α.Ε.Ι. υποβαθμίζει τα μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία αντιμετωπίζει ισοπεδωτικά, με στρεβλές προτεραιότητες και με διατάξεις που λειτουργούν ως αντικίνητρα στην ανάπτυξη υψηλής στάθμης σπουδών».

«Στην πραγματικότητα», διαπιστώνει ο κ. Μητσοτάκης ότι «η Κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να ενισχύσει την κομματικοποίηση στα πανεπιστήμια επαναφέροντας τη συμμετοχή των φοιτητών στα όργανα διοίκησης. Και μάλιστα με εκπροσώπους που δεν θα εκλέγονται από καθολική ψηφοφορία αλλά θα υποδεικνύονται από τις φοιτητικές παρατάξεις. Την ίδια ώρα, “κατοχυρώνεται” και προστατεύεται η ανομία στους πανεπιστημιακούς χώρους, καθώς επιστρέφει μια απολύτως παρωχημένη αντίληψη για το ακαδημαϊκό άσυλο.  Όλα αυτά ενώ απουσιάζει κάθε προσπάθεια για να ενισχυθεί η εξωστρέφεια των ιδρυμάτων μας πριμοδοτώντας την έρευνα, αναζητώντας ιδιωτικές δωρεές, ή διευκολύνοντας την προσέλκυση ξένων φοιτητών». 


Εξαρθρώθηκαν (2) εγκληματικές οργανώσεις μπράβων για εκβιάσεις και προστασία ιδιοκτητών καταστημάτωνΕξαρθρώθηκαν, από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δύο (2) εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες με το πρόσχημα παροχής προστασίας, προέβαιναν συστηματικά σε εκβιάσεις ιδιοκτητών καταστημάτων.

Συνελήφθησαν, την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017, μετά από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, δεκαεννέα (19) μέλη των οργανώσεων μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά.

Πρόκειται για δεκαέξι (16) ημεδαπούς και τρεις (3) αλλοδαπούς (δύο υπήκοοι Αλβανίας και ένας Ουκρανίας), ηλικίας από 26 έως 59 ετών, ενώ αναζητούνται έντεκα (11) επιπλέον μέλη των οργανώσεων. Ανάμεσα στους εμπλεκομένους είναι και δύο (2) αστυνομικοί.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, εκβίαση με το πρόσχημα παροχής προστασίας, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί Όπλων, περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

Στην ίδια υπόθεση, κατηγορούμενοι για διάφορα αδικήματα (νομοθεσία περί επιταγών, περί καζίνων, τοκογλυφία, αγοραπωλησία εξαρτησιογόνων ουσιών, συμμετοχή σε ξυλοδαρμούς κ.α.) είναι επιπλέον δεκαπέντε (15) άτομα.

Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης, στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, αποκαλύφθηκε η δράση των εγκληματικών αυτών οργανώσεων, που αριθμούσαν δεκαπέντε (15) μέλη περίπου η καθεμία και δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το έτος 2015.

Από τις έρευνες πρόεκυψε ότι συνεργάζονταν μεταξύ τους ενώ μοίραζαν τις περιοχές και τα καταστήματα στα οποία παρείχαν προστασία και ενεργούσαν από κοινού κατά την προσέγγιση των καταστηματαρχών και τις εισπράξεις «προστασίας».

Επιπλέον εξακριβώθηκε η σύνθεση των μελών που αποτελούσαν την κάθε ομάδα, τα οχήματα που χρησιμοποιούσαν, οι διευθύνσεις διαμονής τους και οι "χώροι" που διατηρούσαν.

Επιπρόσθετα διευκρινίστηκαν οι ρόλοι και η ιεραρχική σχέση των μελών της κάθε ομάδας, (αρχηγικά μέλη, εντολείς, εντολοδόχοι, εκτελεστές κλπ). Αρχηγικό ρόλο στην Α΄ Ομάδα είχε 59χρονος ημεδαπός και στην Β΄ Ομάδα 51χρονος επίσης ημεδαπός.

Από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα μέλη των ομάδων συνεργάζονταν αλλάζοντας σύνθεση κατά την προσέγγιση των καταστηματαρχών και το μοίρασμα των περιοχών.

Συγκεκριμένα η Α΄ ΟΜΑΔΑ παρείχε «προστασία» σε καταστήματα στις περιοχές Γκάζι, Κεραμικού, Βοτανικού, Αγ. Παντελεήμονα, Κυψέλης, Γκύζη, Εξαρχείων, Παγκρατίου, Καισαριανής, Αμπελοκήπων, Συντάγματος, Κολωνακίου, Καλλιθέας, Μεταμόρφωσης και Περιστερίου και η Β΄ ΟΜΑΔΑ παρείχε «προστασία» σε καταστήματα στις περιοχές Κεραμικού, Γκάζι, Πατησίων, Κολωνακίου, Μεταξουργείου, Συντάγματος, Γλυφάδας, Ψυρή, Λυκόβρυσης, Π. Φάληρου, Ασπρόπυργου, Κηφισιάς, Άνοιξης, Ν. Ερυθραίας, Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου, Κυψέλης και Πειραιά.

Όπως εξακριβώθηκε οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων κατέβαλλαν από 200 έως 2.500 ευρώ μηνιαίως για προστασία. Η καταβολή γινόταν κυρίως λόγω του φόβου από την πολυμελή παρουσία "φουσκωτών", όταν τους προσέγγιζαν. Οι συλληφθέντες "παρείχαν προστασία" τουλάχιστον σε εξήντα ένα (61) καταστήματα της Αττικής.

Οι δυο ομάδες πέραν της δράσης τους στην «προστασία» καταστημάτων, αναλάμβαναν και υποθέσεις διευθέτησης διαφορών μεταξύ τρίτων προσώπων, συνοδείες προσώπων, «παρουσίες» σε αθλητικούς χώρους, πρόκληση σωματικών βλαβών «κατά παραγγελία» κλπ.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Στην κατοχή τους, καθώς και από τις έρευνες στις οικίες τους, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι διαμετρήματος 6.35 mm με γεμιστήρα,
(179) φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
(3) κυνηγετικές καραμπίνες και (3) μαχαίρια,
αλεξίσφαιρο και (2) σιδερογροθιές,
μπαστούνι στο εσωτερικό του οποίου υπάρχει ξίφος,
 πτυσσόμενο κλομπ και σπρέι πιπεριού,
μικροποσότητα κοκαΐνης 
 (3) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,
(26) κινητά τηλέφωνα
(20) αμπούλες με αναβολικά
(3.055,50) ευρώ και (537) δολάρια ΗΠΑ καθώς και
ατζέντες και διάφορες έγγραφες σημειώσεις
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε σε Τακτικό Ανακριτικό, ενώ για τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τη λήψη των προβλεπόμενων διοικητικών μέτρων, στο πλαίσιο της πειθαρχικής δικαιοδοσίας.