Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Απίστευτη γκάφα του Taxis 'φουσκώνει' τα εκκαθαριστικά
Εξωφρενικά χαράτσια από την ΓΓΔΕ σε φορολογούμενους με πενιχρά εισοδήματα. Το ηλεκτρονικό σύστημα δεν "διαβάζει" διατάξεις του ΚΦΣ και χρεώνει υπέρογκα ποσά. Φοιτήτρια με εισόδημα 1.516 ευρώ έλαβε εκκαθαριστικό 807 ευρώ!

Πρόβλημα με το πρόγραμμα εκκαθάρισης βγάζει φόρους της τάξεως των 800 ευρώ σε δηλωθέντα εισοδήματα της τάξεως των 1.500 ευρώ!

Εξωπραγματικούς φόρους εισοδήματος σε ανέργους, φοιτητές, νοικοκυρές και άλλους υποαπασχολούμενους πολίτες με πολύ χαμηλά ετήσια εισοδήματα επιβάλλουν οι υπηρεσίες της Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Το πρόγραμμα εκκαθάρισης το οποίο χειρίζονται οι υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. φαίνεται ότι έχει διαμορφωθεί χωρίς να λαμβάνει υπόψη ορισμένες απαλλακτικές διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.

Το σύστημα υπολογισμού της εκκαθάρισης καταλογίζει υπέρογκα ποσά φόρων σε όσους φορολογούμενους απέκτησαν κατά τη διάρκεια του 2015 εισοδήματα από ενοίκια και ταυτόχρονα κάποια πολύ μικρά ποσά αμοιβών από περιστασιακή απασχόληση! Στις περιπτώσεις αυτές, επειδή τα δηλούμενα εισοδήματα είναι πάρα πολύ χαμηλά, το ΤΑΧΙS, κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, προσδιορίζει το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης. Δηλαδή λαμβάνει υπόψη το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ για τους άγαμους ή των 2.500 ευρώ για τους έγγαμους φορολογούμενους και προσθέτει στο ποσό αυτό τυχόν επιπλέον ποσά τεκμηρίων διαβίωσης, εφόσον ο φορολογούμενος διαμένει σε κατοικία ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρηθείσα ή εφόσον κατέχει κάποιο ΙΧ αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα εκκαθάρισης φορολογεί την πρόσθετη διαφορά τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος όχι σαν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (όπως θα περίμενε κανείς για τις περιπτώσεις των φορολογουμένων με πολύ χαμηλά εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση) αλλά σαν εισόδημα από επιχειρηματικές δραστηριότητες! Εφαρμόζει δηλαδή όχι την ευνοϊκή κλίμακα υπολογισμού του φόρου, η οποία ισχύει για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και προβλέπει αφορολόγητο όριο εισοδήματος 9.545 ευρώ, αλλά την κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες βάσει της οποίας το φορολογητέο εισόδημα υπόκειται σε φόρο υπολογιζόμενο με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ! Φορολογεί λοιπόν την πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που έχει προκύψει βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης με 26% και στη συνέχεια επί του φόρου που προκύπτει επιβάλλει και προκαταβολή φόρου με συντελεστή 75%. Συνολικά, δηλαδή για έναν φορολογούμενο με πολύ χαμηλό εισόδημα από ενοίκια και περιστασιακή απασχόληση, η πρόσθετη διαφορά εισοδήματος που προκύπτει βάσει τεκμηρίων φορολογείται με τελικό συντελεστή 45,5%! Το αποτέλεσμα είναι να επιβάλλονται εξωπραγματικοί φόροι εισοδήματος σε φορολογούμενους με πενιχρά εισοδήματα που είναι άνεργοι, φοιτητές και περιστασιακά απασχολούμενοι!

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το πρόγραμμα εκκαθάρισης του ΤΑΧΙS εφαρμόζει τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του νόμου 4172/2013 (του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), σύμφωνα με τις οποίες:

Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος κατά η οποία προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα, προσδιορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση και φορολογείται:

α) ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, δηλαδή με αφορολόγητα τα πρώτα 9.545 ευρώ, εφόσον ο φορολογούμενος έχει δηλώσει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των δηλωθέντων εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή εφόσον δεν υπάρχει εισόδημα από καμία κατηγορία ή εφόσον ο φορολογούμενος έχει δηλώσει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο (από ενοίκια κ.λπ.) ή και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ

β) ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή με 26% από το πρώτο ευρώ, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία ή συντάξεις.

γ) ως εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, δηλαδή με 13% από το πρώτο ευρώ, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από ατομική αγροτική επιχείρηση. δ) ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, δηλαδή με αφορολόγητα τα πρώτα 9.545 ευρώ, εφόσον ο φορολογούμενος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ).

Δηλαδή, το ΤΑΧΙS κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, εντάσσει τις παραπάνω περιπτώσεις υποαπασχολούμενων φορολογουμένων, στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 34, σύμφωνα με την οποία επί της πρόσθετης διαφοράς τεκμαρτού εισοδήματος εφαρμόζεται ο συντελεστής 26% από το πρώτο ευρώ επειδή το μεγαλύτερο μέρος του δηλωθέντος εισοδήματος δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία ή συντάξεις!

Ωστόσο, φαίνεται να αγνοούνται οι διατάξεις της παραγράφου 35 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 σύμφωνα με τις οποίες:

«Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωση έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων, δηλαδή με αφορολόγητο όριο 9.545 ευρώ. Εάν το πραγματικό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της».

Παρακάτω παραθέτουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα:

Φοιτήτρια απέκτησε το 2015 εισόδημα από ενοίκια ύψους 1.200 ευρώ. Επιπλέον, το 2015 εργάστηκε για ένα μήνα το καλοκαίρι και απέκτησε εισόδημα 316 ευρώ. Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά της ήταν, δηλαδή, μόλις 1.516 ευρώ. Όταν προχώρησε στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (του εντύπου Ε1), το σύστημα TAXIS της καταλόγισε φόρο προς πληρωμή 807,22 ευρώ (!), υπολογίζοντας ως φορολογητέο εισόδημα το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης 3.000 ευρώ. Ο φόρος αυτός προέκυψε, επειδή το σύστημα υπολόγισε επί της πρόσθετης διαφοράς τεκμαρτού εισοδήματος των 1.484 ευρώ (3.000 ευρώ συνολικό τεκμαρτό εισόδημα – 1.516 ευρώ δηλωθέν εισόδημα = 1.484 ευρώ πρόσθετη διαφορά τεκμαρτού εισοδήματος) φόρο με συντελεστή 26% και στη συνέχεια πρόσθεσε και προκαταβολή φόρου 75%. Δηλαδή καταλόγισε επί της πρόσθετης διαφοράς τεκμαρτού εισοδήματος συνολικό ποσό φόρου 675,22 ευρώ (1.484 ευρώ Χ 26% Χ 1,75 = 675,22 ευρώ). Στο ποσό αυτό πρόσθεσε στη συνέχεια και τον φόρο επί του εισοδήματος των 1.200 ευρώ από ενοίκια, τον οποίο υπολόγισε κανονικά με συντελεστή 11%, στο ποσό των 132 ευρώ, οπότε ο συνολικός «λογαριασμός» έφθασε τα 807,22 ευρώ (675,22 ευρώ + 132 ευρώ = 807,22 ευρώ). Επί του εισοδήματος των 316 ευρώ δεν υπολόγισε καθόλου φόρο καθώς το εξέλαβε ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες το οποίο είναι πολύ χαμηλό και αφορολόγητο.


Πηγή : news247.gr


Η ανοχή και η συγκάλυψη στα εγκλήματα των αντιεξουσιαστών αυτά κάνειΕίναι τρομερό και ανεύθυνο κυρίως από την κυβέρνηση και μετά από την αστυνομία να αφήνει συνέχεια κακοποιούς αντιεξουσιαστές να κάνουν ότι γουστάρουν στα πανεπιστήμια.

Σε καμία χώρα του κόσμου δεν υπάρχει τέτοια ασύδοτη με τις πλάτες της κυβέρνησης εγκληματική δραστηριότητα γνωστών εγκληματικών ομάδων που δρουν ανενόχλητοι στα πανεπιστήμια χωρίς να τους τιμωρεί και να τους συλλαμβάνει κανένας. Σπάνε, διαλύουν, καταστρέφουν, απειλούν και κοιμίζουν λαθρομετανάστες στους χώρους που είναι αποκλειστικά για τους μαθητές.

Εγκληματικές φυσιογνωμίες που δεν έχουν πάει σχολείο η εάν έχουν πάει είναι χρόνια στην ίδια τάξη, αυτούς καλύπτει η κυβέρνηση και η αστυνομία όσο και να το αρνούνται.

Διαβάζουμε στο newsit.gr

Πολλά είναι τελικά τα περιστατικά με επεισόδια κατά τις φοιτητικές εκλογές. Κουκουλοφόροι κάνουν την τελευταία ώρα καταδρομικές επιθέσεις στη Νομική, στο Πάντειο και στο Παιδαγωγικό.

Ειδικά στη Νομική επικράτησε ένταση όταν περίπου δέκα άτομα μπήκαν στο κτίριο και προσπάθησαν να αρπάξουν τις κάλπες, όμως, η αντίδραση των φοιτητών ήταν άμεση και τα επεισόδια δεν έλαβαν έκταση. Σύμφωνα με πληροφορίες δύο φοιτητές τραυματίστηκαν ελαφρά. Η διαδικασία των εκλογών, αυτήν την ώρα, συνεχίζεται κανονικά.

Επίσης, στο Πάντειο ομάδα κουκουλοφόρων μπήκε στον χώρο και έσκισε αφίσες και εκλογικό υλικό της ΔΑΠ.

Επεισόδια έγιναν και στο Παιδαγωγικό όταν ομάδα κουκουλοφόρων προσπάθησαν να μπουν μέσα αλλά τους απέκρουσαν φοιτητές. Οι μεν πετούσαν πέτρες στους δε και οι άλλοι απαντούσαν με καρέκλες. Και σε αυτή την περίπτωση οι κουκουλοφόροι ήθελαν να πάρουν τις κάλπες.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ


ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ
Δέν φταίει η Ελλάδα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ευθύνεται : Απεργία πείνας προσφύγων & μεταναστών σε Σχιστό & Χίο


Κάποιος πρέπει να ενημερώσει πρόσφυγες και μετανάστες ότι η σημερινή κυβέρνηση με την προηγούμενη υπουργό Τασία Χριστοδουλοπούλου ευθύνεται αποκλειστικά για την ταλαιπωρία, Η κυρία Τασία πήρε την ευθύνη να τους κάνει προσκλητήριο χωρίς να ρωτήσει κανένα ανεύθυνη και χωρίς να γνωρίζει τις συνέπειες των πράξεων της και τώρα ταλαιπωρεί Ευρώπη, Ελλάδα τους Έλληνες πολίτες που είναι πλησίον των καταυλισμών και τους μετανάστες με την ανικανότητα της να διαχειριστεί ότι προξένησε και η ίδια η Τασία Χριστοδουλοπούλου και η ανεύθυνη κυβέρνηση που δυστυχώς κυβερνά αυτή την άμοιρη χώρα.

Διαβάζουμε στο thetoc.gr

Αντιμέτωπη με όλο και πιο διογκούμενο κύμα διαμαρτυρίας προσφύγων και μεταναστών που παραμένουν εγκλωβισμένοι εντός των συνόρων, βρίσκεται η κυβέρνηση.

Αντιμέτωπη με όλο και πιο διογκούμενο κύμα διαμαρτυρίας προσφύγων και μεταναστών που παραμένουν εγκλωβισμένοι εντός των συνόρων, βρίσκεται η κυβέρνηση.

Εδώ και δύο ημέρες οι μετανάστες που βρίσκονται στο κέντρο φιλοξενίας του Σχιστού έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας με βασικό αίτημα να ανοίξουν τα σύνορα για να μπορέσουν να φύγουν προς τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.

«Τα σύνορα μπορούν να τα περάσουν και να πάνε στις αγαπημένες τους χώρες αυτοί που έχουν λεφτά, αλλά η Ε.Ε. τα κρατάει κλειστά για εμάς που ζητάμε άσυλο» αναφέρεται σε ένα από τα πανό που ήταν αναρτημένα την Τρίτη σε διάφορα σημεία του πρώην στρατοπέδου.

Την ίδια ώρα και στο hot spot της Χίου περίπου 40 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας.
Ασύλληπτοι οι δραπέτες από τα κρατητήρια του Τμήματος Μεταγωγών Θεσσαλονίκης
Ασύλληπτοι παραμένουν οι δύο Αλβανοί που απέδρασαν τα ξημερώματα της Τρίτης από κελί της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών Θεσσαλονίκης, όπου κρατούνταν. 

Μολονότι η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, οι έρευνες είναι μέχρι στιγμής άκαρπες. 

Οι δύο δραπέτες -ένας 42χρονος κι ένας 33χρονος- είχαν μεταφερθεί τη Δευτέρα στο Μεταγωγών, απ' όπου επρόκειτο να μεταχθούν σε άλλα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας για να συνεχίσουν την έκτιση των ποινών τους. 

Όπως έγινε γνωστό, απέδρασαν πηδώντας από το παράθυρο του κελιού όπου κρατούνταν μαζί με ακόμη τρία άτομα. Τα κάγκελα του παραθύρου ήταν πριονισμένα, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τυχόν συνεργών τους. 

Ο ένας εξ αυτών, ο 42χρονος, χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα επικίνδυνος κακοποιός. Εκτίει ποινή ισόβιων δεσμών και επιπλέον πολυετή ποινή κάθειρξης για ανθρωποκτονία, απόπειρα δολοφονίας, απαγωγή κ.ά.


Πηγή : zougla.gr


Ανεξάρτητη αρχή από το 2017 η ΓΓΔΕΑνεξαρτητοποιείται, ύστερα από πολλά χρόνια, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία θα έχει οικονομική αυτοτέλεια, δεν θα υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο, ενώ στο συμβούλιο διοίκησης που θα συσταθεί θα μετέχει εμπειρογνώμονας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα λάθη του παρελθόντος με τις παραιτήσεις - αποπομπές του κ. Χάρη Θεοχάρη και της κ. Κατερίνας Σαββαΐδου ανάγκασαν τους θεσμούς να «βάλουν το χέρι» τους ως προς τη σύνταξη του νέου νομοσχέδιου, με στόχο να μπει τέλος στον κρατικό παρεμβατισμό.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, που αποκαλύπτει η «Κ», η «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» θα αντικαταστήσει από το 2017 τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και ο επικεφαλής της θα έχει τον τίτλο του διοικητή. Η Αρχή έχει λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια (θα έχει δικό της προϋπολογισμό) και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές, ενώ ταυτόχρονα δεν υπόκειται και σε ιεραρχικό έλεγχο, δηλαδή από το υπουργείο Οικονομικών. Οργανα διοίκησης της Αρχής αποτελούν το συμβούλιο διοίκησης και ο διοικητής και ένας εμπειρογνώμονας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά την επιλογή του συμβουλίου διοίκησης θα μετέχουν και δύο στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο πρόεδρος, τα μέλη του συμβουλίου διοίκησης, ο εμπειρογνώμονας και ο διοικητής, «κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεσμεύονται μόνο από τον νόμο και τη συνείδησή τους και δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο, ούτε σε διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα. Το συμβούλιο απολαμβάνει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία», όπως αναφέρεται ρητά στο σχέδιο νόμου.

Το μόνο που μπορεί να κάνει ο εκάστοτε υπουργός Οικονομικών είναι να καταθέσει προτάσεις και να δώσει στρατηγικές οδηγίες σχετικά με τον σχεδιασμό για την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής. «Οι προτάσεις δεν μπορούν να επεκταθούν σε οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα της Αρχής σε θέματα του προσωπικού αυτής». Αρμόδιος για το προσωπικό είναι ο διοικητής, ο οποίος μπορεί να προάγει, να μετακινεί ή να κρίνει την επάρκεια ή ανεπάρκεια των υπαλλήλων αυτής. Ενδιαφέρον είναι το άρθρο 5 του νομοσχεδίου, στο οποίο επισημαίνεται ότι «ο υπουργός δεν δύναται για συγκεκριμένες υποθέσεις ή περιπτώσεις να καταθέσει προς την Αρχή αίτημα παροχής πληροφοριών ή να δώσει δεσμευτικές οδηγίες». Σε περίπτωση διαφωνίας του διοικητή με τον υπουργό Οικονομικών σχετικά με την φορολογική πολιτική αναλαμβάνει να δώσει λύση το συμβούλιο διοίκησης.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το σχέδιο νόμου:

1. Η Αρχή δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές.

2. Η Αρχή δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο από τον υπουργό Οικονομικών.

3. Οργανα διοίκησης της Αρχής αποτελούν το συμβούλιο διοίκησης και ο διοικητής.

4. Στο συμβούλιο διοίκησης προβλέπεται η συμμετοχή εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία και στα αρχεία της επιτροπής, αλλά δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου. Ο εμπειρογνώμονας ορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, βάσει καταλόγου τριών υποψηφίων, τον οποίο καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5. Αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβασθεί στο διοικητή ή στα όργανα της Αρχής δεν μπορούν να μεταβιβασθούν στον υπουργό Οικονομικών ή σε άλλα κυβερνητικά όργανα, με μεταγενέστερη κανονιστική διοικητική πράξη.

6. Η Αρχή δύναται να αναπτύσσει δικό της σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού αλλά και σύστημα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξής του, κατά παρέκκλιση των κριτηρίων και τις διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

7. Ο διοικητής καθορίζει το μισθολογικό καθεστώς και σύστημα επιπλέον bonus για το προσωπικό της Αρχής, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στόχων της Αρχής υπερβαίνει το 100%.

Ο διοικητής, αρμόδιος για το προσωπικό

Η θητεία του διοικητή είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου διοίκησης. Ο διοικητής δεν πρέπει να έχει διατελέσει μέλος του ελληνικού ή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου ή της κυβέρνησης ή των εκτελεστικών οργάνων πολιτικού κόμματος, κατά την τρέχουσα ή την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Ενδιαφέρον σημείο στο σχέδιο νόμου, με αφορμή το θέμα που έχει ξεσπάσει με τη μετεγκατάσταση του υπουργείου Οικονομικών στο πρώην κτίριο της καπνοβιομηχανίας Κεράνης, είναι ότι ο διοικητής αποφασίζει για θέματα στέγασης και μεταστέγασης των υπηρεσιών της Αρχής. Αυτό, βέβαια, θα ισχύει από την εφαρμογή του νόμου, δηλαδή από τον Ιανουάριο του 2017.

Η οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών της Αρχής, ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους και των οργανικών θέσεων του προσωπικού αυτής, τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων, οι κλάδοι από τους οποίους θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων και η κατανομή των οργανικών θέσεων ρυθμίζονται από την Αρχή. Ο διοικητής επιλέγει, παύει και μετακινεί προϊσταμένους κάθε επιπέδου της Αρχής, ενώ αποφασίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις πρόσληψης του προσωπικού της Αρχής.


Έντυπη Καθημερινή


Έγκλημα κατά των συνατξιούχων θα παρακρατούν αναδρομικά το ΕΚΑΣΑνάλγητα και χωρίς ντροπή η κυβέρνηση οδηγεί τους συνταξιούχους στην απόλυτη φτωχοποίηση στερώντας τους μεγάλο κομμάτι της πενιχρής σύνταξης που λαμβάνουν.

Με την καταβολή των συντάξεων Ιουλίου, στο τέλος Ιουνίου θα διακοπεί το ΕΚΑΣ σε περίπου 70.000 με 80.000 χαμηλοσυνταξιούχους. 

Είναι οι ίδιοι συνταξιούχοι από τους οποίους θα ζητηθεί να επιστραφούν, αναδρομικά, τα ποσά του ΕΚΑΣ που έλαβαν από τον Δεκέμβριο του 2015 (σύνταξη Ιανουαρίου 2016) έως και τον τρέχοντα μήνα (σύνταξη Ιουνίου). Τ

ο υπουργείο Εργασίας θα έκδοση εγκύκλιο την επόμενη εβδομάδα, βάσει της οποίας θα καθορίζονται οι εκκρεμείς λεπτομέρειες αλλά και οι δόσεις για την αναδρομική παρακράτηση του ποσού που καταβλήθηκε σε συνταξιούχους, οι οποίοι αναδρομικά, με την ψήφιση του ασφαλιστικού νόμου «έχασαν» το δικαίωμα. 

Η παρακράτηση θα γίνει σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής  σε 9 ή ακόμη και 12 δόσεις, με αποτέλεσμα η διαδικασία για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών να διαρκέσει και τους πρώτους μήνες του 2017. 

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα νέα εισοδηματικά κριτήρια που θέτει ο νόμος, θα υπάρξουν συνταξιούχοι που θα χάσουν το σύνολο του επιδόματος αλλά και άλλοι, οι οποίοι θα «πέσουν» κατηγορία και θα λάβουν μικρότερο επίδομα από αυτό που δικαιούνταν μέχρι πρότινος. 

Και αυτό γιατί ο νόμος προβλέπει ότι ΕΚΑΣ δικαιούνται πλέον, όσοι έχουν εισόδημα από συντάξεις έως 7.972 ευρώ, έναντι 8.472 ευρώ που προέβλεπε η απόφαση του 2015.

Αντίστοιχα, το ατομικό φορολογητέο εισόδημα πέφτει από 9.884,11 ευρώ, σε 8.884 ευρώ, ενώ και το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μειώνεται από 15.380,90 ευρώ σε 11.000 ευρώ. 

Αντίστοιχα, κλιμακώνονται και τα εσωτερικά κλιμάκια, για ποσά επιδόματος από 230 ευρώ έως και 54,70 ευρώ, ενώ με τον νέο νόμο, καταργείται η κλίμακα ΕΚΑΣ 30 ευρώ για εισοδήματα από συντάξεις από 8.472,10 ευρώ έως 9.200 ευρώ.
Λευτέρης Αυγενάκης : «Ο κ. Σταθάκης … ‘σφυρίζει αδιάφορα’ για τον ορισμό Εθνικής Επενδυτικής Τράπεζας»Ανακοίνωση Γραμματέα Π.Ε. Ν.Δ. - Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λ. Αυγενάκη αναφορικά με την καθυστέρηση ορισμού Εθνικής Επενδυτικής Τράπεζας:

«Από το Νοέμβριο του 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, να ορίσουν άμεσα Εθνική Επενδυτική Τράπεζα, προκειμένου να διευκολύνουν τη συνεργασία των επενδυτών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η ύπαρξη Εθνικής Επενδυτικής Τράπεζας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, αφού αποτελεί σημαντικό εργαλείο μακροχρόνιας χρηματοδότησης επενδύσεων και καλύπτει ανάγκες τις οποίες οι παραδοσιακές εμπορικές τράπεζες αδυνατούν να υποστηρίξουν. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία μόνο η Ελλάδα και η Μάλτα δεν έχουν ακόμη ορίσει Εθνική Επενδυτική Τράπεζα, που θα μπορούσε να δράσει ως διαμεσολαβητής στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB).

Κατά συνέπεια, έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος από τη δυνατότητα να προσελκύσει η Ελλάδα επενδύσεις τόσο μέσω του Επενδυτικού Προγράμματος Γιούνκερ, που στόχο έχει να μοχλεύσει 315 δισ. ευρώ μέχρι το 2018 όσο και μέσω άλλων επενδυτικών προγραμμάτων.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να χάσει αυτήν τη σημαντική ευκαιρία! Η Ελληνική κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στον ορισμό Εθνικής Επενδυτικής Τράπεζας και να εκμεταλλευτεί στο έπαρκο τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων.

Δεν υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω ολιγωρία!

Κύριε Σταθάκη, πάψτε να ‘σφυρίζετε αδιάφορα». Η χώρα και ο ελληνικός λαός δεν αντέχουν άλλη αδιαφορία, αποτελμάτωση και απραξία!»    


ΧΑΡΙΤΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙΤΙΝΗ
Γράφει η Χαριτίνη Δημητρίου

<< Το εναντιούμενον τω δυναστεύοντι δήμος ωνομάστε >>
Αυτό που εναντιώνεται στο δυνάστη λέγεται λαός .
ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ .

Αγαπημένοι μου η Εβδομάδα που πέρασε είχε τόσο τοξικό νέφος από το ασφλιστικό και το φορολογικό , που ούτε αντιασφυξιογόνες μάσκες σε λίγο δεν θα μας σώσουνε !
Βαράνε τα νταούλια και τα βιολιά ..Όχι για τους Ευρωπαίους αλλά για τον Ελληνικό λαό ! Βρέ..Μήπως το έλεγαν για εμάς οι κυβερνώντες και δεν το καταλαβαίναμε ;
Τα νομοσχέδια που ψηφίζουν το ένα μετά το άλλο ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΝΕΛ αυτό μας δείχνει .
Τ'αυτιά  μου βουίζουν ακόμα από τους προεκλογικούς λόγους του Α.Τσίπρα . Έταζε...Έταζε....Τώρα τ'αυτιά μου βουίζουνε από τους φόρους 1,8 δις. ευρώ , ενα πολύ βαρύ υφεσιακό μέτρο ! Τι κάνετε βρέ καλόπαιδα ; Θα μας τινάξετε στον αέρα !
Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε ..ευρουλίτσα να μαζέψετε αν δεν έχουμε ανάπτυξη .
Εκτός εάν θέλετε να μας κάνετε Βενεζουέλα ! Μήπως παίρνει μαθήματα ο Α.Τσίπρας απο τον φίλο του Ν.Μαδούρο ; Εντάξει λοιπόν ..Είμαστε σε καλό δρόμο !
Ακούσαμε και το άλλο ; Ποιό άλλο ; Ο Β.Ντομπρόφκι είπε ότι η κυβέρνηση διάλεξε το φορολογικό και όχι εκείνοι ! Οι δανειστές πρότειναν για μειώσεις των δαπανών .
Οι κυβερνώντες ..όμως ήθελαν να δείξουν πόσο καλά παιδιά είναι και τα...σαρώνουν όλα ! Δεν μπορώ να καταλάβω , ότι δεν καταλαβαίνουν τί κάνουν !
Όταν τους χαζεύω να πανηγυρίζουν , σκέφτομαι ότι χρειάζονται άμεση ψυχιατρική βοήθεια ! Ε ! Μα πιά ! Δεν θα μας τρελάνετε ! Θα προσπαθήσουμε εμείς να σας τρελάνουμε ! Που μάλλον το πάθατε μόνοι σας το κακό !
Έχουμε φάει τοσο ψέμα με την κουτάλα  !
Οι χθεσινοί επαναστάτες θα φορέσουν και γραβάτα ! Ναι ! Ο Π.Καμμενος έκανε δώρο στον Α.Τσίπρα δύο γραβάτες , για την επιτυχία που είχε η κυβέρνηση !
Κάτι δεν ..πάει καλά ! Δεν τους σταματάει τίποτε !
Οι λαθρομετανάστες θα μίνουν μόνιμα ! Φτιάχνονται Hot Spots συνέχεια , σε απευθείας ανάθεση ( πόσα τρώνε οι μεσάζοντες ! ) Τα κέντρα φιλοξενίας βράζουν στα νησιά , στη Ειδομένη , στον Πειραιά και στην Αθήνα !
Η Τουρκία συνεχίζει τις παραβιάσεις και κάνει ότι της κατέβει  στο Αιγαίο .
Οι Ένστολοι δικαιώθηκαν από το Συμβούλιο Επικρατείας , όπως και συνταξιούχοι ,για να πάρουν πίσω τα χρήματα από τις μειώσεις που τους έχουν γίνει . Ποιά να πάρουν ;
Εδώ βρίσκεται κοντά 2 μήνες το πολεμικό ναυτικό στο Αιγαίο και δεν θα τους δώσουν ούτε ευρώ παραπάνω . Δεν φτάνει που τους έχουν μειώσει μισθούς και τους έκοψαν και επιδόματα , τους ζητάνε να δώσουν πίσω οι χειριστές των Ελικοπτέρων ένα επίδομα που είχαν πάρει πριν ένα χρόνο. Ναι καλά ακούσατε !
Θα παίρνουν από αυτά τα παιδιά που κινδυνεύουν συνέχεια από τον ροκανισμένο μισθό τους 60 ευρώ το μήνα για δύο χρόνια ! Ντροπή σας !
Δεν νομίζω να γνωρίζετε την λέξη ! Έτσι ...Κ. Π.Καμμένο ;  Άλλα λέγατε...
Θα πώ πολύ απλά ότι μας κοροϊδέψατε ! Αλλά μια του ψεύτη , δυο του ψεύτη τρείς και η κακή του ώρα ! Έτσι για να μην ..ξεχνιόμαστε !
Συνεχίζουμε με τον Κ.Φύλη που θα κάνει μία Παιδεία για κλάματα !
Έγινε ο κακός χαμός με τον Αρχ.Αμβρόσιο και τον Κ.Φύλη για το μάθημα των θρησκευτικών μέχρι για τζιχάντ μίλησε ο Κ.Φύλης ! Σωπάτε καλέ ! Ποιός είναι αυτός που κάνει τζιχάντ ; Εσείς ; ή ο Αρχ. Αμβρόσιος !
Κατά τ'άλλα τα πόθεν έσχες των πολιτικών βγήκαν στην δημοσιότητα !
Ω ! Βρέ φίλε ! Όλοι είναι πλούσιοι !Μόνο ο Κ.Κουτσούμπας είναι ο πιο φτωχός !
Καταραμένη φτώχεια ! Το πόθεν υπάρχει ! Το έσχες δεν υπάρχει !
Άντε σύμφωνα με τους κυβερνώντες τα έχουν καταφέρει  , και το 2017 θα βγούμε στις αγορές ! Πάλι είσαστε χαμένοι ...Πάλι αυταπάτες έχετε !
Πρέπει λοιπόν όλοι εμείς να σας δώσουμε να καταλάβαιτε τι σας συμβαίνει !
Γιατί το τέλος σας θα είναι μοιραίο !
Κλείνοντας θα πω :
<< Χαιρέτα καβαλάρης , για να σε χαιρετούν όταν ξεπεζέψεις ! >>
Γ . ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ !

Είδαμε , ακούσαμε κουτσομπολεύουμε !
Κοντοχωριανοί μου τα σταρουμπάκια μας καλά περνάνε ! Αλοίμονο από εμάς !
Πάμε να δουμε τι έγινε !
Είχαμε τη  Eurovision !Φυσικά και την πατήσαμε ! Δεν βγήκαμε στον ημιτελικό αλλά είμαστε ακόμα στο μνημόνιο !
Η Κύπρος μπήκε στον τελικό αλλά βγήκε από το μνημόνιο ! Δεν πειράζει αν πήρε την 21η θέση ! Ενώ εμείς στείλαμε το τραγούδι ...μόνο του ..γυμνό ! Κάνει οικονομία η ΕΡΤ . Ποιά οικονομία ; Οι χορηγοί δίνουν τα χρήματα ! Αλλά το ψώνιο ...για το πανηγυράκι της Eurovision το έχουν καλά οι..αριστεροί ! Για πρώτη φορά στην ιστορία αποκλειστήκαμε !Αλλά η ΕΡΤ πανηγύρισε για την επιλογή και τον αποκλεισμό .
Ούτε συγνώμη δεν ζήτησαν ! Στην ΕΡΤ βλέπουν δράκους ! Μάλιστα λέει ότι δέχεται πόλεμο για να της αρπάξουν την Eurovision !
Να θυμίσουμε στην ΕΡΤ ( όχι πως δεν το ξέρει ) ότι αν η ίδια θέλει να παραιτηθεί , σε συμφωνία με την E. B. U.  τότε μπορεί να το πάρει άλλο κανάλι !
Νικήτρια χώρα η Ουγγαρία με πολιτικό τραγούδι...., δεύτερη η Αυστραλία , τρίτη η Ρωσία . Αν και υπήρχε μεγάλη διαφορά στις ψήφους μεταξύ κοινού και επιτροπής !
Τι έγινε αλήθεια ;Τα συμπεράσματα δικά σας !

Σε μπελάδες μπήκε το πρωινό του ΑΝΤ-1 !Εκεί που έκαναν  μόνοι τους βόλτα τα πρωινά ..Ξεφύτρωσε το << πρωινούλι >> στο ΕΨΙΛΟΝ !
Άντε ..τρεχάτε ποδαράκια μου ! Τώρα το ξεκατίνιασμα θα δίνει και θα παίρνει !
Όλα για τα νούμερα τηλεθέασης !
Σε μπελάδες μπήκε και η ωραία Ελένη ! Έχασε τον ύπνο της η Βασίλισσα του ΑΛΦΑ !
Ο λόγος ; Ακούστηκε από σίγουρες πηγές ότι διευθυντής προγράμματος θα πάει ο Γ.Λάτσιος ! Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει ...
Λέτε να πιαστούν στα χέρια ;

Το tip της Εβδομάδας !
Τα βράδια έχουν παρει λίγο άρωμα καλοκαιριού ! Μια βόλτα για κους-κους , για ένα ποτό με τον ή την κολλητής σας και σίγουρα παρέα σας η καλή σας διάθεση !
Και μην ξεχνάτε η ζωή μας είναι στιγμές ευτυχίας !
Αυτά και άλλα χαριτωμένα την
άλλη Εβδομάδα με την Χαριτίνη !Απίστευτο χαράτσι από την εφορία – Ποιοι πληρώνουν ... κατά λάθος τεράστιο φόρο

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI


Απίστευτο φόρο καλούνται να πληρώσουν άνθρωποι με εισοδήματα 3.000, 4.000 και 5.000 ευρώ λόγω... taxisnet. Το αυτοματοποιημένο σύστημα κρύβει παγίδες για χιλιάδες φτωχούς ανθρώπους με ελάχιστο εισόδημα.

Τι συμβαίνει;

Ενώ ο νόμος προβλέπει πως εάν το πραγματικό εισόδημα δεν ξεπερνάει τα 6.000 ευρώ και για το τεκμαρτό το ποσό δεν είναι πάνω 9.500 και δεν υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα οι φορολογούμενοι υπάγονται στην κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων με αφορολόγητο στα 9.545 ευρώ, το σύστημα για όσους έχουν ένα μικρό εισόδημα είτε από κάποια μεροκάματα, είτε από κάποιο μικρό ενοίκιο, είτε από περιστασιακή εργασία τους φορολογεί με βάση το τεκμαρτό εισόδημα από το πρώτο ευρώ.

Με λίγα λίγα άνθρωποι που έχουν και την “ατυχία” να διαμένουν σε ιδιόκτητο διαμέρισμα και έχουν και ένα ΙΧ αυτοκίνητο στο όνομά τους φορολογούνται ως επιχειρηματίες, πληρώνουν φόρο της τάξης του 26% από το πρώτο ευρώ και καλούνται να δώσουν και προκαταβολή φόρου της τάξης τους 75%.

Τα εκκαθαριστικά που λαμβάνουν χιλιάδες φορολογούμενοι αυτού του είδους είναι χιλιάδες και χιλιάδες είναι που είναι σε απόγνωση, περιμένοντας μια λύση.


Πηγή : newsit.gr
Το Παρίσι σε χάος για τις αλλαγές στο ασφαλιστικόΟι μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό έφεραν το χάος στην Γαλλία διαβάζουμε στο iefimerida.gr


Χάος επικρατεί στους κεντρικούς δρόμους του Παρισιού καθώς η γαλλική αστυνομία ρίχνει δακρυγόνα και συγκρούεται με διαδηλωτές οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα μέτρα ης κυβέρνησης ως προς τα εργασιακά.

Χιλιάδες πολιτών, από κάθε επαγγελματική ομάδα, χωρίς να ανήκουν σε συνδικάτα έχουν κατέβει για να διαδηλώσουν στο κέντρο της πόλης, ενώ ο Φρανσουά Ολάντ δήλωνε νωρίτερα σήμερα ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω στο σχέδιο μεταρρυθμίσεων που προωθεί.

Η γαλλική κυβέρνηση επέλεξε να παρακάμψει τις αντιδράσεις και να εφαρμόσει τις εργασιακές μεταρρυθμίσεις που καθιστούν ευκολότερη την πρόσληψη και την απόλυση.

Η κεντροαριστερή κυβέρνηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Μανουέλ Βαλς αναμένεται να επιβιώσει της πρότασης μομφής.

Οπως σημειώνουν δημοσκοπήσεις, 3 στους 4 Γάλλους δηλώνουν την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο, που θα επιτρέπει στους εργοδότες να παρακάμπτουν τις εθνικές και κλαδικές συμβάσεις για τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας, με ατομικές συμβάσεις.


Πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται στις γαλλικές πόλεις πραγματοποιώντας διαδηλώσεις με την αστυνομία να κάνει χρήση μεγάλης ποσότητας δακρυγόνων.
 Η Γαλλία έχει να βρεθεί αντιμέτωπη με παρόμοιας κλίμακας κινητοποιήσεις από το 2011, όταν και ο Νικολά Σαρκοζί πέρασε το νομοσχέδιο, με το οποίο αυξήθηκαν τα όρια συνταξιοδότησης.

Την ίδια ώρα, σε επτά πόλεις της Γαλλίας, μεγάλες είναι οι διαδηλώσεις απο το πρωί, εναντίον του νόμου για τα εργασιακά όπως Νάντη, Μασσαλία, Τουλούζη, Λυόν, Γκρενόμπλ, Μονπελιέ, Ρεν.

Στη Ναντ

Σε κατάσταση αποσύνθεσης η Βενεζουέλα, σε παραλήρημα ο ΜαδούροΣε παγκόσμια διαδικτυακή σύνδεση, απηύθυνε έκκληση σε όλους τους ηγέτες του κόσμου, να σταματήσει η επίθεση εναντίον της χώρας του

Η Βενεζουέλα φλέγεται... Παιδιά αφήνουν την τελευταία τους πνοή από ασιτία. Οι πολίτες στο Καράκας και στις άλλες μεγάλες πόλεις λεηλατούν τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα τροφίμων. Άνθρωποι σκοτώνουν ο ένας τον άλλον για ένα κομμάτι ψωμί. Άνθρωποι πυρπολούνται ζωντανοί από τους συμπολίτες τους μόνο στην ιδέα της κλοπής ελάχιστης ποσότητας αλευριού. Χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν εναντίον της κυβέρνησης και του προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Την ίδια στιγμή, ο Μαδούρο εμφανίζεται σε κατάσταση πανικού, απευθύνοντας έκκληση στους ηγέτες του κόσμου για βοήθεια, κάνοντας, παράλληλα, λόγο για επίθεση που δέχεται η χώρα, αποκαλύπτοντας δε, πως ένα αμερικανικό αεροσκάφος παραβίασε τον εναέριο χώρο.

Μέσα στο παραλήρημά του, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος, αν και πρώην οδηγός λεωφορείου, δείχνει να έχει χάσει το «τιμόνι» της διακυβέρνησης από τα χέρια του, καταφεύγει σε σενάρια συνωμοσίας και αόριστες κραυγές. Την Τρίτη το βράδυ, ο πρόεδρος της χώρας, σε παγκόσμια διαδικτυακή σύνδεση, απηύθυνε έκκληση σε όλους τους ηγέτες του κόσμου, να σταματήσει η επίθεση εναντίον της χώρας του. Με άλλα λόγια, ο Νικολάς Μαδούρο, μέσα στον πανικό του, ζήτησε βοήθεια από εκείνους που εμμέσως κατηγόρησε ότι πολεμούν τη Βενεζουέλα.

Στην ομιλία του από το Καράκας, ενώπιον υπουργών, βουλευτών και δημοσιογράφων, αλλά κυρίως του διεθνή Τύπου, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας τόνισε ότι η πρωτοβουλία του αυτή να απευθυνθεί σε όλο τον κόσμο πηγάζει από την ανάγκη να «αντιπαλέψει τα ψέματα που γράφονται από τις παγκόσμιες ολιγαρχίες των ΜΜΕ εναντίον του και να αντισταθεί στην μιντιακή εκστρατεία εναντίον της χώρας του». «Στη Βενεζουέλα κρίνεται η τύχη της ειρήνης στη Λατινική Αμερική» είπε επισημαίνοντας ότι η χώρα του που επιθυμεί και προωθεί την διπλωματία της ειρήνης και θα υπερασπιστεί το δικαίωμά της να επιλέγει το δικό της πολιτικο-οικονομικό μοντέλο.

Ο Μαδούρο τόνισε ότι «η Βενεζουέλα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας επικοινωνιακής, πολιτικής και διπλωματικής επίθεσης, μίας συνωμοσίας του παγκόσμιου ιμπεριαλισμού που έχει επίκεντρο την Ουάσινγκτον και ενεργεί με το σύνδρομο της ανωτερότητας και στόχο την επανάκτηση των πετρελαιοπαραγωγικών χωρών της Λατινικής Αμερικής. Η γεωπολιτική του κόσμου δεν είναι είναι τίποτα άλλο από την κυριαρχία, κι όπου αυτή δεν μπορεί να υπάρχει επιβάλλεται η καταστροφή και το χάος», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερη επίθεση έκανε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας κατά της Ισπανίας και του ισπανικού Τύπου για τα συκοφαντικά, όπως είπε, δημοσιεύματα εναντίον του και τη φασιστική τους εμμονή ότι ο Μαδούρο δεν θα τελειώσει τη θητεία του και ότι χάνει ολοένα και περισσότερο τη δύναμή του. Το μόνο που κάνει η Βενεζουέλα, μια χώρα που ξέρει από μάχες και αγώνες, είναι, όπως είπε, να διεκδικεί την ειρήνη, να παρακολουθεί και να καταγγέλλει.Καταγγελία για εισβολή αμερικανικού αεροσκάφους

O πρόεδρος Μαδούρο κατηγόρησε επίσης την Ουάσιγκτον ότι πραγματοποίησε μια εισβολή στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας την προηγούμενη εβδομάδα κι ανακοίνωσε ότι το Καράκας θα προβεί σε επίσημη διπλωματική διαμαρτυρία.

«Οι αεροπορικές μας δυνάμεις, η πολεμική μας αεροπορία εντόπισε την παράνομη εισβολή με στόχο την κατασκοπεία, ενός Boeing 700 E-3 Sentry, εξοπλισμένου με όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς ηλεκτρονικής παρακολούθησης» δήλωσε. Η Ουάσιγκτον, που διαψεύδει ότι επιχειρεί να επηρεάσει την πορεία των γεγονότων που συγκλονίζουν τη Βενεζουέλα, διατύπωσε τη Δευτέρα την ανησυχία της για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην χώρα.

Το E-3 Awacs Sentry είναι ένα αεροσκάφος ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης και αεροπορικής επιτήρησης, που χρησιμοποιείται ιδίως από τις ΗΠΑ, για την αποτροπή μιας ενδεχόμενης εχθρικής δραστηριότητας από αέρος αλλά και να καθοδηγεί τις αεροπορικές δυνάμεις που διεξάγουν επιχειρήσεις αναχαίτισης ή επίθεσης.

Ο Λευκός Οίκος ζητά διάλογο της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση

Οι ΗΠΑ, με παρέμβαση ενός εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, ζητά από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να ανοίξει διάλογο με την αντιπολίτευση, ώστε να αντιμετωπιστεί η έκτακτη αυτή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και να οργανωθεί η παροχή βοήθειας προς τον κόσμο. Σε διαφορετική περίπτωη, εκατομμύρια άνθρωποι θα κινδυνεύσουν, καθώς οι συνθήκες θα χειροτερεύσουν.

Η μεγάλη αυτή κρίση ξεκίνησε όταν ο Μαδούρο θέλησε να χρεώσει την αδυναμία διακυβέρνησης της χώρας σε «ξένους δάκτυλους». Το 2015, οι οπαδοί της αντιπολίτευσης συγκέντρωσαν 1.800.000 υπογραφές, προκειμένου να εκπέσει ο Μαδούρο του αξιωμάτός του. Τότε, κυρήχθηκε η χώρα σε έκτακτη ανάγκη και επιβλήθηκε δελτίο στο πετρέλαιο, τα τρόφιμα και τα απαραίτητα για τη διαβίωση αγαθά, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα. Το δημοψήφισμα εικάζεται πως θα διεξαχθεί μέσα στο 2016, αλλά ο Μαδούρο προφανώς επιχειρεί να το αποφύγει, επικαλούμενος «επίθεση από ξένες δυνάμεις στη χώρα», ώστε να κρατηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο μπορεί στην εξουσία. Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, η χώρα βυθίζεται στο χάος και άνθρωποι πεθαίνουν. Μία κατάσταση δραματική, η οποία ξεπερνά τα όρια της οικονομικής κρίσης και εισέρχεται στο επίπεδο του απόλυτου χάους και του πανικού, που χαρακτηρίζει τον πρόεδρο Μαδούρο.Πηγή : protothema.gr


Κατά του Ντόναλντ Τραμπ και η Αντζελίνα Τζολί
Ενάντια στα όσα δηλώνει, κατά καιρούς, ο Ντόναλντ Τραμπ, για τη μουσουλμανική κοινότητα, τάχθηκε η Αντζελίνα Τζολί, μπαίνοντας κι αυτή στη λίστα με τους διάσημους του Χόλιγουντ που αντιτίθενται στην εκλογή του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου.

Η 40χρονη ηθοποιός βρέθηκε για ακόμα μία φορά στο Λονδίνο εκπροσωπώντας την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και μίλησε για τους πρόσφυγες λέγοντας ότι «για μένα η Αμερική είναι χτισμένη από ανθρώπους που προέρχονται από όλο τον κόσμο και που ήρθαν για τις ελευθερίες που έχει και ιδιαίτερα για την ελευθερία στη θρησκεία. Έτσι είναι δύσκολο να ακούω κάτι αντίθετο από αυτό και κυρίως από κάποιον που πιέζει για να γίνει ο επόμενος Αμερικανός πρόεδρος».

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο διεκδικητής του προεδρικού χρίσματος, Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα πρέπει να απαγορεύεται η είσοδος μουσουλμάνων στις ΗΠΑ, καθώς και να κλείσουν ορισμένα τζαμιά που λειτουργούν.

Η διάσημη ηθοποιός μίλησε και στο ΒΒC για την προσφυγική κρίση, συγκρίνοντας την κατάσταση με αυτή που είχε δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου λέγοντας ότι «είναι η στιγμή που τα έθνη θα πρέπει να ενώσουν τις προσπάθειες τους», τόνισε η ηθοποιός και πρόσθεσε πως όλες οι προσπάθειες που γίνονται για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες υποχρηματοδοτούνται δραστικά.


Πηγή : tanea.gr


Συνεργασία για τα κόκκινα δάνεια μεταξύ Alpha Bank, Eurobank και KKR Credit
Σε δεσμευτική συμφωνία διά της οποίας οι τράπεζες συμφωνούν να αναθέσουν σε μία πλατφόρμα υπό τη διαχείριση της Pillarstone τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων και συμμετοχών τους σε επιλεγμένες ελληνικές επιχειρήσεις κατέληξαν οι Alpha Bank, Eurobank και KKR Credit.

Υπό την επιφύλαξη της τελικής εγκρίσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) εξετάζει την από κοινού επένδυση σε συνεργασία με την KKR και τις τράπεζες.

Η πλατφόρμα θα παρέχει σε μεγάλους Έλληνες εταιρικούς οφειλέτες νέα μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για τη λειτουργία τους προκειμένου να σταθεροποιηθούν, να ανακάμψουν και να αναπτυχθούν προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Οι ελληνικές τράπεζες θα συμμετέχουν στο θετικό αποτέλεσμα καθώς η απόδοση των επιχειρήσεων θα ανακάμπτει.

Πρόκειται για μία πρωτοποριακή πλατφόρμα, τόσο από άποψη εμβέλειας όσο και μεγέθους, η οποία διαθέτει επίσης την ευελιξία να επιτρέπει τη συμμετοχή και άλλων δανειστών διά της συνεισφοράς δανειακών χαρτοφυλακίων ή της προσθήκης υφισταμένων χρηματοδοτήσεων προς μία συγκεκριμένη επιχείρηση σε εκείνες των υπολοίπων τραπεζών.

Ο Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank, Θεόδωρος Αθανασόπουλος, δήλωσε ότι «η πλατφόρμα σκοπεύει να δώσει την ευκαιρία σε βιώσιμες ελληνικές εταιρείες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ρευστότητα και τεχνογνωσία για τη λειτουργική τους αναδιάρθρωση, στοιχεία τα οποία θα τις βοηθήσουν να επενδύσουν, να αναπτυχθούν, να ανακάμψουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου είναι ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της στρατηγικής της Τραπέζης για την ενεργό διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων».

Ο Κωνσταντίνος Βουσβούνης, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Ομίλου της Eurobank, δήλωσε: «Σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της Eurobank για τη στήριξη των ελληνικών εταιρειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, η πλατφόρμα με τις KKR, Pillarstone, EBRD και Alpha Bank θα προσφέρει σε αυτές τις επιχειρήσεις στρατηγική και τεχνική υποστήριξη καθώς και νέα χρηματοδότηση.

Είναι κρίσιμο να ενεργήσουμε άμεσα σε αυτόν τον τομέα για τη δημιουργία των συνθηκών για την ανάκαμψη των εταιρειών και τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας, η οποία καθίσταται δυνατή από τα νέα κεφάλαια και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Η σημερινή ανακοίνωση είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Καλωσορίζουμε τη συμμετοχή και των υπολοίπων Ελληνικών τραπεζών στην πλατφόρμα.»

Ο Johannes P. Huth, Επικεφαλής της KKR Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής, δήλωσε: «Έχουμε αναπτύξει αυτή την πρωτοποριακή προσέγγιση σε συνεργασία με τις Eurobank, Alpha Bank και EBRD, και προσδοκούμε να μας δοθεί η ευκαιρία να παράσχουμε μακροπρόθεσμα κεφάλαια σε ελληνικές εταιρίες.»

Ο Noel Edison, Διευθυντής των Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της EBRD, δήλωσε: «Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών στο τέλος του 2015 ήταν ένα ουσιώδες βήμα προς την χρηματοοικονομική σταθερότητα. Τα επόμενα σημαντικά ορόσημα συμπεριλαμβάνουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δανείων που υπο – αποδίδουν. Η πλατφόρμα θα παρέχει σε εταιρίες με οικονομικές δυσκολίες νέα χρηματοδότηση και λειτουργική τεχνογνωσία στον τομέα του turn – around, τα οποία αποτελούν προϋποθέσεις για να επιλυθεί το αδιέξοδο μεταξύ των πιστωτών και να στηριχθεί η ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.»

Ο John Davison, CEO της Pillarstone, δήλωσε: «Η πλατφόρμα την οποία διαχειρίζεται η Pillarstone, προσφέρει στις ελληνικές εταιρείες νέες πηγές χρηματοδοτήσεως και λειτουργικής υποστηρίξεως για να μπορέσουν να αποδώσουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Αποτελεί μοναδική προσέγγιση βασισμένη στο μοντέλο συνεργασιών, το οποίο ωφελεί μεγάλο φάσμα ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών.»

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την επιφύλαξη της εκπληρώσεως ορισμένων αναβλητικών αιρέσεων.

Η HSBC Bank plc ενήργησε ως συντονιστής και σύμβουλος structuring της συναλλαγής για την Alpha Bank και από κοινού με την Mediobanca για την Eurobank.

Πώς θα λειτουργεί το νέο σχήμα

· Η Alpha Bank και η Eurobank συμφωνούν να αναθέσουν τη διαχείριση δανείων και συμμετοχών σε επιλεγμένες ελληνικές επιχειρήσεις, σε νεοϊδρυθείσα ελληνική εταιρία διαχείρισης («Manco»), την οποία θα διαχειρίζεται η Pillarstone, εξειδικευμένη εταιρία της ΚΚR.

· Η εν λόγω πλατφόρμα θα παρέχει μακροπρόθεσμη στήριξη μέσω νέων κεφαλαίων και επιχειρησιακή τεχνογνωσία σε μεσαίες και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις προκειμένου να σταθεροποιηθούν, να ανακάμψουν και να επανέλθουν σε πορεία ανάπτυξης. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή πλατφόρμα, η οποία θα είναι ανοιχτή προς συμμετοχή και άλλων ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

· Στόχος είναι τόσο οι επενδυτές όσο και οι τράπεζες να αποκτήσουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την αύξηση της ανακτήσιμης αξίας των αναδιαρθρώσεων που κρίνονται βιώσιμες, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, εν αντιθέσει με την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων, που θα επέφερε άμεση αναγνώριση ζημίας στο αποτέλεσμα βάσει της τρέχουσας αξίας.

· Η εν λόγω πρωτοβουλία συνάδει με τη σύσταση της κοινοπραξίας Aktua, η οποία επικεντρώνεται στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να επιταχύνει την επίτευξη φιλικών διακανονισμών και συναινετικής επιλύσεως των διαφορών.

· Η KKR είναι ένας ισχυρός και αξιόπιστος διεθνής επενδυτής με μακροχρόνια εμπειρία στην ανασυγκρότηση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Η KKR, σε συνεργασία με την Pillarstone, υλοποιεί ήδη ανάλογη πλατφόρμα διαχειρίσεως μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ιταλία, σε συνεργασία με την Unicredit και την Instesa Sanpaolo.

· H Pillarstone είναι μία πλατφόρμα την οποία έχει συστήσει η KKR, προκειμένου να συνεργασθεί με Ευρωπαϊκές τράπεζες, με σκοπό τη δημιουργία αξίας από τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, και με έμφαση στην ανάπτυξη λειτουργικών μοντέλων που θα εξασφαλίζουν οφέλη για όλους τους εταίρους.

· Η πλατφόρμα θα λειτουργεί σε συνεργασία με τη Μονάδα Καθυστερήσεων Wholesale Banking της Τραπέζης για την επιλογή του προς διαχείριση χαρτοφυλακίου. Η εταιρία διαχειρίσεως, μετά την ολοκλήρωση νομικού και οικονομικού ενδελεχούς ελέγχου κάθε εταιρίας, θα προτείνει σχέδιο αναδιαρθρώσεως καθώς και το ύψος των νέων κεφαλαίων που τυχόν απαιτείται να επενδυθεί. Το σχέδιο αναδιαρθρώσεως θα υπόκειται στην έγκριση των Τραπεζών.

· Οι λεπτομέρειες που αφορούν στη δομή του χρηματοδοτικού οχήματος θα οριστικοποιηθούν κατόπιν διευκρινίσεων που αναμένονται από την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο διαχειρίσεως μη εξυπηρετούμενων δανείων.

· Αναμένουμε εντός του 2016 την ενεργοποίηση και των δύο ανωτέρω «οχημάτων», τα οποία θα δώσουν από κοινού σημαντική ώθηση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.


Πηγή : greekmoney.gr


Έχει χαθεί εντελώς η σοβαρότητα : «Βρέχει δισεκατομμύρια» λέει ο Παπαχριστόπουλος
Έχει αλλάξει το σκηνικό του  καιρού από εχθές, με καταιγίδες δισεκατομμυρίων σε όλη την Ελλάδα.

Όπως αποκάλυψε ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, Θανάσης Παπαχριστόπουλος, μιλώντας εχθές στην πρωινή εκπομπή του Mega, πλέον βρέχει δισεκατομμύρια:

«Η χώρα είτε το θέλουν κάποιοι που είχαν επενδύσει στην κινδυνολογία και στην καταστροφή, είτε όχι, θα μπει σε ήρεμα νερά. Πραγματικά έχουμε δυσκολίες, τώρα θα αποδείξουμε αν είμαστε ικανοί. Τώρα που βρέχει δισεκατομμύρια» είπε.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Βασίλης Κεργκέρογλου τρομαγμένος από την ξαφνική αλλαγή του καιρού ζήτησε ομπρέλα μέσα στο studio για να προστατευτεί απο την  βροχή των δισεκατομμυρίων.

Η αναστάτωση που προκλήθηκε δεν πτόησε τον Παπαχριστόπουλο ο οποίος συνέχισε χωρίς ομπρέλα λέγοντας απτόητος: «Σας μιλάω μόνο με νούμερα. Ναι, ναι βρέχει δισεκατομμύρια. Το λένε όλοι ότι θα πέσουν 11 δισεκατομμύρια, δεν είναι μόνο τα 5,7. Είναι 11 δισεκατομμύρια και δεν το λέει μόνο ένας, το λένε όλοι»

Αφού τους αμολάτε ανεξέλεγκτους στα κανάλια έχει χαθεί κάθε σοβαρότητα    


Europol-Interpol: Πάνω από 5 δισ. τα κέρδη των διακινητών προσφύγων το 2015Σε πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν πέρσι τα κέρδη που άντλησαν οι διακινητές ανθρώπων, εκμεταλλευόμενοι το κύμα μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη, ανέφερε σήμερα έκθεση του Διεθνή Οργανισμού Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Ιντερπόλ) και της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Europol).

Εννέα στους δέκα πρόσφυγες και μετανάστες που εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 βασίστηκαν σε "υπηρεσίες διευκόλυνσης", κυρίως δίκτυα εγκληματιών που προσαρμόζουν και επεκτείνουν τη δράση τους σε όλο το μήκος των προσφυγικών διαδρομών, ενώ αυτό το ποσοστό αναμένεται να είναι μεγαλύτερο φέτος, υπογραμμίζει η έκθεση.

Οι περισσότεροι από τους ένα εκατομμύριο και πλέον μετανάστες και πρόσφυγες που εισήλθαν σε κράτη–μέλη της ΕΕ τον περασμένο χρόνο, πλήρωσαν από 3.000 ευρώ έως 6.000 ευρώ, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος του συνολικού κέρδους να κυμαίνεται από 5 έως 6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Για να ξεπλύνουν και να νομιμοποιήσουν τις εισπράξεις τους, οι διακινητές διέσχιζαν τα σύνορα μεταφέροντας τεράστιο όγκο ρευστού και επένδυαν τα παράνομα κέρδη τους σε αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, μανάβικα, εστιατόρια και εταιρείες μεταφορών.

Οι κύριοι οργανωτές των δικτύων αυτών είχαν την ίδια υπηκοότητα με αυτή των μεταναστών, αλλά συχνά διέθεταν άδεια παραμονής στην ΕΕ, ή διαβατήρια.

"Η βασική δομή των δικτύων διακίνησης προσφύγων περιλαμβάνει επικεφαλής που συντονίζουν τις ενέργειες καθ' όλο το μήκος της προγραμματισμένης διαδρομής, οργανωτές που διαχειρίζονται δραστηριότητες τοπικά, μέσα από προσωπικές επαφές και καιροσκόπους διαμεσολαβητές, που βοηθούν κυρίως τους οργανωτές και ενδεχομένως να βοηθούν στην στρατολόγηση νέων μελών των δικτύων", αναφέρει η έκθεση.

Διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μπορεί να επιτρέπουν τη διέλευση οχημάτων από σημεία συνοριακού ελέγχου, ή να απελευθερώνουν πλοία δωροδοκούμενοι, καθώς κατεγράφη μεγάλη ποσότητα χρημάτων στο εμπόριο διακίνησης.

Περίπου 250 κύρια τόποι παράνομης διακίνησης, –όπως σιδηροδρομικοί σταθμοί ή αεροδρόμια– έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές κατά μήκος των διαδρομών, εκ των οποίων 170 εντοπίζονται εντός της ΕΕ και 80 εκτός της Ένωσης.

Οι συντάκτες της έρευνας δεν βρήκαν αποδείξεις που να καταγράφουν συγκρούσεις μεταξύ των εγκληματικών ομάδων, αλλά τα μεγαλύτερα εγκληματικά δίκτυα σταδιακά επισκιάζουν τους μικρότερους καιροσκόπους διακινητές, δημιουργώντας ένα ολιγοπώλιο.

Το 2015, η μεγάλη πλειοψηφία των μεταναστών πραγματοποίησε επικίνδυνα ταξίδια διασχίζοντας με πλοιάρια την Μεσόγειο, από την Τουρκία ή την Λιβύη και έπειτα ταξίδεψε οδικώς. Περίπου 800.000 βρίσκονται ακόμη στην Λιβύη, περιμένοντας να ταξιδέψουν στην ΕΕ, σημειώνει η έκθεση.

Οι αυξημένοι συνοριακοί έλεγχοι πιθανώς θα έχουν ως αποτέλεσμα οι αερομεταφορές να επιλέγονται περισσότερο ως μέσο μεταφοράς από τους πρόσφυγες οι οποίοι θα ταξιδεύουν με πλαστά έγγραφα που τους χορηγούν οι διακινητές.

Όπως τονίζεται, οι οδοί διακίνησης μεταναστών μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για τη διακίνηση ναρκωτικών ή όπλων, ενώ υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία ότι ξένοι μαχητές μπορεί να τους επιλέξουν για να εισέλθουν στην ΕΕ.

Πάντως, όπως σημειώνεται, δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένα δεδομένα που να στηρίζουν ότι ομάδες μαχητών βασίζονται ή συνεργάζονται σε μόνιμη βάση με τις εγκληματικές οργανώσεις.Πηγή : REUTERS, ΑΠΕ-MΠΕ


Χαμηλώνει ο πήχυς για την εκταμίευση της μεγάλης δόσηςΔιορία μέχρι την επόμενη Δευτέρα έχουν λάβει Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και στελέχη του ΔΝΤ για να φτιάξουν ένα προσχέδιο συμφωνίας για το χρέος, το οποίο θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Οι τεχνοκράτες του Euroworking Group θα βρεθούν για δεύτερη φορά, ύστερα από τη μάλλον ταραχώδη συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης. Εκείνη την Πέμπτη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η πρόταση που τέθηκε από τα στελέχη του Ταμείου ήταν η επιμήκυνση της αποπληρωμής των ελληνικών ομολόγων έως το 2080 και η χορήγηση περιόδου χάριτος έως το 2040. Συγχρόνως, το ΔΝΤ πρότεινε το πάγωμα του επιτόκιου αποπληρωμής στο 1,5%, με τις πληρωμές να αναβάλλονται μέχρι την ωρίμανση των δανείων. Την πρόταση αυτή, όμως, δεν τη βλέπουν θετικά στις Βρυξέλλες.

Ευρωπαίος αξιωματούχος, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, τόνισε χθες ότι είναι πολύ δύσκολο να βγει κανείς στην αγορά και να αναζητήσει τη χρηματοδότηση 200 δισ. ελληνικών ομολόγων ή ομολόγων του ESM, διάρκειας 40 ετών. Εξήγησε ότι ακόμα και αν κάποιος βγει στην αγορά σταδιακά, δεν θα υπάρχει ζήτηση για τέτοιου είδους παράγωγα προϊόντα. «Δεν είναι ελκυστική λύση», τόνισε. Συγχρόνως με την παραπάνω λύση, το κόστος για τον ESM θα πολλαπλασιαστεί, και επειδή δεν θα υπάρχει ζήτηση στην αγορά, το κόστος θα το επωμιστούν τα άλλα κράτη-μέλη, δηλαδή θα καταλήξουν να χρηματοδοτούν τον ελληνικό προϋπολογισμό, κάτι που όμως απαγορεύεται από την ευρωπαϊκή συνθήκη.

Μία άλλη πρόταση που εξετάζεται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Wirstchafts Woche, είναι τα χρήματα που έχουν περισσεύσει από την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, να χρησιμοποιηθούν για να εξαγοράσει η Ελλάδα πρόωρα τα δάνεια του ΔΝΤ. Με την ανταλλαγή δανείων του ΔΝΤ για δάνεια του ESM, η Ελλάδα θα λάμβανε πολύ χαμηλότερα επιτόκια, καθώς το ΔΝΤ χρεώνει με επιτόκιο 5%, ενώ ο ESM με 0,8%.

Αν όλα πάνε καλά, στο Eurogroup της Τρίτης 24 Μαΐου αναμένεται συμφωνία σε όλα τα επίπεδα: μέτρα, μηχανισμός έκτακτων μέτρων αλλά και χρέος. Ομως η πιο σημαντική συζήτηση για το χρέος αναμένεται να εξελιχθεί αυτή την εβδομάδα στην Ιαπωνία, σε επίπεδο G7 υπουργών Οικονομικών (19-21 Μαΐου). Εκεί θα βρίσκεται ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, της Γαλλίας Μισέλ Σαπέν, της Ιταλίας Πιερ Κάρλο Παντοάν αλλά και η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, ο επίτροπος Οικονομικών Πιερ Μοσκοβισί αλλά και ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ.

Παράλληλα, ο αξιωματούχος εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το ύψος της δόσης. Κρατώντας αποστάσεις από την εκτίμηση άλλου αξιωματούχου για εκταμίευση ποσού από 9 έως 11 δισ. είπε ότι πιθανόν να είναι μικρότερη, αλλά θα καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για τους επόμενους μήνες. Σε ό,τι αφορά το πακέτο των προληπτικών μέτρων και τον «κόφτη» δαπανών, δήλωσε ότι «βρισκόμαστε σε καλό δρόμο αλλά όχι ακόμα σε πλήρη συμφωνία».

Κύριος στόχος είναι στο EWG της επόμενης Δευτέρας οι τεχνοκράτες της Ευρωζώνης να συμφωνήσουν σε ένα προσχέδιο όσον αφορά στο χρέος, το οποίο θα πρέπει να εγκρίνουν οι υπουργοί Οικονομικών την Τρίτη. «Αν φτάσουμε σε ένα προσχέδιο, θα είναι κάτι θετικό», είπε Ευρωπαίος αξιωματούχος. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να πάρει μέρος και το ΔΝΤ, καθώς υπάρχει «η προσδοκία ότι το ΔΝΤ θα είναι στην πρώτη αξιολόγηση και όχι στη δεύτερη ή την τρίτη», λέει ο ανωτέρω αξιωματούχος. «Θα είναι ευχής έργον να έχουμε μια απόφαση που θα επιτρέπει στο ΔΝΤ να πάει στο Διοικητικό του Συμβούλιο και να εισηγηθεί ένα ελληνικό πρόγραμμα, όταν οι Ευρωπαίοι λάβουν τις αποφάσεις τους», κατέληξε. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε το ΔΝΤ να ξεκινήσει το πρόγραμμά του με την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, «αλλά αυτό ακόμα δεν το ξέρουμε», σημείωσε.


Έντυπη Καθημερινή