Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022

Πάνω από 800 διαδηλωτές κατά του δικτάτορα συνελήφθησαν στη Ρωσία

 Πάνω από οκτακόσιοι διαδηλωτές συνελήφθησαν χθες Κυριακή στη Ρωσία.

Οι διαδηλωτές κινητοποιήθηκαν εναντίον του πολέμου και του αιμοδιψή δικτάτορα Πούτιν.

Διαδηλώσεις έγιναν σε τουλάχιστον 35 πόλεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας χθες, σύμφωνα με τον ιστότοπο OVD-Info.

Κατά τους υπολογισμούς του OVD-Info, από την 24η Φεβρουαρίου ως αυτό το στάδιο έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 14.100 πολίτες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις εναντίον του πολέμου στην Ουκρανία και κανένας δεν γνωρίζει τι έχουν γίνει.Αυτά είναι τα βενζινάδικα με νοθευμένα καύσιμα!

 


Η Περιφέρεια Αττικής δημοσιοποιεί τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχει επιβάλλει πρόστιμα για μη Κανονική αμόλυβδη βενζίνη και diesel κίνησης.

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα τους τελευταίους μήνες από την Περιφέρεια Αττικής στα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία διαπιστωμένα έχουν βρεθεί νοθευμένη αμόλυβδη βενζίνη ή diesel κίνησης.

Μάλιστα εκτός του ύψους του προστίμου που έχει επιβληθεί από τους ελεγκτές της Περιφέρεια Αττικής έχουν δημοσιοποιηθεί αναλυτικά οι λόγοι και οι αιτίες επιβολής του προστίμου αλλά και τα πλήρη στοιχεία των πρατηρίων υγρών καυσίμων στα οποία διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις.

Οι καταναλωτές πολύ εύκολα μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην Ενότητα «Ανακοινώσεις» και κατόπιν να επιλέξουν την Υποενότητα «Διοικητικά Πρόστιμα».


Πρόστιμο 5.000 ευρώ για μη κανονικό δείγμα αμόλυβδης βενζίνης


Σύμφωνα με το υπ.αρ.οικ.(…) έγγραφο, το Τμήμα Εμπορίου ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών επιβάλλει πρόστιμο 5.000 ευρώ, βάσει του άρθρου 1 παρ.8.1ιι του ΦΕΚ 1039/7-7-10 Τεύχος Δεύτερο / Αποφ. Δ19/Φ11/οικ13098/1156 «Κατηγορίες Παραβάσεων Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α) Όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα – Σφράγιση εγκαταστάσεων» σε συνδυασμό με τα άρθρα 20 και 24 του Ν.4177/13(ΦΕΚ 173/8-8-2013) σε Πρατήριο Υγρών Καυσίμων (…) στην Αργυρούπολη διότι κατόπιν ελέγχου και δειγματοληψίας διαπιστωμένης από το Γενικό Χημείο του Κράτους, το δείγμα Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Ron ήταν Μη Κανονικό διότι περιέχει τον Ιχνηθέτη Κινιζαρίνη σε συγκέντρωση 2,2 mg/l αντί της προβλεπόμενης 3,0 mg/l. Δεν επιτρέπεται η διάθεση του προϊόντος ως Καύσιμο στην Ελληνική Αγορά.»


Πρόστιμο 5.000 ευρώ για μη κανονικό καύσιμο


Με την υπ. Αρ. (…) Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 5.000 ευρώ, σύμφωνα με το Άρθρο 20 παρ. 5 του ν.4177/13 και του άρθρου 1 παρ. 8.1 εδάφιο ii της Υπουργικής Απόφασης Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/7.7.2010 σχετικά με τις “Κατηγορίες παραβάσεων του ν.3054/2002”, στην εταιρεία πετρελαιοειδών με έδρα στο Χαλάνδρι διότι σε δειγματοληψία που διενήργησε κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε. βρέθηκε Μη Κανονικό πετρέλαιο κίνησης διότι είχε σημείο ανάφλεξης μικρότερο των 40,0οC αντί του ελαχίστου επιτρεπόμενου 55,0οC για το συγκεκριμένο καύσιμο. Δεν παραδόθηκε δείγμα βυτιοφόρου. Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση και επιβάλλεται στο πρατήριο διακίνησης, διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.»


Πρόστιμο 18.584 ευρώ για νοθεία diesel κίνησης με θέρμανσης


Με την υπ. αρ. 19/07-01-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 18.584 ευρώ, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 19, την  παρ.5 του άρθρου 20, την παρ.1 του άρθρου 22 και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 24 Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013, σε  συνδυασμό με την Y.A. Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/7.7.2010 (Β΄1039) άρθρο 1 παρ.8.1α , στην εταιρεία που διατηρεί πρατήριο υγρών καυσίμων στη Ν. Φιλαδέλφεια, επειδή, μετά από δειγματοληψία που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της  Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. (Tελωνείο Αθηνών) στο ανωτέρω πρατήριο υγρών καυσίμων, βρέθηκε, ανάμεσα στα άλλα,  ότι  το εξετασθέν κατ’ έφεση δείγμα πετρελαίου κίνησης που ελήφθη από την παλετοδεξαμενή του πρατηρίου ήταν Μη Κανονικό – Νοθευμένο με πετρέλαιο θέρμανσης σε ποσοστό 1,4 % περίπου, διότι: 1) περιείχε θείο σε ποσοστό 24,8 % mg/kg αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου 10 mg/kg για το πετρέλαιο κίνησης και 2) ανιχνεύθηκε ο ιχνηθέτης (για το πετρέλαιο θέρμανσης) euromarker /(SOLVENT YELLOW  124) αντί  πλήρους απουσίας.»


Πρόστιμο 5.000 ευρώ για μη παράδοση δείγματος καυσίμου από το βυριοφόρο


Με την με αριθ. (…) Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού 5.000 ευρώ στην εταιρεία εμπορίας Πετρελαιοειδών με έδρα στο Μαρούσι, για παράβαση των διατάξεων της Υ.Α. με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), διότι κατά την διενέργεια δειγματοληψίας καυσίμων από κλιμάκιο της Υπηρεσίας στο υποκατάστημα της εταιρείας (πρατήριο υγρών καυσίμων) στην Αγία Παρασκευή, δεν παραδόθηκε το δείγμα βυτιοφόρου για το είδος αμόλυβδη βενζίνη 98 ron που σχηματίζεται σύμφωνα με το άρθρο 99 της ανωτέρω Υ.Α., κατά παράβαση του άρθρου 102§1 των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 5 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.»


Επιβολή προστίμου 30.000 ευρώ για μη κανονικό – νοθευμένο πετρέλαιο κίνησης


«Με την υπ. αρ. (…) απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο  30.000 ευρώ, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 19, παρ.5 του άρθρου 20,  παρ.1 του άρθρου 22 και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 24 Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013, σε  συνδυασμό  με  την Y.A.  Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/7.7.2010 (Β΄1039) άρθρο 1 παρ.8.1β, στην εταιρεία «…», που διατηρεί πρατήριο υγρών καυσίμων στη Ν. Φιλαδέλφεια, επειδή  μετά από δειγματοληψία που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης  Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. (Tελωνείο Αθηνών) στο ανωτέρω πρατήριο υγρών καυσίμων και  στο προϊόν Πετρέλαιο Κίνησης, βρέθηκε, ανάμεσα στα άλλα, και ότι  το εξετασθέν κατ’ έφεση δείγμα  πετρελαίου κίνησης που ελήφθη από δεξαμενή του βυτιοφόρου του πρατηρίου ήταν Μη Κανονικό -Νοθευμένο με άλλα πετρελαϊκά προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε θείο σε ποσοστό περίπου  1,2%, διότι περιείχε θείο σε περιεκτικότητα 21,7 mg/kg αντί του μεγίστου επιτρεπόμενου ορίου 10 mg/kg για το πετρέλαιο κίνησης  (έκθεση κατ’ έφεση εξέτασης δείγματος της  Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά –Τμήμα Β΄), κατά παράβαση του άρθρου 20 παρ.5 του Ν.4177/13.»

Γιώργος Κ. Ανδρής 

newsautoΜπαρίσνικοφ : Ο Πούτιν είναι δικτάτορας, οι Ρώσοι είμαστε πιο σπουδαίοι από αυτόν

 


Ο διάσημος χορευτής Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ είναι ένας από τους σημαντικούς Ρώσους που εκφράζουν την υποστήριξή του στην Ουκρανία.

Ο διάσημος χορευτής, ο οποίος αυτομόλησε από τη Ρωσία τη δεκαετία του 1970, προέτρεψε τους Ρώσους να βοηθήσουν τους πρόσφυγες που επλήγησαν από τις φρικτές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, ο Μπαρίσνικοφ, είναι ένας από τους ηγέτες της πρωτοβουλίας «Αληθινή Ρωσία», η οποία παροτρύνει τους Ρώσους συναδέρφους να κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν τους Ουκρανούς εν μέσω αυτής της «πραγματικής ανθρωπιστικής καταστροφής».

Ουκρανοί πρόσφυγες επιχειρούν να περάσουν με τρένο στην Ρουμανία

«Οι εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανοί που έχασαν τα σπίτια τους, τα προς το ζην, τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ακόμη και τη ζωή τους, κουβαλούν όλο το πλήγμα» αναφέρει η ιστοσελίδα του οργανισμού. «Όμως όλοι εμείς που μιλάμε ρωσικά και ανήκουμε στον ρωσικό πολιτιστικό κόσμο νιώθουμε το πλήγμα. Η ίδια η λέξη ‘Ρώσος’ έχει γίνει τοξική. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε πολύ μακριά από τη σύγκρουση και από τη Ρωσία. Μπορεί να είμαστε ανίσχυροι να σταματήσουμε αυτό τον εφιάλτη, αλλά δεν χρειάζεται να μείνουμε αδρανείς».

«Ο Πούτιν είναι δικτάτορας - Δεν μιλάει εξ ονόματος όλων των Ρώσων»

Ο Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ και οι συνάδερφοί του επέκριναν επίσης τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν επειδή ξεκίνησε αυτή τη «φρίκη» στην Ουκρανία. «Η πραγματική Ρωσία είναι μεγαλύτερη, ισχυρότερη και πιο ανθεκτική από τον Πούτιν» αναφέρει η ιστοσελίδα. «Αυτή η Ρωσία ζει και θα ζει περισσότερο από αυτόν. Ο δικτάτορας διεξάγει πόλεμο όχι μόνο με την Ουκρανία, αλλά και ενάντια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας του. Καταπνίγει το μέλλον της Ρωσίας. Ας αποδείξουμε στον υπόλοιπο κόσμο ότι ο Πούτιν δε μιλά εξ ονόματος όλων των Ρώσων. Και ας αποδείξουμε στον εαυτό μας ότι είμαστε ικανοί για πραγματικές, συγκεκριμένες πράξεις και όχι μόνο λόγια. Ας βοηθήσουμε τους Ουκρανούς φίλους μας. Ρώσοι όλου του κόσμου, ενωθείτε ενάντια στον πόλεμο!».

Κόλαφος ο Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ ενάντια στον Πούτιν

Η ιστοσελίδα παρέχει επίσης ένα link για όσους θέλουν να κάνουν χρηματικές δωρεές για την υποστήριξη των Ουκρανών προσφύγων που προσπαθούν απεγνωσμένα να επιβιώσουν και να ξεφύγουν από τον τρόμο στη χώρα τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ, ο οποίος είναι διάσημος χορευτής, γεννήθηκε στη Ρωσία αλλά αυτομόλησε στο Τορόντο του Καναδά το 1974. Έγινε πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών το 1986. Όσο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι η τελευταία διασημότητα που εκφράζει την αντίθεσή της ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας και αναλαμβάνει δράση. Πριν από μερικές ημέρες και η Μίλα Κούνις η οποία είναι Ουκρανή αλλά ζει στην Αμερική, ανακοίνωσε ότι προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήματα για τους Ουκρανούς πρόσφυγες.


iefimerida.grΣυγκλονιστικές μαρτυρίες για δολοφονίες αμάχων από τους Ρώσους εισβολείς

 


Ρώσοι στρατιώτες εκτέλεσαν ανθρώπους, «γάζωσαν» αδιάκριτα κατοικημένα κτίρια, εισέβαλαν σε σπίτια οικογενειών και κατέσχεσαν κινητά και υπολογιστές... Τα παραπάνω αναφέρουν συγκλονιστικές μαρτυρίες από Ουκρανούς που εγκατέλειψαν τα χωριά τους όταν έφτασε σε αυτά ο Ρώσος εισβολέας και τις οποίες δημοσιεύει η εφημερίδα Guardian.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, online ομάδες που έχουν δημιουργηθεί από συγγενείς και φίλους ατόμων που ζουν στις εμπόλεμες περιοχές λαμβάνουν εκατοντάδες, ή ακόμα και χιλιάδες απεγνωσμένα αιτήματα για πληροφορίες κάθε μέρα.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Μίκολα*, περιέγραψε στην Guardian τι συνέβη όταν οι στρατιώτες έφτασαν στην Αντριίβκα, ένα χωριό κοντά στο Κίεβο. «Πέταξαν χειροβομβίδες στον δρόμο. Ένας άνδρας έχασε το πόδι του και την επόμενη ημέρα αυτό το άτομο πέθανε... Στη συνέχεια κατέβηκαν στον κεντρικό δρόμο και άρχισαν να πυροβολούν τα παράθυρα. Πέτυχαν μια γυναίκα, όμως τα παιδιά της κατάφεραν να κρυφτούν».

Ο Μίκολα ζούσε σε κοντινή απόσταση στο χωριό από το σπίτι του αδελφού του, Ντίμτρο: «Ο αδελφός μου βγήκε από το σπίτι με τα χέρια του σηκωμένα ψηλά. Τον έδειραν και τον εκτέλεσαν στον δρόμο».

Η γυναίκα του Ντίμτρο είδε την εκτέλεση του συζύγου της από το παράθυρο. Σύμφωνα με την ίδια, οι Ρώσοι σκότωσαν και τον γείτονά τους με τον ίδιο τρόπο. Η κόρη του Ντίμτρο, Γιούλια, πιστεύει ότι και οι δύο εκτελέστηκαν επειδή είχαν προηγουμένως βοηθήσει τον ουκρανικό στρατό ως εθελοντές.

Ο Μίκολα είπε ότι ήθελε να θάψει τον αδελφό του, αλλά η σύζυγός του φοβήθηκε ότι θα τους πυροβολούσαν οι Ρώσοι στρατιώτες. «Την επόμενη ημέρα πήγαιναν πόρτα πόρτα και έπαιρναν τα κινητά και τα λάπτοπ του κόσμου». Σε εκείνη τη φάση, στις 3 Μαρτίου, είχε κοπεί το ρεύμα. «Εκείνοι που ήρθαν στο σπίτι ήταν OK. Όμως μας προειδοποίησαν να συγκεντρώσουμε νερό στο κελάρι μας επειδή θα ξεκινούσαν βομβαρδισμοί που θα κρατούσαν 6 ημέρες».

Οι Ρώσοι δεν άφησαν την οικογένεια να θάψει τον Ντίμτρο στο νεκροταφείο, έτσι τον έθαψαν στον κήπο. Λίγο αργότερα, ξεκίνησε το «σφυροκόπημα» με πυρά όλμων.

Στις 8 Μαρτίου ο Μίκολα αποφάσισε να πάρει την οικογένειά του και να φύγει, αφού το χωριό είχε μείνει χωρίς ηλεκτρισμό και τηλεφωνικό σήμα. Η γυναίκα του προσπαθησε να πλησιάσει τους στρατιώτες για να ζητήσει την άδειά τους, αλλά άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονταν, έτσι η οικογένεια αποφάσισε να φύγει χωρίς άδεια. «Καθώς φεύγαμε, άνοιξαν πυρ στο αμάξι παρόλο που είχαμε γράψει «παιδιά» στα παράθυρα με κολλημένα κομματάκια χαρτιού. Προφανώς δεν τους ένοιαζε και τόσο ποιος ήταν μέσα στο αυτοκίνητο», λέει η Γιούλα, ανηψιά του Μίκολα.

Σύμφωνα με την ίδια, ένας άλλος συγχωριανός τους σκοτώθηκε όταν ένας στρατιώτης τον είδε να μιλάει στο κινητό με κάποιον από τον κήπο του. «Το διανοείστε ότι κάποιοι πεθαίνουν απλά και μόνο επειδή καλούν τους συγγενείς τους να τους πουν ότι είναι ζωντανοί;».

Όταν οι Ρώσοι μπήκαν στην Ντρούζνια, ένα άλλο χωριό κοντά στο Κίεβο, έριξαν με τα όπλα τους σε σπίτια, σύμφωνα με τον Σέρχιι που εγκατέλειψε το σπίτι του. «Νομίζω ότι το έκαναν αυτό για να αποτρέψουν τον κόσμο από το να τους επιτεθεί με μολότοφ... Έτσι όλα τα σπίτια στην κεντρική οδό χτυπήθηκαν και κάποιοι άνθρωποι πέθαναν. Στη συνέχεια άρχισαν να πηγαίνουν πόρτα πόρτα. Σκότωσαν μια δασκάλα που ήταν έξω και τάιζε τις κότες της», λέει ο Ουκρανός στη βρετανική εφημερίδα.

«Είπαν στον κόσμο να κάτσει σπίτι του και να μη βγαίνει έξω. Αν μας δείτε, μην κάνετε απότομες κινήσεις και σηκώστε τα χέρια ψηλά» περιγράφει ο Σέρχιι τις «οδηγίες» των εισβολέων.

Στις 10 Μαρτίου οι Ρώσοι συμφώνησαν να ανοίξει ένας ανθρωπιστικός διάδρομος για την εκκένωση κατοίκων της Μποροντιάνκα και των γειτονικών χωριών. Σύμφωνα με τον Σέρχιι, οι βομβαρδισμοί ήταν ακόμη πιο ισχυροί εκείνη την ημέρα. Ο γαμπρός του Σέρχιι πήγε με το ποδήλατό του να ελέγξει αν υπήρχαν Ρώσοι στρατιώτες σε έναν κοντινό χωματόδρομο. Τελικά δεν υπήρχαν, και η οικογένεια διέφυγε μέσα από το δάσος.

Ο 34χρονος Βαλέριι που ζει στο Κίεβο και εργάζεται στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μιας εταιρείας, ήταν στο εξοχικό του στο χωριό Λιπίβκα όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Αφού οι Ρώσοι κατέλαβαν μια γειτονική κωμόπολη, άρχισε να λαμβάνει ανήσυχα μηνύματα από συγγενείς και φίλους κατοίκων που δεν μπορούσαν πια να επικοινωνήσουν μαζί τους. Τα μηνύματα από ανθρώπους που ζητούσαν απεγνωσμένα πληροφορίες για τα αγαπημένα τους πρόσωπα ολοένα και αυξάνονταν. «Άρχισα να φοβάμαι. Μετά ακούστηκαν πληροφορίες ότι οι Ρώσοι κατέστρεφαν πολυόροφα κτίρια στην Μποροντιάνκα που είχαν κόσμο μέσα με τεθωρακισμένα».

Και το χωριό Λιπίβκα σταμάτησε να έχει ρεύμα και τηλεφωνικό σήμα την 1η Μαρτίου, εξηγεί ο Βαλέριι, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει εν μέσω βομβαρδισμών δύο μέρες μετά.

*Όλα τα ονόματα έχουν αλλαχτεί από την εφημερίδα για ευνόητους λόγους


protothemaΕπικοινωνία Μητσοτάκη-Ζελένσκι


 

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα Δευτέρα (14/3) τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικοινωνία που ζήτησε ο Προέδρος της Ουκρανίας.

Ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τον Ζελένσκι, για την αμέριστη υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην Ουκρανία, για την αποστολή βοήθειας και την υποδοχή προσφύγων Ομογενών και Ουκρανών. Επίσης συζητήθηκε η δραματική κατάσταση στις περιοχές που διαμένει η ελληνική ομογένεια και η ανάγκη διάνοιξης ανθρωπιστικού διαδρόμου για την ασφαλή έξοδο, αλλά και την πρόσβαση του ανθρωπιστικού υλικού. 

Ο Πρωθυπουργός εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για την ασφαλή μετακίνηση του Έλληνα Γενικού Προξένου στη Μαριούπολη και των λοιπών εγκλωβισμένων στο κτίριο του ΟΑΣΕ.

Ο Πρωθυπουργός είπε στο πρόεδρο της Ουκρανίας ότι η ΕΕ έστειλε ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα στήριξης από τη Γαλλία την περασμένη εβδομάδα για την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας. Επίσης τόνισε ότι η πλήρης εφαρμογή των κυρώσεων από το σύνολο εταίρων και συμμάχων θα συνδράμει στην πίεση προς τη ρωσική πλευρά προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε σχετική ανάρτηση στο Τουίτερ, ευχαριστώντας την Ελλάδα για τη στήριξή της.

«Είχα συνομιλία με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Του ανέφερα τις εξελίξεις στην άμυνα μας κατά της ρωσικής επιθετικότητας. Εκτιμούμε την αμυντική και ανθρωπιστική βοήθεια της Ελλάδας. Επέμεινα στην ανάγκη να διασφαλιστεί η λειτουργία των ανθρωπιστικών διαδρόμων, ιδιαιτέρως στη Μαριούπολη. Συζητήσαμε επίσης την κίνηση της Ουκρανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση», έγραψε.

Θετικός στον κορωνοϊό ο Κυριάκος Μητσοτάκης

 Θετικός στον κορωνοϊό βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε θετικός στο τεστ που υποβάλλεται καθημερινά και, όπως ανακοίνωσε, θα απομονωθεί κατ΄οίκον και θα εργαστεί από εκεί.

«Στο ημερήσιο rapid τεστ που έκανα σήμερα στο γραφείο βγήκα θετικός στον Covid19. Κατά συνέπεια θα απομονωθώ στο σπίτι μου και θα εργαστώ από εκεί.

Θέλω να θυμάστε ότι ο τριπλός εμβολιασμός παρέχει την καλύτερη δυνατή ασφάλεια από την σοβαρή νόσηση.

Είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά και πολύ σύντομα θα είμαι πάλι στο γραφείο» 

Πέθανε η έγκυος με το αγέννητο μωρό της που χτυπήθηκαν στο μαιευτήριο στη ΜαριούποληΣύμφωνα με το Associated Press αναφέρουν ο χειρούργος που την εξέτασε, διαπίστωσε ότι ήταν σπασμένη η λεκάνη της και το ισχίο της αποκολλημένο. 

Η μητέρα μόλις μάλιστα συνειδητοποίησε ότι έχανε το μωράκι της, όπως είπαν οι γιατροί, τους φώναξε: «Σκοτώστε με τώρα!». 

Οι γιατροί πήραν με καισαρική το μωράκι, εκείνο όμως δεν έδειξε «σημάδια ζωής». Στη συνέχεια, προσπάθησαν να επικεντρωθούν στην μητέρα, η οποία όμως ούτε εκείνη τα κατάφερε. «Περισσότερα από 30 λεπτά ανάνηψης της μητέρας δεν απέφεραν αποτελέσματα», δήλωσε ο χειρούργος που ανέλαβε την άτυχη γυναίκα και το μωράκι της, ενώ πρόσθεσε: «Πέθαναν και οι δύο». 

Οι εγκληματίες δολοφόνοι του δικτάτορα Πούτιν την Τετάρτη στην Μαριούπολη, βομβάρδισαν έγκυες μητέρες και παιδιά σε μαιευτήριο. 
Χειροκροτήματα σε Μητσοτάκη στην Κωνσταντινούπολη και απο Τούρκους


 

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ και τον δημοσιογράφο Μανώλη Κωστίδη, δεκτός με χειροκροτήματα έγινε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγοντας από το Σισμανόγλειο Μέγαρο και πηγαίνοντας προς το Γενικό Προξενείο στο Πέρα.

Στο σημείο βρίσκονταν αρκετοί Έλληνες αλλά και εκατοντάδες Τούρκοι, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί για να δουν τον Έλληνα πρωθυπουργό να τον φωτογραφήσουν και να τον χειροκροτήσουν.


Δολοφόνοι του δικτάτορα Πούτιν βομβάρδισαν πολυκατοικία σε προάστιο του Κιέβου

 Τα εγκλήματα πολέμου εναντίον αμάχων συνεχίζονται από τους δολοφόνους του δικτάτορα Πούτιν.

Οι εικόνες που φέρνουν στη δημοσιότητα ουκρανικά ΜΜΕ είναι συγκλονιστικές και δείχνουν ένα κτίριο εννέα ορόφων σε προάστιο του Κιέβου που χτυπήθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας από τους Ρώσους δολοφόνους του δικτάτορα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας το πολυόροφο κτίριο βρίσκεται στη γειτονιά Ομπολόν και χτυπήθηκε από οβίδα γύρω στις 5 τα ξημερώματα. 

Όπως μεταδίδει το Kyiv Independent δύο άτομα ανασύρθηκαν νεκρά από το φλεγόμενο κτίριο ενώ άλλα εφτά έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.Όλα τα θύματα των δολοφόνων του Πούτιν, αθώοι πολίτες.
Αυτή είναι η Ρωσίδα κατάσκοπος που συνελήφθη στα σύνορα με την Ρουμανία

 


Στις 11 Μαρτίου, στις 19.00, στην είσοδο στη χώρα στον συνοριακο σταθμο Siret, η συνοριακή αστυνομία της Ρουμανίας εντόπισε κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε σε επιβατικό λεωφορείο, που εκτελούσε το δρομολόγιο Ουκρανία-Τουρκία, μια γυναίκα, υπήκοο Ρωσικής Ομοσπονδίας, ηλικίας 36 ετών, εις βάρος της οποίας εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από την Ιντερπόλ.

Η 36χρονη Ρωσίδα Amina Gerikhanova φέρεται να είχε συμμετοχή σε τρομοκρατικές ενέργειες ως μέλος παραστρατιωτικης ομαδας και την αναζητούσαν οι γερμανικές αρχές από το 2019. Η φερόμενη τρομοκράτης παραδόθηκε στην Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών του IPJ. Suceava.

Σύμφωνα με τις ρουμανικές Αρχές, η γυναίκα είχε προορισμό την Κωνσταντινούπολη, ενώ μαζί της ταξίδευε κι ένα ανήλικο κορίτσι από την Ουκρανία, το οποίο και παραδόθηκε στις Ουκρανικές Αρχές.


protothemaΤσετσένους αδίστακτους δολοφόνους επιστράτευσε ο δικτάτορας ΠούτινΔολοφόνους που θα έπρεπε να είναι σε φυλακές υψίστης ασφαλείας και να αντιμετωπίζουν ποινές ισόβιας κάθειρξης για εγκλήματα πολέμου, έχει επιστρατεύσει ο αιμοδιψής δικτάτορας Πούτιν.

Ο ηγέτης της Ρωσικής Δημοκρατίας της Τσετσενίας, ο Ραμζάν Καντίροφ, προστατευόμενος του δικτάτορα Βλαντίμιρ Πούτιν, διαβεβαίωσε πως βρίσκεται στο έδαφος της Ουκρανίας, στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων.Ο Τσετσένος κακοποιός και ηγέτης της Τσετσενίας, Καντίροφ, τον οποίο κατηγορούν μη κυβερνητικές οργανώσεις για κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Δημοκρατία του, στον Καύκασο, μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα Telegram βίντεο στο οποίο εικονίζεται με στρατιωτική περιβολή να μελετά σχέδια και χάρτες μαζί με στρατιωτικούς γύρω από τραπέζι σε αίθουσα.

Ο Τσετσένος κακοποιός Ραμζάν Καντίροφ απειλεί του Ουκρανούς λέγοντας «Θα σας βρούμε» : «Τις προάλλες ήμασταν περίπου 20 χιλιόμετρα από εσάς, ναζί του Κιέβου, και τώρα είμαστε ακόμη πιο κοντά», έγραψε ο κ. Καντίροφ, καλώντας τις ουκρανικές δυνάμεις να παραδοθούν, διαφορετικά «είσαστε τελειωμένοι».

«Θα σας δείξουμε (…) ότι η ρωσική πρακτική σε μαθαίνει τον πόλεμο καλύτερα από την ξένη θεωρία και τις προτροπές των στρατιωτικών συμβούλων», πρόσθεσε.«Μπορείτε να χαλαρώσετε (…). Δεν χρειάζεται να μας ψάχνετε, θα σας βρούμε εμείς», διεμήνυσε.Ο Τσετσένος κακοποιός Ραμζάν Καντίροφ, που κυβερνά την Τσετσενία, έχει υπό τις διαταγές του παραστρατιωτική δύναμη γνωστή με την ονομασία «καντιρόφτσι».Η Ρωσία απείλησε δυτικές εταιρείες με συλλήψεις ηγετικών στελεχών και κατασχέσεις


 

Οι ρωσικές αρχές, οι οποίες έχουν πλέον σκληρύνει πολύ τον τόνο έναντι των ξένων εταιρειών που ανακοινώνουν πως πρόκειται να εγκαταλείψουν τη χώρα, απείλησαν ανοικτά ορισμένες εξ αυτών, προειδοποιώντας για ενδεχόμενες συλλήψεις ηγετικών στελεχών τους ή κατασχέσεις πόρων τους, έγραψε χθες Κυριακή η εφημερίδα Wall Street Journal.

Ρώσοι εισαγγελείς έκαναν τις προειδοποιήσεις αυτές με κλήσεις, επιστολές ή επισκέψεις σε εταιρείες όλων των τομέων — από την Coca-Cola, τη McDonalds, την Procter & Gamble, την IBM και τη Yum Brands, ως τη μητρική εταιρεία των αλυσίδων KFC και Pizza Hut, αναφέρει η οικονομική εφημερίδα επικαλούμενη ενημερωμένες πηγές.

Μεγαλώνει η λίστα με τις εταιρείες που φεύγουν από τη Ρωσία

Απείλησαν να συλλάβουν στελέχη τους που επικρίνουν τη ρωσική κυβέρνηση ή να κατασχέσουν πόρους τους, συμπεριλαμβανομένης πνευματικής ιδιοκτησίας. Μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, επιβλήθηκαν κυρώσεις άνευ προηγουμένου από δυτικές κυβερνήσεις στη Μόσχα, ενώ η λίστα των εταιρειών που έχουν ανακοινώσει πως αποχωρούν από τη Ρωσία ή αναστέλλουν τη δραστηριότητά τους στη χώρα δεν σταματά να μεγεθύνεται.

Οι ρωσικές αρχές πολλαπλασίασαν τα μέτρα για την αποτροπή της φυγής κεφαλαίων και για να στηρίξουν το ρούβλι.

Χωρίς να φθάσει στο σημείο να εκστομίσει τη λέξη «εθνικοποίηση», ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει πει πως δεν αποκλείει να ονομαστούν «εξωτερικοί» διαχειριστές επικεφαλής αυτών των εταιρειών και «να μεταφερθούν σε αυτούς που θέλουν να τις λειτουργήσουν».

Η ρωσική εισαγγελία διέταξε εξάλλου «αυστηρό έλεγχο» των ξένων επιχειρήσεων που ανακοινώνουν την αναστολή των δραστηριοτήτων τους. Προειδοποίησε ότι θα παρακολουθεί στενά την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και ότι θα προχωρήσει σε ποινικές διώξεις σε περίπτωση παραβίασής της.

Εξαιτίας των απειλών, τουλάχιστον μία εταιρεία αποφάσισε να περιορίσει τις επικοινωνίες της με τους εργαζομένους της στη Ρωσία εξαιτίας του φόβου ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα μηνύματα στα κινητά τους θα υποκλαπούν, ενώ άλλες απομάκρυναν εσπευσμένα κορυφαία στελέχη τους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ.

Οι Coca-Cola, McDonalds, Procter & Gamble και Yum Brands δεν απάντησαν αμέσως χθες Κυριακή όταν τους ζήτησε να σχολιάσουν τις πληροφορίες αυτές το Γαλλικό Πρακτορείο.


iefimerida.grΠέθανε ο ηθοποιός Γουίλιαμ Χαρτ


 

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Γουίλιαμ Χαρτ.

«Με μεγάλη θλίψη η οικογένεια Hurt θρηνεί τον θάνατο του William Hurt, αγαπημένου πατέρα και βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού, που πέθανε στις 13 Μαρτίου 2022, μία εβδομάδα πριν από τα 72α γενέθλιά του. Πέθανε ειρηνικά, με την οικογένειά του στο πλευρό του, από φυσικά αίτια», ανάφερε ο γιος του σε σχετική ανακοίνωση. 

Ο Χαρτ κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού το 1985 για το Kiss of the Spider Woman, στο οποίο είχε υποδυθεί έναν ομοφυλόφιλο άνδρα που μοιράζεται ένα κελί με έναν με έναν πολιτικό κρατούμενο στη Βραζιλία.

Έλαβε ξανά υποψηφιότητα για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα Α’ Ανδρικού ρόλου. Το 2005 έπαιξε στο Τέλος της βίας του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ και προτάθηκε για το Όσκαρ Β’ Ανδρικού ρόλου.Το σουβλάκι έγινε είδος πολυτελείας με τιμή που δεν σου επιτρέπει να φας δεύτερο

 


Το σουβλάκι έγινε και αυτό είδος πολυτελείας, η ακρίβεια επηρέασε και το αγαπημένο φαγητό των Ελλήνων. 

Η τιμή στο σουβλάκι έχει άνοδο περίπου 10%, με τους ιδιοκτήτες των ψητοπωλείων να δίνουν μάχη προκειμένου να μην αυξηθεί κι άλλο, γιατί θα περιοριστεί η κατανάλωση του, κάνοντας μεγάλη ζημιά στους επαγγελματίες.

Το σουβλάκι ακρίβυνε καθώς αυξήθηκε η τιμή του κρέατος, αλλά και των άλλων συστατικών, αυτό το κάνει απαγορευτικό για την παραγγελία ενός δεύτερου από τον καταναλωτή, με αποτέλεσμα να περιορίζεται σε ένα και η ζημιά στο κατάστημα να είναι μεγάλη.

Ενδεικτικό είναι οι τιμές στη Θεσσαλονίκη που έχουν σημειώσει περιέργως μεγαλύτερη άνοδο από αυτή της Αθήνας. Ενδεικτικά το σουβλάκι πίτα με γύρο που κόστιζε μέχρι πρότινος 3.50 ή 3.60 πλέον κοστίζει 3.80 με 3.90 και αυτό είναι παράλογο. Στην Αθήνα, το τυλιχτό με γύρο από 2.50 ευρώ έχει ανέβει στα 2.60 λογικό με τέτοια αύξηση τιμών

Περίπου στο 10% αύξηση έχει σημειωθεί και στο τεμάχιο το σουβλάκι (καλαμάκι) η τιμή του οποίου κυμαίνεται από το 1.50 έως και τα 2.00 ευρώ.
Σάρλ Μισέλ: Ο Πούτιν βλέπει τη δημοκρατία σαν πανδημία - Φοβάται τη μόλυνση


 


Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ σε συνέντευξη που παραχώρησε στη βελγική εφημερίδα «Le Soir» ανέφερε ότι «ο Πούτιν βλέπει τη δημοκρατία σαν πανδημία. Μια πανδημία από την οποία φοβάται τη μόλυνση. Πρέπει να υπερασπιστούμε τις αξίες και τα συμφέροντά μας».

Ερωτηθείς τι θα συμβεί αν η Ουκρανία ηττηθεί και ο Πούτιν εγκαταστήσει εκεί μια «κυβέρνηση ανδρεικέλων», ο κ. Μισέλ σημείωσε ότι «υπάρχει μια ελεύθερη και δημοκρατική Ουκρανία σήμερα, η πρόκληση είναι να πολεμήσουμε πολιτικά -και στρατιωτικά για τους Ουκρανούς- έτσι ώστε να υπάρχει και αύριο. Προσπαθούμε να τους υποστηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, μεταξύ άλλων σπάζοντας τα ταμπού μας: σε δύο εβδομάδες έχουμε βάλει στο τραπέζι ένα δισεκατομμύριο ευρώ για την παράδοση όπλων, επιπλέον των όσων κάνουν τα κράτη μέλη μεμονωμένα. Σπάσαμε αυτό το ταμπού γιατί το απαιτούσε η κατάσταση. Θέλουμε να δείξουμε δύναμη. Δεύτερο στοιχείο, έχουμε ενεργοποιήσει βαριές οικονομικές κυρώσεις. Κάνουμε το μέγιστο δυνατό και ρεαλιστικό χωρίς να διαπράττουμε μια πράξη που θα επιδείνωνε τη σύγκρουση» και προσέθεσε ότι «η Ρωσία είναι μια πυρηνική δύναμη και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αν αυτή η σύγκρουση γίνει του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας, θα οδηγηθούμε στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Σε ερώτηση για το εάν υπάρχει ανησυχία για τους πυρηνικούς σταθμούς, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου απάντησε ότι «εξακολουθούμε βέβαια να ανησυχούμε. Ωστόσο, με τεχνικές προτάσεις υπό συζήτηση, όχι ακόμη ικανοποιητικές, από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, επικοινωνώντας σθεναρά για το θέμα, δεσμευόμενοι με την Ουκρανία και τη Ρωσία, προσπαθούμε να αποτρέψουμε τον κίνδυνο. Υπάρχουν τέσσερις πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία και 15 αντιδραστήρες. Δύο τοποθεσίες ελέγχονται από τους Ρώσους και δύο από τους Ουκρανούς, και οι Ρώσοι πιέζουν για έναν τρίτο. Το ουκρανικό προσωπικό διαχειρίζεται τους αντιδραστήρες. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Προβλήματα παροχής νερού και τροφίμων για το προσωπικό συντήρησης. Για αυτό μιλάμε. Μπορεί κανείς να πει: «Είναι λάθος να μιλάς με τον Πούτιν». Εντάξει. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε λειτουργικοί για να περιορίσουμε τους κινδύνους, αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Γιατί όταν εκτοξεύεις βόμβες δίπλα σε μια πυρηνική τοποθεσία, δεν μπορείς ποτέ να αποκλείσεις ότι μια βόμβα προσγειώνεται σε λάθος μέρος».


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

skai.grΟι Ρώσοι έχρισαν δική τους δήμαρχο στην κατεχόμενη ΜελιτόποληΟι Ρώσοι δολοφόνοι του δικτάτορα Πούτιν, απήγαγαν και δεύτερο Ουκρανό δήμαρχο. 

Η περιφερειακή διοίκηση της Ζαπορίζια αναφέρει ότι οι Ρώσοι έχουν ήδη τοποθετήσει νέα δήμαρχο στην Μελιτόπολη, την ουκρανική πόλη που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, μετά τη σύλληψη (οι Ουκρανοί μιλούν για απαγωγή) του εκλεγμένου δημάρχου της πόλης, Ιβάν Φεντόροφ.

Η νέα δήμαρχος της πόλης είναι η Γκαλίνα Ντανιλτσένκο, μέχρι πρότινος μέλος του δημοτικού συμβουλίου, η οποία κάλεσε τους κατοίκους της Μελιτόπολης να «προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα».

Η ίδια ζήτησε από τους κατοίκους να σταματήσουν να διαδηλώνουν κατά των ρωσικών δυνάμεων κατοχής και υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν στην πόλη άνθρωποι που μπορεί να προσπαθήσουν να αποσταθεροποιήσουν «την κατάσταση και να προκαλέσουν αντίδραση κακής συμπεριφοράς».

Πρόσθεσε, δε,  ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει μια Λαϊκή Επιτροπή η οποία θα επιλύσει τα ζητήματα της Μελιτόπολης, όπου ζουν περίπου 150.000 άνθρωποι, και της ευρύτερης περιφέρειάς της.

Ο Φεντόροφ συνελήφθη από οπλισμένους άνδρες την Παρασκευή και διώκεται για τρομοκρατία από τις εισαγγελικές αρχές των φιλορωσικών δυνάμεων στην περιοχή του Λουχάνσκ. Επτά ιερείς μηνύουν τον Παντελή Καναράκη για την φωτογράφιση ξεφτίλα κάνοντας τον Ιησού

 


Το περιοδικό «ΚΟΙΤΑ», μετά τον σάλο που προκλήθηκε, αποσύρει την κυκλοφορία του τεύχους με τη συγκεκριμένη φωτογράφιση.

Το περιοδικό ΚΟΙΤΑ, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η φωτογράφιση του Παντελή Καναράκη, προχώρησε στην παρακάτω ανακοίνωση:

«Κάθε εξώφυλλο του καλλιτεχνικού free press KOITA έχει σαν στόχο να προβληματίσει και να αποτελέσει ένα κοινωνικό σχόλιο. Το συγκεκριμένο concept... είχε σαν στόχο να κάνει ένα κοινωνικό σχόλιο για την κατάντια του πλανήτη, τις αρρώστιες, τους πολέμους και όλα τα δεινά που μαστίζουν αυτή τη στιγμή την ανθρωπότητα. Γι' αυτό και οι φωτογραφίες δείχνουν τον σύγχρονο άνθρωπο να φορά το ακάνθινο στεφάνι που συμβολίζει τα δεινά.

Γι' αυτό και τα μαύρα υγρά μάτια του Παντελή, σχόλιο για τα όσα υποφέρει σήμερα ο άνθρωπος. Και από πού θα αντλήσει δύναμη για να αντέξει όλα αυτά τα «μαρτύρια»;;; Φυσικά από την Πίστη και τον Θεό. Γι' αυτό και «φορά» επάνω του σύμβολα πίστης που συμβολίζουν την ελπίδα του κόσμου σε μια ανώτερη δύναμη που στην Ελλάδα είναι η θρησκεία μας.

Το μήνυμα που στέλνουμε είναι το αντίθετο από αυτό που κάποιοι εισέπραξαν... Λυπάμαι βαθύτατα εάν η τελική εικόνα έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που περιμέναμε. Σεβόμενοι όμως τις ενστάσεις που προκλήθηκαν, είμαστε πρόθυμοι να μην κυκλοφορήσουμε τις συγκεκριμένες φωτογραφίες και εφόσον το έντυπο δεν έχει βγει προς κυκλοφορία ακόμα, δεν θα βγει, διότι σκοπός μας δεν ήταν να προκαλέσουμε... 

Θα ήθελα επίσης να θυμίσω και να τονίσω ότι η Τέχνη έχει την υποχρέωση να προβληματίζει και η ελευθερία της Τέχνης είναι συνταγματικό δικαίωμα (άρθρο 16 του Συντάγματος παράγραφος 1).

... Με σεβασμό προς όλους τους παρευρισκόμενους»Η ιστοσελίδα ekklisiaonline.gr είχε δημοσιευθεί η μήνυση των ιερέων, η οποία αναφέρει:

«Μετά από μια δύσκολη διετία πανδημίας που δοκίμασε τα όρια της ανθρωπότητας, εν καιρώ ενός πολέμου με χιλιάδες θύματα μετά την εισβολή μιας Ορθοδόξου χώρας σε μια άλλη και ενώ διανύουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή, με τους Χριστιανούς να νηστεύουν και σήμερα να ψάλλουν τους Α Χαιρετισμούς της Παναγίας, κάποιοι κακόβουλα και με σαφή ρατσιστικά σχέδια εις βάρος των Χριστιανών, επιλέγουν να εξευτελίσουν το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με προκλητικές φωτογραφήσεις σε περιοδικά.

Με βαση το νομικό τμήμα του ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη εναντίον του κου Παντελή Καναράκη και ζητούμε να αποσυρθεί το συγκεκριμένο τεύχος του περιοδικού».

ΑΘΗΝΑ, 11 Μαρτίου 2022

π. Θεόφιλος Σκλάβος

π. Λ. Αρμενιάκος

π. Σπυρίδωνας Φωκάς

π Τιμόθεος Λύτρας

π Σπύρος Μαράντος

π Γεώργιος Νικάνδρου

π Αντώνιος ΒίγκοςΠρόεδρος Ελλήνων της Ουκρανίας - «Σώστε μας, αποτρέψτε τη γενοκτονία»


 

Έκκληση προς τους ανά τον πλανήτη Έλληνες να κινητοποιηθούν ώστε να αποτραπεί ο επαπειλούμενός αφανισμός της ελληνικής ομογένειας στην Ουκρανία, απηύθυνε, μέσα από υπόγειο καταφύγιο της βομβαρδιζόμενης από τα ρωσικά στρατεύματα Μαριούπολης, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας Αλεξάνδρα Προτσένκο.

«Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, συμπατριώτες», γράφει η Προτσένκο και συνεχίζει:

«Απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες του κόσμου, αλλά κυρίως στους Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα για να μάθετε την αλήθεια από μια άμεση πηγή.

Όχι όμως την αλήθεια που ακούτε από τη ρωσική προπαγάνδα που έχει τόσο ευγενείς προθέσεις, που κρύβονται πίσω από το όνομα του "απελευθερωτικού κινήματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας", αλλά την αλήθεια ως έχει, δηλαδή τη γενοκτονία του ουκρανικού λαού, τη γενοκτονία των Ελλήνων της Ουκρανίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Ας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους λοιπόν- πρόκειται για απροκάλυπτη και φανερή τρομοκρατία.

Σήμερα η Ουκρανία και οι Έλληνες της Ουκρανίας περνούν πολύ δύσκολες στιγμές. Η ένοπλη επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η οποία ξεκίνησε το 2014 και κλιμακώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2022, απειλεί τη μοναδική κουλτούρα των Ελλήνων της Αζοφικής και τις γλώσσες των ουρούμ και των ρουμέϊ.

Στην περιφέρεια του Ντόνετσκ ζουν 77,5 χιλιάδες Έλληνες ομογενείς (ρουμέϊ και ουρούμ).

Ως αποτέλεσμα των εχθροπραξιών και της προσωρινής κατοχής ορισμένων εδαφών στις περιφέρειες του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ από το 2014, οι 13 οικισμοί της περιφέρειας του Ντόνετσκ που ιδρύθηκαν και κατοικούνται από Έλληνες της Αζοφικής βρέθηκαν υπό την κατοχική διοίκηση: Σταρομπέσεβε, Ροζντόλνε, Στίλα, Σταρολάσπα, Νοβολάσπα και άλλοι. Μετά την έναρξη της μεγάλης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου 2022, οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν γύρω από την ελληνική πρωτεύουσα των Ελλήνων της Αζοφικής, τη Μαριούπολη, καθώς και στη Βολνοβάχα, την κωμόπολη Σαρτανά, τα χωριά Μπουγάς, Γρανίτνε, Σταρογνάτιβκα, Τσερμαλίκ, Σταρομλίνιβκα. Επί του παρόντος, αυτοί οι οικισμοί, όπου ζουν περισσότεροι από 15.000 Έλληνες ομογενείς, είναι περικυκλωμένοι από τον εχθρό χωρίς δυνατότητα εκκένωσης.

Η Μαριούπολη βιώνει μια ανθρωπιστική καταστροφή εδώ και μια εβδομάδα. Η πόλη περιβάλλεται από ρωσικά στρατεύματα χωρίς νερό, ηλεκτρισμό, θέρμανση ή επικοινωνίες. Οι προσπάθειες εκκένωσης αμάχων, καθώς και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, ματαιώθηκαν από τη ρωσική πλευρά. Στις 8 Μαρτίου, βρέθηκε ένα εξάχρονο κορίτσι, το οποίο, σε αντίθεση με τη μητέρα του, επέζησε από τον βομβαρδισμό του σπιτιού του από τις ρωσικές δυνάμεις, αλλά πέθανε από αφυδάτωση κάτω από τα ερείπια ενός σπιτιού. Στις 9 Μαρτίου, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις χτύπησαν ένα μαιευτήριο και ένα νοσοκομείο παίδων στη Μαριούπολη, σκοτώνοντας 17 άτομα, ενώ οι πληροφορίες για τα θύματα εξακολουθούν να διευκρινίζονται. Αυτά είναι μόνο τα τελευταία παραδείγματα της ανθρωπιστικής καταστροφής που έχει κατακλύσει τη Μαριούπολη και τους κατοίκους της, των διαφορετικών εθνοτικών ταυτοτήτων, και καταστρέφει τον μοναδικό πολιτιστικό και ιστορικό ρόλο της πόλης στη διατήρηση του πολιτισμού των Ελλήνων της Αζοφικής.

Η κωμόπολη Σαρτάνα, όπου ζουν περισσότεροι από 10.000 Έλληνες Ρουμέϊ, ένα κορυφαίο κέντρο ρουμέιας γλώσσας με ένα μοναδικό μουσείο ελληνικής ιστορίας και εθνογραφίας στην περιοχή του Αζόφ, έχει πληγεί σκληρά από τις ρωσικές δυνάμεις, ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολίτες και να καταστραφεί ένα νοσοκομείο και το 90% της κατοικημένης περιοχής. Οι ντόπιοι ξύπνησαν στις 3:30 π.μ. στις 27 Φεβρουαρίου 2022 από ισχυρές επιθέσεις πυραύλων. Μέσα σε μια ώρα εκτοξεύτηκαν 8 ρουκέτες από τον επιτιθέμενο. Οι ντόπιοι έτρεξαν έξω από τα σπίτια τους με εσώρουχα και πιτζάμες - και προσπάθησαν να κρυφτούν στα υπόγεια. Όσοι διακινδύνευσαν να οδηγήσουν στο χωράφι ανατινάχτηκαν από ναρκοπέδιο. Η επικεφαλής του Συλλόγου Ελλήνων της Σαρτανά, Ναταλία Παπακίτσα, μετέφερε, δόξα τω Θεώ, τα παιδιά στη Μαριούπολη με 2 λεωφορεία. Αλλά προς το παρόν, ούτε αυτοί ούτε άλλοι κάτοικοι της Μαριούπολης δεν είναι σε θέση να απομακρυνθούν από την πόλη. Διευκρινίζονται πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες.

Η κωμόπολη Βολνοβάχα με πληθυσμό πάνω από 21.000 κατοίκους (15.000 από τους οποίους είναι Έλληνες Ρουμέϊ) καταστράφηκε κατά 95%. Περισσότερα από 505 άτομα (γυναίκες, παιδιά, συνταξιούχοι, άτομα με αναπηρία) απομακρύνθηκαν: στις 05.03 - 244 άτομα, στις 06.03 - 261 άτομα.

Το χωριό Γρανίτνε, όπου ζουν περισσότεροι από 3.600 Έλληνες Ουρούμ, έχει καταστραφεί κατά 95%. Το χωριό Μπούγκας (1.400 Έλληνες Ρουμέϊ) καταστράφηκε κατά 70%. Το χωριό Τσερμαλίκ (1.900 Έλληνες Ουρούμ) καταστράφηκε κατά 70%. Το χωριό Σταρογνάτιβκα (2.100 εθνικοί Έλληνες: Ουρούμ, Ρουμέϊ) καταστράφηκε κατά 60%. Το χωριό Σταρομλίνιβκα (2.400 Έλληνες Ουρούμ) καταστράφηκε κατά 90%. Δεν είναι δυνατή η εκκένωση των κατοίκων της περιοχής, καθώς αυτοί οι οικισμοί είναι περικυκλωμένοι από τον εχθρό και υπόκεινται σε συνεχείς βομβαρδισμούς και αεροπορικές επιδρομές από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Η ρωσική πλευρά δεν διαπραγματεύεται "πράσινο διάδρομο" (για την εκκένωση των κατοίκων και την οργάνωση ανθρωπιστικής βοήθειας).

Η ένοπλη επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η οποία ξεκίνησε με την προσωρινή κατάληψη της χερσονήσου της Κριμαίας στις 20 Φεβρουαρίου 2014 και ορισμένων εδαφών στις περιφέρειες του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ και κλιμακώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2022, μπορεί να οδηγήσει στη φυσική καταστροφή των Ελλήνων της Αζοφικής, άρα και του μοναδικού πολιτισμού με τις δικές τους γλώσσες.

Παρακαλούμε και απευθύνουμε έκκληση σε ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα, σε όλους τους Έλληνες του κόσμου να αντιδράσουν. Ζητάμε τη βοήθειά Σας για τη διοργάνωση ενός "πράσινου διαδρόμου" για την εκκένωση των Ελλήνων από οικισμούς που περικυκλώνονται από τον εχθρό και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

»Πιστεύουμε ότι η υποστήριξή Σας θα βοηθήσει να σωθούν οι Έλληνες της Ουκρανίας και οι Ουκρανοί που περικυκλώνονται από τον εχθρό, θα μας δώσουν όλη τη δύναμη να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και τη νίκη.

Ζήτω η Ουκρανία!

Ζήτω η Ελλάδα!

Με εκτίμηση,

Οι Έλληνες της Ουκρανίας».Ζελένκσι : «Θέμα χρόνου να πέσουν ρωσικοί πύραυλοι στα σπίτια πολιτών του ΝΑΤΟ»

 


Στη 19η μέρα του μπαίνει σήμερα (14.03.2022) η εισβολή του δικτάτορα Πούτιν στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε νέο διάγγελμά του, διεμήνυσε στο ΝΑΤΟ πως αν δεν δημιουργήσει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από τη χώρα του, θα δει ρωσικές ρουκέτες στο έδαφός κρατών μελών του!

«Αν δεν αποκλείσετε τον εναέριο χώρο μας, θα είναι απλά ζήτημα χρόνου, οι ρωσικές ρουκέτες θα πέσουν στο δικό σας έδαφος, στο έδαφος του NATO, στα σπίτια πολιτών (κρατών-μελών) του NATO», υποστήριξε ο Ζελένσκι σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η νέα έκκληση Ζελένσκι για επιβολή ζώνης αεροπορικού αποκλεισμού στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας ήρθε μία ημέρα μετά τα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα σε ουκρανική βάση εκπαίδευσης περίπου 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία, κράτος-μέλος του NATO και της ΕΕ, κοντά στην ουκρανική πόλη Λβιβ (δυτικά).

Ο ρωσικός βομβαρδισμός είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 35 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 134.

«30 πύραυλοι μόνο στην περιοχή της Λβιβ», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. «Δεν συμβαίνει τίποτα εκεί που να μπορεί να απειλήσει το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Και μόλις 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα του NATO», είπε ο Ζελένσκι.

«Την περασμένη χρονιά, είχα προειδοποιήσει ξεκάθαρα τους ηγέτες του NATO ότι εάν δεν λάμβαναν σκληρά προληπτικά μέτρα σε βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, θα ξεκίναγε πόλεμο», συνέχισε προειδοποιώντας τον ΝΑΤΟ.

Στην βάση που βομβαρδίστηκε βρισκόταν επίσης μέρος της στρατιωτικής βοήθειας δυτικών χωρών στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή την 24η Φεβρουαρίου.
Μητσοτάκης για συνάντηση με Ερντογάν: Βάλαμε τα θεμέλια για τη βελτίωση των σχέσεών μας

 


Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Σισμανόγλειο Μέγαρο με την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα (ΑΘΠ) τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Κωνσταντινούπολη για να παραστεί στον εορτασμό της Ημέρας της Ορθοδοξίας.

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους έκαναν τις παρακάτω δηλώσεις:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Παναγιώτατε, καταρχάς να σας πω πόσο χάρηκα και πόσο συγκινήθηκα που μου δόθηκε η ευκαιρία σήμερα, Κυριακή της Ορθοδοξίας, να βρεθώ στην κοίτη της Ορθοδοξίας, μαζί σας, στο Φανάρι. ‘Hταν πράγματι για εμένα μία ξεχωριστή στιγμή.

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Και για εμάς μεγάλη χαρά και τιμή κ. Πρωθυπουργέ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, για τα λόγια ενότητας και ειρήνης που πρεσβεύει ο Χριστιανισμός, τόσο επίκαιρα σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες εποχές τις οποίες διανύουμε. Όπως γνωρίζετε αμέσως μετά επισκέφθηκα τον Τούρκο Πρόεδρο, ο οποίος είχε την καλοσύνη να μου παραθέσει το γεύμα με μία λαμπρή θέα του Βοσπόρου. Ήταν μία συνάντηση που έγινε πρέπει να σας πω σε καλό κλίμα. Ελπίζω ότι συμφωνήσαμε ότι αντιμετωπίζουμε τόσες προκλήσεις ως ανθρωπότητα αλλά και ως δύο χώρες σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αυτή την εποχή, που είναι πιο σημαντικό να εστιάζουμε σε αυτά που μας ενώνουν και λιγότερο σε αυτά που μας χωρίζουν. Προφανώς επαναλάβαμε τις πάγιες εθνικές μας θέσεις, δώσαμε, όμως, έμφαση στην οικοδόμηση μιας θετικής ατζέντας κυρίως στον τομέα της οικονομίας όπου νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μία σημαντική πρόοδο τους επόμενους μήνες. Kαι εφόσον όλα πάνε καλά πιστεύω ότι θα μπορούμε να συγκαλέσουμε ένα Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Ελλάδα πια,- είναι η σειρά μας να το διοργανώσουμε- με το καλό το φθινόπωρο. Οπότε νομίζω ότι ήταν μία ευκαιρία για μία πολύ ανοιχτή, πολύ ειλικρινή συζήτηση και πιστεύω ότι βάλαμε τα θεμέλια. Είμαι προσεκτικός στις διατυπώσεις μου γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε μεγάλες διαφορές οι οποίες δεν γεφυρώνονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Πιστεύω ότι βάλαμε τα θεμέλια για τη βελτίωση των σχέσεών μας και κυρίως για να συνεργαστούμε στα μεγάλα ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε τεράστιες προκλήσεις. Είδατε πάλι και σήμερα τραγικές εικόνες από την Ουκρανία με αμάχους να χάνουν τη ζωή τους. Αυτά πρέπει να μας απασχολούν…

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Χτύπησαν και ναούς και μοναστήρια.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δυστυχώς τίποτα δεν εξαιρείται της φρίκης του πολέμου.

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Και εμείς, εξοχότατε, ως Οικουμενικό Πατριαρχείο χαιρόμεθα πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας για την συνπροσευχή μας το πρωί στον Πατριαρχικό ναό, αυτήν τη μεγάλη μέρα της Πίστεώς μας, αλλά χαιρόμεθα για την επικοινωνία που είχατε με τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας. Πάντοτε λέμε ότι οι καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν αντίκτυπο και στη ζωή και τη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου εδώ στη χώρα πού βρίσκεται. Και αντίθετα οι κακές σχέσεις -που καμιά φορά συμβαίνει να υπάρχουν μεταξύ των δύο γειτόνων και συμμάχων χωρών- και αυτές έχουν αρνητικό φυσικά αντίκτυπο τον οποίον, όπως λέγει ο λαός μας, “αισθανόμεθα στο πετσί μας”. Γι΄ αυτό κάθε βήμα που γίνεται για την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κυβερνήσεων και των δύο λαών, μάς γεμίζει από χαρά και από ικανοποίηση. Εμείς με αυτά τα αισθήματα ήρθαμε κοντά σας σε αυτό το σπίτι της Ελλάδος. Ευχόμεθα να έχετε καλή επιστροφή στην Ελλάδα και επιτυχία σε όλα τα επόμενα ταξίδια σας. Υπάρχει μία μεγάλη διεθνής κινητικότητα λόγω και του πολέμου φυσικά στην Ουκρανία και ευχόμεθα όλες οι προσπάθειές σας να είναι επιτυχείς και η συμβολή της Ελλάδος, όπως πάντοτε, να είναι προς την κατεύθυνση της ειρήνης και της ευημερίας των ανθρώπων και των λαών.

Στη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνομιλία του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

«Ήταν μία συνάντηση που έγινε πρέπει να σας πω σε καλό κλίμα. Ελπίζω ότι συμφωνήσαμε ότι αντιμετωπίζουμε τόσες προκλήσεις ως ανθρωπότητα, αλλά και ως δύο χώρες-σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αυτή την εποχή, που είναι πιο σημαντικό να εστιάζουμε σε αυτά που μας ενώνουν και λιγότερο σε αυτά που μας χωρίζουν. Προφανώς επαναλάβαμε τις πάγιες εθνικές μας θέσεις, δώσαμε, όμως, έμφαση στην οικοδόμηση μιας θετικής ατζέντας κυρίως στον τομέα της οικονομίας, όπου νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μία σημαντική πρόοδο τους επόμενους μήνες» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Kαι εφόσον όλα πάνε καλά» συνέχισε, «πιστεύω ότι θα μπορούμε να συγκαλέσουμε ένα Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Ελλάδα πια -είναι η σειρά μας να το διοργανώσουμε- με το καλό το φθινόπωρο. Οπότε νομίζω ότι ήταν μία ευκαιρία για μία πολύ ανοιχτή, πολύ ειλικρινή συζήτηση και πιστεύω ότι βάλαμε τα θεμέλια. Είμαι προσεκτικός στις διατυπώσεις μου, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε μεγάλες διαφορές, οι οποίες δεν γεφυρώνονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Πιστεύω ότι βάλαμε τα θεμέλια για τη βελτίωση των σχέσεών μας και κυρίως για να συνεργαστούμε στα μεγάλα ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε τεράστιες προκλήσεις. Είδατε πάλι και σήμερα τραγικές εικόνες από την Ουκρανία με αμάχους να χάνουν τη ζωή τους. Αυτά πρέπει να μας απασχολούν».