Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019

ΕΦΚΑ: Στα 1.166,76 ευρώ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα – Στα 50,67 ευρώ το μέσο ημερομίσθιο


Στα 50,67 ευρώ ανήλθε το μέσο ημερομίσθιο σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων και ο μέσος μισθός διαμορφώθηκε στα 1.166,76 ευρώ. Αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο και ο μέσος μισθός ανήλθαν στα 24,68 ευρώ και στα 409,21 ευρώ.

Αυτό προέκυψε, μεταξύ άλλων, από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν για τον Μάιο του 2019 και από τις εγγραφές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά το χρόνο επεξεργασίας.

Επιχειρήσεις-ασφαλισμένοι

Όπως ανακοίνωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν ΑΠΔ από 280.482 κοινές επιχειρήσεις και 12.161 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ ανήλθαν σε 2.369.392, εκ των οποίων 2.332.864 σε κοινές επιχειρήσεις και 36.528 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Δημογραφικά στατιστικά στοιχεία

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,23% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,51% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,07%, ενώ με μερική απασχόληση το 44,85%.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 22,66% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 51,05% έως 39 ετών. Επίσης, 68,76% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 68,88% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 61,51%. Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 20,36% των ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 20,13% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 35,54%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 88,66% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 2,03% άλλης χώρας Ε.Ε. και 9,31% χώρας εκτός Ε.Ε. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις, 89,26% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 2,03% άλλης χώρας Ε.Ε. και 8,71% χώρας εκτός Ε.Ε., ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 50,34%, 2,23% και 47,44%.

Οι αλλοδαποί άνδρες αντιπροσωπεύουν το 12,89% των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 9,58% των ασφαλισμένων γυναικών.

Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων, 50,77% έχουν αλβανική υπηκοότητα.

Στους αλλοδαπούς άντρες, 51,68% είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 11,27%, και του Μπανγκλαντές με 5,55%.

Στις αλλοδαπές γυναίκες, 49,38%, είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες βουλγαρικής υπηκοότητας με 9,27% και ρουμάνικης με 6,65%.

Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων έχει, ως εξής: Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 20,17% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 18,69% στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και 11,95% στις«Μεταποιητικές Βιομηχανίες». 20,81% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 16,52% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και 11,59% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». 38,73% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 12,73% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 12,41% στη «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας».

Στους ασφαλισμένους αλβανικής υπηκοότητας, 38,59% εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 16,20% στις «Κατασκευές» και 13,93% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών υπηκόων, 29,27% απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 20,14% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 18,85% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές», το 30,84% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 3,81% των ασφαλισμένων.

Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 21,66% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 18,69% των ασφαλισμένων.

Ακόμη, από τους εργαζόμενους στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 13,97% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 11,95% των ασφαλισμένων.

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 21,22%. 25,13% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», 23,98% είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ 13,04% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες». 32,68% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», 25,77% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες» και 21,11% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου».

Οι ασφαλισμένοι αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους πλειονότητα (45,68%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 30,56% απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 7,91% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες».

Σχετικά με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην αυτών της Ε.Ε και των Αλβανών υπηκόων, 41,81% απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 25% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 11,21% ως «Υπάλληλοι Γραφείου».

Βασικά στοιχεία μηνιαίας απασχόλησης

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, η μέση απασχόληση είναι 21,11 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,20 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 14,84.

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανήλθε στα 50,67 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1.166,76 ευρώ, αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση, ανήλθαν στα 24,68 ευρώ και στα 409,21 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα, το μέσο ημερομίσθιο διαμορφώθηκε στα 40,37 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 599,09 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 65,61% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται στο 62,23%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 87,62% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 97,37%.

Σύγκριση βασικών μεγεθών Μαΐου 2019–Απριλίου 2019

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5,10%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,52% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 4,98%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 13,05%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,05%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 4,65% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,15%.

To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,23% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε οριακά κατά 0,02%.

Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε οριακά κατά 0,20% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 4,68%.

Σύγκριση βασικών μεγεθών Μαΐου 2019–Μαΐου 2018

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 7,43%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 4,34% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 7,38%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 8,44%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 5,90%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 5,44%.

Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων αυξήθηκε από 46,70% στο 46,77%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,76%, και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 2,20%.

Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 3,29%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,76% και στο σύνολο κατά 3,27%.

Ο μέσος μισθός αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 4,08% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 4,01%.

Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο αυξήθηκε κατά 2,57%, ενώ ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 3,12%.


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ


3 ακροαριστεροί, 3 τελειωμένοι πρώην πασόκοι και ο κούκος στην ομιλία του ΤσίπραΜε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα έκλεισε την Κυριακή τις διήμερες εργασίες του ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

Τα πράγματα όμως μάλλον δεν πήγαν όπως περίμεναν εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς - όπως φάνηκε στο τέλος της ομιλίας του πρώην Πρωθυπουργού - ο Αλέξης Τσίπρας μιλούσε ως επί των πλείστον σε άδειες καρέκλες!omathaalithias.grΕξωση στους «νονούς» του Κορυδαλλού - Η ΕΛ.ΑΣ. διαλύει το στρατηγείο τους


Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κάνει έξωση στους «φυλάρχους» που κάνουν κουµάντο στη µεγαλύτερη φυλακή της χώρας.

Σχέδιο µε τον κωδικό «µεταγωγές» εφαρµόζει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, µε στόχο το «σπάσιµο» οργανωµένων οµάδων που έκαναν «κουµάντο» στις φυλακές Κορυδαλλού. Ποινικοί µε «βιογραφικό» και «δύναµη», που τους έδιναν το «δικαίωµα» να έχουν αρχηγικό ρόλο στις πτέρυγες όπου κρατούνταν, έχουν πάρει… φύλλο πορείας για άλλα σωφρονιστικά ιδρύµατα της χώρας. Οπως εξηγούν στο «Εθνος της Κυριακής» πηγές από τη λεωφόρο Κατεχάκη, το τελευταίο δίµηνο η αλλαγή της «ανθρωπογεωγραφίας» στον Κορυδαλλό είναι… τεκτονική.


Η λογική πάνω στην οποία βασίστηκε το σχέδιο για να µπει τέλος στον «έλεγχο» πτερύγων προκρίνει το δόγµα της «διάσπασης» κρατουµένων µε αυξηµένη επιρροή εντός των τειχών. Η ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ζήτησε να καταρτιστεί µια λίστα µε «µεγαλο-κρατουµένους» που δηµιουργούν συστηµατικά προβλήµατα και δεν υπακούουν στους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας. Το επόµενο βήµα ήταν να βρεθούν τα κατάλληλα σωφρονιστικά ιδρύµατα που θα µπορούσαν να τους φιλοξενήσουν. «Υπήρξε µελέτη για συγκεκριµένες περιπτώσεις κρατουµένων, προκειµένου οι φυλακές που θα τους φιλοξενήσουν να πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές. Το βασικό κριτήριο ήταν να µην υπάρχουν σε αυτές οι συνθήκες που θα µπορούσαν να τους επιτρέψουν να δηµιουργήσουν ξανά νέους πυρήνες ελέγχου» εξηγεί αρµόδια πηγή.

Το απόλυτο αφεντικό
Οι οµάδες που «έσπασαν» στον Κορυδαλλό ανήκουν κυρίως σε σκληρούς Αλβανούς και Γεωργιανούς ποινικούς. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα «αρχηγού» ο οποίος είχε τέτοια οικονοµική ισχύ που συνήθιζε να πληρώνει τα τσιγάρα των κρατουµένων όλης της πτέρυγας. Για τους οµοεθνείς του στη φυλακή ήταν το απόλυτο αφεντικό. Ο συγκεκριµένος κρατούµενος, µε τα πολλά «παράσηµα» στο οργανωµένο έγκληµα, µετήχθη σε σωφρονιστικό ίδρυµα της Βόρειας Ελλάδας. Το «κενό» που άφησε πίσω του στον Κορυδαλλό δεν έχει καλυφθεί – τουλάχιστον προς το παρόν, καθώς δεν υπήρχε κάποιος άλλος ποινικός µε ανάλογη δύναµη.

Εκτός Κορυδαλλού βρίσκεται και ο πολύ σκληρός κακοποιός αλβανικής καταγωγής που πρωταγωνίστησε τον περασµένο Μάρτιο σε φονική συµπλοκή, µε έναν νεκρό και επτά τραυµατίες, στο ψυχιατρείο της φυλακής. Τότε, µία οµάδα Αλβανών είχε εµπλακεί σε καβγά, που κατέληξε σε αιµατηρό ξεκαθάρισµα, µε δύο Ελληνες, ένας εκ των οποίων έπεσε νεκρός από «επαγγελµατικές» µαχαιριές. Στον χώρο βρέθηκαν αυτοσχέδια µαχαίρια, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι τουλάχιστον ένας από τους κρατουµένους που συµµετείχαν στη συµπλοκή είχε προσπαθήσει µε διάφορους τρόπους να παραµείνει στο ψυχιατρείο του Κορυδαλλού και να µη µεταταχθεί σε σωφρονιστικό ίδρυµα της περιφέρειας. Ειδικός σχεδιασµός έγινε και για άλλον Αλβανό βαρυποινίτη, ο οποίος έχει απασχολήσει επανειληµµένως την Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία, σε έρευνα για τη µαφία των φυλακών Κορυδαλλού.


Συγκεκριµένα, κατηγορήθηκε για ενέργειες του οργανωµένου εγκλήµατος που «πήγαζαν» από τη φυλακή, από όπου δίνονταν οι εντολές. Ο βαρυποινίτης µπορεί σήµερα να κρατείται σε φυλακή της Κρήτης, ωστόσο εκκρεµούν δίκες του στην Αθήνα. Ετσι, θα κρατούνταν για αρκετά µεγάλο διάστηµα στον Κορυδαλλό. Αυτό, ωστόσο, φαίνεται ότι δεν θα γίνει, καθώς έχουν δοθεί εντολές προκειµένου κατά την προσωρινή διαµονή του στην πρωτεύουσα να οδηγείται σε άλλους χώρους κράτησης, πλην του Κορυδαλλού.

Ο φόβος των Αρχών είναι τυχόν επαναδραστηριοποίηση εγκληµατικού δικτύου. Οι µεταγωγές στον Κορυδαλλό για εν εξελίξει δίκες είναι ένα θέµα που έχει απασχολήσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Επί τάπητος έχει πέσει πρόταση για τη δηµιουργία ειδικής πτέρυγας, αποκλειστικά για την κράτηση ατόµων που µετάγονται στην Αθήνα για την παρουσία τους σε δικαστήρια.

Απειλές σε διευθυντές
Οι µεταγωγές ποινικών αυτού του «βεληνεκούς» προκάλεσαν, όπως αναµενόταν από τις Αρχές, αντιδράσεις. ∆ιευθυντές του Κορυδαλλού δέχθηκαν, σύµφωνα µε διασταυρωµένες πληροφορίες, απειλές, ενώ ενισχύθηκαν τα µέτρα ασφαλείας τους. Συνήθως οι απειλές δεν περιορίζονται στους ίδιους, αλλά αφορούν και στα µέλη των οικογενειών τους. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που στελέχη του σωφρονιστικού ιδρύµατος γίνονται στόχος.

Οπως λένε στο «Εθνος της Κυριακής» αρµόδιες πηγές, πριν από περίπου δύο χρόνια βαρυποινίτης είχε φτάσει στο σηµείο να στείλει µαύρη τούρτα σε επικεφαλής µιας εκ των διευθύνσεων των φυλακών Κορυδαλλού. Η τούρτα συνοδευόταν από απειλητικό σηµείωµα για τη ζωή του. Το σχέδιο «καθαρός Κορυδαλλός» χειρίζονται ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρµόδιος για την Αντεγκληµατική Πολιτική, Λευτέρης Οικονόµου, και η γενική γραµµατέας Αντεγκληµατικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου.

Μεταξύ άλλων, έχουν ληφθεί αποφάσεις και για την ηλεκτρονική θωράκιση των φυλακών, µέσω της προµήθειας µηχανηµάτων ανίχνευσης µετάλλων και ναρκωτικών για τις πύλες, όπως και για συσκευές «jammer» που θα νεκρώνουν τα κινητά τηλέφωνα. Οι διαγωνισµοί για την προµήθειά τους θα «τρέξουν» το 2020, καθώς για φέτος δεν κατέστη δυνατόν να βρεθούν πόροι για την αγορά τους. Το γεγονός ότι οι κρατούµενοι δεν θα µπορούν να χρησιµοποιούν κινητά τηλέφωνα εκτιµάται ότι θα έχει ως αποτέλεσµα να περιοριστεί το έγκληµα που προέρχεται «από µέσα προς τα έξω». Ταυτόχρονα θα περιοριστεί το µαύρο χρήµα από τις αγοραπωλησίες τηλεφωνικών συσκευών και καρτών.

Τέτοιου είδους συσκευές jammer λειτουργούν εδώ και χρόνια σε πολλούς χώρους στην Ελλάδα, όπως αίθουσες συνεδριάσεων και κτίρια όπου λαµβάνονται κρίσιµες αποφάσεις. Στέλεχος µε γνώση του αντικειµένου αναφέρει ότι «υπάρχει η αίσθηση πως τα jammers δεν έχουν τοποθετηθεί εδώ και τόσα χρόνια στις φυλακές, γιατί κάποιες υπηρεσίες ήθελαν να ακούν τις συνοµιλίες σηµαντικών κρατουµένων, για να αντλούν πληροφορίες και να εξαρθρώνουν εγκλήµατα εκτός φυλακής».

Ειδικές φυλακές για εγκληµατίες του «λευκού κολάρου»
Τα σχέδια της κυβέρνησης για δηµιουργία φυλακής Γ’ Τύπου, δηλαδή υψίστης ασφαλείας, φαίνεται ότι διαφοροποιούνται. Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκρίνει σχέδιο δηµιουργίας πειθαρχικής φυλακής. Ηδη έχει βρεθεί χώρος εκτός Αττικής προκειµένου να ιδρυθεί σωφρονιστικό ίδρυµα, στο οποίο θα κρατούνται όσοι έχουν πειθαρχικά παραπτώµατα. Μέχρι σήµερα οι παραβατικοί των φυλακών µεταφέρονταν σε άλλες φυλακές. Εφεξής στόχος είναι να µετάγονται σε φυλακή µε αυξηµένα µέτρα ασφαλείας, όπου θα κρατούνται προσωρινά, µέχρι να κρίνουν οι αρµόδιες επιτροπές την εξέλιξη της πορείας τους.

Παράλληλα, θα δηµιουργηθούν οικονοµικές φυλακές, για όσους έχουν διαπράξει οικονοµικά εγκλήµατα. «∆εν είναι δυνατόν κάποιος που κατηγορείται για ένα έγκληµα οικονοµικής φύσης να κρατείται µαζί µε έναν ισοβίτη για φόνο. Θα υπάρχουν ξεχωριστές πτέρυγες, όπου θα βρίσκονται αποκλειστικά άνθρωποι που φυλακίστηκαν για ελαφρά εγκλήµατα» εξηγεί στέλεχος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στο µεταξύ, το αργότερο µέχρι τον Ιούνιο θα ανοίξει η πρώτη καινούργια φυλακή, χωρητικότητας περίπου 600 θέσεων, στην περιοχή Νικηφόρος στη ∆ράµα, ενώ την περασµένη Πέµπτη λειτούργησε για πρώτη φορά η νέα πτέρυγα που κατασκευάστηκε στις φυλακές της Νιγρίτας Σερρών.

Μετεγκατάσταση στον Ασπρόπυργο στις αρχές του 2023

Ο «νέος Κορυδαλλός», που θα κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις της παλιάς βάσης του ΝΑΤΟ, στη θέση «Γήπεδο Αµερικανικής Ευκολίας», στον Ασπρόπυργο εκτιµάται ότι θα είναι έτοιµος στις αρχές του 2023. Η φυλακή που θα αντικαταστήσει τις φυλακές Κορυδαλλού θα έχει χωρητικότητα 1.800 ατόµων. Θα πρόκειται για ολόκληρη «πολιτεία», διπλάσια από τον Κορυδαλλό, που έχει 900 οργανικές θέσεις. Η κατασκευή της µεγαλύτερης φυλακής της χώρας θα γίνει στο πρότυπο των νορβηγικών σωφρονιστικών ιδρυµάτων.

Οπως λένε στελέχη που ασχολούνται µε τη δροµολόγηση του έργου, θα πληροί υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας και θα προσφέρει καλές συνθήκες διαβίωσης στους κρατουµένους, µε πολλούς χώρους άθλησης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Η έκταση όπου θα κατασκευαστεί ανήκει στο ∆ηµόσιο. Το επόµενο βήµα είναι να συνταχθεί η µελέτη για τον σχεδιασµό. Κατόπιν, θα λάβει χώρα διεθνής διαγωνισµός για το έργο της κατασκευής.


Αλέξανδρος Καλαφάτης
ΕΘΝΟΣ


Καταγγελία ΠΟΕΔΗΝ: Πνίγηκε με το φαγητό 36χρονη με αυτισμό μέσα σε νοσοκομείο


Φριχτό θάνατο βρήκε μία 36χρονη γυναίκα με αυτισμό όταν πνίγηκε από φαγητό, στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα» σύμφωνα με καταγγελία ΠΟΕΔΗΝ.

Η 36χρονη διέφυγε από την προσοχή των νοσηλευτών, πήγε σε διπλανό δωμάτιο και πήρε στέρεα τροφή από το πιάτο άλλου τροφίμου.

Η κατάποση κρέατος στάθηκε μοιραία για την αυτιστική γυναίκα, η οποία εξαιτίας της πάθησής της έτρωγε μόνο αλεσμένη τροφή.

Σύμφωνα με καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ, οι δύο νοσηλευτές που τάιζαν εκείνη την ώρα τους εννέα τρόφιμους με αυτισμό που νοσηλεύονται στο συγκεκριμένο τμήμα, προσπάθησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στην 36χρονη. Στο θεραπευτήριο, όμως, δεν υπήρχε γιατρός. Αμέσως, κάλεσαν ιδιώτη γιατρό, ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του με μπλοκ παροχής υπηρεσιών και μηνιαία σύμβαση. Ο γιατρός, όμως, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, δεν πήγε ποτέ. Το αποτέλεσμα ήταν η 36χρονη αυτιστική να χάσει τη ζωή της.

Όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), στο θεραπευτήριο Δυτικής Αττικής, το οποίο φιλοξενεί συνολικά 150 άτομα με αναπηρίες, αυτισμό, σύνδρομο Down και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, υπάρχει τραγική υποστελέχωση, με αποτέλεσμα την πλημμελή φροντίδα των ασθενών.

«Στο συγκεκριμένο τμήμα, έπρεπε να είναι τουλάχιστον 4 νοσηλευτές. Σήμερα ήταν 2, ενώ συνήθως είναι μόνο 1 και για τα 9 παιδιά που νοσηλεύονται στο συγκεκριμένο τμήμα. Στο Δυτικής Αττικής είναι 150 φιλοξενούμενοι και δεν υπάρχει κανένας μόνιμος γιατρός. Ενώ οι ιδιώτες οι οποίοι συνεργάζονται με μπλοκάκι, δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν ούτε φάρμακα, καθώς δεν θέλουν να υπερβαίνουν το πλαφόν της συνταγογράφησης. Αυτά τα παιδιά θέλουν τάισμα στο στόμα, δεν τρώνε μόνα τους. Πώς να προλάβουν οι 2 νοσηλευτές;», αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο κ. Γιαννάκος τονίζει ότι δεν υπάρχει καν τραπεζαρία στο Θεραπευτήριο «Αγία Βαρβάρα», όπου θα μπορούσαν οι τρόφιμοι να τρώνε όλοι μαζί ώστε να μπορεί το προσωπικό να τους επιβλέπει:

«Είναι κλεισμένα όλα αυτά τα παιδιά στα δωμάτιά τους. Δεν υπάρχει ούτε τραπεζαρία για να τρώνε, ούτε χώρος να προαυλίζονται. Για να τους ταϊζουν όλους τον καθένα στο δωμάτιό του χρειάζονται τουλάχιστον 4 νοσηλευτές. Αυτά τα παιδιά αν ξεφύγουν της προσοχής μπορεί να σκοτωθούν. Τα περισσότερα αυτοτραυματίζονται γιατί χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο».


ΤΑ ΝΕΑ


Ουκρανία: Σοκ! Δολοφόνησαν τον 3χρονο γιο γνωστού επιχειρηματία και πολιτικούΆγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον του αυτοκινήτου επιχειρηματία και τοπικού πολιτικού στο κέντρο του Κιέβου χθες Κυριακή, αλλά αντί γι’ αυτόν τραυμάτισαν θανάσιμα τον γιο του, τριών ετών!

Ο Βιατσεσλάβ Σόμπολεφ, επιχειρηματίας, μέλος του τοπικού κοινοβουλίου του Κιέβου, βρισκόταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου όταν έγινε η επίθεση, σύμφωνα με την πηγή αυτή, που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας δεν κατονόμασε τον ιδιοκτήτη του οχήματος ούτε το θύμα. «Συνεπεία τραύματος από σφαίρα, ένα παιδί πέθανε στο ασθενοφόρο καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών μέσω Facebook.

Ο Σόμπολεφ είναι επιχειρηματίας από την περιοχή Ντανιέτσκ, εστία της εξέγερσης των φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία. Την περίοδο 2010-2011, ήταν στέλεχος της δημόσιας επιχείρησης αερίου, της Ναφτοχάζ.

Στους δρόμους του Κιέβου έχουν διαπραχθεί αρκετές δολοφονίες γνωστών προσωπικοτήτων αφότου η Ρωσία προχώρησε στην προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας και ξέσπασε η εξέγερση των φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία το 2014.

Ο Πάβελ Σαραμέτ, λευκορώσος δημοσιογράφος γνωστός για τις επικρίσεις του εναντίον της κυβέρνησης της χώρας του και για τη φιλική σχέση του με τον δολοφονημένο αντιπολιτευόμενο ρώσο πολιτικό Μπαρίς Νεμτσόφ, σκοτώθηκε όταν εξερράγη βόμβα τοποθετημένη στο αυτοκίνητό του στο Κίεβο το 2016.


Πηγή : newsit.gr
Σκλάβα του σεξ μαχητή του ISIS συναντά τον βιαστή της: «Κοίτα με! Έχεις αισθήματα; Έχεις τιμή;»


Συγκλονιστικό βίντεο, με μια Γιαζίντι να συναντά τον συλληφθέντα βιαστή της και μέλος του ISIS, που την είχε κάνει σκλάβα του σεξ στα 14 της! Με δάκρυα στα μάτια τον ρωτάει «γιατί μου το έκανες αυτό;» και εκείνος σκύβει απλά το κεφάλι... 

Η Ashwaq Hajji Hameed έχει ζήσει τον απόλυτο εφιάλτη. 

Απήχθη, πωλήθηκε ως δούλα και κακοποιήθηκε μόλις στα 14 της χρόνια, καθώς έγινε σκλάβα του σεξ για μέλος του Ισλαμικού Κράτους.

Πριν από λίγα χρόνια, ωστόσο, κατάφερε να διαφύγει στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Γερμανία, ξεκινώντας μια νέα ζωή.


Το παρελθόν της, όμως, συνέχιζε να την κυνηγά.

Πέρυσι (2018), όπως αποκάλυψε, ο «ιδιοκτήτης» και βιαστής της, ονόματι Abu Humam, τη σταμάτησε σε έναν δρόμο της Στουτγάρδης και της είπε: «Ξέρω που μένεις»! Τον είχε δει ξανά στη γερμανική πόλη, μάλιστα, το 2016.

Μετά την τελευταία τους συνάντηση, όμως, η τρομοκρατημένη Ashwaq είπε ότι «ήθελε να φύγει αμέσως από τη Γερμανία», δηλώνοντας ότι θα αισθανόταν καλύτερα να μένει σε στρατόπεδο προσφύγων στο Ιράκ, μαζί με τον πατέρα της. 

Σήμερα και ενώ το Ιράκ έχει ανακτήσει τα εδάφη του από τον ISIS, ο τζιχαντιστής Abu Humam βρίσκεται στη φυλακή. Και η γενναία Ashwaq Hajji Hameed ζήτησε να τον «αντιμετωπίσει», σε ένα τετ-α-τετ συγκλονιστικό, που καταγράφηκε από την Ιρακινή Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και μεταδόθηκε από την ιρακινή τηλεόραση το βράδυ του Σαββάτου.

مشهد يهز المشاعر .. الايزيدية أشواق حجي تواجه مغتصبها الداعشي بعد خمس سنوات، وهو عراقي الجنسية، الذي استعبدها لفترة طويلة وتعرضت على يده لأبشع أنواع الانتهاكات الجسدية والنفسية حينما كانت بعمر 14 سنة.Λέγοντας, αρχικά, στον πρώην μαχητή του ISIS «μου κατέστρεψες τη ζωή τη μέρα που με βίασες, όταν ήμουν 14 χρονών», η κοπέλα ζητάει από τον άνδρα να σηκώσει το κεφάλι του και να την κοιτάξει στα μάτια. Αυτός, όμως, βάζει τα κλάματα και παραμένει με τα μάτια καρφωμένα στο πάτωμα.


Με λυγμούς, η Ashwaq τον ρωτάει «γιατί μου το έκανες αυτό;» και πάλι χωρίς να πάρει καμία απάντηση...

«Σήκωσε το κεφάλι σου. Γιατί μου το έκανες αυτό; Γιατί; Επειδή είμαι Γιαζίντι; Ήμουν 14 ετών όταν με βίασες. Σήκωσε το κεφάλι σου. Έχεις αδερφή; Έχεις συναισθήματα; Έχεις κάποια τιμή; Ήμουν 14 ετών. Η ηλικία της κόρης σου! Η ηλικία του γιου σου! Η ηλικία της αδερφής σου», τα συγκλονιστικά λόγια της κοπέλας.

Και συνεχίζει, πριν καταρρεύσει στο τέλος: «Έχεις καταστρέψει τη ζωή μου. Πήρες τα πάντα από μένα. Όλα όσα ονειρεύτηκα. Τώρα, όμως, ξέρεις τι είναι τα βασανιστήρια, τι είναι να βασανίζεις, τι είναι η μοναξιά».

Ποιοι είναι οι Γιαζίντι

Αξίζει να σημειώσουμε, για όσους δεν γνωρίζουν, πως οι Γιαζίντι είναι για τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους «σατανιστές». 

Στην πραγματικότητα, βέβαια, πρόκειται για μια μυστικοπαθή μειονότητα, της οποίας η προέλευση αποτελεί ακόμη αντικείμενο έρευνας. 

Η θρησκεία τους περιλαμβάνει στοιχεία από πολλές θρησκείες, ακόμη και του ζωροαστρισμού. Λόγω της μυστικότητας, όμως, που τους περιβάλει, πολλοί, μουσουλμάνοι και μη, πιστεύουν ότι οι Γιαζίντι λατρεύουν τον σατανά. Αυτό το πληρώνουν ακριβά με σφοδρές επιθέσεις από ισλαμιστικές οργανώσεις, ενώ πολλά ανήλικα κορίτσια, σαν την Ashwaq, έχουν γίνει σκλάβες του σεξ για μαχητές του ISIS. 

Ειδικά το 2014, δε, οι διώξεις και οι σφαγές ήταν τέτοιες, που πολλοί ζητούν να αναγνωριστούν ως γενοκτονία.


Πηγή : gazzetta.gr


Δ. Μιχαηλίδου: Οι κατηγορίες που θα λάβουν την έκτακτη κοινωνική ενίσχυση
Περίπου 200.000 νοικοκυριά θα λάβουν το κοινωνικό μέρισμα του 2019 πριν τα Χριστούγεννα. Το ακριβές ύψος του μερίσματος δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, ωστόσο όπως επιβεβαίωσε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η υφυπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου, θα είναι μεταξύ 500 έως 1.000 ευρώ.

Οι κατηγορίες των δικαιούχων της έκτακτης κοινωνικής ενίσχυσης, θα είναι τρεις: 

-Μακροχρόνια άνεργοι
-Πολύτεκνες οικογένειες
-Οικογένειες με τέκνα ΑΜΕΑ

Οι επίσημες ανακοινώσεις και η εξειδίκευση των δικαιούχων θα γίνει εντός της εβδομάδας από το υπουργείο Οικονομικών, πιθανόν την Πέμπτη, μία ημέρα μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup.

Το επίδομα γέννησης του υπουργείου Εργασίας

Αναφορικά με το επίδομα γέννησης, που θεσπίζει το υπουργείο Εργασίας από 1-01-2020, η υφυπουργός κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι θα έχει ύψος 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται.

Εξήγησε πως τα εισοδηματικά κριτήρια θα είναι οριζόντια, 40.000 ευρώ εισόδημα για ένα άτομο και για ζευγάρι που δεν έχει ακόμη παιδί 60.000 ευρώ, καθώς το εν λόγω επίδομα θα έχει δημογραφικό και όχι προνοιακό χαρακτήρα.


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ


Δεν κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ και οι σύντροφοι κακοποιοί έτοιμοι να αμαυρώσουν την επέτειο του Γρηγορόπουλου


Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τους συντρόφους κακοποιούς αντιεξουσιαστές στο απυρόβλητο προστατεύοντας κάθε εγκληματική πράξη τους. Σε αυτή την κάλυψη συμμετείχε όπως αποδείχθηκε με τις gest εμφανίσεις του στις συγκεντρώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και ο πρώην αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.  Αριστείδης Ανδρικόπουλος, καθώς και οι πρώην υπουργοί προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας, Όλγα Γεροβασίλη.

Τις προθέσεις τους οι ελεγχόμενοι κακοποιοί αντιεξουσιαστές, τις έδειξαν 17 Νοεμβρίου στην επέτειο του Πολυτεχνείου αλλά πήραν καλό μάθημα από την ΕΛ.ΑΣ. που ήταν προετοιμασμένη να πατάξει την ανομία που είχε αφήσει ανεξέλεγκτη ο ΣΥΡΙΖΑ καλύπτοντας τις πράξεις των κακοποιών συντρόφων.

Η 6η Δεκεμβρίου πλησιάζει, οι ακροαριστεροί κακοποιοί προετοιμάζονται κατόπιν άνωθεν ακροαριστερών εντολών, και στην ΕΛΑΣ έχει σημάνει συναγερμός, για να μην αμαυρωθεί από κακοποιούς η θλιβερή επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Οι ήττες των κακοποιών τους τελευταίους μήνες είναι πολλές και η πάταξη της ανομίας ειδικά στα Εξάρχεια δεν καταπίνεται εύκολα από τους συντρόφους κακοποιούς, είχαν συνηθίσει να εγκληματούν με την ομπρέλα του ΣΥΡΙΖΑ.

Τους πέταξαν έξω από τις παράνομες καταλήψεις και αποδόθηκαν τα κτίρια στους ιδιοκτήτες, σταμάτησαν τα αλισβερίσια με τις ΜΚΟ να εκμεταλλεύονται από κοινού μετανάστες να τους στοιβάζουν σε καταλήψεις κάτω από άθλιες συνθήκες και να τους απομυζούν οικονομικά. Τους πέταξαν έξω από τα πανεπιστήμια που βρίσκονταν παράνομα και είχαν φτιάξει γιάφκες στα υπόγεια.

Οι σύντροφοι κακοποιοί των Εξαρχείων είναι σε αναμμένα κάρβουνα γιατί έχουν ηττηθεί, δεν τους αρέσει ο νόμος και η τάξη υπέρ της ασφάλειας των πολιτών που πρεσβεύει αυτή η κυβέρνηση, τους άρεσε το μπάχαλο και η ανομία που πρέσβευε η προηγούμενη κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα.

Και μόνο η προκλητική ανάρτηση μέλους των κακοποιών του Ρουβίκωνα, στο τελεσίγραφο 15 ημερών του υπουργείου Προστασία του Πολίτη για την εκκένωση των καταλήψεων, με τον εξής τρόπο: Casus belli (Αιτία πολέμου) δείχνει ότι κάτι ετοιμάζεται και οι σύντροφοι κακοποιοί θαυμαστές της τρομοκρατίας και των τρομοκρατικών οργανώσεων στην Ελλάδα δεν θα διστάσουν να συγκρουστούν αμαυρώνοντας την μνήμη του Γρηγορόπουλου.

Το τελεσίγραφο να εκκενωθούν οι παράνομες καταλήψεις λήγει 5η Δεκέμβρη και η ΕΛ.ΑΣ. όπως και το υπουργείο είναι αποφασισμένη να δοθεί τέλος στην ανομία.

Ένα είναι σίγουρο ότι η πολίτες και όλη η Ελλάδα είναι με την ΕΛ.ΑΣ. και στηρίζουν την πάταξη της ανομίας που είχε δημιουργήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ


Δένδιας : Ο Πρέσβης της Λιβύης φεύγει εάν δεν μας φέρει την συμφωνία μέχρι την Παρασκευή


Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας μίλησε στο ΣΚΑΪ  και εξήγησε πως η Τουρκία επιδιώκει να γίνει δεκτή μια αντίληψη «ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα κι αυτό το επιδιώκει ιστορικά και όχι μόνο για το Καστελόριζο, αλλά και για τα νησιά του Αιγαίου που πολλά είναι πολύ μεγάλα νησιά. Αυτή είναι μια αντίληψη της Τουρκίας κατά την άποψή μας αβάσιμη τελείως. Υπάρχουν δεκάδες αποφάσεις διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων που υποστηρίζουν ακριβώς το αντίθετο. Η Τουρκία καλύπτεται επίσης πίσω από το γεγονός ότι δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση του δικαίου της θάλασσας στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής της τακτικής. Επικαλείται ανεδαφικά πράγματα», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφερόμενος στο σύμφωνο Λιβύης - Τουρκίας, εξήγησε ότι από ότι φαίνεται πρόκειται για δυο μνημόνια, με το ένα να αφορά τα ζητήματα της θάλασσας και το δεύτερο στρατιωτική συνεργασία.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι ιδιαίτερα με το δεύτερο μνημόνιο, είναι πολύ πιθανό η Τουρκία να παραβιάζει το εμπάργκο που έχει επιβληθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας στη μεταφορά όπλων στη Λιβύη.

Επιπλέον πρόσθεσε ότι ο Σάρατζ δεν έχει την εξουσιοδότηση για να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία ως πρόεδρος του προεδρικού συμβουλίου υπουργών της Λιβύης στο οποίο απαιτείται ομοφωνία. Επίσης σύμφωνα με τον κ. Δένδια είναι απολύτως βέβαιο ότι η συμφωνία με την Τουρκία δεν θα εγκριθεί «με κανέναν τρόπο» από το κοινοβούλιο της Λιβύης, το οπoίο έχει πρόεδρο επίσης αναγνωρισμένο από τα Ηνωμένα Έθνη.

Οι κινήσεις προσέγγισης μεταξύ Άγκυρας και Τρίπολης είπε ο Υπουργός ότι ήταν σε γνώση της Αθήνας και γι αυτό είχε συνομιλήσει ο ίδιος με τον Λίβυο ομόλογό του για το θέμα τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο περιθώριο συνεδρίασης του ΟΗΕ, όπου εκείνος είχε αναγνωρίζει ότι μια συμφωνία με την Τουρκια για το θέμα αυτό είναι προβληματική και δεν μπορεί να υπογραφεί.

Σχετικά με τον Λίβυο Πρέσβη στην Αθήνα, ο υπουργός Εξωτερικών είπε «εάν δεν μας φέρει τη συμφωνία την Παρασκευή, θα κηρυχθεί περσόνα νον γρκατα και θα φύγει».


Ο κ. Δένδιας, τόνισε ότι η Ελλάδα και η Αίγυπτος επισπεύδουν την οριοθέτηση της μεταξύ τους ΑΟΖ.

«Η Ελλάδα δεν συναρτά την διπλωματική της τακτική και το εθνικό της συμφέρον από το τι κάνει η Τουρκία. Με την Αίγυπτο έχουν ξεκινήσει μακρoχρόνιες συζητήσεις, έχουν γίνει δεκα γύροι συνομιλίων για την οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ των δυο χωρών. Στο πλαίσιο λοιπόν της κοινής εξέτασης του τελευταίου γεγονότος, συμφωνήσαμε να επισπεύσουμε και αυτές τις διαδικασίες. Η Αίγυπτος είναι μια φιλική χώρα».

Ο υπουργός Εξωτερικών, τόνισε ότι δεν μπορεί να προβλέψει τις τουρκικές κινήσεις και δήλωσε εμφατικά ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει παραβίαση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

«Δεν μπορώ να προβλέψω τις τουρκικές κινήσεις. Εγώ λέω ξεκάθαρα ποια είναι τα ελληνικά όρια και δεν είναι όρια που βάζουμε εμείς, η κυβέρνησή μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι όρια εκ του Συντάγματος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για ενδεχόμενη κρίση με την Τουρκία και τη στάση των συμμάχων στο ΝΑΤΟ, ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι είναι ευκταίο η Ελλάδα να έχει δίπλα της «και τους ευρωπαίους και τους πέραν της ευρώπης συμμάχους» αλλά οφείλει να μπορέι να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κρίση μόνη της.

«Υποχρέωσή μας είναι ξεκάθαρη να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση και μόνοι μας. Δε λέω ότι θέλω να είμαστε μόνοι μας και δεν λέω ότι εύχομαι να είμαστε μόνοι μας και δεν λέω ότι προβλέπω  ότι θα είμαστε μόνοι μας. Κάνουμε ότι μπορούμε ακριβώς για να  μην είμαστε μόνοι μας. Και ακριβώς το να μην είμαστε μόνοι μας λειτουργεί και ως αποτροπή», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.Siemens: 15 χρόνια φυλάκιση σε Χριστοφοράκο, Καραβέλα, Μαυρίδη


Ποινές κάθειρξης από 7 εως 15 χρόνια επέβαλε το πρωί της Δευτέρας το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας στους 22 κατηγορούμενους οι οποίοι έχουν κριθεί ένοχοι για την υπόθεση των «μαύρων ταμείων» της Siemens.

Το δικαστήριο επέβαλε κατά περίπτωση διαφορετικές ποινές καθώς σε ορισμένους κατηγορούμενους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά.

Στον άλλοτε επικεφαλής της Siemens Hellas Mιχάλη Χριστοφοράκο το δικαστήριο επέβαλε την υψηλότερη προβλεπόμενη ποινή για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) που είναι τα 15 έτη κάθειρξη. Η ίδια ποινή επιβλήθηκε και στα άλλοτε υψηλόβαθμα στελέχη της γερμανικής εταιρείας ,τον φυγόδικο Χρήστο Καραβέλα και τον Πρόδρομο Μαυρίδη .

Στα υπόλοιπα πρώην στελέχη της Siemens Hellas  και τη μητρικής  εταιρείας επιβλήθηκαν κατά περίπτωση ποινές από  7 εώς  15 χρόνια.

Συγκεκριμένα  οι ποινές  που επιβλήθηκαν σε αυτούς είναι :

Αλέξανδρος Αθανασιάδης: 10

Έντουαρτ Πιρερ 15

Τόμας Κάνσουιντ: 13

Μίκαελ Κουτσενρόιτερ: 7

Ράιχαρντ Σίκατσεκ: 7

Βόλφανγκ Ρούντολφ: 7

Χανς Γιάγκερμαν: 7

Φρανς Ρίχτερ: 7

Για τα πρώην στελέχη του ΟΤΕ η  ποινές κυμαίνονται από  10 εως 15 έτη.

Για τους επιχειρηματίες που κρίθηκαν ένοχοι  η ποινή είναι 6 χρόνια για τον καθένα, ενώ για τους δύο τραπεζίτες  οι ποινές είναι 12 και 14 χρόνια αντίστοιχα.