Κυριακή 12 Ιουνίου 2022

Κοινή Διακήρυξη Συνόδου Κορυφής Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης

 


Υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, εμείς, οι συμμετέχοντες στη Διάσκεψη Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP), Πρόεδρος Borut Pahor, Πρόεδρος Milo Đukanović, Πρόεδρος Vjosa Osmani-Sadriu, Πρόεδρος Šefik Džaferović, Πρωθυπουργός Natalia Gavriliţă, Πρωθυπουργός Dimitar Kovacevski, Πρωθυπουργός Edi Rama, Πρωθυπουργός Andrej Plenković, Αναπληρωτής Πρωθυπουργός Sorin Grindeanu, Υπουργός Εξωτερικών Nikola Selaković, Υπουργός Εξωτερικών Teodora Gencovska και Υφυπουργός Εξωτερικών Faruk Kaymakcı·


Παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Charles Michel, και της Γενικής Γραμματέως του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC) κας Majlinda Bregu·


Επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δέσμευσή μας στις ιδρυτικές αρχές του Χάρτη της SEECP, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στα σχετικά κείμενα της ΕΕ, του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης·


Δίνοντας έμφαση στη δέσμευσή μας στις αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της αλληλεγγύης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, ως ακρογωνιαίο λίθο οικονομικής και κοινωνικής προόδου στην περιοχή μας·


Αναγνωρίζοντας τον ρόλο και τη σημασία της SEECP ως κύριου πολιτικού forum συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που εδράζεται στην κοινή ισχυρή πολιτική βούληση, με έμφαση στο γεγονός ότι αποτελεί μια διαδικασία συμπεριληπτική, αυτοσυντηρούμενη, περιφερειακής ιδιοκτησίας, και βασισμένη στην αρχή της ισότητας·


Τονίζοντας το κοινό όραμά μας για την ευρωπαϊκή προοπτική ολόκληρης της περιοχής μας ως κύριου μέσου για την επίτευξη ειρήνης, ασφάλειας, καθώς και κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ανάπτυξης, μέσω συνεργασίας·


Επαναλαμβάνοντας την ιδιαίτερη προσοχή μας στην ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων και στη σημασία απελευθέρωσης θεωρήσεων με την ΕΕ για ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης·


Αναγνωρίζοντας τις παγκόσμιες προκλήσεις της πανδημίας COVID-19 και τις επαχθείς κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καλωσορίζοντας, ταυτόχρονα, την αλληλεγγύη που επέδειξαν οι συμμετέχοντες στην SEECP και οι εταίροι τους στο μετριασμό και την υπέρβασή τους·


Αποδοκιμάζοντας και καταδικάζοντας την παράνομη, αδικαιολόγητη και απρόκλητη εισβολή στην Ουκρανία από ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας· εκφράζοντας την ισχυρή υποστήριξή μας στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της· εκφράζοντας την αλληλεγγύη μας προς την Ουκρανία, την κυβέρνησή της και τον φίλο ουκρανικό λαό·


Διαβεβαιώνοντας, σε μια πολύ απαιτητική περίοδο για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη, πως είμαστε δεσμευμένοι να εντείνουμε τις προσπάθειες για την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού μας στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, και να υπερασπισθούμε τις ευρωπαϊκές αξίες που υποστηρίζουν την υπεροχή του διεθνούς δικαίου, της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς τάξης και των σχέσεων καλής γειτονίας·


Υπενθυμίζοντας την ουσία και τα παραδοτέα των προηγούμενων Δηλώσεων Συνόδων Κορυφής της SEECP·


Υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει για το μέλλον της περιοχής η Στρατηγική της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 2030, που στοχεύει στην προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των ΗΕ, μέσω της περιφερειακής συνεργασίας·


Επιβεβαιώνοντας την ανάγκη συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο ως απάντηση στις κοινές περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις·


Συμφωνήσαμε τα ακόλουθα:


ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ


Τονίζουμε για ακόμη μια φορά τη σταθερή πίστη μας στο κοινό, ευρωπαϊκό μέλλον μας. Στους ταραχώδεις καιρούς που διανύουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδειχθεί πως είναι η πιο επιτυχής προσπάθεια για τη διασφάλιση της ειρήνης, της σταθερότητας, καθώς και της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας στην ήπειρό μας.


Έτσι, αναγνωρίζοντας την ποικιλομορφία των σχέσεων των συμμετεχόντων στην SEECP με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης αίτησης προσχώρησης στην ΕΕ ενός Συμμετέχοντος στην SEECP, υποστηρίζουμε σθεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική καθενός από αυτούς, με βάση την αρχή της αξιοκρατικής αξιολόγησης κάθε εταίρου ξεχωριστά για την εκπλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων, δεδομένου ότι θεωρούμε ότι θα ενισχύσει την ασφάλεια, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και θα εγγυηθεί την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών. Οι υποψήφιοι επαναλαμβάνουν την αφοσίωσή τους στις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές και στην επιτέλεση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων προς το συμφέρον των λαών τους.


Πιστεύουμε πως η πλήρης ενσωμάτωση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον τόσο της περιοχής όσο και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον εκπληρωθούν πλήρως οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Οι Συμμετέχοντες στην SEECP που είναι ήδη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική των Συμμετεχόντων στην SEECP που επιθυμούν να προσχωρήσουν.


Δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελεί μείζονα στρατηγική επιλογή για τους Συμμετέχοντες στην SEECP, αναγνωρίζουμε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων στην περιοχή που δεν είναι μέλη της ΕΕ, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο συντονισμού και συνεργασίας σε αποφάσεις, πολιτικές και θέσεις που λαμβάνουν η ΕΕ και οι Συμμετέχοντες στη SEECP, και να διευκολυνθεί εναρμόνιση της νομοθεσίας των Συμμετεχόντων στη SEECP που δεν είναι μέλη της ΕΕ με το κεκτημένο της ΕΕ. Ομοίως, καλούμε για μία αξιοκρατική επιτάχυνση της διαδικασίας ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης, σύμφωνα με την πρόοδο που έχει επιτύχει καθένας από τους Συμμετέχοντες στη SEECP που επιδιώκουν την ένταξη.


Λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη τη σημασία εμβάθυνσης της προσήλωσης στις θεμελιώδεις ελευθερίες και στις δημοκρατικές αξίες, στο κράτος δικαίου και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προοπτικής της περιοχής, οι Συμμετέχοντες αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση των συνεργειών στον τομέα της Εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα ουσιώδες εργαλείο για την προώθηση ειρήνης και αλληλεγγύης, καθώς και σχέσεων καλής γειτονίας, βελτιώνοντας και διατηρώντας, με τον τρόπο αυτό, σταθερές διεθνείς σχέσεις και γόνιμη συνεργασία· ως εκ τούτου, η ενίσχυση εκπαιδευτικών συνεργειών στον τομέα αυτόν θα αποτελεί στο εξής αμοιβαία δέσμευση των Συμμετεχόντων.


Επιπλέον, όσον αφορά στην υποστήριξη του κοινωνικο-οικονομικού μετασχηματισμού των υποψηφίων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για ένταξη στην ΕΕ, οι Συμμετέχοντες προτρέπουμε για την εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της Κοινής Περιφερειακής Αγοράς και του Πράσινου Θεματολογίου για τα Δυτικά Βαλκάνια, σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και της συμπεριληπτικότητας. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουμε τον ρόλο του RCC και της CEFTA σε αυτές τις προσπάθειες.


Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουμε τη μετασχηματιστική φύση της ευρωπαϊκής προοπτικής, που απαιτεί μια προσέγγιση εμπλοκής ολόκληρης της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, οι Συμμετέχοντες υποστηρίζουμε την ενίσχυση των μηχανισμών εμπλοκής των κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών και αναγνωρίζουμε τον ρόλο του RCC στην προώθηση της διακυβερνητικής, κοινοβουλευτικής και άλλων μορφών συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο, εν όψει της ενσωμάτωσης στην ΕΕ.


Εν όψει της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην περιφερειακή συνεργασία, οι Συμμετέχοντες σημειώνουμε τη δημιουργία του Μηχανισμού Διαλόγου με την Κοινωνία των Πολιτών, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 2030.


ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Οι πρόσφατες παγκόσμιες εξελίξεις στη διεθνή αγορά ενέργειας έφεραν στο προσκήνιο την ανάγκη για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Οι πρόσφατες προκλήσεις στον ενεργειακό τομέα, σε συνέχεια του πολέμου στην Ουκρανία, μπορούν να ξεπερασθούν μόνο με στενότερη συνεργασία, αλληλεγγύη και συλλογική δράση από πλευράς όλων των εμπλεκομένων μερών.


Οι Συμμετέχοντες στη SEECP συμφωνούμε ότι η ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εξαρτάται από τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και των οδεύσεων εφοδιασμού. Οι Συμμετέχοντες επιβεβαιώνουμε επίσης τη δέσμευσή μας να επιταχύνουμε τη διαδικασία ενεργειακής μετάβασης, αυξάνοντας την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες και καθαρές πηγές, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας μέσω αύξησης της ενεργειακής απόδοσης.


Το φυσικό αέριο είναι μια κρίσιμη πηγή ενέργειας για το προβλέψιμο μέλλον, έως ότου οι νέες τεχνολογίες θα μπορέσουν να εξαλείψουν σταδιακά όλα τα ορυκτά καύσιμα. Τόσο οι σταθμοί επαναεριοποίησης υγροποιημένου αερίου (LNG) όσο και οι διασυνδέσεις μέσω αγωγών είναι εξέχουσας σημασίας. Η διαφοροποίηση των πηγών και των οδεύσεων ενέργειας είναι ουσιώδης. Οι Συμμετέχοντες σημειώνουμε ότι ο Νότιος Διάδρομος Φυσικού Αερίου, τα αποθέματα και οι βιώσιμες οδεύσεις μεταφοράς της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας αποτελούν λύση για τις ενεργειακές ανάγκες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, από κοινού με το LNG από διάφορους διεθνείς παρόχους.


Επιπλέον, οι Συμμετέχοντες θεωρούμε πως οι διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν επίσης να διαδραματίσουν μείζονα ρόλο στην επίτευξη σταθερότητας δικτύου και ασφάλειας εφοδιασμού για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.


Η χρηματοδότηση από την ΕΕ, μέσω των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων της, μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών στην περιοχή στο εγγύς μέλλον. Οι επιταχυνόμενες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένα ακόμη βήμα προς την επίτευξη ενεργειακής επάρκειας σύμφωνα με τους στόχους για απανθρακοποίηση.


Οι τρέχουσες υπερβολικές αυξήσεις των τιμών στον ενεργειακό εφοδιασμό αποτελούν εμπόδιο στις προσπάθειες μείωσης της φτώχειας και στην ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών της περιοχής. Καλούμε να αξιολογηθεί ο κοινωνικο-οικονομικός αντίκτυπος των αυξήσεων των τιμών της ενέργειας και καλούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης της Στρατηγικής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 2030 να ιεραρχήσει εκ νέου τις σχετικές περιφερειακές δράσεις για τον μετριασμό της απειλής της φτώχειας και της χαμηλής ανταγωνιστικότητας, μέσω ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας.


ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Οι Συμμετέχοντες είμαστε πλήρως προσηλωμένοι στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μας για την αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων προκλήσεων και νέων απειλών για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι οποίες είναι αδιαχώριστες από τη συνολική ευρωπαϊκή ασφάλεια και σταθερότητα.


Οι Συμμετέχοντες συμφωνούν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους σε θέματα ασφάλειας. Η συνεισφορά τους στις αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ της ΕΕ καταδεικνύει τη δέσμευσή τους για την πρόληψη κρίσεων και την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή μας και πέραν αυτής. Στο πλαίσιο αυτό, οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν επίσης το ρόλο του ΝΑΤΟ και του ΟΑΣΕ, όπως και τις περιφερειακές πρωτοβουλίες ασφάλειας υπό το RCC.


Επιπλέον, οι Συμμετέχοντες επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την αντιμετώπιση των σοβαρών απειλών του οργανωμένου εγκλήματος, του βίαιου εξτρεμισμού, της τρομοκρατίας, της εμπορίας ανθρώπων, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού, της ισλαμοφοβίας, του ρατσισμού προς τους Ρομά, της ρητορικής μίσους και της καταναγκαστικής εργασίας, καθώς και την κοινή μας πεποίθηση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της παράνομης μετανάστευσης και, συνολικά, να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία στην περιοχή και πέραν αυτής για την καταπολέμηση διεθνών εγκληματικών δικτύων.


Οι Συμμετέχοντες υπογραμμίζουν τη σημασία του κοινού αγώνα κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, του λαθρεμπορίου όπλων και ναρκωτικών, της εμπορίας ανθρώπων, της παράτυπης μετανάστευσης και της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και κατά της ανεξέλεγκτης διάδοσης και παράνομης κατοχής Μικρών και Ελαφρών Όπλων (SALW).


Επιπλέον, οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουμε την ανάγκη να γίνει η βέλτιστη χρήση της συνεργασίας για την προώθηση των περιφερειακών δυνατοτήτων ετοιμότητας και πρόληψης καταστροφών· για τον σκοπό αυτό, καλούμε το RCC και την Πρωτοβουλία Ετοιμότητας και Πρόληψης Καταστροφών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να ενώσουν τις  προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που τίθενται στην περιοχή από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.


Εξ άλλου, οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουμε πως υπήρξε ένας αυξανόμενος αριθμός διαφορετικών μορφών υβριδικών απειλών, παραπληροφόρησης, και απειλών κύβερνο-εγκλήματος σε ολόκληρη την περιοχή τα τελευταία χρόνια και, ως εκ τούτου, αναγνωρίζουμε τη σημασία ενίσχυσης των συνεργειών για αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών αυτών, τόσο σε στρατηγικό όσο και επιχειρησιακό επίπεδο. Οι Συμμετέχοντες καλωσορίζουμε νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του κυβερνο-εγκλήματος, ιδιαίτερα εν όψει ενίσχυσης της συνεργασίας με την ΕΕ και τους συναφείς θεσμούς της.


ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Εμμένοντας στην επιταγή της οικονομικής ανάπτυξης ως βασικής προϋπόθεσης σταθερότητας και ευημερίας, οι Συμμετέχοντες στην SEECP εκφράζουν την ισχυρή πεποίθησή τους πως οι συνέργειες αποτελούν θεμελιώδες εργαλείο προς τον σκοπό αυτό· παράλληλα, οι συνέργειες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής, απελευθερώνοντας πλήρως τις δυνατότητές της.


Έτσι, οι Συμμετέχοντες εκφράζουν την ενισχυμένη δέσμευση να συνεχίσουν να αναλαμβάνουν και να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες συνέργειας σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη: επενδύσεις κεφαλαίου, βελτίωση ανθρώπινου δυναμικού, δημιουργία θέσεων εργασίας, διάδοση τεχνολογιών και καινοτομίας, και βελτίωση ανταγωνιστικότητας.


Επιπλέον, οι Συμμετέχοντες υπογραμμίζουν την ιδιαίτερη σημασία της διασυνδεσιμότητας ως κινήτρου και προσδοκώμενου αποτελέσματος των συνεργειών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η ενεργοποίηση της συνδεσιμότητας σε όλες τις πιθανές μορφές είναι ένας αποτελεσματικός μοχλός επιτάχυνσης της ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτό, η προώθηση της διασυνδεσιμότητας σε όλα τα επίπεδα και τα πεδία δραστηριότητας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι κρίσιμη, συμπεριλαμβανομένων, όπως προβλέπονται στη Στρατηγική της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 2030 και σύμφωνα με τις υφιστάμενες πολιτικές και προτεραιότητες της ΕΕ, κυρίως της Στρατηγικής «Παγκόσμια Πύλη», καθώς προωθεί τις δίδυμες μεταβάσεις παγκοσμίως· ενισχύει τους έξυπνους, καθαρούς και ασφαλείς συνδέσμους με τους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της ενέργειας και των μεταφορών και ενισχύει τα συστήματα υγείας, εκπαίδευσης και έρευνας.


Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουμε τον αρνητικό αντίκτυπο των τάσεων μείωσης του πληθυσμού σε ορισμένους Συμμετέχοντες στην SEECP και της μετακίνησης από τις αγροτικές στις αστικές περιοχές ως γενικό και πολυδιάστατο κίνδυνο για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, οι Συμμετέχοντες ζητούμε δεσμευμένες και συνεχιζόμενες περιφερειακές συνέργειες για τον μετριασμό του μεσο-μακροπρόθεσμου κινδύνου μείωσης του πληθυσμού, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 2030.


ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ COVID-19


Λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπρόθεσμες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της πανδημίας Covid-19 σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, οι Συμμετέχοντες στη SEECP δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία, ιδίως όσον αφορά στην ανάγκη ενισχυμένης περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας και την εφαρμογή πρωτοβουλιών εταιρικής σχέσης. Επιπλέον, οι Συμμετέχοντες στη SEECP δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επικαιροποιούμε τα σχέδια δημόσιας υγείας και να επιταχύνουμε την κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη μετά την Covid-19.


ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ


Αναγνωρίζοντας τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης για το μέλλον της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι Συμμετέχοντες στη SEECP υιοθετούμε την αρχή πως η βιωσιμότητα αποτελεί την κύρια παράμετρο αναφορικά με τον σχεδιασμό οικονομικής ανάπτυξης και την υλοποίηση έργων.


Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουμε πως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι πρωτίστως μία κοινή πρόκληση, καθώς τα περιβαλλοντικά ζητήματα ενέχουν κίνδυνο εξάπλωσης· ως εκ τούτου, η παραγωγική προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η βιώσιμη χρήση και διαχείριση των πόρων, η διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς θα χρησιμεύσουν ως πρωταρχικό πρίσμα προς μια ολιστική, περιφερειακή προσέγγιση, με κοινό στόχο την πράσινη μετάβαση των οικονομιών μας.


Οι Συμμετέχοντες δεσμευόμαστε να καταβάλουμε πρόσθετες προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την ατμοσφαιρική ρύπανση και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών μας, και να συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την πρόληψη της ρύπανσης των ποταμών, των εσωτερικών υδάτων, της θαλάσσιας ρύπανσης και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.


Υπό το πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες στην SEECP υπογραμμίζουμε ότι η Στρατηγική της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 2030 διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και στη δημιουργία ευκαιριών συνεργασίας σε νέους τομείς, ενώ λειτουργεί ως μία συμπεριληπτική περιφερειακή στρατηγική πρωτοβουλία διαλόγου και συνεργειών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης με άμεσο αντίκτυπο στα θεματολόγια κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης των οικονομιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.


Επιπροσθέτως, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ευαισθητοποίησης ως προς τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και των πράσινων πολιτικών, δεσμευόμαστε να εργασθούμε για την ευαισθητοποίηση των νέων σε αυτά τα θέματα, μέσω εκπαιδευτικών συστημάτων και προγραμμάτων.


Επιπλέον, οι Συμμετέχοντες χαιρετίζουμε και υποστηρίζουμε τις ενισχυμένες προσπάθειες εφαρμογής της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ και του Πράσινου Θεματολογίου για τα Δυτικά Βαλκάνια, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητές τους να συμβάλουν προς αμοιβαίο όφελος.


ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ SEECP


Οι Συμμετέχοντες υποστηρίζουμε και εκτιμούμε ιδιαίτερα το έργο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης SEECP. Ο ρόλος του διακοινοβουλευτικού διαλόγου και της συνεργασίας είναι ουσιώδης στην προώθηση συνεχούς πολιτικού διαλόγου, στην τήρηση των δημοκρατικών προτύπων και στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου. Οι Συμμετέχοντες ενθαρρύνουμε την περαιτέρω εμπλοκή των Κοινοβουλευτικών Συνελεύσεων SEECP στις θεματικές περιφερειακής συνεργασίας και στη στήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής ολόκληρης της περιοχής.


Επιπλέον, οι Συμμετέχοντες καλωσορίζουμε την αναγνώριση των Κοινοβουλευτικών Συνελεύσεων μεταξύ των εμπλεκομένων στην εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και καλούμε για ενεργό ρόλο τους προκειμένου να διασφαλισθεί η υποστήριξη και συμβολή τους στην εφαρμογή της Στρατηγικής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 2030 ως προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των ΗΕ σε περιφερειακό επίπεδο.


Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και χαιρετίζουν τις προσπάθειες της Βουλής των Ελλήνων για επιτυχή Προεδρία της Αθήνας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση SEECP· προσπάθειες που στόχευαν στην περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης SEECP.


ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ SEECP–RCC


Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και καλωσορίζουν την εξαιρετική συνέργεια μεταξύ της SEECP και του RCC ως επιχειρησιακού της βραχίονα. Αναγνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο του RCC στη διευκόλυνση και προώθηση του θεματολογίου περιφερειακής συνεργασίας υπό την πολιτική καθοδήγηση της SEECP.


Οι Συμμετέχοντες καλωσορίζουμε τη Στρατηγική και το Πρόγραμμα Εργασίας του RCC για την περίοδο 2023-2025, που εγκρίθηκε στην Ετήσια Συνάντηση του RCC, ως το πρωταρχικό έγγραφο που καθοδηγεί τη διευκόλυνση των περιφερειακών προτεραιοτήτων όπως αναλύονται σε αυτήν και σε προηγούμενες Διακηρύξεις της SEECP και σύμφωνα με τον Χάρτη της SEECP.


Οι Συμμετέχοντες καλούμε το RCC να συνεχίσει να διερευνά τρόπους ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες των Συμμετεχόντων στην SEECP και της περιοχής. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουμε το RCC ως το καταλληλότερο πλαίσιο για την υλοποίηση περιφερειακών προγραμμάτων και τον ρόλο του ως κόμβου διαφόρων πρωτοβουλιών περιφερειακής συνεργασίας. Οι Συμμετέχοντες υποστηρίζουμε τον ρόλο του RCC υπό το φως της συμβολής του στο συντονισμό και τον εξορθολογισμό των προσπαθειών περιφερειακής συνεργασίας.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΗΝ SEECP


Οι Συμμετέχοντες εκφράζουμε την εκτίμησή μας στην Προεδρία της Αθήνας 2021-2022 υπό το σύνθημα «Ενισχύοντας τις συνέργειες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».


Οι Συμμετέχοντες καλωσορίσαμε τις προτεραιότητες που έθεσε η Προεδρία της Αθήνας, δηλαδή την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προοπτικής της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τη διασυνδεσιμότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συνεργασία στους τομείς των επενδύσεων, της ανταγωνιστικότητας και της κινητικότητας, την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ανησυχιών, την προώθηση βιώσιμης, δίκαιης και πράσινης ανάπτυξης και, τελευταία, πλην όχι έσχατη, την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και των κοινωνικο-οικονομικών συνεπειών της.


ΜΕΛΛΟΥΣΕΣ ΠΡΟΕΔΡΙΕΣ


Οι Συμμετέχοντες καλωσορίζουμε την επερχόμενη Προεδρία της Ποντγκόριτσα για την περίοδο 2022-2023.


Οι Συμμετέχοντες συμφωνούμε ότι τα Σκόπια θα αναλάβουν την Προεδρία της SEECP για την περίοδο 2023-2024.


Οι Προεδρίες θα ασκούνται σύμφωνα με τις τρέχουσες πρακτικές SEECP και με ουδέτερο τρόπο όσον αφορά σε έγγραφα, διαδικασίες, χώρους και σύμβολα.
Αύξηση 268% στην τιμή της βενζίνης στην Τουρκία

 


Την ώρα που η οικονομία της Τουρκίας διαλύεται, ο Ερντογάν και τα νούμερα της Άγκυρας, επιδίδονται σε καραγκιοζιλίκια διεκδικήσεων και αμφισβήτησης κυριαρχίας εδαφών της Ελλάδας.

Καλπάζει ο πληθωρισμός στην γειτονική χώρα, με την βενζίνη να αυξάνεται κατά ακόμα 2,18 λίρες (12 λεπτά του ευρώ) χθες, Σάββατο 11 Ιουνίου, φτάνοντας τις 28,5 λίρες (1,58 ευρώ) το λίτρο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Birgun, η τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί κατά 268% σε σχέση με πέρσι τέτοια εποχή.

Tην ίδια ώρα, το η τουρκική λίρα καταγράφει νέα πτώση και οδεύει προς το ιστορικό χαμηλό του Δεκεμβρίου του 2021, όταν η ισοτιμία έφθασε στις 18 τουρκικές λίρες ανά ευρώ. Η δραματική υποτίμηση της τουρκικής λίρας συνδυάζεται με τον καλπάζοντα πληθωρισμό, ο οποίος ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 24 ετών τον Μάιο. 

Τα οικονομικά προβλήματα της Τουρκίας έχουν συμβάλλει στην αύξηση της φτώχειας στη χώρα, καθώς και στην πτώση της δημοτικότητας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που αντί να ασχοληθεί με τους πολίτες και την οικονομία, απομονώνει και άλλο την χώρα με τις αθλιότητες και τις απειλές του.Κατηγορούμενος για οπλοκατοχή έβγαλε όπλο στο δικαστήριο


 

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη στο δικαστικό μέγαρο του Ναυπλίου, κατά την διάρκεια της εκδίκασης μιας υπόθεσης παράνομης οπλοκατοχής και οπλοφορίας από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, με κατηγορούμενο ένα νεαρό Έλληνα, το πρωί της Παρασκευής.

Ο κατηγορούμενος είχε μαζί του στη δίκη σαν τεκμήριο της αθωότητας του όπως πίστευε ένα... αεροβόλο όπλο, το οποίο μάλιστα δεν δίστασε να βγάλει κατά την διάρκεια της απολογίας του! Όπως δικαιολογήθηκε αργότερα, σκοπός του ήταν να δείξει στους δικαστές ότι το συγκεκριμένο όπλο δεν μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή! Ωστόσο, στην θέα του οι δικαστικοί λειτουργοί "πάγωσαν".

Όπως ήταν επόμενο, διέκοψαν αμέσως τη δίκη και διέταξαν τη σύλληψη του αφελούς νεαρού, ο οποίος αφοπλίστηκε από τους αστυνομικούς και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου, που του άσκησε μια ακόμη δίωξη με ανάλογες κατηγορίες συν αυτής της διατάραξης δικαστικής αίθουσας και τον παρέπεμψε να δικαστεί για... δεύτερη φορά με την αυτόφωρη διαδικασία!Εντολή Ερντογάν να συνεχίσει το καραγκιοζιλίκι ο Τούρκικος τύπος

 


Οι Τούρκοι συνεχίζουν να προκαλούν την Ελλάδα και την διεθνή κοινότητα, με ένα νέο «αφήγημα» που έχει ξεκάθαρο στόχο την Ελληνική κυριαρχία των νησιών του ανατολικού Αιγαίου και τα  Δωδεκάνησα.

Το νέο αυτό καραγκιοζιλίκι στήνει ένα μεγάλο μέρος των τουρκικών ΜΜΕ που ελέγχεται απο τον σουλτάνο Ερντογάν. 

Οι τουρκικές εφημερίδες τις οποίες δεν μπορείς να πάρεις στα σοβαρά, υποστηρίζουν ανοικτά και προκλητικά ότι  υπάρχουν 22 νησιά στο ανατολικό Αιγαίο τα οποία νομίζουν ότι μπορεί να διεκδικήσει η Άγκυρα και έχουν δοθεί στην Ελλάδα με… δικαίωμα χρήσης υπό τον όρο της αποστρατιωτικοποίησης. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι  η Άγκυρα μπορεί να προχωρήσει στη διεκδίκηση 22 νησιών βάσει της Συνθήκης της Λωζάνης,  με τη Yeni Safak, μάλιστα, να περνά σε άλλο επίπεδο την προπαγάνδα, λέγοντας πως η Τουρκία έχει την κυριαρχία σε 9 ελληνικά νησιά!

Η Milliyet γράφει πως «κάποια από τα νησιά που μπορεί να διεκδικήσει η Τουρκία λόγω της στρατιωτικοποίησης είναι η Ρόδος, η Χίος και η Λέσβος».

Η Yeni Safak αναφέρει ότι 22 από τα 23 νησιά είναι στρατιωτικοποιημένα και καθιστούν «απειλή για την Τουρκία», ενώ μονάχα η Χάλκη είναι αποστρατιωτικοποιημένη.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, «η ελληνική πλευρά αντιμετωπίζει με ψυχραιμία το θέμα», σημείωναν  διπλωματικές πηγές αναφερόμενες στο μπαράζ των προκλητικών τουρκικών δημοσιευμάτων για την κυριαρχία των ελληνικών νησιών που είδαν το φως της δημοσιότητας.


Ο Ακάρ νομίζει ότι τον φοβόμαστε : «Η δυνατότητα της Τουρκίας ξεπερνάει το ανάστημα της Ελλαδας»

 Μετά τα καραγκιοζιλίκια των προηγούμενων Τολυρκων, ήρθε και η σειρά του Ακάρ να απειλήσει. Ο Ακάρ προχώρησε σε νέα προκλητική δήλωση, σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Turkiye.

«Το τζίνι βγηκε από το μπουκάλι. Η δυνατότητα της Τουρκίας ξεπερνάει το ανάστημα της Ελλαδας», είπε χαρακτηριστικά και γελάει η Ελλάδα μαζί του.

Ο Ακάρ αναφέρθηκε ξανά στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. «Τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, σύμφωνα με τις συνθήκες. Δεν πρέπει να τα επισκέπτονται αξιωματούχοι», αφήνοντας υπονοούμενα για την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε Κω, Ψέριμο και Κύμη.

«Περιμένουμε να καταλάβουν ότι δεν θα φτάσουν κάπου πραγματοποιώντας επισκέψεις στα νησιά τα οποία είναι πολύ κοντά στη Τουρκία ανάμεσα στα χιλιάδες νησιά που υπάρχουν και να κάνουν προκλητικές ενέργειες, τελετές και ομιλίες. Απαντήσαμε στις άδικες και παράνομες επιθετικές ενέργειες της Ελλάδας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ποτέ δεν θα παραμείνουμε σιωπηλοί σε αυτά θέματα, δεν θα επιτρέψουμε να καταπατήσουν τα δικαιώματα μας και δεν θα πούμε «ναι» σε κάποια τετελεσμένα. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι», πρόσθεσε χωρίς να έχει συναίσθηση και σοβαρότητα σε όσα λέει.

Eπίσης δήλωσε ότι «κάποιοι πολιτικοί στην γειτονική Ελλάδα επιμένουν να ξυπνούν το πρωί και να λένε “Τουρκία” και το βράδυ να πηγαίνουν στο κρεβάτι τους λέγοντας “Τουρκία”» και υποστήριξε πως η ελληνική ηγεσία υιοθετεί προκλητική ρητορική: «Θέλουμε να ξέρουν ότι προκαλούν μεγάλο κακό στον Ελληνικό λαό».

Και αφού τελείωσαν οι απειλές και τα καραγκιοζιλίκια είπε πώς «η Τουρκία ελπίζει σε διάλογο και ένα κλίμα εποικοδομητικών συζητήσεων το συντομότερο δυνατόν»
Δεύτερο κρούσμα Ευλογιάς των πιθήκων εντοπίστηκε στη χώρα μας

 


Δεύτερο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων εντοπίστηκε στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, εχθές πραγματοποιήθηκε στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, έλεγχος δείγματος ασθενούς με κλινική εικόνα συμβατή με ευλογιά των πιθήκων, για είδη non-variola orthopox ιών, στα οποία συγκαταλέγεται και ο ιός της ευλογιάς των πιθήκων και ήταν θετικός.

Πρόκειται για το δεύτερο εισαγόμενο περιστατικό της νόσου στη χώρα μας και αφορά σε ασθενή 47 ετών με πρόσφατο ταξίδι στην Ισπανία.

Γενετικό υλικό θα σταλεί στο εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ για την ταυτοποίηση του είδους non Variola ORTHOPOX και την περαιτέρω φυλογενετικη ανάλυση.

Ο ασθενής νοσηλεύεται σε απομόνωση, σε σταθερή κατάσταση.

Σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα ο κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό εξακολουθεί να είναι χαμηλός, καθώς η νόσηση είναι συνήθως ήπια και αυτοπεριοριζόμενη και το νόσημα χαρακτηρίζεται από μικρή σχετικά μεταδοτικότητα, αναφέρει ο ΕΟΔΥ.