Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Ποιοι είναι οι 250 κατάδικοι που θα φορέσουν βραχιολάκι για κατ' οίκον περιορισμόΞεκίνησε το πρόγραμμα με τα βραχιολάκια, δηλαδή το μέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης. Πλέον είναι στο χέρι των αρμόδιων δικαστικών αρχών να εντάξουν στο πρόγραμμα τους κρατούμενους που βάσει νόμου δικαιούνται την ένταξή τους σε αυτό. Σε πρώτη φάση προβλέπεται η ένταξη έως και 250 κρατουμένων.

Το μέγιστο κόστος για τη χρήση μιας συσκευής ηλεκτρονικής επιτήρησης θα ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ ημερησίως και θα βαραίνει τον κρατούμενο. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας του, τη δαπάνη θα καλύπτει το Δημόσιο.

Πώς θα λειτουργεί το βραχιολάκι

Εφόσον ο αιτών έχει κριθεί επιλέξιμος για το πρόγραμμα ηλεκτρονικής επιτήρησης και με την προϋπόθεση ότι το σπίτι του διαθέτει τηλεφωνική σύνδεση, η αρμόδια αρχή ειδοποιεί σχετικά τον τεχνολογικό πάροχο. Εκείνος καλείται, 24 ώρες αφού λάβει τα απαραίτητα στοιχεία για τις συνθήκες περιορισμού του επιτηρουμένου, να τοποθετήσει τις συσκευές επιτήρησης. Ταυτόχρονα ειδοποιούνται η αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας, το Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπάγεται η κατοικία του επιτηρουμένου και η Τριμελής Επιτροπή Εποπτείας.

Το βραχιολάκι τοποθετείται στο πόδι του επιτηρούμενου ή, αν λόγοι υγείας δεν το επιτρέπουν, στον καρπό του χεριού και πρέπει να εκπέμπει διαρκές σήμα στο κέντρο ελέγχου. Επιπλέον, ο επιτηρούμενος λαμβάνει φυλλάδιο με οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος και τις υποχρεώσεις του.

Ο πάροχος, αφού εγκαταστήσει και ενεργοποιήσει το σύστημα, ειδοποιεί αμέσως την αρμόδια αρχή και συνεχίζει την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του επιτηρούμενου μέχρι να λάβει νέα ειδοποίηση από τις Αρχές.

Η συσκευή πρέπει να εκπέμπει διαρκή σήματα στο κέντρο ελέγχου και επιτήρησης με την αναγκαία συχνότητα για την επαρκή παρακολούθηση ενώ η παραμικρή απομάκρυνση του επιτηρούμενου από τον ορισμένο του χώρο συνεπάγεται ηχητική και οπτική προειδοποίηση του ίδιου. Ταυτόχρονα, σε περίπτωση που ο πάροχος υποπτευθεί ή διαπιστώσει δυσλειτουργία, παραβίαση των όρων περιορισμού ή  απώλεια σήματος ακολουθεί μια συγκεκριμένη σειρά μέτρων που περιλαμβάνουν άμεση ειδοποίηση των αρμοδίων αρχών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης καθώς και, κατά περίπτωση, επικοινωνία με τον επιτηρούμενο. Ως παραβίαση των όρων χαρακτηρίζεται ακόμη η απειλή ή χρήση βίας ή άρνηση συνεργασίας με το προσωπικό του αναδόχου.

Προϋποθέσεις για σταδιακή αποσυμφόρηση των φυλακών

Παράλληλα, η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη σταδιακή αποσυμφόρηση των ελληνικών φυλακών, καθώς κρατούμενοι που έχουν εκτίσει ένα σημαντικό κομμάτι της ποινής τους αποκτούν την δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν και το επιτρέπουν οι συνθήκες να απολύονται με περιοριστικούς όρους σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση. Επιπλέον, αυτό θα επιτύχει σημαντική μείωση του κόστους συντήρησης των φυλακών και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των εναπομεινάντων κρατούμενων.

Τέλος, το νομοσχέδιο προβλέπει σημαντικές παραμέτρους που βοηθούν στην ουσιαστική επανένταξη στην κοινωνική ζωή. Πιο συγκεκριμένα, θα δίνεται η δυνατότητα στον επιτηρούμενο να βρίσκεται προκαθορισμένες ώρες της ημέρας εκτός του τόπου του περιορισμού του, για λόγους εργασίας, εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και συμμετοχής σε προγράμματα συντήρησης ή απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει ρεαλιστικό προσωπικό κίνητρο ώστε να επανενταχθεί στην κοινωνία αλλά και να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του. Σημειώνεται ακόμα ότι ιδιαίτερα ευεργετική αναμένεται να είναι η επίδραση του προγράμματος σε ανήλικους κρατούμενους, αφού μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά  στην εξάλειψη φαινομένων ιδρυματοποίησης καθώς και στην επιτάχυνση της διαδικασίας σωφρονισμού.

Ποιοι κρατούμενοι θα φορέσουν βραχιολάκι

Το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης για τους επόμενους 18 μήνες θα εφαρμόζεται πιλοτικά. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Δικαιοσύνης για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα μπορούν ενταχθούν στη νέα μορφή σωφρονισμού 250 κρατούμενοι. Ήδη έχουν επιλεγεί τα Σωφρονιστικά Καταστήματα αλλά και ο αριθμός των κρατούμενων, ενώ κατά τη διάρκεια της πιλοτικής του εφαρμογής το ««βραχιολάκι»» προορίζεται για κρατούμενους και υπόδικους ήπιας εγκληματικότητας (ποινή κάθειρξης έως 10 χρόνια).

Συγκεκριμένα:

Εως 100 υπόδικους για εγκλήματα, η ανάκριση των οποίων υπάγεται στην αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Αθηνών, και  δηλώνουν μόνιμοι  κάτοικοι στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στους υπόδικους αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής τους στην κατοικία τους.
Εως 50 κρατούμενους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης και την εκτίουν στα Καταστήματα Κράτησης Διαβατών Θεσσαλονίκης, Νιγρίτα Σερρών, Τρικάλων, Κομοτηνής και Γρεβενών. Στους κρατούμενους αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής τους στην κατοικία τους και της κίνησης τους εκτός αυτής.    
Μέχρι 50 κρατούμενους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή περιορισμού και εκτίουν αυτήν στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην Αττική. Οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι θα εφοδιαστούν με «βραχιολάκια» τα οποία θα παρακολουθούν τις κινήσεις τόσο στην κατοικία τους, όσο κι έξω από αυτή.
Εως 50 υπόδικους για εγκλήματα που επισύρουν ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης ή κατάδικους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης και κρατουνται στο νοσκομέιο του Κορυδαλλού. Στους συγκεκριμένους θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής στην κατοικία τους.
Μετά το πέρας της πιλοτικής εφαρμογής, χρήση του προγράμματος θα μπορεί να κάνει το μεγαλύτερο μέρος των καταδικασθέντων και προσωρινά κρατούμενων σε μεγαλύτερο αριθμό φυλακών. Όσοι έχουν καταδικαστεί σε κάθειρξη θα μπορούν να αποφυλακίζονται με «βραχιολάκι» έχοντας εκτίσει τα 2/5 της ποινής τους, ενώ σε περίπτωση ισοβίων ο κρατούμενος θα βγαίνει από τη φυλακή εφόσον έχει εκτίσει 14 χρόνια. Οι ανήλικοι θα μπορούν να κάνουν χρήση του προγράμματος εφόσον έχουν συμπληρώσει το 1/3 της ποινής τους.

Αρμοδιότητες αναδόχου

Η  εταιρεία αποτελεί τον τεχνολογικό πάροχο του έργου και είναι επιφορτισμένη με:

Την κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισμού.
Την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών επιτήρησης και τεχνικής υποστήριξης.
Την άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση απροόπτου.
Την τήρηση των μέτρων σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επιτηρουμένων.
Την πλήρη συνεργασία με την Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας, η οποία λειτουργεί ελεγκτικά.
Προφίλ αναδόχου

Η G4S, ως τεχνολογικός πάροχος, θα αναλάβει το σύνολο της τεχνικής διάστασης του έργου, παρέχοντας καθετοποιημένες υπηρεσίες που ξεκινούν από την κατασκευή του εξοπλισμού μέχρι την υλοποίηση του μηχανισμού παρακολούθησης.Έχοντας ως εχέγγυα την τεχνική της δυνατότητα, την εμπειρία και πελατοκεντρική αντίληψη των στελεχών της και το κρίσιμο μέγεθος της εταιρείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η εταιρεία μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στις απαιτήσεις ενός τόσο κρίσιμου και πολύπλοκου έργου.

Η G4S έχει 35ετή παρουσία στην Ελλάδα, ως ηγέτης της αγοράς συστημάτων ασφαλείας και παρακολούθησης, και διαθέτει ένα ευρύ εθνικό δίκτυο υπηρεσιών, υποστήριξης και 2.500 εργαζομένων. Η εταιρεία είναι ισχυρή οικονομικά και εγγυάται τεχνολογική καινοτομία, εξειδίκευση και τεχνογνωσία, που προσφέρονται από το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της. Απόδειξη αυτού αποτελεί η ευρεία και πιστή βάση μεγάλων εταιρικών και βιομηχανικών πελατών, που εδώ και χρόνια εμπιστεύονται την G4S.

Ο παγκόσμιος Όμιλος της G4S έχει σημαντική διεθνή εμπειρία ως κατασκευαστής του εξοπλισμού αλλά και πάροχος της υπηρεσίας ηλεκτρονικής επιτήρησης, σε πλήθος, συναφών με τον παρόν έργο, κυβερνητικών προγραμμάτων.

Συνολικά, η G4S έχει παρουσία και λειτουργία σε περισσότερες από 125 χώρες, και αποτελεί την κορυφαία διεθνή εταιρεία λύσεων ασφαλείας παγκοσμίως, με εξειδίκευση την ασφαλή ανάληψη έργων σε χώρες και τομείς όπου η ασφάλεια και οι κίνδυνοι ασφαλείας θεωρούνται στρατηγική απειλή.

Πηγή : iefimerida.gr


Απάτη «μεγατόνων».. 1.200 αλλοδαποί εισέπρατταν επιδόματα με πλαστά δικαιολογητικά που τους προμήθευε σπείρα Ελλήνων

Υφάρπαξαν 25 εκατ. ευρώ από τον ΟΓΑ

Απάτη «μεγατόνων» σε βάρος του ΟΓΑ αποκάλυψε ο απερχόμενος διοικητής του οργανισμού Ξενοφών Βεργίνης.

Δράστες εμφανίζονται να είναι περίπου 1.200 αλλοδαποί που εισέπρατταν αντίστοιχο αριθμό επιδομάτων με πλαστά δικαιολογητικά που τους προμήθευε ζευγάρι Ελλήνων, το οποίο πιθανότατα είχε διασυνδέσεις με επίορκους υπαλλήλους του ΟΓΑ.

Σύμφωνα με τον κ. Βεργίνη, τον οποίο διαδέχθηκε στον οργανισμό ο Θανάσης Μπακαλέξης, το ύψος της ζημιάς ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ.

Οι αλλοδαποί -από τη Βουλγαρία στην πλειονότητά τους- εμφανίζονταν να έχουν και παιδιά για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν από τους ελέγχους του Οργανισμού στα σχολεία που υποτίθεται ότι φοιτούσαν.

Παρακλάδι στο Ηράκλειο

«Παρακλάδι» του κυκλώματος, σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πως λειτουργούσε και στο Ηράκλειο, ακολουθώντας την ίδια μέθοδο. Θεωρείται πολύ πιθανό όλοι όσοι συμμετείχαν στην απάτη, Έλληνες και αλλοδαποί, μοιράζονταν τα ποσά από τα επιδόματα που εισέπρατταν οι δεύτεροι παράνομα.


Πηγή: cretapost.grΕκτός ΕΦΕΤ λόγω προκλητικών σχολίων


Σε θυελλώδη εξελίχθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, η οποία εξέταζε τις υποψηφιότητες του προτεινόμενου για τη θέση του Προέδρου του ΕΦΕΤ Γιάννη Τσιάλτα και της Φωτεινής Αθανασοπούλου για την θέση της αντιπροέδρου.

Έντονες ενστάσεις για την υποψηφιότητα της κ. Αθανασοπούλου ήγειρε το Ποτάμι δια των βουλευτών του κ.κ. Γιώργου Αμυρά και Σπύρου Δανέλλη και το ΠΑΣΟΚ δια των κ.κ. Κωνσταντινόπουλου και Δριβελέγκα σχετικώς με την δραστηριότητα της υποψήφιας στα social media και «απαράδεκτες» απόψεις που εξέφρασε, καθώς και για την θέση που πήρε για τον Κώδικα Τροφίμων.

Μάλιστα οι βουλευτές κάλεσαν τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελο Αποστόλου, που εισηγήθηκε την κ. Αθανασοπούλου, να δηλώσει αν συμφωνεί με τις θέσεις που έχει εκφράσει κατά καιρούς η προτεινόμενη.

Κατόπιν τούτων, η κ. Αθανασοπούλου απέσυρε την υποψηφιότητά της, δηλώνοντας ότι «θεώρησα ότι θα κριθώ από το βιογραφικό μου που είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα. Αν είναι να κριθώ από όσα έχω γράψει σε ιστοσελίδες και ειδικά σε προσωπικές ιστοσελίδες παραιτούμαι από την υποψηφιότητά μου και αποχωρώ».

Την απόφασή της έκανε αμέσως δεκτή ο κ. Αποστόλου, ο οποίος πάντως εξήρε το βιογραφικό της.

Πως εκτυλίχθηκε η υπόθεση

Οι βουλευτές που διαμαρτύρονταν κατέθεσαν φάκελο με άρθρα, αναρτήσεις της Facebook και θέσεις της «που προκαλούν».

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εστίασαν ειδικώς σε άρθρο της κ. Αθανασοπούλου στο οποίο εκτιμά ότι ο Κώδικας Τροφίμων (Codex Alimentarius) που έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ είναι «σχέδιο της διεθνούς σιωνιστικής ομάδας για να ελέγξει την κοινωνία».

Ο κ. Δριβελέγκας κάλεσε τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να τοποθετηθεί επί της θέσης αυτής, λέγοντας ότι «την επέβαλαν οι ΑΝΕΛ, πρέπει, όμως, να αντικατασταθεί».

Στο φάκελο που κατέθεσαν οι βουλευτές περιέχονται κείμενα και αναρτήσεις της κ. Αθανασοπούλου στα social media, όπως και άρθρα της, τα οποία και χαρακτήρισαν «απαράδεκτα» και «προκλητικά».

Τα κείμενα που περιέχονται στο φάκελο αναφέρουν:

- «Σας χρειαζόμαστε εδώ», έγραψε στον λογαριασμό της στο facebook σχολιάζοντας τον πρωθυπουργό της Ταϊλάνδης ο οποίος, σύμφωνα με αναρτηθέν δημοσίευμα, φέρεται να είπε ότι «θα εκτελούνται οι δημοσιογράφοι που δεν λένε την αλήθεια».

-«Μας δολοφονούν από τον ουρανό! Ένα άρθρο που πρέπει να διαβάσετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ!», παραπέμπει τους «ακολούθους» της στο facebook σε σχετικά άρθρα.

-«Και όμως… εδώ και δύο μήνες που άλλαξαν οι καταστάσεις, δεν παρατηρούνται ψεκασμοί… για προσέξτε το…».

-«Αν τα ζώα πίστευαν στο Θεό, ο διάβολος θα έμοιαζε με τον άνθρωπο»!

- «Δεν ξέρουν ότι ο εθνικισμός (που σημαίνει «η άποψη που ενθαρρύνει την έκφραση και την καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης, η αφοσίωση των ατόμων στο έθνος στο οποίο ανήκουν, χωρίς καμιά διάθεση υποτίμησης ή περιφρόνησης άλλου έθνους, εθνισμός, πατριωτισμός». -ΛΕΞΙΚΟ Τριανταφυλλίδη) που τον έχουν καταντήσει βρισιά στις μέρες μας, μετατρέπεται σιγά σιγά σε τσουνάμι σε όλη την Ευρώπη, διότι όλοι λαοί αισθάνονται ότι απειλείται η ταυτότητά τους, η πατρίδα τους, ο Θεός τους;

Αυτοί, τα υπαλληλάκια της Νέας Τάξης, αυτοί έχουν αναλάβει τον ρόλο να σπέρνουν το μίσος ανάμεσά μας, να μας διαιρούν για να μας κρατούν καλά χειραγωγούμενους.

Αυτοί, οι Ελληνόφωνες προδότες, οι εκπρόσωποι του «Δημοκρατικού τόξου» θεωρούν την πατρίδα «μαγαζί δικό τους» και το πωλούν όσο όσο σε οικονομικό και εθνικό επίπεδο.

Αυτοί που σκίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν δίνουν δεκάρα ούτε για τους συμπατριώτες τους ούτε για τους αλλοδαπούς. Θεό έχουν μόνο το χρήμα και σκοπό της ζωής τους τα αξιώματα, και γι αυτά… πουλούν «και την μάνα τους».

Δεν ξέρω αν οι χρυσαυγίτες είναι αληθινοί πατριώτες ή φασίστες, κρυφοναζιστές, κρυφοπαγανιστές ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα το δείξει η ιστορία. Αυτό που ξέρω είναι ότι ζω σε μια ύπουλη, μασκαρεμένη, φαρισαϊκή, κάλπικη Δημοκρατία.

Δεν είναι πολίτευμα αυτό, είναι ένα επικίνδυνο καθεστώς που τα ηνία του κατέχουν μια χούφτα διεφθαρμένοι ολιγάρχες, ταγμένοι να υπηρετήσουν τις διεστραμμένες επιταγές της Νέας Τάξης, χωρίς έλεος, χωρίς δισταγμό, κι ας αφανίσουν ένα ολόκληρο έθνος».


Πηγή : nooz.gr


Απίστευτο: Ξόδευαν 8.000 ευρώ σε είδη πολυτελείας ενώ η Αννυ είχε εξαφανιστεί!800 ευρώ για… εξτένσιον στα μαλλιά, 150 ευρώ για μόνιμο μανικιούρ με λογότυπο… Louis Vuitton, 500 ευρώ για κινητό τηλέφωνο νέας τεχνολογίας, πεντικιούρ, αγορές επώνυμων ρούχων, δερμάτινων μπουφάν, γυαλιών Ray Ban  και παπουτσιών, έκανε η Δημητρίνα Μπορίσοβα αντιμετωπίζοντας με… shopping therapy την «εξαφάνιση» της 4χρονης Άννυ, από την πρώτη στιγμή που έφθασε στην Ελλάδα έως και την ημέρα που ξεκίνησαν οι απανωτές προσαγωγές της για κατάθεση στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Σε κάτι λιγότερο από 10 ημέρες, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η Δημητρίνα Μπορίσοβα και ο 27χρονος Stanislav Bakardzhiev ή «Σάββας», σπατάλησαν 8.000 ευρώ από τα συνολικά 12.000 ευρώ, που φαίνεται να της έδωσε ο 40χρονος Γερμανός «χορηγός», με τον οποίο βρέθηκε για περίπου ένα μήνα στη Γερμανία. Οι αξιωματικοί των αρμόδιων υπηρεσιών της Ασφάλειας Αττικής, που ασχολήθηκαν με τη σοβαρή υπόθεση, ερευνούσαν από που προήλθαν τα χρήματα και τη «σπατάλη» τους, προκειμένου να διαπιστώσουν, στο πρώτο στάδιο της έρευνας αν τα χρήματα είχαν προέλθει από την «πώληση» της Άννυ και σε δεύτερο στάδιο αν δαπανήθηκαν στην αγορά προϊόντων που θα μπορούσαν να σχετίζονται με την εξαφάνισή της.

Η ευκολόπιστη μάνα πείθεται και πάλι από τον σύντροφό της πως η ευθύνη της εξαφάνισης του παιδιού θα έπεφτε πάνω της

Στις 22 Απριλίου όταν και φαίνεται να έρχεται στην Αθήνα και φθάνει στο υπόγειο διαμέρισμα της Μιχ. Βόδα, πείθεται από τις ασάφειες του «Σάββα», που αρχικά έλεγε ότι του… έκλεψαν την Άννυ σε παιδική χαρά και μετά ότι η 4χρονη έφυγε μόνη της επειδή ξέχασε τα κλειδιά πάνω στην πόρτα, που η Άννυ δεν έφθανε καλά-καλά το χερούλι της! Η ευκολόπιστη μάνα πείθεται και πάλι από τον σύντροφό της πως η ευθύνη της εξαφάνισης του παιδιού θα έπεφτε πάνω της και έπρεπε να φύγουν στη Βουλγαρία. Εκεί όμως, ενώ ενημέρωσαν τους γονείς της, πιέστηκε από εκείνους και επέστρεψε στην Αθήνα κάτι ώρες αργότερα, προκειμένου να αναζητήσουν με όλους τους τρόπους το παιδί.
Παρόλα αυτά η «μάνα», το παιδί της οποίας φερόταν εξαφανισμένο, πρόλαβε να πάει σε ειδικό ινστιτούτο ομορφιάς όπου έδωσε 800 ευρώ για να τις τοποθετηθούν… πρόσθετα μαλλιά. Οι αστυνομικοί εντόπισαν την επιχείρηση και την απόδειξη υπηρεσιών. Κάτι αντίστοιχο διαπίστωσαν από κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών, για την αγορά κινητού τηλεφώνου νέας γενιάς, αξίας περίπου 500 ευρώ. Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, βρήκαν δεκάδες καταστήματα και αποδείξεις που είχε επισκεφτεί η Δημητρίνα Μπορίσοβα, το χρονικό διάστημα, παράλληλα με την αναζήτηση της 4χρονης κόρης της Άννυ.

Βρήκαν καταστήματα όπου επισκέφθηκε για την τοποθέτηση μόνιμου μανικιούρ, αντίστοιχου πεντικιούρ, αγορών επώνυμων ρούχων, δερμάτινων μπουφάν, γυαλιών Ray Ban  και παπουτσιών. Αρκετά χρήματα φαίνεται να χρησιμοποίησε και ο 27χρονος παιδοκτόνος, για την αγορά σημαντικής ποσότητας ηρωίνης, ενώ και οι δυο τους βρέθηκαν σε μπαρ της περιοχής προκειμένου να «χαλαρώσουν» από την… έντονη αναζήτηση του ήδη δολοφονημένου παιδιού. Σημειώνεται ότι αρκετά χρήματα δαπανήθηκαν και στο ταξίδι-εξπρές στη Βουλγαρία.


Πηγή: TheToc


"Επίθεση" αγάπης από τη Μέρκελ και αυστηρό μήνυμα: "Οι Έλληνες δεν είναι τεμπέληδες" - Κόψτε τις πρόωρες συντάξεις


Μια στο καρφί και μια στο πέταλο η Άνγκελα Μέρκελ! Η Γερμανίδα καγκελάριος παραδέχεται πως η “καραμέλα” που χρησιμοποιούσαν κατά κόρον οι Ευρωπαίοι ότι οι Έλληνες δεν είναι εργατικοί είναι λάθος, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τις δηλώσεις της τον Μάιο του 2011, όταν μας κουνούσε το δάχτυλο, γιατί παίρναμε σύνταξη νωρίτερα και πηγαίναμε περισσότερες μέρες διακοπές απ' ότι οι Γερμανοί. Κάτι, που... προφανώς, έπρεπε να αλλάξει...

Τις δηλώσεις “μετάνοιας” η Άνγκελα Μέρκελ τις έκανε μιλώντας στους μαθητές ενός επαγγελματικού Λυκείου στο Βερολίνο, όπου στην πλειονότητα φοιτούν πολλοί μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών και ιδιαίτερα Τούρκων.

Νουθεσίες εκ των υστέρων

«Είναι λάθος ότι οι Έλληνες δεν είναι εργατικοί ή ότι οι Γερμανοί είναι τσιγκούνηδες» είπε χαρακτηριστικά.
Και μάλιστα υποστήριξε ότι «όταν ξέσπασε η κρίση του ευρώ, που θεωρώ ότι ήταν μία πολύ δύσκολη δοκιμασία (…) εγώ ήμουν πάντα αντίθετη όταν κάποιος υποστήριζε κάτι όπως "α, ναι οι Βούλγαροι, οι Έλληνες ξέρουμε καλά πως είναι αυτοί"… Δεν πρέπει να μιλάμε ποτέ μ' αυτό τον τρόπο».

«Οι Γερμανοί είναι όλοι τόσο διαφορετικοί ο ένας από τον άλλο, οι Τούρκοι είναι τόσο διαφορετικοί ο ένας από τον άλλο. Εάν αρχίσω να λέω "οι Έλληνες δεν είναι εργατικοί και οι Γερμανοί είναι από την φύση τους εργατικοί αλλά τσιγκούνηδες…", και τα δύο είναι λάθος» τόνισε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης που οργανώθηκε με τους μαθητές στο σχολείο με την ευκαιρία της Ημέρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία καθιέρωσε η ίδια η Γερμανίδα καγκελάριος πριν από 9 χρόνια προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους νέους σχετικά με την Ευρώπη.

«Βρίσκουμε (παντού) ανθρώπους γενναιόδωρους και ανθρώπους τσιγκούνηδες», δεν πρέπει ποτέ να γενικεύουμε τα πράγματα, «με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πραγματικά να ανακαλύψουμε την διαφορετικότητα στην Ευρώπη» υπογράμμισε η Άνγκελα Μέρκελ.

Οι δηλώσεις της Γερμανίδας καγκελαρίου, ωστόσο, τον Μάιο του 2011, όταν η ευρωπαϊκή και ελληνική κρίση βρισκόταν στο απόγειό τους, έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη μας και όχι μόνο, αφού φρόντισαν τα μνημόνια γι' αυτό.

Η κ. Μέρκελ είχε δηλώσει τότε: «Πρέπει σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία, (οι εργαζόμενοι) να μη βγαίνουν σε σύνταξη νωρίτερα απ’ ότι στη Γερμανία, να καταβάλλουν όλοι τις ίδιες προσπάθειες, αυτό είναι σημαντικό. Δεν μπορούμε να έχουμε κοινό νόμισμα και ορισμένοι να κάνουν διακοπές για μεγάλο διάστημα και άλλοι για πολύ μικρό».


Πηγή : newsit.grΠάγκαλος: Ψήφισα και θα ξαναψηφίσω Νέα Δημοκρατία


Ο πρώην υπουργός του ΠAΣΟΚ αναφέρθηκε στο ζήτημα με τη διαρροή e-mail της ΤτΕ, λέγοντας ότι «είναι σαφές ότι η ΑΥΓΗ κατόπιν γραμμής άνωθεν προετοιμάζει την εκκαθάριση του κ. Στουρνάρα»

«Εγώ δεν ανήκω πια στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, για τον πολύ απλό λόγο ότι θεωρώ πως ο χώρος του ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να ανήκω σε κάτι που δεν υπάρχει. Στις τελευταίες εκλογές, καταναγκασμένος μπροστά σε αυτή τη διαπίστωση την οποία έκανα και μη θέλοντας να πάρω θέση πάνω στο κορυφαίο δίλημμα ποιος είναι χειρότερος, ο Βαγγέλης Βενιζέλος ή ο Γιώργος Παπανδρέου, ψήφισα Ν.Δ. και αυτό θα ξανακάνω, αν δεν υπάρχει άλλη λύση», σημείωσε μιλώντας στο Βήμα fm σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα ο πρώην υπουργός Θεόδωρος Πάγκαλος.

«Έχω διαπιστώσει και το έχω γράψει, ότι στο χώρο του κέντρου υπάρχει σαφώς ένας χώρος που ζητάει να εκφραστεί. Πρέπει να είναι κάποιος, δεν μπορεί να είμαι εγώ, γιατί είμαι μεγάλης ηλικίας και δεν μπορώ να το κάνω πια αυτό το πράγμα. Κάποιος να πάρει την πρωτοβουλία, αυτός που θα την πάρει και θα πείσει, θα είναι η πολιτική φυσιογνωμία του μέλλοντος», ανέφερε.

O κ. Παγκαλος ερωτώμενος για τον Γιάννη Βαρουφάκη σημείωσε, «ο Βαρουφάκης ακολούθησε μια μόδα, η οποία ήταν ευρύτερα διαδεδομένη σε διάφορα προάστια της Δυτικής Αθήνας, όπου αγοράζω τα πουκάμισά μου. Συγκεκριμένα τα αγοράζω από το Μπουρνάζι και κατασκευάζονται στο Αιγάλεω. Κι αυτό το λέω για να κατοχυρώσω ότι ο Βαρουφάκης, παρά τους γάμους που έχει κάνει και τις κατοικίες που έχει και κάποια περιπλάνηση σε διάφορα ξένα πανεπιστήμια, κατά βάθος είναι λαϊκό παιδί και αυτό το δείχνει με διάφορες φάσεις. Π.χ. να κινείσαι πάντα με τα χέρια στην τσέπη.

Αναφερόμενος στις καθαρίστριες του ΥΠΟΙΚ και την ΕΡΤ ανέφερε ότι «υπάρχει κάτι το οποίο είναι πάγιο πρόβλημα της νομιμότητας στη χώρα μας και της ισονομίας. Είναι η παράνομη δραστηριότητα οργανωμένων μειοψηφιών που ανήκουν κυρίως στην άκρα αριστερά και στην άκρα δεξιά. Δεν είναι φασίστες ή κομμουνιστές και θεωρούν δικαίωμά τους να καταπατούν το Σύνταγμα διά του νόμου και να ασκούν βία πάνω στους συνανθρώπους τους, καταλαμβάνοντας δημόσια κτίρια, είτε για προπαγάνδα είτε για να επιτύχουν τους σκοπούς τους. Τι είδους πρωτοβουλία και επαναστατική δράση ήταν αυτή, η οποία οδήγησε στις τελετές τις χθεσινές; Για μια ημέρα, δεν δούλεψε η κυβέρνηση. Εντάξει, τις δέχτηκε ο κ. Τσίπρας (τις καθαρίστριες του ΥΠΟΙΚ), δόθηκε το μήνυμα, εγώ βέβαια αισθάνθηκα αηδία και αγανάκτηση, γιατί έχω ένα τόσο λαϊκιστή και δημαγωγό πρωθυπουργό. Αλλά άλλοι μπορεί να καμάρωσαν τον κ. Τσίπρα. Πήγε και ο Κατρούγκαλος, ο οποίος πήρε 12% αν δεν κάνω λάθος ή τουλάχιστον είχε προβλέψει να πάρει 12% και δεν το πήρε τελικά. Και γλεντούσανε τι; Την ήττα της ολιγαρχίας; Την νίκη των ρουσφετολογικών προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, αυτό γλεντούσαν. Στην ΕΡΤ είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα, γιατί κατελήφθη η ΕΡΤ. Πώς έγινε αυτό, πώς το επέτρεψε ο κ. Πανούσης, ο κ. Τσίπρας, υπάρχει κάποιος υπουργός; Τα πανηγυρικά ντου θα ακολουθηθούν και από άλλα ντου, μπορεί κάποιος να κάνει αντι-ντου κι αυτό λέγεται Εμφύλιος Πόλεμος. Να προσέξουμε λιγάκι, γιατί αρχίζουμε να το παρακάνουν».

Ο πρώην υπουργός του ΠAΣΟΚ αναφέρθηκε και στον Γ. Στουρνάρα, λέγοντας ότι είναι σαφές ότι η ΑΥΓΗ «κατόπιν γραμμής άνωθεν προετοιμάζει την εκκαθάριση του κ. Στουρνάρα»

Ο κ. Πάγκαλος συνέχισε σημειώνοντας «αυτό δεν μπορεί να το κάνει, είναι παρανομία κατ’ αρχήν, δεύτερον είναι εγκληματική κίνηση εν όψει της διεθνούς θέσεως της χώρας και της επίδρασης που θα έχει στις άλλες πρωτεύουσες της ΕΕ. Και πιστεύω έγινε μετά από πλεκτάνη και συνομωσία, με τη συνδρομή διαφόρων προσώπων που δεν τολμούν να πουν το όνομά τους ακόμα και σήμερα και είναι χαρακτηριστικό το τι θα ακολουθήσει.  Είναι από τις πρώτες δίκες της Μόσχας, οι οποίες θα καλύψουν τον υπόλοιπο χρόνο παραμονής στην εξουσία. Κατασκευάζει εσωτερικό εχθρό σε πολλά επίπεδα η κυβέρνηση αυτή, αυτό κάνει».


Πηγή : protothema.gr


Αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Λος Άντζελες με έναν μόνο τροχό video!


Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Λός Άντζελες


Σκληρή γλώσσα από ΗΠΑ για Γκρούεφσκι


Την πρόθεση της κυβέρνησης Γκρούεφσκι να τηρήσει τη δημοκρατική νομιμότητα αμφισβήτησε χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Σκόπια Τζες Μπέιλι, ύστερα από κοινή σύσκεψη που είχε με τον πρωθυπουργό και τους πρέσβεις της Ε.Ε., της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Σε ασυνήθιστα σκληρό ανακοινωθέν, που ανέγνωσε ο κ. Μπέιλι, ο Αμερικανός διπλωμάτης ανέφερε: «Η αποτυχία των Σκοπίων να προσφέρουν ικανοποιητικές εξηγήσεις για τις κατηγορίες κυβερνητικών παρανομιών, όπως αυτές περιγράφονται σε καταγγελίες του ηγέτη της αντιπολίτευσης Ζόραν Ζάεφ, και η συνεχιζόμενη απραξία της δημιουργούν σοβαρές υπόνοιες ως προς την προσήλωση της κυβέρνησης της ΠΓΔΜ στα ιδεώδη της δημοκρατίας και στις αρχές της ευρω-ατλαντικής κοινότητας. Η ολιγωρία αυτή απειλεί την πρόοδο της ΠΓΔΜ προς τον στόχο της ένταξης στην Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ».


Πηγή : kathimerini.gr


Σκίτσο του Ηλία Μακρή στην Καθημερινή
Ηλίας Μακρής


Κάθειρξη 12 ετών σε τέσσερις εφοριακούς της ΔΟΥ Νέων Μουδανιών

Σε κάθειρξη 12 ετών, ο καθένας, καταδικάστηκαν τέσσερις εφοριακοί, οι οποίοι κάθισαν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για υπόθεση που αφορούσε το λεγόμενο σκάνδαλο των παράνομων επιστροφών ΦΠΑ.
Πρόκειται για εφοριακούς που υπηρετούσαν στη ΔΟΥ Νέων Μουδανιών.

Το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους για...
απιστία στην υπηρεσία, ενώ άπαντες αφέθηκαν ελεύθεροι εν όψει της δίκης στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο υπό τον όρο της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 10.000 ευρώ.

Η πράξη αφορά το διάστημα 1998 - 2000, με την επιστροφή του ΦΠΑ να προσεγγίζει, κατά το κατηγορητήριο, το 1,5 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των καταδικασθέντων είναι η τότε προϊσταμένη της ΔΟΥ, ένας τμηματάρχης, ένας επόπτης κι ένας ελεγκτής.

Σε αντίθεση με τους παραπάνω το δικαστήριο αθώωσε λόγω αμφιβολιών έναν συνάδελφό τους που υπηρετούσε στην ίδια Εφορία.
Στο εδώλιο του δικαστηρίου κάθισαν για ηθική αυτουργία στην απιστία και τρεις ιδιώτες, ανάμεσα στους οποίους ο ιδιοκτήτης της εταιρίας που εισέπραξε παράνομα τον ΦΠΑ, η σύζυγός του και μία γυναίκα που εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια της επιχείρησης.

Το Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε σε βάρος τους ποινές κάθειρξης από 10 έως 15 χρόνια. Στον επιχειρηματία επιβλήθηκε η μεγαλύτερη ποινή, ενώ αποφασίστηκε η έφεσή τους να έχει αναστέλλουσα δύναμη, υπό τον όρο καταβολής εγγυήσεων έως 15.000 ευρώ.

Οι τρεις παραπάνω είναι έγκλειστοι στις φυλακές, καθώς είχαν καταδικαστεί για απάτη στην ίδια υπόθεση από άλλο δικαστήριο.
Μάλιστα, στον 72χρονο επιχειρηματία είχε επιβληθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε εκείνη τη δίκη είχαν καταθέσει ως μάρτυρες κατηγορίας οι εφοριακοί που κρίθηκαν σήμερα ένοχοι. Όπως και τώρα έτσι και τότε υποστήριξαν ότι εξαπατήθηκαν από τον επιχειρηματία.

Οι εφοριακοί κατέστησαν αργότερα κατηγορούμενοι μετά από καταγγελίες του ίδιου του επιχειρηματία κι ενός λογιστή (αποκαλούμενου ως «λογιστή του ΦΠΑ» κι έγκλειστου σήμερα στις φυλακές), που υποστήριξαν ότι οι υπάλληλοι συμμετείχαν στην «κομπίνα» κι ότι έπαιρναν «μίζες».

Η υπόθεση με τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, αποκαλύφτηκε το 2001, μετά από τυχαίο έλεγχο του ΣΔΟΕ σε εταιρία της Θεσσαλονίκης. Η συγκεκριμένη επιχείρηση αποτελείτο από ένα γραφείο με μία συσκευή τηλεφώνου, αλλά οι ιδιοκτήτες της εμφανίζονταν να έχουν εξαγωγική δραστηριότητα, προσκομίζοντας τιμολόγια «μαϊμού» με τα οποία εισέπρατταν επιστροφές ΦΠΑ.

Ακολούθησαν έρευνες σε δεκάδες άλλες επιχειρήσεις της πόλης που είχαν την ίδια πρακτική. Ήδη, πολλές από αυτές τις υποθέσεις έφτασαν στα ακροατήρια, ενώ ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους κατέληξαν στις φυλακές. Η ζημιά που προκλήθηκε στο ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.


Πηγή : halkidikinews.grΗ κυρία Ζαχαρένια στο συσσίτιο: Μία ιστορία στην Κρήτη της κρίσης


Η κυρία Ζαχαρένια, είναι μια ηλικιωμένη πρώην αστή και νυν νεόπτωχη. Ο συγχωρεμένος ο άντρας της – στις καλές εποχές – ήταν δημόσιος υπάλληλος. Κι εκείνη «όταν βαστούσαν τα πόδια της και έβλεπαν τα μάτια της» όπως λέει, είχε δουλέψει λίγα χρόνια ως δακτυλογράφος σε γραφείο δικηγορικό. Μα, ο καημένος «έφυγε» νωρίς. Τον χτύπησε η «κακιά αρρώστια» λέει η κ. Ζαχαρένια με πίκρα, και την άφησε με δύο αγόρια του σχολειού, στα 48 της χρόνια. Τότε το δημόσιο της είχε δώσει μια σύνταξη. Πρώτα αυτή της έκοψαν, τη σύνταξη του μακαρίτη. «Κατάλαβες παιδάκι μου» λέει «από τον τάφο μας έτρεφε, και από τον τάφο τους σπούδασε και τους δύο. Καλός άνθρωπος ήτανε μα κακότυχος».

Η κυρία Ζαχαρένια είναι και μάνα χαροκαμένη. Το ίδιο ακριβώς κακό τη βρήκε με το μικρό της το παιδί. Πριν να’ ρθει η κρίση. Ύστερα ο μεγάλος, αν και επιστήμονας, έμεινε άνεργος. Έφυγε, πήγε στη Θεσσαλονίκη, στην πατρίδα της γυναίκας του, μήπως και βρει ευκολότερα δουλειά. Αμ δε! Με 750 ευρώ ζουν, τέσσερα άτομα, όσα βγάζει η νύφη της στο γραφείο που δουλεύει. Κι έμεινε η κυρία Ζαχαρένια με μια «μικρούλα, τόση δα» σύνταξη από το ΙΚΑ. Άλλωστε, μόνο 12 χρόνια δούλεψε η ίδια. Λίγα τα χρόνια της δουλειάς, λίγα τα ένσημα, μικρή κι η σύνταξη. Δεν φτάνει. Στο γιο της δε λέει τίποτα. Τι να του πει; «Στείλε μου παιδί μου λεφτά;» Με τι καρδιά, όταν ξέρει πως τα εγγόνια της στερούνται. Έχει δυο χρόνια να τους δει και στενοχωριέται. Η κυρία Ζαχαρένια, πληρώνει τους λογαριασμούς της από τη μικρή τη συνταξούλα, αλλά για φαγητό δεν της φτάνουν. «Εμένα το σπίτι μου μοσχοβολούσε» λέει και βουρκώνει «να δεις γλυκά, να δεις φαγιά, έπιαναν τα χεράκια μου. Μα ήταν άλλες εποχές». Σήμερα, όταν τελειώσει η σύνταξη του μήνα, εκεί κάπου στο πρώτο δεκαπενθήμερο, πηγαίνει στα συσσίτια. Βάζει το φαγητό στο ταπεράκι και το μοιράζει στα δύο. Το μισό τη μία μέρα, το άλλο μισό την άλλη. «Ντρέπομαι να πηγαίνω συνέχεια» λέει «γιατί είναι κι άλλοι με περισσότερες ανάγκες από μένα». Κι ανάβει κάθε Κυριακή κεράκι στην εκκλησία, γιατί έχει ακόμη την υγεία της και δεν χρειάζεται πολλά φάρμακα. Μόνο για την πίεση και τη χοληστερίνη.

Χτες, πήγε πάλι στο συσσίτιο. Γέμισε το ταπεράκι και ξεκίνησε για το σπίτι. Στα μέσα της διαδρομής, ένα παιδάκι μικρό, ξανθό και καλοντυμένο τη σταμάτησε. «Θα μου πάρεις θεία μια τυρόπιτα;» Δεν το σκέφτηκε πολύ. Κάθισε στο πεζοδρόμιο, άνοιξε το ταπεράκι και περίμενε μέχρι να φάει το παιδί όλο το περιεχόμενό του. Ύστερα, πήρε το δρόμο του γυρισμού. Κοιμήθηκε σχεδόν νηστική. Ένα ντάκο έβρεξε με νερό κι έφαγε.

«Κι αν το πιτσιρίκι σε κορόιδεψε;» τη ρώτησα.

«Όχι παιδί μου, μην είσαι καχύποπτη» μου είπε «έπρεπε να έβλεπες πως έτρωγε!». Της είπα πως θα γράψω την ιστορία της. «Γράψε την, αλλά μη βάλεις το όνομά μου. Βάλε πως με λένε Ζαχαρένια, γιατί τότε που έπρεπε ζωή σαν ζάχαρη έζησα. Δεν θέλω να με λυπάται ο κόσμος». Έτσι είναι η κυρία Ζαχαρένια…Eλίνα Φαρσάρη
Πηγή: ekriti.gr
Ποιος θα ασχοληθεί με την ανεργία της γενιάς άνω των 45 ετών;Της Ρεβέκκας Πιτσίκα

Πόσες πιθανότητες έχει να βρει δουλειά στην ελληνική αγορά εργασίας σήμερα ένας 45αρης; Μάλλον περιορισμένες... Η οικονομική κρίση τα τελευταία επτά χρόνια επηρέασε έντονα την ηλικιακή ομάδα άνω των 45 ετών -ιδιαίτερα τους άνδρες. Η ρευστότητα στην αγορά συνοδεύτηκε από σημαντικές αναδιαρθρώσεις, αποχωρήσεις πολυεθνικών από την Ελλάδα, περικοπές εργαζομένων, απολύσεις υψηλόβαθμων στελεχών και πολλά άλλα.

Η ανεργία για τα άτομα άνω των 45 ετών, άρχισε να γίνεται τεράστιο πρόβλημα τα τελευταία δύο χρόνια. Και αυτό γιατί η κατάσταση άρχισε να παγιώνεται. Τα έμπειρα στελέχη να μένουν εκτός αγοράς εργασίας για 2, 3 και 4 χρόνια. Ολο αυτό το διάστημα οι παρεμβάσεις μας ήταν αρκετές και στην προηγούμενη και στην τωρινή κυβέρνηση. Όμως δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική στήριξη ή κάποια δράση για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα και οι δράσεις που υλοποιούνται είτε για την ενίσχυση της απασχόλησης είτε για την επιχειρηματικότητα αφορούν κατά βάση νέους. Η πολιτεία δεν φαίνεται να έχει αντιληφθεί την αναγκαιότητα στήριξης της ηλικιακής ομάδας 45+, εφαρμόζοντας πολιτικές από άλλες χώρες, ξεχνώντας κάτι πολύ βασικό: ότι εκεί, έχουν ήδη χειριστεί το θέμα με τις ηλικίες αυτές και για αυτό η προτεραιότητά τους επί του παρόντος είναι η νέα γενιά.

Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ, ότι η σχεδόν παντελής απουσία κοινωνικά υπεύθυνης πολιτικής από την πλευρά της πολιτείας θέτει αυτούς τους ανθρώπους στο περιθώριο, αγνοώντας επιδεικτικά τις σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.

Οι άνθρωποι αυτοί έχουν σχεδόν 15-20 χρόνια εργασιακής ζωής προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν. Και όταν μία τόσο μεγάλη μερίδα του πληθυσμού βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας, πώς θα εισπράττουν εισφορές τα ασφαλιστικά ταμεία; Πώς θα ξεπληρώνονται δάνεια στις τράπεζες; Πώς θα κινείται ο κύκλος της οικονομίας;

Αυτή η εργασιακή/παραγωγική ομάδα έχει οικονομικές υποχρεώσεις στις οποίες δεν μπορεί πλέον να ανταποκρίνεται, όπως στεγαστικά δάνεια, υποχρεώσεις παιδιών, κλπ.  Εχει κάποιος σκεφτεί τις σοβαρές αυτές οικονομικές επιπτώσεις; Μιλάμε για κόκκινα δάνεια και ξεχνάμε από που δημιουργούνται αυτά!  Και τι γίνεται με  τα κοινωνικά πρότυπα που δημιουργούμε στα παιδιά μας, με γονείς που «μαραζώνουν» στο σπίτι, αδυνατώντας να τους προσφέρουν ακόμα και στοιχειώδη πράγματα, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο ζωής τους, γιατί είναι «μεγάλοι» και κατά συνέπεια σχεδόν εργασιακά «απόβλητοι»; Με άλλα λόγια, δεν μπορούν να βρουν εργασία όχι γιατί δεν θέλουν να εργαστούν ή να επαναπροσδιορίσουν την καριέρα τους, για να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας, αλλά γιατί κάποιοι έχουν αποφασίσει να τους στερήσουν το δικαίωμα στην εργασία, ενισχύοντας για συγκεκριμένους λόγους, συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες.

Η μοναδική διέξοδος για εκείνους φαίνεται να είναι η φυγή τους στο εξωτερικό. Το φαινόμενο του brain drain δεν επικεντρώνεται μόνο στους νέους, αφορά και έμπειρους εργαζόμενους –και τελικά αναρωτιέται κανείς τι είναι πιο σημαντικό, το brain drain ή το experience drain;

Πώς μπορεί να δοθεί λύση στο πρόβλημα και τι επιλογές έχουν τα στελέχη άνω των 45 ετών;

Στα πλαίσια μιας εθνικής και ολοκληρωμένης στρατηγικής καταπολέμησης της ανεργίας, είναι σημαντικό να προβλεφτούν δράσεις και για τις ηλικίες αυτές, είτε προς την πλευρά των επιχειρήσεων είτε προς την πλευρά των ανέργων.

Οσον αφορά τους ανέργους σε αυτές τις ηλικίες, δράσεις που να αφορούν τον επαναπροσδιορισμό των δεξιοτήτων και των γνώσεων τους, εκπαίδευση σε αγορές του εξωτερικού και σε νέες τεχνολογίες. Αλλά και όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, μελέτες δείχνουν ότι η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα έχει πολύ μικρότερες πιθανότητες να αποτύχει επιχειρηματικά σε σχέση με τους νέους που δεν διαθέτουν εμπειρία, άρα είναι σημαντικό το τι κίνητρα και τι υποστήριξη τους παρέχεται για να ξεκινήσουν το δικό τους επιχειρηματικό εγχείρημα. Τελευταία μάλιστα συναντώ ολοένα και περισσότερα στελέχη εκτός αγοράς που ξεκινούν το δικό τους βήμα και μάλιστα σε υψηλή τεχνολογία!

Οσον αφορά τις εταιρείες, είναι επίσης σημαντικό να δοθούν κίνητρα τόσο για τον επαναπροσδιορισμό γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζόμενων τους σε αυτές τις ηλικίες, ώστε να συνεχίσουν να προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση και να μην κινδυνεύουν να μείνουν εκτός, όσο και κίνητρα οικονομικά για την πρόσληψη καιτην απασχόληση αυτών των ηλικιών.

Παράλληλα, η εμπειρία αυτών των ανθρώπων μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε συμβουλευτικό επίπεδο τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Η χώρα χρειάζεται ιδιαίτερα σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία τεχνοκράτες και άτομα που έχουν φέρει αποτελέσματα και δυστυχώς και στην τωρινή κυβέρνηση απουσιάζουν εντελώς.

Υποστηρίζω ακράδαντα ότι οι νέοι έχουν δικαίωμα στην εργασία και με λυπούν ιδιαίτερα τα υψηλά νούμερα νεανικής ανεργίας. Όμως το ίδιο δικαίωμα στην εργασία έχουν και οι γονείς τους, η γενιά των 45+ -και κανείς δεν πρέπει να τους το στερεί. Αλλά και ούτε να τους περιθωριοποιεί, να τους παροπλίζει, να τους αγνοεί. Και το θέμα δεν είναι ανθρωπιστικό, είναι οικονομικό και κοινωνικό.


* Η κα Ρεβέκκα Πιτσίκα είναι CEO της εταιρείας επιλογής στελεχών People for BusinessΠηγή: capital.gr


Η Ντόρα και η δεύτερη ευκαιρία διεκδίκησης της ηγεσίας της ΝΔ

Γράφει ο Τάσος Τσιφόρος  
Τη δεύτερη ευκαιρία της ως προς τη διεκδίκηση της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας μοιάζει να διερευνά η Ντόρα Μπακογιάννη, καθώς στο στρατόπεδο των αμφισβητιών του Αντώνη Σαμαρά δεν καταγράφεται, προς το παρόν, άλλη ισχυρή εναλλακτική λύση. 
Η δημοσκόπηση της MRB, την Κυριακή, ήταν ενδεικτική καθώς πέραν της αδιαφιλονίκητης πρωτιάς του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος ωστόσο παραμένει αποστασιοποιημένος από τα σχετικά σενάρια, είναι η πρώην Υπουργός και διεκδικήτρια της ηγεσίας το 2009 που εμφανίζεται ως η ισχυρότερη εκ των δελφίνων. 
Επί του παρόντος, η κ. Μπακογιάννη αποφεύγει να ανοίξει τα χαρτιά της, αν και οι πληροφορίες του Newpost επιμένουν ότι το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου την ηγεσία έχει συζητηθεί σε έναν πολύ κλειστό κύκλο στελεχών. 
Ενδεχόμενη υλοποίηση του σεναρίου θα συνιστά ανατροπή για όσα ήταν γνωστά μέχρι σήμερα, ενώ ταυτόχρονα θα μεταβάλλει άρδην τις ισορροπίες που υπήρξαν στη Ν.Δ. μετά την εκλογική ήττα του Ιανουαρίου. 
Ταυτόχρονα μία σειρά ερωτημάτων θα χρήζουν απάντησης. Συγκεκριμένα:
  • πώς θα λειτουργήσει η ομάδα των 13 – 14 βουλευτών που είχαν, μέχρι πρότινος, τακτικές συναντήσεις και λειτουργούσαν πέραν των προσωπικών φιλοδοξιών τους, όπως τουλάχιστον οι ίδιοι έλεγαν;
  • τί στάση θα κρατήσουν στελέχη με εμφανείς, ανομολόγητες ακόμη, φιλοδοξίες όπως οι Νίκος Δένδιας και Ευριπίδης Στυλιανίδης; 
  • κατ' αναλογία, πώς θα αντιδράσει ο, επίσης με ηγετικές φιλοδοξίες, κ. Κυρ. Μητσοτάκης; 
  • ποιά θα είναι η στάση του «καραμανλικού» στρατοπέδου που το 2009 έκρινε την υπέρ Σαμαρά εκλογή και ποιά η «γραμμή» του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή, που μέχρι σήμερα παραμένει επιφυλακτικός έναντι των σεναρίων;
  • και, κυρίως, ποιά θα είναι η στάση που θα τηρήσει ο ίδιος ο κ. Σαμαράς;
Ο τέως Πρωθυπουργός εμφανίζεται μέχρι σήμερα αποφασισμένος να παραμείνει στη γαλάζια ηγεσία και να δώσει τη μάχη της προσωπικής και εκλογικής δικαίωσης. Πολλοί ισχυρίζονται ότι, ακόμη και σήμερα, δεν είναι δεδομένοι οι 41 βουλευτές – ευρωβουλευτές που απαιτούνται για την αμφισβήτησή του. Εφόσον αυτοί δεν βρεθούν αλλά, αντιθέτως, η πίεση απο την εσωκομματική αντιπολίτευση ενταθεί, πώς θα αντιδράσει ο Μεσσήνιος; Θα αποχωρήσει, όπως θα ήθελαν κάποιοι, ή θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο και ενδεχομένως θα σκεφτεί το σενάριο της επαναβεβαίωσης στο πρόσωπό του της εμπιστοσύνης του κόμματος; Εάν συμβεί το τελευταίο, τότε δεν αποκλείεται η επανάληψη της σύγκρουσης του 2009. 
Πληροφορίες του Newpost αναφέρουν ότι στο εσωτερικό της Ν.Δ. η συζήτηση για την επόμενη ημέρα έχει φουντώσει για τα καλά, ωστόσο τα σενάρια μίας – με τον ένα ή άλλο τρόπο – επίλυσης της εκκρεμότητας στο άμεσο μέλλον μοιάζουν ασθενή. Αντιθέτως, θα υπάρξουν αρκετά ακόμη επεισόδια και, ενδεχομένως, ανατροπές στις σημερινές συμμαχίες ενώ η μάχη στο παρασκήνιο θα είναι σκληρή. Από την έκβασή της, και όχι μόνον, θα εξαρτηθεί τελικά εαν η εισήγηση που υποβάλλουν κάποιοι στη Ντόρα Μπακογιάννη, «do it like Hillary» («κάντο όπως η Χίλαρυ») έχει περιθώρια υλοποίησης ή όχι.  

Πηγή : newpost.gr


Απειλούμενοι παπαγάλοι βρέθηκαν εμφιαλωμένοι από λαθρεμπόρους
Τουλάχιστον 21 απειλούμενοι παπαγάλοι βρέθηκαν ακινητοποιημένοι μέσα σε πλαστικά μπουκάλια που είχε πακετάρει στις αποσκευές του ένας λαθρέμπορος στην Ινδονησία.

Τα άτυχα κακατούα βρέθηκαν στην κατοχή ενός ύποπτου άνδρα λίγο πριν αναχωρήσει από το λιμάνι του Τανγιούνγκ Περάκ, στην πόλη της Σουραμπάγια. Ο προορισμός του δεν διευκρινίστηκε.

Επτά από τους παπαγάλους ήταν τόσο εξαντλημένοι που δεν επέζησαν μετά την απελευθέρωσή τους.

Το συγκεκριμένο είδος είναι τόσο περιζήτητο ως κατοικίδιο ώστε κινδυνεύει να μην επιζήσει ούτε στη φύση: το κακατούα Cacatua sulphurea, που ξεχωρίζει από το κόκκινο λοφίο του, κατατάσσεται στα είδη της Κόκκινης Λίστας που αντιμετωπίζουν κρίσιμο κίνδυνο εξαφάνισης. Βασική αιτία, σύμφωνα με την οργάνωση Bird Life International, είναι η μαζική παγίδευσή τους εδώ και δεκαετίες.

Το εμπόριο παπαγάλων γενικά επιτρέπεται μόνο για πτηνά εκτροφής, ωστόσο η παράνομη διακίνηση είναι διαδεδομένη. Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, το παράνομο εμπόριο άγριας ζωής σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι πολύ μικρότερο ως αγορά από το παράνομο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας στη Σουραμπάγια ανέφερε στο CNN ότι το τελευταίο περιστατικό δεν είναι σπάνιο. Μόνο τον Απρίλιο κατασχέθηκαν στο λιμάνι πάνω από 200 εξωτικά ζώα, όπως πουλιά του παραδείσου, ερπετά και, φυσικά, σπάνια κακατούα.

Όπως σχολίασε η Traffic International , οργάνωση που παρακολουθεί το λαθρεμπόριο ζώων, η πρακτική του εγκλωβισμού πτηνών σε κομμένα πλαστικά μπουκάλια είναι συνηθισμένη πρακτική για την παράνομη μεταφορά τους.in.gr


Το μήνυμα του Καραμανλή στον Τσίπρα: Αλέξη, καθυστερείς!


Μπορεί η σχέση τους να περιγράφεται πως εξαιρετική αλλά φαίνεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής έχει παράπονα από τον νυν ένοικο του Μεγάρου Μαξίμου, Αλέξη Τσίπρα.

Και ποιο είναι αυτό; Ότι δεν έχει κλείσει ακόμη τη συμφωνία και έχει καθυστερήσει επικίνδυνα. Συνομιλητές του πρώην προέδρου της ΝΔ τον περιγράφουν ως ανήσυχο και προβληματισμένο.

Ο Κώστας Καραμανλής φέρεται να θεωρεί ότι η συμφωνία με τους δανειστές έπρεπε και είχε κλείσει και θεωρεί απαράδεκτη ακόμη και τη νύξη περί δημοψηφίσματος.

Με εκείνο όμως που εκπλήσσει περισσότερο του συνομιλητές του ο πρώην πρωθυπουργός είναι πως απ' όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στον Παναγιώτη Λαφαζάνη, τον οποίο θεωρεί σταθερό στις απόψεις του και εκτιμά δεν πρόκειται να δημιουργήσει πρόβλημα στον Αλέξη Τσίπρα.

Όταν δε τον ρωτούν γιατί δίνει τόση σημασία στον επικεφαλής της Αριστεράς Πλατφόρμας, υπενθυμίζει ότι ο Λαφαζάνης ήταν αυτός που πρωταγωνίστησε στην προσέγγιση Φλωράκη – Μητσοτάκη το 1989.

Όσο για τη Νέα Δημοκρατία και τις εσωκομματικές έριδες που προκαλεί ακόμη και το ποια στάση θα κρατήσει το κόμμα όταν θα έρθει η συμφωνία με τους δανειστές στη Βουλή; «Ακόμα δεν ξέρουμε εάν θα υπάρξει συμφωνία, τι αυτή θα περιλαμβάνει, με ποια μορφή θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή ή εάν δεν έρθει στη Βουλή και περιοριστεί η κυβέρνηση σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου και η ΝΔ άρχισε μία θνησιγενή συζήτηση» φέρεται να λέει ο Κώστας Καραμανλής που κρατά αποστάσεις από τα εσωκομματικά.

Πηγή: ΒΗΜΑτοδότης
Νέος ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών στο ΝεπάλΣεισμός 7,4 βαθμών χτύπησε ξανά το Νεπάλ, που μόλις αρχίζει να συνέρχεται από την πολύνκερη καταστροφή των προηγούμενων εβδομάδων.

Ο νέος σεισμός είχε εστιακό βάθος μόλις 19 χλμ και επίκεντρο μια απομακρυσμένη περιοχή κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Εγινε αισθητός μέχρι το Νέο Δελχί. Αρχικά, το αμερικανικό γεωολογικό Ινστιτούτο είχε εκτιμήσει την ισχύ της δόνησης σε 7,1 βαθμούς, την οποία όμως στη συνέχεια διόρθωσε στους 7,4 βαθμούς.


Bild: Η Ελλάδα έκανε απάτη για να πληρώσει! Από «καβάτζα» της προηγούμενης κυβέρνησης για το... ΔΝΤ πληρώσαμε τη δόση του ΔΝΤΣύμφωνα με πληροφορίες, οι δανειστές γνώριζαν το τρικ και το δέχτηκαν για έναν και μόνο λόγο: για να μην χρεοκοπήσει η Ελλάδα

Με απάτη πλήρωσε η Ελλάδα τη δόση στο ΔΝΤ, γράφει σε άρθρο στην ιστοσελίδα της η γερμανική εφημερίδα "Bild". Το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε να αποπληρώσει την δόση της στον διεθνή οργανισμό το έκανε με την βοήθεια της Τράπεζας της Ελλάδας, επισημαίνει η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα της Γερμανίας. Για την κίνηση της Τράπεζας της Ελλάδας ήταν ενήμεροι οι θεσμοί, δηλαδή η αποπληρωμή έγινε εν γνώσει τους. Κι όλα αυτά την ώρα που ο Έλληνας πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας ευχαριστούσε τους Ρώσους για την πρότασή που του έκαναν, δηλαδή να γίνει η Ελλάδα μέλος των BRICS (των αναδυόμενων οικονομιών) και να ενταχθεί στην δική τους τράπεζα. Η Ελλάδα απέφυγε την ολοκληρωτική χρεοκοπία καταβάλλοντας το ποσό των 700 εκατομμυρίων ευρώ προς το ΔΝΤ, γράφει η γερμανική εφημερίδα, προσθέτοντας ότι τα μεγάλα τεχνάσματα των Ελλήνων συνεχίζονται. Η χρεοκοπημένη χώρα αποκτά έναν κρυφό πιστωτή. Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές στην Αθήνα, οι πιστωτές των Ελλήνων - η Κομισιόν, ΔΝΤ και ΕΚΤ, το δέχτηκαν για έναν και μόνο λόγο: Για να μην χρεοκοπήσει η χώρα. «Οι πιστωτές της Ελλάδας δέχτηκαν την συμβολή της Τράπεζας της Ελλάδας στην αποπληρωμή της δόσης στο ΔΝΤ για να μην πτωχεύσει η Ελλάδα σήμερα. Δίχως φρέσκο χρήμα,  θα μπορούσε σε μία Δευτέρα η χώρα να βγει αυτομάτως από το ευρώ».

Κι ενώ στις Βρυξέλλες οι υπουργοί Οικονομικών της Ε. Ε αναζητούν μία λύση στο ελληνικό ζήτημα, ο  Έλληνας πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας  ευχαριστούσε την κυβέρνηση της Μόσχας για την πρόταση που έγινε στη χώρα του. Προφανώς οι Ελληνες θέλουν να αλλάξουν Τράπεζα, επισημαίνει η γερμανική εφημερίδα και προσθέτει: "Ο ηγέτης της ελληνικής κυβέρνησης ευχαρίστησε την Μόσχα που της πρότεινε να ενταχθεί στην αναπτυξιακή τράπεζα των Brics (της Ρωσίας, της Κίνας, της Ινδίας, της Βραζιλίας και της Νότιας Αφρικής, μία εναλλακτική πρόταση στην Παγκόσμια Τράπεζα. Η "Bild" ανέφερε επίσης επικαλούμενη τις χθεσινές δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Οικονομικών, Γ. Βαρουφάκη ότι ο χρόνος λιγοστεύει κι ότι τα οικονομικά αποθέματα της Ελλάδας εξαντλούνται σε μερικές εβδομάδες. Από την συνάντηση των υπουργών Οικονομικών στις Βρυξέλλες, ανακοινώθηκε ότι σημειώθηκε πρόοδος όμως, διευκρινίστηκε ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης για την εκταμίευση της δόσης. Η Ελλάδα προσπαθεί να βρει έναν κοινό παρονομαστή με τους δωρητές της, αυτό όμως δεν είναι εύκολο, σχολιάζει η γερμανική εφημερίδα και προσθέτει: Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν Ντάισεμπλουμ,  ζητά να επισπευσθούν οι διαδικασίες για την επίτευξη συμφωνίας το συντομότερο δυνατό με την Αθήνα.

Από «καβάτζα» της προηγούμενης κυβέρνησης πληρώθηκαν τα χρήματα για το ΔΝΤ

Από λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας και με χρήματα που είχαν μπει εκεί από την προηγούμενη κυβέρνηση πληρώθηκε τελικά η δόση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Η κυβέρνηση αποφάσισε τελικά τη Δευτέρα το μεσημέρι να πληρώσει τη δόση των 740 εκατ. ευρώ προς το ταμείο για να μην προκαλέσει την μήνιν της ΕΚΤ –και παρά τις περί του αντιθέτου πληροφορίες που υπήρχαν από την Κυριακή το βράδυ που συνεδρίαζε το Κυβερνητικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό.

Η λύση αυτή επελέγη και για τον πρόσθετο λόγο πως δεν χρειάστηκε να βρει αλλού χρήματα, αλλά αυτά υπήρχαν ήδη σαν εγγύηση στον λογαριασμό που τηρείται στην ΤτΕ (περί τα 800 εκατ. ευρώ) με τελικό δικαιούχο το ΔΝΤ που εισπράττει από εκεί τις δόσεις του. Η «μπροστάτζα» αυτή είχε προβλεφθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, από την αρχική σύμβαση, είχαν μπει εκεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και πρέπει κάποια στιγμή και πάλι να αναπληρωθούν, αλλιώς μπορεί να υπάρξει πρόβλημα πληρωμών.

Αδειάζοντας τον λογαριασμό αυτόν πάντως όπου μοναδικός δικαιούχος είναι το ΔΝΤ, η κυβέρνηση δεν χρειάστηκε τουλάχιστον προς το παρόν να ξοδέψει για την πληρωμή της δόσης χρήματα από τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα. Κρατάει έτσι ρευστότητα για να πληρώσει αύριο 600 εκατ. ευρώ για το δεκαπενθήμερο μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων.

Στη συνέχεια όμως τα πράγματα δυσκολεύουν, καθώς στις 27 Μαΐου πρέπει να πληρωθούν 1,1 δισ. για μισθούς και συντάξεις. Η όποια έξτρα ρευστότητα θα υπάρξει από πληρωμές του ΦΠΑ ή άλλων δόσεων από ρυθμίσεις πληρωμής φόρων του παρελθόντος. Ο εσωτερικός δανεισμός από τις καταθέσεις που τηρούν τα ασφαλιστικά Ταμεία περιορίζεται δραστικά (καθώς ανακοινώθηκε πως μόνον τον Μάρτιο μειώθηκαν κατά 800 εκατ. ευρώ επιπλέον) και παράλληλα έχουν παγώσει σχεδόν όλες οι «ελαστικές» ανάγκες πληρωμών του δημοσίου σε ιδιώτες (4,5 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμα χρέη σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών τον Μάρτιο και πάνω από 7 δισ. ευρώ συνολικά εφέτος όπως δείχνουν τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού).


Πηγή : protothema.gr


Αυτοί είναι του UCK, που αιματοκύλισαν το Κουμάνοβο...14 οι νεκροί τρομοκράτες του UCK..(Βίντεο)Ο Ivo Kotevski ένας εκπρόσωπος τύπου του Υπ. Εσωτ. των Σκοπίων δήλωσε ότι η αστυνομία εντόπισε 14 σώματα τρομοκρατών με παραστρατιωτικές στολές που έφεραν το εθνόσημο της Αλβανίας στο Κουμάνοβο..

«Το Υπ.Εσωτ. εργάζεται για την ταυτοποίση των νεκρών τρομοκρατών. Η τρομοκρατική ομάδα είχε περισσότερους από 40 τρομοκράτες και αυτοί σχεδίαζαν επιθέσεις σε θεσμούς της χώρας » δήλωσε ο  Kotevski.

Ανέφερε ότι ανακαλύφθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο και ότι αρχηγοί της ομάδας ήταν οι Muhamed Krasniqi, γνωστός ως και «διοικητής Malisheva»,ο Mirsad Ndrecaj με τον κωδικό «διοικητής του ΝΑΤΟ», ΟSami Uskini με το ψευδώνυμο «διοικητής Sokoli»,ο Beg Rizaj γνωστός ως «διοικητής  Begu» και ο Dem Shehu αποκαλούμενος «Juniku».όλοι ήταν κοσοβάροι.

Ανάμεσά τους ταυτοποιήθηκε και ο  Jafar Zumberi από την Djakovica.

Διευκρίνισε ότι η ομάδα εισήλθε στο κράτος των Σκοπίων την αρχή Μαίου με πρόθεση ν΄αρχίσει τρομοκρατικές επιθέσεις.Η ένοπλη ομάδα συμμετείχε σε συγκρούσεις στο Kumanovo και επιβεβάιωσε ότι είναι μέλη του uck μεταφέρει η GazetaExpress.com.

Η ομάδα δημοσιοποίησε  μια προκήρυξη που επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της στις συγκρούσεις με τις δυνάμεις της τάξης.

Η πόλη του Kumanovo επέστρεψε σε ρυθμούς κανονικότητας μετά το διήμερο που ήταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκηςκαι τις ένοπλες συρράξεις.

Κάποιες οικογένειες έφυγαν από το Κουμάνοβο και μεταφέρθηκαν στην πόλη Likova μια περιοχή που έχει αρκετούς αλβανούς.Οι αλβανόφωνοι των Σκοπίων αποτελούν το ένα τρίτο περίπου του πληθυσμού.
Πηγή : eglimatikotita.gr


Αλληλοκατηγορίες ΠΓΔΜ και Αλβανίας για το κίνητρο


Σκηνοθετημένο από σκοτεινούς κύκλους αιματοκύλισμα με στόχο το αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης που συγκλονίζεται από τις αποκαλύψεις για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις χιλιάδων πολιτών από τις μυστικές υπηρεσίες του πρωθυπουργού Ν. Γκρουέφσκι ή αναβίωση του εφιάλτη του 2001 όταν η χώρα βρέθηκε ένα βήμα πριν από τη γενικευμένη σύγκρουση μεταξύ Αλβανών και Σλαβομακεδόνων;

Ποιο ήταν το κίνητρο της αιματηρής συμπλοκής στο Κουμάνοβο; Κυβέρνηση της ΠΓΔΜ και Αλβανία εμμέσως επιρρίπτουν η μία την ευθύνη στην άλλη. Τα αλβανικά ΜΜΕ άφηναν αιχμές ότι πρόκειται για προβοκάτσια σκηνοθετημένη από τις μυστικές υπηρεσίες του Γκρουέφσκι, με σκοπό να τον βγάλουν από τη δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει λόγω των καταιγιστικών αποκαλύψεων για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης των Σκοπίων, ότι οι ένοπλοι ήταν Αλβανοί «τρομοκράτες» που εισήλθαν παράνομα από «γειτονική χώρα» ώστε να επιτεθούν σε κρατικούς στόχους και θεσμούς, απορρίπτουν και οι ηγέτες των Αλβανών στο Τέτοβο, καθώς και οι κυβερνήσεις της Αλβανίας και του Κοσόβου που έκαναν λόγο για γκρίζα υπόθεση, αφήνοντας υπονοούμενα για τον Γκρουέφσκι, ενώ εκείνον «φωτογραφίζει» και η σλαβομακεδονική αντιπολίτευση στα Σκόπια.

Η αλήθεια είναι ότι μια τέτοια δραματική εξέλιξη τον μόνο που θα «βόλευε» τούτη την περίοδο ήταν ο Γκρουέφσκι που έχει περιέλθει πολιτικά σε δεινή θέση. Οντας εδώ και καιρό σε απομόνωση από τη διεθνή κοινότητα εξαιτίας του εθνικισμού του που έχει ως αποτέλεσμα την όξυνση των σχέσεων μεταξύ Αλβανών και Σλαβομακεδόνων, της αυταρχικής διακυβέρνησης που οδήγησε την αντιπολίτευση στη μόνιμη αποχή από το κοινοβούλιο, και της οικοδόμησης ενός διεφθαρμένου συστήματος, βρίσκεται τελευταία στη δίνη σφοδρής πολιτικής καταιγίδας καθώς αποκαλύφθηκε ότι οι μυστικές υπηρεσίες του παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα των... πάντων. Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την παρουσία του στην εξουσία. Επισημαίνουν το γεγονός ότι 70 ένοπλοι εισήλθαν σε μια πόλη και δεν τους αντιλήφθηκε κανείς μέχρις ότου αρχίσει το τουφεκίδι.

Ωστόσο, οι πιο ψύχραιμοι θεωρούν ότι ένα τέτοιο επεισόδιο είναι πολύ «χοντρό» για να είναι σκηνοθετημένο. Θα μπορούσε, λένε, να στήσει μια προβοκάτσια με κάποιες επιθέσεις «αγνώστων» ή και να προβούν άνθρωποί του σε βομβιστικές επιθέσεις. Πάει πολύ όμως, υπογραμμίζουν, να στήσεις «ανθρώπους» του, Σλαβομακεδόνες ή Αλβανούς» να διεξάγουν κανονική μάχη.

Αν η αλβανική εκδοχή προκαλεί αποτροπιασμό για το αδίστακτο ενός ηγέτη, το ενδεχόμενο να πρόκειται για οργανωμένες ομάδες Αλβανών εθνικιστών, όπως προκύπτει από τους ισχυρισμούς των Σκοπίων, δεν πρέπει να αποκλειστεί. Και αν επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, τότε ενδεχομένως το ασταθές κράτος της ΠΓΔΜ και γενικότερα τα δυτικά Βαλκάνια βρίσκονται ενώπιον ενός νέου εφιάλτη. Κάπως έτσι είχαν ξεκινήσει τα γεγονότα που οδήγησαν στις ένοπλες συγκρούσεις την άνοιξη του 2001 μεταξύ Σλαβομακεδόνων και Αλβανών. Τότε ένοπλοι πηγαινοέρχονταν στην αρχή από το Κόσοβο και πραγματοποιούσαν επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα και άλλους στόχους στην ΠΓΔΜ. Μάλιστα στις αρχές Μαρτίου του 2001, είχαν καταλάβει ένα ολόκληρο χωριό το Τανουσέφτσι, προτού εισχωρήσουν και «απελευθερώσουν» ολόκληρη την ορεινή μεθόριο της ΠΓΔΜ με το Κόσοβο. Τότε, στις αρχές, οι πάντες έκαναν λόγο για «συμμορίες», για να αποδειχθεί ότι επρόκειτο για ολόκληρο αλβανικό «απελευθερωτικό» στρατό, που σήμερα... συγκυβερνάει στα Σκόπια. Πριν από λίγες μέρες 70 ένοπλοι φορώντας στρατιωτικές στολές εισέβαλαν από το Κόσοβο, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση Γκρουέφσκι, στο χωριό Γκόσιτσε, κοντά στο Τανουσέφτσι, και αφού αφόπλισαν και έδεσαν τους άνδρες του εκεί αστυνομικού τμήματος, πήραν τον οπλισμό τους και χάθηκαν στα δάση.


Έντυπη Καθημερινή


Πέφτουν τα τείχη στην πλατεία Θεάτρουτης Αστραπέλλου Μαριλένα

Ενα άβατο της Αθήνας ανοίγει και πάλι στους Αθηναίους. Η Διπλάρειος Σχολή, η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και η έκθεσή της «Παράξενες πόλεις», νέοι πολιτιστικοί χώροι, εστιατόρια και μπαρ δίνουν νέα ζωή σε μια «επικίνδυνη» ως χθες περιοχή, χωρίς να έχουν όμως επιλυθεί όλα τα προβλήματα.

«Συγγνώμη, ξέρετε πού βρίσκεται η Διπλάρειος;». Ενας μοτοσικλετιστής πίσω από το Δημαρχείο Αθηνών έχει χαθεί. Θέλει να δει την έκθεση «Παράξενες πόλεις» και προφανώς ανακαλύπτει για πρώτη φορά αυτή τη γωνιά της Αθήνας, μολονότι βρίσκεται στην καρδιά της. Σημείο αναφοράς του είναι το γειτονικό μπαρ Spinster επί της οδού Ικτίνου, ο νέος «δημοφιλής προορισμός της πόλης». Εναν δρόμο πιο πέρα, στην οδό Αναξαγόρα, έχει αρχίσει να υπάρχει κινητικότητα γιατί το περιοδικό «Velvet» των εικαστικών αδελφών Ιωνά γιορτάζει τα δέκα χρόνια του στο ανακαινισμένο από το 2012 βιομηχανικό κτίριο του περιοδικού «Ρομάντσο» το οποίο λειτουργεί ως χώρος πολιτισμού. Είναι απόγευμα και το πολύχρωμο μωσαϊκό από χρώματα, αρώματα και φυλές που απλώνεται γύρω και πίσω από τη Διπλάρειο μαζεύει τις ψηφίδες του για να τις απλώσει ξανά την επόμενη ημέρα.

Μπορεί να μην κυκλοφορείς με τη μεγαλύτερη άνεση όταν πέσει το φως, κυρίως επειδή η παλιά κακή φήμη της περιοχής προηγείται της σημερινής κατάστασής της. Αυτό όμως δεν εμποδίζει μια άστεγη να απλώσει τα χαρτόνια της και να ξαπλώσει για το βράδυ στα σκαλιά ενός κτιρίου, αδιάφορη για τα εξίσου αδιάφορα βλέμματα των περαστικών. «Φεύγω στις 4 κάθε πρωί και δεν φοβάμαι» λέει η κοπέλα που δουλεύει στο άρτι αφιχθέν «Μελωδικόν Γαστρηδονιστήριον» επί της πλατείας Θεάτρου. H πρόσοψη του θρυλικού μπαρ guru μοιάζει να καγχάζει μπροστά στη διαπίστωση έτσι όπως εξακολουθεί να παρακμάζει με ένα ενοικιαστήριο στα τζάμια του. Εχουν περάσει περίπου έξι χρόνια από όταν ο ιδιοκτήτης του αποφάσισε να βάλει λουκέτο, μη αντέχοντας άλλο τη συνεχιζόμενη παρακμή της περιοχής. Ναρκωτικά, πορνεία και κάθε είδους παραβατική συμπεριφορά στα πεζοδρόμια και στους δρόμους της.

Λαμπερή νότα αισιοδοξίας
Ωστόσο, η φωταγωγημένη και λαμπερή Διπλάρειος, ανακαινισμένη εξωτερικά από το 2008, δίνει τον τόνο και αυτός είναι αισιόδοξος. Δεσπόζει άλλωστε στην περιοχή, τόσο με τον όγκο και την έκτασή της - καλύπτει ένα ολόκληρο τετράγωνο - και η ενεργοποίησή της μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως το «Strange Cities» ή παλιότερα η Μπιενάλε Αθήνας του 2009, φέρνει κόσμο στην περιοχή που την ανακαλύπτει από την αρχή. Και τη βρίσκει  πιο ασφαλή, πιο βιώσιμη. «Εχει αλλάξει πολύ η κατάσταση, τα πράγματα έχουν βελτιωθεί» λέει ο ιδιοκτήτης γειτονικού καταστήματος με μπαχαρικά. «Κάποτε γινόταν εμπόριο ναρκωτικών εδώ, μπροστά στα μάτια μας. Πλέον η περιοχή είναι καθαρή. Δεν ξέρω αν θα άφηνα το βράδυ το αυτοκίνητό μου, αν και εδώ που τα λέμε ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου το σπάσουν ανεξάρτητα από το πού βρίσκεσαι». Οι καταστηματάρχες που μιλούν πιστεύουν ότι η απομάκρυνση του ΟΚΑΝΑ από την οδό Σοφοκλέους το 2009 βοήθησε πάρα πολύ την κατάσταση. Ο κ. Γρηγόρης Μαυρομμάτης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας και της Διπλαρείου Σχολής (ΕΒΕ-Διπλαρείου εν συντομία) υπερθεματίζει. «Το πρόβλημα παρουσιάστηκε όταν ήρθε ο ΟΚΑΝΑ και η έξαρσή του σταμάτησε όταν έφυγε. Η απομάκρυνσή του οφείλεται στις προσπάθειες του τέως περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού».

Ο καθηγητής και υποδιευθυντής της ΕΒΕ - Διπλαρείου Αθανάσιος Μπίτης ζει την περιοχή τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια και, όπως λέει, έχει δει όλες τις μεταλλάξεις της. «Είναι οξύμωρο σχήμα, αλλά η κρίση βοήθησε στην αναβάθμιση της περιοχής. Oι χαμηλές τιμές των μαγαζιών σε σχέση με τις γύρω περιοχές προσέλκυσε επιχειρηματίες. Πιστεύω ότι και η υπόσχεση της υλοποίησης δυο μεγάλων αναπτυξιακών έργων, της πεζοδρόμησης της Πανεπιστημίου και το σχέδιο ανάπλασης της πλατείας Θεάτρου, επίσης βοήθησε. Οταν κάποιος ξέρει ότι θα γίνει μια σοβαρή ανάπτυξη στην περιοχή επενδύει ευκολότερα».

Το περίφημο σχέδιο ανάπλασης της πλατείας Θεάτρου επρόκειτο να υλοποιηθεί μέσα στο 2013. Ο «μυστικός κήπος» που εμπνεύστηκαν οι αρχιτέκτονες Ματθαίος Παπαβασιλείουκαι Βαλεντίνα Καρβουντζή έχει μείνει ωστόσο στα χαρτιά από όταν καταργήθηκε το 2014 η εταιρεία της Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις ΑΕ (ΕΑΧΑ ΑΕ) από την οποία είχε δρομολογηθεί το έργο. Οι αρμοδιότητές της  απορροφήθηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ), πλέον υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ). Λογαριάστε μόνοι σας τη γραφειοκρατία. «Τα σχέδια είναι έτοιμα αλλά πρέπει να προκηρυχθεί διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου που θα κατασκευάσει το έργο. Πάντως για το πρότζεκτ αυτό υπάρχει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ» λέει ο Ματθαίος Παπαβασιλείου. «Αυτό που με στενοχωρεί είναι ότι ο καθένας μας ως μονάδα δεν μπορεί να κάνει τίποτα για αυτή την πλατεία» λέει ο κ. Μπίτης.

Να κυκλοφορήσει ξανά κόσμος
Το Ιδρυμα Ωνάση και η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών θα ήθελαν να βοηθήσουν. Παρενέβησαν στον όροφο όπου παρουσιάζεται η έκθεση, έβαψαν τους τοίχους, διαφημίζουν την έκθεση «Παράξενες πόλεις» με κάθε τρόπο και προσπαθούν να φέρουν πίσω τον κόσμο που κάποτε έφευγε άρον-άρον.

«Είδαμε αρκετά κτίρια γιατί θέλαμε να βρεθούμε στην καρδιά της πόλης με τις "Παράξενες πόλεις"»
 εξηγεί η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, εκτελεστική υποδιευθύντρια της Στέγης και υπεύθυνη για τη διοργάνωση της έκθεσης.
«Πρόκειται άλλωστε για την αφετηρία μιας ολόκληρης ιστορίας. Θέλουμε να παρακινήσουμε τους κατοίκους της Αθήνας για να ξανασυζητήσουμε για την πόλη μας. Το ότι σκεφτήκαμε τη Διπλάρειο Σχολή δεν αποτελεί έκπληξη, ξέρουμε άλλωστε όλα τα κτίρια του κέντρου μέσω της χαρτογράφησης της πόλης που έχει κάνει το Ιδρυμα Ωνάση. Σίγουρα η κατάσταση που επικρατεί είναι πολύ καλύτερη από παλιά αλλά δεν πιστεύουμε ότι η περιοχή έχει αρχίσει να αναβαθμίζεται, για αυτόν ακριβώς τον λόγο αποφασίσαμε να πάμε εκεί. Για να κυκλοφορήσει ξανά κόσμος στην πλατεία Θεάτρου. Το κάναμε και πιο διακριτικά στο παρελθόν, δεν είναι τυχαίο που φωτογραφίσαμε εκεί τον Πολ Οστερ. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζεσαι την Αθήνα για να μπορείς να τη ζεις και να την αγαπάς. Να χαίρεσαι τη δική σου σύνδεση μαζί της. Δεν θα μπούμε στη λογική ότι η Αθήνα είναι άσχημη και ούτε θα ξεχάσουμε τη Διπλάρειο όταν τελειώσει η έκθεση. Την επόμενη σεζόν ορισμένα πρότζεκτ που έχουν λόγο να γίνονται εκτός Στέγης, όχι απαραίτητα εικαστικά, θα γίνουν εκεί. Η επόμενη γειτονιά που θα μας απασχολήσει είναι η Φωκίωνος Νέγρη».


«Η Διπλάρειος ανέκαθεν κρατούσε τις Θερμοπύλες»
Τη βραδιά των εγκαινίων της έκθεσης του «Strange Cities» επικράτησε το αδιαχώρητο στη σχολή. Λίγοι ωστόσο ξέρουν ότι αυτό το υπέροχο κτίριο που ανακάλυψαν λειτουργεί από πάντα ως ο μοναδικός ιδιωτικός εκπαιδευτικός οργανισμός που παρέχει μαθήματα δωρεάν.«Μιλώντας με τους ανθρώπους της Διπλαρείου είδαμε ένα διοικητικό συμβούλιο πραγματικά ταγμένο σε μια λογική αποστολής» λέει η κυρία Παναγιωτάκου.

«Ακόμη και την περίοδο που ήταν πλήρως υποβαθμισμένη η περιοχή έρχονταν 50-60 σπουδαστές κάθε βράδυ»
 λέει ο κ. Μπίτης.  «Από το 2009, εκτός από εσπερινά, λειτουργούν και πρωινά τμήματα και οι μαθητές έχουν διπλασιαστεί, σήμερα φτάνουν ανά περιόδους και τους 180. Η Διπλάρειος ανέκαθεν κρατούσε τις Θερμοπύλες».

Το τετραώροφο κτίριο επί της πλατείας Θεάτρου 3 και Μενάνδρου 6 δεσπόζει στην περιοχή από το 1932, τη χρονιά δηλαδή που ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανέγερσής του. Παίρνει το όνομά της από τον Αριστείδη Διπλάρη, ο οποίος υπήρξε μέλος της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας (ΕΒΕ). Για την ίδρυσή της το 1832 υπεύθυνος είναι ωστόσο  ο καθηγητής Πανεπιστημίου Στέφανος Κυπάρισσος, ο οποίος ήθελε να προαγάγει την ανάπτυξη της δωρεάν τεχνικής διδασκαλίας. Οταν πέθανε ο Διπλάρης  το 1916 άφησε σημαντικό κληροδότημα στην ΕΒΕ υπό τον όρο να ιδρυθεί η ομώνυμη σχολή στην οποία θα διδάσκονταν δωρεάν σχέδιο και τέχνες και το διοικητικό συμβούλιο της εποχής προσέθεσε το όνομά του στον τίτλο της Εταιρείας. Τα μαθήματα διεξάγονταν στο Βαρβάκειο Λύκειο, όμως την περίοδο 1928-1932 αγοράστηκε το οικόπεδο στην πλατεία Θεάτρου και άρχισε να χτίζεται το κτίριο που γνωρίζουμε σήμερα. Η λειτουργία της ΕΒΕ - Διπλαρείου έχει υπάρξει απρόσκοπτη εκτός από ένα διάστημα επτά χρόνων (1941-1947), όπου στην αρχή το κτίριο επιτάχθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως Στρατιωτικό Νοσοκομείο και εν συνεχεία χρησιμοποιήθηκε ως έδρα κρατικών υπηρεσιών. Μια δεύτερη, σύντομη διακοπή των εργασιών του έγινε την περίοδο που έγιναν οι αλλαγές στην τεχνική εκπαίδευση με τις μεταρρυθμίσεις Αρσένη το 1999. Η ΕΒΕ - Διπλάρειος είναι το μοναδικό Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ) που προσφέρει 100% δωρεάν σπουδές - εν προκειμένω, ειδίκευση στους τομείς πληροφορικής και τουρισμού.  Ενδιαφερόμενοι ανεξαρτήτως ηλικίας και γνώσεων μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα του ΚΕΚ που απηχούν στην ιστορία και τη φιλοσοφία της σχολής και την αγάπη της για τις τέχνες. Σημειωτέον, η ΕΒΕ - Διπλάρειος είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και, όπως λένε οι κ.κ. Μαυρομάτης και Μπίτης, τα έσοδά της προέρχονται από τη διαχείριση των κληροδοτημάτων που έχουν αφήσει κατά καιρούς δωρητές και ευεργέτες.  Ο τρίτος όροφος του κτιρίου, εκεί όπου διεξάγεται η έκθεση, ήταν «ανέκαθεν ένας χώρος προς αξιοποίηση».

πότε & πού:
«Παράξενες πόλεις», στη Διπλάρειο Σχολή, πλατεία Θεάτρου 3, ως τις 28/6


Πηγή : tovima.gr


Στα 4,4 δισ. τα χρέη του Δημοσίου σε ιδιώτες
Της Μαρίας Βουργάνα

«Φουσκώνουν» μήνα με τον μήνα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες αναδεικνύοντας τη στάση πληρωμών στην οποία έχει περιέλθει το κράτος. Την ίδια ώρα, επιδεινώνεται η κατάσταση στα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία τον Μάρτιο κατέγραψαν έλλειμμα 349 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 798 εκατ. ευρώ πέρυσι λόγω της μείωσης κατά 17,1% της κρατικής επιχορήγησης και κατά 12,4% των εσόδων τους στο πρώτο τρίμηνο του 2015.
Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 1,2 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2015, όταν τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι ήταν διπλάσιο και συγκεκριμένα στα 2,4 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς του ιδιώτες διαμορφώθηκαν στα 3,741 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου, απο 3,383 δισ. ευρώ που ήταν τον Φεβρουάριο και 3,024 δισ. ευρώ που ήταν στις αρχές του χρόνου. Συνολικά μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων τα «φέσια» του Δημοσίου έφτασαν στα 4,429 δισ. ευρώ. Μάλιστα, τον Μάρτιο αντιστράφηκε η πτωτική πορεία των εκκρεμών επιστροφών φόρων, οι οποίες αυξήθηκαν στα 688 εκατ. ευρώ από 628 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο.
Πιο συγκεκριμένα:

 • Αύξηση κατέγραψαν τα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, τα οποία ανήλθαν τον Μάρτιο στα 2 δισ. ευρώ, από 1,88 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου. Τα χρέη του ΕΟΠΥΥ αυξήθηκαν στα 1,387 δισ. ευρώ, από 1,299 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου. Με βάση τα στοιχεία, τα έσοδα των Ταμείων στο πρώτο τρίμηνο έχουν μειωθεί στα 8,018 δισ. ευρώ (από 9,155 δισ. ευρώ) και οι δαπάνες τους, με τη στάση πληρωμών που ακολουθούν όπως προκύπτει από την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, «κρατήθηκαν» στα 8,368 δισ. ευρώ (από 8,360 δις ευρώ). Ιδιαίτερα μεγάλες είναι οι απώλειες εσόδων των Ταμείων από κοινωνικούς πόρους (-36,6%) και ασφαλιστικές εισφορές (-14,9%) ενώ φέρονται να πούλησαν περιουσία 85 εκατ. ευρώ, έναντι 16 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα (+431,5%).

 • Οι οφειλές των υπουργείων και των εποπτευομένων φορέων τους ανήλθαν στα 274 εκατ. ευρώ, από 245 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο.

 • Τα χρέη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήλθαν στα 319 εκατ. ευρώ, από 263 εκατ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου 2015.

 • Οι οφειλές λοιπών νομικών προσώπων αυξήθηκαν στα 237 εκατ. ευρώ στα τέλη Μαρτίου, από 202 εκατ. ευρώ στα τέλη Φεβρουαρίου.

 • Ο ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων αυξήθηκαν στα 903 εκατ. ευρώ, από 787 εκατ. ευρώ στα τέλη Φεβρουαρίου 2015.

Στο... περίμενε οι επιχειρήσεις για τις επιστροφές ΦΠΑ

Εν τω μεταξύ μέχρι και 3 έως 4 χρόνια έχουν φθάσει να περιμένουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να εισπράξουν την επιστροφή ΦΠΑ που δικαιούνται από το Δημόσιο λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των απαραίτητων φορολογικών ελέγχων. Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στη ΔΟΥ Αιγίου ο μέσος χρόνος που απαιτείται για να απαντηθεί μία αίτηση επιστροφής ΦΠΑ φθάνει πλέον τις 1.414 ημέρες, ενώ στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης της επεξεργασίας και του ελέγχου των αιτημάτων για επιστροφές ΦΠΑ προς τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας φθάνει τις 1.108 ημέρες, δηλαδή περίπου τρία χρόνια. Σημειώνεται ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι επιστροφές ΦΠΑ πρέπει να καταβάλλονται πλέον εντός 90 ημερών από την υποβολή των αιτήσεων.


Πηγή : imerisia.gr


Αλήθειες και ψέματα για την εκτέλεση του Οσάμα μπιν ΛάντενΈνα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο London Review of Books και φέρει την υπογραφή του διάσημου αμερικανού ερευνητή-δημοσιογράφου, βραβευμένου με βραβείο Πούλιτζερ έρχεται να ανατρέψει την επίσημη "θεωρία" για εκτέλεση του Οσάμα μπιν Λάντεν σε ένα συγκρότημα κατοικιών στο Πακιστάν...

Σύμφωνα με τη θεωρία του Σέιμουρ Χερς, ο ισχυρισμός του Λευκού Οίκου ότι ο μπιν Λάντεν εκτελέστηκε μετά από επιχείρηση των Navy Seals στο συγκρότημα κατοικιών σε πειροχή του Πακιστάν δεν ευσταθεί...

Σύμφωνα με τον Χερς, αν και η επίσημη θέση των ΗΠΑ είναι ότι η επιχείρηση ήταν αποκλειστικά μία αμερικάνικη "υπόθεση", οι μυστικές υπηρεσίες του Πακιστάν και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι τους, φέρονται ότι παρείχαν σημαντικές πληροφορίες στις αμερικανικές υπηρεσίες για τις συνήθειες του τρομοκράτη, αλλά και τις τοποθεσίες που χρησιμοποιούσε ως καταφύγιο.

Ο Χερς θεωρεί ότι πιθανότατα οι μυστικές υπηρεσίες του Πακιστάν κρατούσαν αιχμάλωτο τον μπιν Λάντεν. Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο Χερς στο άρθρο του, πρώην στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών του Πακιστάν κατέδωσε τον Οσάμα μπιν Λάντεν, εισπράττοντας επικήρυξη ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων!

Ο Χερς υποστηρίζει ότι έφτασε στο συμπέρασμα αυτό, κατόπιν πληροφοριών που του παρείχαν πρώην στελέψη των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη υπηρεσιών του Πακιστάν.

Τα δύο μεγαλύτερα ψέματα στην υπόθεση εκτέλεσης του μπιν Λάντεν, σύμφωνα με τον Χερς, είναι τα εξής:
Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες δεν έφτασαν στα ίχνη του μπιν Λάντεν, παρακολουθώντας τις κινήσεις του "ταχυδρόμου" του, αλλά κατόπιν πληροφόρησης που "κόστισε" ούτε λίγο ούτε πολύ 25 εκατομμύρια δολάρια.
Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, ο μπιν Λάντεν είχε καταφύγει σε αυτό το συγκρότημα κατοικιών στο Πακιστάν, αλλά οι πληροφορίες του Χερς οδηγού νστο συμπέρασμα ότι ο Λάντεν ήταν αιχμάλωτος των πακιστανικών υπηρεσιών ασφαλείας από το 2006.
Ποιος είναι ο Σέιμουρ Χερς

Το απόγευμα της 15ης Μαρτίου 1968 ο υπολοχαγός του αμρικάνικου στρατού, Γουίλιαμ Κάλεϊ, λαμβάνει σαφείς εντολές να προχωρήσει σε εκκαθάριση του χωριού Μάι Λάι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αμερικάνων το χωριό ήταν άντρο των Βιετκόνγκ και υπήρχαν κρυμμένα πολλά όπλα και εκρηκτικά. Η αλήθεια, όμως, ήταν μάλλον διαφορετική.

Οι επίσημες αναφορές μιλούν για «128 Βιετκόνγκ και 22 πολίτες που σκοτώθηκαν μετά από σκληρή μάχη».

Η "αποστολή" όμως, σύμφωνα με στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, ολοκληρώνεται και 504 πολίτες σφαγιάζονται χωρίς λόγο...
Το Σεπτέμβριο το 1969 ο υπολοχαγός Κάλεϊ κατηγορείται για τη σφαγή. Αργότερα απαγγέλλονται κατηγορίες σε 25 ακόμα άτομα. Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς ο Σέιμουρ Χερς (πήρε Πούλιτζερ για το θέμα) αποκαλύπτει στοιχεία και φωτογραφίες από τη σφαγή και το θέμα ξεσπάει.


Απόδοση/Μετάφραση - OnAlert
Πηγή - Business Insider


Άννυ: Ξανά στα δικαστήρια οι γονείςΤο δρόμο για τα δικαστήρια παίρνουν για ακόμη μια φορά οι γονείς της Άννυ, αυτή τη φορά κατηγορούμενοι για ναρκωτικά.
Τόσο ο 27χρονος πατέρας όσο και η μητέρα του μικρού κοριτσιού έχουν κριθεί προφυλακιστέοι.

Και οι δυο θα εμφανιστούν στο αυτόφωρο δικαστήριο για να δικαστούν για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών καθώς πριν αποκαλυφθεί η φρικτή αλήθεια για το μικρό κοριτσάκι στην κατοχή τους είχαν βρεθεί ναρκωτικά χάπια.


Ο πατέρας μετά την κυνική ομολογία του ότι τεμάχισε το κορμάκι του σπλάχνου του οδηγήθηκε στις φυλακές Κέρκυρας σε κελί απομόνωσης μακριά από τους άλλους κατάδικους. Ωστόσο παρά τα όσα φρικτά παραδέχθηκε δεν δέχεται ότι διέπραξε και τη δολοφονία του παιδιού του επιμένοντας στο σενάριο πως το βρήκε νεκρό και στη συνέχεια προσπάθησε να το εξαφανίσει.


Πηγή : newsit.gr
Κατηγορούμενος και ο Μαρινάκης για τα στημένα!


Για δωροδοκία-δωροληψία και αλλοίωση του αποτελέσματος στον αγώνα με τη Βέροια κατηγορείται ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Β. Μαρινάκης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο του ανακριτή διαφθοράς.

Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ» έφερε στην επιφάνεια το κατηγορητήριο του ανακριτή διαφθοράς, Γιώργου Ανδρεάδη, σύμφωνα με το οποίο προκύπτει πως ο οποίο ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Βέροια Γιώργος Αρβανιτίδης, φέρονται να έχουν συμφωνήσει «με αθέμιτες ενέργειες να διαμορφώσουν το τελικό σκορ του αγώνα» των ομάδων τους από τις 6 Ιανουαρίου του 2013.

Στην εκπομπή παρουσιάστηκε μέρος του δικαστικού εγγράφου στο οποίο αναφέρεται πως «… οι πρόεδροι των δύο ομάδων συμφώνησαν με αθέμιτες ενέργειες να διαμορφώσουν το τελικό σκορ του αγώνα, ο οποίος περιλαμβανόταν σε στοιχηματικές διοργανώσεις και με τις πράξεις τους πέτυχαν τον σκοπό που επεδίωκαν».Επιπλέον αναφέρεται: «O πρόεδρος της ΠΑΕ Βέροια Γεώργιος Αρβανιτίδης, σε μη επακριβώς προσδιορισθείσα ημερομηνία, πάντως πριν τις 6/1/2013, ημερομηνία διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα Ολυμπιακός-Βέροια, συμφώνησε με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Ευάγγελο Μαρινάκη τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος του ως άνω αγώνα, ήτοι να λήξει με 3-0 υπέρ του Ολυμπιακού, πλην όμως η γηπεδούχος ομάδα και παρά το γεγονός ότι η ομάδα της Βέροιας ήταν αποδυναμωμένη λόγω απουσίας παικτών που εξέτιαν ποινές από κάρτες, δεν είχε καλή απόδοση, με αποτέλεσμα το ημίχρονο του αγώνα να λήξει ισόπαλο 0-0».

Σημειώνεται πως ήδη έχει ασκηθεί δίωξη από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα κατά της Βέροιας, του κ. Αρβανιτίδη και του γενικού αρχηγού Γιώργου Λαναρή, ενώ μένει να φανεί αν θα γίνει το ίδιο και με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος ποινής υποβιβασμού για τις δύο ομάδες, εφόσον μετά τη σχετική δίκη κριθεί η ενοχή τους, είναι ορατός, ενώ για τον Ολυμπιακό θα υπάρχει και ο κίνδυνος να αποκλειστεί από την Ευρώπη. Ίσως γι’ αυτό και ο Παναθηναϊκός φέρεται να προσπαθεί να μην επικυρωθεί από τη Super League η βαθμολογία του πρωταθλήματος (έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη), προκειμένου να μην «κλειδώσει» η συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Champions League.

Ακόμη, στην εκπομπή διαβάστηκαν οι πλήρεις ένορκες καταθέσεις του Νίκου Γεωργέα και του Δημήτρη Καλαϊτζίδη. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Βέροιας και νυν της ΑΕΚ κατέθεσε ότι «είπα στο ημίχρονο: "Δεν κάθομαι να φάω 3 γκολ", ότι "παίκτης του Ολυμπιακού μου είπε "καταλάβαμε" και ότι "το σκορ παίχτηκε στο στοίχημα- Είπαν στους Ολυμπιακούς να σταματήσουν στα 3 γκολ"». Ο πρώην προπονητής της Βέροιας και νυν του Άρη κατέθεσε ότι «… ήταν εντολή Αρβανιτίδη στο ημίχρονο να χάσουμε 3-0" και ότι "ο Αρβανιτίδης μου είπε να μην στενοχωριέμαι και ότι όλα θα πάνε καλά».


Πηγή : sport-fm.gr


ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για φοιτητικές εκλογές: Οι φοιτητές θα επιλέξουν τι εκπαιδευτικά Ιδρύματα θέλουνΣυνέντευξη Τύπου ενόψει των φοιτητικών εκλογών πραγματοποίησε η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, όπου παρουσιάστηκαν οι θέσεις της παράταξης για το προωθούμενο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την ανώτατη εκπαίδευση και συνολικά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
«Το Υπουργείο Παιδείας μεθοδεύει αλλαγές οι οποίες θα θέσουν στο περιθώριο τα ελληνικά Πανεπιστήμια και θα υποβαθμίσουν την αξία των ελληνικών πτυχίων, καθιστώντας αδύνατη την αντιστοιχία τους με τα ξένα. Αξίζει να σημειωθεί πως το Υπουργείο Παιδείας με τις αλλαγές που προωθεί προσπαθεί να διαφοροποιηθεί από το σύστημα των πιστωτικών μονάδων, ένα σύστημα το οποίο έχουν υιοθετήσει όλες οι χώρες της Ευρώπης. Η πρόθεση του αυτή θα έχει οδυνηρές συνέπειες για τους φοιτητές που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Erasmus, αλλά και όσους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό» τονίστηκε στη συνέντευξη.
Οι θέσεις της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για το πολυνομοσχέδιο είναι μεταξύ άλλων:
• Το πολυνομοσχέδιο δεν είναι τίποτα άλλο από την επαναφορά ενός παλαιότερου νόμου που ίσχυε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
• Το γενικό σχόλιο είναι ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν ανταποκρίνεται στα βασικά προβλήματα που αφορούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως η χρηματοδότηση των ιδρυμάτων, η σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, η ασφάλεια μέσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ζητήματα όπως η σίτιση και η στέγαση των φοιτητών.
Όσον αφορά στη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων ελέχθη ότι η πάγια θέση της παράταξης είναι η αύξηση των δημοσίων δαπανών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. «Προτείνουμε και το μοντέλο της μικτής χρηματοδότησης συμπληρωματικά, προτείνουμε δηλαδή την άντληση πόρων για τα Ιδρύματα και από άλλους φορείς πέρα από το κράτος».
Επίσης η ΔΑΠ ΝΔΦΚ τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ειδικού σώματος φύλαξης «όπως συμβαίνει σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου», όπως χαρακτηριστικά τονίστηκε.

Η παράταξη προτείνει μεταξύ άλλων:
• Σύνδεση των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με την αγορά εργασίας. Συνεργασία των Ιδρυμάτων με οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις, εταιρίες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με σκοπό την απορρόφηση των αποφοίτων.
• Εκμετάλλευση των δημοσίων κτηρίων για την δημιουργία φοιτητικών εστιών για τους αδύνατους οικονομικά φοιτητές.
• Ψήφιση ειδικού νόμου όπως ορίζει το Άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος, που να ορίζει με σαφήνεια τη λειτουργία και την οργάνωση του φοιτητικού και σπουδαστικού κινήματος, αλλά και των Συλλόγων.
• Δημιουργία νέας φοιτητικής Ένωσης σε πανελλαδικό επίπεδο για φοιτητές και σπουδαστές, το Εθνικό Συμβούλιο Φοιτητών στα Πανεπιστήμια και το Εθνικό Συμβούλιο Φοιτητών στα ΤΕΙ και αναγνώρισή τους από την Πολιτεία. Η ΕΦΕΕ έχει κλείσει τον κύκλο της.
• Δημιουργία και επέκταση ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές όπως η ηλεκτρονική γραμματεία. Προτείνεται επίσης η ψηφιοποίηση των βιβλιοθηκών και η δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών που θα καταστήσει την πρόσβαση στην επιστημονική γνώση πιο εύκολη για όλους.


Πηγή : newsbomb.gr


Πολιτικοί και καθηγητές είπαν μαζί «όχι Μπαλτά στην Παιδεία»


Ασφυκτικά γεμάτη ήταν η αίθουσα στο «Σπύρος Λούης» στην εκδήλωση για την Παιδεία - Μεταξύ άλλων οι Σταύρος Θεοδωράκης και Απόστολος Δοξιάδης που κάθησαν μαζί

Ανοιχτή συγκέντρωση για την Παιδεία διοργάνωσε στο κλειστό γήπεδο Σπύρος Λούης στο Μαρούσι η Επιτροπή Πρωτοβουλίας «Παιδεία 2015», που αποτελείται από πανεπιστημιακούς και εκπαιδευτικούς, που τάσσονται κατά των αλλαγών στην παιδεία που προωθεί ο υπουργός Παιδείας Αρ. Μπαλτάς. Το δικό τους τόνο έδωσαν και οι εκπρόσωποι της κεντρικής πολιτικής σκηνής καθώς παρόντες στην εκδήλωση ήταν πολλοί πρώην υπουργοί Παιδείας και πολιτικοί μεταξύ των οποίων ο Σταύρος Θεοδωράκης, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Ανδρέας Λοβέρδος, η Αννα Διαμαντοπούλου, ο Κων. Αρβανιτόπουλος, ο Νίκος Δένδιας, ο Θ. Φορτσάκης και ο Κυρ. Μητσοτάκης.

Η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη στην πρώτη εκδήλωση κατά των προωθούμενων αλλαγών στην παιδεία και κεντρικό σύνθημα αποτέλεσε ότι οι αλλαγές μέσω των προωθούμενων νομοσχεδίων γυρνούν την παιδεία 40 χρόνια πίσω στην δεκαετία του ΄80.

Τα μέλη της επιτροπής υπογράμμισαν ότι «τα προτεινόμενα νομοσχέδια Μπαλτά γυρνούν την εκπαίδευση 40 χρόνια πίσω, επιβάλλουν τα πολιτικά κόμματα στη λειτουργία των ΑΕΙ, καταργούν ουσιαστικά τα Πρότυπα Δημόσια Σχολεία, μεθοδεύουν την κατάργηση των ιδιωτικών σχολείων, εισάγουν την κομματική λογική στα όργανα της σχολικής ιεραρχίας, καταργούν την αριστεία σε βάρος των κοινωνικά αδύναμων και καταργούν την αξιολόγηση στην Εκπαίδευση».

«Όχι Μπαλτά στην Παιδεία» είπαν ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος παρευρέθηκε σην ανοιχτή συγκέντρωση κατά του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας, μαζί με το γνωστό συγγραφέα και σκηνοθέτη Απόστολο Δοξιάδη.«Ενώνουµε τις φωνές µας για να καταψηφιστούν τα Νοµοσχέδια Μπαλτά για την Παιδεία. Για να µην γυρίσουν τα σχολεία και τα πανεπιστήµια µας 40 χρόνια πίσω» αναφέρεται στο ενημερωτικό έντυπο της εκδήλωσης, που αναρτήθηκε και από το Σύνδεσμο Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, ενώ περιέχονται και τα ακόλουθα:

Τι κάνουν τα προτεινόµενα νοµοσχέδια Μπαλτά;

- Γυρνούν την εκπαίδευση 40 χρόνια πίσω
- Επιβάλλουν τα πολιτικά κόµµατα στη λειτουργία των ΑΕΙ
- Καταργούν ουσιαστικά τα Πρότυπα Δηµόσια Σχολεία
- Μεθοδεύουν την κατάργηση των ιδιωτικών σχολείων
- Εισάγουν την κοµµατική λογική στα όργανα της σχολικής ιεραρχίας
- Καταργούν την «αριστεία» σε βάρος των κοινωνικά αδύναµων
- Καταργούν την αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

Από ποιους αποτελείται η Επιτροπή Πρωτοβουλίας «Παιδεία 2015»:
Από λειτουργούς όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης: Γιάννης Αντωνίου, Θάνος Βερέµης, Μάκης Γρυσπολάκης, Αποστόλης Δηµητρόπουλος, Λεωνίδας Καστανάς, Σωκράτης Κάτσικας, Βάσω Κιντή, Μαρία Λεκάκου, Νιόβη Παυλίδου, Μιχάλης Σταθόπουλος, Νίκος Σταυρακάκης, Μαρία Στουµπούδη, Γιώργος Χαραλαµπίδης.

Σε τι αποσκοπεί η Επιτροπή Πρωτοβουλίας «Παιδεία 2015»:

- Στην ενηµέρωση των πολιτών για τις επιπτώσεις των νοµοσχεδίων Μπαλτά στην Εκπαίδευση
- Στην κινητοποίηση και την οργανωµένη άσκηση πίεσης από τους πολίτες
- Στη µη ψήφισητων νοµοσχεδίων Μπαλτά από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
Πηγή