Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ: Μήνυση για παράνομο διορισμό στην επικεφαλής του ΕΟΠΠΕΠ που πέταξε την εικόνα της Παναγίας στα σκουπίδια!Παράνομος ο διορισμός της Ελένης Γιαννακοπούλου στον ΕΟΠΠΕΠ λένε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Κάνουν μήνυση στη σύμβουλο που καταγγέλλεται ότι πέταξε εικόνα της Παναγίας στα σκουπίδια και απαιτούν να πληρώσει πέντε φορές τα χρήματα από τους μισθούς της!

Δεν είναι μόνο ο σάλος που ξέσπασε μετά τις καταγγελίες ότι η διορισμένη από τον ΣΥΡΙΖΑ ως διευθύνουσα σύμβουλος του ΕΟΠΠΕΠ, που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας πέταξε στα σκουπίδια μια εικόνα της Παναγίας απαιτώντας να φύγουν από το χώρο όλες οι εικόνες.

Με μήνυση εναντίον της από τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ γίνεται λόγος και σε παράνομο διορισμό της στη θέση αυτή, έναν διορισμό για τον οποίο η ίδια υπέγραψε και ψευδή υπεύθυνη δήλωση.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη μήνυση σε βάρος της Ελένης Γιαννακοπούλου, κατέλαβε τη θέση χωρίς προηγουμένως να υπάρχει απόσπασή της, γεγονός που καθιστά τον διορισμό της άκυρο. Ταυτόχρονα στη μήνυση αναφέρεται ότι η ίδια με ψευδή της υπεύθυνη δήλωση αναφέρει ότι “δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της τα κωλύματα και ασυμβίβαστα”.

Τι αναφέρει η μήνυση:

Η μηνυομένη φέρεται ως διορισθείσα στην θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου του ΕΟΠΠΕΠ με την υπ’ αριθμ. 82147/Γ1/17-5-2017 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 235/18-5-2017) «Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).» (Συνημμένο 1) και έκτοτε ασκεί διαρκώς τις αρμοδιότητες της θέσης αυτής. Όμως συντρέχει στο πρόσωπό της νόμιμο κώλυμα διορισμού εκ του οποίου εκπίπτει αυτοδικαίως από την θέση της. Το κώλυμα αυτό το είχε καλύψει κατά τον διορισμό της με ψευδή υπεύθυνη δήλωση. Ούτως ή άλλως ο διορισμός της ήταν και είναι ανυπόστατος και όχι απλώς άκυρος διότι έλλειπε μια από τις δύο ισότιμες και εξίσου εμφανείς προϋποθέσεις (υπήρχε η Υ.Α. αλλά έλλειπε η απόσπαση) , πράγμα για το οποίο εμείς ως μέλη του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ κάναμε επανειλημμένα καταγγελίες στο Δ.Σ. αλλά η μηνυομένη κωφεύει και συνεχίζει διαρκώς να ασκεί τις αρμοδιότητες της θέσης της.

Όπως μάλιστα αναφέρται “η μηνυομένη υπήρξε κατ’ επανάληψη «αντισυμβαλλόμενη με χρηματικό αντάλλαγμα» του ΕΟΠΠΕΠ και ότι είναι ψευδής η Υπ. Δήλωσή της που διαβεβαιώνει τα αντίθετα. Με το τρόπο αυτό η μηνυομένη εξαπάτησε τα αρμόδια για τον διορισμό της όργανα και δή τον Υφυπουργό Παιδείας ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ που υπέγραψε την Υ.Α. για τον διορισμό της (Αριθμ. 82147/Γ1/17-05-2017 ΦΕΚ ΥΟΔΔ 235/18-05-2017).”

Μάλιστα ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ απαιτούν τώρα από τον Υπουργό να καταλογίσει, όπως προβλέπεται από τον νόμο, στην κ. Γιαννακοπούλου

“το πενταπλάσιο του συνόλου των αποδοχών ή της αποζημίωσης που έλαβε κατά τη διάρκεια της θητείας της, και να παραπέμψει την είσπραξη αρμοδίως κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων”.

Στη μήνυση μάλιστα αναφέρεται ότι ίσως πρέπει να κινηθεί σε βάρος της η αυτόφορη διαδικασία.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΝΥΣΗ

Του εκπροσώπου της Γ.Σ.Ε.Ε. στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ Μιχάλη Κουρουτού.
Του εκπροσώπου της ΑΔΕΔΥ στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ Οδυσσέα Ντριβαλά .
ΚΑΤΑ

Της Ελένη Γιαννακοπούλου του Ιωάννη,
που ασκεί τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Συμβούλου στο Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) (Ν. 4115/2013 άρ. 13 κ.ε.)

και είναι μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μαθηματικός-στατιστικός στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 129096,,

Παντός αγνώστου ενδεχομένου συνεργού
______________________________________________________________________

Η μηνυομένη φέρεται ως διορισθείσα στην θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου του ΕΟΠΠΕΠ με την υπ’ αριθμ. 82147/Γ1/17-5-2017 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 235/18-5-2017) «Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).» (Συνημμένο 1) και έκτοτε ασκεί διαρκώς τις αρμοδιότητες της θέσης αυτής. Όμως συντρέχει στο πρόσωπό της νόμιμο κώλυμα διορισμού εκ του οποίου εκπίπτει αυτοδικαίως από την θέση της. Το κώλυμα αυτό το είχε καλύψει κατά τον διορισμό της με ψευδή υπεύθυνη δήλωση. Ούτως ή άλλως ο διορισμός της ήταν και είναι ανυπόστατος και όχι απλώς άκυρος διότι έλλειπε μια από τις δύο ισότιμες και εξίσου εμφανείς προϋποθέσεις (υπήρχε η Υ.Α. αλλά έλλειπε η απόσπαση) , πράγμα για το οποίο εμείς ως μέλη του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ κάναμε επανειλημμένα καταγγελίες στο Δ.Σ. αλλά η μηνυομένη κωφεύει και συνεχίζει διαρκώς να ασκεί τις αρμοδιότητες της θέσης της.

Α. — Ο ΕΟΠΠΕΠ
Σύμφωνα με το άρ. 13 Ν. 4115/2013 :

«1. Με την υπ’ αριθ. 119959/Η/20.10.2011 (Β’ 2351) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η οποία κυρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α’86), το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)», που συστήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 2469/1997 (Α’38) και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)», που συστήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 2224/1994 (Α’112), συγχωνεύτηκαν με απορρόφηση στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» που συστήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3879/ 2010 (Α’163) και καταργήθηκαν ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα.

Με την αυτή κοινή υπουργική απόφαση το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» μετονομάστηκε σε «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (εφεξής Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

2. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Η έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. βρίσκεται στην Αθήνα.»

Β. — ΨΕΥΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Στην απόφαση περί διορισμού της μηνυομένης [ Υ.Α. Αριθμ. 82147/Γ1/17-05-2017 ΦΕΚ ΥΟΔΔ 235/18-05-2017 «Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).» ] (Συνημμένο 1), στα «έχοντας υπόψη» αυτής και συγκεκριμένα στο Νο 12 αναφέρεται ότι λαμβάνεται υπόψη για τον διορισμό της και υπεύθυνη δήλωσή της :

«Έχοντας υπόψη: 1…….. 12. Την από 16-5-2017 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1985 (ΦΕΚ 75 Α΄) της Γιαννακοπούλου Ελένης, με την οποία δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της τα κωλύματα και ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 2 της αρ. 158993/Η/16-12-2010 (ΦΕΚ 1956 Β΄) απόφασης της Αναπλ. Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»

Η Υ.Α. αυτή «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)»] είναι ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΟΠΠ (που μετονομάσθηκε σε ΕΟΠΠΕΠ). Ο κανονισμός αυτός, κατά το μέρος του που ρυθμίζει τα προσόντα διορισμού του Διευθύνοντος Συμβούλου, ισχύει μέχρι να εκδοθεί νέα Υ.Α. κατ’ εξουσιοδότηση του άρ. 18 παρ. 2 Ν. 4115/2013. Αυτό συμβαίνει βάσει της μεταβατικής διατάξεως του άρ. 45 παρ. 21 Ν. 4115/2013 που ορίζει ότι «21. Έως τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται από τις κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις.»

Σ’ αυτόν τον Κανονισμό Λειτουργίας ορίζεται μεταξύ άλλων και ότι βλ. άρ. 2 παρ. 2 εδ. γ’ :

« 2. Δεν μπορούν να είναι μέλη των οργάνων διοίκησης του Ε.Ο.Π.Π., δηλαδή να κατέχουν τη θέση του προέδρου ή του γενικού διευθυντή ή να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, οι ακόλουθοι:

α) ……….. β) …………. γ) αντισυμβαλλόμενοι του Ε.Ο.Π.Π. σε οποιαδήποτε σύμβαση με χρηματικό αντάλλαγμα. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των παραπάνω περιπτώσεων από μέλος οργάνου διοίκησης του Ε.Ο.Π.Π., το μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του στον Ε.Ο.Π.Π. και σε βάρος του καταλογίζεται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το πενταπλάσιο του συνόλου των αποδοχών ή της αποζημίωσης που έλαβε κατά τη διάρκεια της θητείας του, το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).»

Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι αρκεί να είναι κανείς «αντισυμβαλλόμενος» σε σύμβαση «με (προβλεπόμενο) χρηματικό αντάλλαγμα», και δεν απαιτείται να έχει ήδη προσφέρει και συγκεκριμένες υπηρεσίες ή να έχει ήδη αμειφθεί γι’ αυτές, για να συντρέχει στο πρόσωπό του το ανωτέρω κώλυμα.

Εξ άλλου στο νόμο προβλέπεται ότι ο ΟΠΠΕΠ για την άσκηση του έργου του μπορεί να χρησιμοποιεί επ’ αμοιβή και εξωτερικούς συνεργάτες. Για το λόγο αυτό προβλέπεται επίσης ότι ο ΕΟΠΠΕΠ τηρεί μητρώα στα οποία θα πρέπει να είναι ενταγμένοι αυτοί οι εξωτερικοί συνεργάτες για να μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τον ΕΟΠΠΕΠ. Όπως γίνεται φανερό για την ένταξη ενός ατόμου στα μητρώα του ΕΟΠΠΕΠ απαιτείται η σύμπτωση βουλήσεως και των δύο μερών, ήτοι η βούληση του ατόμου που με αίτησή του ζητά να ενταχθεί στα μητρώα για να χρησιμοποιηθεί ως εξωτερικός συνεργάτης και να αμειφθεί γι’ αυτό με τις προβλεπόμενες αμοιβές, και επίσης η αντίστοιχη βούληση του ΕΟΠΠΕΠ που αποδέχεται την αίτηση και με απόφαση του Δ.Σ. τον εντάσσει στα μητρώα για να τον χρησιμοποιήσει επ’ αμοιβή. Όταν το άτομο θα αναλάβει να παράσχει συγκεκριμένες υπηρεσίες τότε συνάπτεται και δεύτερη σύμβαση περί συγκεκριμένων υπηρεσιών και αμοιβών, όμως ήδη προϋπήρχε η σχετική γενική σύμβαση υποκρυπτόμενη στην ένταξη του ατόμου στα μητρώα προς παροχή υπηρεσιών επ’ αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη.

Προκύπτει από τα ανωτέρω ότι ακόμη και η απλή ένταξη στα μητρώα (ασχέτως συγκεκριμένων παρασχεθεισών υπηρεσιών και αμοιβής – που πάντως στην περίπτωση της μηνυομένης υπάρχουν και αυτές – ) πληροί τα στοιχεία του ανωτέρω κωλύματος.

Ομοίως προκύπτει ότι το ανωτέρω κώλυμα αφορά οποιαδήποτε σύμβαση με προβλεπόμενη αμοιβή, χωρίς να είναι απαραίτητο (για το κώλυμα) να είναι ο αντισυμβαλλόμενος του ΕΟΠΠΕΠ και ενταγμένος στα μητρώα του. Η ένταξη στα μητρώα απλώς καθιστά ακόμη πιο εμφανή τη σχέση και το κώλυμα και αναδεικνύει την ένταση του δόλου.

Στο Ν. 4115/2013 άρ. 19 παρ. 2 προβλέπεται ότι : «2. Ο Οργανισμός μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση αξιολογήσεων, ελεγκτικών διαδικασιών, εξεταστικών διαδικασιών, επιθεωρήσεων και επιτηρήσεων σε φυσικά πρόσωπα κατάλληλης ειδικότητας, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του παρόντος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού καθορίζεται η αποζημίωσή τους, ενώ για τις δαπάνες μετακίνησής τους εφαρμόζονται, αναλόγως, όσα ισχύουν για το προσωπικό του Οργανισμού.»

Στο Ν. 4115/2013 άρ. 21 παρ. 1 & 2 προβλέπεται ότι:

» 1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της διασφάλισης της ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση και την παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο ανατίθεται στον Οργανισμό η τήρηση των παρακάτω μητρώων: α) Μητρώο Αδειοδοτημένων ‐ Πιστοποιημένων Φορέων Παροχής Δια Βίου Μάθησης και Σ.Υ.Ε.Π., β) Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, γ) Μητρώο Στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών,

δ) Μητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ε) Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων, που λειτουργούν υπό την εποπτεία

του Οργανισμού, στ) Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων, ζ) Μητρώο πιστοποιηθέντων προσώπων.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης των μητρώων, καθώς και η δυνατότητα τήρησης επιπλέον μητρώων, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α’50). Με όμοιες αποφάσεις, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, την έγκριση, την πιστοποίηση, την εκπαίδευση και τη διαρκή κατάρτιση και ενημέρωση των Αξιολογητών, των Ελεγκτών, των Επιθεωρητών και των Επιτηρητών.»»

Η μηνυομένη με την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή της δήλωσε ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό της ούτε αυτό το κώλυμα.

Όμως αυτή η υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδής.

Με την απόφαση της υπ’ αρ. 269/1-6-2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ θέμα 15: «Διαγραφή αξιολογητών στο Μητρώο Αξιολογητών Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» (Συνημμένο 2) η μηνυομένη διαγράφεται από τα εξής μητρώα του ΕΟΠΠΕΠ (στα οποία ήταν εγγεγραμμένη): «Κ3 – Αξιολογητών για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης» και «Ε – Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των προγραμμάτων των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης»
Κατόπιν σχετικής αιτήσεώς μας ο κ. πρόεδρος του ΕΟΠΠΕΠ με το υπ’ αρ. πρ. 6/5-10-2017 έγγραφό του μας χορήγησε οικονομικά στοιχεία του οργανισμού από τα οποία προκύπτουν τα ακόλουθα;
Από την «ΚΑΡΤΕΛΛΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» του ΕΟΠΠΕΠ (ημερομ. Εκτύπωσης 4-10-2017 12:16) που προσκομίζουμε (Συνημμένο 3) φαίνεται ότι η μηνυομένη, όχι απλώς ήταν εγγεγραμμένη στα μητρώα του ΕΟΠΠΕΠ αλλά έχει παράσχει και συγκεκριμένες υπηρεσίες και έχει πληρωθεί γι’ αυτές, ακόμη και μετά τον (φερόμενο) διορισμό της ως διευθύνουσας συμβούλου (18-5-2017), και βέβαια μετά και την ανωτέρω ψευδή υπεύθυνη δήλωσή της (16-5-2017) με την οποία δήλωνε ότι δεν συντρέχει το κώλυμα του να υπήρξε αντισυμβαλλόμενη και να αμείφθηκε από τον ΟΠΠΕΠ κλπ. Π.χ. φαίνονται πληρωμές της στις 20-06-2017 και στις 29-06-2017 (μετά την υπ. δήλ. και τον διορισμό) για υπηρεσίες «ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΕΞΕΤ. ΠΙΣΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016Α’» δηλ. για υπηρεσίες παρασχεθείσες εντός του 2016.

Ομοίως φαίνονται και άλλες πληρωμές της μηνυομένης : 27-11-2015 για υπηρεσίες «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» και 27-11-2015 για υπηρεσίες «ΑΞΙΛΟΓΗΤΕΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Ε.Ε. 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015» και 30-12-2015 για υπηρεσίες «ΣΥΜΜ. ΕΞΕΤ. ΠΙΣΤ/ΣΗΣ ΕΚΠ. ΕΠΑΡΚ. 1ης ΠΕΡ. 2015»

Από 3 εκτυπώσεις «ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ» (σειρά ΑΓ3 α/α/ 347 και σειρά ΑΓ2 α/α/ 367 και σειρά ΑΓ2 α/α/ 3782) του ΕΟΠΠΕΠ (Συνημμένο 4) φαίνονται διάφορες πληρωμές της μηνυομένης για υπηρεσίες «ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ» και «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» κλπ. παρασχεθείσες κατά το 2015-2016

Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η μηνυομένη υπήρξε κατ’ επανάληψη «αντισυμβαλλόμενη με χρηματικό αντάλλαγμα» του ΕΟΠΠΕΠ και ότι είναι ψευδής η Υπ. Δήλωσή της που διαβεβαιώνει τα αντίθετα. Με το τρόπο αυτό η μηνυομένη εξαπάτησε τα αρμόδια για τον διορισμό της όργανα και δή τον Υφυπουργό Παιδείας ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ που υπέγραψε την Υ.Α. για τον διορισμό της (Αριθμ. 82147/Γ1/17-05-2017 ΦΕΚ ΥΟΔΔ 235/18-05-2017).

Το ενδεχόμενο να μην εξαπατήθηκε ο κ. Υφυπουργός από την μηνυομένη αλλά να γνώριζε την παρανομία αυτή και να συνέπραξε εξαπατώντας μαζί με την μηνυομένη όλους τους άλλους (τον Υπουργό , το Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ κλπ.) είναι προς το παρόν άγνωστο σε εμάς, αλλά θα φανεί από την αντίδραση του κ. Υφυπουργού προς την παρούσα μήνυση και τις παρανομίες που αποδεικνύονται, και ενδεχομένως θα πρέπει ακολούθως να διερευνηθεί από τις διωκτικές αρχές. Εμείς απλώς εκφράζουμε την απορία γιατί ο κ. Υφυπουργός κωφεύει σε αλλεπάλληλες καταγγελίες μας για διάφορα πεπραγμένα της μηνυομένης .

Γ. — ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΝΥΟΜΕΝΗΣ
Το ανωτέρω κώλυμα διορισμού για την απόκρυψη του οποίου η μηνυομένη έδωσε την ψευδή υπεύθυνη δήλωση ενεργοποιεί το ανωτέρω άρ. 2 παρ. 2 εδ. γ’ της Υ.Α. Αριθμ. 158993/Η/-16-12-2010 (ΦΕΚ 1956 Β’) «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» (Συνημμένο 5) που είναι ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΟΠΠ (που μετονομάσθηκε σε ΕΟΠΠΕΠ) και έτσι η μηνυομένη «εκπίπτει αυτοδικαίως» από την θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου του ΕΟΠΠΕΠ και επιπλέον με απόφαση του υπουργού Παιδείας της καταλογίζεται το πενταπλάσιο του συνόλου των αποδοχών ή της αποζημίωσης που έλαβε κατά τη διάρκεια της θητείας της, το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Ο κ. Υφυπουργός, έστω κι’ αν ο διορισμός της μηνυομένης είναι ανυπόστατος, πάντως για την ασφάλεια δικαίου (Σ.τ.Ε.ΟΛ. 87/2011) και επειδή και ο ίδιος μέχρι τώρα αναγνώριζε τον διορισμό της ως δήθεν έγκυρο (παρ’ ότι γνώριζε ότι δεν υπήρχε η απόσπαση και παρά τις σχετικές δικές μας καταγγελίες), οφείλει νομικά να εκδώσει πράξη διαπιστωτική Α) περί του ανυποστάτου του διορισμού και Β) περί της αυτοδίκαιης έκπτωσης της μηνυομένης από την θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου του ΕΟΠΠΕΠ.

Ο κ. Υπουργός οφείλει να καταλογίσει στην μηνυομένη το πενταπλάσιο του συνόλου των αποδοχών ή της αποζημίωσης που έλαβε κατά τη διάρκεια της θητείας της, και να παραπέμψει την είσπραξη αρμοδίως κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Η μηνυομένη, στο ενδεχόμενο να μην απόσχει ούτε εφεξής από την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Συμβούλου, ούτε καν τώρα μετά την αποκάλυψη της ψευδούς υπευθύνου δηλώσεώς της και της αυτοδίκαιης έκπτωσής της, θα επιβεβαιώσει έναν εντονότατο δόλο και μια πλήρη περιφρόνηση για το νόμο.

Δ. — ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Νομοθετικό Πλαίσο :
(άρ. 18 παρ. 2 Ν. 4115/2013)

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να είναι επιστήμονας με επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα διοίκησης, ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και εμπειρία σε θέματα συναφή με την αποστολή και τους σκοπούς του Οργανισμού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος επιλέγεται κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και λαμβάνει την προσήκουσα δημοσιότητα.

Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της παρούσας παραγράφου ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

(άρ. 45 παρ. 21 Ν. 4115/2013)

«21. Έως τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται από τις κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις.»

Υ.Α. Αριθμ. 158993/Η/-16-12-2010 ΦΕΚ Β’ 1956/17-12-2010

«Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού

Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)»

4. Στη θέση του γενικού διευθυντή μπορεί να τοποθετηθεί, ύστερα από απόσπαση, και υπάλληλος του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα που διαθέτει τα παραπάνω προσόντα, και ο οποίος επανέρχεται αυτοδίκαια στην οργανική του θέση μετά τη λήξη της θητείας του.

Υ.Α. Αριθμ. 21466/ΙΑ/ 14-2-2013 ΦΕΚ Β’ 424/25-2-2013

«Διαδικασία επιλογής του Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).»

«9. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Όταν ο επιλεγείς είναι δημόσιος υπάλληλος, δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα τότε αποσπάται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου» 27 του Ν. 4115/2013, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του.

Αριθμ. 82147/Γ1/17-05-2017 ΦΕΚ ΥΟΔΔ 235/18-05-2017

«Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).»

« αποφασίζουμε :

1. Ορίζουμε ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) την Γιαννακοπούλου Ελένη του Ιωάννη, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μαθηματικός-στατιστικός στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 129096, μέχρι 8-6-2018, ημερομηνία λήξης της θητείας του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. [παρ.3 του άρθρου 16 του ν. 4115/2013, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4138/2013 (ΦΕΚ 72 Α’)].

2. Η θέση της ανωτέρω είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της αρ. 21466/ΙΑ/14-2-2013 (ΦΕΚ 424 Β ‘) απόφασης του Υπουργού ΠΑΙ.Θ.Π.Α., όπως ισχύουν.»

(άρ. 16 παρ. 8 Ν. 4115/2013)

«8. Εισηγητής για όλα τα θέματα, που συζητούνται στο Δ.Σ., είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, εκτός των θεμάτων που επιθυμεί να εισηγηθεί ο ίδιος ο Πρόεδρος»

Η προκειμένη περίπτωση
Σύμφωνα με τα ανωτέρω για το νόμιμο του διορισμού απαιτούνται 2 προϋποθέσεις :

Απόφαση (Υ.Α. Υπ. Παιδείας) περί ορισμού του προσώπου του Δντος Συμβούλου και
Απόσπαση αυτού στον ΕΟΠΠΕΠ (όταν είναι δημόσιος υπάλληλος) που θα πρέπει να προηγείται του διορισμού (ή έστω να είναι ταυτόχρονος)
Στην προκειμένη περίπτωση όμως δεν έχει προηγηθεί η απόσπαση (και μάλιστα εξ όσων γνωρίζουμε δεν έχει καν ακόμη γίνει) και έτσι ελλείπει η μια από τις δύο προϋποθέσεις για την εγκυρότητα του διορισμού με αποτέλεσμα ο διορισμός να είναι, όχι απλώς άκυρος, αλλά ανυπόστατος. Το προφανές της ακυρότητος που καθιστά τον διορισμό ανυπόστατο προκύπτει από 2 στοιχεία :

Οι ίδιες οι Υπουργικές αποφάσεις που ρυθμίζουν τον διορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου [ Υ.Α. Αριθμ. 158993/Η/-16-12-2010 (Συνημμένο 5) και Υ.Α. Αριθμ. 21466/ΙΑ/ 14-2-2013 ΦΕΚ Β’ 424/25-2-2013) ] (Συνημμένο 6) ορίζουν ότι σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου ο διορισμός γίνεται μετά από απόσπαση. Με αυτό τον τρόπο είναι φανερό εξ αρχής ότι απαιτούνται 2 προϋποθέσεις για τον διορισμό δημοσίου υπαλλήλου στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στον ΕΟΠΠΕΠ, δηλ. (1) Υ.Α. περί διορισμού και (2) Απόσπαση και δεν είναι πιο εμφανής η μία προϋπόθεση από την άλλη. Εκτός κι’ αν δεχόταν κανείς ότι ο διορισμός θα ήταν απλώς άκυρος και όχι ανυπόστατος, ακόμη κι’ αν έλλειπαν και οι 2 προϋποθέσεις, πράγμα βέβαια νομικά αδιανόητο. Ομοίως όμως είναι ανυπόστατη η πράξη κι’ όταν ελλείπει έστω η μια από τις δύο (εξ ίσου εμφανείς) προϋποθέσεις.
Επιπλέον δε, και αυτή η ίδια η Υ.Α. περί διορισμού της μηνυομένης (Συνημμένο 1) που είναι δημόσιος υπάλληλος μνημονεύει ότι ο διορισμός δεν τελειούται με την ίδια διότι «2. Η θέση της ανωτέρω είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της αρ. 21466/ΙΑ/14-2-2013 (ΦΕΚ 424 Β’) απόφασης του Υπουργού ΠΑΙ.Θ.Π.Α. όπως ισχύουν» παραπέμποντας έτσι στις διατάξεις περί αποσπάσεως.
Αφού λείπει μια από τις 2 ουσιώδεις προϋποθέσεις για τον διορισμό, τότε δεν υπάρχει καν η εξωτερική επίφαση νομιμότητος, αφού η έλλειψη αυτή είναι προφανής (τόσο προφανής, όσο κι’ αν έλλειπε η απόφαση του υπουργού). Είναι προφανές ότι απαιτούνται και τα 2 στοιχεία (απόφαση υπουργού και απόσπαση) και ότι εάν ελλείπει οποιοδήποτε από τα 2 ο διορισμός είναι ασυντέλεστος δηλ. ανυπόστατος. Σύμφωνα με το διοικητικό δίκαιο, όταν ελλείπει και αυτή η εξωτερική επίφαση νονμιμότητος, τότε πρόκειται, όχι απλώς για άκυρη, αλλά για ανυπόστατη πράξη.

Ούτως ή άλλως όμως κ’ αν δεν είναι ανυπόστατος αλλά άκυρος ο διορισμός, αυτό δεν απαλλάσσει την μηνυομένη από καμμία ποινική ή άλλη ευθύνη, και μόνο για την ακυρότητα των αποφάσεων του Δ.Σ. έχει σημασία (βλ. κατωτέρω), αφού με ανυπόστατο το διορισμό είναι άκυρες και οι αποφάσεις του Δ.Σ. οπότε πλέον οι συνέπειες των παρανομιών της μηνυομένης θα αναδεικνύονται ως ασύλληπτες.

Δόλος

Η μηνυομένη γνώριζε τα νομικά ελαττώματα του διορισμού της και την ακυρότητα και παρ’ όλα αυτά ασκούσε και ασκεί διαρκώς τις αρμοδιότητες της θέσεώς της. Εμείς μάλιστα ως μέλη του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ καταθέσαμε στο Δ.Σ. (στο οποίο συμμετέχει και ο Διευθύνων Σύμβουλος κατ’ άρ. 16 παρ. 1 Ν. 4115/2013) καταγγελία τονίζοντας το άκυρο και ακόμη περισσότερο το ανυπόστατο του διορισμού της , χωρίς όμως η ίδια να νοιασθεί γι’ αυτό αφού συνέχισε κανονικά να ασκεί τις αρμοδιότητες της θέσεως.

Η ένταση του δόλου της και το αμετανόητο φαίνεται και από πονηρές ενέργειές της (για να μειώσει την ευθύνη της) όπως π.χ. το ότι αποφεύγει να κάνει εισηγήσεις προς το Δ.Σ. οι οποίες όμως είναι εκ του νόμου απαραίτητες για να είναι νόμιμες οι αποφάσεις του Δ.Σ. (βλ. άρ. 16 παρ. 8 Ν. 4115/2013 «8. Εισηγητής για όλα τα θέματα, που συζητούνται στο Δ.Σ., είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, εκτός των θεμάτων που επιθυμεί να εισηγηθεί ο ίδιος ο Πρόεδρος»).

Συνεπαγόμενη Ακυρότητα των αποφάσεων του Δ.Σ.

Η από την μηνυομένη παράνομη άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Συμβούλου του ΕΟΠΠΕΠ , εκτός του ότι συνιστά το ποινικό αδίκημα της αντιποίησης αρχής που είναι διαρκές και τελεί συνεχώς εν αυτοφώρω, προκαλεί και τεράστια ζημία στον ΕΟΠΠΕΠ και γενικότερα στην εικόνα της δημόσιας διοίκησης. Ιδίως δε, εν όψει του ότι ο διορισμός της ως Διευθύνουσας Συμβούλου δεν είναι απλώς παράνομος αλλά ανυπόστατος και του ότι ως εκ της ιδιότητός της αυτής συμμετέχει στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ (άρ. 16 παρ. 1 Ν. 4115/2013), αυτό έχει σαν συνέπεια να μην τυγχάνει εφαρμογής το άρ. 13 παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999) που ορίζει ότι «4. Η τυχόν κατά παράνομο τρόπο κτήση της ιδιότητας υπό την οποία κάποιος ορίζεται μέλος συλλογικού οργάνου δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της συγκρότησης του οργάνου», διότι ακριβώς στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται περί ανυποστάτου (και όχι απλώς ακύρου) διορισμού που συμπαρασύρει σε ακυρότητα όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. του οργανισμού με τεράστιας σημασίας θέματα. Ομοίως είναι ανυπόστατες και όχι απλώς άκυρες όλες οι αποφάσεις που λαμβάνει η μηνυομένη ως μονοπρόσωπο όργανο του ΕΟΠΠΕΠ δηλ. ως Διευθύνουσα Σύμβουλος.

Ε. — ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
Με τις ανωτέρω πράξεις της και την διαρκή άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Συμβούλου του ΕΟΠΠΕΠ η μηνυομένη διέπραξε και διαπράττει εν αυτοφώρω σωρεία αδικημάτων όπως π.χ. αντιποίηση αρχής (διαρκές έγκλημα συνεχώς εν αυτοφώρω), παράβαση καθήκοντος, απάτη (με την ψευδή υπεύθυνη δήλωση), απιστία (ως αιτία η ίδια ακυρότητος και ανυποστάτου όλων των πράξεών της ως Διεθύνουσας Συμβούλου και όλων των αποφάσεων του Δ.Σ. με τεράστια ζημία του οργανισμού, και οικονομική κατά περίπτωση, αλλά και εκ του κινδύνου αξιώσεων και αγωγών περί αποζημίωσης πολιτών θιγομένων από τις ακυρότητες αυτές κλπ.), και ομοίως απάτη προς την υπηρεσία της (Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών), εάν τυχόν από εκεί λαμβάνει μισθό κανονικά χωρίς να εργάζεται αφού πλέον εργάζεται (έστω και παρανόμως) στον ΕΟΠΠΕΠ ως Διευθύνουσα Σύμβουλος, κλπ.

ΣΤ. – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ
Η υπαγωγή των ανωτέρω πράξεων στα οικεία ποινικά αδικήματα που θα γίνει αρμοδίως από τον κ. Εισαγγελέα κλπ. θα αναδείξει την διάπραξη και διαρκών και εν αυτοφώρω αδικημάτων οπότε θα πρέπει να τηρηθεί η αυτόφωρη διαδικασία.


Πηγή : newsit.gr


Ζαχαριάδης: Αυτονόητο πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα φωνάξει ’φονιάδες των λαών Αμερικάνοι’ στο ΠολυτεχνείοΑντρόπιαστοι κοροϊδεύουν τον κόσμο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας.

Δεν έχει ξαναπεράσει στην Ελλάδα τέτοια τραγικά ανεύθυνη κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα.

Την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας παραμύθιαζε τον Τράμπ και την Αμερική ότι οι Αμερικάνοι είναι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ και της άθλιας κυβέρνησης της Ελλάδας, ο Κώστας Ζαχαριάδης  μιλώντας στον Focus Fm και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Βενιέρη,  είπε ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτονόητο ότι ο θα φωνάξουμε "φονιάδες των λαών Αμερικάνοι" στην πορεία για το Πολυτεχνείο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη γνώμη του για τη στάση των ΗΠΑ σε διάφορες περιοχές του κόσμου, όμως ο πρωθυπουργός της Ελλάδας θα πρέπει να κάνει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, ακόμα και αν δεν συμφωνεί μαζί τους.


Ο υψηλός αριθμός εισακτέων αρνητικός παράγοντας ποιότητας


Τα μέλη της Επιτροπής μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής θα ακούσουν την Πέμπτη και επίσημα τις απόψεις της Αρχής Πιστοποίησης της ποιότητας στα ΑΕΙ (ΑΔΙΠ) σχετικά με τα θέματα που αφορούν τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας, καθώς ζητήθηκε και επίσημη παρουσίαση της φετινή έκθεσης της που όμως δόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής και παρουσιάστηκε επίσημα ήδη από τις 4 Αυγούστου.

Για όσους δεν το κατάλαβαν το καλοκαίρι έτσι, οι διεθνείς αξιολογητές της ΑΔΙΠ προτείνουν: δίδακτρα στις μεταπτυχιακές σπουδές (που περιορίστηκαν δραστικά με τον τελευταίο νόμο του υπουργείου Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση), προπτυχιακά προγράμματα στα αγγλικά και ενίσχυση της έρευνας. Στο 100% των εκθέσεων, ως αρνητικό στοιχείο για τη εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΙ ο υψηλός αριθμός εισακτέων!

Παράλληλα η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΙ ώστε να αντιστοιχηθούν με τα υπόλοιπα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης του ευρωπαϊκού χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης, είναι το επόμενο βήμα για τη ΑΔΙΠ.

Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι της Αρχής στην έκθεση τους, εάν δεν πιστοποιηθούν τα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ της χώρας θα υπάρξουν προβλήματα κατά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ή τη χορήγηση άδειας εργασίας για ορισμένες κατηγορίες προσωπικού, καθώς σε ορισμένες χώρες του εξωτερικού η κατοχή πιστοποιημένου τίτλου σπουδών αποτελεί προαπαιτούμενο για τη χορήγηση της σχετικής άδειας. Συνολικά πρέπει να πιστοποιηθούν 450 προγράμματα σπουδών σε όλα τα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας.

Πάντως ως το 2020 όπου οι ακαδημαϊκοί τίτλοι των αποφοίτων των ευρωπαϊκών ΑΕΙ θα αναγνωρίζονται αυτόματα, η ΑΔΙΠ σημειώνει πως θα υποστηρίζει διαρκώς τα Ιδρύματα της χώρας, παρέχοντάς τους, μέσω της πιστοποίησης, όλα τα αναγκαία εφόδια.

Όπως είναι γνωστό, η έκθεση της ΑΔΙΠ αναφέρει ότι από τις εξωτερικές αξιολογήσεις 22 ανώτατων Ιδρυμάτων χώρας, το 13,6% αξιολογήθηκαν ως «άξια θετικής μνείας», το 72,8% έλαβε «θετική αξιολόγηση», το 13,6% «μερικώς θετική», ενώ δεν υπήρξε αρνητική αξιολόγηση.

Στο 86% η «αρνητική» βαθμολογία για διεθνοποίηση των ΑΕΙ

Στο 86% των εκθέσεων, συστήνεται η ενίσχυση της κινητικότητας και της διεθνοποίησης και ενώ, στο 71%, γίνονται συστάσεις να ανακοινώνεται δημόσια ο στρατηγικός σχεδιασμός εντός του Ιδρύματος. Στο ίδιο ποσοστό, προτείνεται η ενίσχυση της στρατηγικής της έρευνας, ενώ, στο 67%, προτείνεται η βελτίωση της οργάνωσης και συστηματοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος. Σε ποσοστό 48%, αναφέρεται η ύπαρξη θεσμικών προβλημάτων με το υπουργείο Παιδείας.

Επίσης, προτείνεται η ενίσχυση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας (62%), η ενίσχυση των ερευνητών (48%) καθώς και η αξιοποίηση και ενίσχυση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής στρατηγικής (48%). Επιπρόσθετα, υποδεικνύεται η προσφορά προγραμμάτων σπουδών (ΠΣ) και η παροχή υπηρεσιών στην αγγλική γλώσσα (43%), ενώ, στο 38%, προτείνεται η περαιτέρω επιδίωξη της καινοτομίας και της αριστείας στην έρευνα. Στο 33% των εκθέσεων συστήνεται η βελτίωση και η συντήρηση των κτιριακών υποδομών του Ιδρύματος. Σε ποσοστό 24%, προτείνεται η βελτίωση της καθοδήγησης (mentoring) των φοιτητών και του προσωπικού και, σε ποσοστό 19%, υποδεικνύονται η διαχείριση των ανενεργών φοιτητών και η ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών.

Στο σύνολο των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης, επισημαίνεται ότι ο υψηλός αριθμός εισαγόμενων φοιτητών, επιδρά αρνητικά στη λειτουργία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, ενώ και το ζήτημα των περικοπών, των ελλείψεων και των προβλημάτων στη χρηματοδότηση εμφανίζεται ως αρνητικό, σε ποσοστό 67% των εκθέσεων. Οι ελλείψεις διδακτικού προσωπικού και ο παρατεταμένος χρόνος αποφοίτησης κρίνονται αρνητικά, σε ποσοστό 57% και 52% αντίστοιχα.

Επιπλέον, εντοπίζονται αδυναμίες στην παρακολούθηση και διασφάλιση της συστηματικής φοίτησης στα ΠΠΣ (33%), καθώς και απουσία ενός πλαισίου προσδιορισμού προαπαιτούμενων μαθημάτων στα (29%). Στο ίδιο ποσοστό (29%), αναφέρεται αρνητικά το χαμηλό ποσοστό φοιτητών που παρακολουθεί τα μαθήματα των προπτυχιακώ σπουδών. ενώ, σε ποσοστό 24%, καταγράφεται η υψηλή αναλογία φοιτητών/διδακτικού προσωπικού.

Προβλήματα παρατηρούνται ακόμη στα κριτήρια επιλογής του περιεχομένου και στην οργάνωση των προσφερόμενων μαθημάτων (περιορισμένη συνάφεια, συνοχή, επικαλύψεις, έλλειψη βασικών μαθημάτων κορμού κ.ά.) αλλά και στην αξιολόγηση των φοιτητών (24%). Επιπρόσθετα, ως αρνητικά σημεία αναφέρονται η μη ισόρροπη ανάπτυξη και η ετερογένεια του διδακτικού προσωπικού των ΠΠΣ (19%) καθώς και ο μεγάλος φόρτος εργασίας των διδασκόντων (14%). Τέλος, στο ίδιο ποσοστό των εκθέσεων (14%), κρίνονται αρνητικά η έλλειψη διοικητικού προσωπικού για την υποστήριξη της λειτουργίας των ΠΠΣ, η απουσία μίας τυποποιημένης διαδικασίας για τον ανασχεδιασμό και την επικαιροποίηση των προγραμμάτων, η ανεπάρκεια των υλικοτεχνικών υποδομών αλλά και η έλλειψη δομών για την παρακολούθηση των αποφοίτων των ΠΠΣ.

Ποιότητα προπτυχιακών προγραμμάτων

Η εκτίμηση των γενικών χαρακτηριστικών και της ποιότητας των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών είναι θετική στο 67% των εκθέσεων. Ωστόσο, ο κρατικός παρεμβατισμός στη λειτουργία των ΑΕΙ λειτουργεί ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη και αναμόρφωση τους. Επίσης, επισημαίνεται ως αρνητικό το γεγονός ότι το Ίδρυμα λειτουργεί συχνά ως εξεταστικό κέντρο και όχι ως κέντρο οργανωμένης ακαδημαϊκής μάθησης για τους φοιτητές του.

Συστήνεται: Λήψη μέτρων για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της συστηματικής φοίτησης στα προγράμματα σπουδών, προώθηση μεγαλύτερης οργανωτικής αυτονομίας των Ιδρυμάτων, μέσα από συμφωνία κράτους- ΑΕΙ για θεσμικά θέματα που εμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία των προγραμμάτων , ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προσέλκυση εξωτερικών πηγών χρηματοδότησης τους (π.χ. από τοπικούς φορείς, βιομηχανία, κ.ά)
Πάντως, όπως αναφέρεται στην έκθεση, η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στις χώρες με υψηλά ποσοστά ανεργίας, εάν ληφθεί υπόψη η ηλικιακή ομάδα των νέων 25-34 ετών. Στην Ελλάδα υπήρξε μια κορύφωση κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, με τα ποσοστά ανεργίας να ανέρχονται σε 32,5% το 2014 και σε 30,2% για το 2015.

Ακόμη

 • Στην Ελλάδα, το 53,5 % των φοιτητών εμφανίζει καθυστέρηση στον χρόνο αποφοίτησης, ενώ 46,5% αποφοιτούν στον κανονικό χρόνο σπουδών.
 • Η Ελλάδα, το 2015, είχε υπερκαλύψει τον ευρωπαϊκό στόχο ολοκλήρωσης ανώτατης εκπαίδευσης στην ηλικιακή ομάδα 30-34 ετών κατά 2,7% (ως ευρωπαϊκός στόχος για το 2020 τίθεται το 40%, ενώ η ελληνική επίδοση για το 2015 είναι 42,7%).
 • Η Ελλάδα ακολουθεί τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην προτίμηση του αντικειμένου σπουδών, με σειρά προτίμησης τις κοινωνικές επιστήμες και τις επιστήμες των μηχανικών.
 • Η αναλογία φοιτητών/διδασκόντων1 είναι πολύ υψηλή στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρουσιάζοντας απόκλιση κατά 28,9%. Η Ελλάδα έρχεται δεύτερη μετά την Κροατία σε δυσμενή αναλογία.
 • Ο αριθμός του διδακτικού προσωπικού κατά φύλο στην ανώτατη εκπαίδευση εμφανίζει υπεροχή των ανδρών κατά 8% για τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ για την Ελλάδα 17%.
 • Σε σύγκριση αμοιβών μεταξύ αποφοίτων δευτεροβάθμιας και ανώτατης εκπαίδευσης, η Ελλάδα (+37%) βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (+52%) και κάτω από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ (+55%).
 • Το ποσοστό ανεργίας κατά το 2015 στους αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης (ηλικιακή ομάδα 24-34) στις χώρες του ΟΟΣΑ εμφανίζει συνολικά πτωτική τάση από 7,5% σε 6,9%, σε σχέση με το 2014. Για την Ελλάδα, το ποσοστό μειώθηκε από 32,5% στο 30,2% αντίστοιχα.
 • Η δημόσια χρηματοδότηση των ΑΕΙ στην Ελλάδα, από το 2015 στο 2016, καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση (-16%) μεταξύ 24 ευρωπαϊκών χωρών, ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζει η Τουρκία (+27%). Τα ποσοστά αυτά συσχετίζονται και με μείωση ή αύξηση του φοιτητικού πληθυσμού. Η Ελλάδα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των ετών 2008-2015 (-60%), δεδομένης της αύξησης του φοιτητικού πληθυσμού της (>15%).
 • Η Ελλάδα δεν συμμετείχε με δεδομένα στη μέτρηση των δεικτών για την επίτευξη των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών στόχων, παρά μόνο στη μέτρηση του στόχου «υποεκπροσωπούμενες ομάδες».
 • Τα ποσοστά απασχόλησης των αποφοίτων ΑΕΙ στην Ελλάδα, για τους τρεις κύκλους σπουδών αντίστοιχα, είναι τα εξής: 67% με προπτυχιακό, 79% με μεταπτυχιακό και 91% με διδακτορικό τίτλο.
 • Κορυφαίο ζήτημα της λειτουργίας των ευρωπαϊκών ΑΕΙ είναι η αυτονομία . Η Ελλάδα δεν παρέχει επικαιροποιημένα δεδομένα, αλλά σε έρευνα του 2011 εμφανίζεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ 29 ευρωπαϊκών χωρών.
 • Η διακυβέρνηση των ΑΕΙ στην Ευρώπη περιβάλλεται από τους κατάλληλους θεσμούς και όργανα, ώστε να εξασφαλίζονται ταυτόχρονα η αυτονομία, η λογοδοσία και η αποτελεσματικότητά τους.
 • Τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και οι διεθνείς κατατάξεις αποτελούν τα πιο σημαντικά εργαλεία για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη συγκρισιμότητα των ΑΕΙ. Αποσαφηνίζονται η έννοια και το περιεχόμενο αυτών των εργαλείων και παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά παραδείγματα ή περιπτώσεις.
 • Το νέο μαθησιακό μοντέλο, το οποίο προτείνεται από τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και εφαρμόζεται, πλέον, από τα ευρωπαϊκά ΑΕΙ, είναι η φοιτητοκεντρική μάθηση και η δόμηση προγραμμάτων σπουδών με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα. Παρουσιάζονται καλές πρακτικές και παραδείγματα.

Αρνητικοί παράγοντες

Στο σύνολο των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης, επισημαίνεται ότι ο υψηλός αριθμός εισαγόμενων φοιτητών, επιδρά αρνητικά στη λειτουργία των ΑΕΙ ενώ και το ζήτημα των περικοπών, των ελλείψεων και των προβλημάτων στη χρηματοδότηση εμφανίζεται ως αρνητικό, σε ποσοστό 67% των εκθέσεων. Οι ελλείψεις διδακτικού προσωπικού και ο παρατεταμένος χρόνος αποφοίτησης κρίνονται αρνητικά, σε ποσοστό 57% και 52% αντίστοιχα. Επιπλέον, εντοπίζονται αδυναμίες στην παρακολούθηση και διασφάλιση της συστηματικής φοίτησης στα προγράμματα σπουδών (33%), καθώς και απουσία ενός πλαισίου προσδιορισμού προαπαιτούμενων μαθημάτων (29%). Στο ίδιο ποσοστό (29%), αναφέρεται αρνητικά το χαμηλό ποσοστό φοιτητών που παρακολουθεί τα μαθήματα των ΠΠΣ, ενώ, σε ποσοστό 24%, καταγράφεται η υψηλή αναλογία φοιτητών/διδακτικού προσωπικού.

Σε ποσοστό 48% των εκθέσεων για τις μεταπτυχιακές σπουδές, ως βασικό αρνητικό σημείο καταγράφεται η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού στην ανάπτυξη τους με αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων ανομοιογένειας. Προτείνεται να εξεταστεί το ενδεχόμενο εισαγωγής διδάκτρων, όπου αυτό δεν προβλέπεται.

Μάρνυ Παπαματθαίου


Ντοκιμαντέρ για το «σχέδιο δολοφονίας του Καραμανλή» στο κανάλι της Ρωσίας Russia-24Ντοκιμαντέρ στο οποίο αποκαλύπτεται σχέδιο δολοφονίας του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, πρόβαλε το κρατικό κανάλι της Ρωσίας Russia-24.

Το ντοκιμαντέρ της Ρώσικης τηλεόρασης υποστηρίζει πως το 2009 η ρωσική FSB αποκάλυψε συνομιλία πρακτόρων της CIA για την δολοφονία του πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συμμετείχαν τουλάχιστον επτά τρομοκρατικές ομάδες, τρεις από τις οποίες ειδικεύονταν σε κλοπές και απαγωγές εύπορων επιχειρηματιών, ενώ οι άλλες τέσσερις ήταν υπεύθυνες για την οργάνωση του χάους των δρόμων.

Σοκαριστικό ατύχημα στην πρεμιέρα του ΝΒΑΗ πρεμιέρα του ΝΒΑ ανάμεσα στους Καβαλίερς και τους Σέλτικς δεν ξεκίνησε καλά για τον  Γκόρντον Χέιγουαρντ που στην προσπάθειά του να σκοράρει έπεσε άτσαλα και έσπασε τον αστράγαλό.

Ο άτυχος φόργουορντ των Σέλτικς διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου δυστυχώς η διάγνωση ήταν αυτό που όλοι φοβόντουσαν και αυτό που άλλωστε φαινόταν από τις φωτογραφίες. 

Ο Χέιγουαρντ έσπασε τον αριστερό του αστράγαλο και χειρουργήθηκε άμεσα.
Μπάχαλο με το πρόγραμμα της Β’ ΛυκείουΑλαλούμ προκαλεί το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β’ Λυκείου που «μαγειρεύει» το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με σκοπό να το εφαρμόσει την επόμενη σχολική χρονιά με θεσμοθέτηση από το υπουργείο Παιδείας.

Την ίδια ώρα το ΙΕΠ χαρακτηρίζει «κενό» τη μείωση ωρών στη Βιολογία του Γυμνασίου (επί υπουργίας Νίκου Φίλη), την οποία μάλιστα εισηγήθηκε το Ινστιτούτο στην ηγεσία, και αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι για το «κόψιμο» ωρών στο Γυμνάσιο θα καλυφθεί το κενό στο… Λύκειο με επιπλέον ώρες!

Ο «Ε.Τ.» παρουσιάζει το προσχέδιο του ΙΕΠ για το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β’ Λυκείου που θα ισχύσει σύμφωνα με τις επιστημονικές ενώσεις, με τα μαθήματα κορμού αλλά και τα επιλογής που θα διδάσκονται οι μαθητές. Την ίδια ώρα το υπουργείο Παιδείας έχει παρατήσει την επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος και κρατάει κλειστά τα χαρτιά του σχετικά με τη θεσμοθέτηση του Νέου Λυκείου με υπογραφή Γαβρόγλου, που τόσο είχε διαφημιστεί τους προηγούμενους μήνες.

Σύμφωνα με τις προτάσεις του ΙΕΠ, επτά θα είναι τα βασικά μαθήματα που θα διδαχθούν την επόμενη χρονιά (σ.σ.: αν προχωρήσει ο σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας). Από τα υποχρεωτικά μαθήματα απουσιάζουν τα Αρχαία, ενώ υπάρχει στο πρόγραμμα το «νέο» μάθημα «Ερευνητικά Προβλήματα Φυσικών Επιστημών», που αφορά, σύμφωνα με το ΙΕΠ, την «παραδειγματική και την εργαστηριακή διάσταση των Φυσικών Επιστημών στη σύγχρονη εποχή», χωρίς να είναι γνωστό αν θα αφορά το σύνολο των φυσικών επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιολογία). Ολα τα υποχρεωτικά μαθήματα θα διδάσκονται τέσσερις ώρες, πλην των Θρησκευτικών, της Γυμναστικής και των Δημιουργικών Δραστηριοτήτων που θα διδάσκονται δύο ώρες εβδομαδιαίως.


Οι μαθητές της Β’ Λυκείου, εκτός από τα επτά υποχρεωτικά μαθήματα, θα επιλέγουν και τρία ακόμα μαθήματα από τα δέκα συνολικά που παρέχονται στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα. Ανάμεσά τους τα Αρχαία, η Φυσική, τα Μαθηματικά, η Πληροφορική. Αυτό όμως που έχει «εξοργίσει» τις επιστημονικές ενώσεις είναι η σύμπτυξη των μαθημάτων Χημεία και Βιολογία, τα οποία, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα αντικείμενα, δεν θα διδάσκονται τέσσερις ώρες αλλά δύο το καθένα ξεχωριστά. Εντύπωση προκαλεί η προσθήκη μαθήματος από τα ΕΠΑΛ στα επιλεγόμενα μαθήματα.

Πηγές του υπουργείου Παιδείας σημειώνουν στον «Ε.Τ.» σχετικά με την απόφαση σύμπτυξης αυτών των μαθημάτων ότι διατηρούν την αυτοδυναμία τους και σε επίπεδο εξετάσεων θα εξετάζονται την ίδια μέρα στο ίδιο διαγώνισμα, αλλά τα ερωτήματα θα είναι χωρισμένα ισόποσα για το κάθε μάθημα. Στελέχη του υπουργείου διαψεύδουν οποιαδήποτε διάθεση υποβάθμισης του μαθήματος, χωρίς όμως να πείθουν για τις προθέσεις τους τις επιστημονικές ενώσεις, οι οποίες βρίσκονται στα «κάγκελα» με τις αλλαγές που προωθούνται.

«Η Χημεία και η Βιολογία είναι αντικείμενα με εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Φτιάχνουν ένα υβρίδιο χωρίς να γνωρίζουμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα», σημειώνει στον «Ε.Τ.» η Φιλλένια Σιδέρη από την Ενωση Ελλήνων Χημικών.

Δώρο στα φροντιστήρια

Δριμείες κατηγορίες ότι ενισχύουν τη φροντιστηριοποίηση στο Λύκειο δέχεται η ηγεσία του ΙΕΠ, καθώς, σύμφωνα με τις επιστημονικές ενώσεις, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Γεράσιμος Κουζέλης σημείωσε ότι οι μαθητές της Β’ Λυκείου, άσχετα με την κατεύθυνση που επιθυμούν, δεν χρειάζεται να επιλέξουν τα ίδια μαθήματα στη Β’ και τη Γ’ Λυκείου.

Ενδεικτικά, αν κάποιος μαθητής επιθυμεί να εισαχθεί στην Ιατρική Αθηνών, δεν είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ήδη από τη Β’ Λυκείου τα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικά θα εξεταστεί στη Γ’ Λυκείου, δηλαδή Ελληνική Γλώσσα, Φυσική και Χημεία/Βιολογία. Οι επιστημονικές ενώσεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς υποστηρίζουν ότι οι μαθητές θα επιλέγουν τα πιο «εύκολα» μαθήματα, όπως για παράδειγμα ξένη γλώσσα και κοινωνικές επιστήμες, για τη διδασκαλία τους στο σχολείο, με τα φροντιστήρια να αναλαμβάνουν και πάλι το βάρος της μόρφωσής τους και της προετοιμασίας τους για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Από την πλευρά του το ΙΕΠ, το οποίο αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα οποιοδήποτε σχέδιο ωρολογίου προγράμματος για τη Β’ Λυκείου που θα ισχύσει από την επόμενη χρονιά, ισχυρίζεται ότι οι φυσικές επιστήμες αναβαθμίζονται. Για τους μαθητές και τις μαθήτριες που επιθυμούν να ασχοληθούν με τα αντικείμενα των φυσικών επιστημών οι ώρες των μαθημάτων είναι επαρκείς (περισσότερες από τις προσφερόμενες σήμερα) και συνολικά αξίζει να επισημανθεί ότι δίνεται έμφαση στα μαθήματα της περιοχής STEM, δηλαδή στα αντικείμενα των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών και των νέων τεχνολογιών. «Στο Πρόγραμμα Σπουδών της Β’ και της Γ’ Λυκείου έχουν προβλεφθεί τετράωρα (Β’ Λυκείου) και εξάωρα (Γ’ Λυκείου) μαθήματα εμβάθυνσης στα αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του.


ΕΛΠΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
Ελεύθερος Τύπος


MI5: Η Μ. Βρετανία μπροστά στη μεγαλύτερη τρομοκρατική απειλή που αντιμετώπισε ποτέΣε μια σπάνια δημόσια ομιλία του ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Μ. Βρετανίας Αντριου Πάρκερ προειδοποίησε ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά στη σοβαρότερη τρομοκρατική απειλή που αντιμετώπισε ποτέ. Οπως είπε χαρακτηριστικά, οι επιθέσεις από ισλαμιστές τρομοκράτες είναι σχεδόν αναπόφευκτες, ενώ αποκάλυψε ότι έχουν αποτραπεί 20 χτυπήματα σε 4 χρόνια και εφτά τους τελευταίους εφτά μήνες.

Χρησιμοποιώντας δραματικούς τόνους στην ομιλία του, είπε ότι αυτή είναι η χειρότερη απειλή που έχει δει στην 34χρονη καριέρα του και εξήγησε ότι οι δράστες μπορεί να είναι όλων των ηλικιών και χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς το μόνο που τους ενώνει είναι το τοξικό μίσος των τζιχαντιστών.

Ιδιαίτερα προσεκτικός ήταν όταν αναφέρθηκε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι έχουν ηθική ευθύνη να βοηθήσουν πιο πολύ στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας.Αναστασία Αμοιρίδου
Πηγή: Guardian, dailythess


Εννιάχρονη πέθανε όταν η 150 κιλών θεία της... κάθισε πάνω τηςΗ 64χρονη Βερόνικα Γκριν Πόσεϊ συνελήφθη από τις Αρχές και κατηγορείται για ανθρωποκτονία καθώς και κακοποίηση ανηλίκου. Η ίδια δήλωσε στους αστυνομικούς, ότι η 9χρονη ήταν «εκτός ελέγχου» και κάθισε πάνω της για να την συνετίσει.

Σύμφωνα με την ίδια, όταν συνειδητοποίησε ότι το κορίτσι δεν μπορούσε να αναπνεύσει, προσπάθησε να της κάνει ανάνηψη και κάλεσε, αμέσως, ασθενοφόρο.

Το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 

Και οι γονείς του παιδιού κατηγορούνται για παραμέληση ανηλίκου καθώς, όπως ισχυρίστηκε η 64χρονη, η μητέρα της 9χρονης την φώναξε στο σπίτι για να την βοηθήσει να πειθαρχήσει το παιδί. Μάλιστα, η Βερόνικα σημείωσε πως και η μητέρα την χτυπούσε με μια μεταλλική βέργα.

Η οικογένεια, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε ιστορικό παιδικής κακοποίησης.Πηγή: cnn.gr


Τι αλλαγές φέρνει στις φυλακές ο νέος σωφρονιστικός κώδικαςΣε περισσότερα από 80 άρθρα, το υπουργείο Δικαιοσύνης επιχειρεί να αλλάξει τον χάρτη των συνθηκών κράτησης στις φυλακές της χώρας, ώστε το νέο μοντέλο να είναι απόλυτα συμβατό με το πλέγμα των διατάξεων της ΕΣΔΑ και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Με το σχέδιο νόμου επιχειρείται:

να αναθεωρηθεί πλήρως η εισαγωγή των νέων κρατουμένων στα σωφρονιστικά καταστήματα, με μία διαδικασία η οποία θα διαρκεί 7 ημέρες, ώστε να ενημερώνεται ο κρατούμενος για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα της ζωής του.

να καθοριστούν  με ακρίβεια οι προδιαγραφές και οι διαστάσεις των χώρων ατομικής και ομαδικής κράτησης και ο ελάχιστος προσωπικός χώρος που πρέπει να αναλογεί σε κάθε κρατούμενο.

να θεσμοθετηθεί η αξίωση των κρατουμένων για αποζημίωσή τους από το Κράτος σε περίπτωση μη τήρησης των νόμιμων προδιαγραφών κράτησης ως προς τον διαθέσιμο προσωπικό χώρο σε συνδυασμό με τις λοιπές συνθήκες διαβίωσης. Στην περίπτωση αυτή ο κρατούμενος μπορεί να ζητήσει, μετά την αποφυλάκισή του και εντός έξι μηνών από αυτήν, αποζημίωση με αίτηση του στο δικαστήριο.

να ρυθμιστούν θέματα υγειονομικής περίθαλψης και μεταγωγών κρατουμένων, ανάλογα με το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν.

Ο νέος κώδικας προβλέπει ακόμη νέα δεδομένα στην επικοινωνία των κρατουμένων, δημιουργώντας την πρόβλεψη για τέσσερα διαφορετικά είδη επισκεπτηρίων (κλειστών, ειδικών, ανοικτών και ελεύθερων), ανάλογα με την ιδιότητα και τη σχέση των επισκεπτών με τους κρατουμένους.

Τα επισκεπτήρια μεταξύ συζύγων ή συντρόφων με σύμφωνο συμβίωσης (ελεύθερα) διαχωρίζονται από τα επισκεπτήρια μεταξύ των συγγενών πρώτου βαθμού (ειδικά ή, όταν τα τέκνα είναι ανήλικα, ανοικτά) και προβλέπονται για την ενίσχυση της οικογενειακής ζωής των καταδίκων που δεν λαμβάνουν τακτικές άδειες).

Ακόμη, ο κύκλος των επισκεπτών που δικαιούνται να δέχονται οι κρατούμενοι διευρύνεται σε όλους τους συγγενείς και διευκολύνεται η χορήγηση αδειών επίσκεψης σε άλλα, μη συγγενικά πρόσωπα, ενώ προβλέπεται και η επικοινωνία με τηλεδιάσκεψη, όταν δεν είναι εφικτή η εκ του σύνεγγυς επαφή.Ιωάννα Μάνδρου
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ


Ολοκληρωτική ήττα του ISIS στη ΡάκαΤην πλήρη απελευθέρωση της Ράκα ανακοίνωσε, μετά από μήνες μαχών, η συμμαχία κούρδων και αράβων μαχητών που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ελεύθερη από τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους είναι πλέον, μετά από περίπου πέντε μήνες πολιορκίας, ολόκληρη η Ράκα, η άτυπη πρωτεύουσα των τρομοκρατών στη Συρία.

Την απελευθέρωση της πόλης ανακοίνωσε η συμμαχία κούρδων και αράβων μαχητών (SDF) που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και επιβεβαιώθηκε από το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, μία μη κυβερνητική οργάνωση που ενημερώνεται από ακτιβιστές.

Οι οδομαχίες έχουν πλέον λήξει, όμως οι μαχητές του SDF, συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν κρυμμένους τζιχαντιστές και για την αποναρκοθέτηση ορισμένων περιοχών.

Η πτώση της Ράκα αποτελεί μία στρατηγικά αλλά και συμβολικά σημαντική νίκη εναντίον του ISIS, το οποίο έχει πλέον χάσει το μεγαλύτερο μέρος των εδαφών που είχε θέσει υπό τον έλεγχό του στη Συρία και στο γειτονικό Ιράκ από το 2014. Το καλοκαίρι οι τζιχαντιστές έχασαν την πολυτιμότερη κτήση τους, την πόλη της Μοσούλης στο βόρειο Ιράκ.

Το ISIS είχε χρησιμοποιήσει τη Ράκα για τη διοργάνωση πανηγυρικών παρελάσεων όταν γιόρταζε τις μεγάλες νίκες του το καλοκαίρι του 2014.

Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters ανέφεραν ότι οι κούρδοι και άραβες μαχητές έχουν υψώσει τα λάβαρά τους σε διάφορα σημεία της Ράκα.

Ανάμεσα στις σημαίες που κυματίζουν φαίνεται ιδιαίτερα η σημαία του YPG, της κουρδικής ένοπλης ομάδας που έχει προκαλέσει μεγάλες τριβές ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Τουρκία, καθώς εξοπλίζεται από την Ουάσιγκτον μολονότι λογίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση από την Άγκυρα.


Πηγή: skai.gr


Συναγερμός με τα Wi-Fi: Κενό ασφαλείας αφήνει εκτεθειμένες όλες τις ασύρματες συνδέσειςΟι ειδικοί θεωρούν ότι η πλειονότητα των συνδέσεων, που χρησιμοποιούν το ευρέως διαδεδομένο πρωτόκολλο ασφάλειας WPA2, κινδυνεύουν να παραβιασθούν

Οι ασύρματες συνδέσεις των οικιακών και επαγγελματικών δικτύων Wi-Fi σε όλο τον κόσμο είναι εκτεθειμένες σε παραβιάσεις από χάκερ εξαιτίας ενός κενού ασφαλείας, με την ονομασία «Κρακ» (Krack), το οποίο ανακαλύφθηκε μόλις τώρα από βέλγους ειδικούς, οι οποίοι «έσπασαν» την προστασία του πρωτοκόλλου WPA2.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι η πλειονότητα των συνδέσεων, που χρησιμοποιούν το ευρέως διαδεδομένο πρωτόκολλο ασφάλειας WPA2, κινδυνεύουν να παραβιασθούν, έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί, σύμφωνα με το BBC και τη «Γκάρντιαν».


Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα μεγάλος για όλα τα λειτουργικά συστήματα: Android (ιδίως την έκδοση 6.0 Marshmallow), Linux, Apple iOS, Windows κ.α. Εκπρόσωπος της Google δήλωσε: «Είμαστε ενήμεροι για το ζήτημα και θα προστατεύουμε όποιες συσκευές επηρεασθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες». Η αμερικανική ομάδα κυβερνο-ασφάλειας CERT (Computer Emergence Readiness Team) εξέδωσε σχετική προειδοποίηση.

Για να είναι επιτυχής η κυβερνο-επίθεση, σύμφωνα με τον ερευνητή Μάθι Βανχόεφ του Καθολικού Πανεπιστημίου της Λέουβεν, ο χάκερ πρέπει πάντως να βρίσκεται κοντά στη συσκευή-στόχο και όχι σε απόσταση. Συνεπώς δεν είναι κάθε χρήστης ευάλωτος από απομακρυσμένες επιθέσεις μέσω διαδικτύου.

Όπως είπε ο Βανχόεφ, «οι επιτιθέμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη νέα τεχνική επίθεσης για να διαβάσουν πληροφορίες που έως τώρα θεωρούνταν ότι ήσαν ασφαλείς λόγω κρυπτογράφησης. Θα μπορούσαν έτσι να υποκλέψουν ευαίσθητα δεδομένα, όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών, μηνύματα e-mail, φωτογραφίες κ.α.».

Ακόμη, ο χάκερ θα μπορούσε πλέον να εισάγει κακόβουλο λογισμικό στο ασύρματο δίκτυο. Από την άλλη, οι συνδέσεις μέσω ασφαλών ιστοτόπων (που εμφανίζουν το εικονίδιο της κλειδαριάς στο στη διαδικτυακή διεύθυνση), καθώς και των εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN) θεωρούνται ακόμη ασφαλείς.


Πηγή : protothema.gr


Η μαφία των πλαστών εγγράφων έβγαλε 45άρι σε κατάληψη στο Κέντρο!


Βγήκε… 45άρι πιστόλι στην Αθήνα με στόχο του ενοίκους κατάληψης κτιρίου και αφορμή τη συμπλοκή ανάμεσα σε πωλητές πλαστών εγγράφων και «πελάτες», έπειτα από διαφωνία για το αντίτιμο!

Οι ένοικοι της κατάληψης επιχείρησαν να προστατεύσουν τα θύματα της διένεξης, δημιουργώντας κλοιό ασφαλείας γύρω τους, όταν άκουσαν τις σφαίρες να… σφυρίζουν δίπλα τους. Το σοβαρό περιστατικό με τις ευθείες βολές εναντίον του σχολικού κτιρίου υπό κατάληψη και τους τρεις τραυματίες από τη Συρία, που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρια και σιδερολοστούς, ανέδειξε την επικίνδυνη πτυχή των έκνομων ενεργειών που εξελίσσονται γύρω από τις καταλήψεις, από τις οποίες οι επίδοξοι πλαστογράφοι, διακινητές ναρκωτικών και λαθραίων τσιγάρων αναζητούν την «πελατεία» τους…

Το επικίνδυνο επεισόδιο εξελίχθηκε στις 15.10 το μεσημέρι της 4ης Οκτωβρίου στη συμβολή των οδών Σουρμελή και Αχαρνών στο κέντρο της Αθήνας. Τέσσερα άτομα, τα οποία, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ήταν κατασκευαστές και προμηθευτές πλαστών ελληνικών ταυτοτήτων, συναντήθηκαν με τους δύο αγοραστές, «πατέρα και γιο», πιθανόν από τη Συρία, προκειμένου να τους δώσουν δύο πλαστές ελληνικές ταυτότητες. Η συζήτηση της αγοραπωλησίας εξελίχθηκε σε φραστικό διαπληκτισμό, έντονη διαμάχη και λίγο αργότερα σε σφοδρή συμπλοκή ανάμεσα σε «πωλητές» και «αγοραστές».

Τα δύο άτομα που ήθελαν να παραλάβουν τα πλαστά ελληνικά έγγραφα καταδιώχθηκαν από τους πλαστογράφους και επιχείρησαν να βρουν καταφύγιο στην κοντινή κατάληψη προσφύγων και μεταναστών, σε εγκαταλελειμμένο σχολείο της περιοχής. Αρχισαν να τρέχουν προς το κτίριο φωνάζοντας φράσεις βοήθειας στη συριακή γλώσσα, προκειμένου να καταφέρουν να μπουν στο εσωτερικό του.

Τρεις τραυματίες έξω από κατάληψη όπου διαμένουν πρόσφυγες

Αντίθετα, ένοικοι της κατάληψης βγήκαν από το κτίριο και επιχείρησαν να προστατεύσουν τους δύο «κυνηγημένους» μετανάστες από τις άγριες διαθέσεις των «πλαστογράφων» που τους καταδίωκαν. Εν τω μεταξύ, οι αρχικοί τέσσερις προμηθευτές των πλαστών ταυτοτήτων είχαν γίνει αίφνης… 15 και έφθασαν έξω από το κτίριο της κατάληψης.

Ακολούθησαν συμπλοκές με αιχμηρά αντικείμενα, μαχαίρια και σιδερολοστούς. Την ώρα που εξελίσσονταν τα επεισόδια, από την πλευρά των διακινητών πλαστών εγγράφων, ένας από αυτούς έβγαλε πιστόλι των 0,45 χιλιοστών και πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές σε… ευθεία βολή προς το κτίριο της κατάληψης. Ευτυχώς τα βλήματα του ισχυρού πιστολιού χειρός δεν τραυμάτισαν κάποιον και κατέληξαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο γυναίκας.

Μετά το σοβαρό περιστατικό, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο κάλυκες από το 45άρι πιστόλι και τους μετέφεραν στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί από τις βαλλιστικές εξετάσεις αν έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλη έκνομη ενέργεια. Την ίδια ώρα, κάτοικος της περιοχής βρήκε και παρέδωσε τις δύο πλαστές ταυτότητες που είχαν πετάξει οι δράστες κατά την προσπάθεια διαφυγής τους.

Η αστυνομική έρευνα σε αυτό το πλαίσιο επιχειρεί να διαπιστώσει αν τα στοιχεία των ταυτοτήτων ανήκουν σε υπαρκτά πρόσωπα και κατά δεύτερον αν είχαν δηλώσει κάποια απώλειά τους, όπως και αν αυτά τα δελτία ταυτότητας είχαν κατασκευαστεί εξ υπαρχής με πραγματικά στοιχεία ταυτότητας Ελλήνων και φωτογραφίες αλλοδαπών ατόμων. Από τις συμπλοκές που είχαν προηγηθεί των πυροβολισμών είχαν τραυματιστεί τρία άτομα από τη Συρία που διέμεναν στην κατάληψη. Εφεραν τραύματα από μαχαίρια και σιδερολοστούς σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, όπου μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών επέστρεψαν στην κατάληψη.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ελεύθερος Τύπος


Η ΕΛ.ΑΣ. θα μετακινείται μόνο για «ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους»Η ΕΛ.ΑΣ. περιορίζει τις... μετακινήσεις της και θα δίνει το παρών μόνο σε σημαντικά περιστατικά! Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω οικονομικής κρίσης και «μαύρης τρύπας» στον προϋπολογισμό της λεωφόρου Κατεχάκη (προβλεπόταν στα 4 εκατ. ευρώ για τις μετακινήσεις προσωπικού), δίνει εντολή σε αστυνομικούς να μην το κουνάνε… ρούπι από τις υπηρεσίες τους και τους «τομείς» τους αν δεν υπάρχει ιδιαίτερα σημαντικός λόγος. 

Αυτό προκύπτει από έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ. για τον «περιορισμό των μετακινήσεων του αστυνομικού προσωπικού» που συντάχθηκε τη Δευτέρα και έχει σταλεί σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες. Ενα έγγραφο που αποκαλύπτει «Το Βήμα» και προκαλεί σειρά ερωτημάτων για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτός ο περιορισμός σε θέματα αστυνόμευσης και μείωσης της εγκληματικότητας...

Και έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά τεράστιων λειτουργικών προβλημάτων στην ΕΛ.ΑΣ., με τις ελλείψεις σε οχήματα, την προβληματική κατανομή προσωπικού και άλλες αδυναμίες. 

Στο έγγραφο λοιπόν υπενθυμίζεται μια διαταγή που είχε εκδώσει το 2010 η Διεύθυνση Οικονομικού, στην οποία γινόταν λόγος για «μετακινήσεις που πραγματοποιούνται μόνο σε ανελαστικές περιπτώσεις και για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών ή για υλοποίηση σοβαρών υπηρεσιακών δράσεων». Ωστόσο τώρα το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. προχωρεί περαιτέρω... Οπως προσδιορίζεται στις τωρινές εντολές, «μετακινήσεις βαρύνουσας σημασίας είναι, για παράδειγμα, η μετάβαση σε τόπο τέλεσης εγκλήματος ανθρωποκτονίας, ληστείας, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής κ.λπ. Στον τόπο που έχουν προκληθεί ζημιές είτε από φυσικά αίτια είτε από ανθρώπινο παράγοντα (π.χ., εμπρησμός, σεισμός, πυρκαγιά από φυσικά αίτια, πλημμύρες, ακραίες καιρικές συνθήκες). Σε τόπο όπου έχουν λάβει ή λαμβάνουν χώρα σημαντικά συμβάντα (απόδραση κρατουμένου, λήψη μέτρων τάξης σε σοβαρές κοινωνικές εκδηλώσεις (σ.σ.: όπως κι αν προσδιορίζεται αυτό), έλεγχοι σε σημεία που έχουν υποδειχθεί για τη σύλληψη επικίνδυνων προσώπων που έχουν τελέσει αξιόποινες πράξεις, σοβαρά τροχαία ατυχήματα κ.λπ. 

Σύμφωνα με αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. αυτή η εντολή ουσιαστικά προσδιορίζει ως «άσκοπη» και προβληματική μια μετακίνηση αστυνομικών για θέματα ευρύτερης αστυνόμευσης, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Κυρίως δημιουργεί προβλήματα σε σημαντικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., η οποία δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει αποστολές αστυνομικών για τη διερεύνηση δράσης κυκλωμάτων σωματεμπορίας, εκβιάσεων, λαθρεμπορίου, απάτης, αρχαιοκαπηλίας κ.λπ., που δεν θεωρούνται «βαρύνουσας σημασίας», σύμφωνα τουλάχιστον με τα προαναφερόμενα. Επιπλέον πρέπει να σταθμίζεται κάθε μετακίνηση αστυνομικών ώστε να διαπιστωθεί εκ των προτέρων αν ένα περιστατικό είναι «ιδιαίτερης σημασίας» ή όχι και αν οι αστυνομικοί που θα μεταβούν εκεί μπορεί να βρεθούν υπόλογοι...

Είναι ενδεικτικό ότι στο έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ. σημειώνεται πως «οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν πριν από τη δημιουργία ενός οικονομικού αιτήματος να εξετάζουν την αναγκαιότητα της κίνησης και εν συνεχεία να προχωρούν στις περαιτέρω διαδικασίες. Από την υπηρεσία μας θα εξετάζεται η αναγκαιότητα κάθε κίνησης και στην περίπτωση που αυτή δεν κρίνεται απαραίτητη θα απορρίπτεται».Βασίλης Λαμπρόπουλος
tovima.gr


Νέα Δημοκρατία για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Α. Τσίπρα με τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. Ντ. ΤραμπΑπό το Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Α. Τσίπρα με τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. Ντ. Τραμπ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση :

«Όπως ήδη τόνισε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, η επίσκεψη του κ. Αλέξη Τσίπρα στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται σε μια άκρως ευνοϊκή γεωπολιτική συγκυρία για την χώρα μας, λόγω της αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή μας και των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Και γι’ αυτό επισήμανε την ελπίδα του να υπάρξουν συγκεκριμένα, απτά και κυρίως επωφελή για την Ελλάδα αποτελέσματα σε ένα σύνολο ζητημάτων ελληνικού ενδιαφέροντος.  

Δυστυχώς, από τις δηλώσεις που ακολούθησαν της συνάντησης, φαίνεται μέχρι στιγμής ότι το μόνο χειροπιαστό αποτέλεσμα της επίσκεψης αφορά μια συμφωνία υψηλότατου κόστους για την αναβάθμιση των ελληνικών αεροσκαφών F 16. Συμφωνία που θα κοστίσει στην ελληνική οικονομία 2,4 δις δολάρια, προσφέροντας θέσεις εργασίας όχι στην Ελλάδα, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Ελπίζουμε, ειλικρινά, να μην έχει χαθεί για τη χώρα μας μια τόσο σημαντική ευκαιρία».