Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023

Απολογισμός των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής

 Τα τελευταία χρόνια, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν γίνει – διεθνώς – πιο έντονες, γεγονός που αποτυπώνεται στη μεγαλύτερη συχνότητα και δριμύτητα των φυσικών καταστροφών. Φαινόμενο που έγινε αισθητό και στη χώρα μας, ιδίως με τις πλημμύρες που προκάλεσε ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός», τον Σεπτέμβριο του 2020, καθώς και με τις μεγάλες πυρκαγιές του 2021 και του 2022. Ενώ, επιπλέον, σημαντικά υπήρξαν τα πλήγματα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις από σεισμούς που σημειώθηκαν σε περιοχές της χώρας.


Η Κυβέρνηση, συνεκτικά και συλλογικά, αντιλαμβανόμενη τις νέες συνθήκες, οι οποίες απαιτούσαν συνεχείς και άμεσες παρεμβάσεις στήριξης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα, με ταχύτητα, μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.


Καταρχάς, μετά από πολύμηνη διαβούλευση με το σύνολο σχεδόν των Υπουργείων, μέσα από συνεργασία με φορείς και επαγγελματικές ομάδες, αλλά και μετά από αξιολόγηση των σοβαρών προβλημάτων και αδυναμιών που εντοπίζονταν στο προηγούμενο σχετικό πλαίσιο, προχωρήσαμε στη θέσπιση του νέου πλαισίου της Κρατικής Αρωγής, με το Νόμο 4797/2021. Πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση, με την οποία:

Δημιουργήθηκε ένα νέο, ενιαίο θεσμικό πλαίσιο.

Αντιμετωπίστηκε ο προϋπάρχων κατακερματισμός αρμοδιοτήτων.

Ενοποιήθηκαν οι διαδικασίες, υπό το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο συστάθηκε η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.

Θεσπίστηκαν σαφείς διαδικασίες και επιταχύνθηκε η χορήγηση Κρατικής Αρωγής.

Προωθήθηκε ο συντονισμός μέτρων στήριξης σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Επετεύχθη η άμεση στήριξη των πληγέντων και η επιτάχυνση των διαδικασιών.

Στηρίχθηκε η ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς, μεταξύ άλλων, κινητροδοτήθηκε η ιδιωτική ασφάλιση, μέσω της παροχής κινήτρου και οφέλους για πληγείσες επιχειρήσεις που έχουν ιδιωτική ασφάλιση.

Οι κυριότερες καινοτομίες που εισήγαγε το νέο πλαίσιο Κρατικής Αρωγής είναι, μεταξύ άλλων:

Η θέσπιση της δυνατότητας χορήγησης προκαταβολής της επιχορήγησης, ανάλογα με την πορεία εκτίμησης των ζημιών.

Η θεσμοθέτηση – για πρώτη φορά – της δυνατότητας χορήγησης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης για την άμεση στήριξη των πληγέντων.

Η καθιέρωση της δυνατότητας επιχορήγησης αγροτών, καθώς και μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.

Η θέσπιση ειδικής διαδικασίας επιχορήγησης αγροτών για ζημιές σε πολυετείς καλλιέργειες.

Η πρόβλεψη ότι οι ενισχύσεις της Κρατικής Αρωγής είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο.

Η σύσταση λογαριασμού Κρατικής Αρωγής, ο οποίος ενεργοποιήθηκε μετά τις πυρκαγιές του 2021 και υποδέχεται δωρεές, με στόχο τη στήριξη πληγέντων από φυσικές καταστροφές, την αποκατάσταση μετά από τέτοια φαινόμενα και την πρόληψή τους. Συνολικά, στον λογαριασμό αυτόν, συγκεντρώθηκαν περίπου 5,6 εκατ. ευρώ, τα οποία, κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, διατέθηκαν στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τη μίσθωση αεροσκαφών με δυνατότητα χρήσης επιβραδυντικού υγρού (3.800.000 ευρώ) και σε δήμους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 (1.771.782 ευρώ).

Κομβικής σημασίας παρέμβαση ήταν, επίσης, η θέσπιση – μετά τις πυρκαγιές του 2021 και τον σεισμό στην Κρήτη τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους – ειδικών διατάξεων για τη χορήγηση πρώτης αρωγής.

Με τις διατάξεις αυτές, χιλιάδες πληγέντες από πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, έλαβαν έναντι της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, ενώ, επίσης, χορηγήθηκε έναντι της στεγαστικής συνδρομής για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και αποζημίωση οικοσκευής σε φυσικά πρόσωπα.

Επιπροσθέτως, αναγνωρίζοντας τις έμμεσες συνέπειες που προκαλούν οι φυσικές καταστροφές στις τοπικές οικονομίες, θεσπίσαμε ειδικό πλαίσιο για τη χορήγηση ενισχύσεων προς επιχειρήσεις με έμμεσες οικονομικές απώλειες σε περιοχές που επλήγησαν από τέτοια φαινόμενα.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκαν ειδικά σχήματα ενίσχυσης, όπως για τη Βόρεια Εύβοια και την Κρήτη, χορηγώντας περίπου 16,4 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα εμφάνισαν οικονομικές απώλειες εξαιτίας φυσικών καταστροφών.

Χάρη στις παραπάνω παρεμβάσεις, διαμορφώθηκε και λειτουργεί ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο, συνεκτικό και – ταυτοχρόνως – ευέλικτο, διαφανές και φιλικό προς τον πολίτη θεσμικό πλαίσιο Κρατικής Αρωγής. Πλαίσιο ιδιαιτέρως αποτελεσματικό, όπως αποδεικνύουν:

Οι σημαντικοί πόροι στήριξης που έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους.Συνολικά, μέσα σε 1,5 χρόνο από τη θέσπιση του νέου πλαισίου Κρατικής Αρωγής, χορηγήθηκαν περισσότερα από 191 εκατ. ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που δοκιμάστηκαν από φυσικές καταστροφές ανά την επικράτεια. Ειδικότερα, από τον Απρίλιο του 2021 έως το τέλος του 2022, διατέθηκαν:

120,3 εκατ. ευρώ στις τρεις κατηγορίες δικαιούχων πρώτης αρωγής, έναντι επιχορήγησης σε επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση ζημιών, έναντι της στεγαστικής συνδρομής, και αποζημίωση οικοσκευής.

30,8 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις.

6,4 εκατ. ευρώ για προκαταβολές.

33,7 εκατ. ευρώ, μέσω του ΕΛΓΑ, για αγρότες και μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για ζημιές σε πολυετείς καλλιέργειες.

Η ταχύτητα με την οποία χορηγήθηκαν οι ενισχύσεις στους πληγέντες. Ενώ με το προηγούμενο καθεστώς, η επιχορήγηση επιχειρήσεων μετά από φυσικές καταστροφές έφθανε στους δικαιούχους μετά από 3 ή ακόμα και μετά από 5 έτη, πλέον η προκαταβολή της ζημιάς καταβάλλεται μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Ο μεγάλος αριθμός των δικαιούχων που έχουν λάβει στήριξη.

Από τον Απρίλιο του 2021 έως το τέλος του 2022, έχουν αποζημιωθεί, συνολικά, περισσότεροι από 5.800 δικαιούχοι, και έχουν λάβει προκαταβολή πάνω από 3.500 δικαιούχοι.

Μόνο το 2022, καταβλήθηκαν αποζημιώσεις σε περισσότερους από 5.200 δικαιούχους, όταν ο μέγιστος αριθμός δικαιούχων που είχε λάβει αποζημιώσεις με βάση το προηγούμενο πλαίσιο ήταν μόλις 438, το 2020.

Ταυτοχρόνως, πρόκειται και για ένα πλαίσιο διαφανές και δίκαιο, με ισχυρές δικλείδες ασφαλείας, που οδηγούν στον άμεσο εντοπισμό κρουσμάτων απάτης. Ήδη, το Υπουργείο Οικονομικών έχει υποβάλει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών αναλυτικά στοιχεία σχετικά με 38 περιπτώσεις αιτήσεων για χορήγηση αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στις οποίες τα δελτία ταχείας αυτοψίας ή/και δελτία επανελέγχου που αναρτήθηκαν από τους αιτούντες στην ψηφιακή πλατφόρμα arogi.gov.gr εμφάνισαν σημαντικές αποκλίσεις από τον συνήθη μορφότυπο, αποσκοπώντας στην παράνομη οικονομική ενίσχυση των αιτούντων. Το ποσό που θα είχαν λάβει οι αιτούντες, εάν δεν είχε εντοπιστεί ότι τα δελτία που υπέβαλαν δεν είναι γνήσια, ανέρχεται στα 465.500 ευρώ.

Συμπερασματικά, όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν – έμπρακτα – ότι η Κυβέρνηση, με το νέο πλαίσιο Κρατικής Αρωγής που διαμόρφωσε και εφαρμόζει, βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών που δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών και δρα άμεσα, υπεύθυνα και αποτελεσματικά για την ανακούφιση των πληγέντων, την αποκατάσταση της κανονικότητας στην οικονομική ζωή τους και την αποσόβηση των κινδύνων οικονομικών κραδασμών από την κλιματική αλλαγή.
Σε λειτουργία ο θεσμός των υπαλλήλων ροής και υποδοχής στον ΕΦΚΑ

 


Ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών από τον ΕΦΚΑ αποτελεί η εισαγωγή του θεσμού του Υπαλλήλου Υποδοχής και του Υπαλλήλου Ροής που ήδη αποτελεί πραγματικότητα σε 27 υποκαταστήματα σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη και θα υποστηριχθεί σε πρώτη φάση από 126 υπαλλήλους.

Υπενθυμίζεται ότι η τοποθέτηση υπαλλήλων ροής και υποδοχής έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς πρωτοβουλιών που έχουν ήδη αναληφθεί με γνώμονα την βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη κατά τις συναλλαγές τους με τον ΕΦΚΑ:

Θεσμοθέτηση των ηλεκτρονικών ραντεβού.

Ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο 1555, το οποίο στον 1,5 χρόνο λειτουργία τους «μετρά» σχεδόν 5 εκατομμύρια απαντημένες κλήσεις.

Συνεχής διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά από τον ΕΦΚΑ που έχουν φτάσει τις 80, ενώ οι συναλλαγές που έχουν διενεργηθεί ηλεκτρονικά υπερβαίνουν τα 230 εκατομμύρια.

Διεκπεραίωση συναλλαγών του ΕΦΚΑ μέσα από τα ΚΕΠ.

Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας στον ΕΦΚΑ.

Και το σύστημα απομακρυσμένης επικοινωνίας myEFKALive που απευθύνεται σε κατοίκους ορεινών, νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών.

Τι κάνουν οι υπάλληλοι ροής και οι υπάλληλοι υποδοχής

Αναφορικά με το νέο θεσμό, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει κλείσει ηλεκτρονικό ραντεβού, ο υπάλληλος υποδοχής -που βρίσκεται στην είσοδο του υποκαταστήματος του ΕΦΚΑ- μπορεί να του κλείσει ραντεβού ή σε κάποιες περιπτώσεις να τον βοηθήσει να εξυπηρετηθεί επί τόπου, ιδίως αν πρόκειται για ευπαθείς συμπολίτες μας (ΑμεΑ, έγκυες, ηλικιωμένοι κλπ.).

Οι υπάλληλοι καθοδηγούν τους ασφαλισμένους που προσέρχονται στο υποκατάστημα αναφορικά με το ποιο τμήμα ακριβώς πρέπει να επισκεφθούν . Επίσης ενημερώνουν και «εκπαιδεύουν» τους πολίτες για τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του φορέα (που διευρύνονται συνεχώς) και για τη διαδικασία κλεισίματος ραντεβού μέσω της σχετικής πλατφόρμας.

Παράλληλα, προβλέπεται σε κάθε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ η τοποθέτηση υπαλλήλου ροής που έχει ως βασική αποστολή να βοηθά και να κατευθύνει τους ασφαλισμένους στο αρμόδιο κάθε φορά τμήμα για την διεκπεραίωση της υπόθεσής τους και να τους ενημερώνει για τα απαιτούμενα για κάθε υπηρεσία δικαιολογητικά και να συνδράμει στον έλεγχο της πληρότητάς τους. Στόχος είναι να δοθεί τέλος στο φαινόμενο των άσκοπων μετακινήσεων και της αναμονής σε διάφορες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ εντός του υποκαταστήματος. Με τη συνδρομή του υπαλλήλου ροής ο κάθε ασφαλισμένος θα ξέρει πού ακριβώς πρέπει να απευθυνθεί, κάτι που «μεταφράζεται» σε εξοικονόμηση χρόνου και μείωση της ταλαιπωρίας τόσο των ίδιων των ασφαλισμένων, όσο και των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ.

Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλων υποδοχής και υπαλλήλων ροής στον ΕΦΚΑ μέσω του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ωφελούμενοι του οποίου είναι άνεργοι αυτής της ηλικιακής κατηγορίας που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της ΔΥΠΑ για πάνω από 12 μήνες.

Αυτή τη στιγμή απασχολούνται ήδη 62 άτομα σε 27 υποκαταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κρήτη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες πρόσληψης -που θα ολοκληρωθούν έως τις αρχές Μαρτίου- ακόμα 51 υπαλλήλων ροής και υποδοχής σε 23 υποκαταστήματα.

Ο σχεδιασμός προβλέπει συνολικά την πρόσληψη 126 ατόμων σε 55 υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ έως τις 15 Μαρτίου. Το επόμενο διάστημα θα συνεχιστεί το πρόγραμμα στελέχωσης με υπαλλήλους υποδοχής και ροής σε όλες τις δομές του Φορέα όπου διαπιστώνεται η ανάγκη για αυτές τις υπηρεσίες.

 
Επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στους εργαζόμενους στις ασφαλιστικές εταιρείες και τις εταιρείες security

 Στη διάρκεια της θητείας μας, η Κυβέρνηση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη του κόσμου της εργασίας.


Κατέβαλε συστηματική προσπάθεια -προωθώντας μεταρρυθμίσεις, καινοτόμες δράσεις και νέα προγράμματα- για την τόνωση της απασχόλησης και πέτυχε σημαντικά αποτελέσματα, μειώνοντας την ανεργία κατά περίπου έξι ποσοστιαίες μονάδες.

Προχώρησε, ταυτόχρονα, σε σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού και προετοιμάζει άλλη μία αύξηση -θα έρθει να προστεθεί στις δύο της προηγούμενης περιόδου- η οποία θα ισχύσει από την 1η Απριλίου.

Ταυτόχρονα, μια σημαντική μας προτεραιότητα ήταν η αντιμετώπιση της υποδηλωμένης ή της αδήλωτης εργασίας και στο σεβασμό του ωραρίου των εργαζόμενων. Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση θέσπισε και θέτει σταδιακά σε λειτουργία την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Ένα εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους  να δηλώνουν την ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας τους κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους.

Πρόκειται για ένα εργαλείο που -πέρα από την καταπολέμηση της  υποδηλωμένης και πολύ περισσότερο της αδήλωτης εργασίας- συμβάλλει στην αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού και διασφαλίζει τη διαφάνεια στους ελέγχους. Λειτουργεί προς όφελος των εργαζόμενων, προφανώς, αλλά και του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς διασφαλίζει τα έσοδα από εισφορές και δημιουργεί προϋποθέσεις για την επιπλέον μείωσή τους.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας ξεκίνησε να εφαρμόζεται  από το περασμένο Καλοκαίρι στις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους. Και τώρα επεκτείνεται στις ασφαλιστικές εταιρείες και τις εταιρείες παροχής ιδιωτικής προστασίας (security).  Άνοιξε, ήδη, από την περασμένη Πέμπτη η πλατφόρμα για την εφαρμογή της, σε αυτούς τους δύο κλάδους και έτσι 32.000 εργαζόμενοι (8.000 στις ασφαλιστικές εταιρείες και 24.000 στις εταιρείες security)  μπορούν να δηλώνουν ψηφιακά την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης από τη δουλειά τους. Και βέβαια θα ακολουθήσει, όπως έχουμε δεσμευτεί, σταδιακή επέκτασή της με στόχο να καλυφθεί το σύνολο των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις. 

Η μείωση της ανεργίας και η βελτίωση των αποδοχών, με μια σειρά από μέτρα, φοροαπαλλαγές, μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές είναι ένας βασικός μας στόχος. Δεν είναι, όμως, ο μόνος. Πιστεύουμε ότι εξίσου σημαντική πλευρά για τον κόσμο της εργασίας είναι οι όροι που δουλεύουν οι άνθρωποι, είναι οι όροι που καθορίζουν εν γένει και την ποιότητα της ζωής των εργαζομένων, αλλά και των οικογενειών τους.Ανοίγει η πλατφόρμα για τη «Κάρτα αγοράς» - Διευρύνεται το «Καλάθι του Νοικοκυριού»


 

Άνοιξε εχθές Τρίτη και σήμερα Τετάρτη η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην «Κάρτα αγοράς». Δικαιούχοι είναι περίπου το 85% των ελληνικών νοικοκυριών και συγκεκριμένα οι άγαμοι με ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ και οι έγγαμοι με εισόδημα έως 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, οι μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 24.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.  

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 10% επί του ύψους των αγορών ειδών κάθε είδους από τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων και έως συγκεκριμένα όρια, τα οποία ξεκινούν από τα 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, αυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, με ανώτατο όριο τα 1.000 ευρώ αγορές.

Όσοι επιλέξουν ψηφιακή κάρτα, θα λάβουν το 100% του ποσού. Αντίθετα, οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν πίστωση στον τραπεζικό τους λογαριασμό, θα λάβουν 20% μειωμένη επιδότηση.


Από την Τετάρτη το «Καλάθι του Νοικοκυριού» διευρύνεται κατά εννέα κατηγορίες προϊόντων -από τις 51 κατηγορίες που ισχύουν σήμερα θα πάμε στις 60- ενώ από την ίδια μέρα μπαίνει σε εφαρμογή και το «Σαρακοστιανό Καλάθι». Παράλληλα, υποχρεώνονται τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα, να αλλάξουν εντός μηνός τα ταμπελάκια τιμών, ώστε να αναγράφεται με μεγάλα γράμματα η τιμή ανά μονάδα (λίτρο ή κιλό), έτσι ώστε να μην υπάρχει σύγχυση ή πολύ περισσότερο εξαπάτηση του καταναλωτή σε σχέση με τις ενδεχόμενες αλλαγές συσκευασίας.

Στο μεταξύ εντείνονται οι έλεγχοι και επιβάλλονται, όπως είναι γνωστό, και πρόστιμα όταν γίνονται παραβάσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την εντατικοποίηση και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων με στόχο την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών δημιουργήθηκαν από την Κυβέρνησή μας, μια σειρά από εργαλεία:

Ο e-katanalotis, το πρώτο και μοναδικό ευρωπαϊκό εργαλείο, που μπορεί και «τραβά» αυτόματα τις τιμές έως και 1.400 προϊόντων σε πραγματικό χρόνο τέθηκε όριο στο ποσοστό κέρδους, που καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν έχει βάλει.

Ιδρύθηκε η ΔΙΜΕΑ, μία υπηρεσία η οποία καθημερινά κάνει ελέγχους και με ηλεκτρονικά συστήματα πλέον.
Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών των Η.Π.Α. αναδεικνύουν τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή

 Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Antony Blinken. Στις δηλώσεις που έκαναν πριν από  την έναρξη της συνάντησης τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και Υπουργός Εξωτερικών των Η.Π.Α. επισήμαναν τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Ανέφερε ανάμεσα στ’ άλλα ο Πρωθυπουργός:


Είμαι πολύ χαρούμενος με όσα έχουμε επιτύχει σε όλα τα επίπεδα.  Στον στρατηγικό γεωπολιτικό τομέα, στον ενεργειακό τομέα, όπου η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο και βοηθά τους γείτονές της να απεξαρτηθούν από το ρωσικό φυσικό αέριο. Στον οικονομικό τομέα, έχουμε σημαντικές επενδύσεις από τις Η.Π.Α. στην ελληνική οικονομία.

Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι κάθε μορφή αναθεωρητισμού, κάθε αλλαγή συνόρων με τη βία δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά από τη διεθνή κοινότητα των δημοκρατικών κρατών.  Η διμερής μας  σχέση, πιστεύω ότι γίνεται διαρκώς όλο και πιο ισχυρή.

Η φρικτή καταστροφή στη γείτονα έχει αποδείξει ότι υπάρχει ένας βαθύς σύνδεσμος μεταξύ των δύο λαών μας. Μπορεί να έχουμε μεγάλες, σημαντικές πολιτικές διαφορές, αλλά οι δεσμοί μεταξύ των λαών μας υπάρχουν. Και ελπίζω ότι θα υπάρξει μια ευκαιρία να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτόν τον ψυχικό σύνδεσμο και να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, το οποίο θα είναι προς όφελος της σταθερότητας γενικότερα στην ανατολική Μεσόγειο.

 

Από την πλευρά του  Υπουργός Εξωτερικών των Η.Π.Α. ανέφερε μεταξύ άλλων:


Οφείλω να επικροτήσω τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, ως μία από τις πρώτες χώρες που προσέτρεξαν να υποστηρίξουν την Ουκρανία, να υποστηρίξουν τη Δημοκρατία, η οποία δοκιμάζεται από τη ρωσική επιθετικότητα.

Ο ρόλος που διαδραματίζει η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή, ως ενεργειακός κόμβος, ως ηγέτης σε θέματα περιβάλλοντος ως ηγέτης στην ένταξη κρατών στην Ευρώπη, των Δυτικών Βαλκανίων, κάνει τεράστια διαφορά και είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό.

Είναι μία περίοδος μεγάλων προκλήσεων, αλλά η εταιρική μας σχέση, η δύναμη αυτής της εταιρικής σχέσης μου παρέχει την πεποίθηση ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της εποχής.
Πρύτανης ΑΠΘ για ομηρία καθηγήτριας: Θα εφαρμόσουμε τον νόμο, θα εξαλειφθούν τα τελευταία ίχνη τραμπουκισμού

 


Για το περιστατικό με την ομηρία καθηγήτριας του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από φοιτητές, επειδή… έκοψε πολλούς στο μάθημά της, μίλησε ο πρύτανης Νίκος Παπαϊωάννου στην ΕΡΤ, κάνοντας λόγο για τραμπουκισμό.

«Κόπηκε ένας αριθμός φοιτητών και αποφάσισε αυτή η μειοψηφία με τραμπούκικες λογικές να πάει στο γραφείο της καθηγήτριας Ψυχολογίας και να της επιβάλει την αναβαθμολόγηση των γραπτών» περιγράφει ο κ. Παπαϊωάννου. «Ήταν ένα γεγονός πραγματικά αηδιαστικό, ένα γεγονός έξω από κάθε λογική», τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Περιγράφοντας το περιστατικό, ο πρύτανης του ΑΠΘ είπε: «Όντως μία συνάδελφος από το τμήμα Ψυχολογίας καθ' όλα αγαπητή, πολύ σωστή συνάδελφος, ακαδημαϊκά και ερευνητικά, αποφάσισε να κάνει τη δουλειά της. Ποια είναι η δουλειά της; Μετά το τέλος της των μαθημάτων στις εξετάσεις, να βάλει τα θέματά της και να βαθμολογήσει τα γραπτά όπως αυτή νομίζει με βάση την ακαδημαϊκή της ελευθερία Κόπηκε ένας αριθμός φοιτητών και αποφάσισε λοιπόν αυτή η μειοψηφία με τραμπούκικες λογικές να πάνε να της επιβάλουν την αναβαθμολόγηση των γραπτών. Προφανώς και δεν το έκανε».

Όπως υπογράμμισε, «προφανώς έχει και τη στήριξη του τμήματος της, αλλά όλα αυτά δείχνουν αυτές τις άρρωστες νοοτροπίες δεκαετιών, που μερικές φορές οδηγούμαστε σε αυτές τις καταστάσεις. και νομίζω ολοκληρώνεται. Αυτές οι τραμπούκικες λογικές που έχουν τις ρίζες τους δεκαετίες πριν, έχουν εμφυσήσει το φόβο στους συναδέλφους οι οποίοι λειτουργούν».Και προειδοποίησε: Πρέπει να ξέρουν πως ο νόμος 4957/22 που ψηφίστηκε μας έχει δώσει τη δυνατότητα να παρέμβουμε και θα το κάνουμε. Γιατί δεν είναι μόνο να αναγνωρίζουμε τέτοιες τραμπούκικες λογικές. Δεν είναι μόνο να συμπαραστεκόμαστε. Εμείς στο Αριστοτέλειο θα εφαρμόσουμε το νόμο. Υπάρχει νόμος για πειθαρχικές διαδικασίες σε τέτοιου είδους αντιδημοκρατικές και τραμπούκικες, λογικές. «Η καθηγήτρια είναι σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση» ανέφερε.

Για τα γεγονός ότι στο ΑΠΘ τέτοια περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα, ανέφερε ότι «όλες οι πράξεις που έχουν ως στόχο τη ρήξη με αυτές τις τραμπούκικες λογικές του παρελθόντος, χρειάζονται μεγάλες ψυχικές αντοχές για να μπορέσεις να τις αντιμετωπίσεις. Σε ό,τι με αφορά, είμαι απαρέγκλιτα δοσμένος σε αυτή τη μάχη. Έχουμε κερδίσει τη μάχη. Από κει και πέρα, κάποιες επιμέρους μικρές τέτοιες αντιδημοκρατικές ενέργειες δεν με ακουμπάνε και νομίζω εν κατακλείδι, για να μπορέσουμε να τις εξαλείψουμε πρέπει να στηριζόμαστε στο νόμο. Στηριζόμενοι στο νόμο, προχωράμε και θα εξαλειφθούν και αυτά τα τελευταία ίχνη».

Ωστόσο διευκρίνισε πως «κάθε δημοκρατική διαμαρτυρία η οποία σέβεται τους όρους του διαλόγου, είναι καλοδεχούμενη με όποιο αίτημα».

«Από το καλοκαίρι έχουμε τα μέσα εκείνα πια που μας παρέχει η Πολιτεία με το νόμο 4957/22. Υπάρχουν τρία συγκεκριμένα άρθρα, το 197 που μιλάει για τα είδη των ποινικών αδικημάτων των φοιτητών, το 198 για το ποιές είναι οι ποινές και το άρθρο 199 που καθορίζει ποια είναι τα όργανα. Έχει ξεκινήσει τη διαδικασία να επιληφθεί και να δούμε ακριβώς να μας πει η καθηγήτρια, γενικά τα όργανα του τμήματος ποιοι είναι και θα το προχωρήσουμε μέχρι τέλους».

Όταν ρωτήθηκε κατά πόσο θα έχει η καθηγήτρια το ψυχικό σθένος να δώσει ονόματα φοιτητών σημείωσε πως «η φοβία πολλές φορές λειτουργεί ως ανθρώπινη άμυνα» ωστόσο σε ό,τι τον αφορά, είπε: «Θα προσπαθήσω με την πειθώ, με το να καταλάβουμε όλοι ότι έχουμε το νόμο στα χέρια μας και νομίζω θα καταλήξουμε κάπου. Δεν είμαστε μόνο για να υποστηρίζουμε. Είμαστε και για να κάνουμε. Γιατί αν κάνουμε μία φορά, όπως έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια και έχω υποστεί αυτά που έχω υποστεί σε προσωπικό επίπεδο, νομίζω ένα βήμα ακόμα είναι να συμβεί αυτό και να εξαλειφθούν και τα τελευταία ίχνη».iefimerida.grΠέθανε ο πατέρας της Αγγελικής που είχε βρει τον θάνατο στη Marfin με δράστες αριστερά και ακροαριστερά καθάρματα

 Για να θυμηθούμε το έγκλημα, στις 5 Μαΐου 2010, ύστερα από κάλεσμα της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ και του ΠΑΜΕ, διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα, αντιδρώντας στα σκληρά οικονομικά μέτρα, ενόψει της ψήφισης του Α’ Μνημονίου από τη Βουλή στις 6 Μαϊου.

Ανάμεσα τους ήταν ακροαριστεροί και αριστεροί, ειδικά αντιεξουσιαστές σύντροφοι που κινούνται και πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ και την ακροαριστερά γενικότερα.

Στην Αθήνα έγινε μία από τις μαζικότερες συγκεντρώσεις και πορείες, και την σκυτάλη πήραν ακροαριστεροί και αριστεροί κακοποιοί. Ενώ οι διαδηλωτές κατευθύνονταν μέσω της οδού Σταδίου στη Βουλή, ακροαριστεροί και αριστεροί κακοποιοί κουκουλοφόροι αποκόπηκαν από την πορεία και πέταξαν βόμβες μολότοφ και εύφλεκτο υλικό μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν-Εγνατία, επί της οδού Σταδίου 23, το οποίο στεγαζόταν σ’ ένα ανακαινισμένο νεοκλασικό κτίριο. Το κτίριο πήρε αμέσως φωτιά, με αποτέλεσμα τρεις υπάλληλοι της τράπεζας να χάσουν τη ζωή τους. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών (έγκυος 4 μηνών), ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών, εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες στον 3ο όροφο του κτιρίου και πέθαναν από ασφυξία. Πέντε υπάλληλοι διασώθηκαν από την Πυροσβεστική, ενώ οι υπόλοιποι κατάφεραν να εξέλθουν σώοι. Την ίδια ώρα εμπρηστική επίθεση από τους δολοφόνους ακροαριστερούς και αριστερούς κακοποιούς  δέχτηκε το βιβλιοπωλείο «Ιανός», που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το υποκατάστημα της Μαρφίν.

Όσον αφορά στις έρευνες για τους δράστες του εμπρησμού του υποκαταστήματος της Μαρφίν και του βιβλιοπωλείου «Ιανός», προσήχθησαν σε δίκη ο Θεόδωρος Σίψας και ο Παύλος Αντρέεβ, οι οποίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Στις 31 Οκτωβρίου 2016 αθωώθηκαν ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (Κακουργιοδικείο), καθώς δεν προέκυψε κανένα στοιχείο εις βάρος τους και σήμερα οι ακροαριστεροί και αριστεροί δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι, και σίγουρα συμμετέχουν και σε άλλες δολοφονικές επιθέσεις με μολότοφ.

Σήμερα πέθανε σε ηλικία 92 ετών o δικηγόρος Χάρης (Ζαχαρίας) Παπαθανασόπουλος. Ήταν ο πατέρας της άτυχης Αγγελικής που έχασε τη ζωή της στις 5 Μαΐου του 2010, όταν εγκλωβίστηκε μαζί με συναδέλφους της στην τράπεζα Marfin στην Αθήνα μετά την δολοφονική επίθεση απο ακροαριστερούς και αριστερούς κακοποιούς.

app-facebook
Fanis Zouropoulos
19 ώρες πριν

Eφυγε απο την ζωη σε ηλικια 92 ετων και κηδευτηκε χθες το μεσημερι απο τον Ι.Ναο του Αγιου Ιωαννη ο δικηγορος Χαρης [Ζαχαριας] Παπαθανασοπουλος, συζυγος της τ. Διευθυντριας του Υποθηκοφυλακειου Τοτας Τασινη και πατερας της αδικοχαμενης Αγγελικουλας και του αγεννητου παιδιου της, που δολοφονηθηκαν, μαζι με δυο ακομα υπαλληλους στο φρικιαστικο πολιτικο εγκλημα, της τραπεζας Μαρφιν στην οδο Σταδιου της Αθηνας στις 5/5/2010......Απο τους παλαιοτερους εν ζωη δικηγορους του Αιγι...

Δείτε περισσότερα


Σκληρή συμμορία Αλβανών κακοποιών οι δράστες της δολοφονίας και αναζητούνται

 


Θανάσιμα τραυματίστηκε ένας Αλβανός από πυροβολισμούς που δέχθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ενώ βρισκόταν μέσα σε καφετέρια με ναργιλέδες που μαζεύονται Αλβανοί, στη συμβολή των οδών Ρόδων και Κασταμονής, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη μιας συμμορίας επτά Αλβανών κακοποιών που κάθονταν στην καφετέρια άρχισαν ξαφνικά να διαπληκτίζονται μεταξύ τους, ένα από τα καθάρματα έβγαλε όπλο και άρχισε να πυροβολεί ανεξέλεγκτα μέσα στην καφετέρια, κάτι που είχε ως συνέπεια οι σφαίρες να πλήξουν ομοεθνή τους, ο οποίος όμως δεν είχε σχέση με την παρέα και βρισκόταν σε άλλο σημείο του καταστήματος, προκειμένου να παρακολουθήσει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

Έξω από το μαγαζί που έγινε η δολοφονία, η συμμορία των κακοποιών έχουν παρατήσει ένα μαύρο τζιπ, που είναι αμάξι το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας του νεαρού Αλβανού.

Βάσει των πινακίδων του φαίνεται να ανήκει σε εταιρεία, αλλά στην πραγματικότητα ανήκει σε ομάδα σκληρών ποινικών Αλβανών κακοποιών που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην πλατεία Καραϊσκάκη και στον Άγιο Παύλο και είναι πολύ επικίνδυνοι για την δημόσια ασφάλεια.

Το τζιπ που βρέθηκε έξω από την καφετέρια ανήκει σε έναν από τους επτά Αλβανούς κακοποιούς. Η συμμορία των επτά Αλβανών φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών, μετά την δολοφονία έχουν εξαφανιστεί και αναζητούνται.

 Ο νεκρός χαρακτηρίζεται «παράπλευρη απώλεια» από την αστυνομία.Λαφαζάνης: Oι πλειστηριασμοί ξεκίνησαν από τον ίδιο τον Τσίπρα

 


«Τα ήξεραν όλα στο ΣΥΡΙΖΑ και τα καλύπτανε»

Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα  ξεκίνησαν οι μαζικοί πλειστηριασμοί σπιτιών σύμφωνα με τον πρώην επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας, Παναγιώτη Λαφαζάνη.

Σε συνέντευξη του στο ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά Fm» ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τόνισε: «όλα ξεκινήσανε, για να λέµε την αλήθεια και να καλλιεργούµε και τη µνήµη µας, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ξεκινήσανε από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, µε όργανο τότε τον Κοντονή, υπουργό ∆ικαιοσύνης, µε τον οποίον, βεβαίως, δεν µπορούσε να γίνει τίποτε διαφορετικό, λόγω ενοχικού συνδρόµου, από το να έρθουν σε σύγκρουση µετά. Και ο κύριος Κοντονής να ''χτίσει τον Τσίπρα'' και να ακολουθήσει τον δρόµο του. Είχαν όµως κάνει και οι δύο το ίδιο έγκληµα».

Σχολιάζοντας το πως φτάσαμε στην πρόσφατη απόφαση του Άρειου Πάγου σχετικά με τους πλειστηριασμούς είπε: «Ηταν το πρώτο βήµα για να φτάσουµε σήµερα στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Ποιο ήταν το πρώτο βήµα; Πήραν τους πλειστηριασµούς από τα Ειρηνοδικεία και τους µεταφέρανε στα συµβολαιογραφεία, άκουσον-άκουσον! Στα Ειρηνοδικεία οι πλειστηριασµοί γίνονταν σε κοινή θέα. Μπορούσε ο οποιοσδήποτε, ανά πάσα στιγµή, να πάει να τους παρακολουθήσει. Μπορούσε ζωντανά να πλειοδοτήσει στον πλειστηριασµό. Εκεί µπορούσαν να ιδωθούν πολύ καλύτερα όλα τα παιχνίδια που µπορεί να κρύβονταν και όλες οι συναλλαγές που µπορούσαν να γίνουν κάτω από το τραπέζι. Οχι ότι δεν µπορούσαν να γίνονταν και τότε, αλλά µπορούσε κανείς να τους εντοπίσει, να παρέµβει και να δραστηριοποιηθεί. Οµως, εκεί, στα Ειρηνοδικεία, άρχισε να δηµιουργείται ένα τεράστιο πρόβληµα για την κυβέρνηση και κυρίως για τις τράπεζες», ανέφερε.

Σηµείωσε επίσης «κάθε Τετάρτη, µπροστά στα Ειρηνοδικεία υπήρχαν µεγάλες συγκεντρώσεις και συναθροίσεις, κινητοποιήσεις και καταλήψεις, εφόσον µέσα στο Ειρηνοδικείο πήγαιναν να κάνουν πλειστηριασµό πρώτης κατοικίας. Φτάσαµε σε ένα σηµείο οι πλειστηριασµοί πρώτης κατοικίας να µπλοκάρονται σε όλη την Ελλάδα. . Αυτό, βεβαίως, ενόχλησε πάρα πολύ τις τράπεζες. Βλέπανε ότι γι’ αυτές ήταν αδιέξοδο να πάρουν τα σπίτια του απλού πολίτη, και µάλιστα του φτωχού πολίτη, που δεν µπορούσε να ικανοποιήσει τις δόσεις, λόγω της κρίσης, λόγω της σειράς µνηµονιακών δυσκολιών εκείνη την περίοδο. Του λαού που τον φτωχοποίησαν».

Σύµφωνα µε τον κ. Λαφαζάνη, «αυτό ήταν το πλαίσιο για να ξεκινήσουν οι µαζικοί πλειστηριασµοί, το σχέδιο να τελειώσουν µε την ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα (εκεί πάµε) και να περάσουν τα ακίνητα της χώρας όχι απλώς σε τραπεζικά χέρια, αλλά στην αλλοδαπή και σε εξωχώριες εταιρείες. Εγώ τότε είχα κατηγορηθεί από fund από τη Μονρόβια, την πρωτεύουσα της Λιβερίας, και µε είχαν πάει στο δικαστήριο και αθωώθηκα. ∆εν ήξερε κανείς στο δικαστήριο ποιοι ήταν πίσω από το fund αυτό, ποιους πλειστηριασµούς είχε κερδίσει εδώ, στην Ελλάδα, τι δουλειά είχε και ποιοι το αξιοποιούσαν. Πλήρης αδιαφάνεια. Με ψάξιµο, βρήκαν ένα fund πίσω από κάποιο άλλο και µετά ένα άλλο fund πίσω απ’ αυτό και χανόσουν µέσα σε µια απέραντη διακλάδωση και δεν έβρισκες άκρη. Εδώ ήρθε ένας δικηγόρος στο δικαστήριο, που εκπροσωπούσε το fund µε εξουσιοδότηση, και έκανε σαν µανιακός. Το fund µε κατηγορούσε ότι εµπόδισα τον πλειστηριασµό, αλλά για κακή τους τύχη ο πλειστηριασµός έγινε και έµειναν όλοι άναυδοι όταν τους έδειξα ότι το ακίνητο είχε περιέλθει στην κυριότητα της τράπεζας, παίρνοντάς το µε µειοδοσία».

«Κι όταν µε ρώτησαν πού έγινε ο πλειστηριασµός και τους είπα ''στην τουαλέτα'' -γιατί κι εκεί καταφεύγανε πολλοί συµβολαιογράφοι, στις τουαλέτες, στα κυλικεία, σε φωτοτυπεία, σε γραφεία, όπου κάνανε εικονικούς πλειστηριασµούς, µε την ανοχή των Αρχών, οι οποίες δεν κάναν κανέναν έλεγχο-, το δικαστήριο έµεινε άναυδο και, προς τιµήν του, απηύθυνε δίωξη στη συµβολαιογράφο. Ηρθε και η αστυνοµική Αρχή εκεί, η οποία επιβεβαίωσε την άποψή µου, λέγοντας ότι πράγµατι δεν έγινε πλειστηριασµός εκείνη την ηµέρα, και µας έκανε εντύπωση πώς κατακυρώθηκε το ακίνητο στην τράπεζα µέσα από συµβολαιογραφική πράξη που έγινε. ''Πώς και από πού; Εµείς περιφρουρούσαµε τους διαδηλωτές που είχαν κάνει κατάληψη''. Ερχεται η συµβολαιογράφος που έκανε την κοµπίνα και την καταδικάζουν σε δύο χρόνια µε στέρηση της επαγγελµατικής της ιδιότητας και εγώ αθωώνοµαι από την κατηγορία. Εγινε όµως η έφεση µετά από λίγους µήνες, πέσαν υπέρτατες δυνάµεις και η κυρία αθωώθηκε», πρόσθεσε.

Ο κ. Λαφαζάνης υποστήριξε ότι «όλα αυτά επί ΣΥΡΙΖΑ. Ολοι τα ’ξεραν, όλοι τα ’βλεπαν και όλοι τα καλύπτανε: Τσίπρας, Κοντονής, Τσακαλώτος, Σκουρλέτης και η υπόλοιπη κυβερνητική ορχήστρα. Και η δίωξη γινόταν µόνο σε διαδηλωτές οι οποίοι προσπαθούσαν να σώσουν πρώτες κατοικίες. Εµένα, που σχεδόν ίδρυσα τον ΣΥΡΙΖΑ, τον έστησα και τον υποστήριξα µέσα από τις πιο σκληρές διαδικασίες, και στη Βουλή και στον δρόµο σε όλη τη διάρκεια της αντιπολίτευσης µέχρι να γίνει κυβέρνηση, ήρθαν οι κύριοι αυτοί και κάναν δίωξη εις βάρος µου.»

Και συνέχισε λέγοντας: «Οι διώξεις, που εκκρεµούν µέχρι τώρα, είχαν δροµολογηθεί από το Τµήµα Προστασίας του Κράτους και της ∆ηµοκρατίας, τµήµα δηλαδή της Γενικής Ασφάλειας. Το τµήµα αυτό ιδρύθηκε από τον κ. Σηµίτη και αναβαθµίσθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ακριβώς είναι το τµήµα που µετά την αναβάθµιση από τον Τσίπρα κάνει τις περισσότερες παρακολουθήσεις στην Ελλάδα, τηλεφώνων και ζωντανές παρακολουθήσεις, και είναι στο απυρόβλητο. Τίποτα δεν γράφεται για το τµήµα αυτό. Το συγκεκριµένο τµήµα, µε λίγα λόγια, δηµιούργηµα, στην ουσία, της πολιτείας Τσίπρα, παρακολουθεί την κοινωνία, τα κοινωνικά κινήµατα».Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι εκλογές της άνοιξης θα φέρουν και μια άνοιξη στον τόπο

 


«Είστε μονίμως παρόντες στην τοξικότητα και τον διχασμό αλλά απόντες από μέτρα στήριξης της κοινωνίας» είπε στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παίρνω για λίγο τον λόγο σήμερα, για να υπογραμμίσω τη διπλή σημασία που έχει το σημερινό νομοσχέδιο, αλλά και οι τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί από το αρμόδιο Υπουργείο.


Το νομοσχέδιο, όπως ανέφερε και ο εισηγητής μας, έρχεται να ωφελήσει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που για δεκαετίες ολόκληρες βρίσκονταν σε καθεστώς ομηρίας, με τις περιουσίες τους μετέωρες, ουσιαστικά υπό αμφισβήτηση.


Και δεύτερον, το νομοσχέδιο λύνει με διαφάνεια, αλλά και με δικαιοσύνη, έναν γόρδιο δεσμό μεταξύ του κράτους και των πολιτών, που ουσιαστικά διαρκεί από την ίδρυσή του. Και πράγματι μόνο από την τελευταία καταγραφή -κι αυτή έγινε προ 20ετίας- προέκυψε ότι πάνω από το 90% των δημόσιων και ανταλλάξιμων κτημάτων έχουν καταπατηθεί.

Μιλάμε για σχεδόν 100.000 ακίνητα. Ένα ετερόκλητο σύνολο από εγκαταλελειμμένες κληρονομιές, από απαλλοτριώσεις που τελικά δεν έγιναν ποτέ, από παλιά βακούφια τα οποία είχαν δοθεί στους πρόσφυγες, κτήματα που ενώ η πολιτεία τα διεκδικούσε, ο πολίτης ουσιαστικά τα ζούσε.


Μέσα σε αυτό το αδιέξοδο καθεστώς, το δημόσιο καθόριζε πρόστιμα τα οποία ουδέποτε εισέπραττε και μετείχε σε δίκες που ποτέ δεν κατέληγαν σε αποφάσεις, ενώ οι πρακτικοί ιδιοκτήτες παρέμεναν σε αυτά τα κτήματα χωρίς τυπικά αυτά να τους ανήκουν.

Και το γνωρίζουμε καλά ότι, από το 1930, νόμοι επί νόμων προσέφεραν διάφορα κίνητρα, ώστε οι περιουσίες αυτές κάπως να παραχωρηθούν, οι όροι τους, όμως, γενικά ήταν ανελαστικοί και το αποτέλεσμα ήταν πρακτικά μηδενικό.


Και η αντιφατική και άδικη αυτή κατάσταση τελειώνει σήμερα, καθώς οι δικαιούχοι θα μπορούν στο εξής να εξαγοράσουν, νόμιμα πλέον, τους χώρους που κατοικούν ή που ασκούν το επάγγελμά τους και ταυτόχρονα το κράτος αποκτά πρόσθετα έσοδα και αποφεύγει φυσικά το κόστος των διεκδικήσεων.


Κυρίως όμως, επιτέλους αποτυπώνεται και η πραγματική εικόνα σε δεκάδες αγροτικές, βιομηχανικές και τουριστικές ζώνες της χώρας.


Το τίμημα της εξαγοράς, όπως εξηγήθηκε ήδη αναλυτικά και από τον Υπουργό, βασίζεται στις αντικειμενικές αξίες, στην εξίσωση, όμως -και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό- μπαίνουν και πρόσθετα κοινωνικά κριτήρια. Μπαίνουν ειδικές εκπτώσεις για τους πολύτεκνους, ειδικές εκπτώσεις για άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπτώσεις όταν πρόκειται για πρώτη κατοικία.


Και κριτήρια επίσης θα αποτελούν το είδος του ακινήτου αλλά και η διάρκεια χρήσης του, ενώ όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν τις οφειλές τους σε δόσεις.


Προβλέπονται όμως -δεν θα μπορούσε, εξάλλου, να είναι και αλλιώς- και σαφή αντίβαρα ώστε αυτή η διευθέτηση να μην εξελιχθεί σε μια μαζική και άκριτη τακτοποίηση καταπατημένων.


Έτσι, ορίζεται ότι για να εγείρει αξιώσεις ένας ιδιοκτήτης πρέπει να έχει τίτλους για το ακίνητο για πάνω από 30 χρόνια ή να ζει και να εργάζεται μέσα σε αυτό για 40 χρόνια και προφανώς εξαιρούνται ο αιγιαλός, οι παραλίες, οι περιοχές με αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

Όμως, ρυθμίζονται και μια σειρά από αντιφάσεις για τις οποίες τελικά ευθύνεται το ίδιο το κράτος. Όπως για παράδειγμα -δεν το γνώριζα, το έμαθα στη διάρκεια της επεξεργασίας του νομοσχεδίου- στη Ζάκυνθο, στη Λευκάδα ή στη Μαγνησία όπου είχαμε χάραξη παλιού αιγιαλού που περιλάμβανε, όμως, ακίνητα τα οποία ήταν ήδη ενταγμένα στο σχέδιο. Ή στη Λάρισα όπου υπήρχε εξαγγελθείσα απαλλοτρίωση που δεν υλοποιήθηκε ποτέ, με συνέπεια οι κάτοχοι να εμφανίζονται μεν ως ιδιοκτήτες, αλλά κτημάτων τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο.

Στη βόρεια Ελλάδα πάλι -το γνωρίζουν πολλοί συνάδελφοι από την περιοχή- σχεδόν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί εκεί στα πλαίσια της προσφυγικής αποκατάστασης αλλά πρακτικά χωρίς τίτλους, βρέθηκαν έτσι και υπόλογοι όταν αργότερα το Δημόσιο κατέγραψε τα συγκεκριμένα κτήματα ως δικής του κυριότητας.


Ενώ και στην Αττική υπάρχουν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα τα οποία, αν και εντός σχεδίου, θεωρήθηκαν εκ των υστέρων δασικά.


Και όλες αυτές οι εκκρεμότητες τώρα, γίνεται μια σοβαρή απόπειρα να επιλυθούν δίκαια και με διαφάνεια. Η διαδικασία εξελίσσεται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και ο έλεγχος όλων των τίτλων και των δικαιολογητικών θα πρέπει να είναι -και έτσι θα γίνει- δίκαιος, ενδελεχής και αυστηρός. Διότι όταν ανοίγουμε τον δρόμο για να λυθεί ένα διαχρονικό πρόβλημα, δεν πρέπει να αφήνουμε και ανοιχτούς «φεγγίτες» σε κάθε όψιμο καταπατητή.


Αγαπητοί συνάδελφοι, στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ακόμα και μία σειρά φορολογικών ρυθμίσεων για τις οποίες ο εισηγητής μας ενημέρωσε αναλυτικά το Σώμα.

Να ξεχωρίσω την απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ για το 2023 όλων των ακινήτων σε περιοχές οι οποίες έχουν χτυπηθεί από φυσικά φαινόμενα και καταστροφές. Νομίζω ότι πρόκειται για μία ακόμα απόδειξη ότι η πολιτεία στέκεται διαρκώς στο πλευρό των συμπολιτών μας που δοκιμάζονται σε δύσκολες και απρόβλεπτες καταστάσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η στοχευμένη στήριξη των πιο αδύναμων αποτελεί μόνιμη κυβερνητική προτεραιότητα.

Νιώθουμε, ακούμε και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Και δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται ταυτόχρονα με την υλοποίηση του Market Pass, που θα καλύπτει το 10% όλων των βασικών μηνιαίων εξόδων πρακτικά κάθε ελληνικής οικογένειας για το επόμενο εξάμηνο.


Είναι ένα ακόμα σημαντικό, πιστεύω, ανάχωμα της Πολιτείας απέναντι στο διεθνές κύμα ακρίβειας, ιδίως στα τρόφιμα. Θα επαναλάβω κάποια ενδεικτικά παραδείγματα.

Μία τετραμελής οικογένεια, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις, υπολογίζουμε ότι θα κάνει μηνιαίες αγορές 520 ευρώ, θα λαμβάνει 52 ευρώ μηνιαία ενίσχυση σε χρεωστική κάρτα. Ένα μονομελές νοικοκυριό, που εκτιμούμε ότι οι αγορές του είναι περί τα 220 ευρώ, θα του καταβληθούν 22 ευρώ.


Όσοι δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την κάρτα αγορών θα εισπράττουν, όχι το σύνολο αλλά το 80% του ποσού της επιδότησης στον λογαριασμό τους.


Επειδή μας κατηγορούσε η Αντιπολίτευση ότι όλα αυτά είναι «ψίχουλα», τα οποία δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες, έχουν ήδη ξεπεράσει τις 700.000 οι αιτήσεις για συμμετοχή στο Market Pass και εκτιμώ ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί πολύ περισσότερο τις επόμενες μέρες.


Και παράλληλα, βρίσκεται στη Βουλή και τροπολογία η οποία δίνει πρόσθετη προστασία και σε περισσότερους δανειολήπτες. Θέλω να θυμίσω ότι μέχρι σήμερα -και αξίζει αυτό να το αναδείξουμε- μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού της Κυβέρνησης, αλλά πρωτίστως μέσω διμερών διαπραγματεύσεων που έκαναν νοικοκυριά και επιχειρήσεις με τους servicers, έχουν ρυθμιστεί δάνεια τα οποία ξεπερνούν τα 35 δισεκατομμύρια ευρώ.

Και τώρα, όμως, ακούγοντας -πιστεύω, με πολλή προσοχή- δικαιολογημένα αιτήματα πολιτών και επιχειρήσεων, προχωρούμε σε αλλαγές στον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Περιλαμβάνει τώρα και όσους έχουν έναν μόνο πιστωτή, μία τράπεζα, για παράδειγμα, χωρίς να οφείλουν στην εφορία ή σε κάποιο ταμείο. Την ίδια ώρα το «δίχτυ ασφάλειας» γίνεται πιο πυκνό για τους ευάλωτους, αφού ο πιστωτής θα πρέπει αυτόματα να αποδεχθεί ρύθμιση ως και 420 δόσεις ή και κούρεμα μέχρι και 90% όταν δεν έχει τίποτα να εισπράξει, αν δηλαδή ο οφειλέτης έχει αποδεδειγμένα χαμηλό εισόδημα χωρίς περιουσία.


Θα το ξαναπούμε: η Πολιτεία δεν πρέπει να τιμωρεί, πρέπει να κατανοεί βοηθώντας τους συμπολίτες μας να ορθοποδήσουν. Και τα αναφέρω όλα αυτά, γιατί νομίζω ότι όλοι μας έχουμε κουραστεί να ακούμε «ξαναζεσταμένα» ψέματα περί εκατοντάδων χιλιάδων πλειστηριασμών οι οποίοι επίκειται να γίνουν.


Τα ακούμε, μάλιστα, από αυτούς οι οποίοι θεσμοθέτησαν τους πλειστηριασμούς και μας είπαν ότι 25.000 πλειστηριασμοί οι οποίοι έγιναν επί δικών σας ημερών, δεν ήταν πολλοί, ήταν λίγοι.


Τα μισά από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αφορούν σπίτια και μέχρι στιγμής παραπάνω από 8 στα 10 από αυτά ρυθμίζονται συναινετικά. Και από την άλλη πλευρά, με το θεσμικό πλαίσιο που πλέον υπάρχει, κάθε ευάλωτος έχει τη δυνατότητα να φρενάρει, να παγώσει κάθε αρνητική εξέλιξη, να στηριχθεί από το κράτος για να εξοφλήσει το δάνειό του, να ενταχθεί σε νέα ευνοϊκότερη εξωδικαστική ρύθμιση.


Μιλάμε, συνεπώς, για έναν πολύ μικρό αριθμό σπιτιών και από αυτά και οι πρώτες κατοικίες έχουν και προστασία και δυνατότητα θετικής διεξόδου και επίλυσης των εκκρεμών ζητημάτων.


Και να προσθέσω επίσης ότι με τελευταία τροπολογία παρατείνονται και οι αμοιβές σε εργαζόμενους στη ΛΑΡΚΟ και στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.


Ρυθμίζονται σημαντικά ζητήματα ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση και καθιερώνονται φορολογικά κίνητρα για όσους απασχολούνται σε πλωτές δεξαμενές φυσικού αερίου.


Σημαντικές παρεμβάσεις και αυτές που έρχονται με συμπληρωματική τροπολογία.

Και τέλος, μία παρατήρηση για την Αξιωματική Αντιπολίτευση: Πώς απαντάτε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, σε όλα αυτά; Γυρίζοντας την πλάτη σας στην ψήφισή τους; Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά. Απόντες ήσασταν και από τις αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Απόντες ήσασταν και από την ψηφοφορία για την καθιέρωση δικαιωμάτων για τους συμπολίτες μας με αναπηρία.


Δεν είναι μόνο μία, πιστεύω, προσβλητική στάση για τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, αλλά πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά παίρνετε εσείς διαζύγιο με την κοινωνία. Είστε μονίμως παρόντες στην τοξικότητα και στο διχασμό, αλλά είστε μονίμως απόντες από μέτρα στήριξης της κοινωνίας.


Δε θα προσθέσω λοιπόν, κ. Πρόεδρε, κάτι περισσότερο. Η χώρα, από όλες τις εξωγενείς κρίσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, έχει κατοχυρώσει την εσωτερική σταθερότητα. Και από τη σταθερότητα περνά τώρα στο αποτέλεσμα, περνά στην πρόοδο, περνά στην προκοπή.


Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες λοιπόν ζουν, συγκρίνουν και κρίνουν, μπορούν να ξεχωρίζουν την πράξη από το ψέμα, μπορούν να ξεχωρίζουν τον μετρημένο ρεαλιστή από τον υποκριτή και σίγουρα μπορούν να ξεχωρίζουν τη λύση από το πρόβλημα. Είμαι βέβαιος, λοιπόν, ότι σύντομα θα προσφέρουν στη χώρα σιγουριά, συνέπεια, συνέχεια και σταθερότητα.


Στο μεταξύ, εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στον πολίτη, να νιώθουμε, να ακούμε, να προσπαθούμε, ώστε οι εκλογές της άνοιξης να φέρουν μαζί τους και μία νέα άνοιξη στον τόπο. Με μία ισχυρή δεύτερη εντολή στην προκοπή, για την αυτοδύναμη Ελλάδα και την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.Γυναίκα παίζει βιολί ενώ τής αφαιρούν όγκο από τον εγκέφαλο

 Η 53χρονη Ντάγκμαρ Τέρνερ, έπαιζε το βιολί της κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης αφαίρεσης όγκου στον εγκέφαλό της.

Ο όγκος βρισκόταν στον δεξιό μετωπιαίο λοβό του εγκεφάλου της Τέρνερ - κοντά στην περιοχή που ελέγχει τις λεπτές κινήσεις του αριστερού της χεριού. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή βλάβη που ενδεχομένως να επηρέαζε τις ικανότητές της στο βιολί, ο καθηγητής Keyoumars Ashkan, σύμβουλος νευροχειρουργός στο King's College Hospital, κατέληξε σε ένα σχέδιο: θα χαρτογραφήσουν τον εγκέφαλό της, θα ανοίξουν το κρανίο και στη συνέχεια θα την βάλουν να παίζει βιολί καθώς αφαιρούν τον όγκο.

«Καταφέραμε να αφαιρέσουμε πάνω από το 90 τοις εκατό του όγκου, συμπεριλαμβανομένων όλων των περιοχών που ήταν ύποπτες για επιθετική δραστηριότητα, διατηρώντας παράλληλα την πλήρη λειτουργία του αριστερού της χεριού» δήλωσε ο Ashkan.

Η Τέρνερ εξέφρασε πολλάκις την ευγνωμοσύνη της προς τους γιατρούς. «Το βιολί είναι το πάθος μου- παίζω από τότε που ήμουν 10 ετών», είπε. «Η σκέψη ότι θα έχανα την ικανότητά μου να παίζω ήταν σπαρακτική».

Ενώ οι χειρουργοί χειρουργούσαν μέρος του εγκεφάλου της, η Τέρνερ έπαιζε μουσική του διάσημου συνθέτη Gustav Mahler, το κλασικό τζαζ κομμάτι «Summertime» του George Gershwin αλλά και τραγούδια του Ισπανού τραγουδοποιού και τραγουδιστή Julio Iglesias. Το συγκλονιστικό βίντεο που απαθανατίζει τη στιγμή έγινε viral το 2020 και πρόσφατα επανεμφανίστηκε στα social media feeds.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο της Ντάγκμαρ Τέρνερ:bovary.grΚαυγάς 7 Αλβανών είχε αποτέλεσμα τον θάνατο Αλβανού σε καφετέρια στην Νέα Ιωνία

 Θανάσιμα τραυματίστηκε ένας άνδρας, αλβανικής υπηκοότητας, από πυροβολισμούς που δέχθηκε, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ενώ βρισκόταν μέσα σε καφετέρια με ναργιλέδες, στη συμβολή των οδών Ρόδων και Κασταμονής, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από αστυνομικές πηγές, τα μέλη μιας παρέας επτά Αλβανών που κάθονταν στην καφετέρια άρχισαν ξαφνικά να διαπληκτίζονται μεταξύ τους.

Μετά από λίγα λεπτά, ένας από αυτούς έβγαλε όπλο και άρχισε να πυροβολεί μέσα στην καφετέρια, με αποτέλεσμα οι σφαίρες να πλήξουν ομοεθνή τους, ο οποίος, όμως, δεν είχε σχέση με την παρέα και βρισκόταν σε άλλο σημείο του καταστήματος.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στην καφετέρια βρήκαν έξι κάλυκες. 

Το θύμα διακομίστηκε βαρύτατα τραυματισμένο στο νοσοκομείο ΚΑΤ όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή, δύο ώρες αργότερα.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Αλβανού δράστη.Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Άδωνις κατά φαιδρού ακροαριστερού Ζαραλίκου

 


Στην δικαιοσύνη, κατά του φαιδρού ακροαριστερού Χριστόφορου Ζαραλίκου, προσφεύγει ο  Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή το βίντεο του πρώτου στο οποίο αφενός καλεί τον υπουργό να κόψει τον λαιμό του αφετέρου τον παρομοιάζει με τον Χίτλερ.  

Η δήλωση του υπουργού Ανάπτυξης έχει ως εξής:

«Ανέκαθεν ήμουν υπέρ της σάτιρας και της καλοπροαίρετης κριτικής. Πολλές φορές μάλιστα έχω «ανεβάσει» ο ίδιος στους λογαριασμούς μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά αποσπάσματα.

Ποτέ, όμως, δεν περίμενα ένας κωμικός ηθοποιός να εκφραστεί με τέτοιον χυδαίο τρόπο στο πρόσωπό μου. Όσοι έχουν δει το σχετικό βίντεο του κυρίου Ζαραλίκου αντιλαμβάνονται ότι τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί ενισχύουν τη ρητορική μίσους και το τοξικό κλίμα στο οποίο κάποιοι επενδύουν επιδιώκοντας προσωπικά ή κομματικά οφέλη.

Μην έχοντας άλλη δυνατότητα άμυνας, ασκώ στο ακέραιο κάθε νόμιμο δικαίωμά μου ως πολίτης και ιδιαίτερα ως πατέρας κι ως εκ τούτου προσφεύγω στη Δικαιοσύνη.

Αναμένω όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου να καταδικάσουν, ξεκάθαρα, τέτοιου είδους απαράδεκτες πρακτικές για να κερδίσουν λίγα παραπάνω λεπτά δημοσιότητας».

Στο βίντεο ακροαριστερής φαιδρής σάτιρας οι αναφορές είναι συγκεκριμένες και προκαλούν πολύ δε περισσότερο τη στιγμή που καλεί τον Άδωνι Γεωργιάδη να “κόψει” το λαιμό του παρουσία κοινού, ενώ τους προσδίδει και τον χαρακτηρισμό του χιτλερικού

«Άδωνι! Και τώρα δεν σε λέω αρσενική Εύα Μπράουν, σε λέω Άδωνι και σε κοιτάζω στα μάτια. Από το ZaraleaksTV και όλα τα μανάρια, επειδή μας είσαι ιδιαιτέρως μισητό πρόσωπο, σου δίνουμε την εξής ιδέα για του χρόνου: επειδή, όπως κατάλαβα και από τις αναρτήσεις στο Twitter, εσένα σου αρέσει πάρα πολύ να τον βγάζεις έξω, να δεις ποιος τον έχει μεγαλύτερο τον κόσμο, επειδή συνέχεια κάνεις αναρτήσεις ”εμείς είχαμε τον περισσότερο”, αν θες του χρόνου να έχεις ακόμα περισσότερο κόσμο από όσο είχες φέτος, βγάλε ανακοίνωση, πως θα κόψεις σε ζωντανή σύνδεση, παρουσία του κοινού, τον λαιμό σου. Θα γεμίσεις το ΟΑΚΑ. Πραγματικά στο έχω και σε εικόνα», είπε ο φιαδρός ακροαριστερός Χριστόφορος Ζαραλίκος και έδειξε και ένα σκίτσο στο οποίο απεικονίζεται ο Αδόλφος Χίτλερ να αυτοπυροβολείται.Ο Νίκος Γκάλης θα αναγορευτεί επίτιμος διδάκτορας του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

 


Για την εξαιρετική προσφορά του στον αθλητισμό και τον πολιτισμό, καθώς και για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στην κοινωνία θα τιμηθεί ο Νίκος Γκάλης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του οποίου θα τον αναγορεύσει επίτιμο διδάκτορά του.

Στην τελετή αναγόρευσης, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023 στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ, για τον θρύλο του ελληνικού αθλητισμού θα μιλήσουν, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο πρύτανης καθ. Νίκος Παπαϊωάννου, ο κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, καθ. Γεώργιος Τζέτζης και ο πρόεδρος του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, καθηγητής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής. Τον έπαινο του τιμωμένου θα εκφωνήσει ο κ. Τζέτζης και η εκδήλωση θα κλείσει με την αντιφώνηση- ομιλία του Νίκου Γκάλη.
Ρόδος : Ο γιός τελικά σκότωσε τον πατέρα και κορόιδευε εκλιπαρώντας να βρεθεί ο δολοφόνος

 Την ώρα που εξέφραζε την αγανάκτησή του στα κανάλια γιατί η αστυνομία αργεί να βρει τους δολοφόνους του πατέρα του, οι δικαστικές αρχές στη Ρόδο ετοίμαζαν την άσκηση δίωξη κατά του Βαγγέλη Κουλιανού, για τη δολοφονία που φέρεται να σχεδίασε και εκτέλεσε για οικονομικό κίνητρο.

Ο Κουλιανός ήταν αυτός που βρήκε στις 14 Ιουνίου τον πατέρα του δολοφονημένο μέσα στο σπίτι του, όπου έμενε μόνος. Ο άτυχος άνδρας είχε βρεθεί με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα με τα κορδόνια από τα άρβυλά του. Στο λαιμό του ήταν μια θηλιά από χοντρό σχοινί.

Αν και αρχικά η αστυνομία είχε κάνει λόγο για μια εύκολη υπόθεση, οι μήνες περνούσαν χωρίς να υπάρχει πρόοδος, εξοργίζοντας δήθεν τον γιο του θύματος.

«Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο η αστυνομία δεν έχει βρει ακόμα τον δολοφόνο του πατέρα μου. Έχουν περάσει τόσοι μήνες και είμαστε σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Παρότι είναι μία εύκολη εξιχνίαση, όπως έλεγαν από την αρχή οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ρόδου, δεν έχουν βρει ακόμα τίποτα», ανέφερε τον περασμένο Νοέμβριο ο Κουλιανός στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη στο Mega.

«Αμφιβάλλω αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πιστεύω ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος», έλεγε. Εξέφρασε ακόμη τον φόβο του ότι ο δολοφόνος «μπορεί να είναι δίπλα μας και να μην το ξέρουμε» και πρόσθεσε ότι «δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να το έχει κάνει κάποιος από το συγγενικό περιβάλλον, όπως λένε. Νίπτω τα χείρας μου για ό,τι κι αν συμβεί από δω και πέρα…».

Την Τρίτη όμως ασκήθηκε εναντίον του κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ο Κουλιανός φέρεται να «μελέτησε, σχεδίασε και εκτέλεσε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση διά στραγγαλισμού και με οικονομικό κίνητρο τον πατέρα του. Στη συνέχεια επιχείρησε να συγκαλύψει την ενέργειά του με διάφορους τρόπους, φορώντας γάντια, σκηνοθετώντας ληστεία και προφασιζόμενος ενώπιον τρίτων ότι συνομιλούσε με τον πατέρα του ενώ αυτός ήταν ήδη νεκρός. Φέρεται στη συνέχεια να επιχείρησε να χειραγωγήσει συγκεκριμένους μάρτυρες ώστε να μην καταθέσουν ή να αλλάξουν τις καταθέσεις τους σχετικά με στοιχεία που τον ενοχοποιούσαν». Του απαγορεύεται ακόμη η έξοδος από τη χώρα μέχρι την απολογία του.


Επίθεση ακροαριστερών κακοποιών στα Εξάρχεια - Έκαψαν δύο αυτοκίνητα αθώων πολιτών

 


Ένταση επικράτησε αργά το βράδυ της Τρίτης στα Εξάρχεια, όταν ακροαριστεροί κακοποιοί, επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ με βόμβες μολότοφ.

Από την δολοφονική επίθεση με μολότοφ πήραν φωτιά δύο αυτοκίνητα αθώων πολιτών στην οδό Κωλέττη στην περιοχή των Εξαρχείων, με αποτέλεσμα να καταστραφούν εντελώς.

Οι ακροαριστεροί κακοποιοί πέτυχαν για άλλη μία φορά τον σκοπό τους να καταστρέψουν περιουσίες πολιτών.

Τσιάρας: Με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ καταργήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας από τον Φεβρουάριο του 2019


 

«Ο ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας από τον Φεβρουάριο του 2019», ξεκαθάρισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, απαντώντας στην φαιδρότητα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Νωρίτερα, και με θράσος χωρίς ίχνος ντροπής, ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η Όλγα Γεροβασίλη είχαν εξαπολύσει επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ψέματα για να εξαπατήσουν ότι ο Τσιάρας παραδέχθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή (Open) ότι η ΝΔ κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, ωστόσο, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η κυρία Γεροβασίλη είτε δεν κατάλαβε τι ψήφισε με τον Νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που κατήργησε την προστασία πρώτης κατοικίας είτε, πολύ χειρότερα, παριστάνει πως δεν κατάλαβε, παρασύροντας το κόμμα της σε μια δήλωση που επιχειρεί να διαστρεβλώσει πλήρως την πραγματικότητα.

Επαναλαμβάνω λοιπόν για να είναι ξεκάθαρο προς όλους:

Με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ καταργήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας από τον Φεβρουάριο του 2019.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέσπισε νέα εργαλεία και πρόσθετες δυνατότητες προστασίας της πρώτης κατοικίας και αναστολής πλειστηριασμών για την ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των ευάλωτων οφειλετών, ενώ με απόφαση αυτής της κυβέρνησης ανεστάλησαν όλοι οι πλειστηριασμοί, προστατεύοντας το σύνολο των δανειοληπτών, καθ’ όλη τη διάρκεια του lockdown λόγω της πανδημίας».

Για κακούργημα η "super" Κική απολογείται την Πέμπτη στον ανακριτή

 Ποινική δίωξη στην αποκαλούμενη "Super" Κική και δύο γυναίκες ακόμη για ληστεία και ενδοοικογενειακή βία άσκησε ο εισαγγελέας  και καλούνται να απολογηθούν την Πέμπτη στον ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι στον εισαγγελέα οδηγήθηκε η "Super" Κική μετά από μήνυση 37χρονου, ο οποίος καταγγέλλει ότι εκείνη μαζί με την πρώην σύντροφό του και μια φίλη τους έβαλαν άγνωστο άνδρα να τον ξυλοκοπήσει και μάλιστα όπως δείχνουν οι φωτογραφίες άγρια.

Η γνωστή influencer και οι δύο άλλες γυναίκες βρίσκονται υπό κράτηση από το απόγευμα της Δευτέρας (20/2), γιατί -όπως υποστηρίζει ο 37χρονος- η "Super" Κική μαζί με τη φίλη της τον οδήγησαν σε ένα συγκεκριμένο σημείο στην περιοχή του Ζωγράφου, με την πρόφαση να συζητήσουν κάποιες προσωπικές διαφορές τους και εκεί ένας άγνωστος άνδρας τον ξυλοκόπησε.

Από την άλλη, η "Super" Kική υποστηρίζει ότι προσπάθησε να βοηθήσει τη φίλη της, η οποία είναι πρώην σύντροφος του 37χρονου, επειδή εκείνος την απειλούσε, της επιτέθηκε και παραβίασε τα εις βάρος του ασφαλιστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, και τελικά τη συνέλαβαν.Νέα Ιωνία: Ένας νεκρός από πυροβολισμούς σε καφετέρια

 Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, μετά από επίθεση με πυροβόλο όπλο σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, όπου ένας άντρας έχασε τη ζωή του.

Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ όπου και κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας που δέχθηκε τους πυροβολισμούς από αγνώστους βρισκόταν εκείνη την στιγμή σε καφετέρια με ναργιλέδες στη Νέα Ιωνία, στην οδό Κασταμονής.

Από την επίθεση τραυματίστηκε στον ώμο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και εξέπνευσε, από ακατάσχετη αιμορραγία, όπως αναφέρουν πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ.

Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκαν έξι κάλυκες. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για να διαλευκάνει την υπόθεση και για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας για την ταυτοποίησή τους.