Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023

Βραχιολάκι αντί περιοριστικών μέτρων και κοινωνική εργασία

 Η μια ημέρα φυλάκισης θα αντιστοιχεί σε δυο ώρες κοινωφελούς εργασίας, με άλλα λόγια, η ποινή φυλάκισης των 10 μηνών (300 ημερών), θα αντιστοιχεί με κοινωφελή εργασία 600 ωρών, σύμφωνα με νέο εκσυγχρονιστικό σύστημα μετατροπής των μικρών ποινών σε κοινωφελή εργασία που παρουσίασαν ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δημιούργησε πρότυπη ψηφιακή πλατφόρμα για την υλοποίηση της δυνατότητα μετατροπής των ποινών φυλάκισης που δεν υπερβαίνουν τα 2 έτη σε παροχή κοινωφελούς εργασίας.

Όπως ανέφερε ο κ. Φλωρίδης μέχρι τώρα δεν υπήρχε η υποδομή για να εφαρμοστεί ο θεσμός της κοινωνικής εργασίας στην χώρα μας, αλλά τώρα δημιουργείται ψηφιακή πλατφόρμα η οποία θα ελέγχει το όλο σύστημα -σε πανελλαδική βάση- της μετατροπής των μικρών και χαμηλών ποινών σε κοινωφελή εργασία.

Η εφαρμογή της δυνατότητας μετατροπής των ποινών σε κοινωφελή εργασία θα αρχίσει με την έναρξη εφαρμογής των τροποποιήσεων του Ποινικού Κώδικα, δηλαδή μετά την ψήφιση από τη Βουλή του νομοσχεδίου που είναι τώρα σε δημόσια διαβούλευση για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Ήδη στην σχετική πλατφόρμα έχουν ενταχθεί 1.520 φορείς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, νοσοκομείων, κ.λπ. και έχουν προβλεφθεί 339 κατηγορίες- ειδικότητες εργασιών.

Η όλη διαδικασία θα ελέγχεται από εποπτεύουσα επιτροπή στην οποία επικεφαλής θα είναι ο εισαγγελέας εκτέλεσης των ποινών των Αθηνών και τα άλλα μέλη της θα είναι εισαγγελείς και άλλοι κρατικοί λειτουργοί.

Όπως επισήμανε ο κ. Φλωρίδης για το μηχανισμό λειτουργίας της πλατφόρμας «δεν υπάρχει κόστος και μόνο όφελος θα έχει το κράτος».

Με την σειρά του ο κ. Μπούγας, που είχε το κύριο βάρος του «χτισίματος» της πλατφόρμας ανέλυσε βήμα βήμα τον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας και την όλη διαδικασία που θα τηρείται κατά στάδιο και την εμπλοκή των αρμόδιων φορέων που θα συμμετέχουν.

Ειδικότερα, όπως είπε ο κ. Φλωρίδης «προβλέπεται, για τις ποινές φυλάκισης που δεν υπερβαίνουν τα 2 έτη, η δυνατότητα μετατροπής τους σε παροχή κοινωφελούς εργασίας ύστερα από αίτηση του καταδικασθέντος, εκτός αν το Δικαστήριο κρίνει, με ειδική αιτιολογία, ότι αυτή δεν είναι αρκετή για να τον αποτρέψει από την τέλεση άλλων εγκλημάτων. Για κάθε ημέρα φυλάκισης αντιστοιχούν δύο ώρες χρηματικής ποινής, συνεπώς καταδικασθείς σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών (300 ημερών), θα πρέπει να παράσχει κοινωφελή εργασία εξακοσίων 600 ωρών.

Η έναρξη ισχύος της παροχής κοινωφελούς εργασίας θα είναι παράλληλη με την έναρξη της ισχύος του Νέου Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθώς προβλέπεται πλέον η κατάργηση του άρθρου 98 του ν. 4623/2019 περί αναστολής της.

Διευρύνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δικαιοσύνης

Ακόμη, διευρύνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δικαιοσύνης μέσα από τη λειτουργία πρότυπης ψηφιακής πλατφόρμας στην οποία καταχωρούνται οι φορείς που θα απασχολούν καταδικασθέντες σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση. Η ψηφιακή πλατφόρμα με συνεχή και αδιάκοπη ενημέρωση, θα παρέχει στους εισαγγελείς εκτέλεσης ποινών και στους επιμελητές κοινωνικής αρωγής σαφή και πλήρη εικόνα για τα στοιχεία του κάθε Φορέα και των διαθέσιμων θέσεων εργασίας που παρέχονται με αναλυτική περιγραφή τους.

Συγκεκριμένα, ορίζονται οι φορείς (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ) στους οποίους θα παρέχεται η κοινωφελής εργασία. Καθημερινά εντάσσονται στην πλατφόρμα δεκάδες φορείς, που καλύπτουν όλο το δικαστικό χάρτη όλης της χώρας, παρέχοντας επαρκή αριθμό θέσεων σε 339 κατηγορίες απασχόλησης.

Η έγκριση των υπό ένταξη φορέων με την ταυτόχρονη πιστοποίηση της συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου προς τούτο, γίνεται από συσταθείσα κατά τις προβλέψεις της ΚΥΑ, επιτροπή στην οποία προεδρεύει ο εκάστοτε Εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών Αθηνών και έχει ως αντικείμενο τη γενικότερη εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας του θεσμού και την τεχνική υποστήριξη και λειτουργική αναβάθμιση της πλατφόρμας.

Πώς θα γίνεται η διαδικασία

Συγκεκριμένα και επί του πρακτέου, μόλις καταστεί εκτελεστή η δικαστική απόφαση που επιβάλλει κοινωφελή εργασία, κοινοποιείται από τον αρμόδιο εισαγγελέα στην Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής. Η τελευταία δημιουργεί ατομικό φάκελο του καταδικασθέντος, στον οποίο καταχωρούνται τα απαραίτητα έγγραφα καθώς επίσης τον καλεί, σε δια ζώσης επικοινωνία, προκειμένου μέσω προσωπικής συνέντευξης, να ληφθεί το κοινωνικό ιστορικό του και να αξιολογηθούν τα προσωπικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του, έτσι ώστε η πρόταση επιλογής του φορέα από τον αρμόδιο επιμελητή κοινωνικής αρωγής να είναι κατάλληλη και εξατομικευμένη.

Στη συνέχεια, συντάσσεται σχετική έκθεση (μέσω φόρμας της ψηφιακής εφαρμογής) που υποβάλλεται στον αρμόδιο εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών. Ο τελευταίος αν συμφωνεί, παραγγέλλει προς την Υ.Ε.Κ.Α του τόπου παροχής της Κοινωφελούς Εργασίας, την εκτέλεση της απόφασης, επιλέγοντας τον Φορέα και ορίζοντας τον χρόνο έναρξης της παροχής, εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την παραγγελία.

Μετά την επιλογή του Φορέα παροχής Κοινωφελούς Εργασίας συνάπτεται το Συμφωνητικό παροχής Κοινωφελούς Εργασίας μεταξύ του καταδικασθέντος και του Φορέα, το οποίο συνυπογράφει ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη και η Υ.Ε.Κ.Α. (του τόπου παροχής Κοινωφελούς Εργασίας), ήτοι ο Επιμελητής Κοινωνικής Αρωγής που ορίζεται υπεύθυνος για την επίβλεψη της εκτέλεσης της σχετικής εργασίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής Κοινωφελούς Εργασίας διασφαλίζεται η συνεπής και αδιάλειπτη παροχή της, μέσα από την τήρηση παρουσιολογίου αλλά και με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που πραγματοποιούν οι εποπτεύοντες Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής. Μετά την ολοκλήρωση της κοινωφελούς Εργασίας η ΥΕΚΑ υποβάλει αναφορά ολοκλήρωσης στον Εισαγγελέα του τόπου εκτέλεσης.

Σε περίπτωση που η παροχή εργασίας αναιτιολόγητα διακοπεί ή παρέχεται πλημμελώς, ειδοποιείται ο εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών, ο οποίος δύναται, ανάλογα και με τη βαρύτητα της παραβίασης, να ανακαλέσει το ευεργέτημα και να παραγγείλει την πραγματική έκτιση της ποινής σε σωφρονιστικό κατάστημα».

Οι κάμερες στα γήπεδα

Αναφορικά με την πάταξη της βίας στα γήπεδα, ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι μετά την τοποθέτηση των καμερών στα γήπεδα, θα ελέγχεται δύο ημέρες πριν τη διεξαγωγή των προγραμματισμένων αγώνων εάν οι κάμερες λειτουργούν και στη συνέχεια θα γίνεται νέος έλεγχος την ημερά διεξαγωγής του αγώνα.

Σε περίπτωση που δεν λειτουργούν οι κάμερες την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, ο αμέσως επόμενος αγώνας θα γίνεται κεκλεισμένων των θυρών.

Αναφορικά με το φαινόμενο της μη τήρησης, αλλά και της μη πλήρους δυνατότητας ελέγχου τήρησης των περιοριστικών όρων που τίθενται σε κατηγορούμενους ή καταδικασθέντες οι οποίοι αποφυλακίζονται με περιοριστικούς όρους και έχουν τη δέσμευση να παρουσιάζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα στα Αστυνομικά Τμήμα της περιοχής που διαμένουν, ο υπουργός Δικαιοσύνης επισήμανε ότι θα εφαρμοστή η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικού ελέγχου, δηλαδή βραχιολάκι, με χαμηλό χρηματικό κόστος, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνονται οι αποφυλακισθέντες, με όρους.


protothema.gr
Επιμένει ο αντρόπιαστος Κασσελάκης στο fake news παρά την διάψευση απο τους Πακιστανούς


 

Η επιμονή του Στέφανου Κασσελάκη στην δήθεν άφιξη 500.000 εργατών από το Πακιστάν, έδειξε ότι υπάρχει τεράστιο θέμα σοβαρότητας από τον τουρίστα του ΣΥΡΙΖΑ και προκάλεσε την αντίδραση του Παύλου Μαρινάκη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σωστά αναφέρθηκε σε σειρά απο θετικές κινήσεις της χώρας τις οποίες έχει αγνοήσει ο τουρίστας του ΣΥΡΙΖΑ,  και απάντησε στον Κασσελάκη, τονίζοντας πως «επέλεξε να ανεβάσει δύο πανομοιότυπα βίντεο για ένα ζήτημα το οποίο έχει διαψευστεί με κάθε επισημότητα».

Η ανάρτηση Μαρινάκη

«Από χθες μέχρι σήμερα:

*Ανακοινώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο μια εμβληματική μεταρρύθμιση για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων αναγνωρισμένων ΑΕΙ από χώρες του εξωτερικού στην Ελλάδα

* Ο Economist χαρακτήρισε τη χώρα μας ως «χώρα της χρονιάς»

* Οι ελληνικές θέσεις δικαιώθηκαν στον Ecofin με τις αμυντικές δαπάνες να εξαιρούνται από τον υπολογισμό του υπερβολικού ελλείμματος

* Στη διαπραγμάτευση για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου αποτυπώνονται πολλές επιδιώξεις της Ελλάδας, όπως ο ευρωπαϊκός μηχανισμός αλληλεγγύης

Στο ίδιο διάστημα ο αρχηγός του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επέλεξε να ανεβάσει δύο πανομοιότυπα βίντεο για ένα ζήτημα το οποίο έχει διαψευστεί με κάθε επισημότητα.

Μεγάλα πρόστιμα στις τράπεζες από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

 


Η Επιτροπής Ανταγωνισμού, έβαλε στόχο της τράπεζες και επέβαλε πρόστιμα που θα ήταν ακόμα πιο ηχηρά αν οι τράπεζες δεν υπέβαλαν πρόταση Διευθέτησης της Διαφοράς.

Το σκεπτικό της ομόφωνης απόφασης παραπέμπει στην παραβίαση του άρθρου 1 του νόμου 3959 για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, το οποίο αφορά σε απαγορευμένες συμπράξεις, κάνοντας λόγο για «εναρμονισμένες πρακτικές» και «ανταλλαγή πληροφοριών» μεταξύ των τραπεζών αλλά και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

«Εναρμονισμένη πρακτική μεταξύ των Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank και Eurobank, αναφορικά με τη μετάπτωση σε νέο μοντέλο τιμολόγησης (υιοθέτηση της χρέωσης direct access fee - DAF) για τις συναλλαγές ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ (α) με κάρτες εξωτερικού και (β) με κάρτες εγχώριων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (''ΠΥΠ'') εκτός του συστήματος DIASATM» και «ανταλλαγή πληροφοριών η οποία συνιστά εναρμονισμένη πρακτική μεταξύ των Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank και Attica Bank με αντικείμενο την ενδεχόμενη εισαγωγή χρεώσεων σε τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες, που σχετίζονται με έκδοση και αποδοχή καρτών πληρωμών, λογαριασμούς πληρωμών, συναλλαγές ταμείου, δάνεια και λοιπές συναλλαγές», είναι δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το σκεπτικό της απόφασης.

Στο διά ταύτα, η ομόφωνη απόφαση δεν προβλέπει μόνο πρόστιμα, αλλά υποχρεώνει τις τράπεζες να μειώσουν τις προμήθειες ανάληψης από τα ΑΤΜ.

Συγκεκριμένα, η απόφαση επιβάλλει πρόστιμα για την τέλεση των διαπιστωθεισών παραβάσεων, ανάλογα με το σχετικό κύκλο εργασιών, ως ακολούθως:

Τράπεζα Πειραιώς: 12.993.482,86 €

Εθνική Τράπεζα: 9.978.799,18 €

Alpha Bank: 9.110.682,91 €

Eurobank: 7.976.790,63 €

Attica Bank: 143.181,65 €

ΕΕΤ: 1.553.242,87 €

Υποχρεώνει τις τράπεζες να μειώσουν από την 1η Ιανουαρίου 2024 το ύψος της προμήθειας ανά συναλλαγή ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ με τη χρήση καρτών που έχουν εκδοθεί από άλλα ιδρύματα, ώστε αυτό να διαμορφωθεί κατ’ ανώτατο όριο ως ακολούθως:

Τράπεζα Πειραιώς: έως το ύψος των 2,00 €, από το ισχύον ποσό των 3,00 €,

Εθνική Τράπεζα: έως το ύψος των 1,90 €, από το ισχύον ποσό των 2,60 €,

Alpha Bank: έως το ύψος των 1,80 €, από το ισχύον ποσό των 2,50 €,

Eurobank: έως το ύψος των 1,80 €, από το ισχύον ποσό των 2,50 €,

Attica Bank: έως το ύψος των 1,50 €, από το ισχύον ποσό των 2,00 €.

Υποχρεώνει τις τράπεζες όπως διατηρήσουν τα ως άνω επίπεδα προμήθειας DAF για χρονικό διάστημα 3 ετών από την εφαρμογή του μέτρου, με ρήτρα επανεξέτασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού έως 2 επιπλέον έτη μετά τη λήξη των 3 ετών και με δυνατότητα επιβολής προστίμου από την ΕΑ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς το ανωτέρω μέτρο συμπεριφοράς.

Αποδέχεται την πρόταση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για εφαρμογή, εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση της Απόφασης Διευθέτησης, εσωτερικού προγράμματος συμμόρφωσης, προς τον σκοπό της παράλειψης στο μέλλον των διαπιστωθεισών παραβάσεων.Φυλακές Κορυδαλλού: Κατασχέθηκαν ναρκωτικά, αυτοσχέδια όπλα και κινητά


 

Αυτοσχέδια όπλα, ναρκωτικά και κινητά εντοπίστηκαν σε έφοδο που έγινε τα ξημερώματα στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ειδική επιχειρησιακή δράση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΕΚΑΜ, της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, ομάδων της ΟΠΚΕ καθώς και αστυνομικού σκύλου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες έρευνες, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, σε 39 κελιά, όπου εντοπίστηκαν 3 έγκλειστοι να κατέχουν ναρκωτικές ουσίες και αντικείμενα που υπάγονται στο νόμο για τα όπλα.

Ειδικότερα, 28χρονος κατελήφθη να κατέχει αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με 7,2 γραμμάρια κοκαΐνης, ενώ 53χρονος και 29χρονος, κατελήφθησαν να κατέχουν τρία αυτοσχέδια μαχαίρια, μήκους 18 και 16 εκατοστών.

Παράλληλα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 κινητά τηλέφωνα με τα παρελκόμενά τους (hands free, φορτιστές).

Σε βάρος των παραπάνω σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.Οι πιέσεις Μητσοτάκη απέδωσαν και ο Ράμα αναγνωρίζει τελικά τον Μπελέρη ως εκλεγμένο δήμαρχο


 

Όταν έχεις αντίπαλο ένα σοβαρό κράτος, και ένα σοβαρό ηγέτη αναγνωρισμένο απο όλη την διεθνή κοινότητα, δεν μπορείς να παίζεις πολιτικά παιχνίδια για δικό σου όφελος, γιατί απλά θα είναι σε βάρος σου.

Μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την προοπτική επίλυσης του ζητήματος Μπελέρη καταγράφεται σήμερα, με δεδομένη την απόφαση του αλβανικού δικαστηρίου που αναγνωρίζει τον κ. Μπελέρη ως τον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρας και υπογραμμίζει ότι ο εκλεκτός του Έντι Ράμα Γκιόγκι Γκόρος δεν έχει τη νομιμοποίηση να ασκεί τα καθήκοντά του.

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι παρέμβαση για το θέμα κάνει μέσω του «X» και ο ίδιος ο Αλβανός πρωθυπουργός.

Ο Ράμα αναφέρει, στο σημείο 3: «Η αναφορά του CCOC (το αλβανικό δικαστήριο) στο αδιέξοδο που προκάλεσε η προσωρινή συνέχιση των καθηκόντων του ηττημένου υποψηφίου, ενώ ο εκλεγμένος δήμαρχος παραμένει προφυλακισμένος και ο προηγούμενος δήμαρχος στερείται νομιμότητας να ηγηθεί του δήμου εν τη απουσία του νικητή, σαφώς τονίζει την ανάγκη επίλυσης αυτού του αδιεξόδου μέσω της διακοπής της θητείας του χαμένου υποψηφίου, με βάση τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές για τη διασφάλιση των δημόσιων υπηρεσιών στον δήμο Χειμάρας» υπογραμμίζει ο κ. Ράμα στην ανάρτησή του.

Η εν λόγω ανάρτηση δεν πέρασε διόλου απαρατήρητη από την Αθήνα, στον απόηχο και της πρόσφατης συνομιλίας των δύο ηγετών. «Η αποδοχή του σκεπτικού της απόφασης από τον Αλβανό πρωθυπουργό είναι σημαντικό βήμα στη διαδικασία μετάβασης εξουσίας στον Δήμο Χειμάρας έως την ολοκλήρωση της εκκρεμούς δικαστικής διαδικασίας» υπογραμμίζουν αρμόδιες πηγές που εκλαμβάνουν τη δημόσια ανάρτηση του κ. Ράμα ως ένα βήμα προς τα πίσω, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της σοβούσας διπλωματικής κρίσης.

Σημειωτέον, στο δικαστήριο που συνεχίζεται δεν εμφανίστηκαν καν οι μάρτυρες κατηγορίας και ο δικαστής διεμήνυσε ότι θα συνεχίσει τη διαδικασία μόνο με τους μάρτυρες υπεράσπισης του κ. Μπελέρη, ο οποίος έχει μεταφερθεί αυτές τις μέρες στις φυλακές του Φιέρι.
Μακελείο στην Πράγα με ένα 24χρονο και σκοτώνει 15 και να τραυματίζει 25 άτομα


 

Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν χθες από πυροβολισμούς σε σχολή του Πανεπιστημίου του Καρόλου στην Πράγα, πρωτεύουσα της Τσεχίας. 

Δράστης, ο 24χρονος Ντέιβιντ Κόζακ, που αυτοκτόνησε μετά το μακελειό που προκάλεσε, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα είχε πυροβολήσει και σκοτώσει και τον πατέρα του στο χωριό του Χοστούν, περίπου είκοσι χιλιόμετρα από την Πράγα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διερευνά εάν ο 24χρονος μπορεί να συνδέεται με δύο φόνους που έγιναν την περασμένη εβδομάδα. Ένας 32χρονος πατέρας και η δύο μηνών κόρη του σκοτώθηκαν από πυρά στο δάσος Klanovicky κοντά στην Πράγα την περασμένη Παρασκευή, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Μάρτιν Βόντρασεκ. Αλλά για την ώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν ο Κόζακ έχει πραγματικά κάποια σχέση με τις δολοφονίες.Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Κόζακ σχεδίαζε να παρακολουθήσει μια διάλεξη χθες το απόγευμα στη Σχολή Τεχνών, λίγα λεπτά με τα πόδια από τη σχολή φιλοσοφίας. Όμως οι αστυνομικοί, που αναζητούσαν τον μαθητή από το απόγευμα, δεν κατάφεραν να τον βρουν εκεί. Ήταν καθ' οδόν για τη φιλοσοφική σχολή, όπου άνοιξε πυρ λίγες στιγμές αργότερα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social, δείχνουν τον 24χρονο Ντέιβιντ Κόζακ να βγαίνει στο μπαλκόνι και να ανοίγει πυρ.

Ο Ντέιβιντ Κόζακ μπορεί να βοηθήθηκε από την κοπέλα του. Η τσεχική αστυνομία το επιβεβαίωσε σε δημοσιογράφο της ολλανδικής Volkskrant που βρισκόταν στο σημείο. Η φίλη, για την οποία δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, φέρεται να προσπαθεί να διαφύγει στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τον Τσέχο υπουργό Εσωτερικών Βιτ Ρακούσαν, η αστυνομία βρήκε «ένα μεγάλο αριθμό όπλων και πυρομαχικών» στο κτίριο του πανεπιστημίου. «Θα μπορούσαμε να είχαμε πολλά περισσότερα θύματα αν η αστυνομία δεν είχε δράσει τόσο γρήγορα», είπε. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο 24χρονος σκοπευτής είχε άδεια για το όπλο με το οποίο προκάλεσε την τραγωδία. Η έρευνα πρέπει τώρα να αποκαλύψει πώς ακριβώς έλαβε αυτή την άδεια.

«Τίποτα δεν υποδηλώνει ότι το έγκλημα συνδέεται με διεθνή τρομοκρατία» είπε στους δημοσιογράφους ο Βιτ Ράκουσαν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Κόζακ ήταν επιμελής μαθητής, αλλά είχε και ψυχολογικά προβλήματα. Τον Μάιο κέρδισε βραβείο για την πτυχιακή του εργασία. Ο φοιτητής δεν είχε ποινικό μητρώο αλλά, ως νόμιμος κάτοχος όπλων, είχε ενδιαφέρον για τα όπλα.

Είχε πτυχίο ιστορίας και ευρωπαϊκών σπουδών και συνέχισε με μεταπτυχιακό, με επίκεντρο την ιστορία της Πολωνίας.

Ο 24χρονος φοιτητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Καρόλου είχε παραπονεθεί για την «μίζερη ζωή» του και έγραψε, μεταξύ άλλων, ότι «πάντα ήθελε να σκοτώσει κάποιον».

Σε ένα μήνυμα με ημερομηνία 10 Δεκεμβρίου, ο σκοπευτής έγραψε ότι «εμπνεύστηκε πολύ από την Αλίνα». Αναφερόταν στην 14χρονη Αλίνα Αφανασκίνα. Το κορίτσι πυροβόλησε και σκότωσε δύο ανθρώπους στο σχολείο της στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ στις 7 Δεκεμβρίου και στη συνέχεια αυτοκτόνησε επίσης. «Αλλά η Αλίνα δεν σκότωσε αρκετούς ανθρώπους, θα το διορθώσω», είχε γράψει ο Κοζακ.

«Θέλω να κάνω επίθεση σε σχολείο και πιθανόν να αυτοκτονήσω. Η Alina Afanaskina με βοήθησε. Πάντα ήθελα να σκοτώνω, νόμιζα θα γίνω μανιακός στο μέλλον. Ήταν πιο επικερδές να κάνω μαζική επίθεση από κατά συρροήν. Κάθισα, περίμενα, ονειρεύτηκα» φέρεται να είχε γράψει μεταξύ άλλων.

Ο δολοφονικός του «παροξυσμός» ξεκίνησε με θύμα τον ίδιο του τον πατέρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε ένα χωριό 13 μίλια από την πρωτεύουσα της Τσεχίας.

Σκηνές αλλοφροσύνης έκαναν τον γύρο του κόσμου, με φοιτητές στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου στην Πράγα να «κρέμονται» και να πηδούν από τα παράθυρα, για να γλιτώσουν από τη φονική μανία του Ντέιβιντ Κόζακ, όπως ανακοινώθηκε ότι ήταν το όνομα του δράστη.

«Περισσότεροι από 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 24 τραυματίστηκαν», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αρχηγός της τσεχικής αστυνομίας Μάρτιν Βόντρασεκ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Τσεχίας Πετρ Πάβελ δήλωσε «σοκαρισμένος» από την επίθεση του ενόπλου στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα.

«Είμαι σοκαρισμένος από αυτά τα γεγονότα... Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων των πυροβολισμών» δήλωσε με ανάρτηση στο Χ (πρώην twitter) ο Πάβελ, ο οποίος ολοκληρώνει διήμερη επίσκεψη στο Παρίσι.

Σε μια προσπάθεια να γλιτώσουν από τα πυρά, μερικοί φοιτητές σκαρφάλωσαν από τα παράθυρα και κάθισαν στην προεξοχή, ωστόσο ένα από τα κορίτσια δεν μπορούσε να κρατηθεί και έπεσε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ρακούσαν δήλωσε στη κρατική τηλεόραση ότι δεν υπήρξε κάποιος άλλος ένοπλος δράστης και κάλεσε τους ανθρώπους να ακολουθήσουν τις οδηγίες της αστυνομίας. Παράλληλα, ένα email προς το προσωπικό της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου ανέφερε ότι ένας ένοπλος δράστης βρισκόταν σε ένα από τα κτίρια του πανεπιστημίου. Η διοίκηση του πανεπιστημίου καλούσε το προσωπικό να «μην μετακινηθεί». «Μην πάτε πουθενά, αν είστε στα γραφεία, κλειδώστε τα και τοποθετήστε έπιπλα μπροστά στην πόρτα, σβήστε τα φώτα» ανέφερε το email.

Η αστυνομία απέκλεισε το σημείο και ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Επίσης, έως και 200 μαθητές μεταφέρθηκαν γρήγορα σε ασφαλές μέρος στον δρόμο προς μια γκαλερί σύγχρονων τεχνών, όπως μετέδωσε το BBC.

Οι φοιτητές της σχολής, όπως και οι φοιτητές σε όλη την Ευρώπη, επρόκειτο να ολοκληρώσουν το ακαδημαϊκό τους εξάμηνο αύριο ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.Χωρίς αντίπαλο ο Μητσοτάκης - Καμπανάκι για ακρίβεια και εγκληματικότητα ανησυχούν οι πολίτες


 


Η ακρίβεια είναι το θέμα που απασχολεί τους πολίτες και ειδικά την μεσαία τάξη, το 29% δηλώνει ότι θα ξοδέψει λιγότερα στις Γιορτές σε σχέση με πέρυσι, έναντι 24% που λέει ότι θα ξοδέψει περισσότερα. 

Μόνον εκείνοι που αυτοπροσδιορίζονται ως «ανώτερη τάξη» δηλώνουν κατά πλειοψηφία ότι θα ξοδέψουν περισσότερα φέτος. Αντίθετα, οι αγρότες, οι εργάτες και οι μικρομεσαίοι αναφέρουν σε πολύ μεγάλα ποσοστά ότι θα ξοδέψουν λιγότερα. 

Παράλληλα, μεγάλη δυσαρέσκεια υπάρχει και για την εγκληματικότητα, με το 70% να δηλώνει ότι έχει «μάλλον αρνητικές» εντυπώσεις από την κυβέρνηση για το θέμα αυτό, και αυτό είναι ένα μεγάλο καμπανάκι για αλλαγές. 

Την μεγάλη απόσταση που χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ, που είναι στη δεύτερη θέση και τον ΣΥΡΙΖΑ που είναι στην τρίτη επιβεβαιώνει η δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega, γιατί απλά δεν υπάρχει κανένας ικανός στην αντιπολίτευση να τον πάρει σοβαρά ο Ελληνικός λαός. 

Αυτό φαίνεται και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός από το 41% του δείγματος, με δεύτερον για άλλη μία φορά τον «Κανένα» που επιλέγει το 28%, ενώ οι κ.κ Νίκος Ανδρουλάκης και Στέφανος Κασσελάκης απαξιωμένοι μένουν μόλις στο 6%. 

Για την επίσκεψη Ερντογάν, το 45% δηλώνει ότι έχει «μάλλον θετικές εντυπώσεις» για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, πράγμα που σε μεγάλο βαθμό αποτυπώνεται στην εικόνα της κυβέρνησης, που έχει 38% θετικές γνώμες.  

Πτώση σημειώνουν τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και το ΚΚΕ  που είχαν ενισχυθεί αρκετά το Νοέμβριο άνοδο εμφανίζουν τα ποσοστά της Ελληνικής Λύσης, που φτάνει στο 7,2% στην εκτίμηση ψήφου. Μικρή άνοδο εμφανίζει και η «Νίκη». Η Νέα Αριστερά καταγράφεται χαμηλά και στην δημοσκόπηση της Metron Analysis, μένοντας στο 2,4% στην εκτίμηση ψήφου. 

Το 8,5% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ φεύγουν για το κόμμα των Αλέξη Χαρίτση και Έφης Αχτσιόγλου. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να χάνει στην εκτίμηση ψήφου και πηγαίνει στο 12,4%, και αξιολογείται θετικά μόλις από το 10% του δείγματος. 

Η δημοτικότητα του Στέφανου Κασσελάκη είναι πολύ χαμηλή, απαξιώνεται από τους πολίτες - ξεπερνά μόνον εκείνη του Δημήτρη Νατσιού και του Βασίλη Στίγκα.  Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εμφανίζει πολύ χαμηλή συσπείρωση - στο 51% - ενώ της ΝΔ είναι πολύ υψηλή, στο 83,8% και του ΠΑΣΟΚ στο 82,7% που δεν φαίνεται να παίρνει απο την κατρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν πείθει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η δημοσκόπηση σε κάρτες  : 

Η Ελλάδα του 2023 βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση από την Ελλάδα του 2019

 Σημεία από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, στη συζήτηση για την κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024

Εμπιστοσύνη 

…, ο πρώτος προϋπολογισμός ύστερα από 14 χρόνια που δρομολογείται με τη χώρα μας στην επενδυτική βαθμίδα. Σηματοδοτεί έτσι μία τομή στον ιστορικό χρόνο, καθώς αυτή η αναβάθμιση υπήρξε εθνικός στόχος, για τον οποίο είχα δεσμευτεί προσωπικά εδώ πριν από ένα χρόνο ότι θα επιτευχθεί εντός του 2023. Κι έτσι έγινε, μέσα από ένα σχέδιο της πολιτείας βασισμένο στην εμπιστοσύνη, στο ποιοτικό αυτό μέγεθος που σωστά λέγεται ότι έρχεται αργά και με τα πόδια, αλλά φεύγει καλπάζοντας όταν οι συμπεριφορές των κρατών είναι ανεύθυνες.

Η εμπιστοσύνη, άλλωστε, είναι αυτή που γεννά εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών, αλλά και εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτείας και πολιτών, όπως απέδειξαν και οι τελευταίες εκλογές. Γιατί αυτή η λέξη κρύβεται πίσω από το 41%,  αλλά κρύβεται και πίσω από τους αριθμούς που αποτελούν την ταυτότητα της σημερινής οικονομικής πολιτικής. 

 • Ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, τον τρίτο υψηλότερο στην Ευρώπη, που του χρόνου θέλουμε να αγγίξει το 3%. Ακόμα, η ανεργία που έπεσε κάτω από το 10%, αυξάνοντας σε 4.250.000 τους εργαζόμενους.
 • Το δημόσιο χρέος, το οποίο είχε φτάσει στο 206% το 2020, στις εποχές της πανδημίας, υποχώρησε στο 160% του ΑΕΠ, με στόχο να πέσει κάτω από το 150%. Ενώ οι επενδύσεις και οι εξαγωγές, όπως είπε και ο κ. Υπουργός, προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς.
 • Αλλά και ο μέσος μισθός, ο οποίος έχει αυξηθεί πάνω από 15%, με τον κατώτατο μισθό -θέλω να θυμίσω ότι τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ- να είναι σήμερα στα 780 ευρώ και θα αυξηθεί κι άλλο.

Η επενδυτική βαθμίδα, λοιπόν, για κάποιους μπορεί να μην λέει τίποτα αλλά στην ουσία τα λέει όλα. Διότι στην εσωτερική ζωή σφραγίζει το τέλος της ξένης εποπτείας και στο εξωτερικό στέλνει το μήνυμα ότι πέρασε οριστικά η εποχή της εθνικής αναξιοπιστίας.

 

Πέντε σαφείς δεσμεύσεις

«Η χώρα να μην ξαναβρεθεί ποτέ σε αντίστοιχη οικονομική περιπέτεια με αυτή που βίωσε τα τελευταία δέκα χρόνια. Να μην τεθεί ποτέ ξανά στο διεθνές περιθώριο, μακριά από την Ευρώπη. Με σύνεση και ρεαλισμό κάθε μέρα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Με μία ενωμένη κοινωνία που θα συγκλίνει με την Ευρώπη σε όλα τα πεδία και ένα ισχυρό κράτος που θα εκσυγχρονίζεται διαρκώς και θα κερδίζει τα στοιχήματα των καιρών».

Σειρά τώρα -όπως έχω πει πολλές φορές- έχει η αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών με ρίζες δεκαετιών, μέσα από ένα τολμηρό κύμα μεταρρυθμίσεων, και δίπλα ένα σαφές χρονοδιάγραμμα ορατών έργων. Με αποτέλεσμα που θα πείθει ότι αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι, ναι, μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

 

Τρία σημαντικά στοιχεία

Στηρίζω τη θέση μου ότι η Ελλάδα είναι σήμερα πιο δυνατή από ό,τι ήταν εδώ και πολύ καιρό προσθέτοντας στα όσα είπα τρία ακόμα σημαντικά στοιχεία.

 • Πρώτον, το είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, ναι, η πατρίδα μας σήμερα διαθέτει ακλόνητη πολιτική σταθερότητα, με ισχυρή κυβέρνηση, με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ένα σαφές τοπίο των κομματικών δυνάμεων. Διαμορφώνεται, κατά συνέπεια, ένα πολύ ευνοϊκό περιβάλλον για ακόμα περισσότερες επενδύσεις, για πρόσθετη ανάπτυξη.
 • Δεύτερον, σε πείσμα των όσων είπε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, τον άκουσα με πολλή προσοχή, η οικονομία μας, κ. Ανδρουλάκη, γίνεται πιο εξωστρεφής. Το 50% του ΑΕΠ συγκροτείται από εξαγωγές. Ήταν το 20% στην αρχή της οικονομικής κρίσης. Είναι κατανεμημένες αυτές οι εξαγωγές ισόρροπα μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών. Αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας, δεν στηρίζεται πια μόνο σε έναν κλάδο, όπως ο τουρισμός. Και αυτό είναι καλό, διότι έτσι διευρύνονται οι πηγές των δημοσίων εσόδων.
 • Και τρίτον, η χώρα μας έχει στη διάθεση της -εκτός από τους πόρους του Ταμείου Συνοχής, τους οποίους είχαμε υπολογίσει το 2019- και το υπερόπλο των 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης, που θυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έφερε στη χώρα.

 

Ο κεντρικός πυρήνας του σχεδίου μας

Θέλω να επαναλάβω ότι ο κεντρικός πυρήνας του σχεδίου μας, με ορίζοντα τετραετίας, είναι η σταθερή και διατηρήσιμη αύξηση των μισθών και η προεκλογική δέσμευση την οποία είχα δώσει, κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ και μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ, ισχύει στο ακέραιο.

 • Και βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα στον Ιανουάριο, σε λίγες εβδομάδες από τώρα, 660.000 δημόσιοι υπάλληλοι της χώρας θα δουν για πρώτη φορά αυξήσεις ύστερα από 14 χρόνια.
 • Εμείς, λοιπόν, εκτός από τις οριζόντιες αυξήσεις, ναι, κάνουμε και στοχευμένες αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν διευθυντικές θέσεις. Όπως έχω πει πολλές φορές, είναι σημαντικό δημόσιοι υπάλληλοι άξιοι, επιλεγμένοι αξιοκρατικά, να μπορούν να γνωρίζουν ότι θα έχουν μια πρόσθετη οικονομική στήριξη όταν αναλαμβάνουν σημαντικές θέσεις.
 • Αυξήσεις 3% θα δουν επίσης από την 1η Ιανουαρίου και σχεδόν 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι, επιπλέον στο 7,3% το οποίο έλαβαν πέρσι. Στο εξής, μάλιστα, όσοι θέλουν να εργαστούν -και σε μία αγορά εργασίας όπου υπάρχει ανάγκη για πολύ συγκεκριμένες δεξιότητες είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα ανταποκριθούν σε αυτή την ευκαιρία-, συνταξιούχοι θα μπορούν να αυξάνουν το εισόδημά τους χωρίς να παρακρατείται το 30% της σύνταξής τους και να φορολογούνται μόνο αυτοτελώς για τον χρόνο της εργασίας τους.
 • Λοιπόν, θυμίζω επίσης ότι ξεπαγώνουμε τις τριετίες από 1/1/2024, έναν χρόνο νωρίτερα από’ ό,τι προβλέπαμε και νωρίτερα από ό,τι όριζε ο νόμος. Και βέβαια, ότι ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί πάλι την 1η Απριλίου και τελικά θα έχει αυξηθεί περισσότερο από αυτό το οποίο είχαμε δεσμευτεί.
 • Από τις αρχές του έτους αυξάνεται κατά 20% η αποζημίωση όλων των εφημεριών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι μισθοί έχουν ήδη αυξηθεί 10% από πέρσι.  

 

Αποδόμηση κάποιων συνειδητών μύθων 

 • Πρώτος μύθος: «αυξάνονται οι φόροι». Και πώς αυξάνονται οι φόροι και τα έσοδα; Δεν αυξάνονται οι φόροι και τα έσοδα επειδή αυξάνουμε τους φορολογικούς συντελεστές. Αυξάνονται τα έσοδα επειδή η οικονομία πηγαίνει πολύ καλά. Επειδή μπορέσαμε και δημιουργήσαμε αναπτυξιακή δυναμική. Και τα έσοδα αυτά είναι ακριβώς αυτά τα οποία επιστρέφουν στους πολίτες. Επιστρέφουν στην υγεία. Επιστρέφουν στην παιδεία. Επιστρέφουν στην κοινωνική πολιτική. Αυτή είναι η επιτυχία της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας την οποία ποτέ δεν καταλάβατε, γιατί ήσασταν εμμονικοί με τους φόρους και τσακίζατε τη μεσαία τάξη. Ναι, μπορείς να μειώνεις φόρους και να αυξάνεις έσοδα. Μπορεί να γίνει. Το αποδείξαμε στην πράξη.
 • Ένας δεύτερος μύθος αφορά τις τράπεζες. Μετά την αποχώρηση, ακούμε, τις πωλήσεις, που έκανε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις τράπεζες, «το Δημόσιο χάνει». Τώρα, να ακούγεται αυτή η κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι τουλάχιστον ευτράπελο, όταν χρεώνεστε την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η οποία στοίχισε πολλά δισεκατομμύρια στους Έλληνες φορολογούμενους. Αλλά μιας και θέλουμε να μιλάμε με συγκεκριμένα στοιχεία, το Δημόσιο έχει καταβάλει για τα τέσσερα συστημικά ιδρύματα 30,9 δισεκατομμύρια. Έχει ήδη συγκεντρώσει,κρατώντας ακόμα κάποια ποσοστά στο Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας σε κάποιες τράπεζες, 33,4 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, 2,5 δισ περισσότερα.
 • Και βέβαια, ο μεγάλος μύθος ότι «οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης πηγαίνουν μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις».Όταν γίνεται ένα μεγάλο έργο υποδομής, παραδείγματος χάρη, χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης την ολοκλήρωση του δρόμου Ε65 ή ένα τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης, προφανώς το έργο αυτό θα το κατασκευάσουν κάποιες μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Ποιος ωφελείται, όμως, από το έργο αυτό; Οι μεγάλοι ωφελούνται ή οι κάτοικοι της περιοχής, όσοι είναι αποδέκτες ποιοτικών υπηρεσιών και ποιοτικών υποδομών από το Δημόσιο; Όταν εξοπλίζουμε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης 36.000 σχολεία με διαδραστικούς πίνακες, οι μεγάλοι είναι οι ωφελημένοι από αυτές τις πολιτικές; Όταν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ξαναφτιάχνουμε τα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε σχεδόν 100 νοσοκομεία, πάλι οι μεγάλοι είναι οι ωφελημένοι από αυτές τις πολιτικές του Ταμείου Ανάκαμψης; Μάλιστα αν μιλήσουμε και για τα δάνεια, γιατί άκουσα αυτή την κριτική, ότι «τα δάνεια πάνε στους μεγάλους»: τα μισά από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα φθηνά δάνεια, όπου εμείς μπορέσαμε, διεκδικήσαμε και αποσπάσαμε 5 δισεκατομμύρια πρόσθετα στο αρχικό χαρτοφυλάκιο, πηγαίνουν κατεξοχήν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή είναι η αλήθεια όσον αφορά την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και καλό είναι να μην αμφισβητείτε τη σημαντική αναπτυξιακή του συνδρομή στους ρυθμούς ανάπτυξης των επόμενων ετών.

 

Η Ελλάδα του 2023 βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση από την Ελλάδα του 2019

Εμείς δεν ισχυριστήκαμε ποτέ ότι όλα τα πράγματα στη χώρα είναι τέλεια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία όμως ότι η Ελλάδα του 2023 βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση από την Ελλάδα του 2019 και ότι οι μεγάλες προκλήσεις μας είναι να χτίσουμε πάνω σε αυτή την πρόοδο και να κάνουμε πράγματι ένα μεγάλο άλμα σε δύσκολες συγκυρίες.