Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020

Ο ληστής έχει δικαιώματα το θύμα του ληστή καλύπτεται σε νόμιμη αυτοάμυνα;

 Μπήκε ο Ρομά μαζί με τους συνεργούς του στο σπίτι του θύματος που έγινε θύτης, και το θύμα τον έπιασε με κοσμήματα χιλιάδων ευρώ να προσπαθεί να ξεφύγει, μαζί του ο Ρομά είχε άλλους δύο έτοιμους και αδίστακτους για όλα και ενώ ήταν σε νόμιμη αυτοάμυνα το θύμα, πυροβόλησε και σκότωσε τον ληστή και έγινε θύτης.

Ο ληστής έχει δικαιώματα ενώ το θύμα σε νόμιμη άμυνα δεν έχει κανένα δικαίωμα;

Το τι αποτελεί νόμιμη αυτοάμυνα δεν είναι αυτό που νομίζει ο κόσμος αλλά αυτό που ορίζει ο νόμος στη συνέχεια, κάτι πρέπει να αλλάξει να ενισχυθεί με νομοθετική ρύθμιση η νόμιμη αυτοάμυνα ώστε να το σκέφτεται περισσότερο ο κακοποιός.

Συνεπώς, προς σύντομη αλλά περιεκτική ενημέρωση των αναγνωστών, παρέχουμε και την νομοθεσία περί αυτοάμυνας παρακάτω:

Σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα (άρθρα 22, 23, 24, 25 και 32) ορίζεται πως:

Α. Δεν είναι άδικη η πράξη που τελείται σε περίπτωση άμυνας.

(Η άμυνα αποτελεί λόγο άρσης του άδικου χαρακτήρα μιας πράξης. Ο  αμυνόμενος έχει το δικαίωμα να προασπίσει τα δικά του έννομα αγαθά προσβάλλοντας τα έννομα αγαθά του επιτιθέμενου.)

Β. Άμυνα είναι η αναγκαία προσβολή του επιτιθέμενου στην οποία προβαίνει το άτομο, για να υπερασπισθεί τον εαυτό του ή άλλον από άδικη και παρούσα επίθεση που στρέφεται εναντίον τους.

Λέξεις κλειδιά: Αναγκαία, Άλλον, Παρούσα.

Αναγκαία – Σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει επικινδυνότητα και απειλή βλάβης και να είναι ο μοναδικός τρόπος για να αντικρουστεί μία απειλή τη δεδομένη στιγμή ώστε να στοιχειοθετηθεί η νόμιμη αυτοάμυνα.

Άλλον  – Είναι νόμιμη η άμυνα προς χάριν τρίτου, όταν περιλαμβάνει όσα ισχύουν και για την προσωπική άμυνα.

Παρούσα – Συμβαίνει την ΙΔΙΑ στιγμή, αλλιώς δεν πρόκειται για νόμιμη αυτοάμυνα αλλά για εκδίκηση.

Γ. Το αναγκαίο μέτρο της άμυνας κρίνεται από το βαθμό επικινδυνότητας της επίθεσης, από το είδος της βλάβης που απειλούσε, από τον τρόπο και την ένταση της επίθεσης και από τις λοιπές περιστάσεις.

Εδώ σχετίζονται και δύο επιπλέον αρχές στην πράξη άμυνας.

Αναλογικότητα – Το οποιοδήποτε μέσο άμυνας θα πρέπει να είναι στο μέγιστο σημείο της ανάλογη με το μέσο που χρησιμοποιεί ο επιτιθέμενος. θα πρέπει να είναι το πολύ ανάλογη με την χρήση της επίθεσης και του κινδύνου που αυτή φέρει.

Αναγκαιότητα – Η φυσική πράξη άμυνας εναντίον του επιτιθέμενου πρέπει να είναι με απόλυτο μέτρο, και μόνο αφού δεν έχει αποδώσει η παθητική άμυνα (π.χ. αποφυγή, απόδραση ή και προσπάθεια αποκλιμάκωσης) και εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια.

Νόμιμη αυτοάμυνα – Σχετικά άρθρα του κώδικα

Άρθρο 23 – Η Υπέρβαση της άμυνας

Όποιος υπερβαίνει τα όρια της άμυνας τιμωρείται, αν η υπέρβαση έγινε με πρόθεση, με ποινή ελαττωμένη (άρθρο 83), και αν έγινε από αμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις τις σχετικές με αυτήν. Μένει ατιμώρητος και δεν του καταλογίζεται η υπέρβαση, αν ενέργησε με αυτόν τον τρόπο εξαιτίας του φόβου ή της ταραχής που του προκάλεσε η επίθεση.

(Εδώ εκλογικεύεται και δικαιολογείται η πραγματικότητα σε ότι αφορά το νομικό πλαίσιο της αυτοάμυνας αποδεχόμενος ο νόμος ότι η αντίδραση με αμυντική πράξη, είναι πολύ πιθανό να υπερβεί τα όρια που θέτει, λόγο ψυχολογικής φόρτισης που προκαλεί μια επίθεση. Προσοχή! Πρέπει το δικαστήριο να πειστεί για τα συναισθήματα του φόβου και της ταραχής. Εάν αποδειχθεί αυτό ο αμυνόμενος φέρει μειωμένη ποινική ευθύνη για τα επιπλέον χτυπήματα.)

Άρθρο 24 – Η υπαίτια κατάσταση άμυνας

Δεν απαλλάσσεται από την ποινή που ορίζει ο νόμος όποιος με πρόθεση προκάλεσε την επίθεση άλλου για να διαπράξει εναντίον του αξιόποινη πράξη με το πρόσχημα της άμυνας.

(Αν ο αμυνόμενος προκαλέσει μια επίθεση με δική του ανάρμοστη συμπεριφορά, δεν θεωρείται άμυνα η απόκρουση μιας επίθεσης, αλλά δόλια άδικη επίθεση.)

Άρθρο 25 – Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει το άδικο

Α. Δεν είναι άδικη η πράξη που τελεί κάποιος, για να αποτρέψει παρόντα και αναπότρεπτο με άλλα μέσα κίνδυνο, ο οποίος απειλεί το πρόσωπο ή την περιουσία του ίδιου ή κάποιου άλλου χωρίς δική του υπαιτιότητα, αν η βλάβη που προκλήθηκε, στον άλλο είναι σημαντικά κατώτερη κατά το είδος και τη σπουδαιότητα από τη βλάβη που Απειλήθηκε.

Β. Η προηγούμενη διάταξη δεν εφαρμόζεται σε όποιον έχει καθήκον να εκτεθεί στον απειλούμενο κίνδυνο.

Γ. Η διάταξη του άρθρου 23 έχει ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση αυτού του άρθρου.

Άρθρο 32 – Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει τον καταλογισμό

Α. Δεν καταλογίζεται στο δράστη η πράξη που τελεί για να αποτρέψει παρόντα και αναπότρεπτο με άλλα μέσα κίνδυνο ο οποίος απειλεί χωρίς δική του υπαιτιότητα το πρόσωπο ή την περιουσία του ίδιου ή συγγενούς του, ανιόντος ή κατιόντος ή αδελφού ή συζύγου του αν η βλάβη που προκλήθηκε στον άλλον από την πράξη είναι κατά το είδος και τη σπουδαιότητα ανάλογη με τη βλάβη που Απειλήθηκε.

Β. Οι διατάξεις των παραγράφων Β. και Γ. του άρθρου 25 εφαρμόζονται και εδώ.

Συμπεράσματα

Επειδή ένας αμυνόμενος αδυνατεί να σκέφτεται το νομικό πλαίσιο σε μια συμπλοκή, ο νόμος δικαιολογεί πράξεις που υπό άλλες συνθήκες είναι παράνομες επειδή βρίσκεται σε Αυτοάμυνα. Όμως, δεν αρκεί να λέει ή να νομίζει ότι έχει το δίκαιο, αλλά να μπορεί να το αποδείξει.

Αν η χρήση άμυνας, προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο του επιτιθέμενου, ακολουθεί η δικαστική οδό με αυτεπάγγελτη δίωξη ή με μήνυση, όπου σχηματίζεται δικογραφία και πιθανότατα ασκούνται ποινικές διώξεις. Ο αμυνόμενος στην καλή περίπτωση (αν αποδειχτεί η αναγκαιότητα) απαλλάσσεται και, στην κακή, απαλλάσσεται όταν η υπόθεση φτάσει στο ακροατήριο.

Στη πραγματικότητα, τα γενικότερα νομικά «μπερδέματα» (ή ξεμπερδέματα;) κατόπιν την εκάστοτε πράξη βίας είναι πάντα δαπανηρά, μακρόχρονα και ψυχοφθόρα, τελικά με το ελληνικό δίκαιο «Ου μπλέξεις!» ο ληστής έχει περισσότερα δικαιώματα από εσένα και έτσι και τολμήσεις να αμυνθείς μπορεί να και βρεθείς προφυλακισμένος που τόλμησες να προστατέψεις την περιουσία σου και δεν άφησε τον κλέφτη να φύγει με την λεία του.Έπρεπε να γίνει σάλος για να αλλάξει η κυβέρνηση τον Ποινικό Κώδικα έγκλημα του ΣΥΡΙΖΑ;

 


Σε τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα θα προχωρήσει επιτέλους η κυβέρνηση προκειμένου να «σφραγίσει» τα «παραθυράκια» που άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ δίνοντας το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στους χρυσαυγίτες.

Ο Στέλιος Πέτσας διαβεβαίωσε ότι η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα θα γίνει μετά την ανακοίνωση των ποινών στην Χρυσή Αυγή και όλοι οι Έλληνες αναρωτιούνται ο υπουργός δικαιοσύνης 15 μήνες τι έκανε και δεν άλλαζε τον ποινικό κώδικα έγκλημα του ΣΥΡΙΖΑ;

«Σε ποιο επίπεδο θα είναι η τροποποίηση θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Αυτό που έχει σημασία, όμως, είναι ότι για το παρελθόν, γι’ αυτή τη δίκη που συγκλόνισε την Ελλάδα, γι’ αυτή τη δίκη που έχει να κάνει με ακριβώς την περιθωριοποίηση τέτοιων μορφωμάτων, δεν θα μπορούσε να αλλάξει τίποτα. Θα γίνει όμως για το μέλλον», δήλωσε ο κ. Πέτσας

Όσον αφορά στην τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πέτσας τη χαρακτήρισε αντισυνταγματική: «Το Σύνταγμά μας είναι σαφέστατο όταν μιλάει για αμετάκλητες αποφάσεις, για τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων και είναι ξεκάθαρο, όσον αφορά τη δίκη της Χρυσής Αυγής, ότι εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη διάταξη. Δεν θέλουμε σύγχυση. Θέλουμε καθαρές λύσεις».

Ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως έμεινε αναπάντητο απο τον ΣΥΡΙΖΑ το εξής κρίσιμο ερώτημα: «Γιατί λίγες μέρες προτού φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία άλλαξε τον Ποινικό Κώδικα και κατήργησε τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ανάμεσα στις ποινές και μείωσε τις ποινές για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης; Τότε δεν αντιλαμβάνονταν ότι αυτό αφορά προφανέστατα τη Χρυσή Αυγή, αφού συνεχιζόταν η δίκη της; Νομίζω ότι το ήξεραν, αλλά -κατά πάσα πιθανότητα- έπρεπε να ξοφλήσουν γραμμάτια από το παρελθόν. Είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα, την οποία, χθες, ο κ. Ραγκούσης, μέσα στις συνδικαλιστικές εξάρσεις του, δεν μπόρεσε να αποκρύψει και γι’ αυτό για ακόμη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ απομονώθηκε από το σύνολο των κομμάτων», υπογράμμισε ο υπουργός
Επιστολή - καταπέλτης Τραμπ κατά Ερντογάν: Υπονομεύει τη μάχη κατά του ISIS

 


Για υπονόμευση του αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία και το Ιράκ, κατηγορεί την Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, στην επιστολή του με την οποία αιτιολογεί την παράταση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στις ΗΠΑ πέραν της 14ης Οκτωβρίου.

Η επιστολή που εστάλη χθες στην πρόεδρο της Βουλής των αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι οι τουρκικές ενέργειες στη Συρία και γύρω από τη Συρία, υπονομεύουν τον αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους τόσο στη Συρία όσο και στο Ιράκ και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει επίσης ότι η κατάσταση αυτή «συνεχίζει να αποτελεί μια ασυνήθιστη και έκτακτη απειλή για την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Συνεπώς έχω αποφασίσει ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει κηρυχθεί με την εκτελεστική εντολή 13894 με σεβασμό στην κατάσταση στη Συρία», καταλήγει η επιστολή Τραμπ.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή: 
skai.grΣυνελήφθη 44χρονος μέλος εγκληματικής ομάδας που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές από οικίες που διέμεναν κυρίως ηλικιωμένοι

 


Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 1-10-2020 στην Κηφισιά, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, 44χρονος ημεδαπός μέλος εγκληματικής ομάδας που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές, με τη μέθοδο της απασχόλησης, από οικίες που διέμεναν κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Συγκατηγορούμενοι τυγχάνουν και δύο έτερα μέλη της συμμορίας, που ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται.

Ο 44χρονος, στο πλαίσιο αναζητήσεων των δραστών που μεσημβρινές ώρες της ιδίας ημέρας, προσέγγισαν ηλικιωμένη και με τη μέθοδο της απασχόλησης, εισήλθαν στην οικία της και αφαίρεσαν κοσμήματα, χρυσαφικά και κάρτα τραπέζης, εντοπίσθηκε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ) και προσήχθη στο Τ.Α. Κηφισιάς.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανωτέρω συγκρότησαν εγκληματική ομάδα με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, τουλάχιστον από τις αρχές του Ιουλίου του 2020.

Όσον αφορά τη μεθοδολογία τους, κινούμενοι με τα οχήματά τους σε διάφορες περιοχές της Αττικής σε υποομάδες, με το πρόσχημα πώλησης φρούτων, προσέγγιζαν οικίες που διαμένουν κυρίως ηλικιωμένα άτομα.

Στη συνέχεια ένα εκ των μελών απασχολούσε το θύμα, ενώ οι υπόλοιποι δίχως να γίνονται αντιληπτοί, εισέρχονταν εντός των οικιών και αφού ερευνούσαν επισταμένα όλους τους χώρους, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, αντικείμενα και κοσμήματα. Έτερο μέλος που ήταν επιφορτισμένο με το ρόλο του οδηγού και του «τσιλιαδόρου», παρέμενε πλησίον του σημείου, εντός του οχήματος σε ετοιμότητα να τους ειδοποιήσει σε περίπτωση εμφάνισης αστυνομικών.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί επιπλέον πέντε( 5) περιπτώσεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για εντοπισμό των συνεργών του συνεχίζεται.


Συμβούλιο Ασφαλείας : Να ανακαλέσει η Τουρκία την απόφασή της για τα Βαρώσια

 Τη βαθιά του ανησυχία για το άνοιγμα των Βαρωσίων από την Τουρκία εκφράζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και ζητά την ανάκληση της απόφασης.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας Βασίλι Νεμπένζια ζήτησε την επαναβεβαίωση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και τόνισε ότι δεν πρέπει να πραγματοποιηθούν ενέργειες σε σχέση με τα Βαρώσια που δεν είναι σύμφωνες με αυτά.

Επιπλέον, κάλεσε τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους, αλλά και τις εγγυήτριες δυνάμεις να ξεκινήσουν διάλογο μετά τις «εκλογές» των κατεχομένων.

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ και ελληνοκύπριος διαπραγματευτής για το Κυπριακό Ανδρέας Μαυρογιάννης εξέφρασε αμέσως την ικανοποίησή του για το περιεχόμενο της δήλωσης, σύμφωνα με την κυπριακή ιστοσελίδα philenews.com.

Η δήλωση

Ακολουθεί η δήλωση του προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας:

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναβεβαιώνει το καθεστώς της Αμμοχώστου, όπως ορίζεται σε προηγούμενα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματος 550 (1984) και του ψηφίσματος 789 (1992).Το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναλαμβάνει ότι δεν πρέπει να πραγματοποιηθούν ενέργειες σε σχέση με τα Βαρώσια που δεν είναι σύμφωνες με αυτές τις αποφάσεις.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με την ανακοίνωση της Αγκυρας στις 6 Οκτωβρίου για άνοιγμα της ακτογραμμής των Βαρωσίων.

Επιπλέον ζητεί την ανάκληση αυτής της ενέργειας και την αποφυγή τυχόν μονομερών ενεργειών που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις στο νησί.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για διαρκή, περιεκτική και δίκαιη διευθέτηση σύμφωνα με τις επιθυμίες του κυπριακού λαού που βασίζεται σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο Ασφαλείας καλεί τις κυπριακές πλευρές και τις Εγγυητικές Δυνάμεις να ξεκινήσουν διάλογο εποικοδομητικά και με τη μορφή του κατ’ επείγοντος μετά την «εκλογική» διαδικασία στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς τον Γενικό Γραμματέα και την πρόθεσή του να συγκαλέσει συνάντηση όπως συμφωνήθηκε μεταξύ των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων ηγετών στη συνάντησή τους με τον Γενικό Γραμματέα τον Νοέμβριο του 2019.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας παραμένει δεσμευμένο στο θέμα».


ΠηγήΚοντονής : Αποδέχομαι τη διαγραφή μου

 


«Αποδέχομαι τη διαγραφή μου. Αυτή είναι η ποιότητά τους, έτσι έχουν μάθει να λειτουργούν», δήλωσε ο Σταύρος Κοντονής στο ραδιόφωνο του Alpha.

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι δεν έχει ενημερωθεί επισήμως από κάποιον για τη διαγραφή του και χαρακτήρισε παλαιάς κοπής τις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. 

«Αποδέχομαι τη διαγραφή μου. Αυτή είναι η ποιότητά τους και έτσι έχουν μάθει να λειτουργούν. Δεν είναι κάτι ευχάριστο, αλλά ούτε κάτι που θα ανατρέψει τη ζωή μου. Δεν μου το έχει ανακοινώσει κανείς, το είδα στις εφημερίδες και αποδέχομαι τη διαγραφή μου, που δεν ξέρω αν έγινε πριν ή μετά τα μεσάνυχτα. Πρόκειται για την πρώτη διαγραφή που γίνεται από το γραφείο Τύπου, αυτές τις περίεργες ώρες. Ας το ανακοινώσουν, για να ξέρω ποια μέρα διαγράφηκα», είπε ο κ. Κοντονής.

Αναφορικά με το γεγονός ότι στην ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι ίδιος έθεσε τον εαυτό του εκτός κόμματος, ο κ. Κοντονής σημείωσε: «Είναι εκφράσεις ΠΑΣΟΚικής έμπνευσης. Θυμίζει δεκαετία '80 και τα “ο ένας κατέβηκε από το τρένο”. Εκφράσεις από το παρελθόν. Δεν αντλούν κάτι από το μέλλον, αλλά από το παρελθόν».
Ρομά είπαν να τα σπάσουν για να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο του 18χρονου ληστή που σκοτώθηκε

 


Τα επεισόδια έλαβαν διαστάσεις κατά τη διάρκεια της απολογίας του 63χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του 18χρονου Ρομά.

Ο 63χρονος κρίθηκε το απόγευμα της Παρασκευής προφυλακιστέος.

Μετά την απολογία του στην ανακρίτρια και με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα ανακοινώθηκε η απόφαση, την οποία πανηγύρισαν εκατοντάδες Ρομά που βρίσκονταν έξω από το Δικαστήριο Καλαμάτας.

Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά από σκάγια των Ρομά στα Μέγαρα που δεν διατάζουν να σκοτώσουν, δηλαδή να κάνουν ότι κατηγορούν τον 63χρονο που σκότωσε τον 18χρονο ληστή μέσα στο σπίτι του.

Φωτιές σε λάστιχα και κάδους απορριμμάτων έβαλαν στη λεωφόρο Αθηνών, στα όρια μεταξύ Άνω Λιοσίων και Αχαρνών στο Ζεφύρι, έκλεισαν την περιφερειακή Αιγαλέω στη λεωφόρο Καβάλας, ενώ προκάλεσαν επεισόδια με αστυνομικές δυνάμεις σε διάφορα σημεία στο Μενίδι.

Επεισόδια σημειώθηκαν επίσης στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου - Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού Κορινθίας, στην εθνική οδό Πατρών - Πύργου, στο ύψος της Γαστούνης, στην περιοχή της Ροδοδάφνης Αιγίου, δίπλα από τον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου - Πατρών, στην περιοχή του Ρίου της Πάτρας, στην επαρχιακή οδό Νέας Κίου - 'Αργους, στην Αργολίδα, στο πρώτο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Τρίπολης - Σπάρτης, στην Αρκαδία και στο 4ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Σπάρτης - Γυθείου στην Λακωνία.

Ανάλογες κινητοποιήσεις σημειώθηκαν και σε σημεία του οδικού δικτύου της Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγρίνιο, στο Αιτωλικό και στο Μεσολόγγι.
Ο χάρτης του Covid-19 στην Ελλάδα

 


Τον χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τη λοίμωξη Covid-19 παρουσίασε την Παρασκευή ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο χάρτης είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα covid19.gov.gr και θα επικαιροποιείται άνα 14 ημέρες με βάση τις εισηγήσεις της ειδικής επιτροπής επιδημιολόγων και λοιμοξιογώνων ή και συχνότερα όταν αυτό επιβάλλεται από τους υγειονομικούς ή επιδημιολογικούς δείκτες.

Δείτε τον χάρτη εδώ

Αναλυτικά ο διαχωρισμός: επίπεδο ένα: ετοιμότητας, επίπεδο δύο: επιτήρησης, επίπεδο τρία: αυξημένες επιτήρησης και στο επίπεδο τέσσερα: αυξημένου κινδύνου.

Σχηματικά τα επείπεδα παρουσιάζονται με τα εξής χρώματα

Επίπεδο 1: Πράσινο

Επίπεδο 2: Κίτρινο

Επίπεδο 3: Πορτοκαλί

Επίπεδο 4: Κόκκινο

Από την 12 Οκτωβρίου η χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς με συγχρωτισμό είναι υποχρεωτική, σε όλη την επικράτεια.Ναγκόρνο Καραμπάχ: Έδωσαν τα χέρια για εκεχειρία Αρμενία - Αζερμπαϊτζάν

 Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία συμφώνησαν σε μια κατάπαυση του πυρός από τις 12:00 σήμερα Σάββατο μεσημέρι, τοπική ώρα, (11:00 ώρα Ελλάδας) στην περιοχή Ναγκόρνο Καραμπάχ, ανακοίνωσε η ρωσική διπλωματία μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις στην Μόσχα μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο εμπόλεμων πλευρών με τη διαμεσολάβηση του Ρώσου ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ.

«Μια κατάπαυση του πυρός ανακοινώνεται από τις 12:00 το μεσημέρι της 10ης Οκτωβρίου 2020 για ανθρωπιστικούς σκοπούς», γνωστοποίησε σήμερα στις 3 τα ξημερώματα ο Λαβρόφ, διαβάζοντας το κοινό ανακοινωθέν μετά τις συνομιλίες που διήρκησαν πάνω από 10 ώρες.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας τόνισε ότι η εκεχειρία θα επιτρέψει «την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, άλλων ανθρώπων και των σορών όσων σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις...», σημειώνοντας πως η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού θα ενεργήσει μεσολαβητικά στην ανθρωπιστική επιχείρηση.

Το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία δεσμεύτηκαν επίσης «σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ταχείας ειρηνικής διευθέτησης» της σύγκρουσης με τη διαμεσολάβηση των συμπροέδρων της Ομάδας του Μινσκ, σημείωσε ο Ρώσος ΥΠΕΞ, συμπληρώνοντας πως οι «συγκεκριμένες παράμετροι» για την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός θα συμφωνηθούν αργότερα.

Οι δεκάωρες συνομιλίες στην Μόσχα ήταν η πρώτη διπλωματική επαφή μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν από τις 27 Σεπτεμβρίου όταν Αρμένιοι αυτονομιστές της αυτοανακηρυχθείσας Δημοκρατίας του Ναγκόρνο Καραμπάχ, με την υποστήριξη της Αρμενίας και οι δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν ξεκίνησαν να συγκρούονται σε αυτό τον ορεινό θύλακα που διεκδικείται από τις δύο χώρες, με αποτέλεσμα εκατοντάδες ανθρώπους.

Οι ΥΠΕΞ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, Ζογκράμπ Μνατσακανιάν και Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ δεν έκαναν δηλώσεις σε δημοσιογράφους μετά το τέλος των συνομιλιών.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ