Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024

Όλα τα μέτρα για τη βία στα γήπεδα

 


Σε εφαρμογή τίθενται τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας που παρουσιάσθηκαν νωρίτερα σήμερα, αναλυτικά από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. 

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας

• Τι αλλάζει στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ), η οποία από γνωμοδοτικό όργανο αποκτά αποφασιστικές αρμοδιότητες;


Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ) γίνεται 5μελής, ενώ μέχρι σήμερα ήταν 9μελής. Έτσι γίνεται πιο λειτουργική και πιο αποτελεσματική στην άσκηση των αυξημένων αρμοδιοτήτων της.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η επιβολή διοικητικών κυρώσεων με δέσμια αρμοδιότητα (αυτόματα πρόστιμα και ποινές για διεξαγωγή αγώνων κεκλεισμένων των θυρών), σε περιπτώσεις φαινομένων οπαδικής βίας ή παραβίασης συγκεκριμένων διατάξεων με τις οποίες επιδιώκεται να μπει επιτέλους μια τάξη στα γήπεδα (π.χ. ταυτοπροσωπία του δικαιούχου και του κατόχου ονομαστικού εισιτηρίου).


• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι των κατόχων εισιτηρίων θα συνεχίσουν να υπάρχουν;


Θυμίζουμε ότι οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στους κατόχους εισιτηρίων πέριξ ή μέσα στα γήπεδα είχαν θεσπιστεί με τον 1ο αθλητικό νόμο της προηγούμενης κυβερνητικής θητείας.

Πέραν του προστίμου, που από το 2019 είχε προβλεφθεί ότι θα επιβάλλεται σε όσους δεν κατέχουν εισιτήριο, ή δεν είναι ονομαστικό, ή δεν φέρει το ονοματεπώνυμό τους αλλά τα στοιχεία κάποιου άλλου, θα επιβάλλονται πλέον και οι εξής κυρώσεις:

Α) ο παραβάτης θα απομακρύνεται υποχρεωτικά από την αθλητική εγκατάσταση και

Β) τα στοιχεία τόσο του παραβάτη – κατόχου, όσο και του πραγματικού δικαιούχου θα καταχωρίζονται σε βάση δεδομένων και θα απαγορεύεται η είσοδός τους στο συγκεκριμένο γήπεδο για 6 μήνες αρχικά και σε περίπτωση υποτροπής, εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, για 12 μήνες.


Τα πρόστιμα πλέον θα είναι 500€ στην περίπτωση μη κατοχής ονομαστικού εισιτηρίου ή το 10πλάσιο του αντιτίμου του εισιτηρίου στην περίπτωση κατοχής εισιτηρίου που φέρει διαφορετικά στοιχεία από τα στοιχεία του κατόχου του.


Μάλιστα, στην τελευταία περίπτωση το ίδιο πρόστιμο θα επιβάλλεται τόσο σε βάρος του κατόχου όσο και σε βάρος του πραγματικού δικαιούχου.


• Οι έλεγχοι αυτοί θα έχουν συνέπειες μόνον για τους παραβάτες που είναι φυσικά πρόσωπα, δεν θα έχουν συνέπειες και για τις ομάδες;

Φυσικά και θα έχουν. Η ΕΛ.ΑΣ οφείλει να ενημερώνει τη ΔΕΑΒ για τη διαπίστωση τέτοιων παραβάσεων μετά από κάθε αγώνα.

• Αν οι παραβάσεις βεβαιωθούν εντός του γηπέδου και εντοπίζονται σε μία συγκεκριμένη θύρα, τότε η ΔΕΑΒ οφείλει να επιβάλει κύρωση κλεισίματος της συγκεκριμένης θύρας για 1 έως 2 αγωνιστικές.

• Αν διαπιστωθούν εκτεταμένες παραβάσεις σε μία ή περισσότερες θύρες κατά τον ίδιο αγώνα, τότε η ΔΕΑΒ οφείλει να επιβάλει κύρωση διεξαγωγής αγώνων κεκλεισμένων των θυρών για 1 έως 2 αγωνιστικές.

• Αν διαπιστωθούν τέτοιες παραβάσεις σε 3 τουλάχιστον αγώνες της ίδιας ομάδας εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, τότε η ΔΕΑΒ οφείλει να επιβάλει κύρωση διεξαγωγής αγώνων κεκλεισμένων των θυρών για 2 αγωνιστικές.

Οι παραπάνω ποινές θα επιβάλλονται και σε περιπτώσεις μαζικής και βίαιης εισόδου στην εξέδρα, (τα λεγόμενα «ντου»), όταν αυτό διαπιστώνεται από τις κάμερες και καταγράφεται στην έκθεση της ΕΛ.ΑΣ

Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από ΔΕΑΒ μέσα σε 2 ημέρες από την παραλαβή της έκθεσης της Αστυνομίας, διαφορετικά επιβάλλονται από τον Υπουργό Αθλητισμού.


• Τι αλλάζει ως προς τις κάμερες; Δεν υπήρχαν κάμερες στα γήπεδα της Super League και της Basket League και πριν τον νέο νόμο;


Πράγματι κάμερες υπήρχαν στα γήπεδα και πριν από τον νέο νόμο, όμως το πλαίσιο της λειτουργίας τους ήταν ατελές.

Η 1η αλλαγή που επέρχεται με τον νέο νόμο είναι ο καθορισμός συγκεκριμένων ζωνών – σημείων κάλυψης των καμερών εντός και εκτός ενός γηπέδου.

Οι ζώνες αυτές δεν αποφασίστηκαν αυθαίρετα, αλλά προκύπτουν από τη σύμβαση Σαιντ Ντενί του Συμβουλίου της Ευρώπης, που κυρώθηκε πρόσφατα (2022) από τη χώρα μας.

Η 2η αλλαγή του νέου νόμου είναι η θεσμοθέτηση ενός «σφιχτού» και αυστηρού συστήματος προελέγχου των καμερών λίγες ημέρες πριν από κάθε αγώνα, αλλά και επανελέγχου (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από τη λήξη κάθε αγώνα).

Η σύννομη λειτουργία των καμερών θα γίνεται 3 ημέρες πριν από κάθε αγώνα και η αστυνομία που θα κάνει τον έλεγχο θα πρέπει να αναφέρει στη ΔΕΑΒ τόσο το «καλώς έχειν», όσο και την τυχόν διαπίστωση προβλημάτων στη λειτουργία τους.

Αν διαπιστώνεται πρόβλημα η ομάδα θα έχει στη διάθεσή της 12 ώρες για να το αποκαταστήσει και, εφόσον αυτό συμβεί, ο αγώνας θα διεξάγεται κανονικά με θεατές.

Αν όμως δεν το αποκαταστήσει, τότε ο αγώνας θα διεξάγεται χωρίς θεατές με απόφαση της ΔΕΑΒ.

Όπως προαναφέρθηκε, έλεγχος θα γίνεται από την Αστυνομία και την ημέρα του αγώνα, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από αυτόν.

Και στην περίπτωση αυτήν η Αστυνομία θα συντάσσει και θα αποστέλλει στη ΔΕΑΒ σχετική έκθεση, τόσο όταν όλα είχαν καλώς, όσο και όταν παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα.

Αν το πρόβλημα δεν ήταν επουσιώδες ή δεν προκλήθηκε από ανωτέρα βία, ο αμέσως επόμενος αγώνας θα διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών με απόφαση της ΔΕΑΒ.

Και στην περίπτωση αυτή η κύρωση θα επιβάλλεται από τη ΔΕΑΒ μέσα σε 2 ημέρες από την παραλαβή της έκθεσης της Αστυνομίας, διαφορετικά θα επιβάλλεται από τον Υπουργό Αθλητισμού.

Τέλος, σημειώνεται ότι η παραπάνω διαδικασία των προελέγχων και των επανελέγχων των καμερών, αλλλά και οι κυρώσεις που τυχόν θα επιβληθούν με τις συγκεκριμένες διατάξεις, δεν θα εφαρμόζονται όταν θα πρόκειται για διεθνείς αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων.


• Γιατί εξαιρούνται οι διεθνείς διοργανώσεις; Δεν θα πρέπει στις διοργανώσεις αυτές να λειτουργούν οι κάμερες;

Φυσικά και θα πρέπει να λειτουργούν κανονικά οι κάμερες και στους διεθνείς αγώνες των ομάδων μας. Όμως, επειδή οι διεθνείς αγώνες διοργανώνονται υπό την εποπτεία των διεθνών ομοσπονδιών και διέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο των ομοσπονδιών αυτών, κρίθηκε σκόπιμο να εξαιρεθούν από τις συγκεκριμένες διατάξεις που προβλέπουν τους προελέγχους και τους ελέγχους των καμερών κατά τη διάρκεια και μετά από τη λήξη τους. Θα συνεχίσουν να ακολουθούνται οι διαδικασίες που εφαρμόζονται μέχρι και σήμερα από τις διεθνείς ομοσπονδίες που επιβλέπουν τους διεθνείς αγώνες των ομάδων μας.


• Σε ποιες εγχώριες διοργανώσεις θα εφαρμοστεί το νέο πλαίσιο των καμερών;

Αρχικά θα εφαρμόζεται για τους αγώνες των ομάδων της Super League και της Basket League, δηλαδή για τις ομάδες που μετέχουν στις δύο ανώτερες επαγγελματικές κατηγορίες ποδοσφαίρου και μπάσκετ και μελλοντικά με Κοινή Υπουργική Απόφαση θα μπορεί να επεκταθεί η εφαρμογή του πλαισίου αυτού και σε άλλες, κατώτερες, αγωνιστικές κατηγορίες, αλλά και σε άλλα ομαδικά αθλήματα.


• Τι αλλαγές επέρχονται στον νόμο 4326/2015 που αφορούν διοικητικές κυρώσεις για φαινόμενα βίας;

Κατ’ αρχάς η χρηματική ποινή ύψους από 10.000€ μέχρι 1.000.000€, για περιπτώσεις πρόκλησης σοβαρών επεισοδίων ή παρότρυνσης σε πρόκληση τέτοιων επεισοδίων ή φαινομένων βίας, θα επιβάλλεται σε βάρος του υπεύθυνου φυσικού ή νομικού προσώπου από τη ΔΕΑΒ εντός 7 ημερών από τη ημέρα του συμβάντος.

Μόνον αν η ΔΕΑΒ δεν επιληφθεί εντός της παραπάνω 7ήμερης προθεσμίας, τότε θα επιβάλλονται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.

Δεύτερον, η ΔΕΑΒ επίσης θα αποφασίζει για την επιβολή διοικητικών προληπτικών μέτρων όπως είναι π.χ. απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων, το κλείσιμο θυρών, η χρήση συγκεκριμένων θυρών από κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, η προσωρινή αναστολή ή ακόμη και η οριστική διακοπή πρωταθλημάτων ή διοργανώσεων.

Και πάλι όμως, αν η ΔΕΑΒ δεν επιληφθεί για τη λήψη κάποιου από τα παραπάνω μέτρα εντός της παραπάνω 7ήμερης προθεσμίας, τα ίδια μέτρα θα μπορούν να ληφθούν από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.• Γιατί καταργήθηκε η παράγραφος που προέβλεπε την επιβολή προστίμου για παρότρυνση σε τέλεση επεισοδίων από τον έντυπο ή τον ηλεκτρονικό Τύπο ή από το διαδίκτυο;

Διότι κρίθηκε ότι τουλάχιστον ως την παρότρυνση που γίνεται από φυσικά πρόσωπα μέσω του Τύπου, έντυπου ή ηλεκτρονικού ή από το διαδίκτυο, υπάρχει επαρκές πλαίσιο επιβολής τόσο διοικητικού προστίμου, με βάση την παρ. 1 του ίδιου άρθρου, όσο και ποινικών κυρώσεων, με βάση την παρ. 5 του άρθρου 41ΣΤ του αθλητικού νόμου, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 15 του νέου νόμου που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Βουλή.


• Σε ποιες περιπτώσεις θα επιβάλλονται οι λεγόμενες «αυτοματοποιημένες» διοικητικές κυρώσεις, από ποιο όργανο και με ποιες προϋποθέσεις;

• Σε περίπτωση ρίψης από την κερκίδα εντός του αγωνιστικού χώρου αντικειμένου πρόσφορου να προκαλέσει σωματική βλάβη και ιδίως κροτίδας, βεγγαλικού ή άλλης εύφλεκτης ύλης θα επιβάλλεται ποινή 1 αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών.

• Σε περίπτωση εισόδου θεατή στον αγωνιστικό χώρο, αν προκληθεί προσωρινή καθυστέρηση ή διακοπή του αγώνα, θα επιβάλλεται επίσης ποινή 1 αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών.

• Αν από την είσοδο θεατή προκληθεί ματαίωση ή οριστική διακοπή του αγώνα θα επιβάλλεται ποινή 3 αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών.

• Αν οι παραπάνω παραβάσεις (ρίψη ή είσοδος θεατή) συντρέξουν με μη κανονική λειτουργία των καμερών τότε οι παραπάνω ποινές διπλασιάζονται.

Όλες οι παραπάνω κυρώσεις θα επιβάλλονται από τη ΔΕΑΒ, κατά δέσμια αρμοδιότητα, εντός 4 ημερών από τη ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, χωρίς να απαιτείτε προηγούμενη κλήση σε απολογία.

Για την επιβολή των παραπάνω κυρώσεων η ΔΕΑΒ θα στηρίζεται σε κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο και ιδίως στο οπτικοακουστικό υλικό που θα προκύπτει από τις κάμερες, στα φύλλα αγώνα, στις εκθέσεις των παρατηρητών και στην έκθεση της Αστυνομίας.

Οι παραπάνω εκθέσεις και τα φύλλα αγώνα θα πρέπει να διαβιβάζονται στη ΔΕΑΒ εντός 48 ωρών από τον αγώνα.

Και σε αυτήν την περίπτωση, αν η ΔΕΑΒ δεν επιληφθεί, οι ποινές επιβάλλονται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.

Τι είναι ακριβώς η «ρήτρα παραβατικότητας» και πώς, με βάση τη ρήτρα αυτήν, θα απομειώνεται η χρηματοδότηση των ομάδων από το «στοίχημα»;

Προβλέπεται πλέον στον νόμο ότι αν μία ομάδα έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά, τελεσιδίκως και κατ’ επανάληψη, εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, για πειθαρχικές παραβάσεις των οπαδών της, ή ανθρώπων που συνδέονται με την ομάδα αυτήν, τότε θα απομειώνεται μέχρι 50% η χρηματοδότησή της από τον κρατικό «κουμπαρά» που για τον σκοπό αυτόν έχει δημιουργηθεί από τη φορολόγηση των κερδών από τυχερά παιχνίδια.

Το ποσό της απομείωσης θα διατίθεται για την κατασκευή, τη συντήρηση και τη βελτίωση των εποπτευόμενων από το κράτος αθλητικών υποδομών.

Η εξειδίκευση των πειθαρχικών τιμωριών που θα συνεπάγονται την απομείωση και των αντίστοιχων ποσοστών, θα γίνει με ΚΥΑ του Υπουργού των Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.


• Ποιες αλλαγές επέρχονται στο πλαίσιο λειτουργίας των Λεσχών Φιλάθλων;


Επιγραμματικά, οι Λέσχες Φιλάθλων περιορίζονται πλέον σε μία (1) Λέσχη ανά έμβλημα αθλητικής ομάδας που θα αναγνωρίζεται και θα συνδέεται υποχρεωτικά με την υπάρχουσα Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (ΠΑΕ) και μόνον σε περίπτωση μη ύπαρξης ΠΑΕ θα συνδέεται και θα αναγνωρίζεται από το αθλητικό σωματείο.

Η αναγνωρισμένη από την ΠΑΕ ή από το αθλητικό σωματείο Λέσχη, θα πρέπει υποχρεωτικά να συστεγάζεται, ως προς την έδρα της, με την ΠΑΕ ή το σωματείο κατά περίπτωση.

Η μη αναγνώριση λέσχης από ΠΑΕ θα συνιστά λόγο μη χρηματοδότησής της από το «στοίχημα».


Ο νέος νόμος προβλέπει επίσης ρυθμίσεις για την εσωτερική οργάνωση και τη λειτουργία της Λέσχης, όπως π.χ. η ανάδειξη των διοικήσεων τους μέσω αρχαιρεσιών που θα διεξάγονται ανά 2ετία, ενώπιον εφορευτικής επιτροπής της οποίας θα προεδρεύει δικηγόρος.

Εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου οι νόμιμα υφιστάμενες και λειτουργούσες Λέσχες οφείλουν να ιδρύσουν αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Λεσχών Φιλάθλων».

Η μη συμμετοχή στη παραπάνω Ομοσπονδία θα αποτελεί λόγο μη αδειοδότησης και εν τέλει διάλυσης της Λέσχης.

Κατ’ εξαίρεση από τον κανόνα της μίας Λέσχης ανά έμβλημα και υποχρεωτική υπαγωγή στην ΠΑΕ προβλέπεται όμως και η δυνατότητα σύνδεσης συγκεκριμένου Παραρτήματος αυτής της μίας Λέσχης με ΚΑΕ (μπάσκετ) ή ΤΑΠ (βόλεϊ), εφόσον αυτό ζητηθεί από την ΚΑΕ ή το ΤΑΠ και εγκριθεί από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.


• Γιατί θεωρείτε ότι όλα αυτά που θα εφαρμοστούν τώρα θα επιτύχουν, παρότι δεν έχει συμβεί τόσα χρόνια;

Διότι πλέον κινούμαστε σε ένα εντελώς ναό περιβάλλον, όπου τα πάντα περιγράφονται ρητά, κατηγορηματικά και χωρίς κενά στις διατάξεις. Κάνεις δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτές.


• Τα μέτρα αφορούν αποκλειστικά όσα συμβαίνουν εντός γηπέδων. Τα περισσότερα πρόσφατα επεισόδια, όμως, έχουν συμβεί έξω και μακριά από γήπεδα και αγώνες…

Βεβαίως, αλλά στα ποδοσφαιρικά (κυρίως) γήπεδα και στις Λέσχες Φιλάθλων παρεισφρέουν και εκκολάπτονται όλες αυτές οι παραβατικές συμπεριφορές, που εν τέλει εκφράζονται, με πρόσχημα τον αθλητισμό και εκτός γηπέδων…


Ερωτήσεις – Απαντήσεις για την είσοδο στα γήπεδα μέσω του Gov.gr Wallet


Τι σημαίνει ταυτοποίηση εισιτηρίων

Ταυτοποίηση εισιτηρίου σημαίνει η αντιστοίχιση ενός μοναδικού κωδικού εισιτηρίου με ένα φυσικό πρόσωπο. Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας της διαδικασίας ταυτοποίησης, αυτή θα γίνεται μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, έτσι ώστε να αντλούνται αυτόματα τα πραγματικά στοιχεία του φυσικού προσώπου.

Πώς γίνεται η ταυτοποίηση εισιτηρίων;


Η ταυτοποίηση των στοιχείων της κράτησης του γίνεται μέσω του Gov.gr Wallet, κατόπιν αυθεντικοποίησης του χρήστη με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί taxisnet). Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης του εισιτηρίου είναι να έχετε καταχωρίσει τα στοιχεία σας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ - emep.gov.gr).

Πως αγοράζω εισιτήριο;

Μπορείτε να αγοράσετε εισιτήριο με τον τρόπο που ίσχυε έως σήμερα. Η αγορά γίνεται από τον πάροχο της υπηρεσίας διάθεσης εισιτηρίων, με τον οποίο έχει συμβληθεί το αθλητικό σωματείο, το Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών ή η Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία.


Τι χρειάζεται να κάνω μετά την αγορά εισιτηρίου;

Το εισιτήριο που αγοράζει ο χρήστης έχει ένα QR Code, το οποίο δεν είναι αυτό με το οποίο εισέρχεται στο γήπεδο. Με την είσοδο του χρήστη στο Gov.gr Wallet και την αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων TaxisNet, το εισιτήριο ταυτοποιείται και εμφανίζεται το QR Code ή Barcode, με το οποίο θα εισέλθει στο γήπεδο.


Πως προσθέτω το εισιτήριο στο Gov.gr Wallet μου;

Αφού κάνετε αγορά εισιτηρίου μέσω παρόχου διάθεσης εισιτηρίων, ανοίγετε την εφαρμογή Gov.gr wallet, επιλέγετε εισαγωγή νέου εισιτηρίου και εισάγετε το μοναδικό κωδικό εισιτηρίου που σας έχει σταλεί από τον πάροχο. Κατόπιν, θα χρειαστεί να επιβεβαιώσετε με τα αποθηκευμένα βιομετρικά στοιχεία ή το pin που έχετε στην εφαρμογή του Gov.gr Wallet, και έτσι ολοκληρώνεται η ταυτοποίηση του εισιτηρίου και η αποθήκευση αυτού στο Gov.gr Wallet app.

To ανήλικο παιδί μου μπορεί να μπει στο γήπεδο;


Ναι, μπορεί. Κάνετε κανονικά αγορά εισιτηρίου από τον πάροχο διάθεσης εισιτηρίων και μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet ο έχων την επιμέλεια του ανηλίκου ταυτοποιεί το εισιτήριο και το αποθηκεύει στην εφαρμογή. Σε περίπτωση που ο ανήλικος συνοδεύεται από άλλον ενήλικο, κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης του εισιτηρίου, ο έχων την επιμέλεια δηλώνει τον ΑΦΜ του ενήλικου που θα συνοδεύσει τον ανήλικο, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενήλικος συνοδός έχει ήδη προβεί σε ταυτοποίηση του δικού του εισιτηρίου.

Δεν έχω κινητό που να υποστηρίζει NFC, πως μπορώ να μπω στο γήπεδο;

Η είσοδος στις αθλητικές εγκαταστάσεις δεν προϋποθέτει σε αυτή τη φάση τη χρήση κινητού με τεχνολογία NFC καθώς το εισιτήριο θα αποθηκεύεται σε μορφή γραμμωτού κώδικα (QR code / barcode). Αυτό είναι κάτι που θα υλοποιηθεί σε επόμενο χρόνο. Απαραίτητη είναι η χρήση συσκευής που υποστηρίζει nfc για την ταυτοποίηση εισιτηρίων σε αλλοδαπούς και μόνιμους κατοίκους εξωτερικού κατά τη χρήση σκαναρίσματος του διαβατηρίου.


Συνοδεύω ανήλικο άτομο κάτω των 15 ετών, πως ταυτοποιώ το εισιτήριο του;

Ο έχων την επιμέλεια δηλώνει τον ΑΦΜ σας, υπό την προϋπόθεση ότι ο έχετε ήδη προβεί σε ταυτοποίηση του δικού σας του εισιτηρίου. Με την αποστολή σχετικής ειδοποίησης και αφού αποδεχτείτε τη δήλωση περί συνοδείας μέσω της εφαρμογής gov.gr wallet , μπορείτε να αποθηκεύσετε το ταυτοποιημένο εισιτήριο για τον ανήλικο στην εφαρμογή.


Μπορεί το ανήλικο τέκνο μου που έχει συμπληρώσει το 15ο έτος να εισέλθει μόνο του στο γήπεδο;

Ναι, εφόσον το ανήλικο τέκνο σας έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του υπό την προϋπόθεση ότι έχει προσωπικούς κωδικούς- διαπιστευτήρια taxisnet, και το κινητό του τηλέφωνο είναι εγγεγραμμένο στο ΕΜΕπ - emep.gov.gr.

Μπορώ να μεταβιβάσω το εισιτήριό μου από την εφαρμογή Gov.gr wallet;

Όχι δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής κατόχου εισιτηρίου από το Gov.gr wallet. Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει από τον πάροχο διάθεσης εισιτηρίων.


Μπορώ να ακυρώσω το εισιτήριό μου μετά την ταυτοποίηση;

Σε περίπτωση ακύρωσης ταυτοποιημένου εισιτηρίου από τον πάροχο έκδοσής του, το εισιτήριο ακυρώνεται αυτόματα και στην εφαρμογή Gov.gr wallet. Σε περίπτωση ακύρωσης εισιτηρίου συνοδού, αναιρείται αυτόματα και η δήλωση συνοδείας των συνοδευόμενων ανηλίκων.


Δεν έχω εγκατεστημένο το Gov.gr wallet στο κινητό μου, τι πρέπει να κάνω;

Για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η ταυτοποίηση του εισιτηρίου μέσω της εφαρμογής gov.gr wallet. Για την απόκτησή της συμβουλευτείτε τις οδηγίες που περιγράφονται αναλυτικά στο https://wallet.gov.gr/


Δεν έχω κωδικούς taxis αλλά είμαι κάτοχος διαβατηρίου, μπορώ να ταυτοποιήσω το εισιτήριο μου;

Αν είστε μόνιμος κάτοικος εξωτερικού με διαβατήριο τρίτης χώρας, μπορείτε να ταυτοποιήσετε το εισιτήριο σας μέσω της εφαρμογής gov.gr wallet ως επισκέπτης. Θα χρειαστείτε τον κωδικό του εισιτηρίου καθώς και το διαβατήριο το οποίο θα πρέπει να επιτρέψετε στην εφαρμογή να το αναγνώσει με την χρήση του NFC τσιπ που εμπεριέχει.

Αν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την ταυτοποίηση του εισιτηρίου, μπορείτε να απευθυνθείτε στα ειδικά γραφεία που βρίσκονται εντός των γηπέδων, τα οποία θα σας ταυτοποιήσουν με φυσική παρουσία και θα ενεργοποιήσουν το εισιτήριο σας στην εφαρμογή gov.gr wallet.


Τι θα γίνει με τα εισιτήρια διαρκείας;

Τα εισιτήρια διαρκείας, με άμεση ισχύ, θα εισέλθουν στην εφαρμογή Gov.gr wallet όπου θα ταυτοποιούνται μια φορά και θα ισχύουν στους προβλεπόμενους από την Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία αγώνες.

Τι είναι το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας;

Το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ. - emep.gov.gr) είναι το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης της κεντρικής βάσης μοναδικής καταχώρισης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των φυσικών προσώπων, στα οποία έχει αποδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Ποια στοιχεία θα καταχωρίσω στο Ε.Μ.Επ;

Στο Ε.Μ.Επ., μπορείτε να καταχωρίσετε τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας που σας αφορούν:

α) Αριθμό κινητού τηλεφώνου

β) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

γ) Αριθμό σταθερού τηλεφώνου

δ) Πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση διαμονής

ε) Πλήρη διεύθυνση επικοινωνίας (αν διαφέρει από τη διεύθυνση διαμονής).

Ποιος μπορεί να καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας του στο Ε.Μ.Επ.;

Στο Ε.Μ.Επ. μπορεί να καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο έχει αποδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).


Μπορεί ο ίδιος αριθμός κινητού τηλεφώνου να δηλωθεί στο Ε.Μ.Επ. από δύο ή περισσότερα άτομα;

Κάθε αριθμός κινητού τηλεφώνου μπορεί να δηλωθεί στο Ε.Μ.Επ. μόνο από ένα φυσικό πρόσωπο.


Πώς γίνεται η αρχική καταχώριση του αριθμού κινητού τηλεφώνου μου στο Ε.Μ.Επ.;

Η αρχική καταχώριση γίνεται μέσω της επιλογής «Δήλωση-Επιβεβαίωση Αριθμού Κινητού Τηλεφώνου» και σας αποστέλλεται κωδικός μίας χρήσης (One Time Password) με sms, τον οποίο εισάγετε για την επαλήθευση κατοχής του αριθμού κινητού τηλεφώνου σας. Στη συνέχεια ακολουθεί επιβεβαίωση (διασταύρωση) της κατοχής του αριθμού κινητού από πιστωτικό ίδρυμα του οποίου είστε χρήστης e-banking ή από πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Εφόσον, δεν επιβεβαιωθεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου ούτε από πιστωτικό ίδρυμα, ούτε από πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, μπορείτε να μεταβείτε σε Κ.Ε.Π. ή έμμισθη προξενική αρχή για να δηλώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.


Μπορούν να καταχωρίσουν τα στοιχεία επικοινωνίας του στο Ε.Μ.Επ. ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος;

Ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος μπορούν να καταχωρίσουν τα στοιχεία επικοινωνίας στο Ε.Μ.Επ., εφόσον διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Για πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες αυξημένης ασφάλειας το επιβεβαιωμένο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλωθεί στο Ε.Μ.Επ. χρησιμοποιείται συνδυαστικά με τους κωδικούς TAXISnet, ως δεύτερος παράγοντας ταυτοποίησης.


Πώς γίνεται η δήλωση στοιχείων επικοινωνίας στο Ε.Μ.Επ. για ανήλικους;

Η δήλωση στοιχείων επικοινωνίας στο Ε.Μ.Επ. για ανήλικους γίνεται όπως και για τους ενήλικες, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ε.Μ.Επ. με χρήση των κωδικών TAXISnet και επιβεβαίωση του κινητού τηλεφώνου από πιστωτικό ίδρυμα ή πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Σε περίπτωση που η επιβεβαίωση του κινητού τηλεφώνου δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, η καταχώριση αριθμού κινητού τηλεφώνου του ανηλίκου στο Ε.Μ.Επ. μπορεί να γίνει σε Κ.Ε.Π. ή έμμισθη προξενική αρχή κατόπιν αυτοπρόσωπης παρουσίας τόσο του ανηλίκου όσο και του έχοντος την επιμέλειά του με τα ταυτοποιητικά τους έγγραφα και το κινητό τηλέφωνο.


Αν είμαι κάτοικος εξωτερικού και κάτοχος ΑΦΜ, μπορώ να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή του Ε.Μ.Επ. και να καταχωρίσω τα στοιχεία επικοινωνίας μου;

Ναι, η δυνατότητα καταχώρισης στοιχείων επικοινωνίας παρέχεται και στους κατοίκους εξωτερικού στο emep.gov.grΑνήλικες χτύπησαν 17χρονη και βιντεοσκόπησαν τις πράξεις τους


 

Ένα νέο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε σχολείο στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο μαθήτριες του ΕΠΑΛ της περιοχής έσπρωξαν και χτύπησαν μία 17χρονη συμμαθήτριά τους, ενώ μία άλλη ανήλικη κατέγραψε την επίθεση σε βίντεο.

Σε βάρος των δύο κοριτσιών σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες και εξύβριση, ενώ σε βάρος της τρίτης για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Δέν γνωρίζουμε εάν έχουν συλληφθεί και οι γονείς, κάτι που επιβάλλεται να γίνεται σε κάθε εγκληματική δραστηριότητα ανηλίκων, και να τιμωρούνται μαζί με τα παραβατικά παιδιά τους.Εκτέλεσαν τον επιχειρηματία Χρήστο Γιαλιά με καλάσνικοφ

 


Ενέδρα θανάτου είχαν στήσει άγνωστοι στον επιχειρηματία Χρήστο Γιαλιά, τον οποίο αφού πυροβόλησαν με καλάσνικοφ και σκότωσαν μέσα στο αυτοκίνητό του, στη Μάνδρα ακολούθως έβαλαν φωτιά και τον έκαψαν με προφανή στόχο να εξαφανίσουν κάθε ίχνος που θα μπορούσε να οδηγήσει σ' αυτούς. 

Οι δράστες πυροβόλησαν με το καλάσνικοφ ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει, στην οδό Αγίας Αικατερίνης. Χαρακτηριστικό της οργάνωσης της δολοφονικής επίθεσης είναι ότι έκαψαν επί τόπου το αυτοκίνητο και το θύμα τους, που δεν αναγνωρίζεται για να μην ρισκάρουν να αφήσουν ίχνη. Η δολοφονία έγινε σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από το σπίτι του επιχειρηματία και εκτιμάται ότι οι δράστες είχαν παρακολουθήσει τις κινήσεις του και είχαν καταγράψει τη ρουτίνα των μετακινήσεών του. 

Ο Χρήστος Γιαλιάς, γνωστός στον χώρο της εστίασης καθώς διατηρούσε επιχείρηση εμπορίου προϊόντων κρέατος, αλλά και παράγοντας του ελληνικού ποδοσφαίρου σε επαγγελματικές και ημιεπαγγελματικές ομάδες.

Ο Γιαλιάς ήταν, επίσης, ιδιοκτήτης εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα της φορτοεκφόρτωσης, αλλά και επιχειρήσεων εστίασης.

Στο ποδόσφαιρο, διετέλεσε πρόεδρος του ΑΟ Τρίκαλα, του Πανελευσινιακού και του Μανδραϊκού, ενώ πέρυσι ασχολήθηκε με τα διοικητικά του ΠΑΣ Κόρινθος.

Το όνομά του είχε έρθει στην επιφάνεια το 2018, όταν τον Μάιο εκείνης της χρονιάς δολοφονήθηκε η πρώην σύζυγός του, στα σκαλιά του σπιτιού της. Οι δυο τους είχαν εξαιρετική σχέση, με τον ίδιο να έχει φτιάξει ξανά τη ζωή του με δεύτερο γάμο, στον οποίο απέκτησε και παιδί.
Από τον Σεπτέμβριο του ‘25 η λειτουργία των μη κρατικών ΑΕΙ

 


Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ενίσχυση Δημοσίου Πανεπιστημίου– Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός παρουσίασε τις βασικές διατάξεις για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα λέγοντας ότι για να υπάρχει ένα καθεστώς ισονομίας ανάμεσα σε δημόσια και μη κρατικά πανεπιστήμια όσον αφορά στην εισαγωγή των Ελλήνων φοιτητών στα μη κρατικά ΑΕΙ θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν «πιάσει» την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του πεδίου τους κατά τις πανελλαδικές και αυτή θα είναι η μοναδική σύνδεση στο σύστημα πρόσβασης μεταξύ δημόσιων και μη κρατικών ΑΕΙ.

Οι υποψήφιοι μέσα από τις εξετάσεις των Πανελλαδικών θα μπαίνουν και στα μη κρατικά πανεπιστήμια, πιάνοντας την ελάχιστη βάση εισαγωγής του πεδίου και όχι του τμήματος.

Όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα αρχίσουν να δέχονται αιτήσεις φοιτητών από το Σεπτέμβριο του 2025, ενώ σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με γνωστά ξένα πανεπιστήμια τα οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Για την άδεια λειτουργίας θα απαιτείται ποσό 500.000 ευρώ για εγγυητική επιστολή. Προϋπόθεση να είναι πανεπιστήμιο αναγνωρισμένο στη χώρα του. 

Η ΕΘΑΑΕ θα πρέπει να εγκρίνει ή όχι την αδειοδότηση εντός 120 ημερών. Το υπουργείο θα μπορεί μετά να προβεί στην έκδοση άδειας. Τα μη κρατικά ΑΕΙ είναι υποχρεωμένα να έχουν ερευνητική δραστηριότητα. Οι υποδομές θα ελέγχονται και θα απαιτούνται βιβλιοθήκες και εργαστήρια. Αυστηρά κριτήρια θεσπίζονται για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. Οι όροι φοίτησης θα είναι ίδιοι με το μητρικό ΑΕΙ. Θα υπάρχει συμβούλιο διοίκησης, εσωτερικός κανονισμός, έλεγχος από ορκωτό λογιστή και ετήσιος έλεγχος αλλά και δυνατότητα ανάκληση της άδειας και επιβολή ποινών σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων λειτουργίας. 

Εισάγεται ένα μίνιμουμ 30 καθηγητών πλήρους απασχόλησης, εκ των οποίων το 80% πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού σε αντικείμενο συναφές με εκείνο που διδάσκουν. Επιπλέον, τα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια θα είναι υποχρεωμένα να χορηγούν υποτροφίες σε φοιτητές με διαφάνεια και κοινωνικά κριτήρια. Οι υποτροφίες, πρέπει να αντιστοιχούν στο στο 5% του τζίρου από τα δίδακτρα.

Ο υπουργός δήλωσε ότι κάποια από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου θα μπορούν να ιδρύσουν εάν το θέλουν μόνο μια σχολή και όχι τρεις όπως θα ισχύσει για τα υπόλοιπα. «Με αυστηρά κριτήρια θα προχωρήσουμε στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, όπως αρμόζει στη χώρα. Η συνταγματική λογική λέει ότι η χώρα δύναται να προβεί στην ίδρυση μη κρατικών ΑΕΙ» τόνισε.

Για τα μέλη ΔΕΠ, θα υπάρχει ασυμβίβαστο- δεν θα μπορούν να υπηρετούν στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο και ταυτόχρονα να διδάσκουν σε μη κρατικό

Σχετικά με το ποια πανεπιστήμια του εξωτερικού έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για ίδρυση παραρτημάτων στη χώρα μας, ο υπουργός δεν ανακοίνωσε τα ονόματα των πανεπιστημίων, με τα οποία έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για ίδρυση παραρτημάτων τους, καθώς ακόμη δεν έχει ωριμάσει η κατάσταση. Ανέφερε, ωστόσο ως παραδείγματα ξένων πανεπιστημίων που έχουν ιδρύσει παραρτήματα σε άλλες χώρες τη Sorbonne, το Yale, το Johns Hopkings, Duke, New York University, Rochester Institute of Technology. Μεταξύ αυτών, υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να δούμε να ιδρύονται παραρτήματα στη χώρα μας.

Επίσης δήλωσε ότι οι τίτλοι σπουδών θα σφραγίζονται από το υπουργείο Παιδείας και δεν θα χρειάζεται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.

Ο υπουργός δήλωσε ότι θα αυτονομηθεί το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και αποκτά σύστημα διακυβέρνησης όπως και όλα τα υπόλοιπα δημόσια πανεπιστήμια. Επίσης τόνισε ότι θα υπάρχουν κοινά μεταπτυχιακά των δημοσίων πανεπιστημίων με ξένα πανεπιστήμια. Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι χαιρετίζει την ομόφωνη απόφαση στη Συνόδου των Πρυτάνεων για ψηφιακή εξεταστική, ενώ ανέφερε ότι ο νόμος είναι νόμος: «Κάντε όση κριτική θέλετε, άλλα να μην ζημιωθούν οι φοιτητές από αυτό» είπε. Ανέφερε ότι θα υπάρχουν αυστηρά κριτήρια της ΕΘΑΑΕ για ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία θα ισχύουν και για ίδρυση νέου τμήματος από ΑΕΙ.

Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα για το εθνικό απολυτήριο ο κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι δεν είναι ώρα για να ανοίξει αυτή η συζήτηση: «Είναι στις προθέσεις μας, αλλά όχι τώρα».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 200 άρθρα στα οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για:

τα μη κερδοσκοπικά μη κρατικα πανεπιστήμια

τη θεσμική και οικονομική αναβάθμιση των κρατικών πανεπιστημίων

την ακαδημαϊκή αναδιάρθρωση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

την πλήρη διοικητική αυτονομία του Ελληνικού Δημοσίου Πανεπιστημίου

Σχετικά με τις καταλήψεις ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι «υπονομεύουν το ελληνικό δημόσιο ΑΕΙ οι καταλήψεις, η βία και οι καταστροφές. Σέβομαι το διάλογο αλλά τα υπόλοιπα υπονομεύουν τα ελληνικά ΑΕΙ».
Ποινική δίωξη για το κακούργημα της εμπορίας ανθρώπων στον Hayate

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, αλλά και πλημμελήματος άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος του 35χρονου youtuber Hayate. 

Μετά τη δίωξη ο κατηγορούμενος που έχει κάνει τα αίσχη εκμεταλλευόμενος ανθρώπους, αρνείται τα αδικήματα, παραπέμφθηκε σε ανακριτή, αλλά ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την Παρασκευή.

Πλέον, ο 35χρονος διώκεται για το κακούργημα της εμπορίας ανθρώπων κατά συρροή και κατ' επάγγελμα και το πλημμέλημα της σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμων ανθρώπων με τα οποία συνοικούσε.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να υποστηρίζει πως δεν υφίσταται θέμα εκμετάλλευσης, καθώς υπήρχε συναίνεση. Τέλος φέρεται να ισχυρίζεται πως διατηρεί επιφυλάξεις αν πρόκειται πραγματικά για άτομα με νοητική υστέρηση.


Μυστήριο με τον θάνατο κατασκόπου της ΜΙ6 - Βρέθηκε μέσα σε σακίδιο με λουκέτο απ' έξω

 Mυστήριο παραμένει ο θάνατος πράκτορα της ΜΙ6, το σώμα του οποίου βρέθηκε μέσα σε σακίδιο κλεισμένο με φερμουάρ και κλειδωμένο με λουκέτο στο διαμέρισμά του στο Λονδίνο.

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του πράκτορα της MI6, Γκάρεθ Γουίλιαμς, δεν έχει αποκαλύψει νέα στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ήταν με κάποιον άλλον όταν πέθανε, δήλωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Ο Ουίλιαμς, 31, από το Anglesey, εθεάθη για τελευταία φορά ζωντανός στις 15 Αυγούστου 2010. Οκτώ ημέρες αργότερα, βρέθηκε νεκρός μέσα σε μια κόκκινο σακίδιο North Face με φερμουάρ και λουκέτο μέσα σε άδεια μπανιέρα στο διαμέρισμά του στο κεντρικό Λονδίνο. Το σώμα του βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση αφού παρέμεινε στην τσάντα στη ζέστη του Αυγούστου έως ότου βρεθεί. Οι εξετάσεις δεν βρήκαν ίχνη αλκοόλ, ναρκωτικών ή δηλητηρίου στο σώμα του.

Ο Ουίλιαμς ήταν ειδικός στο «σπάσιμο» κωδικών στα κεντρικά γραφεία επικοινωνιών της κυβέρνησης (GCHQ) και τα τελευταία τρία χρόνια μέχρι τη στιγμή του θανάτου του δεν εργαζόταν στην MI6.

Μια έρευνα του 2012 διαπίστωσε ότι ο θάνατός του ήταν αφύσικος και πιθανόν να υπήρχε «εγκληματική ενέργεια». Παρόλο που ένας ιατροδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα το 2012 ότι ο Ουίλιαμς πιθανόν να δολοφονήθηκε, η αστυνομική έρευνα διαπίστωσε ότι πιθανότατα είχε πεθάνει κατά λάθος μόνος του.

Μια περαιτέρω επαναληπτική ιατροδικαστική εξέταση του 2021 δεν κατάφερε να ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση, δήλωσε ο DCI Neil John, ο ανώτερος αξιωματικός της έρευνας.

«Από το 2010 η μητροπολιτική Αστυνομία διεξήγαγε εκτεταμένες έρευνες για τον θάνατο του Γκάρεθ. Μια ανεξάρτητη ιατροδικαστική εξέταση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021 και λάβαμε τα ευρήματα τον Νοέμβριο του 2023», είπε ο John. «Δεν βρέθηκαν νέα στοιχεία DNA και δεν εντοπίστηκαν περαιτέρω στοιχεία που θα έπρεπε να διερευνηθούν. Έχουμε ενημερώσει την οικογένεια του Γκάρεθ για το αποτέλεσμα και οι σκέψεις μας παραμένουν μαζί τους».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει εικασίες ότι ο θάνατός του θα μπορούσε να συνδέεται με το μυστικό έργο πληροφοριών που ο ειδικός κωδικών και κρυπτογράφησης συμμετείχε ως αξιωματικός του GCHQ.

Μετά τον θάνατο του Ουίλιαμς, οι επιστήμονες δεν είχαν καταφέρει προηγουμένως να λάβουν στοιχεία με το πλήρες προφίλ του DNA του από ορισμένα από τα δείγματα που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα στο Pimlico.

Η απόφαση να ξεκινήσει μια ιατροδικαστική αναθεώρηση ακολούθησε μια αναφορά το 2021 από τους Sunday Times ότι ήταν πιθανό η πρόοδος στην επιστήμη του DNA να μπορούσε να επιτρέψει την περαιτέρω μελέτη μιας μόνο τρίχας που βρέθηκε στη σκηνή.


skai.grΠροκλητικός στην εξεταστική για τα Τέμπη ο Σπίρτζης

 


Στις σοβαρές ελλείψεις του προσωπικού, που μειώθηκε σχεδόν 50% την περίοδο της οικονομικής κρίσης αναφέρθηκε στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος στα Τέμπη ο πρώην υπουργός Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης, προσθέτοντας πως τις ευθύνες και τα εγκλήματα για το δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 θα τα δει η Δικαιοσύνη.

Επί των ημερών του είπε ότι, έγιναν προσπάθειες για ενίσχυση του Οργανισμού μέσω μετατάξεων. Εξήγησε δε, ότι αυτές οι μετατάξεις έγιναν χωρίς όριο ηλικίας, καθώς, όπως είπε, δεν υπάρχει νόμος που να το ορίζει. Πρόσθεσε, πως κάποιοι ήταν άνω των 50 ετών διότι σημασία είχε η γνώση καθώς και η εμπειρία στον σιδηρόδρομο. «Όταν κάνεις μετάταξη διπλωματούχου μηχανοδηγού δεν σχετίζεται με ηλικία αλλά με δεξιότητες και ικανότητες», σημείωσε χαρακτηριστικά, δείχνοντας το πόσο ανεύθυνα λειτουργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος προσωπικά.

Επί υπουργίας μου ανησυχούσα για όλα, αλλά όχι για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου είπε προκλητικά ο Σπίρτζης, σημειώνοντας ότι είχε μεν υπάρξει μεγάλη μείωση προσωπικού πριν αναλάβει, ωστόσο το προσωπικό κατά το διάστημα 2015-2019 ήταν «επαρκέστατο» κατά τον ίδιο χωρίς να ντρέπεται.

Αναφορικά με την σύμβαση 717, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για τις έξι παρατάσεις που δόθηκαν ο κ. Σπίρτζης σημείωσε ότι δεν ήταν ο ίδιος η προϊσταμένη Αρχή του έργου, αναφέροντας ότι «δεν είχα δικαιοδοσία να παρέμβω στην εξέλιξη της 717, θα ήταν παράβαση καθήκοντος», ενώ συμπλήρωσε ότι δεν είναι ευθύνη του υπουργού, ούτε καν του διευθύνοντος συμβούλου να γνωρίζει τεχνικές λεπτομέρειες για ένα έργο. Επιπλέον, ο πρώην υπουργός υπογράμμισε πως δεν υπήρξε διασπάθιση χρήματος, υπογραμμίζοντας ότι σε αυτή την περίπτωση ο ίδιος θα είχε προχωρήσει σε καταγγελία.

Αναφερόμενος στο δυστύχημα του 2017 στο Άδενδρο, είπε ότι υπήρξε αφορμή για να βγάλει το υπουργείο συμπεράσματα. «Η πολιτική ηγεσία τού υπουργείου πρέπει να βγάζει συμπεράσματα από καθετί που συμβαίνει, (αλλά) και να κάνει πράγματα». Εμείς, σημείωσε, θεσμοθετήσαμε να υπάρχουν δύο μηχανοδηγοί υποχρεωτικά, μέχρι να ολοκληρωθεί το ETCS, θεσμοθετήσαμε πεντέμισι ώρες και υποχρεωτική ανάπαυση των μηχανοδηγών. Στη συνέχεια, έγινε και η αναθεώρηση του κανονισμού κίνησης. Οι Γενικοί Κανονισμοί Κίνησης δεν είναι εκθέσεις ιδεών, δεν γίνονται για να γίνονται αλλά για να τηρούνται, τόνισε ο κ. Σπίρτζης.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσης του, ο κ. Σπίρτζης σχολιάζοντας το αίτημα της αντιπολίτευσης αλλά και του προέδρου των μηχανοδηγών να έρθει ως μάρτυρας τόνισε πως «είναι λογικό ο κ. Γενιδούνιας ως στέλεχος πλέον της Hellenic train να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εταιρείας». Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες μέρες είχε προκληθεί ένταση στη συνεδρίαση της Εξεταστικής, με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Δημήτρη Μαρκόπουλο, να θέτει θέμα αξιοπιστίας του Κώστα Γενιδούνια ως μάρτυρα υπενθυμίζοντας πως ο CEO της Hellenic Train Μ. Καποτόρτο, ανέφερε κατά την κατάθεσή του πως ο κ. Γενιδούνιας είναι πλέον στέλεχος της εταιρείας και άρα μισθοδοτείται από την Hellenic Train.

Σε ερώτηση της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, για το αν, όπως είπε η ίδια, υιοθετεί το αφήγημα του ανθρώπινου λάθος, ο κ. Σπίρτζης απάντησε αρνητικά τονίζοντας ότι υπάρχουν πολύ βασικές διαφορές και συμπλήρωσε ότι τις ευθύνες θα τις διερευνήσει η δικαιοσύνη.

Τέλος, για την πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, είπε ότι αυτή ανήκε στο ΤΑΙΠΕΔ και ότι έγγραφό του προς το Ταμείο, με το οποίο ζήτησε να τον ενημερώσουν για το διαγωνισμό ιδιωτικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, «δεν απαντήθηκε ποτέ. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να καλέσετε το ΤΑΙΠΕΔ» στην επιτροπή σας είπε ο κ. Σπίρτζης.

Η κυβέρνηση σχολίασε την κατάθεση του Σπίρτζη λέγοντας : «οι εξηγήσεις που έδωσε ο Χ. Σπίρτζης σχετικά με το ποσοστό ολοκλήρωσης της σύμβασης 717 που παρέδωσε με το πέρας της θητείας του, ήταν τουλάχιστον ανεπαρκείς. Ο πρώην Υπουργός υποστήριξε για ακόμη μια φορά ότι παρέδωσε το έργο ολοκληρωμένο κατά 72%. Ερωτηθείς για το γεγονός ότι είχαν παραδοθεί μόλις 17 σταθμοί σε σύνολο 52 και κανένα κέντρο τηλεδιοίκησης, άρα το αναφερόμενο ποσοστό δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε 72%, ο κ. Σπίρτζης είπε ότι η μέτρηση δεν γίνεται με σταθμούς, αλλά με ποσοστό του έργου που έχει πληρωθεί».Συνεχίζει να γίνεται της ακροαριστεράς - αριστεράς στα πανεπιστήμια σε βάρος της πλειοψηφία των φοιτητών

 


Συνεχίζει να γίνεται της ακροαριστεράς και της αριστεράς στα πανεπιστήμια, σε βάρος της πλειοψηφίας των φοιτητών.

Σήμερα παρουσιάζεται το πολυαναμενόμενο Σχέδιο Νόμου για τα Δημόσια Πανεπιστήμια αλλά και τα Μη Κερδοσκοπικά Μη Κρατικά Πανεπιστήμια, συνεχίζονται οι καταλήψεις απο αριστερούς και ακροαριστερούς σε πολλές σχολές, οι καταλήψεις με μεγάλο αριθμό αυτών να έχουν υιοθετήσει τη λύση των διαδικτυακών εξετάσεων, ύστερα από τις σχετικές αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των φοιτητικών συλλόγων. 

Περίπου 150 είναι οι σχολές που συνεχίζουν έως τις 13/2 τις καταλήψεις και τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις και τα συλλαλητήρια, με το έτσι θέλω ακροαριστερών και αριστερών αιώνιων φοιτητών.

Νέα κατάληψη αποφάσισε η μειοψηφία της Γενική Συνέλευση της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) έως τις 13/2. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα είχε αποφασιστεί η λήξη της κατάληψης και η σχολή λειτούργησε κανονικά. Ύστερα από τη χθεσινή απόφαση, η Νομική ΑΠΘ κλείνει και πάλι. Στην ψηφοφορία ήταν παρόντες μόλις 196 και υπέρ της κατάληψης οι 150. 

Ο Κοσμήτορας της Νομικής ΑΠΘ, Παναγιώτης Γκλαβίνης, δήλωσε χθες πως «Η σχολή βρίσκεται μπροστά στη θλιβερή ανακατάληψή της ωσάν να πληρώνει το τίμημα της μαζικής κινητοποίησης των φοιτητών της, που έληξαν την κατάληψη πριν από μία εβδομάδα. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, εάν συνεχίσουν αυτά τα φαινόμενα, θα έχει την τύχη του δημόσιου σχολείου, εφόσον δημιουργηθούν στη χώρα ανταγωνιστικά, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα».

Ακολουθεί η λίστα με τις σχολές, που τελούν υπό κατάληψη αλλά και εκείνων, στις οποίες έληξαν. Ανανεώνεται με βάση τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Φοιτητικών Συλλόγων, που συνεδριάζουν σε εβδομαδιαία βάση.


Αθήνα


Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ – κατάληψη έως 13/2

Νομική Σχολή ΕΚΠΑ – αναμονή νέας Γ.Σ.

Ιατρική ΕΚΠΑ – κατάληψη έως 13/2

Βιολογικό - αναμονή

Οικονομικό ΕΚΠΑ – κατάληψη έως 12/2

Φυσικό – αναμονή

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ – αναμονή

ΠΤΔΕ – αναμονή

Μαθηματικό – αναμονή

Χημικό - αναμονή

Νοσηλευτική - αναμονή

Πολιτικό ΕΚΠΑ – κατάληψη έως 12/2

ΤΕΑΠΗ – κατάληψη έως 12/2

ΕΜΜΕ - αναμονή

ΙΦΕ – αναμονή

Γεωλογικό – αναμονή

Τουρκικών Σπουδών - αναμονήΠΑΔΑ

ΣΔΟΚΕ– κατάληψη έως 13/2

ΣΕΤΠ – κατάληψη έως 13/2

ΣΜΗΧ– αναμονή

ΣΕΤ – κατάληψη έως 12/2

ΣΕΥΠ – κατάληψηΕΜΠ

ΣΕΜΦΕ– κατάληψη έως 13/2

Μηχανολόγων Μηχανικών – αναμονή

Πολιτικών Μηχανικών– αναμονή

Τοπογράφων – αναμονή

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – αναμονή

Χημικών Μηχανικών– αναμονή

ΗΜΜΥ – κατάληψη έως 13/2

Ναυπηγών – αναμονή

Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών – αναμονή

ΑΣΟΕΕ – κατάληψη έως 13/2


Πάντειο Πανεπιστήμιο – κατάληψη έως 13/2


Πανεπιστήμιο Πειραιά – κατάληψη


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο – αναμονή


Θεσσαλονίκη

Νομική –κατάληψη μέχρι 13/2

Ιατρικής - ανοιχτή σχολή

Αρχιτεκτονική – κατάληψη έως 13/2

Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων Μηχανικών – αναμονή

Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικού – αναμονή

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας – αναμονή

Γαλλικής φιλολογίας – αναμονή

Γερμανικής φιλολογίας – αναμονή

Ιταλικό – αναμονή

ΤΕΦΑΑ – αναμονή

Ιστορικό & Αρχαιολογικό – κατάληψη έως 12/2

Πληροφορική - κατάληψη έως 12/2

Ψυχολογία – αναμονή

Πολιτικών Μηχανικών - αναμονή

Χημικό - αναμονή

Γεωπονίας – αναμονή

Δασολογίας - αναμονή

Φαρμακευτικής – κατάληψη

ΗΜΜΥ – αναμονή

Πολιτικοί Μηχανικοί – αναμονή

Τοπογράφων – αναμονή

Χημικοί Μηχανικοί – κατάληψη έως 13/2

Πολιτικές Επιστήμες – κατάληψη

Οικονομικές Επιστήμες - αναμονή

Χημικό – αναμονή

Βιολογικό – αναμονή

Φιλολογίας – κατάληψη έως 13/2

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ - αναμονή

Χωροταξίας – αναμονή

Γεωλογίας – κατάληψη έως 12/2

Κτηνιατρικής - αναμονή

ΠΤΔΕ – κατάληψη έως 8/2

ΤΕΠΑΕ – αναμονή

Εικαστικού – αναμονή

Κινηματογράφου – αναμονή

Φυσικό – αναμονή

Μαθηματικό – κατάληψηΠΑΜΑΚ – κατάληψη έως 7/2, αναμονή


ΔΙΠΑΕ

ΣΜΗ – κατάληψη

ΣΕΥ – αναμονή

Πάτρα

Πολιτικών Μηχανικών - αναμονή

Φυσικό – κατάληψη έως 13/2

Θεατρικών Σπουδών – κατάληψη έως 13/2

Χημικών Μηχανικών – αναμονή

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – αναμονή

Χημικών – αναμονή

Ιστορικό Αρχαιολογικό – αναμονή

Ιατρική – αναμονή

Πολιτικών Μηχανικών – αναμονή

Μηχανολόγων Μηχανικών – αναμονή

Βιολογικό – αναμονή

Γεωλογικό – κατάληψη έως 13/2

ΤΕΠΕΚΕ - αναμονή

ΗΜΜΥ – κατάληψη έως 13/2

Αρχιτεκτονική – κατάληψη έως 13/2

CEID – αναμονή

ΤΕΕΑΠΗ – αναμονή

Μαθηματικό – αναμονή

ΤΕΠΕΚΕ – αναμονήΠανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σχολή Καλών Τεχνών – αναμονή

Μηχανικών – αναμονή

Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) - αναμονή

Πολυτεχνείο Κρήτης – κατάληψη έως 13/2


Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ψυχολογία – αναμονή

Φιλοσοφική – κατάληψη έως 12/2

Μαθηματικό – αναμονή

Βιολογικό – Κατάληψη έως 12/2

Ιατρική - αναμονή

CSD – αναμονή

ΣΕΥ – αναμονή

Κοινωνιολογία – αναμονή

ΠΤΠΕ – αναμονή

Φυσικό – αναμονή

Γεωπονικό – αναμονή

ΠΤΔΕ – αναμονή

Φιλοσοφίας – αναμονή

Μηχανικών - αναμονήΕΛΜΕΠΑ

Μηχανικών - αναμονή


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΗΜΜΥ – αναμονή

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – αναμονή

Μηχανολόγων Μηχανικών – αναμονή

Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων – αναμονή

Μηχανολόγοι – αναμονή

Ιατρικής – κατάληψη έως 11/2

Χωροταξίας – αναμονή

Γλωσσικών – αναμονή

Ηλεκτρολόγων – κατάληψη έως 7/2, αναμονή

ΙΑΚΑ – κατάληψη έως 7/2, αναμονή

Γεωπονικό – αναμονή

Αρχιτεκτονική – κατάληψη έως 7/2, αναμονή

Πολιτικοί Μηχανικοί – κατάληψη έως 7/2, αναμονή

Ειδικής Αγωγής – κατάληψη έως 7/2, αναμονή

ΠΤΔΕ – κατάληψη έως 7/2, αναμονή

Διαιτολογίας και Διατροφολογίας – κατάληψη έως 9/2

Κομοτηνή- Ξάνθη-Αλεξανδρούπολη


Νομική Κομοτηνής – κατάληψη

ΤΕΦΑΑ - αναμονή

Ιατρική – αναμονή

Πολυτεχνείο Ξάνθης – κατάληψη έως 12/2

ΠΤΔΕ Αλεξανδρούπολης - αναμονήΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ψυχολογίας - αναμονή


Ιωάννινα

Ιστορικό & Αρχαιολογικό - αναμονή

Νηπιαγωγών - αναμονή

ΠΤΔΕ – αναμονή

Φιλοσοφίας – αναμονή

Αρχιτεκτονική - αναμονή

Ιατρικής – κατάληψη έως 13/2

Μαθηματικό – αναμονή

Φυσικό – αναμονή

Χημικό – αναμονή

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών – αναμονή

Καλών Τεχνών – αναμονήΠανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων – κατάληψη έως 12/2


Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μουσικών Σπουδών - αναμονήΈβαλαν θρασύδειλους κακοποιούς να ξυλοκοπήσουν το μοντέλο Μικαέλα Φωτιάδη;


 

Η Μικαέλα Φωτιάδη αποκάλυψε στο Instagram, ανεβάζοντας φωτογραφίες της, τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχτηκε από κακοποιούς; Κακοποιό; Και έδειξε ότι ξέρεις ποιός είναι.

Το μοντέλο και πρώην παίκτρια του GNTM, δημοσίευσε μέσω stories, στιγμιότυπα με την ίδια να έχει δεχτεί δυνατά χτυπήματα στο πρόσωπο και να αιμορραγεί από τη μύτη.Στις αναρτήσεις της δεν δίνει λεπτομέρειες για το τι της συνέβη, ωστόσο δείχνει να ξέρει ποιος είναι ο άνθρωπος που έβαλε τους κακοποιούς να την χτυπήσουν, και φυσικά ο συγκεκριμένος όπως και οι κακοποιοί μόνο άντρες δεν είναι αφού τόλμησαν να χτυπήσουν γυναίκα.

Στην πρώτη της ανάρτηση έγραψε: «Έστειλε τα ανθρωπάκια του τελικά ο Αλεξανδράκος. Μπράβο να σε χαίρονται!».

Αφού δέχτηκε ερωτήσεις από τους ανθρώπους που την ακολουθούν και οι φωτογραφίες της κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης, η Μικαέλα Φωτιάδη επανήλθε με νέο story, ποζάροντας χαμογελαστή και έγραψε: «Κανείς δεν με "σακατεύει" εμένα. Απλώς με προκαλεί. Και εκεί που προκαλείς να περιμένεις και αντιδράσεις. Θα μιλήσω μόλις μου φύγει ο πονοκέφαλος. Κατά τα άλλα είμαι μια χαρά και σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Να μην εμπιστεύεστε κανέναν. Ο καλύτερος μπορεί να γίνει ο χειρότερος. Τα φιλιά μου».

Η Μικαέλα Φωτιάδη το 2015 στέφθηκε Σταρ Ελλάς και το 2016 Μις Ευρώπη. Έγινε ευρύτερα γνωστή από τη συμμετοχή της στο ριάλιτι GNTM του 2018.

Το μοντέλο εκπροσώπησε την χώρα μας και στο παγκόσμιο διαγωνισμό ομορφιάς «Μις Υφήλιος» που έγινε στο Λας Βέγκας, φτάνοντας στην τελική 20αδα.

Αυτό που δεν έχει καταλάβει κανένας είναι τι έγινε, πώς έγινε και εάν πραγματικά έγινε και από ποιον, γιατί η ίδια μας έχει μπερδέψει όλους!!!!Ο προκλητικός ακροαριστερός Πολάκης επανέρχεται θα αλλάξει την δικαιοσύνη και θα βάλει κάποιους φυλακή

 


Ο ακροαριστερός Παύλος Πολάκης, αγνοεί ότι με όσα λέει και πόσα κάνει εάν δεν ήταν βουλευτής θα ήταν ο ίδιος έτοιμος για την φυλακή, οπότε κρύβεται πίσω απο την βουλευτική του ασυλία και συνεχίζει να απειλεί κόσμο.

Στην προκλητική ρητορική περί αλλαγών στη δικαιοσύνη που θα φέρουν φυλακίσεις επέστρεψε για άλλη μια φορά ο προκλητικός ακροαριστερός Παύλος Πολάκης μιλώντας σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα.

Η έρωτηση που δέχθηκε από παριστάμενο στην εκδήλωση «θα τους βάλουμε φυλακή ποτέ;», μετά τις - υβριστικές - αναφορές Πολάκη στον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ,  απάντησε προκλητικά και ακροαριστερά στην «πάσα» του συντρόφου του με τον ίδιο τρόπο που είχε κάνει και το 2018 όταν είχε πει ότι «θα κερδίσουμε τις εκλογές αν βάλουμε κάποιους φυλακή» αλλά και, πιο πρόσφατα, τον Φεβρουάριου του 2023 όταν είχε προχωρήσει σε πρωτοφανείς απειλές κατά δικαστών, δημοσιογράφων και ΑΑΔΕ.

«Αν αλλάξουμε τη δικαιοσύνη, ναι (σ.σ. θα τους βάλουμε φυλακή). Αν δεν την αλλάξουμε, όχι» ήταν η απάντηση του Παύλου Πολάκη που έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από τους συντρόφους που έχουν μείνει στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Υγείας να προσθέτει «αυτή είναι η σωστή απάντηση».

Δείτε το βίντεο :Τζόσουα Χακ : Οι ΗΠΑ στηρίζουν ένα ευρύτερο σχέδιο για τις ελληνικές αμυντικές δυνατότητες

 Ο βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζόσουα Χακ σε ενημέρωση που έγινε στην Ουάσιγκτον, ενόψει του Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας που θα γίνει την Παρασκευή στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με ανταπόκριση της ΕΡΤ.

«Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας σταθερός εταίρος, αλλά είναι μια χώρα που προωθεί τη σταθερότητα στην περιοχή» πρόσθεσε ο βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζόσουα Χακ, και αναφέρθηκε στον συνολικό εποικοδομητικό ρόλο της χώρας μας και στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στην ευρύτερη περιοχή.

Απαντώντας σε ερώτημα για την μεγάλη καθυστέρηση στο ξεκλείδωμα της πώλησης των F-35 προς την Αθήνα και για την αμερικανική στρατηγική διασύνδεσης τους με τα F-16 προς την Τουρκία, σχολίασε ότι «όλοι θα θέλαμε να είχαν εξελιχθεί τα πράγματα γρηγορότερα, όμως πρόκειται για πολύπλοκες συμφωνίες και είμαστε ικανοποιημένοι εδώ που βρισκόμαστε σήμερα».

Για τα F35 της Ελλάδας είπε ότι «είναι μια θετική εξέλιξη για την Ελλάδα όσον αφορά στις δυνατότητες της, αλλά είναι και μια θετική εξέλιξη για την αμυντική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας και για το ΝΑΤΟ καθώς αυξάνει τη συνολική αμυντική ετοιμότητα και τις δυνατότητες της συμμαχίας. Δεν υπάρχει όμως μόνο ενίσχυση της Ελλάδος στον αέρα, αλλά υπάρχει υποστήριξη στη θάλασσα και στην ξηρά. Επομένως, δεν μιλάμε μόνο για ενίσχυση της αεροπορικής δύναμης της Ελλάδας, αλλά μιλάμε για ένα ευρύτερο σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών αμυντικών δυνατοτήτων, κάτι που είναι μέρος μιας ήδη πολύ ισχυρής αμυντικής σχέσης».

Σε ερώτηση για τα F-16 και για το τι κάνει τις ΗΠΑ να πιστεύουν ότι η Τουρκία δεν θα τα χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή εναντίον της Ελλάδας είπε «είμαστε ικανοποιημένοι από την βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Βέβαια οι δυο κυβερνήσεις είναι αυτές που γνωρίζουν πως θα εξελιχθεί αυτή η σχέση, αλλά από την δική μας πλευρά αυτή είναι μια διαδικασία που στηρίζουμε. Οι θετικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών για να ξεπεραστούν οι μακροχρόνιες διαφωνίες και να αναζητηθεί μια νέα προσέγγιση, οφείλονται στον ηγετικό ρόλο και το όραμα των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν» .

Ερωτηθείς για το τι θα κάνουν οι ΗΠΑ αν αυτό το κλίμα αλλάξει και η Τουρκία αρχίσει εκ νέου την επιθετικότητα της εναντίον της Ελλάδος, ο κ. Χακ δήλωσε «αυτή είναι μια κλασική υποθετική κατάσταση, την οποία δεν θα σχολιάσω, δεν έχω πολλά να πω επ’ αυτού προτιμώ να εστιάσω στα θετικά δεδομένα που υπάρχουν αυτή την στιγμή».

Σε σχέση με την επιστολή εγγυήσεων που απέστειλε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο Κογκρέσο και σε ερώτημα γιατί υπάρχει αυτή η μυστικοπάθεια είπε «δεν πρόκειται να σχολιάσω ή να κάνω εικασίες σχετικά με τις εσωτερικές επικοινωνίες της κυβέρνησης των ΗΠΑ, τις επικοινωνίες που ένα μέρος της κυβέρνησης μπορεί να έχει ή να μην έχει με άλλο μέρος της κυβέρνησης, δεν μπορώ πραγματικά να πάω εκεί».


Δεύτερο μετάλλιο για την Πλατανιώτη, δεύτερη στον κόσμο στο ελεύθερο πρόγραμμα

 


Το δεύτερο μετάλλιό της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου της Ντόχα πανηγύρισε την Τρίτη η Ευαγγελία Πλατανιώτη.

Μετά το χρυσό στο τεχνικό πρόγραμμα του σόλο, το περασμένο Σάββατο (3/2), η Ελληνίδα πρωταθλήτρια συγκέντρωσε 253.2833 βαθμούς και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο ελεύθερο πρόγραμμα, φτάνοντας συνολικά τα τέσσερα παγκόσμια μετάλλια στην καριέρα της, όσα έχει συνολικά η χώρα μας στην καλλιτεχνική κολύμβηση στην ιστορία της διοργάνωσης.

Πρωταθλήτρια κόσμου αναδείχθηκε η Ζακλίν Σιμονό, η οποία ρίσκαρε με ένα πρόγραμμα πολύ υψηλού βαθμού δυσκολίας (49.1500 έναντι 41.7500 στον προκριματικό), το εκτέλεσε καλά και βαθμολογήθηκε με 264.8207, χαρίζοντας στον Καναδά το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε αγώνισμα της καλλιτεχνικής κολύμβησης μετά από 33 χρόνια.

Την τριάδα συμπλήρωσε η Λευκορωσίδα Βασιλίνα Χαντόσκα, που αγωνίζεται ως ανεξάρτητη αθλήτρια, με 245.1042 βαθμούς.

Επιχείρηση με την κωδική ονομασία ILLUMINATI για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης πλαστογραφίας εγγράφων και παράνομης διακίνηση μεταναστών

 


Από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, εξαρθρώθηκε, στο πλαίσιο επιχείρησης με την κωδική ονομασία «ILLUMINATI», εγκληματική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιούνταν στην πλαστογραφία ταξιδιωτικών εγγράφων και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες, Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024, σε περιοχή της Αθήνας, -2- μέλη της οργάνωσης κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, κατ΄ εξακολούθηση, ενώ αναζητούνται ακόμη -2- μέλη της.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2023, λειτουργούσαν υπερσύγχρονο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων, ακόμα και νέου τύπου με τη μορφή πλαστικής κάρτας, ώστε να διευκολύνουν την παράνομη είσοδο – έξοδο μεταναστών στη χώρα, αποκομίζοντας έτσι οικονομικό όφελος που ανερχόταν από -4.500- έως -6.000- για κάθε άτομο.

Συγκεκριμένα, με τη χρήση πλαστών εγγράφων τα οποία κατήρτιζαν οι ίδιοι, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης οργάνωναν παράνομες προωθήσεις μεταναστών αεροπορικά από την Ελλάδα προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με  κυριότερους προορισμούς τη Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία και την Πολωνία.

Πιο αναλυτικά, ως προς τον τρόπο δράση τους:

αφού συνεννοούνταν με τους υπό προώθηση μετανάστες, έκαναν κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων με εικονικά στοιχεία επιβατών,

ακολούθως ο πλαστογράφος λάμβανε σε ψηφιακή μορφή φωτογραφίες τους και κατήρτιζε ανάλογα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, σύμφωνα με τα εικονικά στοιχεία που αναγράφονταν στις κάρτες επιβίβασης,

έπειτα, έστελνε τα έγγραφα που είχε καταρτίσει σε ψηφιακή μορφή για τελική έγκριση σε έτερο μέλος, το οποίο είχε συνάψει την αντίστοιχη συμφωνία παράνομης προώθησης και κανόνιζε την παράδοση των εγγράφων σε φυσική μορφή.

Η ιδιαίτερα έντονη δράση της οργάνωσης καταδεικνύεται από το ότι διακινούσαν πλαστά έγγραφα και σε συνεργαζόμενα δίκτυα παράνομης διακίνησης ή «νομιμοποίησης» μεταναστών, γεγονός που ενισχύεται και από τα συνολικά -1.014- ταξιδιωτικά έγγραφα τρίτων προσώπων και αμφιβόλου γνησιότητας που βρέθηκαν.

Παράλληλα, οι τεράστιες δυνατότητες που είχαν στην κατ’ επάγγελμα κατάρτιση και εμπορία πλαστών εγγράφων, με ικανό απόθεμα ώστε να καλύψουν την οποιαδήποτε ανάγκη, επιβεβαιώνεται και από το μεγάλο εύρος των χωρών των εγγράφων που διέθεταν.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-800- πλαστικές λευκές κενές κάρτες για κατάρτιση πλαστών εγγράφων,

πλήρως καταρτισμένα έγγραφα διαφόρων χωρών (-182- Δελτία Ταυτότητας, -115- Διαβατήρια, -21- Άδειες Διαμονής, -19- Άδειες Ικανότητας Οδήγησης),

υπό κατάρτιση πλαστά έγγραφα (-374- Δελτία Ταυτότητας , -275- Άδειες Παραμονής, -23- Κάρτες Πολίτη, -5- Δελτία Αιτούντος Άσυλο),

επαγγελματικός εκτυπωτής με δυνατότητα μαζικής εκτύπωσης σε διάφορες επιφάνειες και με διαφορετικές ποιότητες εκτύπωσης,

-2- συσκευές εκτύπωσης και εγχάραξης πλαστικών καρτών

πλαστικοποιητής,

-2- συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων USB,

-2-φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

πλήθος γραφικής ύλης και μικρουλικών που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση πλαστών εγγράφων,

-3- κινητά τηλέφωνα ,

-12.680- ευρώ και

δίκυκλη μοτοσυκλέτα, ως μέσο μεταφοράς –  διανομής πλαστών εγγράφων.

Εκτιμάται ότι το κύκλωμα έχει αποκομίσει χρηματικά ποσά που αγγίζουν τις -450.000- ευρώ, ενώ είχε οργανώσει την παράνομη διακίνηση τουλάχιστον -50- μεταναστών.


Για τη συγκεκριμένη επιχείρηση διατηρήθηκε στενή συνεργασία,  με το European Migrant Smuggling Center (E.M.S.C.) της EUROPOL πραγματοποιώντας  ανταλλαγή και ανάλυση επιχειρησιακών πληροφοριών που οδήγησαν στη ταυτοποίηση των βασικών υπόπτων της οργάνωσης. Κατά την Ημέρα Δράσης (Action Day) κλήθηκε  ειδικός εμπειρογνώμονας της EUROPOL προκειμένου να συνδράμει στην ανάλυση σε πραγματικό χρόνο των πληροφορικών στοιχείων με τη χρήση της κινητής μονάδας ανάλυσης δεδομένων της EUROPOL, «MOBILE OFFICE».

Από ελληνικής πλευράς, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (ΕΣΕ) και της δράσης EMPACT 2.2 EAST MED του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ηγείται η  Ελλάδα, ενώ με πρωτοβουλία της ανωτέρω υπηρεσίας έχει κινηθεί σχετικός επιχειρησιακός φάκελος στην EUROPOL υπό τη κωδική ονομασία Op. ILLUMINATI.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.