Τρίτη 13 Απριλίου 2021

ΚΕΘΕΑ: Νέα αρχή και όχι τίτλοι τέλους απάντηση στα fake news εφημερίδων της αντιπολίτευσης


 

Σχετικά με fake δημοσιεύματα στον Τύπο, σύμφωνα με τα οποία «πέφτουν τίτλοι τέλους» στο ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων), με αφορμή προσχέδιο κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας και Οργανισμού το οποίο εκπόνησε Ομάδα Εργασίας του ΚΕΘΕΑ, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε τα εξής:

To προσχέδιο εκπόνησε Ομάδα Εργασίας με επικεφαλής την Αντιπρόεδρο του ΚΕΘΕΑ και μέλη της, έμπειρα στελέχη του Οργανισμού.

Η Ομάδα Εργασίας έθεσε σε διαβούλευση το προσχέδιο αυτό στο σύνολο των εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ, προκειμένου να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή, ενώ είχε προηγηθεί και η πρόσκληση για συμμετοχή του Συλλόγου Εργαζομένων στις εργασίες της Ομάδας, την οποία αρχικά είχε αποδεχθεί, συμμετέχοντας σε συνεδριάσεις και στη συνέχεια αρνήθηκε.

Ο Οργανισμός κατάφερε, εν μέσω δύσκολων και ιδιαίτερων συνθηκών που επέβαλε η πανδημία, να συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, οι εργαζόμενοι να συνεχίσουν απρόσκοπτα να επιτελούν το έργο τους χωρίς αλλαγές σε θεραπευτικές πρακτικές και παράλληλα να προχωρά την υλοποίηση του «μεσοπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού» του ΚΕΘΕΑ.

Συνεπώς, η κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ, σε εφαρμογή της ΠΝΠ, σε καμία περίπτωση δεν συνιστά «τίτλους τέλους», αλλά σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τον Οργανισμό, με διαφάνεια και λογοδοσία, που σέβεται τα 20 και πλέον εκατομμύρια ευρώ κρατικών πόρων που η Πολιτεία διαθέτει στο ΚΕΘΕΑ. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι δεν καταργείται κανένα θεραπευτικό πρόγραμμα ούτε θεραπευτική κοινότητα. Αντιθέτως, τα προγράμματα αναμορφώνονται και ενισχύονται λειτουργικά και διαχειριστικά, με στόχο την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια για το κοινωνικό σύνολο και για όσους έχουν ανάγκη από τις υπηρεσίες τους.
Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από τον ΕΦΚΑ

 


Πλήρως ηλεκτρονικά πραγματοποιείται πλέον η απογραφή, μεταβολή και λήξη της ασφάλισης των φυσικών προσώπων (ελεύθερων επαγγελματιών και εργοδοτών-φυσικών προσώπων) στον e-ΕΦΚΑ με τη λειτουργία δύο νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Με τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που είναι διαθέσιμες στη ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου Gov.gr και στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ και κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet, ο πολίτης μπορεί να προχωρήσει σε:

Βεβαίωση υποβολής απογραφικής δήλωσης και βεβαίωση επανεγγραφής. Αυτή η ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, που επιθυμούν να εγγραφούν, επανεγγραφούν ή διαγραφούν από τον e-ΕΦΚΑ. Mε την πρόσφατη επέκταση της υπηρεσίας έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ηλεκτρονικά και τα μέλη ή οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που πρέπει, λόγω της ιδιότητάς τους και υπό προϋποθέσεις, να ασφαλιστούν (μέλη ΟΕ/ΕΕ, διαχειριστές ΙΚΕ, μέτοχοι ΑΕ, κλπ).

Απογραφή φυσικού προσώπου στο μητρώο εργοδοτών. Αυτή η ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών που επιθυμούν να απασχολήσουν προσωπικό ως εργοδότες.

Με τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ολοκληρώνεται η ψηφιοποίηση της διαδικασίας απογραφής, μεταβολής, λήξη ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, για το σύνολο των φυσικών προσώπων και καταργούνται πάνω από 30.000 μηνιαίες επισκέψεις και αυτοπρόσωπες συναλλαγές στα υποκαταστήματα του e-EΦΚΑ.

Εντάσσονται δε στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στον οργανισμό τους τελευταίους 12 μήνες, χάρη στις οποίες μόνο το μήνα Μάρτιο πραγματοποιήθηκαν 624.227 ηλεκτρονικές συναλλαγές, με αποτέλεσμα την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας στην πράξη, τη δραστική μείωση της επισκεψιμότητας των πολιτών στις κατά τόπους οργανικές μονάδες και τη βέλτιστη αξιοποίηση των εργαζομένων του φορέα».
Η ΕΤΕπ θα συμβάλει στη διαχείριση επενδύσεων ύψους 5 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

 


Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμφώνησε επισήμως να συμβάλει στη διαχείριση επενδύσεων ύψους 5 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Ειδικοί της ΕΤΕπ σε τεχνικά, χρηματοοικονομικά και περιβαλλοντικά θέματα θα εντοπίσουν έργα υψηλού αντίκτυπου, τομείς προτεραιότητας και αποτελεσματικές χρηματοοικονομικές δομές, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη αξιοποίηση της νέας ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής και δανειοδοτικής στήριξης για την Ελλάδα, με σκοπό να περιοριστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.

Η νέα αυτή συμφωνία, σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμφωνεί να βοηθήσει κράτος της Ευρώπης στην εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η κομβική συμφωνία που υπογράφτηκε μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, θα δώσει μεγάλη πρόσθετη ώθηση στην υλοποίηση των έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”.

Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει ήδη εργαστεί σκληρά, για να αξιοποιήσει τη μοναδική ευκαιρία που προσφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε η χώρα μας να επιτύχει ισχυρή, διατηρήσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάκαμψη και ανάπτυξη. Έχουμε προετοιμάσει ένα ρεαλιστικά φιλόδοξο, σύγχρονο, καινοτόμο και εξωστρεφές Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που περιλαμβάνει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αποτελεσματικές δημόσιες επενδύσεις και σημαντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.Νομοθετική πρωτοβουλία για τη ψήφο των εκτός Επικρατείας εκλογέων


 

Με νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, για πρώτη φορά, οι εκτός Επικράτειας Έλληνες εκλογείς έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο της κατοικίας τους. Για να ψηφιστεί, ωστόσο, ο σχετικός νόμος με την απαραίτητη εκ του Συντάγματος πλειοψηφία, τέθηκαν -με απαίτηση του ΣΥΡΙΖΑ- περιορισμοί στο δικαίωμα εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Και αυτό σε αντίθεση με τη  θέση της Κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας που ήταν -και παραμένει- ξεκάθαρη: Δικαίωμα εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού για όλους όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους  χωρίς κανέναν άλλο περιορισμό.

Η αρμόδια αναπληρώτρια  Τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ κυρία Θεοδώρα Τζάκρη δήλωσε -σε συνέντευξή της στον «Εθνικό Κήρυκα»-  ότι το κόμμα της τάσσεται πλέον  υπέρ της άρσης των περιορισμών στο δικαίωμα των Ελλήνων της Διασποράς να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψήφου υποσχόμενη μάλιστα ότι «θα τους καταργήσουμε αμέσως μόλις επιστρέψουμε στη διακυβέρνηση της χώρας». 

Για να μην χάνεται λοιπόν χρόνος, η Κυβέρνηση -με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη- κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο  για την άρση των περιορισμών. Με την συμφωνία του  ΣΥΡΙΖΑ, εξασφαλίζεται η απαραίτητη πλειοψηφία  των 2/3 που απαιτεί το Σύνταγμα. Αυτό που προτείνεται προς κατάργηση είναι η προϋπόθεση παραμονής δύο ετών στην Ελλάδα κατά την τελευταία 35ετία και η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης κατά το τρέχον ή το προηγούμενο έτος.

Καλούμε λοιπόν τον ΣΥΡΙΖΑ να υπερψηφίσει την πλήρη κατάργηση αυτών των κριτηρίων, κάτι που και ο ίδιος επιθυμεί. Χαιρόμαστε και τον καλωσορίζουμε στη λογική.Τη Δευτέρα ξεκινούν οι εμβολιασμοί με Johnson & Johnson

 


Οι πρώτες 33.600 δόσεις του μονοδοσικού εμβολίου της Johnson & Johnson αναμένονται στη χώρα μας την Τετάρτη 14, Απριλίου. Ο εμβολιασμός με αυτές θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 19 Απριλίου.

Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 2.212.000 εμβολιασμοί. Με μία δόση έχουν εμβολιαστεί 1.468.000 πολίτες, ποσοστό 14%, και 743.000 με δύο δόσεις, ποσοστό 7%.

Σχετικά με την προτεραιοποίηση:

Από τις 10 Απριλίου έχει ανοίξει η πλατφόρμα των ραντεβού για την ηλικία 60-64 για όλα τα εμβόλια και όχι μόνο για της AstraZeneca.

Στις 16 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για πολίτες που πάσχουν από νοσήματα αυξημένου κινδύνου, ηλικίας 18-59 ετών και θα ακολουθήσουν σταδιακά και οι άλλες ομάδες.

Το άνοιγμα της πλατφόρμας για τους ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα θα γίνει σταδιακά ανάλογα με το νόσημα και θα ξεκινήσει από τις 16 Απριλίου έως τις 19 Απριλίου. Η ομάδα αυτή συμπεριλαμβάνει 800.000 συμπολίτες μας.

Την Τετάρτη 21 Απριλίου θα μπορούν να αρχίσουν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί αλλά και ηλικιακή ομάδα 55 έως 59 ετών.

Το Σάββατο 24, Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για ραντεβού και στις ηλικίες 50 έως 54 ετών.Επί δέκα χρόνια έκλεβε μοτοσυκλέτες στην Πάτρα – ΒΙΝΤΕΟ


 

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο από την τελευταία και …φαρμακερή κλοπή μιας μοτοσικλέτας του «χρυσοδάκτυλου» της Πάτρας, φέρνει στην δημοσιότητα το astinomiko.gr.

Πρόκειται για την μηχανή αξιωματικού που υπηρετεί στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, σε επιτελική θέση, και ήταν ένα ακόμα θύμα του 38χρονου που δεν είχε αφήσει μοτοσικλέτα για μοτοσικλέτα. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που εξασφάλισε το astinimiko.gr, σπρώχνει την μηχανή χωρίς να λειτουργεί ο κινητήρας της ώστε να μην κάνει θόρυβο καθώς απομακρύνεται.


Αυτή η κλοπή ήταν η τελευταία σταγόνα που έπεσε στο ποτήρι των ερευνών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πάτρας και αποφάσισαν να προχωρήσουν στην σύλληψη του. «Εδώ και έναν χρόνο προσπαθούσαμε να τον εντοπίσουμε κάτι που ήταν πολύ δύσκολο. Δεν είχε συνεργούς, δεν έκλεβε συνεχώς και δεν έκανε λάθη» λέει αστυνομικός που συμμετείχε στις έρευνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Πάτρας ο 38χρονος δρούσε εδώ και περίπου δέκα χρόνια στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Δεν είχε ποτέ δική του επιχείρηση αλλά την οργάνωση του θα την ζήλευαν… πολυεθνικές εταιρίες. «Πουλούσε ανταλλακτικά από στόμα σε στόμα σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές με αποτέλεσμα να τον προτιμούν όλοι. Στους πελάτες του βέβαια δεν έλεγε ότι τα εξαρτήματα ήταν κλεμμένα αλλά ότι τα είχε βρει από κάποιο τρακαρισμένο μηχανάκι».

Ο 38χρονος, με όνομα που παραπέμπει σε γνωστό άνθρωπο του πνεύματος ο οποίος φοίτησε σε σχολεία της Πάτρας, φαίνεται ότι ήταν σχεδόν ψυχαναγκαστικός με τα κλοπιμαία όπως φαίνεται και από τα βίντεο που δημοσιοποίησε η αστυνομία. «Όταν μπήκαμε στους χώρους όπου είχε νοικιάσει, ήταν όλα τα κλοπιμαία τόσο τακτοποιημένα που έμοιαζε ο χώρος με μουσείο. Επίσης, όταν έκλεβε μια μπαγκαζιέρα με κράνος, δεν τα έβγαζε και το κρατούσε μαζί λες και ήταν ένα είδος «λάφυρου» γι αυτόν» λέει αστυνομικός που εντυπωσιάστηκε με την εικόνα των πάρκινγκ τα οποία είχε μετατρέψει σε συνεργεία.

Ο «χρυσοδάκτυλος» όμως ήταν και πολύ εργατικός. Το πρωί εργαζόταν σαν ντελιβεράς και το απόγευμα επιδιόρθωνε τα μηχανάκια αλλά και τα ποδήλατα τοποθετώντας τους τα κλεμμένα ανταλλακτικά. Όταν έπεφτε το σκοτάδι, έβγαινε στους δρόμους γύρω από το σπίτι του για να «σηκώσει» ολόκληρα μηχανάκια. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχουν να κάνουν με μια περίπτωση παθολογικής κλεπτομανίας. Στην κατοχή του βρέθηκε και ασύρματος που «είχε συγχρονίσει στην συχνότητα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών».

Κατά την σύλληψη του ήταν ιδιαίτερα αρνητικός ενώ είχε «καθαρό» ποινικό μητρώο. Εκτός από τα εκατοντάδες ανταλλακτικά αλλά και πολλά μηχανάκια και ποδήλατα, στο σπίτι του βρέθηκαν πάνω από οκτώ χιλιάδες ευρώ με τις αρχές να εκτιμούν πως «το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε ο συλληφθείς ξεπερνά τις 120.000 ευρώ». Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί ενώ δεν αποκλείεται η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών να ζητήσει από θύματα κλοπής να αναγνωρίσουν κάποια από τα χαμένα τους πράγματα όπως πχ μπαγκαζιέρες και κράνη.


Πηγή : astinomiko.grΜετάδοση: Χωρίς συμπτώματα ο ένας στους δύο – Τι πρέπει να μας υποψιάσει

 


Μεγάλο είναι το ποσοστό των ασυμπτωματικών ασθενών καθώς ο ένας στους δύο φορείς του ιού δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, κάνοντας ακόμα ευκολότερη την εξάπλωση του.

Από την αρχή της πανδημίας, οι ειδικοί είχαν προειδοποιήσει για τους ασυμπτωματικούς ασθενείς που μπορούν να μεταδίδουν τον ιό χωρίς οι ίδιοι να νοσούν. Τα τελευταία στοιχεία αποδεικνύουν ότι το ποσοστό αυτών των ασθενών είναι αρκετό μεγάλο, καθώς ένας στους δύο ασθενείς κορωνοϊού είναι ασυμπτωματικοί, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα στοιχεία της Βρετανικής Στατιστικής Υπηρεσίας είναι αποκαλυπτικά. Η έρευνα εξέτασε 10.οοο κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου από τον Δεκέμβριο μέχρι το Μάρτιο και τα στοιχεία αναφέρουν ότι το 53% όσων διαγνώστηκαν με κορωνοϊό δεν παρουσίασαν κάποιο από τα κοινά συμπτώματα, όπως ο βήχας ή ο πυρετός. Μάλιστα η ασυμπτωματική μετάδοση φαίνεται πως είναι πιο συχνή απ’ ότι θεωρούσαν οι επιστήμονες.

Σε όσους παρουσίασαν συμπτώματα της νόσου, το πιο σύνηθες σύμπτωμα ήταν η κόπωση και ακολουθούν ο πονοκέφαλος και ο βήχας. Παρόλα αυτά, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας έχει συμπεριλάβει μόνο τον πυρετό, τον συνεχή βήχα και την απώλεια γεύσης και όσφρησης ως ενδεικτικά συμπτώματα της νόσου. Το 18% των ασθενών μάλιστα ανέφεραν την απώλεια της όσφρησης και της γεύσης ως το μόνο τους σύμπτωμα.

Η βρετανή στατιστικολόγος Sarah Crofts τόνισε τη σημασία της συνεχούς διερέυνησης των συμπτωμάτων: «Είναι  καθοριστικής σημασίας να συνεχίσουμε να μετράμε τα επίπεδα μόλυνσης στον πληθυσμό και να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα, ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε τυχόν αλλαγές που διαφορετικά θα μπορούσαν να μην εντοπιστούν».

Οι συμπτωματικοί ασθενείς

Η μελέτη ανέλυσε και τα συμπτώματα των ασθενών που είχαν αυξημένο ιικό φορτίο την ίδια περίοδο που εξέτασαν και τους ασυμπτωματικούς ασθενείς για να καθοριστεί η συχνότητα ορισμένων συμπτωμάτων. Το κοιλιακό άλγος, η διάρροια και η ναυτία ή τάση προς έμετο ήταν αυτά που παρουσίασαν λιγότερο συχνά οι ασθενείς με κορωνοϊό, ενώ τα πιο συχνά ήταν η κόπωση, ο βήχας και ο πονοκέφαλος. Τα στοιχεία έδειξαν ότι υπήρξε αύξηση σε όλα τα συμπτώματα, όμως το 55% που ήταν θετικοί στον κορωνοϊό ανέφεραν ότι δεν είχαν καθόλου συμπτώματα το Δεκέμβριο. Ο αριθμός αυτός μειώθηκε ελαφρά τον Ιανουάριο (46%) και τον Φεβρουάριο (47%), αλλά αυξήθηκε ξανά στο 53% τον Μάρτιο. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν άτομα που παρέμειναν στο σπίτι  και όχι περιστατικά που νοσηλεύτηκαν ή βρίσκονταν σε άλλες δομές όπως κέντρα φροντίδας.

Ο καθηγητής Kevin McConway, ομότιμος καθηγητής εφαρμοσμένων στατιστικών του Πανεπιστημίου Open, σχολίασε το γεγονός ότι η μελέτη συμπεριέλαβε δώδεκα συμπτώματα της Covid-19, αποκλείοντας άλλα που εμφανίζονται λιγότερο συχνά όπως η δυσκολία στη συγκέντρωση και η ταχυπαλμία. Το γεγονός αυτό ίσως μπέρδεψε τους συμμετέχοντες: «Υπάρχει μια ερώτηση στο ερωτηματολόγιο που ρωτά αν το άτομο πιστεύει ότι έχει συμπτώματα σχετικά τη νόσο Covid-19, οπότε οι άνθρωποι μπορεί να έχουν αναφέρει ότι είχαν ένα σύμπτωμα που δεν ήταν στη λίστα των δώδεκα αυτών συμπτωμάτων» αναφέρει σχετικά.


Πηγή : ygeiamou.grΈμπορος ναρκωτικών δολοφονεί εν ψυχρώ αστυνομικό.

 


Σε βίντεο καταγράφηκε η σοκαριστική στιγμή που ο αστυνομικός δέχεται επίθεση από τον ναρκέμπορο, που τον πυροβολεί εν ψυχρώ στο κεφάλι και τον σκοτώνει.

Το συμβάν έλαβε χώρα σε κεντρική οδό του Νέου Μεξικό στις αρχές του Φεβρουαρίου. Ο 39χρονος δράστης, ονόματι Ομάρ Φελίξ Κουέβα, οδηγούσε το φορτηγάκι του, καθ’ οδόν προς μια παράνομη συναλλαγή που σχετιζόταν με ναρκωτικά, όταν τον σταμάτησε ο αστυνομικός Ντάριαν Τζάριοτ.

Ο Τζάριοτ, μέλος της αστυνομίας του Νέου Μεξικό, ζήτησε από τον Κουέβα να κατεβάσει το τζάμι του ή να ανοίξει την πόρτα του ώστε οι δύο άνδρες να συζητήσουν, καθώς το γεγονός ότι τα παράθυρα του οχήματος του Κουέβα ήταν σκουρόχρωμα κίνησε τις υποψίες του αστυνομικού.

 Ο εκλιπών αστυνομικός ρώτησε τον Κουέβα αν έχει ασφάλεια αυτοκινήτου και ζήτησε από τον άνδρα να τον συνοδεύσει μέχρι το περιπολικό του, με σκοπό την εξακρίβωση στοιχείων.

Διαπιστώνοντας ότι ο Κουέβα έφερε μαζί του ένα τουφέκι, ο Τζάριοτ του ζήτησε να του το παραδώσει για λόγους ασφαλείας.

Ο Κουέβα, εξερχόμενος του οχήματος, ξεκίνησε να πυροβολεί τον αστυνομικό. Με τον πρώτο πυροβολισμό, ο Τζάριοτ έπεσε στο έδαφος, ενώ ο Κουέβα τον πλησίασε πυροβολώντας τον πολλές ακόμη φορές, με αποκορύφωμα μια βολή κατευθείαν στο κεφάλι του αστυνομικού, η οποία του στοίχισε τη ζωή οριστικά.Στο βίντεο που κυκλοφόρησε από τις κάμερες ασφαλείας του περιπολικού του Τζάριοτ, ο Κουέβα φαίνεται να απομακρύνεται από το πτώμα του αστυνομικού, ξαναμπαίνοντας στο φορτηγάκι και συνεχίζοντας την διαδρομή του.Μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό από την αναχώρηση του Κουέβα, στο σημείο κατέφθασε ένας πράκτορας της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο οποίος έδωσε σήμα στις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις ότι ο Τζάριοτ ήταν νεκρός.

Λίγο μετά ξεκίνησε καταδίωξη με αστυνομικά οχήματα εναντίον του Κουέβα, για μια απόσταση τουλάχιστον 65 χιλιομέτρων, η οποία κατέληξε με τον Κουέβα να πέφτει επίσης νεκρός, μέσα σε μια βροχή από σφαίρες που εξαπέλυσαν εναντίον του οι αστυνομικοί.

Στη συμπλοκή αυτή τραυματίστηκε ακόμη ένας αστυνομικός που επέβαινε στο περιπολικό που έβγαλε εκτός δρόμου τον δράστη, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα με ελικόπτερο σε τοπικό νοσοκομείο. 

Ο 28χρονος αστυνομικός είχε ενταχθεί στο σώμα το 2015, ενώ άφησε πίσω του την έγκυο γυναίκα του και τα τρία παιδιά που είχαν ήδη αποκτήσει.

Από την άλλη μεριά, ο Κουέβα ήταν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, γνωστός στις αρχές εδώ και χρόνια για τις επανειλημμένες παραβάσεις του, οι οποίες αφορούσαν κυρίως το εμπόριο ναρκωτικών όπως η κοκαΐνη και οι μεθαμφεταμίνες.

Ο Κουέβα είχε συλληφθεί για πρώτη φορά στην ηλικία των 13 για βανδαλισμό, με την επόμενη σύλληψή του να γίνεται όταν ο άνδρας ήταν 21, με αφορμή και πάλι την διακίνηση ναρκωτικών.

Στα 29 του, ο Κουέβα είχε συλληφθεί για την κατοχή μεθαμφεταμίνης με σκοπό την πώληση, σύλληψη η οποία είχε επέλθει ξανά μετά από κυνηγητό σε κεντρική οδό του Νέου Μεξικό, κατά την οποία το όχημα όπου επέβαινε ο Κουέβα, μαζί με άλλους δύο άνδρες, συγκρούστηκε σε έναν φράχτη.

Στο αυτοκίνητο είχαν βρεθεί ναρκωτικά αξίας 252.000 δολαρίων και ένα τουφέκι. Όσον αφορά την τελευταία συμπλοκή του με τις αρχές, το τι ακριβώς βρέθηκε στο φορτηγάκι του Κουέβα δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.
Παπαχρήστος για Τσίπρα : Tο ενδιαφέρον του για τον Τύπο και τους δημοσιογράφους είναι όψιμο και φαρισαϊκό.

 Με άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα, ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαχρήστος με αφορμή τη δολοφονική επίθεση εναντίον του Γιώργου Καραϊβάζ, γράφει για την επίθεση που είχε δεχθεί ο ίδιος το 2017 και την επιστολή που έστειλε τότε στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να δείξει κανένα ενδιαφέρον!!!!

Μέσα στο άρθρο του αναφέρει πώς το ενδιαφέρον του Αλέξη Τσίπρα για τον Τύπο και τους δημοσιογράφους είναι όψιμο και φαρισαϊκό.Τι γράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος


Ο Γιώργος Παπαχρήστος γράφει :

Τα ξημερώματα της 19ης Απριλίου του 2017 μια βόμβα ανατίναξε το αυτοκίνητό μου. Είχαν προηγηθεί πολλαπλές απόπειρες δολοφονίας χαρακτήρα από ένα πλήθος στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ εντύπων και σαιτς προσκείμενων στην τότε κυβέρνηση και τον εταίρο του Καμμένο. Δυο μήνες πριν, στις 2 φεβρουαρίου 2017, κατά την πρώτη συζήτηση για τη Novartis στη Βουλή, με είχε στοχοποιήσει τόσο ο ίδιος και ο Καμμένος, ανοίγοντας από μια παρένθεση για τον ΔΟΛ ο καθένας τους.

Η σφοδρότητα της επίθεσης αποτέλεσμα της κριτικής που τους ασκούσα και ως κυβέρνησης και ως πολιτικών, με είχε οδηγήσει να τους προειδοποιήσω και τους δυο μέσα από το "Στίγμα" ότι μετά τα όσα είπαν σε βάρος μου στη Βουλή για ό,τι μου συμβεί, τους καθιστώ υπεύθυνους.

Αυθημερόν της έκρηξης επίσης, απέστειλα στον "Λεγάμενο" (σσ εννοεί τον Αλέξη Τσίπρα) προσωπική επιστολή στην οποία του τόνιζα ότι δεν μπορώ να αποσυνδέσω την έκρηξη από την άθλια και επικίνδυνη στοχοποίησή μου από τον ίδιο και τον (συν)εταίρο του στην εξουσία.

Δεν μου απάντησε ποτέ. Δεν άφησε ούτε τον τότε κυβερνητικό εκπρόσωπο Τζανακόπουλο να καταδικάσει όπως όφειλε, τη στυγερή πράξη. Τους λόγους τους γνωρίζει μόνο ο ίδιος.

Μου τηλεφώνησε μόνο ο Τόσκας (υπουργός Προστασίας του Πολίτη τότε) και με ρώτησε αν θέλω αστυνομική φύλαξη. Ουδείς άλλος.

Τρεις ημέρες μετά την επίθεση, στις 22 Απριλίου 2017, την ευθύνη ανέλαβε με προκήρυξή της μια τρομοκρατική οργάνωση υπό την περίεργη ονομασία "Πυρήνας Δράσης/ Μητρόπολις Εάλω- FAI/IRF”. Κανείς ποτέ επί ΣΥΡΙΖΑ δεν με ενημέρωσε για το αν υπηρξε κάποιο στοιχείο της έρευνας γι αυτή την επίθεση. Τι απέγινε η μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσα.

Οσο για τη συγκεκριμένη οργάνωση;

Εκτοτε έχουν "πέσει" καμία 200αριά βόμβες στην Αθήνα και στα πέριξ. Καμία όμως δεν ανήκε στην οργάνωση "Πυρήνας Δράσης/Μητρόπολις Εάλω- FAI/IRF”. Σαν να δημιουργήθηκε αυτή η οργάνωση μόνο για να τρομοκρατήσει εμένα, ανατινάζοντας μου το αυτοκίνητο. Και μετά να διαλύθηκε εις τα εξ ων συνετέθη.

Μικρή συμβολή στη γνώση, για το όψιμο ενδιαφέρον του "Λεγάμενου" (σσ δηλαδή τον Αλέξη Τσίπρα) για τον Τύπο.Σουλτάνος σε Ντράγκι: Μου επιτίθενται για να κρύψουν την ανικανότητά τους

 Ο σουλτάνος Ερντογάν αποφάσισε να απαντήσει στις πρόσφατες δηλώσεις του Μάριο Ντράγκι, ο οποίος αποκάλεσε τον Ερντογάν «δικτάτορα».

Η τοποθέτηση του Ερντογάν έγινε σε ομιλία του την Κυριακή, με τις σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και Ρώμης να έχουν εισέλθει σε τροχιά έντασης, με αφορμή την υπόθεση «Sofagate». 

«Η εχθρότητα ενάντια στο Ισλάμ έχει μετατραπεί σε όργανο των πολιτικών της Δύσης για να καλύψουν την αποτυχία και την ανικανότητά τους. Οι πολιτικοί που αποτυγχάνουν στην εξωτερική πολιτική, στριμώχνονται στο εσωτερικό και τον προσωπικό τους ανταγωνισμό, τον βάζουν μπροστά από το καθήκον τους, κρύβουν την ικανότητά τους, επιτιθέμενοι προσωπικά σε εμένα αλλά κι εναντίον των Μουσουλμάνων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν, «φωτογραφίζοντας» με σαφήνεια τον Ιταλό πρωθυπουργό. Στη θάλασσα θα πεταχτεί το μολυσμένο νερό από τη Φουκουσίμα


 

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας έχει αποφασίσει να πετάξει στη θάλασσα πάνω από 1 εκατομμύριο τόνους μολυσμένου νερού από το κατεστραμμένο εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στη Φουκουσίμα, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Γιοσιχίντε Σούγκα σήμερα, κάτι που προεξοφλείται πως θα προκαλέσει οργισμένες αντιδράσεις από πλευράς χωρών της περιοχής, ιδίως της Νότιας Κορέας.

Η απόφαση αψηφά τις αντιδράσεις στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, ειδικά από πλευράς των εργαζομένων στην αλιεία στη Φουκουσίμα, που εναντιώνεται στην ιδέα εξαρχής.

Η απόφαση που ανακοίνωσε ο κ. Σούγκα βάζει τέλος στον διάλογο που διεξαγόταν τα τελευταία επτά χρόνια για το πώς θα μεταχειρίζονταν οι αρχές τα μολυσμένα ύδατα τα οποία προέρχονταν από τη βροχή, τα υπόγεια ρεύματα και τις απαραίτητες εγχύσεις για να ψυχθούν οι πυρήνες των αντιδραστήρων σε τήξη μετά το τσουνάμι της 11ης Μαρτίου 2011.

Η διαδικασία για την απόρριψη του νερού στη θάλασσα θα αρχίσει σε περίπου δύο χρόνια και αναμένεται να κρατήσει δεκαετίες, διευκρίνισε η ιαπωνική κυβέρνηση.

Το νερό θα πρέπει να υποστεί επεξεργασία ώστε να αφαιρεθούν βλαπτικά ισότοπα και θα αραιωθεί ώστε να μην παραβιάζονται τα διεθνή πρότυπα προτού πεταχτεί στη θάλασσα, διαβεβαίωσε η ίδια.

Η απόφαση ανακοινώθηκε περίπου τρεις μήνες πριν αρχίσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες που θα φιλοξενήσει το Τόκιο, έναν χρόνο μετά την αναβολή τους. Μέρος της διοργάνωσης θα διεξαχθεί σε εγκαταστάσεις που δεν απέχουν παρά 60 χιλιόμετρα από τον κατεστραμμένο ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Tokyo Electric Power Co (TEPCO).

Το ζήτημα του μολυσμένου νερού στο εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας χαρακτηρίζεται από τα πιο ακανθώδη για την ιαπωνική κυβέρνηση, που βρίσκεται στη διαδικασία παροπλισμού της εγκατάστασης στη Φουκουσίμα που θα κρατήσει πολλές δεκαετίες ακόμη.


ΠηγήΗ αστυνομικός μπέρδεψε το όπλο με το τέιζερ, λέει η αστυνομία, μετά τον θάνατο 20χρονου μαύρου

 


Ο θάνατος από αστυνομικά πυρά ενός 20χρονου μαύρου σε προάστιο της Μινεάπολης φαίνεται να είναι «μια κατά λάθος εκπυρσοκρότηση» από μία αστυνομικό, η οποία τράβηξε το όπλο της, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, αντί του τέιζέρ της, έγινε σήμερα γνωστό από τον αρχηγό της αστυνομίας της πόλης.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του χθες ο Ντόντε Ράιτ, κατά τη διάρκεια ενός οδικού ελέγχου στο Μπρούκλιν Σέντερ, στη Μινεσότα, σε κοντινή απόσταση από την περιοχή όπου διεξάγεται η δίκη του Ντέρεκ Σόβιν, του πρώην λευκού αστυνομικού που κατηγορείται για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ. Η είδηση είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσουν επεισόδια το βράδυ της Κυριακής.

Στο μαγνητοσκοπημένο υλικό που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων σήμερα καταγράφεται η συμπλοκή μεταξύ του Ράιτ και ενός αστυνομικού, που του έχει περάσει χειροπέδες. Το θύμα αναπηδά ξαφνικά και μπαίνει στο αυτοκίνητό του επιχειρώντας να ξεφύγει. Η αστυνομικός ακούγεται να φωνάζει «Τέιζερ, τέιζερ», όπως οι αστυνομικοί εκπαιδεύονται να κάνουν πριν από τη χρήση μη θανατηφόρων όπλων. Στη συνέχεια, πυροβολεί μία φορά.

«Αυτό μου φαίνεται, απ’ όσα είδα και την αντίδραση και την αναστάτωση της αστυνομικού αμέσως μετά, ότι επρόκειτο για μια κατά λάθος εκπυρσοκρότηση που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο του Ράιτ», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπρούκλιν Σέντερ Τιμ Γκάνον.

Η ταυτότητα της αστυνομικού δεν αποκαλύφθηκε. Ο Γκάνον την περιέγραψε ως μια «πολύ έμπειρη» αστυνομικό.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Μπρούκλιν Παρκ Μάικ Έλιοτ είπε ότι η αστυνομικός, η οποία τέθηκε σε διαθεσιμότητα, θα πρέπει να απολυθεί.

«Η θέση μου είναι ότι δεν μπορούμε να ανεχτούμε να γίνονται λάθη που οδηγούν στην απώλεια ζωής άλλων ανθρώπων κατά την άσκηση του επαγγέλματός μας», τόνισε.

«Θέλω να πω ότι οι καρδιές μας πονάνε αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο δήμαρχος.

«Πονάμε αυτή τη στιγμή. Και αναγνωρίζουμε πως αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί χειρότερη στιγμή».

«Θα το διαλευκάνουμε αυτό», δεσμεύτηκε ο Έλιοτ,

«Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε ότι δικαιοσύνη θα απονεμηθεί για τον Ντόντε Ράιτ».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε σήμερα ότι μίλησε με τις αρχές στη Μινεσότα σχετικά με τον θάνατο από αστυνομικά πυρά ενός 20χρονου μαύρου, σε προάστιο της Μινεάπολης, προσθέτοντας πως ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι έχουν σταλεί στην περιοχή για να βοηθήσουν στην τήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας.


 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

skai.grΗ εγκληματική αδιαφορία των αρχών στην Γαύδο;

 Κάτοικοι του νησιού τόνισαν την πολύωρη καθυστέρηση των διασωστών!

«Δεν ξέρουμε τι ώρα μπορεί να έγινε το συμβάν, εμείς ξέρουμε ότι ο φίλος της ανέβηκε το γκρεμό και ζήτησε βοήθεια στις 06:00 το πρωί» τόνισε η κ. Γεωργακά κάτοικος του νησιού, συμπληρώνοντας ότι οι Αρχές του νησιού ξεκίνησαν αμέσως τις διαδικασίες ώστε να έρθει βοήθεια από την Κρήτη.

«Αμέσως κατέβηκαν εθελοντές πυροσβέστες, όμως οι οδηγίες από τους γιατρούς ήταν να μην την μετακινήσουν καθόλου» πρόσθεσε η κάτοικος.

Σημειωτέων ότι δεν κατέβηκε κανένας γιατρός μαζί με τους διασώστες για εκτιμήσει την κατάσταση της κοπέλας.

«Η κοπέλα ζούσε και καταλάβαινε τα πάντα, όμως όσο περνούσε η ώρα γινόταν χειρότερα. Άντεξε μέχρι τις 10:00 το πρωί» συμπλήρωσε, ενώ πρόσθεσε ότι ο φίλος της άτυχης κοπέλας δεν είχε σοβαρά τραύματα.

«Ανέβηκε το γκρεμό με τα πόδια, ώστε να ζητήσει βοήθεια, ενώ μπήκε στο ελικόπτερο που ήρθε για βοήθεια περπατώντας» σημείωσε.

«Ο γκρεμός καταλήγει στη θάλασσα, αν προσπαθούσε το Λιμενικό να προσεγγίσει θα ήταν πιο εύκολο» υπογράμμισε η κυρία Γεωργακά, τονίζοντας ότι το Λιμενικό θα μπορούσε να φτάσει σε λιγότερη από μια ώρα, όμως έφτασε στη Γαύδο στις 13:00.
Παππάς - Ηλιόπουλος - ΑΥΓΗ, έστησαν fake news για τα λεωφορεία και ξεφτιλίστηκαν

 


Είναι τραγική η κατάντια των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που ξεφτιλίζονται καθημερινά προσπαθώντας να κάνουν αντιπολίτευση με fake news.

Δεν μπορούν να δεχτούν ότι είναι αποτυχημένοι και η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει πράγματα, που ήταν ανίκανοι οι ίδιοι να κάνουν.

Η συνταγή για να πετάξουν λάσπη είναι να στήνουν fake news αδιαφορώντας εάν θα αποκαλυφθεί η αθλιότητα τους.

Σε διασπορά fake news προχώρησε ο τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, μετά την επίσκεψή του στο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, που πραγματοποίησε εχθές το πρωί για να στήσει το σώου.

Έκανε μία βόλτα στον χώρο και χυδαία άρχισε να ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρέλαβε 40 μεταχειρισμένα λεωφορεία από τα οποία κανένα δεν εκτελεί δρομολόγια, καθώς η πλειονότητα παρουσιάζει βλάβες.

Μόλις άκουσαν το fake news εργαζόμενοι και ο Υπουργός κ. Καραμανλής τον διέψευσαν αμέσως.

 Το ψέμα του Νίκου Παππά :


Το ψέμα Παππά συνεχίστηκε και με ανάρτηση του στο facebook ξεφτιλίζοντας τον ίδιο περισσότερο.

Το επιτελικό μπάχαλο Μητσοτάκη και Καραμανλή στα ΜΜΜ, επιχειρήθηκε να καλυφθεί με επικοινωνιακό σόου. 

❗️Παρέλαβαν 40 μεταχειρισμένα λεωφορεία, με τα περισσότερα να έχουν πάνω από 500 χιλιάδες χλμ. 

❗️Κανένα από τα οχήματα του αμαξοστασίου της Πέτρου Ράλλη δεν εκτελεί δρομολόγια, καθώς η πλειονότητα παρουσιάζει βλάβες.

❗️Οι ανάγκες για ανοιγόμενα παράθυρα έχουν καλυφθεί με πρόχειρες και ανεπαρκείς πατέντες. 

❗️Το κόστος ενοικίασης των μεταχειρισμένων λεωφορείων είναι λίγο μικρότερο από το κόστος αγοράς νέων.

Οι κύριοι Μητσοτάκης και Καραμανλής θα έπρεπε να ντρέπονται, όχι να κομπάζουν.

Νίκος Παππάς
23 ώρες πριν

Το επιτελικό μπάχαλο Μητσοτάκη και Καραμανλή στα ΜΜΜ, επιχειρήθηκε να καλυφθεί με επικοινωνιακό σόου.

❗️Παρέλαβαν 40 μεταχειρισμένα λεωφορεία, με τα περισσότερα να έχουν πάνω από 500 χιλιάδες χλμ.

❗️Κανένα από τα οχήματα του αμαξοστασίου της Πέτρου Ράλλη δεν εκτελεί δρομολόγια, καθώς η πλειονότητα παρουσιάζει βλάβες.

...Δείτε περισσότερα
Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και στέκεται
1,1 χιλ.
48
249


Αργότερα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας ΑΧ. Καραμανλής, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ, δήλωσε ότι δεν έχουν παρουσιαστεί βλάβες στα λεωφορεία και ότι από τα 40 λεωφορεία που παρελήφθησαν, κυκλοφόρησαν την Παρασκευή κανονικά τα 37.

Και παράλληλα έκανε ανάρτηση και στο twitter :

Ο κ.Παππάς «ξέχασε» να δείξει την άλλη πόρτα του ίδιου λεωφορείου, που έχει φυσικά ράμπα. Παραπλανά τους ΑμεΑ συμπολίτες μας. Διαδίδει fake news ότι δήθεν δεν μπορούν να μπουν στα νέα λεωφορεία. Δεν σέβεται ούτε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Όμως υπάρχουν και όρια στην πολιτική απάτη!
Image


Σύμφωνα με τα parapolitika.gr, εργαζόμενοι στο αμαξοστάσιο του Ρέντη αλλά και συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι, με επικεφαλής τον Κ. Σιορίκη, διαβεβαίωσαν ότι από τα 40 λεωφορεία τα οποία εντάχθηκαν στον στόλο του ΟΣΥ, μόνον έξι δεν ξεκίνησαν το πρωί και θα μπουν τώρα το μεσημέρι σε «γραμμές» λόγω κάποιου τεχνικού ζητήματος στα φωτοκύτταρα της τρίτης πόρτας.

«Αυτά είναι λεπτομέρειες και διορθώνονται» λένε και συνεχίζουν αναφορικά με τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για την κατάσταση των οχημάτων και το κόστος των παραληφθέντων:

«Στα 4,5 χρόνια που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πάτησε κανείς το πόδι του εδώ κάτω στα αμαξοστάσια να δουν την κατάσταση και να βοηθήσουν. Τους έφταιξαν τώρα τα λεωφορεία που ενοικιάστηκαν με leasing και τα συνολικά 300 που θα μας στείλουν για να εξυπηρετούμε τον κόσμο;».

Έκτός από τον Νίκο Παππά, ο άρχοντας των fake news Νάσος Ηλιόπουλος και η εφημερίδα της αριστεράς και των fake news «Αυγή», εκτόξευσαν κατηγορίες για δήθεν βλάβες, χωρίς όμως να συμφωνούν στον αριθμό των λεωφορείων που τελικά δεν τέθηκαν σε κυκλοφορία.

Συγκεκριμένα ο Νάσος Ηλιόπουλος έκανε λόγο για 9 λεωφορεία τα οποία δεν κυκλοφόρησαν, ενώ η «Αυγή» για 23.

Η ανάρτηση του Νάσου Ηλιόπουλου στο facebook: 

Νάσος Ηλιόπουλος
20 ώρες πριν

Εδώ και ένα χρόνο οι επιστήμονες φωνάζουν ότι τα μέσα μεταφοράς αποτελούν εστίες υπερμετάδοσης της πανδημίας.

Εδώ και ένα χρόνο οι εργαζόμενοι στοιβάζονται στα μέσα μεταφοράς.

Ένα χρόνο μετά η κυβέρνηση με 50 εκ νοικιάζει μεταχειρισμένα λεωφορεία, τη στιγμή που με 60 εκ. θα μπορούσε να αγοράσει τον ίδιο αριθμό νέων λεωφορείων. 

...Δείτε περισσότερα
755
1
103


Το δημοσίευμα της «Αυγής»: 


Επιπλέον, σύμφωνα με την «Αυγή» οι εργαζόμενοι του αμαξοστασίου ενημέρωσαν τον Ν. Παππά πως συνολικά από τα 40 λεωφορεία που νοίκιασε το υπ. Μεταφορών, σε δρομολόγια μπήκαν μόνο τα 27 αφού όλα τα υπόλοιπα 23 παρουσίασαν βλάβη, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς 27+23 κάνει 50, ενώ ο συνολικός αριθμός των λεωφορείων είναι 40.


Λίγο αργότερα η εφημερίδα άλλαξε τους αριθμούς ώστε το αποτέλεσμα της πράξης να βγαίνει σωστό.


Ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση ζητά να προσληφθούν οδηγοί λεωφορείων, ως κυβέρνηση όμως προσέλαβε DJ

Ο αρμόδιος τομεάρχης Μεταφορών και Υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς καθώς και άλλα επιφανή στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούν συνεχώς από την κυβέρνηση την αγορά νέων λεωφορείων και την πρόσληψη οδηγών ώστε να αυξηθούν τα δρομολόγια και να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι πολίτες.

Το 2016 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε προβεί στην πρόσληψη ειδικής συμβούλου, η οποία είναι βασικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, με σκοπό να επιλέγει από την 1η Οκτωβρίου 2016 εώς τις 31 Δεκεμβρίου 2016 τη μουσική, κλασική ή έντεχη, στο μετρό, στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ.

Οι ίδιοι άνθρωποι που δεν αγόρασαν ούτε ένα λεωφορείο και διόρισαν το βασικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ως DJ για να επιλέγει τί είδους μουσική θα ακούγεται στο μετρό, στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ, κατηγορούν την κυβέρνηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά τη μετακίνησή τους με τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Δείτε το video:Με πληροφορίες απο την omadaalithias.gr.