Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023

Δυτική Μακεδονία 2030: 380+ έργα με προϋπολογισμό 4 δισ. ευρώ

 


Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη χθες και μίλησε στην παρουσίαση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, που έγινε στην Κοζάνη, στο πλαίσιο του οποίου υλοποιούνται, έχουν δρομολογηθεί ή σχεδιάζονται από την Κυβέρνηση περισσότερα από 380 έργα, προϋπολογισμού 4 δισ. ευρώ. Μίλησε επίσης στα εγκαίνια του νέου campus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, ενώ επισκέφθηκε το νοσοκομείο της πόλης και το εργοτάξιο της νέας Σήραγγας Κλεισούρας, στη Βέργα Καστοριάς.

Το Πρόγραμμα χωρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες που αφορούν: α) Σύγχρονα δίκτυα και υποδομές, β) Αγροτική παραγωγή και πράσινη μετάβαση, γ) Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση - Επένδυση και δ) Αξία στην περιοχή δίπλα σε κάθε πολίτη και ποιότητα ζωής.


Σε ό,τι αφορά το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για τη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός ανάμεσα στα άλλα επισήμανε:


Το σχέδιο είναι κοστολογημένο, γνωρίζουμε ποιοι είναι οι φορείς υλοποίησης, είναι προϊόν εκτεταμένης διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία, την Αυτοδιοίκηση και είναι συνεκτικό.

Έδωσα μεγάλο αγώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις διαπραγματεύσεις οι οποίες έγιναν για να μπορέσουμε να προτάξουμε τη Δυτική Μακεδονία ως ευρωπαϊκό παράδειγμα δίκαιης μετάβασης μακριά από το λιγνίτη και προς ένα πιο αισιόδοξο, πιο ελπιδοφόρο μέλλον, με αυξημένα εισοδήματα, περισσότερες και καλύτερες δουλειές, καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης, καλύτερο περιβάλλον. Μια Περιφέρεια η οποία θα είναι χώρος καινοτόμου ανάπτυξης, με πράσινες επενδύσεις που θα συνδέονται με το μέλλον πια της παραγωγικής ενέργειας. Θέλουμε τη Δυτική Μακεδονία να είναι πραγματικά ένας πρωταγωνιστής. Έχουμε εξασφαλίσει τα περισσότερα δυνατά κίνητρα. Καμία Περιφέρεια της Ελλάδος δεν είναι τόσο ελκυστική για επενδύσεις όσο η Δυτική Μακεδονία.

Σε ό,τι αφορά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι πρόκειται για ένα από τα πιο δυναμικά Πανεπιστήμια της χώρας όχι μόνο σε επίπεδο κτιριακών υποδομών, αλλά και σε επίπεδο ουσιαστικού διδακτικού και ερευνητικού έργου. Η νέα Πανεπιστημιούπολη -τόνισε- είναι ένα campus ευρωπαϊκών προδιαγραφών που φιλοξενεί προς το παρόν τρεις πολυτεχνικές σχολές, έρχεται να καλύψει τις αυξανόμενες εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές ανάγκες που προέκυψαν από την αναδιοργάνωση του ιδρύματος το 2019 και την ανάγκη να συνδράμει αναπτυξιακά στον εθνικό στόχο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Σε ό,τι αφορά τη νέα πτέρυγα του Γ.Ν. Κοζάνης, περίπου 5.500 τ.μ. και δυναμικότητας 98 κλινών, με την ολοκλήρωσή της και την ανακαίνιση της παλαιάς, η Κοζάνη -όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός θα έχει εντός της επόμενης πενταετίας ένα καινούργιο νοσοκομείο 21.700 τ.μ αναβαθμίζοντας σε πολλά επίπεδα τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής.

 Στα 200 ευρώ το ανώτατο ύψος του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας – Προστίθενται νέες ειδικότητες δικαιούχων

 Με βάση τα πορίσματα της αρμόδιας διϋπουργικής επιτροπής, η Κυβέρνηση προχωρά στην αύξηση του ανώτατου ορίου του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στα 200 ευρώ, καθώς και στην επέκτασή του σε επιπλέον ειδικότητες για τους εργαζόμενους στο χώρο της Υγείας και το Πυροσβεστικό Σώμα, με την υπογραφή δύο ΚΥΑ που έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η του χρόνου. Μέχρι σήμερα το επίδομα αυτό διαφοροποιείτο σε πέντε κατηγορίες που ξεκινούν από τα 30 ευρώ και φτάνουν στα 150 ευρώ. Οι παραπάνω αποφάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο. Για τα υπόλοιπα Υπουργεία θα ακολουθήσουν αντίστοιχες Αποφάσεις για τις κατηγορίες δικαιούχων, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Με τις ρυθμίσεις της πρώτης ΚΥΑ επιχειρείται η μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που καταβάλλεται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι εντάσσονται στις ρυθμίσεις του ενιαίου μισθολογικού νόμου.

Η μεταρρύθμιση επιφέρει διεύρυνση ως προς το ύψος του καταβαλλόμενου επιδόματος, αλλά και ως προς τις ειδικότητες, αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον αριθμό των δικαιούχων. Ειδικότερα, το επίδομα καθορίζεται σε πέντε νέες κατηγορίες, ως εξής:

Α΄ Κατηγορία: 200 € (από 150 €, που ίσχυε μέχρι πρότινος)

Β΄ Κατηγορία: 165 € (από 105 €)

Γ΄ Κατηγορία: 150 € (από 70 €)

Δ΄ Κατηγορία: 105 € (από 35 €)

Ε΄ Κατηγορία: 70 € (από 30 €).

Αξίζει να επισημανθεί πως η πλειονότητα των εργαζομένων στα νοσοκομεία κατατάσσεται σε ανώτερη κατηγορία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο συνεχίζει να κατατάσσεται στην Α’ κατηγορία του επιδόματος, ύψους 200 ευρώ, έναντι 150 ευρώ (αύξηση 33%).

Παράλληλα, στο τεχνικό προσωπικό των νοσοκομείων αμβλύνονται αμφισημίες ως προς την καταβολή του επιδόματος και προσδιορίζονται συγκεκριμένες ειδικότητες δικαιούχων, στις οποίες καταβάλλεται, πλέον, υψηλότερο επίδομα, από 70 ευρώ σε 150 ευρώ (αύξηση 114% - ειδικότητες τεχνικού προσωπικού που εντάσσονται στην Γ΄ κατηγορία).

Επιπλέον, εντάσσονται ως δικαιούχοι και νέοι εργαζόμενοι των νοσοκομείων αρκετών ειδικοτήτων, όπως: Φυσικοθεραπευτών, Εργοθεραπευτών, Φαρμακοποιών, Βοηθών Φαρμακοποιών και Οδοντοτεχνιτών που θα λαμβάνουν επίδομα 150 ευρώ, καθώς και των Εποπτών Δημόσιας Υγείας που θα λαμβάνουν επίδομα 105 ευρώ.

Επιπροσθέτως, με τις ρυθμίσεις της παρούσας ΚΥΑ επιχειρείται διεύρυνση των δικαιούχων του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε εργαζόμενους συγκεκριμένων ειδικοτήτων, που απασχολούνται σε νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας, όπως είναι τα εξής: Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ΟΚΑΝΑ & ΚΕΘΕΑ, Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών και Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού.

Με τις ρυθμίσεις της δεύτερης ΚΥΑ επιχειρείται η μεταρρύθμιση και ο εξορθολογισμός του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας των υπαλλήλων που ανήκουν και υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα και εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του ενιαίου μισθολογικού νόμου.

Μέχρι πρότινος, καταβαλλόταν το επίδομα της Α΄ κατηγορίας (150 €) μόνο στους εποχικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας «οδηγού» των πυροσβεστικών οχημάτων.

Με τις ρυθμίσεις της παρούσας ΚΥΑ, στην κατηγορία Α΄ (200 €) περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι που ανήκουν και υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα ως ακολούθως:

Εποχικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που προσλήφθηκαν με την ειδικότητα του οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων.

Εποχικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που προσλήφθηκαν με την ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης - διάσωσης.

Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.), με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ορισμένου χρόνου επί πενταετή θητεία, που προσλήφθηκαν άνευ ειδικότητας και εκτελούν καθήκοντα οδηγού πυροσβεστικού οχημάτων.

Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.), με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ορισμένου χρόνου επί πενταετή θητεία, που προσλήφθηκαν άνευ ειδικότητας και εκτελούν καθήκοντα μαχίμου πυροσβέστη.

Υπολογίζεται πως και για τις τέσσερις κατηγορίες ο αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε περίπου 5.000.


 Κομισιόν: Ισχυρή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού

 


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις χειμερινές προβλέψεις της επισημαίνει τη δυναμική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και εκτιμά ότι «η πτώση του πληθωρισμού αναμένεται να ελαφρύνει σταδιακά την επιβάρυνση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών». Και αυτό -όπως επισημαίνει- χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από τον ερχόμενο Απρίλιο. Στην Έκθεση αυτή ανάμεσα στα άλλα:

Επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία κατέγραψε αύξηση του Α.Ε.Π. που αναμένεται να φτάσει στο 5,5% το 2022 στο 1,2% το 2023 και στο 2,2% το 2024. Θα είναι δηλαδή, σταθερά πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο που εκτιμάται στο 3,5% το 2022, στο 0,8% το 2023 και στο 1,6% το 2024.

Επισημαίνει ότι ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται και διαμορφώνεται σε σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για το 2023. Μετά από μέσο όρο 9,3% το 2022, προβλέπεται να μειωθεί στο 4,5% το 2023 και στο 2,4% το 2024.

Υπογραμμίζει ότι «η πτώση του πληθωρισμού στην Ελλάδα αναμένεται να ελαφρύνει σταδιακά την επιβάρυνση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών και να ωφελήσει την ιδιωτική κατανάλωση».

Τονίζει ότι o Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας παρείχε αξιοσημείωτη στήριξη στην οικονομία και τα κυβερνητικά μέτρα μείωσαν τον αντίκτυπο των τιμών της ενέργειας στο κόστος εισροών των επιχειρήσεων και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Επισημαίνει ότι η έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προβλέπεται να παραμείνει ο κύριος μοχλός της αύξησης των επενδύσεων. Οι εξαγωγές αναμένεται να επιταχυνθούν το 2024, ενώ οι εισπράξεις από τον διεθνή τουρισμό προβλέπεται να αυξηθούν το 2023 και το 2024.

Όλα αυτά -όπως υπογραμμίζει ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας- οφείλονται στα αποτελεσματικά και γενναία μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση για να στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και να μειώσει το κόστος των επιχειρήσεων. Οφείλεται στο ιστορικό ρεκόρ επενδύσεων και εξαγωγών της περυσινής χρονιάς, καθώς και στην εμπροσθοβαρή, σημαντική αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η Κυβέρνηση συνεχίζει με σύνεση, αποφασιστικότητα και αυτοπεποιθηση, ώστε η χώρα να πετυχαίνει όλο και υψηλότερους και βιώσιμους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, να μειώνει ακόμα περισσότερο την ανεργία και να ενισχύει την κοινωνική συνοχή.


 Καμία ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη

 Κυριάκος Μητσοτάκης  απευθυνόμενος σε πολίτες της Καστοριάς που τον υποδέχτηκαν στο κέντρο της πόλης:


Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση αυτή η προεκλογική περίοδος, ενόψει των εκλογών της άνοιξης, να αναλωθεί σε μια “κοκορομαχία”, σε ένα κρεσέντο λαϊκισμού και λάσπης, που τελικά πιστεύω ότι δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες. Εάν η αξιωματική αντιπολίτευση έχει επιλέξει αυτό το δρόμο θα την αφήσουμε μόνη της. Εμείς θα μιλάμε για το μέλλον. Θα λέμε στους πολίτες ότι προσπαθήσαμε, πετύχαμε πολλά αλλά μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα.

Θα μιλάμε για το πώς οραματιζόμαστε την Ελλάδα του 2030 σε κάθε Περιφέρεια. Για το πώς θα κάνουμε τις δικές σας ζωές καλύτερες, για το πώς θα βελτιώσουμε τους μισθούς, για το πώς θα κατοχυρώσουμε τις αυξήσεις των συντάξεων, για το πώς θα φτιάξουμε ένα καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των Ελλήνων πολιτών, για το πώς θα ενισχύσουμε την Παιδεία μας.

Κάθε εκλογή έχει τις δικές της προκλήσεις. Και εδώ πραγματικά καμία ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη, διότι έχουμε ένα χρέος, όλες και όλοι μαζί, να απενεργοποιήσουμε τη “νάρκη” της απλής αναλογικής. Η πρώτη κάλπη θα είναι η κρίσιμη κάλπη. Αυτή θα στείλει τελικά το μήνυμα ποιος πρέπει να κυβερνήσει την Ελλάδα την επόμενη τετραετία.

Τίποτα από όσα πετύχαμε δεν είναι κεκτημένο, τίποτα από αυτά τα οποία πετύχαμε δεν είναι δεδομένο. Μπορούμε πολύ εύκολα να φανταστούμε πώς μία άλλη κυβέρνηση όλα αυτά τα οποία πετύχαμε θα τα ανέστρεφε και θα γυρνούσαμε πίσω σε εποχές που θέλουμε να ξεχάσουμε μια και καλή. Δεν θα το επιτρέψουμε. Αυτοδύναμη Ελλάδα ισοδυναμεί με αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο στόχος μας, θα τον πετύχουμε με τη δική σας βοήθεια και τη δική σας στήριξη.
Ξεκίνησε το πρόγραμμα δημιουργίας χώρων φροντίδας βρεφών από 120 επιχειρήσεις

 


Ξεκίνησε χθες το πρόγραμμα για τη δημιουργία χώρων φροντίδας   βρεφών, ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών από 120 μεσαίες  και μεγάλες επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό άνοιξε η ειδική πλατφόρμα στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα.


Αντικείμενο του προγράμματος-που έχει προϋπολογισμό 16 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων- είναι η  επιδότηση επιχειρήσεων  με περισσότερους από 100 υπαλλήλους (μεσαίες) και περισσότερους από 250 υπαλλήλους (μεγάλες), συμπεριλαμβανομένων εμπορικών κέντρων, για τη δημιουργία χώρων φροντίδας βρεφών  εντός των κτιριακών τους εγκαταστάσεων.


 

Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις ενισχύονται για τη διαμόρφωση των χώρων και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και για την επιδότηση του μισθολογικού κόστους έως δυο βρεφονηπιοκόμων για τα πρώτα δύο έτη λειτουργίας των χώρων.  Η λειτουργία των χώρων φροντίδας μετά το πέρας της χρηματοδότησης θα πρέπει να διατηρηθεί από τους δικαιούχους για τουλάχιστον το διπλάσιο χρόνο της διάρκειας της χρηματοδότησης, δηλαδή για τέσσερα χρόνια.

 

Οι δικαιούχοι θα λάβουν προκαταβολικά το 50% των δαπανών για την διαμόρφωση των χώρων και το υπόλοιπο 50% με την έναρξη λειτουργίας των χώρων. Στη συνέχεια κάθε έτος θα λαμβάνουν την επιδότηση του μισθολογικού κόστους των δύο βρεφονηπιοκόμων για τα πρώτα δύο έτη λειτουργίας. Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται στα 150.000 ευρώ για καθεμία από τις μεγάλες επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζομένους  που θα ενταχθούν στα πρόγραμμα και στις 107.000 ευρώ για καθεμία από τις μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν από 100 έως 250 εργαζομένους. 

Εκτιμάται ότι συνολικά θα ενταχθούν  120  επιχειρήσεις, 70 μεγάλες και 50 μεσαίες και στους χώρους που θα δημιουργηθούν θα φιλοξενηθούν περίπου 2.500 βρέφη, ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών. 

Το πρόγραμμα -όπως επισημαίνει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης- έρχεται σε συνέχεια  σειράς δράσεων για την κάλυψη από την Πολιτεία των αναγκών της οικογένειας.


Αυξήσαμε τα παιδιά που πάνε σε βρεφονηπιακούς σταθμούς κατά 30.000 τα τελευταία χρόνια.

Διευρύναμε τις γονικές άδειες.

Προχωράμε με τις «Νταντάδες της γειτονιάς».

Και τώρα είναι η σειρά της δημιουργίας 120 χώρων φροντίδας για μικρά παιδιά εργαζομένων σε ισάριθμες επιχειρήσεις.
Νομοθετική επιβεβαίωση της εξαίρεσης καλλιτεχνών από το Προεδρικό Διάταγμα για τις προσλήψεις στο Δημόσιο

 


Η Κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές, από την πρώτη στιγμή, ότι το πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα 85/2022 ρυθμίζει τα προσόντα όλων των κλάδων για προσλήψεις σε θέσεις διοικητικού -και όχι καλλιτεχνικού- χαρακτήρα στο Δημόσιο. Δεν ρυθμίζει δηλαδή και δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες προσλαμβάνονται ή αμείβονται στον Δημόσιο Τομέα για καλλιτεχνικό ή εκπαιδευτικό έργο. Επειδή ωστόσο διατυπώθηκαν ανησυχίες εκ μέρους των καλλιτεχνών, αλλά και για να είναι  απολύτως ξεκάθαρη η βούληση της για στήριξη και αναβάθμιση του κλάδου, η Κυβέρνηση προώθησε και ψηφίστηκε χθες στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που  εξαιρεί ρητά τις προσλήψεις καλλιτεχνών στο Δημόσιο από το Προεδρικό Διάταγμα. Ξεκαθάρισε έτσι το μισθολογικό τοπίο για τους καλλιτέχνες ώστε να είναι απολύτως σαφές ότι εξαιρούνται από το ΑΣΕΠ και πληρώνονται με άλλον τρόπο. Προκειμένου μάλιστα να διορθωθούν αστοχίες και λάθη που παρατηρήθηκαν διαχρονικά σε Ο.Τ.Α., κατέστησε σαφές ότι και στους Δήμους θα θεσπιστεί υποχρέωση για τη χρήση ειδικού και όχι του ενιαίου μισθολογίου, έτσι ώστε οι καλλιτέχνες να προσλαμβάνονται και να αμείβονται με δίκαιο τρόπο που αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της φύσης του καλλιτεχνικού επαγγέλματος.


Παράλληλα, η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δώσει καθαρές λύσεις, έτσι ώστε η χώρα μας να αποκτήσει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα για τις παραστατικές τέχνες. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ήδη από το 2021 ξεκινήσει, σε συνεργασία με τις κρατικές σχολές, την απαραίτητη προεργασία. Έχουν ήδη δημιουργηθεί  τρεις διυπουργικές Ομάδες Εργασίας (Θέατρο, Χορός, Μουσική) για την εκπόνηση αναλυτικών προτάσεων προς τον σκοπό ανάληψης κοινής νομοθετικής πρωτοβουλίας των συναρμόδιων Υπουργείων για την δημιουργία δημόσιας -πανεπιστημιακού επιπέδου- σχολής στις παραστατικές τέχνες. Οι Ομάδες Εργασίας θα διαβουλεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με αντιπροσωπευτικούς φορείς παραστατικών τεχνών και αντιπροσωπευτικά όργανα σπουδαστών, μπορούν να συνεργαστούν με εμπειρογνώμονες και προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους του χώρου, ενώ προβλέπεται να ολοκληρώσουν το έργο τους μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023.


Συνοπτικά η δέσμευση της Κυβέρνησης για τον καλλιτεχνικό κλάδο αναπτύσσεται σε τρεις άξονες:


Πρώτον: Άμεση νομοθέτηση για δίκαιη αμοιβή καλλιτεχνών σε όλο το Δημόσιο.

Δεύτερο: Δημόσιες πανεπιστημιακού επιπέδου σπουδές παραστατικών τεχνών ως το 2025.

Και τρίτο: Προστασία και διασφάλιση ακαδημαϊκών, επαγγελματικών και μισθολογικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών.Για 15η εβδομάδα η μέση τιμή στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» παραμένει σταθερή

 


Στο 91% των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο «Καλάθι του Νοικοκυριού», οι τιμές μειώνονται ή διατηρούνται σταθερές την 15η εβδομάδα εφαρμογής του, με βάση τους νέους τιμοκαταλόγους που γνωστοποίησαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων χθες Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένα, από το σύνολο 882 προϊόντων στο «Καλάθι» που είναι απολύτως συγκρίσιμα, στα 70 (ποσοστό 8%) η τιμή μειώθηκε, στα 734 (ποσοστό 83%) η τιμή παρέμεινε σταθερή και σε 78, (ποσοστό 9%) η τιμή αυξήθηκε. Η μέση τιμή του «Καλαθιού» -όπως σχολίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης- παραμένει σταθερή.

Σημειώνεται ότι στο δεύτερο δεκαπενθήμερο Φεβρουαρίου πρόκειται να μπει σε εφαρμογή η κάρτα αγορών, το «Market Pass», με την οποία θα χορηγείται στους καταναλωτές με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα  το 10% του κόστους των βασικών αγορών τους, μέχρι βεβαίως ενός συγκεκριμένου ποσού ανάλογα με τον αριθμό των μελών κάθε οικογένειας. Έτσι για παράδειγμα κάθε τετραμελής οικογένεια θα εισπράττει 52 ευρώ το μήνα.Εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο

 


Ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος υπέγραψε με τον Βρετανό ομόλογο του Μπεν Γουάλας μια Διακήρυξη Αμυντικής Συνεργασίας (Joint Vision Statement) στη ναυτική βάση του Πόρτσμουθ στην νότια Αγγλία. Η εν λόγω Διακήρυξη:

Στόχο έχει «την ενίσχυση των ήδη στενών σχέσεων των δύο χωρών ώστε να αντιμετωπίσουν μαζί τις κοινές απειλές και προκλήσεις, αλλά και τη στενότερη συνεργασία προς όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων κάθε χώρας.

Δημιουργεί το πλαίσιο για τις μελλοντικές συνεργασίες.

Προβλέπει την συνεκπαίδευση στρατιωτικών αλλά και την πραγματοποίηση κοινών ασκήσεων.

Καθορίζει ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών όπως είναι ο υβριδικός πόλεμος και οι κυβερνοεπιθέσεις.

Προβλέπει ότι κλιμάκιο των δυο υπουργείων Άμυνας θα συναντιούνται μια φορά το χρόνο για να την επικαιροποιούν.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι στην Διακήρυξη αναφέρεται ρητά ότι Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύονται στην αντιμετώπιση των απειλών για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Μεσόγειο και στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας.Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αποστείλει ανθρωπιστική ή άλλη βοήθεια στη Συρία μέσα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας


 

Σε ό,τι αφορά στη φιλολογία ότι η Ελληνική Κυβέρνηση δεν έχει αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια στους σεισμόπληκτους στη Συρία,  διευκρινίζεται ότι:


Πρώτον, η Ελληνική Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή εξέφρασε με τον πιο επίσημο τρόπο την συμπαράστασή της στους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και της Συρίας.

Δεύτερον, επαναλαμβάνουμε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να αποστείλει ανθρωπιστική ή άλλη βοήθεια στη Συρία μέσα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και σε συνεργασία και συντονισμό με τους ευρωπαίους εταίρους μας. Ήδη προετοιμαζόμαστε για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως έχει ζητηθεί από τη Συρία.

Τρίτον, σε ό,τι αφορά στην αποστολή ομάδας διασωστών στη Συρία, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην περιοχή είναι αναγκαίο πρώτα να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μελών της ομάδας.

Ανεξάρτητα από την πολιτική των κυρώσεων κατά του συριακού καθεστώτος, η Ελλάδα -όπως δήλωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας- από την αρχή προσπαθεί να βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί. Για το σκοπό έχει έρθει σε επαφή με το Πατριαρχείο Αντιοχείας, και με τα Ηνωμένα Έθνη. Η ελληνική Κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει όπου μπορεί και στη Συρία.
Ο ελληνικός και ο τουρκικός λαός είναι φίλοι

 Από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN και στη δημοσιογράφο Christina Macfarlane:


Πιστεύω ότι σε αυτούς τους καιρούς κρίσης αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβουμε είναι ότι, εν τέλει, είμαστε γείτονες και πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον στις δύσκολες στιγμές. Δεν είναι η πρώτη φορά που σεισμοί έχουν πλήξει τις χώρες μας. Είχαμε έναν μεγάλο σεισμό στην Τουρκία το 1999, η Ελλάδα προσέφερε βοήθεια. Είχαμε σεισμούς στην Ελλάδα όπου η Τουρκία προσέφερε τη βοήθειά της.

Στο τέλος της ημέρας, αυτή είναι στιγμή που πρέπει να αφήσουμε στην άκρη προσωρινά τις διαφορές μας και να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε μια εξαιρετικά επείγουσα κατάσταση. Και πάλι, και οι δύο χώρες βρίσκονται σε ένα ενεργό τμήμα του κόσμου από πλευράς γεωλογικών φαινομένων, οπότε πρέπει -πέραν των θεμάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή- να αντιμετωπίσουμε και τους σεισμούς.

Θα επαναλάβω εδώ αυτό που έχω πει δημοσίως: ότι ο ελληνικός και ο τουρκικός λαός είναι φίλοι. Μπορεί να έχουμε τις διαφορές μας πολιτικά, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με τον τουρκικό λαό.

Τέτοιες στιγμές πιστεύω ότι υπάρχει μια έντονη εκδήλωση συμπόνιας και καλής θέλησης προς την Τουρκία, το οποίο είναι απολύτως κατανοητό όταν αντικρίζεις τέτοιου είδους εικόνες. Εν τέλει, δεν μπορώ να φανταστώ μία πιο ισχυρή εικόνα από αυτή -ίσως την έχετε δείξει- ενός Έλληνα διασώστη και ενός Τούρκου διασώστη να σώζουν ένα επτάχρονο κορίτσι. Αυτές είναι πολύ δυνατές εικόνες που, στο τέλος της ημέρας, χτίζουν γέφυρες μεταξύ των λαών μας.