Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020

Η πρόβλεψη της επικινδυνότητας είναι κάτι πολύ επικίνδυνοΠοιοι είναι οι κύριοι τρόποι πρόβλεψης της επικινδυνότητας στην πράξη;  

Η πρόβλεψη αυτή πρέπει να αποτελεί το κεντρικό σημείο στη διαδικασία κάθε ποινικής δίκης. Όπως ανέφερε και ο Prins (1986): «Η πρόβλεψη της επικινδυνότητας είναι κάτι πολύ επικίνδυνο». Από την πλευρά της ασφάλειας της κοινωνίας έχει μεγαλύτερη σημασία η ελαχιστοποίηση των «εσφαλμένων αρνητικών» (των ατόμων δηλαδή που κρίνονται ως μη επικίνδυνα, αλλά στην πραγματικότητα είναι επικίνδυνα και διαπράττουν έγκλημα στο μέλλον), από την πλευρά της ατομικής ελευθερίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου όμως είναι πιο σημαντική η ελαχιστοποίηση των «ψευδώς θετικών» (των ατόμων δηλαδή που κρίνονται ως επικίνδυνα και γι αυτό στερούνται της ελευθερίας τους, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι). Η επιστημονική πρόβλεψη της βίαιης συμπεριφοράς είναι το ζητούμενο. Όμως όποιος έχει κάποια γνώση του εαυτού του και δεν αυταπατάται, παραδέχεται ότι ούτε για τον ίδιο του τον εαυτό δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι σε κάποια στιγμή υπό ορισμένες συνθήκες και κάτω από κάποια ερεθίσματα αποκλείεται να φερθεί βίαια. Επίσης η «πρόβλεψη» ότι όλοι είναι «εν δυνάμει» επικίνδυνοι και βίαιοι δεν προσφέρει τίποτα στην κατανόηση της συμπεριφοράς του προς διερεύνηση ατόμου.

Τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση της επικινδυνότητας στην πράξη, μπορούν για λόγους ευκολίας να διαιρεθούν σε παράγοντες:

1) Ιδιοσυγκρασιακούς παράγοντες

Οι «ιδιοσυγκρασιακοί» λόγοι περιγράφουν τη «γενική» γνώση περί τα βίαια εγκλήματα: Το ότι η μεγαλύτερη ηλικιακή περίοδος κινδύνου είναι μεταξύ 18 και 30 ετών, ότι για βίαια εγκλήματα οι άνδρες είναι σαφέστατα οι πλέον επικίνδυνοι συγκρινόμενοι με τις γυναίκες. Επιπλέον, στατιστικά εγκληματολογικά στοιχεία από τις αναπτυγμένες χώρες τείνουν στο συμπέρασμα ότι τα άτομα που έχουν αυξημένη επικινδυνότητα κατάγονται περισσότερο από χαμηλά και μεσαία προς χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Επιπλέον, άτομα από μειονότητες και άτομα τα οποία έχουν πρόσφατα μεταναστεύσει λόγω κοινωνικοοικονομικών παραγόντων παρουσιάζουν αυξημένη παραβατικότητα και επικινδυνότητα. Το γεγονός πιθανόν σχετίζεται με την αίσθηση κοινωνικής συνοχής και τη διάθεση ένταξης και κοινωνικής ανέλιξης καθώς και με τις ηθικές αρχές και αξίες που κυριαρχούν στη μειονότητα.
Το νοητικό πηλίκο (IQ) των ατόμων με αυξημένη επικινδυνότητα καθώς και συνολικά το νοητικό πηλίκο των κρατουμένων στις φυλακές είναι σταθερά χαμηλότερο του μέσου όρου. Όπως είναι ήδη γνωστό, χαμηλό νοητικό πηλίκο έχει συσχετισθεί με διαταραχές συμπεριφοράς στα παιδιά και τους εφήβους.

2) Παράγοντες που προκύπτουν από το ιστορικό

Τα άτομα που έχουν υποστεί κακοποίηση (ιδίως σωματική για τα αγόρια) τείνουν να γίνονται περισσότερο βίαια και να διαπράττουν βίαια εγκλήματα. Αντίστοιχα, άτομα που στην παιδική ηλικία έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά, τείνουν να διαπράττουν βίαια εγκλήματα. Έχει επίσης βρεθεί ότι η εμπειρία της σωματικής κακοποίησης ως μάρτυρα κατά την παιδική ηλικία αυξάνει την επικινδυνότητα για βίαια εγκλήματα. Σχετιζόμενο με όλα αυτά τα στοιχεία είναι το σταθερό εύρημα παλαιότερων ιδίως ερευνών, ότι η επιθετικότητα είναι αυξημένη σε άτομα με ιστορικό κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης.
Η εργασιακή κατάσταση αποτελεί επίσης παράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη: Όπως θα αναμένονταν, άτομα με χαμηλά αμειβόμενη εργασία και συχνές περιόδους ανεργίας είναι πιο επικίνδυνα για βίαιη παραβατική συμπεριφορά. Η ικανοποίηση που λαμβάνεται από την εργασία έχει επίσης συσχετισθεί αντίστροφα με την επικινδυνότητα.
Το προηγούμενο ιστορικό συλλήψεων συσχετίζεται ισχυρά με αυξημένη επικινδυνότητα. Η αναζήτηση των στοιχείων, για προηγούμενη παραβατική ή βίαιη συμπεριφορά, είναι απαραίτητη για την όσο το δυνατόν ακριβέστερη και ενδελεχέστερη εκτίμηση της επικινδυνότητας.
Η αυτοαναφερόμενη βίαιη συμπεριφορά (η οποία θα είναι και μεγαλύτερη από αυτή που έχει καταγραφεί με συλλήψεις, προσαγωγές, καταδίκες κλπ) πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη καθώς αυξάνει την επικινδυνότητα. Η αυτοαναφερόμενη επιθετικότητα δεν είναι ένα τόσο «σίγουρο» στοιχείο όπως π.χ. η προηγούμενη καταδίκη για βίαιο έγκλημα, είναι επίσης πολύ πιθανό ότι οι εξεταζόμενοι θα αποκρύπτουν τέτοια στοιχεία που θα θεωρούν επιβαρυντικά για τους ίδιους. Όμως για τον πραγματογνώμονα πρέπει να έχει μεγάλο «βάρος». Το μεγαλύτερο ποσοστό βίαιης συμπεριφοράς, (με εξαίρεση τις πλέον ακραίες μορφές της), δεν αναφέρεται, δεν καταγράφεται και κατά συνέπεια δεν εξιχνιάζεται. Για παράδειγμα, οι «επιθέσεις» όπου υπάρχει μεν σωματική βία, δεν καταλήγουν όμως ούτε σε βαρεία σωματική βλάβη και νοσηλεία είτε σε θάνατο μένουν ως επί το πλείστον ανεξιχνίαστες (στην Ελλάδα το ποσοστό εξιχνίασης είναι περί το 10% σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης).

3) Συναφείς παράγοντες
Οι «συναφείς» παράγοντες αφορούν ευρύτερες κοινωνιολογικές και ψυχολογικές παρατηρήσεις και συσχετίσεις της επικινδυνότητας: το να ζεις μόνος είναι παράγοντας αυξημένης επικινδυνότητας (όπως είναι και παράγοντας για αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας). Άτομα με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας έχουν μειωμένες πιθανότητες να παντρευτούν ή να συζήσουν συγκρινόμενα με άτομα χωρίς τη διαταραχή αυτή. Η αίσθηση ότι το άτομο δεν έχει κοινωνική υποστήριξη αυξάνει την επικινδυνότητα. Αυτό ισχύει εντονότερα π.χ. για τα άτομα που ανήκουν σε κάποια μειονότητα ή στους μετανάστες. Η ζωή στο κέντρο της πόλης (μεγαλούπολης) ή σε «γκέτο», κάτι που είναι συχνά απόρροια των προηγούμενων παραγόντων, αυξάνει την επικινδυνότητα.

4) Παράγοντες κατάχρησης ουσιών

Η επιθετικότητα που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών φυσικά εξαρτάται από την ουσία κατάχρησης/ εξάρτησης αυτή καθεαυτή. Άλλη επίδραση στη συμπεριφορά έχουν οι ουσίες που διεγείρουν το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) και άλλη αυτές που το καταστέλλουν. Η ποσότητα της ουσίας που έχει καταναλωθεί έχει μεγάλη σημασία. Το αλκοόλ σε μικρές ποσότητες προκαλεί άρση αναστολών και αυτό μπορεί να πυροδοτήσει μια παράτολμη ή επικίνδυνη συμπεριφορά (π.χ. οδήγηση με μεγάλη ταχύτητα), σε μεγαλύτερη ποσότητα μπορεί να προκαλέσει καταστολή του ΚΝΣ, υπνηλία και απώλεια της συνείδησης.
Επιπλέον, η τοξίκωση (μέθη) και η στέρηση από την ουσία δίνουν διαφορετικές κλινικές εικόνες και πυροδοτούν διαφορετικές συμπεριφορές. Για παράδειγμα, η χρήση ηρωίνης και η συνεπακόλουθη τοξίκωση (μέθη), οδηγεί το χρήστη σε μία κατάσταση ηρεμίας και ευχαρίστησης, ανακούφισης και γαλήνης. Η φάση αυτή δεν είναι δυνατόν να συνδεθεί με επιθετικότητα. Αντίθετα, η φάση στέρησης από την ίδια ουσία οδηγεί σε εκνευρισμό, φόβο, ευερεθιστότητα και εντονότατη διάθεση για την αναζήτηση της ουσίας. Κατά την περίοδο αυτή ένας εξαρτημένος στα οπιοειδή (ηρωίνη) έχει σαφέστατα αυξημένη επικινδυνότητα.
Η επίδραση των ουσιών αυτών και η αύξηση ή όχι της πιθανότητας για βίαιη, επικίνδυνη συμπεριφορά επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό και από τα υποκείμενα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του χρήστη. Οι Klassen και O’ Connor έδειξαν ότι το αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο βίας σε όλες τις διαταραχές προσωπικότητας και ότι η αύξηση της επικινδυνότητας είναι πιο έντονη στα άτομα με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας.

5) Κοινωνιολογικούς παράγοντες.

Η ομάδα αυτών των παραγόντων που αυξάνουν την επικινδυνότητα περιλαμβάνει γενικές έννοιες και από τη σκοπιά αυτή είναι λιγότερο χρήσιμη στην εκτίμηση επικινδυνότητας κάποιου συγκεκριμένου ατόμου. Προέρχεται από κοινωνικές ανθρωπολογικές μελέτες και μιλά γενικά για την «κουλτούρα» της βίας ανάμεσα σε ομάδες. Η χρησιμότητά της είναι περιορισμένη αλλά αν ληφθεί υπόψη μέσα στο πλέγμα όλων των παραγόντων, οι οποίοι προαναφέρθηκαν, μπορεί επίσης να προσθέσει πληροφορίες στη δύσκολη εξίσωση της επιστημονικής εκτίμησης της επικινδυνότητας.


ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ
ΕΚΠΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΓια ωμές παρεμβάσεις Παπαγγελόπουλου και για απειλητικά τηλεφωνήματα Βαξεβάνη κάνει λόγο η Τσατάνη


«Βόμβες» με το καλημέρα από την Γεωργία Τσατάνη για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Η πρώην εισαγγελέας Εφετών αναφερόμενη στην επίθεση εναντίον της από τους «Πυρήνες της Φωτιάς» φέρεται να είπε ότι όσα της καταλόγισε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης αναγράφονταν πλήρως στην προκήρυξη της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Η πρώην εισαγγελέας Εφετών επανέλαβε όσα είχε αναφέρει στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το 2016.

Φέρεται να είπε ότι κατά την διάρκεια συντονιστικής συνάντησης εισαγγελέων μπήκε στην αίθουσα ο Παπαγγελόπουλος και ειπε οτι θα παρακολουθήσει τη σύσκεψη γιατι είχε ενδιαφέρον για την υπόθεση. Εκείνη του ζήτησε να βγει γιατί δεν είχε δικαίωμα να παρευρίσκεται και αυτός της ζήτησε να παραμείνει διότι ενδιαφέροταν. Τελικώς και έπειτα από την πίεσή της αποχώρησε, όμως από τότε άρχισαν οι πιέσεις.

Της τηλεφώνησε ο Βαξεβάνης και της έθεσε θέμα γιατί επέτρεψε να είναι υποψήφιος ο κ Ντογιάκος. "Του ζήτησα να μην με ενοχλήσει ξανά και εκείνος τότε είπε μην απαντάτε και θα δείτε τι έχω για εσάς".

H μάρτυρας φέρεται να είπε ότι τα έντυπα του προαναφερόμενου δημοσιογράφου την στοχοποιούσαν ως δήθεν διεφθαρμένη εισαγγελέας λόγω της εμπλοκής της στην υπόθεση Βγενόπουλου.

Η κ. Τσατάνη σύμφωνα με πληροφορίες είπε ότι ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος της ζήτησε να επιστρέψει το φάκελο του Βγενόπουλου στην Ελένη Ράικου για να ασκηθούν διώξεις.

Όπως ανέφερε η ίδια στα τέλη του 2015 το κάλεσε σπίτι της προκειμένου να συζητήσουν για το ζήτημα και τότε ο Παπαγγελόπουλος την πίεσε να επιστρέψει την δικογραφία διότι όπως της είπε σε διαφορετική περίπτωση θα ξεκινούσε άγριος πόλεμος εναντίον τους. Της ζήτησε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του για να κάνει Χριστούγεννα με την οικογένεια της.

Οι πιέσεις που δέχθηκε η μάρτυρας από το σύστημα Παπαγγελόπουλου αλλά και τα όσα υπέστη  την οδήγησαν σε κάποιο σημείο της κατάθεσης να ξεσπάσει λέγοντας καρτερώ την ώρα, πιστεύω πρώτα στο θεό και έπειτα στην Δικαιοσύνη.

Η κ. Τσατάνη φέρεται να υποστήριξε ότι έγινε αλλαγή νόμου για να υποστεί διώξεις. Η μάρτυρας ενέπλεξε στο σύστημα αυτό και την πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου τονίζοντας ότι η Βασιλική Θάνου την ανέλαβε πειθαρχικά και ανέλαβε και τη κρίση της δίωξης που η ίδια έκανε. Αναλυτικότατη ήταν και για συκοφαντικά δημοσιεύματα εις βάρος της. Συγκεκριμένα είπε ότι πριν ξεκινήσουν το κυνήγι της από τον Παπαγγελόπουλο υπήρξαν δημοσιεύματα του Βαξεβάνη με τίτλο «ένα βήμα πριν τη δίωξη» και στην συνέχεια άλλο δημοσίευμα με δήλωση Παπαγγελόπουλου «δεν θα επιτρέψω δικαστικά πραξικοπήματα».

Υπήρξε μια εξευτελιστική στοχοποίησή μου, φέρεται να είπε σε κάποιο άλλο σημείο της κατάθεσης της.


Πηγή : omadaalithias.gr


Διαψεύδει Ερντογάν για τα Ιμια ο Παναγιωτόπουλος: Δεν υπήρξε καμία συνεννόησηΤις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν για τα Ιμια διέψευσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Μιλώντας στον Alpha ο υπουργός τόνισε πως δεν υπήρξε καμία συνεννόηση με την Τουρκία και πως είναι ψέματα όσα υποστηρίζει ο Ερντογάν. «Εμείς εκείνη τη μέρα, όλη την Παρασκευή, τρέχαμε με το θέμα του ερευνητικού και παρακολουθούσαμε αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Άμυνας και συνέχισε:

«Άλλωστε, αυτές οι συζητήσεις δεν γίνονται από εμένα. Αν γινόντουσαν θα ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο, αλλά δεν έγιναν ποτέ».

Χθες ο Τούρκος πρόεδρος έκανε έμμεσο πλην σαφή υπαινιγμό σε καθεστώς «γκρίζων ζωνών» στα Ιμια «και σε άλλα νησιά» του Αιγαίου, προοικονομώντας ψευδώς το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν λίγο αργότερα οι υπουργοί Εθνικής Αμυνας των δύο χωρών, Νίκος Παναγιωτόπουλος και Χουλουσί Ακάρ. Πρόκειται για την τρίτη φορά που ο κ. Ερντογάν αναφέρεται σε περιεχόμενο συνομιλίας ανάμεσα σε Ελληνες και Τούρκους. Προ δύο εβδομάδων είχε παραπέμψει σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ μόλις πριν από λίγες ημέρες ανέφερε ότι είπε σε «Ελληνα πρώην δήμαρχο» πως η Ελλάδα δεν πρέπει να ασχολείται με την Τουρκία. Εν ολίγοις, ο κ. Ερντογάν εμφανίζεται να δημοσιοποιεί μέρος συνομιλιών που έχει κατά καιρούς με Ελληνες ηγέτες και αξιωματούχους.

Χθες, πάντως, ο κ. Ερντογάν:  «Φέτος δεν ζήσαμε κρίση στα Καρντάκ (Ίμια). Γιατί; Διότι τηρήσαμε μια συγκεκριμένη στάση. Δηλώσαμε πως αν γίνει κάποια κίνηση όπως στο παρελθόν τότε θα απαντήσουμε διαφορετικά και θα δείτε πως αν η Ελλάδα δεν κάνει κάτι στα Καρντάκ (Ίμια) δεν θα γίνει κάτι από την πλευρά μας. Ο Υπουργός Άμυνας μου, πιθανότατα θα καλούσε τον Έλληνα υπουργό Άμυνας για να τον ευχαριστήσει και για να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία στα Καρντάκ (Ίμια) και στα υπόλοιπα νησιά.»


Πηγή


Κορωνοϊός: Νεογέννητο στην Κίνα έγινε ο νεότερος ασθενής στον κόσμοΈνα μωρό στην Κίνα που γεννήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου σε νοσοκομείο της πόλης Γουχάν και διαγνώσθηκε με τον νέο κορωνοϊό μόλις 30 ώρες μετά τη γέννηση του, έγινε ο νεότερος ασθενής στον κόσμο μέχρι σήμερα.

Η μητέρα του παιδιού είχε κολλήσει τον ιό προτού γεννήσει, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές πώς ο ιός πέρασε στο παιδί. Το μωρό, βάρους 3,2 κιλών, βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και υπό συνεχή παρακολούθηση. Κινέζος γιατρός, επικεφαλής του τμήματος νεογνών του νοσοκομείου παίδων της Γουχάν, δήλωσε, σύμφωνα με το BBC, ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δείχνει πως «ίσως πρέπει να ανησυχούμε για την πιθανότητα ενός νέου τρόπου μετάδοσης του ιού».

Μέχρι σήμερα πολύ λίγα παιδιά έχουν αρρωστήσει από το νέο ιό, ο οποίος φαίνεται να τα «αποφεύγει», κάτι που είχε παρατηρηθεί και στις περιπτώσεις των παλαιότερων κορωνοϊών SARS το 2003 και MERS το 2012, χωρίς να είναι σαφές γιατί αυτό συμβαίνει, σύμφωνα με τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης» και τη «Γκάρντιαν».

Έως τώρα, σύμφωνα με δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό JAMA (Journal of American Medical Association), η μέση ηλικία των ασθενών του νέου κορωνοϊού είναι 49 έως 56 ετών.

Μια πιθανή αιτία για τα λιγοστά κρούσματα σε παιδιά είναι ότι αυτά αρρωσταίνουν πιο ελαφριά και δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για τις πιο ελαφριές περιπτώσεις λοίμωξης με τον νέο κορωνοϊό. Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι τα παιδιά είναι συχνότερα ασυμπτωματικά, δηλαδή έχουν μεν λοίμωξη των πνευμόνων, αλλά χωρίς εξωτερικά συμπτώματα.


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ


Υπαίθριο «ξενοδοχείο» το πάρκο μπροστά από τον ΕυαγγελισμόΜπουγάδα ασπρορούχων σε σχοινιά πιασμένα μεταξύ των δέντρων, κουβέρτες που αερίζονται πάνω σε θάμνους! Συχνές είναι τέτοιες εικόνες στο πάρκο μπροστά στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, το οποίο μετά τη δικαστική εμπλοκή που υπήρξε στα σχέδια αξιοποίησής του έχει αφεθεί στην τύχη του. Ετσι, τα τελευταία χρόνια, άγνωστοι χρησιμοποιούν το περίκλειστο κτίριο για τη στέγασή τους. Ο χώρος είναι ιδιοκτησίας της Μονής Πετράκη, η οποία αναζητεί λύση σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων.

Προσφυγή

Η ιστορία ξεκινά δέκα και πλέον χρόνια πριν, όταν το πάρκο μπροστά στον Ευαγγελισμό φιλοξενούσε εστιατόριο. Οταν οι ιδιοκτήτες του εστιατορίου προσπάθησαν να το επεκτείνουν, 31 κάτοικοι και φορείς της περιοχής προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας όχι μόνο τη μη επέκτασή του αλλά και την κατεδάφιση του εστιατορίου, θεωρώντας ότι ήταν αυθαίρετο ως κτίσμα και ότι παράνομα έχει νομιμοποιηθεί το εστιατόριο. Το ανώτατο δικαστήριο δικαίωσε τους προσφεύγοντες, ακυρώνοντας την υπ’ αριθμ. 108/2010 οικοδομική άδεια του Δήμου Αθηναίων με την οποία επιτράπηκε η επέκταση του εστιατορίου στο μικρό πάρκο.

Αναζήτηση λύσης

Σχεδόν μία δεκαετία μετά τη δικαστική απόφαση, ο διαβάτης στο συγκεκριμένο σημείο της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας διακρίνει λαμαρίνες να περικλείουν το κτίριο του εστιατόριου. Κάποιες ημέρες υπάρχουν απλωμένα ρούχα σε σχοινιά και πάνω στους θάμνους. Το πάρκο είναι ιδιοκτησίας της Μονής Πετράκη και όπως ανέφερε χθες στην «Κ» ο ηγούμενός της, πατέρας Ιάκωβος, άγνωστοι έχουν καταλάβει τον χώρο. Η Μονή έχει ζητήσει τη συνεργασία του Δήμου Aθηναίων για την εξεύρεση λύσης, σε μία προσπάθεια ο χώρος να αποδοθεί ελεύθερος στους κατοίκους και στην πόλη.  Από την άλλη, η άγνωστη ταυτότητα των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το πάρκο για κατάλυμα –πιθανόν άστεγοι, πιθανόν εξαρτημένοι από ουσίες– ενισχύει την αίσθηση αβεβαιότητας για τους περαστικούς από την περιοχή όταν πλέον πέσει η νύχτα. Να σημειωθεί ότι το πάρκο δεν φωτίζεται και σε αυτό τον λόγο αποδίδεται η υποβάθμιση του χώρου.


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ


Πέραμα: Εντοπίστηκε ο ανήλικος που έπεσε στη θάλασσαΕντοπίστηκε κρυμμένος στον προβλήτα του λιμένα Περάματος από λιμενικούς νωρίς το πρωί της Πέμπτης ο 15χρονος που αναζητούνταν από τις πρώτες πρωινές ώρες καθώς είχε πηδήξει στη θάλασσα για να αποφύγει τη σύλληψη από αστυνομικούς.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του είχαν πάρει μέρος πλωτό σκάφος του λιμενικού και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών.

Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου στη μια μετά τα μεσάνυχτα αστυνομικοί καταδίωκαν δυο άτομα ως ύποπτους για κλοπή.

Ξαφνικά άρχισαν να πηδούν από το ένα σκάφος (λάντζα) στο άλλο και στο τρίτο κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον ένα εξ αυτών ηλικίας 17 ετών ενώ ο συνεργός του πήδηξε στη θάλασσα για να αποφύγει τη σύλληψη.

Και οι δυο νεαροί μεταφέρθηκαν στο λιμεναρχείο.


Πηγή


Βροχή τα διαζύγια στα ΤρίκαλαΟι κάτοικοι επιλέγουν μοναχικούς και ...χωριστούς δρόμους.

Αποκαρδιωτικά τα στατιστικά στοιχεία για τη ζωή των Τρικάλων, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα.

Τα διαζύγια αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς και άνθρωποι που κάποτε ένωσαν τις ζωές τους επιλέγουν …μοναχικούς και χωριστούς δρόμους.

Το ακόμη πιο στενάχωρο είναι το γεγονός ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων τα διαζύγια είναι «ματωμένα», μέσα από εντάσεις των ζευγαριών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ληξιαρχείου Τρικάλων, τα οποία έχει στη διάθεσή του το trikalavoice.gr, το 2019 εκδόθηκαν… 97 διαζύγια στην πόλη των Τρικάλων… Και ο αριθμός αυξάνει χρόνο με το χρόνο.Πηγή: trikalavoice.gr


Αντιπεριφερειάρχης Λέσβου: «Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πίσω από τα επεισόδια στο νησί»Όλη η Ελλάδα γνωρίζει αυτά που καταγγέλλει ο Αντιπεριφερειάρχης Λέσβου, Άρης Χατζηκομνηνός, και κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ευθέως ότι ευθύνεται για τα επεισόδια που ξέσπασαν το τελευταίο διάστημα στο νησί.

Χατζηκομνηνός: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο ΚΥΤ και την επόμενη μέρα ξεκίνησαν τα επεισόδια

«Αν ήταν τυχαίο ότι την Κυριακή επισκέφθηκε το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ το ΚΥΤ και συναντήθηκε με τους αλληλέγγυους και με τις ΜΚΟ και την επόμενη ημέρα εντελώς τυχαία βγήκε όλους αυτός ο κόσμος και σήμερα επεδίωξε πάλι να βγει να δημιουργήσει ζητήματα, αν ήταν τυχαίο, εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι ήταν τυχαίο. Ο καθένας έχει κρίση και μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς έγινε», τόνισε μιλώντας χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο Αντιπεριφερειάρχης του νησιού.

Την ίδια ώρα, ο κ. Χατζηκομνηνός τόνισε ότι η σημερινή κυβέρνηση «έχει χάσει το παιχνίδι» και όπως συμπλήρωσε «είναι δεδομένο και το λέω με απόλυτη βεβαιότητα ότι η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Και θα είναι μεγάλη. Και τότε κανείς δεν θα μπορεί να ελέγξει τις τεράστιες συνέπειες. Ίσως κάποιοι να το επιδιώκουν, αλλά εμείς δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα».

«Εγώ μπορώ να καταθέσω απλά αυτό που ξέρει όλη η Ελλάδα. Ότι μετά την επίσκεψη του κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή στη Μόρια οι αλληλέγγυοι και οι ΜΚΟ που κατευθύνουν αυτούς τους ανθρώπους και τους εκμεταλλεύονται τους έβγαλαν συγκεκριμένη ώρα ομαδικά στον δρόμο και τους οδηγούσαν στη Μυτιλήνη. Οι φωτιές που μπήκαν δίπλα στο εργοστάσιο της ΔΕΗ που υπάρχουν τεράστιες δεξαμενές μαζούτ, οι φωτιές που μπήκαν δίπλα στα βενζινάδικα, οι φωτιές μέσα στα χωριά μας, η φωτιά που έκαψε το σπίτι στη Μόρια, όλα αυτά δείχνουν μία κατάσταση έκρυθμη που ήταν κατευθυνόμενη».
Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο


Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, λίγο μετά τις 8 το πρωί, σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου στη συμβολή των οδών Μουσών και Πρωτέως. Από το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, η μια από το μπαλκόνι του διαμερίσματος και η άλλη από την ταράτσα, όπου είχε ανεβεί. Οι υπόλοιποι ένοικοι της πολυκατοικίας απομακρύνθηκαν μόνοι τους, κατεβαίνοντας από το κλιμακοστάσιο.


Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μια γυναίκα φέρει ελαφρά εγκαύματα, ενώ η άλλη αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Στο σημείο επιχείρησαν δεκαοκτώ πυροσβέστες με έξι οχήματα.


Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για αρπαγές, ληστείες και βιασμούς κατ’ εξακολούθηση σε βάρος εκδιδομένων γυναικών


Δυο επικίνδυνοι αλλοδαποί κακοποιοί, που εμπλέκονται σε τρεις υποθέσεις αρπαγής, ληστείας και βιασμού αλλοδαπών εκδιδομένων γυναικών, συνελήφθησαν προχθές Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.

Τα περιστατικά αυτά έλαβαν χώρα το τελευταίο 15νθήμερο στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, όπου οι δράστες, αφού προηγουμένως παραβίαζαν χώρους που δεν χρησιμοποιούνταν (πρώην επαγγελματικούς χώρους, γραφεία κ.λπ.), έκλειναν ραντεβού στις εκδιδόμενες γυναίκες, εμφανιζόμενοι ως πελάτες.

Με τη μετάβαση των γυναικών στους χώρους αυτούς, οι δράστες τις ακινητοποιούσαν και τις χτυπούσαν με ιδιαίτερη βαναυσότητα, χρησιμοποιώντας «σκληρή» σωματική βία και διάφορα αντικείμενα (λοστούς, μαχαίρια, κατσαβίδια), με αποτέλεσμα να προκαλέσουν και στις τρεις γυναίκες σοβαρές σωματικές βλάβες.

Χαρακτηριστικό της ιδιαίτερης σκληρότητας των δραστών είναι ότι σε μία περίπτωση προκάλεσαν κάταγμα στην κρανιοεγκεφαλική χώρα, ρήξη τυμπάνου, κάταγμα αριστερού χεριού, καθώς και εκδορές και μώλωπες σε όλο το σώμα της γυναίκας.

Ακολούθως προχωρούσαν σε αλλεπάλληλους βιασμούς των θυμάτων τους και τους αφαιρούσαν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα, που έφεραν μαζί τους, μεταξύ των οποίων και τις κάρτες των δωματίων στα ξενοδοχεία διαμονής τους.

Με τις κάρτες αυτές μετέβαιναν στα δωμάτια για να αποσπάσουν χρήματα, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα. Σε μία περίπτωση μάλιστα αφαίρεσαν πιστωτικές κάρτες, με τις οποίες προέβησαν σε ανάληψη 4.300 ευρώ από μηχάνημα ΑΤΜ, αφού εξανάγκασαν βίαια την παθούσα να τους αποκαλύψει τους κωδικούς.

Ακόμα οι δράστες επικοινωνούσαν με οικεία πρόσωπα των θυμάτων τους, απαιτώντας χρήματα για την απελευθέρωσή τους, λαμβάνοντας σε μία περίπτωση 1.000 ευρώ.

Μετά την εγκληματική τους δράση εγκατέλειπαν τα θύματά τους αβοήθητα και δεσμευμένα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε ποινική δικογραφία - κακουργηματικού χαρακτήρα - για βιασμούς, αρπαγές, βαριές σωματικές βλάβες, ληστείες και αντίσταση, καθώς κατά τη σύλληψή τους αντιστάθηκαν σθεναρά στους αστυνομικούς. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διακριβωθεί η ενδεχόμενη συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Σημειώνεται ότι κατά το παρελθόν έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές για διάφορα αδικήματα. Ο ένας έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης για διακεκριμένες κλοπές και εκκρεμεί σε βάρος του καταδικαστική απόφαση για κλοπές, ενώ ο άλλος έχει συλληφθεί για διακίνηση μεταναστών και για ναρκωτικά και του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.


Ο Ερντογάν βρήκε το φάρμακο για τον κοροναϊό πετιμέζι με μούρα.Ο Ερντογάν βρήκε το φάρμακο για τον κοροναϊό πετιμέζι με μούρα και γελάει ο κόσμος μαζί του.

Ερωτώμενος ο Ερντογάν εάν λαμβάνει μέτρα στο πλαίσιο της έξαρσης του ιού, απάντησε ότι προσπαθεί να ξεκουράζεται επαρκώς, ενώ αποκάλυψε το «μυστικό» του για ευεξία που τον προστατεύει και από τον κοροναϊό, και αυτό δεν είναι άλλο από το πετιμέζι με μούρα.

 Όπως ανέφερε, κάθε πρωί καταναλώνει πετιμέζι από μούρα. Μετά τη δήλωση του, το συγκεκριμένο πετιμέζι έχει γίνει ανάρπαστο στη γειτονική χώρα.


Ανήλικος έπεσε στη θάλασσα για να αποφύγει την Αστυνομία - Έρευνες από το λιμενικόΣε εξέλιξη είναι έρευνες από πλωτό σκάφος του λιμενικού και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών για τον εντοπισμό ανήλικου ημεδαπού, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Περάματος προκειμένου να αποφύγει έλεγχο από αστυνομικούς που τον καταδίωκαν μαζί με ένα ακόμα άτομο.

Περίπου στη μια μετά τα μεσάνυχτα αστυνομικοί καταδίωκαν δυο άτομα ως ύποπτους για κλοπή. Ξαφνικά άρχισαν να πηδούν από το ένα σκάφος στο άλλο και στο τρίτο κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον ένα εξ αυτών ενώ ο συνεργός του πήδηξε στη θάλασσα για να αποφύγει τη σύλληψη.

Ο συλληφθείς είναι ένας 17χρονος ο οποίος παραδόθηκε από την ΕΛΑΣ στο λιμενικό σώμα λόγω δικαιοδοσίας του ενώ το άλλο άτομο που έπεσε στη θαλάσσια περιοχή και αναζητείται είναι σύμφωνα με την πρώτη πληροφόρηση 15 ετών.


Αεροπλάνο βγήκε εκτός διαδρόμου και κόπηκε στα δύο στην Τουρκία


Ένα αεροσκάφος της Pegasus Airlines βγήκε εκτός αεροδιαδρόμου στο αεροδρόμιο Sabiha Gokcen της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία με αποτέλεσμα ένα νεκρό και 157 τραυματίες.

Το αεροσκάφος της Pegasus Airlines είχε απογειωθεί από τη Σμύρνη και βρισκόταν στη διαδικασία της προσγείωσης, όταν βγήκε εκτός του διαδρόμου, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Τζαχίτ Τουρχάν.

Το Boeing 737 φαίνεται πως βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης εξαιτίας της καταρρακτώδους βροχής που έπληττε την περιοχή εκείνη την ώρα, μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία.


Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Λιμενικού: Θα μπει τάξη στις δραστηριότητες των ΜΚΟ


Κύριε Υπουργέ, γυναίκες και άνδρες του Λιμενικού Σώματος, κυρίες και κύριοι,

«Το προσωπικόν της Διευθύνσεως του Εμπορικού Ναυτικού, του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και των Λιμενικών Αρχών, αποτελούν, πλέον, ίδιον σώμα -το «Λιμενικόν»».

Αυτές οι λίγες γραμμές του σχετικού νόμου του 1919 αποτελούν τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του Λιμενικού Σώματος.

Μία κορυφαία πρωτοβουλία του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος -αναδιοργανώνοντας το ελληνικό κράτος- εντόπισε εγκαίρως και τη σημασία ενός αυτόνομου οργανισμού για την αστυνόμευση των θαλασσών του.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος έβλεπε πάντα το μέλλον της Ελλάδας στη θάλασσα, αμφιβάλω όμως, κ. Πρόεδρε της Ένωσης Εφοπλιστών, ότι θα μπορούσε και αυτός -παρά τη διορατικότητά του- να προβλέψει ότι 100 χρόνια μετά η ελληνική ναυτιλία θα ήταν κυρίαρχη στις θάλασσες και ο ελληνόκτητος στόλος ο πρώτος σε δύναμη παγκόσμιος στόλος.

Όμως ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ήταν επαρκώς προνοητικός για να φροντίσει το νέο Σώμα να στελεχωθεί με αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού. Με γνώσεις, επιχειρησιακή δεινότητα, εμπειρία βέβαια, και υψηλό εθνικό φρόνημα.

Πράγματι, στο πέρασμα του χρόνου, αυτών των 100 ετών, οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Ακτοφυλακής, δικαίωσαν απόλυτα τον ιδρυτικό του στόχο: Επί έναν αιώνα στάθηκαν οι φύλακες των θαλασσών μας. Αρωγοί, των νησιωτών μας. Πρωταγωνιστές στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στη θάλασσα. Πρώτοι σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά -πολύ σημαντικό- και προστάτες του θαλασσίου περιβάλλοντος και του φυσικού του κάλλους.

Όμως, και αισθάνομαι την ανάγκη σήμερα σε αυτήν την επετειακή εκδήλωση να το υπενθυμίσω, το Λιμενικό Σώμα πλήρωσε και βαρύ τίμημα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Μόνο από τις πρόσφατες απώλειες, αξίζει να θυμηθούμε και να τιμήσουμε σήμερα τον Μαρίνο Ζαμπάτη, που σκοτώθηκε το 1997 σε μάχη με λαθρέμπορους στο Ιόνιο.

Τον Δημήτρη Μάλαμα, τον λιμενάρχη Πάρου, ο οποίος προδόθηκε από την καρδιά του διασώζοντας ναυαγούς του «Σάμινα», το 2000.

Και τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, που με το σκάφος του και το πλήρωμά του γλίτωσε περισσότερες από 5.000 ψυχές στη θάλασσα της Λέσβου. Λύγισε κι αυτός, σε ηλικία μόλις 44 ετών, από την πίεση και το ανθρώπινο δράμα με το οποίο έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι οι λιμενικοί μας.

Η μνήμη τους θα μας συνοδεύει για πάντα. Άνδρες και γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι Έλληνες σας ευχαριστούμε για όσα προσφέρετε στην πατρίδα μας!

Αγαπητοί φίλοι,

Στα 100 χρόνια της ιστορίας του, τα κύματα από τα οποία πέρασε το Λιμενικό Σώμα έγιναν πιο άγρια. Οι προκλήσεις οξύνθηκαν και τα καθήκοντά του έγιναν με την πορεία του χρόνου πιο σύνθετα.

Σήμερα τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος -μαζί με την αστυνόμευση των λιμένων και των θαλασσών μας, μαζί με το ευρύ πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όπως πολύ εύγλωττα παρουσιάστηκε από τον αρχηγό του Σώματος και από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής- καλούνται σε μια ακόμα εξαιρετικά σημαντική αποστολή: Να σώζουν ζωές προσφύγων. Αλλά, ταυτόχρονα, να προστατεύουν αποτελεσματικά τα θαλάσσια σύνορά μας. Διαφυλάσσοντας, ταυτόχρονα, και τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Σε αυτή την αποστολή, οι λιμενικοί μας απαντούν με τη δράση τους σε όσους κατά καιρούς -ευτυχώς ήταν λίγοι- τους στοχοποίησαν στο παρελθόν.

Θέλω να θυμίσω ότι το 2019 η μεταναστευτική καταιγίδα διπλασιάστηκε σε σχέση με το 2018, φτάνοντας περίπου τις 72.000 αφίξεις. Από αυτές, μόλις το 22% προέρχεται από την Συρία, ενώ σχεδόν το 40% αφορά Αφγανούς. Όμως εδώ και επτά μήνες η πολιτική της κυβέρνησης στο ζήτημα αυτό έχει αλλάξει.

Ο έλεγχος των θαλασσίων συνόρων εντάθηκε. Η διαδικασία παροχής ασύλου επιταχύνθηκε, η νέα νομοθεσία ήδη εφαρμόζεται από 1/1/2020. Οι επιστροφές άρχισαν να πραγματοποιούνται, επιτέλους πια, με συστηματικό τρόπο. Ήδη, διαθέτουμε ένα αυστηρότερο νομικό πλαίσιο. Το προσωπικό και τα μέσα έχουν ενισχυθεί και η διπλωματική μας δραστηριότητα ενεργοποιήθηκε, όχι μόνο προς την Ευρώπη, αλλά και προς την Τουρκία.

Από τον Αύγουστο έχουν τετραπλασιαστεί τα αιτήματα προς την τουρκική ακτοφυλακή να ελέγξει ροές στην περιοχή της ευθύνης της. Και η ίδια έχει αναγκαστεί να ανταποκριθεί θετικά στα περισσότερα από αυτά τα αιτήματα.

Παρά τις διαφορές μας σε άλλα ζητήματα, προσδοκώ στη συνεργασία των γειτόνων μας στην αντιμετώπιση αυτού του κρίσιμου ζητήματος. Ελπίζω ότι, με την πάροδο του χρόνου, θα επανέλθουμε στις μικρότερες ροές του παρελθόντος. Στο πλαίσιο της Κοινής Δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας κάθε πλευρά οφείλει να κάνει την δουλειά της.

Προφανώς το πρόβλημα αυτό είναι ακόμη στην αρχή της αντιμετώπισής του. Ωστόσο, η αποτελεσματική στροφή έγινε. Βαδίζουμε σε έναν καινούργιο δρόμο που, παρά τα πρόσθετα εμπόδια, φέρνει ήδη αποτελέσματα.

Η σημερινή επέτειος, αλλά και η συγκυρία των πρόσφατων γεγονότων, μου δίνουν την ευκαιρία τηλεγραφικά, να επαναλάβω τους άξονες της πολιτικής μας.

Το Κράτος Δικαίου και ο ανθρωπισμός συμβαδίζουν με την εθνική μας ασφάλεια. Με αυτήν δεν θα παίξει κανείς. Τα σύνορά μας, λοιπόν, τα θαλάσσια σύνορά μας, τώρα φυλάσσονται. Τα νησιά θα αποσυμφορηθούν, σε πρώτη φάση από εκείνους στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί καθεστώς προστασίας.

Και οι παράνομοι, όσοι εισέρχονται στη χώρα γνωρίζοντας ότι δεν θα τύχουν καθεστώτος προστασίας από την ελληνική νομοθεσία, θα γυρίζουν γρήγορα στην Τουρκία και στις χώρες προέλευσης. Σε αντίθεση με δράσεις πρόσκαιρης ανακούφισης που μεταθέτουν το πρόβλημα και ταυτόχρονα οδηγούν σε νέες μεταναστευτικές ροές.

Συνεργαζόμαστε ενεργά με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατεύθυνση υποστήριξης των επιστροφών σε τρίτες χώρες. Είναι επιβεβλημένη η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην αντιμετώπιση της κρίσης και στην αναλογική κατανομή των βαρών.

Βέβαια, το αναφέρω σήμερα σε αυτήν την εκδήλωση διότι είναι ζήτημα το οποίο απασχολεί την επικαιρότητα, θα μπει επιτέλους τάξη στις δραστηριότητες των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ώστε να ξεχωρίζουν αυτές, οι πολλές, που πράγματι επιτελούν το σκοπό τους από εκείνες, τις λίγες, που φαίνεται να εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα.

Στο εξής -η σχετική τροπολογία ψηφίστηκε μόλις χθες- οι συγκεκριμένοι οργανισμοί θα έχουν «ονοματεπώνυμο». Όλοι θα συμπεριληφθούν σε ένα ενιαίο μητρώο με γνωστούς τους στόχους, τα μέλη, την προέλευση και τους κανονισμούς λειτουργίας τους. Θα ελέγχονται από το κράτος.

Θα το ξαναπώ: Οι πιο πολλές ΜΚΟ επιτελούν ένα σπουδαίο έργο. Είναι αρωγοί στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Όμως ξέρουμε, το γνωριζουμε πια υπεράνω κάθε αμφιβολίας, ότι υπάρχουν και κάποιες που δεν ανταποκρίνονται στο ρόλο τον οποίο επικαλούνται. Αυτό δεν θα το ανεχτούμε άλλο.

Γυναίκες και άνδρες του Λιμενικού Σώματος,

Ήδη, σε συνεργασία με τον Αρχηγό του Λιμενικού, με τον Υπουργό, μελετάμε τρόπους ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού ώστε το Λιμενικό Σώμα, η Ελληνική Ακτοφυλακή, να ξαναφτάσει στα επίπεδα του ανθρώπινου δυναμικού που είχε πριν την κρίση.

Ταυτόχρονα, όπως ξέρετε, στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων και Λιμενοφυλάκων οι υποψήφιοι, πλέον, εισάγονται μέσω πανελληνίων εξετάσεων. Κάθε χρόνο, λοιπόν, στο Σώμα θα προστίθενται ακόμη 30 νέοι αξιωματικοί και 100 νέοι λιμενοφύλακες.

Για τις άμεσες ανάγκες, με ευθύνη του ΑΣΕΠ, προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί για την κατάταξη 45 σημαιοφόρων και 155 λιμενοφυλάκων.

Ενώ πολύ σύντομα -και είναι σημαντικό αυτό για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της νέας εποχής- το Σώμα θα πλαισιώσουν και αξιωματικοί ειδικών επιστημονικών προσόντων, όπως απαιτούν πια οι νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Είμαστε σε συνεργασία με τον αρμόδιο Υπουργό, έτσι ώστε η μετεξέλιξη του οργανισμού του Λιμενικού Σώματος ακριβώς να αποτυπώνει αυτές τις νέες ανάγκες και τις νέες ειδικότητες που θα χρειαστεί το Λιμενικό Σώμα για να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Ενδυναμώνεται, επίσης, η συνεργασία του Λιμενικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, κ. Αρχηγέ του ΓΕΕΘΑ, ώστε τα στελέχη του Λιμενικού να μπορούν να παρακολουθούν προγράμματα των επιτελικών σχολών και των σχολών μετεκπαίδευσης Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.

Το ίδιο συμβαίνει και με την Ελληνική Αστυνομία και με άλλους φορείς, όπως το ΕΚΑΒ. Συζητούσα μάλιστα με τον Υπουργό ότι πολύ σύντομα πια το ΕΚΑΒ θα αποκτήσει, ως αποτέλεσμα της σημαντικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, επιτέλους, σύγχρονα εναέρια μέσα, δύο ελικόπτερα και δύο υπερσύγχρονα αεροπλάνα, ώστε να μπορεί να αποσυμφορήσει το Λιμενικό από αεροδιακομιδές που σήμερα το Λιμενικό αναγκάζεται να κάνει. Ενώ βέβαια, θέλω να σταθώ και στο υψηλό επίπεδο της συνεργασίας που επιδεικνύει το Λιμενικό με τη Frontex και την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Μεταφέρουμε, έτσι, παντού το μήνυμα ότι ειδικά στη διαχείριση του προσφυγικού και μεταναστευτικού προβλήματος, η αντιμετώπισή του είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά ολόκληρη την Ευρώπη κι όχι μόνο την πατρίδα μας.

Κυβερνητική προτεραιότητα, ωστόσο, είναι και η αναβάθμιση του εξοπλισμού. Παρακολούθησα κ. Υπουργέ, κ. Αρχηγέ, την τελετή παράδοσης -πριν από λίγες εβδομάδες- των 54 ολοκαίνουργιων οχημάτων του Λιμενικού Σώματος. Προ εβδομάδας υπογράφηκε η σύμβαση προμήθειας 15 νέων ταχύπλοων περιπολικών, αξίας κοντά στα 35 εκατομμύρια ευρώ, στα πλαίσια του συνολικού προγράμματος αναβάθμισης στόλου του Λιμενικού.

Προχωρά, επίσης, η συντήρηση μηχανών των τριών πλοίων ανοικτής θαλάσσης, ενώ το 2021 ο στόλος του Λιμενικού θα ενισχυθεί με τέσσερα ακόμη μεγάλα πλοία, άνω των 30 μέτρων. Σε ορίζοντα τριετίας, θα δαπανηθούν άλλα 30 εκατομμύρια για συντήρηση των πλωτών, εναέριων και χερσαίων μέσων. Όλα αυτά προστίθενται στην πολύ σημαντική δωρεά 10 -ελπίζω κ. Πρόεδρε να μπορέσουμε να αυξήσουμε λίγο τον αριθμό και να φτάσουμε στα 12, γιατί όχι στα 14- νέων ταχύπλοων σκαφών τα οποία δώρισε στο Λιμενικό η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Η ελληνική ναυτιλία ήταν πάντα στήριγμα του Λιμενικού. Όπως το Λιμενικό ήταν πάντα αυτό το οποίο πορεύθηκε χέρι-χέρι με την ελληνική ναυτιλία. Δεν είναι τυχαίο -το αναφέρατε και εσείς στην ομιλία σας- ότι η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών ιδρύθηκε τρία χρόνια πριν από την ίδρυση του Σώματος του Λιμενικού.

Τον επόμενο μήνα τέλος -και αυτό το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό- ξεκινά μετά από πολυετείς καθυστερήσεις ο οριστικός διαγωνισμός για την ανάπτυξη ενός κρίσιμου εργαλείου: Του «Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης», κόστους 62 εκατομμυρίων ευρώ. Κάτι που θα επιτρέψει, επιτέλους, στο Σώμα να έχει πλήρη εικόνα του θαλάσσιου πεδίου real time, σε αληθινό χρόνο, σε 24ωρη βάση, ώστε να μπορεί να προχωρά σε στοχευμένες επεμβάσεις.

Το Λιμενικό έχει αποδείξει κ. Αρχηγέ, ότι έχει τη δυνατότητα να καινοτομεί. Ήταν ένα από τα πρώτα -ίσως η πρώτη ακτοφυλακή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης- που χρησιμοποίησε με δική του πρωτοβουλία για την αστυνόμευση θαλάσσιων περιοχών μη επανδρωμένο σκάφος drone, ήδη από το 2018.

Κλείνω κυρίες και κύριοι, λέγοντας ότι όπως βλέπετε η πολιτεία πράττει, επιτέλους, το αυτονόητο. Η πολιτική βούληση, ο καλός σχεδιασμός, ο συντονισμός, ήδη σε αυτούς τους έξι μήνες που είμαστε στην κυβέρνηση έχουν φέρει απτά αποτελέσματα.

Οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος, έχετε την απόλυτη εμπιστοσύνη μου. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να επιτελείτε μία εθνική αποστολή 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, ανεξαρτήτως καιρού. Όταν -όπως σήμερα και αύριο- έχουμε μεγάλες κακοκαιρίες, ακραία καιρικά φαινόμενα, ισχυρότατους ανέμους στις θάλασσές μας, ας θυμηθούμε μερικές φορές ότι κάποιοι, γυναίκες και άντρες, και σε αυτές τις καιρικές συνθήκες βρίσκονται στα σκάφη τους άγρυπνοι φρουροί των θαλασσών μας. Και να τους αποδώσουμε, λοιπόν, τον απαιτούμενο σεβασμό και τις θερμές ευχαριστίες μας.

Εκατό χρόνια είναι σίγουρα πολλά για έναν άνθρωπο. Είναι, όμως, λίγα για όσα κατάφερε το Λιμενικό στη διάρκειά τους.

Να είστε, λοιπόν -και πιστεύω ότι διερμηνεύω ως Πρωθυπουργός της χώρας τα αισθήματα όλων των Ελλήνων πολιτών- πάνω απ’ όλα γεροί. Να τα χιλιάσετε! Κρατώντας πάντα ψηλά τη γαλανόλευκη στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στο Κρητικό Πέλαγος, σε όλες τις ελληνικές θάλασσες.

Χρόνια πολλά και καλές θάλασσες!