Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

«Λαβράκια» από το ΣΔΟΕ: Ιδιωτικός υπάλληλος βρέθηκε με 18 εκατ. ευρώ και καφετζής με 3 εκατ. ευρώ
Δεκάδες οι περιπτώσεις κρυμμένων χρημάτων που αποκαλύφθηκαν μετά από διασταύρωση στοιχείων - Αναμέσα στη λίστα μια ιερόδουλος και τέσσερις συγγενείς

Λαβράκια έβγαλαν για άλλη μια φορά οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ με την αντιπαραβολή τραπεζικών λογαριασμών και φορολογικών δηλώσεων.

Ανάμεσα στις δεκάδες περιπτώσεις που αποκάλυψαν οι έλεγχοι ξεχωρίζουν:

- ο ιδιωτικός υπάλληλος που βρέθηκε με 18 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς του

- το μέλος νομικού προσώπου που βρέθηκε με 12,8 εκατ. ευρώ

- ο ιδιοκτήτης παραδοσιακού καφενείου που ξέχασε να δηλώσει 3,6 εκατ. ευρώ

- Ιερόδουλος προσαύξησε την περιουσία της κατά 183.923,88 ευρώ

- Συνταξιούχος βρέθηκε με 2,8 εκατ. ευρώ ενώ η άνεργη σύζυγός του εντοπίστηκε να κρύβει 400.000 ευρώ

- Αστρολόγος δεν έκοψε αποδείξεις ύψους 300.000 ευρώ

- τέσσερις συγγενείς - ενας επιχειρηματίας στον τομέα των χωματουργικών εργασιών, ένας έμπορος παλαιών σιδήρων και δύο ανεπάγγελτοι - που έκρυψαν αθροιστικά πάνω από 500.000 ευρώ

Αναλυτικά η λίστα έχει ως εξής:

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ


1. Ιδιωτικός υπάλληλος – μέλος Ν.Π. προσαύξησε την περιουσία του κατά 18.426.220,84 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.


2. Μέλος Ν.Π. προσαύξησε την περιουσία του κατά 12.847.184,89 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

3. Επιχειρηματίας με εκμετάλλευση παραδοσιακού καφενείου  υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 3.645.906,03 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

4. Δικηγόρος από μη έκδοση και από ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 2.596.889,00 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.

5. Συνταξιούχος υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 2.762.495,40 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

6. Ξενοδοχειακή επιχείρηση από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.656.337,72 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.

7.  Μέλος Ν.Π. υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.278.913,47 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

8. Επιχειρηματίας στο χώρο της αλιείας υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.165.835,25 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

9. Μέλος Ν.Π. υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.116.608,57 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Επίσης δεν υπέβαλε δήλωση Φόρου Χαρτοσήμου ύψους 166.089,76 €.

10. Αλλοδαπή εταιρία ιδιοκτησίας ακινήτου υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (από πώληση ακινήτου) με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 820.564,00 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

11. Ιατρός από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 755.509,83 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.

12. Μη επιτηδευματίας, μέλος Ν.Π. προσαύξησε την περιουσία του κατά 674.880,63 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Επίσης υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (ενοίκια) με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 216.511,34 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Επίσης δεν υπέβαλε δήλωση Φόρου Χαρτοσήμου για ποσό ύψους 17.169,69 €.

13. Ιατρός προσαύξησε την περιουσία του κατά 751.532,93 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

14. Μέλος Ν.Π. υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (από αμοιβές μερισμάτων) με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 692.759,07 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Επίσης δεν υπέβαλε δήλωση Φόρου Δωρεάς για ποσό ύψους 214.308,29 €.

15.  Δικηγόρος από μη έκδοση και από ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 633.398,36 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

16.  Επιχείρηση ενοικιαζομένων δωματίων από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων απέκρυψε εισοδήματα ύψους 538.219,88 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

17. Συνταξιούχος υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 506.853,19 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

18. Αστρολόγος από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων απέκρυψε εισοδήματα ύψους 295.948,39 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

19. Ανεπάγγελτη, σύζυγος του ανωτέρω (με α/α 5) συνταξιούχου, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 392.059,88 € , ενώ προσαύξησε την περιουσία της κατά 13.603,57 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.

20. Οδοντίατρος από μη έκδοση και ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων απέκρυψε εισοδήματα ύψους 192.117,88 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

21. Δικηγόρος από μη έκδοση και από ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 156.600,21 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

22. Ιδιώτης υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 155.000,00 €. Επίσης υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων με ποσό ανακρίβειας ύψους 160.000,00  €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

23. Ιδιωτικός υπάλληλος προσαύξησε την περιουσία του κατά 141.713,48 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

24. Ιατρός προσαύξησε την περιουσία του κατά 122.216,64 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

25. Ανεπάγγελτη, σύζυγος του ανωτέρω (με α/α 13) ιατρού, προσαύξησε την περιουσία της κατά 109.622,25 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.

26. Επιτηδευματίας με δραστηριότητα στο παρελθόν με λογιστικές υπηρεσίες και κατασκευαστικές εργασίες από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 105.895,40 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

27. Κατασκευαστική επιχείρηση υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (από πώληση ακινήτου) με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 100.000,00 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

28. Διαφημιστική εταιρεία έλαβε (1.665) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 67.113.460,00 €.

29. Επιχείρηση συστημάτων Η/Υ κα προγραμμάτων πληροφορικής έλαβε (1.665) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.696.027,00 €.

30. Εργολάβος ελαιοχρωματισμών έλαβε (24) πλαστά - εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.630.876,96 € και εξέδωσε ένα  (1) εικονικό φορολογικό στοιχείο συνολικής αξίας 500.500,00 €.

31. Έμπορος ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων έλαβε (46) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 499.873,50 €.

32.  Κατασκευαστής τεχνικών έργων έλαβε (32) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 339.465,00 €.

33. Επιχείρηση κατασκευαστικών εργασιών εξέδωσε (765) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.979.043,91 €.

34. Επιχείρηση κατασκευής τεχνικών έργων εξέδωσε (745) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.007.611,98 €.

35. Επιχείρηση κατασκευής ρούχων εξέδωσε τριάντα τρία (33) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.539.197,25 €.

36. Επιχείρηση εμπορίας πολυτίμων μετάλλων εξέδωσε διακόσια ενενήντα τρία (293) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.782.270,30 €.

37. Επιχείρηση διακοσμήσεων εξέδωσε πενήντα τρία (53) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 771.918,57 €.

38. Επιχείρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εξέδωσε πενήντα τρία (53) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 550.908,71 €.

39. Επιχείρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εξέδωσε πενήντα (50) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 534.177,79 €.

40. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου λευκών ειδών εξέδωσε σαράντα επτά (47) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 319.205,00 €.

41. Επιχείρηση κατασκευαστικών εργασιών εξέδωσε οκτώ (8) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 202.255,00 €.

42. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου λευκών ειδών εξέδωσε σαράντα επτά (47) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 319.205,00 €.

43. Επιτηδευματίας παροχής υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης και μεταφράσεων εξέδωσε (111) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 225.439,82 €.

44. Επιχείρηση τοποθέτησης χωρισμάτων, ψευδοροφών κλπ. εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 195.753,27 € και δεν καταχώρησε στο βιβλίο εσόδων-εξόδων εκατόν εξήντα (160) φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 84.484, 97 €.

45. Επιχείρηση εμπορίου πυροσβεστικών ειδών εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 126.981,60 € και δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία σε απροσδιόριστο πλήθος συναλλαγών αξίας 623.573,49 €.

46. Εστιατόριο – αναψυκτήριο δεν δήλωσε δύο (2) φορολογικές ταμειακές μηχανές (Φ.Τ.Μ.) και δεν εξέδωσε (1674) φορολογικά στοιχεία αξίας 1.842.034,48 €.

47. Ξενοδοχειακή επιχείρηση δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.656.337,72 €.

48. Επιχείρηση κατασκευαστικών εργασιών δεν ζήτησε και δεν έλαβε φορολογικά στοιχεία σε απροσδιόριστο πλήθος συναλλαγών αξίας 890.625,00 €.

49. Υπαίθρια καντίνα δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 123.617,50 €.

II. ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ


1. Ιατρός, προσαύξησε την περιουσία του κατά 751.532,93 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.


2. Ιδιώτης υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 368.192,90 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

3. Ιατρός προσαύξησε την περιουσία του κατά 200.031,66 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Επίσης υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (καταβολής ποσών δανείων) με συνολικό ύψος απόκρυψης 232.059,34 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

4. Αθλητικό Σωματείο δεν απέδωσε τέλη χαρτοσήμου δανείου ύψους 657.214,06 €. Το σωματείο προσκόμισε αποδεικτικά καταβολής των αναλογούντων τελών κατόπιν εκούσιας συμμόρφωσης.

5. Τεχνική Εμπορική εταιρεία εξέδωσε (89) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.607.355,78 €.

6. Επιχείρηση ξυλουργικών εργασιών εξέδωσε δέκα (10) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 135.165,00 €.

7. Εταιρεία εκμετάλλευσης τουριστικών σκαφών εξέδωσε δεκατρία (13) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 104.000,00 €.


ΙΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ


1. Ιδιωτικός υπάλληλος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 677.334,12 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.


2. Ιατρός από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων απέκρυψε εισοδήματα ύψους 415.735,32 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

3. Ιερόδουλος προσαύξησε την περιουσία της κατά 183.923,88 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.

4. Ιατρός προσαύξησε την περιουσία της κατά 165.904,55 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.

5. Ηλεκτρολόγος – Εργολάβος οικοδομών υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθαρής αξίας 503.801,27 €, που διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών.

6. Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης εξέδωσε και έλαβε πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία, έλαβε εικονικά και εξέδωσε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.440.000,71 €.

7. Επιχείρηση λιανικού εμπορίου ενδυμάτων εξέδωσε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 987.717,77 €.

8. Επιχείρηση κατασκευαστικών εργασιών εξέδωσε πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 477.709,00 €.

9. Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και εμπορίου Η/Υ έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 707.620,54 €.

10. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου οικοδομικών υλικών έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 587.000,00 €.

11. Επιχείρηση γενικών κατασκευαστικών εργασιών έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 150.000,00 €.

12. Επιχείρηση παραγωγής μεταξοτυπιών, έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 110.000,00 €.

13. Επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων, έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 100.000,00 €.

14. Επιχείρηση διεθνών οδικών μεταφορών δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 697.791,00 €.

15. Αυτοκινητιστής δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 602.000.98 €.

ΙV. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1. Επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο γεωργικών προϊόντων, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.363.994,41 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

2. Επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής, προσαύξησε την περιουσία του κατά 250.096,96 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

3. Ιατρός, προσαύξησε την περιουσία του κατά 107.680,68 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

4. Οδοντίατρος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 56.808,68 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

5. Επιχείρηση καθαρισμού κτιρίων έλαβε δέκα (10) πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 103.919,00 €.

V. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1. Επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθαρής αξίας 9.642.561,00 €, που διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών.

2. Δικηγόρος προσαύξησε την περιουσία της κατά 5.840.120,85 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

3. Επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθαρής αξίας 4.452.159,75 €, που διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών.

4. Αγρότης προσαύξησε την περιουσία της κατά 4.257.663,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

5. Από έλεγχο σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται μόνο εκτός Ελλάδας, διαπιστώθηκε η μη υποβολή δήλωσης Φόρου Δωρεάς και η ανακριβής δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 1.967.479,96 €.

6. Ανεπάγγελτος υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθαρής αξίας 900.000,00 €, που διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών.

7. Έμπορος πτηνών προσαύξησε την περιουσία του κατά 604.504,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

8. Από έλεγχο σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται μόνο εκτός Ελλάδας, διαπιστώθηκε, η μη υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, η μη τήρηση λογιστικών βιβλίων, η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 2.789.180,40 €.

9. Οικοδομική επιχείρηση εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 645.680,77 €.

10. Επιχείρηση οδικών μεταφορών εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 169.200,00 €.

11. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης εξέδωσε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 130.332,00 €.

12. Έμπορος παλαιών σιδήρων, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 114.087,15 €.

13. Επιχείρηση παραγωγής ειδών αρτοποιϊας δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 127.514,00 €.

VI. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1. Επιχείρηματίας στο τομέα των χωματουργικών εργασιών, προσαύξησε την περιουσία του κατά 227.331,66 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

2. Έμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων, προσαύξησε την περιουσία του κατά 119.266,68 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

3. Ανεπάγγελτος προσαύξησε την περιουσία του κατά 86.795,04 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

4. Ανεπάγγελτος προσαύξησε την περιουσία του κατά 59.448,00 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
Οι ανωτέρω (1), (2), (3) και (4) αποτελούν μέλη της ίδιας οικογένειας.

5. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου παλαιών σιδήρων και μετάλλων, εξέδωσε πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 108.549,41 €.

VΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

1. Μεταφορική επιχείρηση έλαβε ογδόντα (80)  εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 422.268,00 €. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 84.453,00 €. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό φόρου 301.456,00 €.

2. Μεταφορική επιχείρηση έλαβε είκοσι δύο (22)  εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 68.790,00 €. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 13.758,00 €. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό φόρου 46.664,00 €.Πηγή : protothema.gr


Απίστευτο: Μείωσαν 20% και την ποσότητα του πετρελαίου που επιδοτούνΑφού «πετσόκοψαν» στο μισό και τον αριθμό των δικαιούχων σε σχέση με το 2014

Παρά τα εισοδηματικά κριτήρια που έβαλαν τα 105 εκατ. ευρώ που προβλέπονται λόγω Μνημονίου δεν αποδείχθηκαν αρκετά - Έβαλαν και δεύτερο «κόφτη» ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση - Έως το τέλος Ιουνίου θα δουν χρήματα όσοι υποβάλουν αίτηση το 2016

Πιο βαθιά το μαχαίρι στο επίδομα πετρελαίου θέρμανσης βάζει τελικά η κυβέρνηση αφού, όπως εκ των υστέρων διαπίστωσε, ακόμα και με τα αυστηρότερα κριτήρια που ετοιμαζόταν να ανακοινώσει το κονδύλι των 105 εκατ. ευρώ δεν επαρκούσε.

Συγκεκριμένα και προκειμένου να μην μειώσει ακόμα περισσότερο το εισοδηματικό κριτήριο, μειώνει κατά 15%-20% περίπου το όριο της κατανάλωσης για κάθε νοικοκυριό το οποίο επιδοτείται. Βάζει, δε, και δεύτερο «κόφτη» βάζοντας οικογενειακά κριτήρια και στο ύψος της συνολικής επιδοτούμενης κατανάλωσης με διαφορετικά όρια για τους άγαμους και τους έγγαμους.

Σύμφωνα με μνημονιακή δέσμευση, το ποσό του κονδυλίου του επιδόματος θέρμανσης θα πρέπει τη φετινή χειμερινή περίοδο να μειωθεί κατά 50%, δηλαδή να μειωθεί από τα 210 εκατομμύρια ευρώ στα 105.

Το βασικό σχέδιο για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης περιλαμβάνει:  

- Καταργείται η προκαταβολή του 25%
 
- Μειώνεται η επιδότηση ανά λίτρο: 25 λεπτά € αντί για 35 λεπτά €  

- Επιβάλλονται νέα αυστηρότερα εισοδηματικά κριτήρια  

Άγαμος: Ετήσιο εισόδημα έως 12.000€ (από 30.000 € πέρυσι)  

Έγγαμος χωρίς παιδιά: Ετήσιο εισόδημα έως 20.000 € (από 40.000 € πέρυσι)
  
Έγγαμος με 1 παιδί: Ετήσιο εισόδημα έως 22.000 €  (από 43.000 € πέρυσι)
 
Έγγαμος με 2 παιδιά: Ετήσιο εισόδημα έως 24.000 € (από 46.000 € πέρυσι)
 
 Έγγαμος με 3 παιδιά και άνω: Ετήσιο εισόδημα έως 26.000 € (από 49.000 € πέρυσι)
  
Μονογονεϊκές οικογένειες: Ετήσιο εισόδημα έως 22.000 € (από 43.000 € πέρυσι)    

Επιβάλλονται νέα αυστηρότερα περιουσιακά κριτήρια Συνολική αντικειμενική αξία ακινήτων:  
Έως 100.000 € για τους άγαμους (από 200.000 €)  
Έως 150.000 € για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες (από 300.000 €)

Οι τιμές πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κυμαίνεται στα μεγάλα αστικά κέντρα από 79 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο έως 85 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στις απομακρυσμένες περιοχές η τιμή διαμορφώνεται κατά 4 με 5 λεπτά παραπάνω.

Το επίδομα πετρελαίου ανά γεωγραφική ζώνη με βάση τα όσα ισχύουν

Α΄ Ζώνη (Γρεβενά, Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, Δράμα, Ευρυτανία) Ανώτατα επιδοτούμενα λίτρα: 2.500 (αντί για 3.000 λίτρα το χρόνο που προέβλεπε αρχικά το σχέδιο της κυβέρνησης) Ανώτατο επίδομα: 625 €

Β΄ Ζώνη (Ιωάννινα, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Αρκαδία, Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Χαλκιδική, Σέρρες, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρου) Ανώτατα επιδοτούμενα λίτρα: 1.500 (αντί για 1.800 του αρχικού σχεδίου) Ανώτατο επίδομα: 375 €

Γ΄ Ζώνη (Αττική, Κόρινθος, Ηλεία, Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Βοιωτία, Εύβοια, Μαγνησία, Λέσβος, Χίος, Κέρκυρα, Λευκάδα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα) Ανώτατα επιδοτούμενα λίτρα: 800 (8 λίτρα το τετραγωνικό) Ανώτατο επίδομα: 200 €

Δ΄ Ζώνη (Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Σάμος, Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Κύθηρα, νησιά Σαρωνικού) Ανώτατος αριθμός επιδοτούμενων λίτρων: 500 (5 λίτρα το τετραγωνικό) Ανώτατο επίδομα: 125 €

Σημειώνεται ότι δικαιούχοι του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης πέρυσι ήταν:

- Άγαμοι φορολογούμενοι που είχαν συνολικό εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ

- Έγγαμοι με συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ, οι οποίοι είχαν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ

- Μονογονεϊκές οικογένειες με συνολικό εισόδημα μέχρι 43.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ

Το ισχύον, κατά περίπτωση, εισοδηματικό όριο προσαυξανόταν κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Από τη χορήγηση του επιδόματος εξαιρούνταν τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία ανέγραφαν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ότι φιλοξενούνται, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διέθεταν  εντός του 2014 αυτοκίνητα άνω των 3.000 κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των 8 μέτρων ή αεροσκάφη ή πισίνες.

Όπως είχε ανακοινώσει από το βήμα της Βουλής ο Τρύφωνα Αλεξιάδης οι πληρωμές για τις αιτήσεις  - θα κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET - θα γίνουν ως εξής:

για όσες υποβληθούν έως τις 31.12.2015 η πληρωμή θα γίνει μέχρι τις 2.2.2016.

για όσες κατατεθούν από 1.1.2016 έως και 30.5.2016, η πληρωμή θα γίνει μέχρι τις 30.6.2016.
Πηγή : protothema.gr


Ο Δήμος Νέας Σμύρνης πετάει... στο δρόμο άρρωστα παιδιά!Το γράμμα του νόμου, τινάζει στον “αέρα” το πολυετές έργο μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο μικρά παιδιά που είναι σοβαρά άρρωστα!

Σάλο έχει προκαλέσει η απόφαση του δήμου Νέας Σμύρνης να διακόψει την παραχώρηση του κτιρίου, όπου στεγάζεται η “Ηλιαχτίδα”. Πρόκειται για μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που φιλοξενεί στον ξενώνα άρρωστα παιδιά, τα οποία ζουν στην επαρχία, αλλά λόγω της σοβαρής κατάστασης της υγείας τους (σ.σ. κάνουν μεταμοσχεύσεις), χρειάζεται να νοσηλευτούν σε νοσοκομεία της Αθήνας. Παράλληλα, παρέχει στήριξη στις οικογένειές τους.


Σύμφωνα με τον δήμαρχο Νέας Σμύρνης, Σταύρο Τζουλάκη, εναλλακτικό πλάνο δεν υπάρχει. “Τον χώρο τον είχε παραχωρήσει ο προηγούμενος δήμαρχος (Γιώργος Κουτελάκης). Περίμενα να λήξει το συμβόλαιο και στη συνέχεια είπα ότι δεν μπορώ να υπογράψω για ανανέωση της σύμβασης. Τον χώρο τον νοικιάζει ιδιώτης στο δήμο. Δεν μπορώ να παραχωρήσω κάτι που νοικιάζω. Είναι παράνομο. Ας πάνε στον υπουργό, να κάνει μια διευκρινιστική εγκύκλιο, να μου λύσει και μένα τα χέρια”, ανέφερε χαρακτηριστικά στο Newsit.gr.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση, ώστε αυτά τα παιδιά και οι οικογένειές τους να μην μείνουν... στο δρόμο, η απάντηση ήταν “όχι, δεν υπάρχει”.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της “Ηλιαχτίδας”, Ντόρα Κασιμέρη, μας τόνισε σε δηλώσεις της ότι ”από εκεί, μόνο πεθαμένη θα φύγω!Υπερασπίζομαι τα Δικαιώματα του Παιδιού και θα φτάσω μέχρι τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια”.

Χθες, μάλιστα, η κα Κασιμέρη κοινοποίησε μια επιστολή διαμαρτυρίας, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η “Ηλιαχτίδα” έχει δεχθεί δύο εξώδικα για να εγκαταλείψει το κτίριο. “ Αν και όλα αναφέρθηκαν λεπτομερώς σε μια επιστολή μας προς το Δήμαρχο Ν. Σμύρνης κ. Σταύρο Τζουλάκη στις 10/06/2015, η κατανόηση και η συμπαράσταση του ήταν, στις 07/08/2015 να σταλεί το πρώτο εξώδικο προς το Σύλλογο, με σκοπό να εγκαταλείψουμε το κτίριο, χωρίς κανένα αιτιολογικό, με υπογραφή Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Στάθη Κούπα. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί του και το αποτέλεσμα; Να δεχθούμε ένα δεύτερο εξώδικο με υπογραφή Δημάρχου με τον ίδιο σκοπό, να εγκαταλείψουμε το κτίριο. Βλέποντας ότι για εμάς ήταν αδιανόητο να βγάλουμε τα άρρωστα παιδιά στο δρόμο, για να μας αναγκάσει να εγκαταλείψουμε το κτίριο, δεν ανανέωσε τη σύμβαση με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, βρίσκοντας κάθε φορά διάφορες δικαιολογίες”.


Ευχή, όλων, είναι να βρεθεί άμεσα μια λύση, ώστε η “Ηλιαχτίδα” να συνεχίσει το έργο της. Διότι... είναι ωραίο να καμαρώνεις για το άλσος, την πλατεία, τα συντριβάνια, τις Ιωνικές Γιορτές, τον Σάκη Ρουβά που τραγούδησε Θεοδωράκη, αλλά... οι Νεοσμυρνιώτες, κάθε ηλικίας, καμαρώνουν ΚΑΙ για την “Ηλιαχτίδα”. Και το δείχνουν, όχι μόνο στα μπαζάρ των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά όλο τον χρόνο προσφέροντας ρούχα, παιχνίδια, και ό,τι άλλο χρειάζεται για να νιώσουν αυτά τα παιδιά έστω και λίγο καλύτερα.


Λίγα λόγια για την “Ηλιαχτίδα”

Τα Νοσοκομεία που συνεργάζονται καθημερινά είναι: το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού”, “Αγία Σοφία” και Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, όπου εκεί μεταφέρουν τα άρρωστα παιδιά για την πραγματοποίηση της μεταμόσχευσης.

Όλες οι παροχές στον Ξενώνα είναι εντελώς δωρεάν (ένδυση, σίτιση, μικροέξοδα, ψυχολογική, εκπαιδευτική υποστήριξη και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για ένα παιδί).

Ο αριθμός των φιλοξενουμένων από 09/04/2010 μέχρι σήμερα ανέρχεται στον αριθμό 310 ατόμων, σε χώρο τεσσάρων δωματίων. Σημειωτέον ότι η φιλοξενία των περισσοτέρων εξ’ αυτών διαρκεί περισσότερο από δύο χρόνια λόγω της αναμονής ενός μοσχεύματος.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το πρώτο παιδί, ο Κωνσταντίνος από την Κρήτη, φιλοξενήθηκε με τους γονείς του στον Ξενώνα από 09/04/2010 έως και 20/08/2012. Τα παιδιά, ύστερα από κάθε μεταμόσχευση, ανά μήνα, βρίσκονται και πάλι στον Ξενώνα προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις.


ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΜΙΣΕΛ


Πηγή : newsit.gr


Κωλοτούμπας το ανάγνωσμα Μιχελογιαννάκης: «Υπερβολή η υπόσχεση για 13η σύνταξη»Τελικά κανένας δεν έχει ιερό και όσιο και ευθαρσώς λένε άλλα την μία και άλλα την άλλη κοροιδεύοντας και εξαπατώντας τον ελληνικό λαό.

Αυτό λέγεται έλλειμμα πολιτικής ποιότητας όσων έχουμε - έχετε στείλει στην ελληνική βουλή και τα αποτελέσματα αυτής της παρακμιακής βουλής ξεκινώντας από τον πρωθυπουργό μέχρι και το 90% των βουλευτών σε όλα τα κόμματα φαίνεται από το αποτέλεσμα.

Διaβάζουμε στο protothema.gr

Από τις αυξήσεις στις συγνώμες - Στη λογική «ε είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω» κινήθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μιχελογιαννάκης

Είδε το φως το αληθινό ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μιχελογιαννάκης ο οποίος από τις προεκλογικές υποσχέσεις για αυξήσεις στις συντάξεις και επαναφορά της 13ης σύνταξης  έφτασε σήμερα στο σημείο να διαπιστώνει ότι το ασφαλιστικό μας σύστημα δεν είναι βιώσιμο και να ζητά συναίνεση. Στο πλαίσιο αυτό, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε υπερβολή την προεκλογική υπόσχεση για τη σύνταξη- δώρο των Χριστουγέννων και ζήτησε συγνώμη από τους πολίτες.

«Υπάρχει ανάγκη επικαιροποίησης του ασφαλιστικού, διότι δεν είναι βιώσιμο όπως είναι τώρα» υποστήριξε και έθεσε προϋποθέσεις για να δώσει τη ψήφο του, όταν ο νέος νόμος εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή: «Δεν θα δεχθώ να μπει εισοδηματικό κριτήριο στην κύρια σύνταξη, είναι απαραίτητη η ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών Ταμείων, διαφορετικά δεν θα ψηφίσω». Με αυτές τις θέσεις ζήτησε συναίνεση γιατί, όπως είπε, «εάν δεν ικανοποιηθούν οι όροι μου για το ασφαλιστικό, θα πεθάνουν οι Έλληνες».

Και όπως φαίνεται πίσω από όλα τα περίεργα στην Νέα Δημοκρατία είναι ποιος άλλος;Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει μπάχαλο

Δε΄ν είναι τυχαίο ότι γίνεται προσπάθεια με γελοιότητες όπως το θέμα των εσωκομματικών εκλογών να απαξιωθεί τη παράταξη και να οδηγηθεί στην διάλυση και την διάσπαση.

Ποιος νομίζει ότι ωφελείται από κάτι τέτοιο;

Ποιόν δεν τον ενδιαφέρει το μέλλον της Ν.Δ. αλλά μόνο το δικό του;

Ακούγεται λοιπόν ότι ο Αντώνης Σαμαράς πυροδοτεί σενάρια για νέο κόμμα

Έλα θα μας πείτε δεν το είχαμε καταλάβει;

Μπορεί να έχασε τις εκλογές γιατί είχε χάσει το επικοινωνιακό του κομμάτι με τους πολίτες που υπέφεραν, έχοντας μια συμπεριφορά δυνάστη, μονάρχη και απαξιώνοντας να εξηγήσει και να απαντήσει στους πολίτες ούτε μέσα από την βουλή γιατί και πώς προχωράει σε κάθε αντικοινωνικό μέτρο, αλλά δεν μπορείς να του αμφισβητήσεις ότι είχε φτάσει την κρίση σε καλά επίπεδα και όπως αναφέρει είχε γίνει σημαντική πρόοδος και αυτό είναι αλήθεια.

Μία συμβουλή με την ίδια συμπεριφορά μονάρχη δεν πρόκειται να έρθει κανένας εκτός από ένα μικρό ποσοστό της πρώην πολιτικής άνοιξης που σε ακολουθεί συν τις μεταγραφές που μάζεψες στην Ν.Δ,  σε οποιοδήποτε πολιτικό φορέα δημιουργήσεις κύριε Σαμαρά, άλλαξε πρώτα ύφος!!

Διαβάζουμε λοιπόν την iefimerida.gr και δεν μας εκπλήσσει ότι :

O Αντώνης Σαμαράς πυροδοτεί σενάρια για νέο κόμμα

Μια βαρυσήμαντη παρέμβαση κάνει σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος σε συνέντευξή του επικρίνει τον ΣΥΡΙΖΑ, κάνει τον απολογισμό της δικής του κυβέρνησης και δηλώνει ότι η πορεία του ανακόπηκε... προσωρινά.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα. Μπορεί να πει τα πιο αδιανόητα ψέματα. Να αυτοδιαψευστεί άπειρες φορές κι όμως να συνεχίσει να ψεύδεται. Αυτή είναι η "δύναμή" του...», αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε άρθρο του στην ιστοσελίδα liberal.gr ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Το άρθρο έχει τίτλο «Το κίνημα των μεταρρυθμίσεων» και σε αυτό ο Αντώνης Σαμαράς κάνει μερικό απολογισμό της κυβερνητικής του θητείας. Είναι η πρώτη φορά που ο πρώην πρωθυπουργός ανοίγει τα χαρτιά του και αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για τις μελλοντικές του κινήσεις.

Μόνο προσωρινά

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι το μεγάλο ιστορικό στοίχημα της Ελλάδας εδώ και πολλά χρόνια και πως το κίνημα των μεταρρυθμίσεων για πρώτη φορά προχώρησε τόσο πολύ την τριετία 2012-2014 και στη συνέχεια ανακόπηκε, αλλά μόνο προσωρινά. Παράλληλα, επικρίνει τον ΣΥΡΙΖΑ για τον οποίο υποστηρίζει ότι εκφράζει τις δυνάμεις που αντιστέκονται στις μεταρρυθμίσεις, που «ξεβολεύονται» από τις μεταρρυθμίσεις και γι'αυτό θέλουν να τις ματαιώσουν.

«Πρόθεση μας ήταν να φέρουμε την Ελλάδα στις πρώτες βαθμίδες και της Ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας! Αλλά δεν γίνεται να αλλάξουν σε δυόμιση μόλις χρόνια όσα έπρεπε να αλλάξουν και δεν άλλαζαν επί δεκαετίες. Ακόμα και το τελευταίο εξάμηνο της προηγούμενης χρονιάς, του 2014, εποχή για την οποία επικράτησε η άποψη ότι η κυβέρνησή μας είχε τάχα «φρενάρει» τις μεταρρυθμίσεις, ακόμα κι εκείνη την περίοδο έγιναν τέσσερεις τουλάχιστον μεγάλες τομές χωρίς προηγούμενο: Πέρασε από τη Βουλή το «σπάσιμο της ΔΕΗ» και η αποκρατικοποίηση του ΑΔΜΗΕ (που ακόμα βασανίζει την κυβέρνηση Τσίπρα), ενοποιήσαμε την αρχή πληρωμής όλων των ασφαλιστικών ταμείων, ξεμπλοκάραμε την πώληση του Ελληνικού (που στοίχειωνε επί 13 χρόνια) κι είχαμε προχωρήσει σε σύμβαση παραχώρησης για 14 περιφερειακά αεροδρόμια με τίμημα υπερτριπλάσιο απ' αυτό που αναμενόταν (πέραν των επενδύσεων τοπικά).
   - Μόνο αυτά τα τέσσερα αν είχαν γίνει απ' οποιαδήποτε προηγούμενη κυβέρνηση, θα θεωρούνταν «μεγάλες μεταρρυθμιστικές τομές».
   - Μόνο αυτά αν κατόρθωνε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ φέτος (που τα σταμάτησε) θα θεωρούνταν μεγάλα «μεταρρυθμιστικά επιτεύγματα»! Εμείς τα κάναμε στο δεύτερο εξάμηνο του 2014 (μαζί με πολλά άλλα μικρότερα) όταν μας κατηγόρησαν ότι δήθεν... «είχαμε χάσει τη μεταρρυθμιστική μας ορμή»!

Ηταν σε ανάκαμψη η χώρα

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι είχαμε ξαναβάλει τη χώρα σε ανάκαμψη! Μετά από έξη χρόνια ύφεσης. Για φέτος όλοι οι ξένοι οργανισμοί προέβλεπαν τότε ανάπτυξη κατά 2,5-2,9%. Όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε ύφεση κατά 1-1,5%! Μόνο απ' αυτό οι Έλληνες ήδη χάνουν φέτος 6 με 8 δισεκατομμύρια! Για το 2016 όλοι οι διεθνείς οργανισμοί προέβλεπαν τότε περαιτέρω ανάπτυξη κατά 3,7%. Σήμερα εξ αιτίας της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ προβλέπεται στασιμότητα ή ύφεση και του χρόνου. Μόνο απ' αυτό, οι Έλληνες θα χάσουν άλλα 13 με 15 δισεκατομμύρια το 2016! Και το πιο σημαντικό: Η κυβέρνησή μας είχε καταφέρει να μειώσει τα ελλείμματα προχωρώντας ταυτόχρονα σε μείωση φόρων. Χωρίς να ξεφεύγουμε από τους δημοσιονομικούς μας στόχους, δηλαδή χωρίς να δημιουργούμε νέα ελλείμματα. Είχαμε μειώσει λοιπόν: το ΦΠΑ στην εστίαση, το φόρο στα ενοίκια, την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, τις εργοδοτικές εισφορές. Κι είχαμε αποτρέψει την αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος και την αύξηση του ΦΠΑ σε εκατοντάδες είδη καταναλωτή, Όπως είχαμε αποτρέψει την αύξηση και του φόρου εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών για τους αγρότες.

Με το που θα είχαμε μηδενίσει το έλλειμμα φέτος, η μείωση φόρων μπορούσε να συνεχιστεί χωρίς να δημιουργεί ελλείμματα. Με πρώτη τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 7% σταδιακά όλα τα επόμενα χρόνια (άλλωστε είχαμε ήδη μειώσει το φόρο ακινήτων και μάλιστα δύο φορές: το 2013 και το 2014). Όπως προγραμματίζαμε και μείωση του φόρου επιχειρήσεων σταδιακά ως το 15%. Τώρα, επί ΣΥΡΙΖΑ, ο φόρος επιχειρήσεων αυξήθηκε! Οι προκαταβολές φόρων αυξήθηκαν. Ο ΦΠΑ αυξήθηκε. Όπως αυξήθηκαν και όλοι σχεδόν οι φόροι. Ακόμα κι εκείνοι που εμείς είχαμε προλάβει να μειώσουμε...

Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει το παλιό του κρατισμού

Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει τις δυνάμεις που αντιστέκονται στις μεταρρυθμίσεις. Εκφράζει τις δυνάμεις που «ξεβολεύονται» από τις μεταρρυθμίσεις και γι' αυτό θέλουν να τις ματαιώσουν. Εκφράζει το «παλιό» του κρατισμού και του πελατειακού κράτους. Το «παλιό» που κυνήγησε την ιδιωτική πρωτοβουλία και ενοχοποίησε την επιχειρηματικότητα. Το παλιό που δεν θέλει ούτε να ακούει για ανταγωνιστικότητα...

Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα. Μπορεί να πει τα πιο αδιανόητα ψέματα. Να αυτοδιαψευστεί άπειρες φορές κι όμως να συνεχίσει να ψεύδεται. Αυτή είναι η «δύναμή» του...
Δεν μπορεί, όμως, να κάνει τρία πράγματα: Δεν μπορεί να πει την αλήθεια. Δεν μπορεί να παραδεχθεί τα σφάλματά του. Και - κυρίως - δεν μπορεί να κάνει μεταρρυθμίσεις! Γιατί εκπροσωπεί όσους τις φοβούνται, όσους τις απεχθάνονται, όσους τις πολεμούν λυσσαλέα. Αυτή είναι η αδυναμία του...
Το κίνημα των μεταρρυθμίσεων, για πρώτη φορά προχώρησε τόσο πολύ την τριετία 2012-2014. Στη συνέχεια ανακόπηκε. Αλλά μόνο προσωρινά...

Οι φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν
Θα συνεχιστεί όμως. Όχι μόνοι γιατί το ζητούν οι εταίροι μας. Αλλά γιατί το χρειάζεται η χώρα, γιατί το καταλαβαίνει σιγά-σιγά όλη η κοινωνία, ακόμα κι εκείνοι που ξεβολεύτηκαν αρχικά. Γιατί το απαιτεί το μέλλον όλων μας.
Οι φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν, όσο κι αν καρκινοβατεί ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο κι αν λυσσομανάνε οι κρατιστές, όσο κι αν πελαγοδρομεί ο κ. Τσίπρας, που δίνει απελπισμένο αγώνα οπισθοφυλακών.
Το πρόβλημα είναι απλώς πόσο θα κρατήσει και πόσο θα κοστίσει η σκιαμαχία του ΣΥΡΙΖΑ με το χθες. Στο οποίο κρατάει «αιχμάλωτη» μιαν ολόκληρη χώρα...
Το στοίχημα των φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων η Ελλάδα θα το κερδίσει».


Άνοιξαν σήμερα 110.000 λογ/μούς για κατασχέσειςΆνοιξε σήμερα τους πρώτους 110.000 τραπεζικούς λογ/μούς η κυβέρνηση μέσω του ΚΕΑΟ επιχειρώντας να κατάσχει τις ασφαλιστικές οφειλές αντίστοιχων επιχειρηματιών με χρέος άνω των 5000 ευρώ. Δεν έχουν ανακοινωθεί αποτελέσματα. Ως συνήθως η μούγκα σημαίνει άνθρακες.
Εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενων που οφείλουν στα ασφαλιστικά ταμεία τους διατηρούν άδειους λογ/μούς και πολλοί εξ’ αυτών είναι ήδη κατεστραμμένοι. Για να αντιληφθούμε «το μέγεθος» μιας οφειλής 5.000€ στο ΤΕΒΕ, ΟΑΕΕ σήμερα, πρόκειται για τις ασφαλιστικές εισφορές ενός χρόνου …
Οι υπόλοιποι 150.000 περίπου οφειλέτες (270.000 είναι συνολικά) δεν αντιμετωπίζουν άμεσα πρόβλημα είτε γιατί έχουν προχωρήσει σε διακανονισμούς, είτε γιατί καταβάλλουν το κατα δύναμη κάθε μήνα. Οι τελευταίοι αυτοί θεωρούνται οι επόμενοι στη λίστα.
Να θυμίσουμε την πρόσφατη κι επαίσχυντη τροπολογία στη βουλή για το χρέος των 230.000.000 εκ. του Μέγαρου Μουσικής:
  • «Απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας, αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για τα χρέη του προς το ελληνικό δημόσιο, το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, πλην της μεταβίβασης ακινήτου ιδιοκτησίας του.
  • Δεν επιτρέπεται σε βάρος του η διενέργεια πάσης φύσης συμψηφισμού που αφορά βεβαιωμένες χρηματικές απαιτήσεις.
  • Αναστέλλονται οι κατά του Μεγάρου πάσης φύσεως πράξεις διοικητικές ή αναγκαστικές εκτελέσεις και λήψεις οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου.
  • Δεν υπολογίζονται τόκοι και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής για τα χρέη του ΟΜΜΑ από καταπτώσεις εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου του λογαριασμού «Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ κεφαλαίων ή εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου».
Είναι πολλά τα χρέη του Ψυχ-άρη. Δώστε κι άλλη ανακεφαλαίωση στους μεγαλοφειλέτες.
Αιδώς αργείοι!


Πηγή : inred.gr


Δηλαδή; Οι φτωχοί μικρομεσαίοι είναι ευκολότερα θύματα κύριε Τσακαλώτε;Εντύπωση προκάλεσε η ομολογία του Τσακαλώτου στη Guardian πως δεν έχουν γίνει πολλά στην αντιμετώπιση της ολιγαρχικής ελίτ.

Ο κύριος Τσακαλώτος είπε : ''Θα χρησιμοποιήσω καρότο και μαστίγιο για να κυνηγήσω την ανώτερη τάξη που απέφυγε να βοηθήσει τη χώρα βγάζοντας τα χρήματά της στο εξωτερικό στο απόγειο της κρίσης. Δεν είχαμε τον χρόνο να κυνηγήσουμε τους πλούσιος και να δημιουργήσουμε μία αίσθηση δικαιοσύνης''.

Δηλαδή εάν καταλάβαμε καλά αυτούς τους 10 μήνες πάμε στους 11 είπατε κτυπάμε τους εύκολους δηλαδή του φτωχούς και μικρομεσαίους μέχρι εξαντλήσεως και συνεχίζουμε με τις κατασχέσεις Χριστουγεννιάτικα λογαριασμών επαγγελματιών και εμπόρων που φυτοζωούν και χρωστάνε σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ μέχρι να αποφασίζουμε πότε θα κυνηγήσουμε τους πλούσιους.

Αριστερή λογική; Μπα δεν νομίζουμε!!Έπαυσαν τον διοικητή του «Ελπίς» ενώ συγκέντρωνε δωρεές στις ΗΠΑΟ διοικητής του «Ελπίς» Θεόδωρος Γιάνναρος, πληροφορήθηκε την αντικατάστασή του,  ενώ βρισκόταν στο Λος Άντζελες συγκεντρώνοντας δωρεές για το «ΕΛΠΙΣ». Λίγο πριν φύγει για τις ΗΠΑ είχε περάσει από συνέντευξη-αξιολόγηση, η οποία όπως ο ίδιος τονίζει διήρκεσε μόλις 2,5 λεπτά.

Όπως γράφει η εφημερίδα «Καθημερινή», το ειδοποιητήριο της παύσης του από τη θέση του διοικητή του νοσοκομείου «Ελπίς» έφτασε στο γραφείο του πριν από δύο μέρες, όταν εκείνος έλειπε στο Λος Άντζελες. Αμέσως τον ειδοποίησαν οι συνεργάτες του: «Θόδωρε, σε παύουν». Στην άλλη άκρη του κόσμου ήταν ακόμα νωρίς το πρωί. Ο διοικητής τού νοσοκομείου «Ελπίς» –ο μέχρι προ ολίγου διοικητής, έστω– σηκώθηκε και ξεκίνησε κανονικά την ημέρα του. Είχε ακόμα πολλά ραντεβού προγραμματισμένα. Στόχος του να «ξεσηκώσει», όπως χαρακτηριστικά λέει, την Αμερική για να αποστείλει βοήθεια στην Ελλάδα.

«Εγώ παραμένω προς το παρόν ψύχραιμος, αλλά εδώ (σ.σ. στο Λος Αντζελες) θεωρήθηκε μεγάλη προσβολή», λέει ο κ. Γιάνναρος στην «Κ». Δεν αποκλείει σύντομα η κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας να κατακλυστούν από επιστολές διαμαρτυρίας.

«Στην Επιτροπή Αξιολόγησης με κράτησαν ούτε για 2,5 λεπτά. Μπήκα και βγήκα. Με ρώτησαν ποια είναι η ποσοστιαία σχέση της μισθοδοσίας, των αναλώσιμων και των φαρμάκων με τον προϋπολογισμό, και τέλος. Τους είπα ότι αυτά μπορεί να τα βρει κάποιος και στα στοιχεία του νοσοκομείου». Η επιτροπή απεφάνθη και με βάση τη σχετική «έκθεση προόδου» που είχε υποβάλει η Υγειονομική Περιφέρεια, μια επίσης αμφιλεγόμενη διαδικασία, αφού οι υγειονομικές περιφέρειες δεν είχαν ενιαία φόρμα αξιολόγησης των διοικητών, ενώ κάποιες βασίστηκαν στα συμβόλαια αποδοτικότητας που είχαν υπογραφεί τον Αύγουστο του 2014, τα οποία δεν είχαν μετρήσιμους στόχους.

Δεν ανήκω κομματικά πουθενά, αλλά ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η Νέα Δημοκρατία με είχαν αγγίξει. Προφανώς αυτό που έκανα ήταν κάτι που ο κόσμος ζητούσε. Ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ πίστευα ότι θα το σεβόταν, ανέφερε ο κ.Γιάνναρος.

«Τους περισσότερους μετανάστες της “Υπατίας” εμείς τους είχαμε περιθάλψει, όχι για να ευλογήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί δεν μπορούσαμε να αφήσουμε έτσι αυτούς τους ανθρώπους». Μόλις πριν από λίγες ημέρες είχε προωθήσει ένα φορτηγό με τρόφιμα και ρούχα στη δομή της «Αλληλεγγύης» για τα παιδάκια των προσφύγων. «Ετοιμαζόμουν να πάω να βρω και δεύτερο φορτίο να φέρω», λέει. Στο «Ελπίς» φτάνουν συνεχώς δωρεές, τις οποίες προωθεί καταλλήλως. «Οπότε, όχι, δεν το περίμενα έτσι ξερό», παραδέχεται.

«Να ξέρουν πάντως αυτοί που με βαθμολόγησαν κάτω από τη βάση ότι θα ψάξω να βρω ποιοι είναι. Τουλάχιστον να ξέρω», καταλήγει ο κ. Γιάνναρος
Πηγή : topontiki.gr


Πολάκης: Οι διοικητές που παύθηκαν είχαν τόσο σχέση με την υγεία όσο εγώ με τα διαστημόπλοιαΟ αναπληρωτής υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στους 59 διοικητές και αναπληρωτές διοικητές νοσοκομείων που παύθηκαν από τα καθήκοντά τους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης τους από αρμόδια πενταμελή επιτροπή του υπουργείου Υγείας

Δριμεία επίθεση στους διοικητές των νοσοκομείων που παύθηκαν από το υπουργείο Υγείας εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης.

«Πολλοί διοικητές ήταν βασιλικότεροι του βασιλέως, πρωτοστάτησαν στη διάλυση της δημόσιας υγείας, και μερικοί είχαν τόση σχέση με την υγεία, όσο έχω εγώ με τα διαστημόπλοια» ανέφερε χαρακτηριστικά στον ραδιοσταθμό Στο Κόκκινο, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας.

Ο Π. Πολάκης αναφέρθηκε στους 59 διοικητές και αναπληρωτές διοικητές νοσοκομείων (44 διοικητές και 15 αναπληρωτές διοικητές) που παύθηκαν από τα καθήκοντά τους (12 παραμένουν στις θέσεις τους), μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης τους από αρμόδια πενταμελή επιτροπή του υπουργείου Υγείας.

«Να σας πω ένα παράδειγμα: τους τελευταίους 3 μήνες δώσαμε 650 εκατ ευρώ στα νοσοκομεία. Αυξήσαμε το όριο δαπανών κατά 150 εκατ ευρώ... Και βγαίνουν και λένε ότι τα νοσοκομεία δεν έχουν φάρμακα. Εγώ όμως βλέπω ότι δεν ξεπληρώνονται φάρμακα κλπ, αλλά ξεπληρώνονται οι εξωτερικές υπηρεσίες όπως φύλαξη, καθαριότητα κλπ. Μου το εξηγείτε λίγο αυτό; καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Θα μπορούσαν οι διοικήσεις να ξεπληρώσουν προμηθευτές» σημείωσε.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας ανακοίνωσε επίσης την προκήρυξη θέσεων για ιατρικό και νοσοκομειακό προσωπικό επισημαίνοντας ότι εντός του επόμενου εξαμήνου θα αλλάξει η σημερινή εικόνα στη δημόσια υγεία, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι να προστατεύσει τον δημόσιο χαρακτήρα της.
Πηγή: skai.gr


Από τους 2.300 μετανάστες που κατέφθασαν στο Φάληρο οι 2.000 εξαφανίστηκαν σε άγνωστη κατεύθυνση4.500 νέοι πρόσφυγες και παράτυποι μετανάστες καταφθάνουν σήμερα στον Πειραιά.

2.300 μετανάστες από την Ειδομένη έφτασαν χθες βράδυ στο Τάε Κβον Ντο αλλά η πλειοψηφία τους δεν παρέμεινε στο χώρο έφυγε χωρίς έλεγχο προς άγνωστη κατεύθυνση. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών επιλέγει να μην παραμείνει στο χώρο φιλοξενίας και φεύγει για το κέντρο της Αθήνας χωρίς να υπάρχει έλεγχος στο εάν είναι πρόσφυγας η παράτυπος μετανάστης.

Πάντως ο υπουργός μετανάστευσης κ. Γ. Μουζάλας αποδεδειγμένα αν και καθυστερημένα έχει κάποια αποτελέσματα στην πολιτική που ακολουθεί αντίθετα με την προκάτοχο του Τασία Χριστοδουλοπούλου η οποία γιγάντωσε το πρόβλημα για το οποίο ο κύριος Μουζάλας προσπαθεί τώρα να βρει λύση.


Είδε τον πατέρα του σε φώτο από σφαγή στην ΚρήτηΣτην οθόνη εμφανίζεται μια παλιά ιστορική φωτογραφία από την απόβαση της Βέρμαχτ στην Κρήτη και εκεί αναγνωρίζω τον πατέρα μου. Η διαίσθησή μου δεν αφήνει περιθώριο αμφιβολίας. Αυτός είναι”, γράφει γερμανός δημοσιογράφος σε άρθρο του που τάραξε τα νερά στη Γερμανία, τον καιρό που οι ανθελληνικές φωνές ακούγονταν πιο δυνατές από ποτέ.

Όπως αναφέρει το Real.gr, ο δημοσιογράφος Ούλριχ Κλέμαν αναγνώρισε τον πατέρα του σε μια φωτογραφία από την γερμανική θηριωδία στο Κοντομαρί Χανίων, τον Ιούνιο του 1941.

Η φωτογραφία προβλήθηκε στην γερμανική τηλεόραση, σε μια εκπομπή αφιερωμένη στην οικονομική κρίση με καλεσμένο τον πρώην υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Βαρουφάκη.

Μετά την αποκάλυψη που τον συντάραξε αποφάσισε να γράψει ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Ιούνιο.

Γράφει για τον πατέρα του: “Όταν ήταν 19 δεν υπήρχε ούτε γι’ αυτόν τρόπος να το αποφύγει: έπρεπε να πάει στη Βέρμαχτ. Και μόλις ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 1941, βρίσκεται στην Κρήτη, υποχρεωμένος να εκτελεί διαταγές και να δολοφονεί αθώους ανθρώπους. Είχε επιλογή; Ένας 20χρονος χωρικός, μπορούσε να προβάλει αντίσταση; Ο πόνος γι’ αυτόν, για τους ανθρώπους που σκότωσε, με αγγίζει”.

“Τώρα πια ξέρω περί τίνος πρόκειται. Πάνω από 70 χρόνια έχουν περάσει. Κι όμως - εγώ, που γεννήθηκα μετά από το τέλος του πολέμου, αισθάνομαι πως έχω ευθύνη. Όχι ενοχή, αλλά ευθύνη. Και σκέφτομαι τις διεκδικήσεις της Ελλάδας. Ένα είναι βέβαιο: αισθάνομαι τον ίδιο πόνο, όχι μόνο για τον άντρα που ήταν πατέρας μου, μα για τους Έλληνες νεκρούς, για τα παιδιά τους. Κι ύστερα φέρνω στο νου μου αυτό: το πώς οι γερμανικές κυβερνήσεις επινόησαν κάθε είδους τέχνασμα, μόνο και μόνο για ν' αποφύγουν να πληρώσουν στην Ελλάδα τις αποζημιώσεις του πολέμου”.

“Από αυτούς που κυβερνούν σήμερα τη Γερμανία ένα πράγμα έχω να ευχηθώ: δείξτε αλληλεγγύη και σταματήστε τη σκληρή γραμμή απέναντι στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχει η δική μας γενιά τη δυνατότητα να κάνει κάτι. Να διορθώσουμε ένα μέρος έστω από τη συμφορά που έσπειρε στην Ελλάδα η ναζιστική θηριωδία. Όπως κι αν έχουν τα χρέη – σκεφτείτε τους ανθρώπους. Αυτούς που υποφέρουν κι έχουν άμεση ανάγκη τη συμπαράστασή μας”.

Μιλώντας στο Real η Στέλλα Συνεγιάννη, η διδακτορική φοιτήτρια του πανεπιστημίου της Ιένας στη Γερμανία που αποφάσισε να μεταφράσει το άρθρο του Κλέμαν στα ελληνικά, αναφέρει:

“Εκείνες τις μέρες το κλίμα ήταν εκρηκτικό. Στο γερμανικό Τύπο δημοσιεύονταν συνέχεια άρθρα με καυστικά σχόλια κι επικρίσεις, χωρίς σοβαρή δημοσιογραφική έρευνα, που συχνά έδειχναν πλήρη άγνοια της ελληνικής πραγματικότητας”.

Το συγκεκριμένο άρθρο ήταν μια αναπάντεχη έκπληξη για τους Έλληνες αναγνώστες, “όμως και το γερμανικό κοινό ανταποκρίθηκε εντυπωσιακά: το άρθρο αγγίζει το απαγορευμένο θέμα του ναζιστικού παρελθόντος, ενώ ταυτόχρονα εκφράζει εκείνους τους Γερμανούς που διαφωνούν με τη στάση της κυβέρνησής τους”.

“Στόχος του αρθρογράφου είναι να ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος στη Γερμανία για το ζήτημα των επανορθώσεων. Τέτοιες φωνές είναι ίσως το καλύτερο αντίβαρο στα στερεότυπα της κρίσης και στις μνήμες που ξύπνησαν απότομα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Ας ελπίσουμε ότι αυτές οι κινήσεις θα συνεχιστούν”.

Πηγή: RealΕπανήλθαν τα ισόβια για τον «βαρώνο» της κοκαΐνης
Επανήλθε η ποινή της ισόβιας κάθειρξης για τον 55χρονο επονομαζόμενο «βαρώνο της κοκαΐνης» Αλέξανδρο Αγγελόπουλο που είχε αποφυλακισθεί το
προηγούμενο καλοκαίρι μετά την αναγνώριση του ελαφρυντικού για τον πρότερο έντιμο βίο.

Με ψήφους 4-1 το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων στον Πειραιά σε συνεδρίασή του το πρωί της Τετάρτης θεώρησε ότι κακώς του είχε δοθεί αυτό το ελαφρυντικό.

Ο Αλ. Αγγελόπουλος είχε συλληφθεί το 2004 ως οργανωτής μεταφοράς 5,5 τόνων κοκαΐνης με το αλιευτικό σκάφος «Africa 1».

Στη δίκη σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκε σε ισόβια. Ωστόσο, το 2011 το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά «έσπασε» τα ισόβια επιβάλλοντάς του κάθειρξη 22 ετών αναγνωρίζοντας -ομόφωνα- το ελαφρυντικό του «προτέρου εντίμου βίου», απόφαση που προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων από στελέχη των αρχών Ασφαλείας, δικαστικούς λειτουργούς και άλλους.

Στην απόφαση αυτή, για αναγνώριση ελαφρυντικών που «έσπασαν» τα ισόβια του Αλ. Αγγελόπουλου, άσκησε αναίρεση ο εισαγγελέας της έδρας.

Η εκδίκασή της στον Αρειο Πάγο αναβλήθηκε δύο φορές λόγω εκλογών και άλλων κωλυμάτων και τελικώς πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014, ενώ η απόφαση εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2015.

Σε αυτή την απόφαση ζητείτο η επανεκδίκαση της υπόθεσής του όσον αφορά το «ελαφρυντικό του προτέρου έντιμου βίου». Έτσι ο Αλ. Αγγελόπουλος, που είχε αποφυλακισθεί στις αρχές του καλοκαιριού, συνελήφθη εκ νέου τον Σεπτέμβριο του 2015 στους Νέους Πόρους Πιερίας, όπου βρίσκεται το πατρικό σπίτι του, και φυλακίσθηκε ξανά.Newsroom ΔΟΛ


Επιτυχία της δικαιοσύνης ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι για το Noor 1 λόγω λήξης 18μήνουΑνοίγουν τις επόμενες ημέρες οι πόρτες της φυλακής για τους κατηγορούμενους στην πολύκροτη υπόθεση μεταφοράς δύο τόνων ηρωίνης με το πλοίο «Noor One». Διακινητές και μέλη του πληρώματος που συνελήφθησαν τον Ιούνιο του 2014 πρόκειται να αφεθούν άμεσα ελεύθεροι λόγω συμπλήρωσης 18 μηνών από την ημέρα της προφυλάκισής τους. Μάλιστα θα αφεθούν ελεύθεροι πριν προλάβουν να απολογηθούν ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, το οποίο ξεκίνησε να εκδικάζει την υπόθεση αρχές Οκτωβρίου. Το θέμα συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του δικαστηρίου, καθώς είναι περισσότερο από ορατός πλέον ο κίνδυνος φυγής των κατηγορουμένων στο εξωτερικό.

Πάντως, δεν αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι, ο Ελληνας επιχειρηματίας Μ.Γ. στο σπίτι του οποίου στη Φιλοθέη βρέθηκε αποθηκευμένος μισός τόνος ηρωίνης, καθώς και ο επιχειρηματίας και πρώην ποδοσφαιρικός παράγοντας Α.Κ. Ο μεν πρώτος είχε πρόσθετες ποινές για μικρότερα αδικήματα, ενώ ο δεύτερος αντιμετώπισε κατηγορίες και τελικά προφυλακίστηκε σε μεταγενέστερο χρόνο (τον Μάιο 2015).

Αρχικά, το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο προφυλάκισης για τους τέσσερις τουρκικής καταγωγής Βέλγους διακινητές που συνελήφθησαν σε αποθήκη στο Κορωπί, όπου υπήρχε αποθηκευμένος περίπου μισός τόνος ηρωίνης. Πρόκειται για μέλη του δικτύου διακινητών που ήταν επιφορτισμένα με τη μεταφορά της ηρωίνης από την Ελλάδα προς την Κεντρική Ευρώπη. Ο φερόμενος ως αρχηγός τους, 41 ετών, κατέληξε τον Αύγουστο κατά τη μεταφορά του από το νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού στον Ερυθρό Σταυρό. Στις 21 Δεκεμβρίου συμπληρώνεται το 18μηνο της κράτησης για το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου «Noor Οne», που μετέφερε κρυμμένο στα αμπάρια του 1 τόνο ηρωίνης. Πρόκειται για δέκα Ινδούς ναυτικούς και έναν υπήκοο Ιράν. Ο τελευταίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε επιβιβαστεί στο Noor 1 ενόσω το πλοίο έπλεε ανοικτά των εμιράτων, συνοδεύοντας το φορτίο της ηρωίνης.

Αντίθετα, η κράτηση του Ελληνα επιχειρηματία Μ.Γ. και ιδιοκτήτη της βίλας στη Φιλοθέη όπου βρέθηκε μισός τόνος ηρωίνης, θα συνεχιστεί. Σύμφωνα με μια εκδοχή, επέλεξε να εκτίσει ποινή για μικρότερο αδίκημα που εκκρεμούσε σε βάρος του, προκειμένου να «επικοινωνήσει» στο δικαστήριο την απόφασή του να μην επωφεληθεί της συμπλήρωσης του 18μήνου. Δύο άλλοι Ελληνες επιχειρηματίες (μεταξύ αυτών ο πρώην αθλητικός παράγοντας Α.Κ.) προφυλακίστηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο και συνεπώς η παρέλευση του ανώτατου χρονικού ορίου προφυλάκισης καθυστερεί. Ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης κ. Νίκος Ιωάννου αποκάλυψε στην «Κ» ότι στη χθεσινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων συζητήθηκε η λύση ακόμα και της διοικητικής κράτησης των αλλοδαπών κατηγορουμένων με το πρόσχημα της απέλασής τους. Εξήγησε ωστόσο ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς το δικαστήριο θα επιβάλει στους αποφυλακισθέντες το περιοριστικό μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.


Έντυπη Καθημερινή


Έτσι αρπακόλα σαν τον Βερναδάκη λειτουργεί όλη η κυβέρνηση : Επειδή ήμουν κουρασμένος ψήφισα «όχι» στην άρση ασυλίας του ΜιχαλολιάκουΚάθε μέρα έχουμε και ένα ακόμα περιστατικό στελέχους της κυβέρνησης που εκθέτει τους πάντες και τον Τσίπρα, κάθε μέρα γίνεται και κάτι που επιδρά αρνητικά στο επικοινωνιακό κομμάτι της κυβέρνησης με τους πολίτες και διεθνώς.

Στην κούραση απέδωσε την ψήφο του κατά της άρσης ασυλίας του Νίκου Μιχαλολιάκου ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ είπε ότι, οι λόγοι κούρασης του είναι προσωπικοί, ενώ ζήτησε να μην δοθεί έκταση στο θέμα γιατί η άρσης της βουλευτικής ασυλίας του επικεφαλής της Χ.Α «δόθηκε εκ παραδρομής»

Νωρίτερα, ο κ. Βερναρδάκης είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως η καταψήφιση στο ζήτημα της άρσης της βουλευτικής ασυλίας του επικεφαλής της Χ.Α «δόθηκε εκ παραδρομής».
Μειώσεις σε μισθούς και επικουρικές συντάξεις - Τσεκούρι σε εφάπαξ και μέρισμα του Δημοσίου – Αίμα ρέει στο Ασφαλιστικό

Τελικά η... κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης περιορίζεται στις κύριες συντάξεις. Όλα τα υπόλοιπα θα κοπούν. Για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους η κυβέρνηση βάζει... τίτλο τη διάσωση των συντάξεων για να κρύψει τη συνολική περικοπή του εισοδήματος όχι μόνο των συνταξιούχων, αλλά και των μισθωτών.
Έτσι η κυβέρνηση υποχωρεί στο θέμα των επικουρικών που θα μειωθούν από 6% ως και 12% στα ποσά άνω των 120 ευρώ, υποχωρεί στο θέμα των εφάπαξ που θα μειωθούν κατά 10%, αλλά και στο θέμα του μερίσματος του Δημοσίου που θα κουρευτεί από 10 ως και 40%. Και όλα αυτά με το έλλειμμα του ΙΚΑ να είναι κοντά στα 2 δισ. Ευρώ και τους δανειστές να πιέζουν και για τις κύριες συντάξεις.
Μάλιστα οι δανειστές επιμένουν η καταβολή της εθνικής σύνταξης να γίνεται με οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια.


Μειώσεις και στους μισθούς


Για να αποφύγει τις περικοπές στις κύριες συντάξεις οι οποίες μπορεί να ξεπεράσουν και το 10% για τα ποσά άνω των 1.000 ευρώ η κυβέρνηση έριξε στο τραπέζι το... ισοδύναμο της αύξησης των εισφορών. Το μάρμαρο θα το πληρώσουν πάλι δηλαδή οι εργαζόμενοι. Ενώ η αύξηση κατά 2% των ασφαλιστικών εισφορών θα επιβαρύνει κυρίως τους εργοδότες θα αφαιρέσει από το μισθό όλων ένα 0,5% που σημαίνει μειώσεις, έστω και μικρές, κάθε μήνα στις αποδοχές.
ΜισθόςMείωση ανά μήνα/έτος
586 2,93/41 ευρώ
736 3,68/51,5 ευρώ
886 4,4/62 ευρώ
1.036 5,1/72 ευρώ
1.186 5,9/83 ευρώ
1.336 6,7/93 ευρώ
1.486 7,4/104/ ευρώ
1.636 8,1/114 ευρώ
1.786 8,9/125 ευρώ
1.936 9,7/135 ευρώ
2.086 10,4/146 ευρώ
2.236 11,1/156 ευρώ
2.386 1,9/167 ευρώ
2.536 12,7/177 ευρώ
2.686 13,4/188 ευρώ
2.836 14,1/198 ευρώ
2.986 14,9/209 ευρώ
3.236 15,9/219 ευρώ
3.436 16,4/230 ευρώ
3.436 17/240 ευρώ


Σήμερα ο Γιώργος Κατρούγκαλος έχει κρίσιμο ραντεβού με τους δανειστές όπου θα κριθούν όλα τα παραπάνω.Μάλιστα δεν έχει κλείσει τίποτε σε ό,τι αφορά στις κύριες συντάξεις καθώς οι δανειστές επιμένουν σε ποσοστό αναπλήρωσης κοντά στο 55% ή και χαμηλότερα και μάλιστα με αυτόματη εφαρμογή του νέου υπολογισμού των συντάξεων από το 2016, κάτι που θα σημάνει σημαντικές μειώσεις και στα ποσά των κύριων συντάξεων, με σημαντικές μειώσεις στο καθαρό ποσό για όλους. Παράλληλα στο κόκκινο είναι και οι 180.000 συνταξιούχοι του ΤΕΒΕ που εισπράττουν 220 ευρώ εξτρά κρατική παροχή την οποία οι δανειστές ζητούν να κοπεί άμεσα.


Πηγή : newsit.gr


Σίλβα: «Στεναχωρημένοι και απογοητευμένοι αλλά πρέπει να προχωρήσουμε»
Ο Μάρκο Σίλβα στάθηκε στα συναισθήματα του ιδίου και των παικτών του για το 0-3. Τι είπε για την συνέχεια

Ο Μάρκο Σίλβα επισήμανε στην συνέντευξη Τύπου για: 

Το κατά πόσον περίμενε τέτοια εξέλιξη:
Συμφωνώ μαζί σας. Ξεκινήσαμε καλά το ματς. Είχαμε τον έλεγχο. Ήμασταν δυνατοί δημιουργικά και εάν είχαμε εκμταλλευτεί τις πολλές φάσεις και ευκαιρίες που είχαμε δεν ξέραμε τι θα είχε γίνει. Ο αντίπαλος μπόρεσε να σκοράρει στο πρώτο ημίωρο και αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα. Μετά φάνηκε η μεγάλη ποιότητα του αντίπαλού μας.

Την παρουσία προηγούμενων ετών στο Γιουρόπα και τι στοχεύει:
Δεν πρόκειται να σχολιάσουμε ή να μιλήσουμε για το παρελθόν. Δεν θα σταθούμε εκεί αν και έχω δει παλιά ματς της ομάδας. Εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Θέλουμε δουλειά ακόμα και βελτίωση σε πολλά πράγματα. Θα πρέπει να δούμε και την κλήρωση γιατί στο Γιουρόπα έχει μεγάλες ομάδες. Θα προσπαθήσουμε να τα δώσουμε όλα για να παίρνουμε νίκες.

Το τι μήνυμα θα ήθελε να στείλει στον κόσμο που έφυγε απογοητευμένος από το παιχνίδι: 
Ναι. Είναι φυσιολογικό να έχουν πάει σπίτι στεναχωρημένοι και απογοητευμένοι. Και εμείς νιώθουμε το ίδιο. Ήδη το είπαμε αυτό με τους παίκτες στα αποδυτήρια. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας και το θέλουμε και στην συνέχεια μαζί μας. Μας χειροκρότησαν γιατί είδαν το πόσο έχει προσπαθήσει και έχει δουλέψει και είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο σήμερα. Αποκλειστήκαμε από έναν μεγάλο αντίπαλο αλλά τώρα θα πρέπει να προχωρήσουμε. Θα κοιτάξουμε την συνέχεια για να δούμε το που μπορεί να φτάσει η ομάδα στο μέλλον.

Το κατά πόσον περίμενε μετά το 0-1 μία πιο καλή αντίδραση της ομάδας:
Μετά το 0-1 νομίζω πως ήταν ισορροπήμενο το ματς. Στο α' μέρος δεν χάλασε η εικόνα μας και δεν απειληθήκαμε. Είχαμε και ευκαιρίες. Στο β' μέρος δεχθήκαμε ένα 2ο γκολ έτσι όπως δεν το περιμέναμε. Επηρεαστήκαμε από το 2ο γκολ διότι άλλαξε και το σκορ. Μετά προσπαθήσαμε αλλά δεν τα καταφέραμε. Έπαιξε μεγάλο ρόλο και τον πιο σημαντικό πως εμείς δεν ήμασταν τόσο αποτελεσματικοί επιθετικά σήμερα ενώ η Άρσεναλ ήταν. Δεν παρατήσαμε το παιχνίδι. Ίσως μετά το 0-3. Το τελικό σκορ βέβαια δείχνει και την μεγάλη ποιότητα της Άρσεναλ.

Τους Μαζουάκου και Σεμπά και το εάν περίμενε ανάλογη κινητικότητα από εκείνους και στο β' μέρος: 
Συμφωνώ πως στο α' μέρος ξεκινήσαμε δυναμικά και με ένταση και από αριστερά και δεξιά είχαμε αποτελεσματικότητα στην δημιουργία ευκαιριών. Στο β' μέρος επηρεαστήκαμε από το 2ο γκολ και έτσι όπως ήρθε. Δεν το περιμέναμε. Μετά έπεσε η απόδοση και αυτή η εικόνα διότι επηρεαστήκαμε από το 2ο γκολ.

Το τρίτο γκολ που... πλήγωσε την ομάδα και το χρονικό σημείο των αλλαγών:
Είναι αλήθεια πως μετά το 0-2 είχαμε σκοπό να σκοράρουμε και να πάρουμε και ρίσκο. Είχαμε και την ευκαιρία με τον Σιόβα. Μετά δεν το κάναμε γιατί το 3ο γκολ 'σκότωσε' τις ελπίδες και τα όνειρά μας. Αφού όμως δεν σκοράραμε και μπήκε και το 3ο γκολ εκεί τελείωσαν τα πράγματα για εμάς.

Πηγή : gazzetta.grΨεύτικες διαρροές για δήθεν αποχωρήσεις υποψηφίων στην Νέα ΔημοκρατίαΠερίεργες ψεύτικες φήμες κυκλοφόρησαν το απόγευμα της Τετάρτης, ότι θα αποχωρήσει κάποιος εκ των υποψηφίων.

Αυτά χαρακτηρίστηκαν από όσους γνωρίζουν το παιχνίδι της διαδοχής ως βρώμικα παιχνίδια κύκλων που προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν ψηφοφόρους.

Μετά τις ψεύτικες διαρροές απάντησε αμέσως ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης μέσο των συνεργατών του οι οποίοι τηλεφωνούσαν σε χιλιάδες ψηφοφόρους δίνοντας ραντεβού για τις 20 Δεκεμβρίου.

Αντίδραση είχαμε και από τον Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος απάντησε στο Twitter : «Την μία με ψεύτικες δημοσκοπήσεις, την άλλη με προβοκάτσιες περί αποχωρήσεως. Εντάξει παιδιά φοβάστε το καταλάβαμε, καλά κάνετε… στις 20!».

Αποκαλύψεις Βούτση: Κινδυνεύουν με κατασχέσεις Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ
Σε δύο αποκαλύψεις προέβη  ο Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, που αφορούν τα οικονομικά των κομμάτων και ιδιαίτερα αυτών που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα.

Στη διάρκεια παρουσίασης βιβλίου του πρώην υπουργού, Γ. Νικητιάδη για το εκλογικό σύστημα, ο κ. Βούτσης είπε ότι εγγράφηκε στον Προϋπολογισμό για την κρατική επιχορήγηση των κομμάτων, κατά λάθος το ποσόν των περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι των 15 εκ. ευρώ πέρυσι και των 22 εκ. ευρώ πρόπερσι (και 49 εκ. ευρώ προ κρίσεως), τονίζοντας ότι αυτό έγινε αντιληπτό μόνον κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια. «Δεν το κατάλαβε κανείς, ούτε τα κόμματα που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα» ανέφερε.

«Είναι ένα πολύ μικρό ποσόν για τα κόμματα μιας οκτακομματικής Βουλής και τα κόμματα των ευρωεκλογών, και δεν έχει καμιά σχέση με τις πραγματικές ανάγκες», πρόσθεσε ο κ. Βούτσης. Το λάθος αυτό «δεν είναι εύκολο να διορθωθεί. Μόνον σε αναθεώρηση του Προϋπολογισμού μπορεί να διορθωθεί, κι αν γίνει νόμος ειδικά γι αυτό, ο κόσμος θα πει ότι έκαναν την αλλαγή "μόνον για την πάρτη τους"…».

Σε μιαν άλλη αποκαλυπτική αναφορά που προκάλεσε επίσης το ζωηρό ενδιαφέρον των παρισταμένων, ο κ. Βούτσης είπε ότι τους τελευταίους 2-3 μήνες, το κουαρτέτο των δανειστών ζητάει να καταργηθεί το ακατάσχετο που ισχύει για το 40% της κρατικής επιχορήγησης προς τα κόμματα - ενδεχόμενο που πλήττει βαρύτατα τα δύο ιστορικά κόμματα, που είναι υπερχρεωμένα και έχουν στηρίξει τις ρυθμίσεις του δανεισμού τους στην κρατική επιχορήγηση.

«Αυτό σημαίνει άμεση χρεοκοπία δύο μεγάλων και ιστορικών κομμάτων» τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής.

Ο κ. Βούτσης έκανε έκκληση «να βοηθήσουμε όλοι να βγούμε από την κρίση με πανίσχυρα δημοκρατικά κόμματα, με διαφάνεια και θεσμική ενίσχυση» και εξέφρασε την πλήρη διαφωνία του με την «προσπάθεια να απαξιωθεί και να πεθάνει το παρόν πολιτικό σύστημα και τα κόμματα και να αναζητήσουμε, άλλοι λοχίες και άλλοι βασιλιάδες».

Απευθυνόμενος προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν επίσης μεταξύ των παρουσιαστών του βιβλίου, είπε ότι συμφωνεί μαζί του στο ότι έχει περιοριστεί η δυνατότητα διαμόρφωσης πελατειακών σχέσεων από τους βουλευτές, (κάνοντας αναφορά στις μεταθέσεις στον στρατό και στους διορισμούς στον δημόσιο τομέα), αλλά επικαλέστηκε τις σχέσεις κράτους και μέσων ενημέρωσης τα τελευταία 15 χρόνια, τις οποίες χαρακτήρισε «ρεζιλίκι για το πολιτικό σύστημα». Οι σχέσεις αυτές έχουν επιβιώσει και έχουν οδηγήσει τους πολιτικούς σε ομηρία, διαπίστωσε ο κ. Βούτσης Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Βουλής είπε ότι ως προς το εκλογικό σύστημα οι θέσεις του προσεγγίζουν αυτές του καθ. Η. Νικολακόπουλου, ο οποίος ήταν επίσης μεταξύ των παρουσιαστών και υποστηρίζει την καθιέρωση της απλής αναλογικής, «σπάσιμο» των μεγαλύτερων περιφερειών, μείωση του μπόνους και παράλληλη εκλογή με σταυρό και λίστα. Χαρακτήρισε το βιβλίο του Γ. Νικητιάδη εξαιρετικά χρήσιμο στον διάλογο που ήδη διεξάγεται για την αλλαγή του εκλογικού νόμου, και εκτίμησε πως θα γονιμοποιήσει τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος στην επόμενη Βουλή.
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ, newsit.gr


Περισσότεροι από 2.000 πρόσφυγες στην Αθήνα από την ΕιδομένηΠερίπου 2.300 πρόσφυγες από το Πακιστάν, τη Σομαλία, το Μαρόκο, την Αλγερία και το Μπανγκλαντές έφτασαν σταδιακά από την Ειδομένη στην Αθήνα με 46 λεωφορεία, για να φιλοξενηθούν σε δομές ανοιχτής φιλοξενίας, και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού και του Tae kwon Do Παλαιού Φαλήρου.
Οι πρόσφυγες ήλθαν στην Αθήνα μετά την αστυνομική επιχείρηση απομάκρυνσής τους από τις σιδηροδρομικές γραμμές στην Ειδομένη, που ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης και διήρκεσε 10 ώρες.
Κατά την αστυνομική επιχείρηση απομακρύνθηκαν οι δημοσιογράφοι και οι φωτορεπόρτερ, «προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία τους από ενδεχόμενες προκλήσεις και εντάσεις ή απειλητικές και επιθετικές συμπεριφορές» αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η αστυνομία προσήγαγε δύο δημοσιογράφους και δυο φωτορεπόρτερ που βρίσκονταν κοντά στον καταυλισμό των προσφύγων και αφού έγινε εξακρίβωση των στοιχείων τους αφέθηκαν ελεύθεροι.

Μετά το τέλος της επιχείρησης η παρουσία τους στον καταυλισμό επιτράπηκε και πάλι, μαζί με εθελοντές και μέλη ΜΚΟ, που εισήλθαν για να ξαναστήσουν τις εγκαταστάσεις.

Η εικόνα που αντίκρυσαν ήταν σκηνές που εγκαταλείφθηκαν ξαφνικά, παιχνίδια πεταμένα, παπούτσια, τρόφιμα μισοφαγωμένα και απόλυτη ησυχία.

Αργά το απόγευμα της Τετάρτης ξεκίνησε και πάλι η ροή προσφύγων, που ανέμεναν σε σημείο 15 χιλιόμετρα μακριά από την Ειδομένη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αστυνομική επιχείρηση και να τους επιτραπεί εκ νέου η είσοδος στην ουδέτερη ζώνη. Λεωφορεία φτάνουν πλέον στον καταυλισμό και οι επιβάτες τους -όλοι Σύροι, Αφγανοί και Ιρακινοί- περνούν τους ελέγχους με σχετικά γρήγορες διαδικασίες και εισέρχονται στην ΠΓΔΜ.

Οι σιδηροδρομικές γραμμές απελευθερώθηκαν, για να επιτραπεί ξανά η διέλευση αμαξοστοιχιών που είχαν μπλοκάρει τις τελευταίες μέρες στα σύνορα. Περιμετρικά τους, παρέμεναν μόνο οι άδειες σκηνές, ενώ συνεργεία του δήμου Παιονίας καθάριζαν από τα σκουπίδια όλο τον καταυλισμό.

Καταγγέλλει η ΕΣΗΕΑ

Τις προσαγωγές δημοσιογράφων και φωτορεπόρτερ από τις αστυνομικές δυνάμεις στην Ειδομένη καταγγέλλει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ. Η ΕΣΗΕΑ, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, υποστηρίζοντας πάντα την ελεύθερη άσκηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, θεωρεί ότι τέτοιες ενέργειες αποτελούν προσπάθεια περιορισμού του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ελευθεροτυπίας.

Ανακοίνωση της Ένωσης Φωτορεπόρτερ

Στην ανακοίνωση η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας σημειώνει με δηκτικό τρόπο το γεγονός ότι η αστυνομία δεν ήθελε την παρουσία μαρτύρων στη «φιλανθρωπική της δράση». Συνεχίζοντας η ανακοίνωση, η ΕΦΕ υπογραμμίζει:
«Επικροτώντας αυτή την έξαρση αστυνομικής σεμνότητας παρακαλεί την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ να την ενημερώνει εφεξής για παρεμφερείς φιλανθρωπικές δραστηριότητες, ούτως ώστε οι φωτορεπόρτερ να προσέρχονται μόνοι τους σε κάποιο αστυνομικό τμήμα και να πίνουν εκεί φρόνιμα τον καφέ τους μέχρι την ολοκλήρωση του εκάστοτε φιλανθρωπικού έργου της αστυνομίας».
Η ανακοίνωση καταλήγει αφήνοντας αιχμές για την παραβίαση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων της ελευθερίας του Τύπου και του δικαιώματος των πολιτών για ενημέρωση.
H απομάκρυνση των δημοσιογράφων από τον καταυλισμό των προσφύγων στην Ειδομένη έγινε για λόγους ασφαλείας και όχι γιατί υπήρχε πρόθεση απόκρυψης γεγονότων, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο κ. Τόσκας απαντώντας σε σχετικές καταγγελίες της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίων Μακεδονίας - Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) και της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος (ΕΦΕ) επισήμανε ότι σε μια τέτοιου είδους επιχείρηση δεν μπορούσαν οι δημοσιογράφοι να είναι στα «πόδια» των αστυνομικών, ενώ για την απομάκρυνση και αποκλεισμό τους σε αρκετά μακρινή απόσταση σημείωσε ότι εάν έπρεπε να είναι ίσως στα 100 μέτρα, και δεν ήταν, κακώς έγινε. Πρόσθεσε ότι λανθασμένες ενέργειες μπορεί να έγιναν στο επικοινωνιακό κομμάτι αλλά αυτό δεν επισκιάζει την επιτυχία της επιχείρησης και το τελικό αποτέλεσμά της.Newsroom ΔΟΛ