Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

ΟΑΕΔ: Στα 1.063.928 άτομα οι άνεργοι το Δεκέμβριο
Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων  με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Δεκέμβριο 2014 ανήλθε σε 858.125 άτομα. Από αυτά 453.098 (ποσοστό 52,80%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 405.027 (ποσοστό 47,20%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 342.696 είναι <άνδρες> (ποσοστό 39,94%) και οι 515.429 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 60,06%).

Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων  ανέργων ανήλθε σε 9.455 άτομα (ποσοστό 1,10%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 78.478 άτομα (ποσοστό 9,15%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 123.111 άτομα (ποσοστό  14,35%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 349.172 άτομα (ποσοστό 40,69%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 187.007 άτομα (ποσοστό  21,79%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 102.811 άτομα (ποσοστό 11,98%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 8.091 άτομα (ποσοστό  0,94%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 18.001 άτομα (ποσοστό 2,10%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε  277.199 άτομα (ποσοστό 32,30%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 417.772 άτομα (ποσοστό 48,68%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 145.153 άτομα (ποσοστό 16,92%).

Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 801.094 άτομα (ποσοστό 93,35%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 14.147 άτομα (ποσοστό 1,65%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 42.884 άτομα (ποσοστό 5,00%).

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Δεκέμβριο 2014 ανήλθε σε 205.803 άτομα όπου 68.687 (ποσοστό 33,38%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών,  και 137.116 (ποσοστό 66,62%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 81.821 είναι <άνδρες> (ποσοστό 39,76%) και οι 123.982  είναι <γυναίκες> (ποσοστό 60,24%).

Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων  λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 1.429 άτομα (ποσοστό 0,69%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 11.966 άτομα (ποσοστό 5,81%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 24.692 άτομα (ποσοστό  12,00%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 83.603 άτομα (ποσοστό 40,62%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 49.636 άτομα (ποσοστό  24,12%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 30.759 άτομα (ποσοστό 14,95%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 3.718 άτομα (ποσοστό  1,81%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 6.808 άτομα (ποσοστό 3,31%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 89.101 άτομα (ποσοστό 43,29%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 86.576 άτομα (ποσοστό 42,07%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 23.318 άτομα (ποσοστό 11,33%).

Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 172.165 άτομα (ποσοστό 83,66%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>  ανήλθε σε 9.711 άτομα (ποσοστό 4,72%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 23.927 άτομα (ποσοστό 11,63%).

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Δεκέμβριο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 173.526 άτομα από τα οποία οι 103.548 (ποσοστό 59,67%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 69.978 (ποσοστό 40,33%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 76.699 είναι <άνδρες> (ποσοστό 44,20%)  και οι 96.827 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 55,80%).

Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων  ανέργων ανήλθε σε 181 άτομα (ποσοστό 0,10%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 8.699 άτομα (ποσοστό 5,01%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 23.298 άτομα (ποσοστό  13,43%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 85.742 άτομα (ποσοστό 49,41%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 39.806 άτομα (ποσοστό  22,94%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 15.079 άτομα (ποσοστό 8,69%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 721 άτομα (ποσοστό  0,42%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 2.473 άτομα (ποσοστό 1,43%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο  <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 64.612 άτομα (ποσοστό 37,23%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 83.143 άτομα (ποσοστό 47,91%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 23.298 άτομα (ποσοστό 13,43%).

Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 142.897 άτομα (ποσοστό 82,35%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>  ανήλθε σε 9.588 άτομα (ποσοστό 5,53%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 21.041 άτομα (ποσοστό 12,13%).


Πηγή: capital.gr


Αντιδράσεις:

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου