Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021

Ξεκινά η διαδικασία για τη δημιουργία του ESA ESERO στην Ελλάδα


 


Νέες προοπτικές για την προώθηση του STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανοίγονται για τη χώρα, καθώς η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) έχουν εκκινήσει τη διαδικασία για τη δημιουργία και λειτουργία ενός ESA European Space Education Resource Office (ESERO) στην Ελλάδα.

Το ESERO είναι το κύριο εργαλείο της ESA στον τομέα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την προώθηση του STEM και παρέχει κατάρτιση εκπαιδευτικών στο STEM, υλικό διδασκαλίας για την εκπαίδευση στην τάξη και για εκπαιδευτικά projects. Ξεκίνησε το 2006 και δραστηριοποιείται σε 18 ευρωπαϊκές χώρες μέχρι σήμερα.

Υπό το συντονισμό του ESA, με τη συμμετοχή και την υποστήριξη εθνικών θεσμών και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα, το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Το ESERO συμβάλλει επίσης στη δημιουργία δεσμών μεταξύ του σχολικού περιβάλλοντος και των σχετικών επαγγελμάτων του διαστημικού τομέα.

Τα εθνικά ESERO δημιουργούνται και λειτουργούν σε όλη τη χώρα, σε στενή συνεργασία με τον ESA και τους αρμόδιους εθνικούς δημόσιους φορείς.

Το ESERO αποτελεί τμήμα της πολιτικής της Ελλάδος στον τομέα του διαστήματος που έχει ως σκοπό:

την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και άμυνας, ιδίως με την αξιοποίηση και ανάπτυξη διαστημικών υποδομών

την ανάπτυξη της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας

την αξιοποίηση διαστημικών δεδομένων και ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών και

την υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας στον τομέα του Διαστήματος.

Οι Ελληνικοί φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν από τις 10 Ιουνίου 2021 το ενδιαφέρον τους για την υλοποίηση και διαχείριση του ελληνικού ESERO. Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευτεί στον ιστότοπο της ESA και συγκεκριμένα στη διεύθυνση https://esastar-emr.sso.esa.int/.
0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου