Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Ξεμπλοκάρουν τραπεζικοί λογαριασμοί επιχειρηματία που είχαν δεσμευτεί από τον ΣΔΟΕ


Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ξεμπλοκάρουν με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας οι τραπεζικοί λογαριασμοί επιχειρηματία γεωργικών μηχανημάτων στη Θράκη οι οποίοι είχαν δεσμευτεί με απόφαση του ΣΔΟΕ το 2011 όταν κρίθηκε μετά από έλεγχο ότι υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας σε βάρος του.

Οι δικαστές έκαναν δεκτή την αίτηση του επιχειρηματία και ακύρωσε την επίμαχη πράξη του προϊσταμένου του ΣΔΟΕ κρίνοντας ότι η συγκεκριμένη πράξη «στερείται νομίμου ερείσματος γιατί εκδόθηκε βάση του άρθρου 30 παρ. 5 του Ν. 3296/2004 που κρίθηκε αντίθετο στα άρθρα 5,17 και 25 του Συντάγματος και στο πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ».

Η Ολομέλεια έκανε δεκτή σχετική παραπεμπτική απόφαση του Δ Τμήματος και έκρινε ότι η δέσμευση αποσκοπεί μεν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος για να διατηρούνται τα περιουσιακά στοιχεία του ελεγχομένου και να είναι δυνατή η ικανοποίηση αξιώσεων του δημοσίου εφόσον βεβαιωθεί η πιθανολογούμενη παράβαση, όμως αυτό δεν αρκεί για να καταστήσει συνταγματικά ανεκτή μια τόσο σοβαρή επέμβαση σε συνταγματικώς προστατευόμενα αγαθά του ελεγχομένου.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ αναφέρει στην απόφαση του ότι η επίμαχη διάταξη χρησιμοποιεί αόριστες έννοιες καταλείποντας ευρύτατο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στη διοίκηση χωρίς να καθορίζει με τρόπο αρκούντως σαφή και συγκεκριμένο τις προϋποθέσεις επιβολής του μέτρου.

Επίσης, υπογραμμίζει ότι δεν θέτει περιορισμό στην έκταση και στη διάρκεια της δέσμευσης, δεν ρυθμίζει τη διαδικασία επιβολής και άρσης της με πρόβλεψη διαδικαστικών εγγυήσεων ανάλογων προς τη σοβαρότητά της.

newsbeast.gr


Αντιδράσεις:

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου