Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020

Κομισιόν: «Αδειασε» την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, για τα εργασιακά


Ηχηρό «χαστούκι», δέχθηκε η ευρωομάδα του Σύριζα από τον Επιτροπο Schmit, η οποία προσπάθησε ανεπιτυχώς, να εκμαιεύσει από την Κομισιόν, καταδικαστική απάντηση, για τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση, στο χώρο της εργασίας, εν μέσω πανδημίας.

Οι ευρωβουλευτές του Σύριζα (Δ.Παπαδημούλης, Κ.Αρβανίτης, Στ.Κούλογλου, Ελενα Κουντουρά και Αλέξης Γεωργούλης) έσπευσαν, μεσούσης της πανδημίας του COVID-19, να καταγγείλουν στην Κομισιόν τα μέτρα της εκ περιτροπής εργασίας και μείωσης αποδοχών, που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση, την περίοδο της καραντίνας.

Αποφεύγοντας επιμελώς να αναφερθούν στα αίτια που προκάλεσαν την επιβολή αυτών των μέτρων, οι ευρωβουλευτές ανέφεραν ότι:

-«Στις 24 Μαρτίου 2020, εκατοντάδες συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ενημερώθηκαν με SMS από εταιρεία του αεροδρομίου Αθηνών ότι θα πάψει να τους απασχολεί. Στο υπόλοιπο προσωπικό η εταιρεία επέβαλε μονομερώς σύστημα εκ περιτροπής εργασίας ανά δύο εβδομάδες σε μηνιαία βάση για διάστημα έξι μηνών και μείωση κατά 50% των αποδοχών τους . Παρόμοιες πρακτικές παρατηρούνται σε εκατοντάδες άλλες επιχειρήσεις. Τους εργαζομένους αυτούς δεν καλύπτουν τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης όσον αφορά την παροχή επιδόματος 800 ευρώ»

Υποστήριξαν δε ακόμη ότι, ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων αποβλέπει στην ασφαλή και ευπροσάρμοστη απασχόληση και στην ισόρροπη προστασία των θέσεων εργασίας και ότι, σε συνδυασμό με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων , αποβλέπουν στη διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης με επαρκείς ελάχιστους μισθούς.

Ερωτούσαν δε την Κομισιόν, αν εναρμονίζονται με τους κανόνες της ΕΕ τα μέτρα που θέσπισε η ελληνική κυβέρνηση στις 20 Μαρτίου 2020 για μονομερή επιβολή εκ περιτροπής εργασίας και αν οι πολιτικές της κυβέρνησης εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση για τους εργαζομένους και αποτρέπουν επαρκώς τη διαρθρωτική ζημιά στην ήδη εύθραυστη, εξαιτίας της πολυετούς λιτότητας.

Στην καταλυτική του απάντηση (18 Ιουνίου 2020) ο Επίτροπος Schmit, «άδειασε» την ευρωομάδα του Σύριζα, υπογραμμίζοντας ότι:

-«Τα μέτρα που έλαβαν οι ελληνικές αρχές για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, καθώς και τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας είναι σε γενικές γραμμές συγκρίσιμα με τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε άλλα κράτη μέλη, με σκοπό την προστασία των συμβάσεων εργασίας και τη διασφάλιση της δυνατότητας να ανακάμψει γρήγορα η οικονομική δραστηριότητα, μόλις χαλαρώσουν τα περιοριστικά μέτρα.»

-«Όσον αφορά την επιλογή οργάνωσης της εργασίας σε βάρδιες, με παράλληλη μείωση του χρόνου εργασίας κάθε εργαζομένου, η συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης, την οποία ενσωματώνει η οδηγία 97/81/EΚ του Συμβουλίου , προστατεύει τους εργαζομένους μερικής απασχόλησης από διακρίσεις όσον αφορά τους όρους απασχόλησης. Η αρχή pro rata temporis εφαρμόζεται όπου κρίνεται αναγκαίο , με την έννοια ότι ένα διαιρετό δικαίωμα, όπως η αμοιβή, μπορεί να μειωθεί αναλογικά προς το μειωμένο ωράριο εργασίας του εργαζομένου.»

-« Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη ρυθμίσεων για την τηλεργασία, την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την αναπροσαρμογή δεξιοτήτων τόσο για εργαζομένους όσο και για ανέργους, καθώς και άλλα προγράμματα ενεργοποίησης. Μπορεί επίσης, υπό ορισμένους όρους, να υποστηρίξει εθνικά προγράμματα μειωμένου ωραρίου εργασίας.»

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο
Πηγή: Reporter.gr


Αντιδράσεις:

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου