Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

Προσέχετε τα μετρητά και τις καταθέσεις σας – Καραδοκεί η ΕφορίαΗ Εφορία καταγράφει υπόλοιπα από τραπεζικές καταθέσεις και ακόμα και τα μετρητά που έχουν πάνω τους οι φορολογούμενοι που ελέγχονται για εισοδήματα που δεν έχουν δηλώσει.
Νέους τρόπους ελέγχου φορολογουμένων ''σκαρφίστηκε'' η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στην προσπάθεια εντοπισμού εισοδημάτων που δεν έχουν δηλωθεί.
Για αυτό και η Εφορία ελέγχει υπόλοιπα τραπεζικών καταθέσεων, τα μετρητά που έχουν πάνω τους φορολογούμενοι αλλά και τις επενδύσεις σε μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια, όπως αποκαλύπτει η Ναυτεμπορική.

Διαβάστε την εγκύκλιο της Κ. Σαββαίδου με την οποία εξειδικεύεται πως θα γίνονται οι έλεχοι ιδίως στα μετρητά.

«Αν ο ελεγχόμενος/νη, ο/η σύζυγος και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, δηλώνουν ότι την 31/12/1999 κατείχαν υπόλοιπα τραπεζικών καταθέσεων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή και επενδυτικά προϊόντα (μετοχές ,ομόλογα, repos έντοκα γραμμάτια, αμοιβαία κ.λπ.) ή και ακίνητα και εφόσον αποδεικνύεται η κατοχή τους από επίσημα δικαιολογητικά (έγγραφα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αναλυτική κίνηση της μερίδας του από το Χ.Α., πινάκια ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο κ.λπ.), τότε, για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των υπολοίπων των τραπεζικών καταθέσεων την 31/12/1999, θα αναγράφεται δε στην ένδειξη <<Υπόλοιπα χρηματοπιστωτικών λογαριασμών στην έναρξη της πρώτης ελεγχομένης χρήσης>> χωρίς να διερευνάται η ύπαρξη πραγματικού διαθέσιμου κεφαλαίου προηγούμενων ετών (1999 και παλαιοτέρα).

Στην περίπτωση που ο ελεγχόμενος , ο/η σύζυγος και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, δηλώνουν ότι την 31/12/1999 έχουν στην κατοχή τους εκτός των ανωτέρω και μετρητά, για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών, θα ελέγχεται αν το πραγματικό διαθέσιμο κεφάλαιο των προηγούμενων ετών (1999 και παλαιοτέρα), είναι μικρότερο από το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων και των δηλωθέντων μετρητών, τότε τα δηλωθέντα μετρητά δεν θα αναγνωρίζονται ή θα περιορίζονται αναλόγως».


Πηγή Ναυτεμπορική


Αντιδράσεις:

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου