Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019

Ντόρα: Φέρνετε σημαντικά και πλήρη νομοσχέδια στη Βουλή με τη μορφή τροπολογίας για να μην γίνεται συζήτησηΕπιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στη Βουλή

Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.
Αντιδράσεις:

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου