Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Απώλεια 4,9 δισ. ευρώ από ΦΠΑ το 2014Η απώλεια κρατικών εσόδων από τον ΦΠΑ στην Ελλάδα εκτιμάται, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι ανήλθε το 2014 στο ποσό των 4,92 δισ. ευρώ, έναντι 6,34 δισ. ευρώ που ήταν η αντίστοιχη απώλεια το 2013.

Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, η απώλεια εσόδων από τον ΦΠΑ στην ΕΕ εκτιμάται ότι το 2014 ανήλθε στο ποσό των 159,5 δισ. ευρώ, έναντι περίπου 162 δισ. ευρώ το 2013.

Η εν λόγω έρευνα αφορά τη συνολική διαφορά μεταξύ των προσδοκώμενων και των πραγματικών εσόδων από τον ΦΠΑ (το λεγόμενο «έλλειμμα ΦΠΑ») στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Με βάση τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, το ελληνικό κράτος θα έπρεπε να είχε εισπράξει το 2013 από τον ΦΠΑ ένα ποσό της τάξεως των 18,9 δισ. ευρώ. Αντ' αυτού εισέπραξε περίπου 12,6 δισ. ευρώ, δηλαδή απώλεσε σχεδόν το 33,5% των προσδοκώμενων χρημάτων. Το 2014, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, το ελληνικό κράτος θα έπρεπε να είχε εισπράξει ένα ποσό της τάξεως των 17,6 δισ. ευρώ και αντ' αυτού εισέπραξε 12,7 δισ. ευρώ. Δηλαδή απώλεσε περίπου το 28% των εσόδων που θα έπρεπε σύμφωνα με την Επιτροπή να είχε εισπράξει.

Στο επίπεδο της ΕΕ η αντίστοιχη απώλεια ήταν το 2014 της τάξεως του 14%. Το έλλειμμα ΦΠΑ κυμάνθηκε από το υψηλό ποσοστό μη εισπραχθέντος ΦΠΑ (37,9%) στη Ρουμανία, στο πολύ χαμηλό ποσοστό (1,2%) στη Σουηδία. Σε απόλυτους όρους, το υψηλότερο έλλειμμα ΦΠΑ σημειώθηκε στην Ιταλία (36,9 δισ. ευρώ), ενώ το Λουξεμβούργο είχε το χαμηλότερο (147 εκατ. ευρώ).

Με αφορμή τα αποτελέσματα της έκθεσης, η Επιτροπή επανέλαβε σήμερα τις εκκλήσεις προς τα κράτη μέλη «για ριζική αναμόρφωση του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ, προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερο και να καταπολεμηθεί η απάτη». Ο επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, Πιέρ Μοσκοβισί, δήλωσε σχετικά: 

«Τα κράτη μέλη χάνουν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ από μη εισπραχθέντα έσοδα ΦΠΑ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Το ισχύον καθεστώς είναι εξαιρετικά ανεπαρκές για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της απάτης και των λανθασμένων υπολογισμών στον τομέα του ΦΠΑ και είναι σαφές ότι οι αριθμοί δεν πρόκειται να βελτιωθούν από μόνοι τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να συμφωνήσουν γρήγορα στην καθιέρωση ενός οριστικού συστήματος ΦΠΑ στην ΕΕ που θα είναι θωρακισμένο έναντι της απάτης, όπως πρότεινε η Επιτροπή στις αρχές του τρέχοντος έτους. Ως εκ τούτου, καλώ όλα τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν μία ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση, τα αποτελέσματα της οποίας θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση των προτάσεων του επόμενου έτους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε οριστική λύση σε αυτό το πρόβλημα».Πηγή : tanea.gr


ΓΣΕΒΕΕ: Δεν προβλέπεται ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίαςΤη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκονται ακόμα οι ελληνικές επιχειρήσεις και γενικότερα η ελληνική οικονομία, επισημαίνει με έρευνα του το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ης Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας .

Όπως αναφέρεται στην έρευνα, παρά τα στοιχεία εκείνα που δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία έχει πλέον εισέλθει σε μια φάση σταθεροποίησης (αργή αποκλιμάκωση των υψηλών ποσοστών ανεργίας, βελτίωση των όρων του εξωτερικού εμπορίου, σχετική σταθεροποίηση των δημοσιονομικών μεγεθών), δεν είναι δυνατό να γίνει ακόμα λόγος για ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας αλλά μάλλον για στασιμότητα.

Ειδικότερα, για κάθε 1 επιχείρηση που εμφανίζει σημάδια βελτίωσης και υγείας, άλλες 10 επιχειρήσεις ασθενούν σοβαρά ενώ  όλο και περισσότερες πολύ μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με τάσεις εξόδου από την αγορά και εξαιρετικά μειωμένες αντοχές, γεγονός που διευρύνει το χάσμα ανταγωνισμού με τις ομόλογες μεγαλύτερες.

Όπως τονίζει στην έρευνά του το Ινστιτούτο, τείνει να παγιωθεί ένας νέος οικονομικός δυϊσμός στην πραγματική οικονομία, ο οποίος πιθανότατα θα προκαλέσει έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις προς τις μικρές επιχειρήσεις, θα ενισχύσει τη μερική απασχόληση και θα οδηγήσει σε διευρυμένα ποσοστά άτυπων μορφών απασχόλησης και επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ετσι, επιχειρήσεις, οι οποίες επέδειξαν σημάδια αντοχής στην πρώτη φάση της ύφεσης (2010-2014), εξάντλησαν τα όρια επιβίωσης και να αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο νέο κύμα λιτότητας. Παράλληλα, αναπτύσσεται μια δεύτερη εκδοχή δυϊσμού, μεταξύ επιχειρήσεων που γεννήθηκαν μέσα στην κρίση και προσάρμοσαν τα οικονομικά τους στοιχεία σε μια δύσκολη συγκυρία διατηρώντας χαμηλές προσδοκίες για το μέλλον, και εκείνων των επιχειρήσεων που προηγήθηκαν της κρίσης, οι οποίες αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και προσαρμογής στο νέο περιβάλλον.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εκτιμά ότι η οικονομία βρίσκεται σε μια φάση του οικονομικού κύκλου όπου η μειωμένη ρευστότητα, το επενδυτικό κενό και η χαμηλή χρηματοδοτική ικανότητα, συνυπάρχουν με μια εξωγενώς προκληθείσα αρνητική μακροοικονομική συγκυρία. Παράλληλα, παραμένει ανεπαρκής η ιδιωτική χρηματοδότηση και απουσιάζουν τα κατάλληλα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, ενώ, περιορισμένες είναι οι δυνατότητες πρόκλησης επενδυτικού σοκ μέσα από δημόσιες επενδύσεις.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια παραλλαγή της κατάστασης «παγίδας ρευστότητας», κατά την οποία οποιαδήποτε παρέμβαση στο σκέλος της νομισματικής πολιτικής (επιτόκια, τιμές, ποσοτική χαλάρωση) δεν είναι ικανή να δημιουργήσει συνθήκες ανάκαμψης. Στο φαινόμενο αυτό συνδυάζονται η διεύρυνση των μορφών ελαστικής απασχόλησης, η εξαΰλωση των επενδύσεων (δεν προγραμματίζονται ούτε για δαπάνες αποσβέσεων/ αντικατάστασης), η περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια (ανεξάρτητα από το ύψος των καταθέσεων) και η αδυναμία εκπλήρωσης των όρων λειτουργίας της επιχείρησης σε μικροοικονομικό επίπεδο (αδυναμία εξόφλησης υποχρεώσεων, καθυστερήσεις σε μισθούς κα).

Είναι προφανές ότι στο υφιστάμενο περιβάλλον κάθε συζήτηση που θα αναφέρεται στην περαιτέρω περιστολή πόρων (δημόσιων και ιδιωτικών) και σε μεγαλύτερη ευελιξία στην αγοράς εργασίας θα προκαλέσει νέα αβεβαιότητα και αστάθεια, καθώς έχουν εξαντληθεί τα μέσα και τα περιθώρια αναζήτησης εναλλακτικών μεθόδων εξοικονόμησης κόστους.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εκτιμά ότι  θα πρέπει να κινητοποιηθούν θεσμικά και ποσοτικά εργαλεία ενίσχυσης των επενδύσεων, όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος και οι Δημόσιες Συμβάσεις, να αξιοποιηθούν στο ακέραιο οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι με προγράμματα προσαρμοσμένα στην ελληνική οικονομία, να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής (βελτιωμένα προγράμματα ενίσχυσης απασχόλησης και μικρής επιχειρηματικότητας, με αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, κάλυψη αδύναμων ομάδων έναντι των κινδύνων φτώχειας), να διευρυνθούν οι ποιοτικές οδοί για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που αναδείχτηκαν μέσα στην οικονομική συγκυρία (τουριστικό προϊόν, αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα, πράσινη ενέργεια). Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για την Ελλάδα του 2020 και η πολυθρύλητη παραγωγική ανασυγκρότηση δεν θα πρέπει να μετατραπεί σε προνομιακό πεδίο με αποκλειστικά ωφελούμενους ορισμένες ομάδες ειδικών συμφερόντων. Η απορρύθμιση των αγορών εργασίας, προϊόντος και υπηρεσιών δεν είναι αναγκαία, ούτε ικανή συνθήκη για τη βελτίωση των επενδυτικών επιδόσεων της χώρας, ούτε για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων.  Η διεύρυνση του μεριδίου ευημερίας και ισότιμης συμμετοχής στην οικονομική ζωή είναι όρος υπέρβασης της κρίσης.

Παράλληλα, θα πρέπει να δοθούν οριστικές λύσεις για τις επιχειρήσεις που έχουν συσσωρεύσει σημαντικά χρέη, τόσο προς το δημόσιο όσο και προς τις τράπεζες. Η έκθεση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων ως προς τα κόκκινα δάνεια προσεγγίζει πλέον το 45%. Μέχρι σήμερα, δεν έχει αποσαφηνιστεί το τοπίο σχετικά με το προφίλ και τις δυνατότητες των οφειλετών. Η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών για τα κόκκινα δάνεια πρέπει να έχει αντιστοίχιση με τα χρέη των ιδιωτών προς το δημόσιο και πρέπει να αποσκοπεί στην ελάφρυνση των αδύναμων και τον περιορισμό των κατ’ επάγγελμα κακοπληρωτών. Η ομηρία από τα χρέη πρέπει να δώσει τη θέση της σε μια δεύτερη ευκαιρία, με ουσιαστική στήριξη όσων επιθυμούν να επιχειρήσουν ξανά.Πηγή : kathimerini.gr


Η απελπισία της κυβέρνησης φαίνεται στις δηλώσεις της ΓεροβασίληΗ κυβέρνηση στριμωγμένη και απελπισμένη βλέπει τις ημέρες της να τελειώνουν και αμολάνε την Γεροβασίλη να πει κάτι, οτιδήποτε.

Η Νέα Δημοκρατία μετά την επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη πρός τον Αλέξη Τσίπρα κυκλοφόρησε και ένα video χαστούκι στον Τσίπρα με τα 25 ψέματα που είπε πέρυσι στην ΔΕΘ.

Μην έχοντας κάτι άλλο να κάνει η κυβέρνηση η οποία πλέον έχει εκτεθεί στον Ελληνικό λαό με τον χειρότερο τρόπο βάζει την Γεροβασίλη να κάνει δηλώσεις, δήθεν απάντηση στις δηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας οι οποίες δείχνουν την μεγάλη απελπισία τους.

Η Γεροβασίλη είπε λοιπόν απατώντας στην Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη: «Μπροστά στο πολιτικό αδιέξοδο και την χρεωκοπία της πολιτικής του, ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει άλλο καταφύγιο πέρα από την ασύστολη κινδυνολογία»

Σε ελεύθερη μετάφραση : Πιάσε το αυγό και κούρευτο γιατί τα έχω χαμένα και δεν ξέρω τι άλλο να πώ.Τέσσερις εργάσιμες μέρες/εβδομάδα για λόγους υγείας προτείνουν οι επιστήμονες!Η δουλειά από Δευτέρα έως και Παρασκευή βλάπτει την υγεία. Επιστημονικά τεκμηριωμένο, καθώς βασίζεται σε μια νέα μελέτη του City University London.

Ερευνητές κοινωνιολόγοι απέδειξαν ότι το να δουλεύει κανείς τέσσερις εργάσιμες μέρες -από Δευτέρα έως και Πέμπτη- και να ξεκουράζεται Παρασκευο-Σαββατοκύριακο κάνει καλό όχι μόνο στην υγεία του, αλλά και στο περιβάλλον.

Στην επιστημονική έρευνα υπό τον τίτλο «Inventing the Future» (Εφευρίσκοντας το μέλλον) ο κοινωνιολόγος 'Αλεξ Ουίλιαμς γράφει πώς η μείωση στις εργάσιμες μέρες μπορεί να σώσει τον κόσμο. Βασικά, με λιγότερες μέρες δουλειάς, κυκλοφορούν λιγότερα αυτοκίνητα στον δρόμο και εξοικονομείται ενέργεια, καθώς ολόκληρες υπηρεσίες και γραφεία παραμένουν κλειστά. Για περισσότερα, πατήστε εδώ.

Ο ίδιος επιστήμονας σημειώνει ότι μια παλαιότερη μελέτη του 2006 που διενήργησε το Κέντρο Οικονομικής και Πολιτικής Έρευνας είχε αποκαλύψει ότι στις ΗΠΑ θα μπορούσε να μειωθεί σε ποσοστό 20% η κατανάλωση ενέργειας, εάν εφαρμοζόταν η πρόταση για 4 εργάσιμες μέρες την εβδομάδα. Για παράδειγμα, στη Γιούτα οι δημόσιοι υπάλληλοι πηγαίνουν στο γραφείο 4 φορές την εβδομάδα, με επιμηκυμένο ωράριο, και το αποτέλεσμα είναι θετικό και για εκείνους και για τον πλανήτη! Εξοικονομούνται 2 εκατομμύρια δολάρια από την ενεργειακή κατανάλωση, ενώ μειώνονται κατά 12.000 τόνους ετησίως οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Μια άλλη έρευνα, από το πανεπιστήμιο του Οχάιο, δείχνει ότι "η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη". Αν ο εργαζόμενος απασχολείται για περισσότερες από 60 ώρες την εβδομάδα τότε τριπλασιάζεται ο κίνδυνος εμφάνισης αρθρίτιδας, καρδιοπαθειών και διαβήτη. Το δείγμα της έρευνας ήταν 7.500 άνθρωποι σε μια περίοδο 32 ετών.
Από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, iatropedia.gr


Την παραπομπή και προφυλάκιση Μαρινάκη προτείνει ο Εισαγγελέας

Φωτογραφία:  Icon 


Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ζητείται να παραπεμφθούν κατηγορούμενοι για την αποκαλούμενη «εγκληματική οργάνωση» στο ποδόσφαιρο, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ο εισαγγελέας Σταμάτης Δασκαλόπουλος στην εισήγησή του προς το Συμβούλιο Εφετών εισηγείται προς το Δικαστικό Συμβούλιο τη σύλληψη και την προσωρινή κράτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη, αντικαθιστώντας τους περιοριστικούς όρους που του είχε επιβάλει ο ανακριτής Διαφθοράς μετά την απολογία του πριν περίπου ένα χρόνο. 

Κι αυτό γιατί ανάμεσα στους όρους ήταν και αυτός της μη ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο. Κατά πληροφορίες, στην εισαγγελική πρόταση αναφέρεται ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού παραβίασε τον επίμαχο όρο, καθώς - όπως φέρεται να επισημαίνει - σε δηλώσεις του ο Β. Μαρινάκης έχει υποστηρίξει ότι ασχολείται με ποδοσφαιρικά θέματα.

Κατά τον κ. Δασκαλόπουλο, η προφυλάκιση του επιχειρηματία είναι απαραίτητη για την πρόληψη τέλεσης νέων αδικημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την ίδια υπόθεση ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά να καθίσουν στο εδώλιο και πολλά ακόμα πρόσωπα για διάφορες αξιόποινες πράξεις όπως εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και εκρήξεις.

Τώρα πια τον τελευταίο λόγο έχουν οι δικαστές του Συμβουλίου Εφετών οι οποίοι καλούνται να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κ. Μαρινάκη.
Newsroom ΔΟΛ


Δεν έρχεται η δόση! Χε......ος ο Τσίπρας κάλεσε μίνι υπουργικό συμβούλιοΜην έχοντας την ίδια ευαισθησία για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους ο Τσίπρας και η ομάδα του ψάχνει να βρει τρόπους για ισοδύναμα ώστε να μην μειωθούν οι μισθοί σε περίπου 188.000 δημοσίους υπαλλήλους που έχουν γονατίσει από τις αλλεπάλληλες μειώσεις.

Επίσης ανήσυχος ότι θα τον "πιει" για ακόμα μία φορά και μαζί με αυτόν και όλη η Ελλάδα εάν δεν πάρουμε την δόση έδωσε εντολή στους συνεργάτες του στο οικονομικό επιτελείο αλλά και σε όλους τους αρμόδιους υπουργούς να κλείσουν τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. 

Το να κλείσουν τα προαπαιτούμενα φυσικά δεν είναι εύκολη δουλειά γιατί αυτή η εντολή Τσίπρα λέει ξεκάθαρα ξεσκίστε τους Έλληνες τις οικογένειες τους και τις επιχειρήσεις για να πάρουμε κανένα φράγκο.

Το Μέγαρο Μαξίμου προσπαθεί να πάρει τα 2,8 δισ. ευρώ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να υπάρξει μια όπως λέει μια «ένεση» ρευστότητας στην αγορά και για να εμπλουτίσει το παραμύθι που γράφει ο Τσίπρας και θα το αναγνώσει στο κοινό του στην ΔΕΘΣυνταξιούχοι σε Τσίπρα και Κατρούγκαλο : Πεινάμε μας μειώσατε τις συντάξειςΟργή και αγανάκτηση από τους συνταξιούχους κατά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ απαιτώντας να σταματήσει ο αφανισμός τους από τον Τσίπρα.

Η αγανάκτηση έφτασε μετά την σφαγή των επικουρικών τους συντάξεων από τον υπουργό εργασίας Κατρούγκαλο με τις ευχές του Αλέξη Τσίπρα 

Η συνταξιούχοι φωνάζοντας πεινάμε και υποστήριζαν με οργή : «Χρήματα που έχουμε πληρώσει μια ζωή για να έχουμε αξιοπρεπή και σύμφωνα με τις ανάγκες γεράματα, τα κλέβουν εν ψυχρώ για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα αλλότρια προς τα δικά μας» Φανερά ανήσυχος ο Μητσοτάκης για την πορεία της χώρας καλεί τον Τσίπρα να παραιτηθείΟ Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 «Ο κ. Τσίπρας συνεχίζει να κοροϊδεύει απροκάλυπτα τους πολίτες.

Άλλη μια φορά δεν υλοποιεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με το Μνημόνιο που ο ίδιος υπέγραψε. Τυχόν καθυστέρηση στην εκταμίευση της δόσης των 2,8 δις ευρώ, θα οδηγήσει μοιραία στην επιβολή νέων μέτρων. Μεγάλο τμήμα των πολιτών ήδη αδυνατεί να πληρώσει τους φόρους και πολλές φορές στερείται και τα απαραίτητα της καθημερινότητας.

Το ίδιο το κράτος χρωστάει πάνω από 7 δις σε ιδιώτες. Ένα μεγάλο τμήμα της δόσης των 2,8 δις προορίζεται για να καλυφθούν κάποια από αυτά τα χρέη. Για να μην κλείσουν και άλλες επιχειρήσεις, να μην οδηγηθούν κι άλλοι Έλληνες στην ανεργία.

Προειδοποιώ τον κ. Τσίπρα!

Τον καθιστώ προσωπικά υπεύθυνο για την κατηφόρα της οικονομίας και την επιδείνωση της καθημερινότητας όλων των Ελλήνων. Η χώρα δεν έχει το περιθώριο να ζήσει ξανά τον εφιάλτη της αέναης διαπραγμάτευσης, μιας ανίκανης και ιδεοληπτικής Κυβέρνησης.

Αν δεν μπορεί να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στις ευθύνες του, ας παραιτηθεί.

Δεν υπάρχει άλλος καιρός για χάσιμο. Θα μας βρει απέναντι». 
Politico: "μάγος της απόδρασης" ο Αλέξης Τσίπρας κάνει μία ακόμη απεγνωσμένη προσπάθεια να περισώσει τη φήμη τουΩς έναν "μάγο της απόδρασης" που κάνει μία ακόμη απεγνωσμένη προσπάθεια να περισώσει τη φήμη του περιγράφει η Politico τον Αλέξη Τσίπρα.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, στις εκλογές του 2015 ο Έλληνας πρωθυπουργός πέτυχε το φαινομενικά ακατόρθωτο. Ωστόσο, πλέον μοιάζει λιγότερο αήττητος.

Ο Τσίπρας και η ομάδα του εργάζονται σκληρά για να προμοτάρουν τη συνάντηση των ηγετών του ευρωπαϊκού νότου στην Αθήνα, στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου θα παραβρεθεί και ο Γάλλος πρόεδρος Francois Hollande μετά από αποδοχή της σχετικής πρόσκλησης.  Η ιδέα είναι να διαμορφωθεί ένα μέτωπο των χωρών του νότου απέναντι στα δύο κρίσιμα ζητήματα που κλονίζουν την ΕΕ: τους πρόσφυγες και την οικονομική κρίση.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Politico, η συνάντηση έχει ακόμη έναν στόχο: ο Τσίπρας θα επιχειρήσει να δείξει ότι εξακολουθεί να έχει διεθνή επιρροή. Οι φήμες των πρόωρων εκλογών αναζωπυρώνονται στην Αθήνα και ο Πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης αισθάνεται σιγουριά ότι μπορεί να νικήσει τον Τσίπρα.

Η θέση του Τσίπρα είναι πράγματι επισφαλής, σημειώνει ο αρθρογράφος. Η εικόνα του αμαυρώθηκε πέρυσι όταν εξάντλησε την καλή θέληση των Ευρωπαίων και διεθνών εταίρων και έπληξε βαριά την αξιοπιστία του ευρωπαϊκού κινήματος κατά της λιτότητας, εις βάρος άλλων αριστερών κομμάτων, όπως το Podemos της Ισπανίας.

Για τους επικριτές του, η συνάντηση της 9ης Σεπτεμβρίου μοιάζει περισσότερο ως μία απεγνωσμένη κίνηση για να περισώσει τη φήμη του. Οι εσωτερικές πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, ισχυρίζονται, καταρρέουν: το κόμμα βρίσκεται πολύ πίσω από τη Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις, ενώ η δημοτικότητα του πρωθυπουργού είναι χαμηλή.

Παράλληλα, ο Τσίπρας δεν έχει σπουδαία επιτεύγματα να παρουσιάσει στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ το φθινόπωρο, πέρα από την προώθηση των μέτρων λιτότητας, μερικά από τα οποία –όπως η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και οι εκτεταμένες αποκρατικοποιήσεις- αναχαίτισαν τους προκατόχους του. Η κυβέρνηση του κατηγορείται επίσης για το διορισμό "φιλικών προσώπων" σε δημόσια αξιώματα. Στην πραγματικότητα, σχολιάζει η Politico, μία χαοτική δημόσια διοίκηση προσφέρει καθημερινά στην αντιπολίτευση αρκετά πυρομαχικά.

Ο Τσίπρας, ωστόσο, έχει αποδειχθεί πολιτικά ανθεκτικός. "Είναι τρομερός. Η πολιτική του είναι συγκρουσιακή. Δεν μπορεί να παραγάγει πολιτική, δεν ενδιαφέρεται, βαριέται. Το ατού του είναι να κερδίζει τις εκλογές. Δώσε του ένα πόντιουμ, ένα αμφιθέατρο, την επιλογή νίκη ή ήττα. Εκεί είναι ασταμάτητος", σχολιάζει ένας ειδικός σε θέματα επικοινωνίας. 

Πόσο θα διαρκέσει όλο αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πώς η Ευρώπη θα επιλέξει να χειριστεί την Ελλάδα όταν οι αξιωματούχοι θα επιστρέψουν στην Αθήνα για να αξιολογήσουν την πορεία του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, αναφέρει η Politico.

Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο εάν το "χρυσό παιδί" της αριστεράς θα καταφέρει να ολοκληρώσει την τετραετία ή αν θα τραπεί σε φυγή εξαιτίας πρόωρων εκλογών. 


Πηγή : capital.gr


Πήραν χαμπάρι το έγκλημα και εξαφάνισαν την τροπολογία για τα ψιλικατζίδικα

Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουν γκάφα και μετά την μαζεύουν άρον άρον. Έτσι έκαναν και με την τροπολογία που κατέθεσαν οι 16 Συριζαίοι βουλευτές για τα ψιλικατζίδικα που μετά τις σφοδρότατες αντιδράσεις 32.000 ψιλικατζήδων της χώρας, αποσύρθηκε.

Χωρίς να εξετάσει κανένας την ζημιά που πήγαιναν να κάνουν οι 16 και αγνοώντας όπως πάντα την συνέπεια των πράξεων τους ότι εάν περνούσε αυτή η τροπολογία, αυτομάτως θα αποκλείονταν 32.000 σημεία πώλησης, τα γνωστά μας ψιλικατζίδικα πήγαιναν να κάνουν ένα ακόμα κοινωνικό έγκλημα. 

Τελικά, η επίμαχη τροπολογία αποσύρθηκε από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με την "κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων", το οποίο συζητείται στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Η τροπολογία των 16:

Θέμα: Τροποποίηση του ν. 3730/2008 "Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις"

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Ο σκοπός του νόμου 3730/2008 είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και ειδικότερα η προστασία των ανηλίκων. Οι περιορισμοί που τίθενται από τις διατάξεις του, επιβάλλονται για λόγους προστασίας δημοσίου συμφέροντος.
Με την προτεινόμενη τροποποίηση επιδιώκεται μεγαλύτερη και πληρέστερη προστασία της δημόσιας υγείας και ειδικότερα της προάσπισης της υγείας των ανηλίκων. Επομένως, με την προτεινόμενη τροποποίηση οριοθετείται η πώληση των προϊόντων στο πλαίσιο της νομιμότητας, προστατεύεται η δημόσια υγεία και κυρίως η υγεία των ανηλίκων.

Β. Προτεινόμενη Διάταξη

Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρο 2 παρ. 1 περ. β του νόμου 3730/2008  με την προσθήκη στην αρχή του πρώτου εδαφίου της φράσης "η πώληση και" καθώς και στο τέλος της παραγράφου της φράσης "καθώς και των καταστημάτων της παρ. Η΄ υποπαρ. 4 του νόμου 4093 του 2012".

"β. η πώληση και η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες καταστημάτων, εξαιρουμένων των καταστημάτων αφορολογήτων ειδών, των περιπτέρων και των καταστημάτων που πωλούν αποκλειστικά προϊόντα καπνού, καθώς και των καταστημάτων της παρ.
 Η΄ υποπαρ. 4 του νόμου 4093 του 2012

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2016
Οι προτείνοντες βουλευτές:

Γεωργία Γεννιά
Αυλωνίτου Ελένη
Δέδες Ιωάννης
 Θελερίτη Μαρία
Καρακώστα Ευαγγελία (Εύη)
Κασιμάτη Νίνα
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Ντζιμάνης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παπαδόπουλος Νικόλαος
Ριζούλης Ανδρέας
Σαρακιώτης Γιάννης
Σιμορέλης Χρήστος
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σταματάκη Ελένη
Τελιγιορίδου Ολυμπία

Επιστολή της Ένωσης Καπνοπωλών Βορείου Ελλάδας είχε ως εξής : 

"Σας ενημερώνουμε ότι αυτή τη στιγμή τα σημεία που πουλάνε τσιγάρα είναι τα ψιλικατζίδικα που πλέον λέγονται μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος, καταστήματα πώλησης καπνού, και περίπτερα, ανέρχονται σε 40.000 σε όλη την Ελλάδα. Από τα οποία μόνο τα 8.000 περίπου είναι περίπτερα. Άρα εάν περάσει αυτή η τροπολογία-προσθήκη αυτομάτως την άλλη μέρα οι υπόλοιποι 32.000 περίπου θα πρέπει να κλείσουνε.

Τονίζουμε ότι οι υπόλοιπες 32.000 περίπου επιχειρήσεις είναι αμιγώς οικογενειακές και δεν θα μπορέσουν να  ανταπεξέλθουν οικονομικά. Ήδη υπάρχουν προβλήματα και θα διογκωθούν ακόμα περισσότερο με τη συγκεκριμένη τροπολογία–προσθήκη.

Επισημαίνουμε επίσης ότι το 70% του τζίρου των καταστημάτων προέρχεται από την πώληση των τσιγάρων. Με μία τέτοια μείωση της τάξεως των 70% στον τζίρο των εσόδων μιας επιχείρησης, είναι αναμενόμενο να μην μπορεί να αντεπεξέλθει και να καταστεί βιώσιμη. Με το υπόλοιπο 30% είναι αδύνατον να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις οικονομικές απαιτήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει καθημερινά. Και αυτό φυσικά κατά συνέπεια είναι η μείωση των εσόδων στα ταμεία του κράτους κάτι το οποίο είναι σίγουρο ότι δε θέλει κανένας. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε όποιον οικονομολόγο θέλετε, αλλά η απάντηση που θα πάρετε θα είναι ίδια με τα παραπάνω. Γιατί όλα είναι μία αλυσίδα και όλα συνδέονται μεταξύ τους.

Αν ανατρέξετε στους Νόμους που λέει η τροπολογία και τους διαβάσετε στην ουσία λέει ότι δικαιούται να πουλάνε τσιγάρα μόνο τα περίπτερα τα οποία βάση του καθεστώς που ισχύει, οι άδειες που ανήκουν σε αναπήρους πολέμου μεταβιβάζεται στα τέκνα με αναπηρία άνω των 67% και τα μεγάλα σουπερμάρκετ!. Οι περιπτώσεις είναι μηδαμινές και οι επιπτώσεις που θα προκύψουν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία το κλάδου μας.

Κρούουμε λοιπόν τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας ότι εάν οι Βουλευτές του Σύριζα προβούν στην ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας-προσθήκης, θα δημιουργήσει σοβαρό πλήγμα στο κλάδο των ψιλικατζίδικων, που πλέον λέγονται μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο σίγουρα θα προβεί σε ανεπανόρθωτη ζημιά, μη αναστρέψιμη!!!

Το μέτρο αυτό δεν είναι ούτε "φιλολαϊκό", ούτε έχει σχέση με την προστασία των ανηλίκων. Σχετίζεται με την επιθυμία ορισμένων να κλείσει η αγορά και να μείνουν δεκάδες χιλιάδων ανθρώπων στο δρόμο, για να έχουν οι ίδιοι προνομιακή μεταχείριση σε βάρος χιλιάδων βιοπαλαιστών.

Με τιμή,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος,
Ο Γραμματέας,
Κωνσταντίνος Ιακώβου Βασίλης Μπαλούκας".
Εισβολή κουκουλοφόρων στην κλήρωση της Football League! Πετούσαν καρέκλες και κάμερες - Τραυματίστηκε φωτορεπόρτερ- Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν κατά την διάρκεια της κλήρωσης της Football League
- “Άντε γ@@@είτε μ@@@α που θέλετε και κληρώσεις”, φώναξαν οι εισβολείς
- Τραυματίστηκε φωτορεπόρτερ από καρέκλα και του έγιναν επί τόπου ράμματα
- Δεν υπήρξαν συλλήψεις αφού οι δράστες έφυγαν πριν φτάσει η αστυνομία

Έχει η κατάσταση... γιατριά; Την ίδια ώρα που στο ελληνικό ποδόσφαιρο οι “μεγάλες” ΠΑΕ αγωνιούν για την προεδρία της ΕΠΟ, τον επιδιαιτητή Κύρο Βασσάρα και την εξυγίανση του αθλήματος, τα φαινόμενα βίας συνεχίζονται.

Σκηνές απείρου κάλους είχαμε στην κλήρωση της Football league, η οποία αμαυρώθηκε από ντου κουκουλοφόρων και τον τραυματισμό ενός φωτορεπόρτερ.Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που έγινε στο Αττικό Δάσος, τριάντα άτομα τα οποία φορούσαν κράνη κατάφεραν να μπουν στον χώρο μετά από συμπλοκές με τα άτομα ασφαλείας, προκάλεσαν ζημιές, πετώντας μολότοφ, καπνογόνα και ό, τι αντικείμενα βρήκαν μπροστά τους (από καρέκλες και τραπέζια μέχρι και τις κάμερες με τις οποίες καλύφθηκε η εκδήλωση).

Ζημιές υπέστησαν αρκετά αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων αυτό του ιδιοκτήτη του Άρη, Θόδωρου Καρυπίδη.Κατά την εισβολή τους οι κουκουλοφόροι φώναξαν προς τους παρευρισκομένους “Άντε γ@@@είτε μ@@@α που θέλετε και κληρώσεις”, ενώ αποδέκτης σφοδρής λεκτικής επίθεσης έγινε και ο Γιώργος Γκιρτζίκης, που βραβεύτηκε για την... προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Όσοι βρίσκονταν στην κλήρωση τούς φώναζαν να σταματήσουν, λέγοντας: "Υπάρχουν παιδιά εδώ...". Να αναφέρουμε πως τα παιδάκια δεν σταμάτησαν να φωνάζουν από το φόβο.Από τα επεισόδια αυτά, τραυματίστηκε ένας φωτορεπόρτερ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον Στέλιο Βολιτάκη, ο οποίος κάλυπτε την κλήρωση. Επι τόπου του έγιναν ράμματα κάτω από το φρύδι και στη συνέχεια τον πήγαν στο ΚΑΤ.

Το όλο σκηνικό τελείωσε πολύ γρήγορα (κράτησε περίπου τρία λεπτά), με τους αγνώστους που εισέβαλαν στον χώρο, να αποχωρούν χωρίς να τους προλαβαίνει η αστυνομία. Πάντως, μετά το περιστατικό έγιναν 7 προσαγωγές
Το περιστατικό καταδίκασε ο υποψήφιος πρόεδρος της ΕΠΟ Βαγγέλης Γραμμένος. Με δήλωσή του όπου τόνισε πως: “Ως παράταξη που οραματιζόμαστε ένα αύριο για το Ελληνικό ποδόσφαιρο χωρίς βία και ό,τι την προκαλεί, καταδικάζουμε έντονα και απερίφραστα την επίθεση που σημειώθηκε στην κλήρωση της Football League.

Για την κίνηση Επιστροφή στο Ποδόσφαιρο

”. Σε ανάλογη κίνηση προχώρησε και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ...Ρεπορτάζ: Κώστας Στάμου
Πηγή : newsit.gr


«Ανασταίνουν» τη μεταφορά συντελεστή δόμησηςΓια διατηρητέα, μνημεία κ.ά. ακίνητα μέσω της Τράπεζας Γης

Την επαναφορά του ξεχασμένου «εργαλείου» της μεταφοράς συντελεστή δόμησης επιχειρεί να ενεργοποιήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στόχος είναι η νομιμοποίηση αυθαιρέτων με υπερβάσεις δόμησης και κάλυψης άνω του 40%, με παράλληλη εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων, ως περιβαλλοντικού ισοζυγίου.

Ο «μηχανισμός» θα λειτουργεί μέσω της Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων (πρώην Τράπεζα Γης). «Τίτλος Δικαιώματος Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης» θα μπορεί να χορηγηθεί σε διατηρητέα, οικοδομήματα που έχουν χαρακτηριστεί μνημεία, ρυμοτομούμενα ή κάθε άλλο ακίνητο που έχασε το δικαίωμα δόμησης για διάφορους λόγους, σε πρώην στρατόπεδα και σε ακίνητα οικοδομικών συνεταιρισμών, τα οποία βρίσκονται (ολόκληρη η έκταση ή τμήμα της) εντός ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, στα οποία υφίστατο δικαίωμα δόμησης που μεταγενέστερα καταργήθηκε.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, το οποίο ετέθη σε δημόσια διαβούλευση την περασμένη Πέμπτη και παρουσιάστηκε τη Δευτέρα από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου κκ. Πάνο Σκουρλέτη και Γιάννη Τσιρώνη, η μεταφορά συντελεστή θα επιτρέπεται στις περιοχές που έχουν οριστεί ως Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) και Ζώνες Αυξημένης Επιβάρυνσης Συντελεστή (ΖΑΕΣ). Οι περιφερειακές διευθύνσεις του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος θα εισηγούνται τον καθορισμό των συγκεκριμένων ζωνών έπειτα από αξιολόγηση των δηλώσεων νομιμοποίησης αυθαιρέτων που έχουν μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις.

Στην «Τράπεζα» θα καταχωρούνται ανά πολεοδομική ενότητα, δήμο, περιφερειακή ενότητα και Περιφέρεια αναλυτικά οι τίτλοι μεταφοράς συντελεστή δόμησης που ήδη έχουν εκδοθεί, τα βαρυνόμενα ακίνητα και τα ωφελούμενα ακίνητα, καθώς και οι ΖΥΣ και ΖΑΕΣ. Έως σήμερα η Τράπεζα δεν μπορούσε να λειτουργήσει διότι δεν είχαν οριστεί ζώνες υποδοχής συντελεστή δόμησης. Η σχετική ΚΥΑ με τις προδιαγραφές των ζωνών εκδόθηκε μόλις προ μηνός.

Βάσει των νέων ρυθμίσεων, σε περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, εφόσον προσιδιάζουν στην αμιγή κατοικία, η ποσοστιαία αύξηση του συντελεστή δόμησης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 10% του ισχύοντος. Σε περιοχές με ειδικές χρήσεις η αύξηση του συντελεστή δόμησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20% του ισχύοντος. Στις περιοχές αμιγούς κατοικίας μπορεί με τίτλο μεταφοράς συντελεστή να χτίσει κάποιος 10% με 20% περισσότερο από ό,τι επιτρέπεται (ανάλογα με τον ισχύοντα συντελεστή δόμησης) κ.λπ.

Για κάθε τίτλο μεταφοράς συντελεστή που θα εκδίδεται θα καταβάλλεται από τον δικαιούχο παράβολο 100 ευρώ, εκ των οποίων 50% θα αποδίδεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου και 50% υπέρ του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος. Για την έκδοση της άδειας δόμησης θα καταβάλλεται από τους δικαιούχους του ωφελούμενου ακινήτου υπέρ του Πράσινου Ταμείου και του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος ποσό ίσο με το 4% της αντικειμενικής αξίας του προστιθέμενου συντελεστή δόμηση και 1% αντίστοιχα.

Μέσω της «Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων» θα μπορούν να υλοποιούνται:

* αγορά τίτλων δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης (ΜΣΔ) ιδίως από περιοχές όπου υφίσταται πολεοδομική επιβάρυνση

* αντιστοίχιση αποκτηθέντων τίτλων δικαιώματος ΜΣΔ σε ωφελούμενα ακίνητα εντός Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή ή σε ωφελούμενα αυθαίρετα ακίνητα εντός Ζωνών Αυξημένης Επιβάρυνσης Συντελεστή

* αγορά και πώληση του δικαιώματος ΜΣΔ ακινήτων, τα οποία δεν ανήκουν στον δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σκοπό τη δημιουργία ελευθέρων κοινόχρηστων χώρων, καθώς και τη δημιουργία υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης, σε περιοχές όπου υπάρχει υπέρμετρη πολεοδομική επιβάρυνση

* αγορά ακινήτων ή τμημάτων αυτών ιδιοκτησίας οικοδομικών συνεταιρισμών ή ενώσεων οικοδομικών συνεταιρισμών, στα οποία υφίστατο δικαίωμα δόμησης το οποίο αργότερα καταργήθηκε με πράξεις της διοίκησης ή έχει εκδοθεί για αυτά δικαστική απόφαση με την οποία έχει αναγνωριστεί εύλογη προσδοκία οικιστικής αξιοποίησης

* πράξεις μεταφοράς συντελεστή δόμησης των δημοσίων ακινήτων.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ωφελούμενα ακίνητα στα οποία πραγματοποιείται ΜΣΔ είναι και όσα ανήκουν στο Δημόσιο και για τα οποία υποβάλλεται αίτηση για έγκριση Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ). Για αυτά, το 15% του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης θα πρέπει να προέρχεται από μεταφορά συντελεστή δόμησης (αγορά τίτλου από την Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων).Τράτσα Μάχη
Πηγή : tovima.gr


Μετά τα νέα καμώματα Τραμπ, η Χίλαρι Κλίντον δεν πάει ΜεξικόΗ υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, δήλωσε ότι δεν αποδέχεται την πρόσκληση του προέδρου του Μεξικού, Ενρίκε Πένια Νιέτο, να επισκεφθεί τη χώρα του μετά το σάλο που προκλήθηκε από το ταξίδι-αστραπή του αντιπάλου της, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με αποσπάσματα συνέντευξης στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC News, η υποψήφια απάντησε μονολεκτικά «όχι» ερωτηθείσα εάν θα ταξιδέψει στο Μεξικό πριν από τις εκλογές της 8ης Νοεμβρίου, χωρίς να επεκταθεί.

Η εκστρατεία της επιβεβαίωσε την απόφασή της.

Ο Πένια Νιέτο είχε απευθύνει προσκλήσεις και προς τους δύο υποψήφιους, προκειμένου να συζητήσουν διμερή θέματα.

Ο Τραμπ έσπευσε να την αποδεχθεί και ταξίδεψε την περασμένη Τετάρτη. Αρχικά όλα έδειχναν να πηγαίνουν καλά, αργότερα όμως αποκαλύφθηκε ότι υπήρξε κακό κλίμα και ένταση.

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων έχει χαρακτηρίσει βιαστές και εμπόρους ναρκωτικών τους μετανάστες από το Μεξικό και έχει υποσχεθεί απελάσεις από την πρώτη μέρα της προεδρίας του, όπως και την ανέγερση τείχους στα σύνορα. Μάλιστα, κατά τον Τραμπ, το τείχος θα πληρώσει το Μεξικό.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν, ο Τραμπ είπε ότι δεν συζητήθηκε το ποιος θα πληρώσει για αυτό το τείχος. 

Ο μεξικανός πρόεδρος παρέμεινε σιωπηλός στη συνέντευξη, αλλά λίγο αργότερα με μια ανάρτησή του στο Twitter τόνισε πως κατέστησε εξαρχής σαφές στον Τραμπ ότι η χώρα του δεν προτίθεται να πληρώσει για να οικοδομηθεί το τείχος που θέλει ο υποψήφιος.

Αλλά λίγες ώρες αργότερα, ο ίδιος ο Τραμπ μιλώντας σε οπαδούς του, είπε ότι το Μεξικό θα πληρώσει το τείχος: «μπορεί να μην το ξέρουν, αλλά θα το πληρώσουν» είπε χαρακτηριστικά.Newsroom ΔΟΛ


Τελειώνει και τα ψιλικατζίδικα η κυβέρνηση φέρνοντας τροπολογία για τα τσιγάρα
Η κυβέρνηση έχει διαλύσει ότι ιδιωτικό υπήρχε και μπορούσε να προσφέρει, έχει καταστρέψει την πλειοψηφία των επιχειρήσεων και τώρα βάζει στόχο για να τελειώσει και τα 32.000 ψιλικατζίδικα στην χώρα μας.

Διαβάζουμε στην tribune.gr


Πανικός έχει καταλάβει τους ιδιοκτήτες καταστημάτων ψιλικών, τα πατροπαράδοτα ψιλικατζίδικα, καθώς την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου στην επιτροπή του Υπουργείου Υγείας 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατεβάζουν μια τροπολογία-προσθήκη για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις», με την οποία απαγορεύεται η πώληση τσιγάρων από τα ψιλικατζίδικα.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου στέλνουν σήμα κινδύνου για την επιβίωση των καταστημάτων τους που ανέρχονται σε 32.000 και σε επιστολή τους προς τα κόμματα και τους βουλευτές επισημαίνουν:

Σας ενημερώνουμε ότι αυτή τη στιγμή τα σημεία που πουλάνε τσιγάρα είναι τα ψιλικατζίδικα που πλέον λέγονται μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος, καταστήματα πώλησης καπνού, και περίπτερα ανέρχονται σε 40.000 σε όλη την Ελλάδα. Από τα οποία μόνο τα 8.000 περίπου είναι περίπτερα. Άρα εάν περάσει αυτή η τροπολογία-προσθήκη αυτομάτως την άλλη μέρα οι υπόλοιποι 32.000 περίπου θα πρέπει να κλείσουνε.

Τονίζουμε ότι οι υπόλοιπες 32.000 περίπου επιχειρήσεις είναι αμιγώς οικογενειακές και δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Ήδη υπάρχουν προβλήματα και θα διογκωθούν ακόμα περισσότερο με τη συγκεκριμένη τροπολογία–προσθήκη.

Επισημαίνουμε επίσης ότι το 70% του τζίρου των καταστημάτων προέρχεται από την πώληση των τσιγάρων. Με μία τέτοια μείωση της τάξεως των 70% στον τζίρο των εσόδων μιας επιχείρησης, είναι αναμενόμενο να μην μπορεί να ανταπεξέλθει και να καταστεί βιώσιμη.

Με το υπόλοιπο 30% είναι αδύνατον να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές απαιτήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει καθημερινά. Και αυτό φυσικά κατά συνέπεια είναι η μείωση των εσόδων στα ταμεία του κράτους κάτι το οποίο είναι σίγουρο ότι δε θέλει κανένας. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε όποιον οικονομολόγο θέλετε, αλλά η απάντηση που θα πάρετε θα είναι ίδια με τα παραπάνω. Γιατί όλα είναι μία αλυσίδα και όλα συνδέονται μεταξύ τους.

Αν ανατρέξετε στους Νόμους που λέει η τροπολογία και τους διαβάσετε στην ουσία λέει ότι δικαιούται να πουλάνε τσιγάρα μόνο τα περίπτερα τα οποία βάση του καθεστώς που ισχύει, οι άδειες που ανήκουν σε αναπήρους πολέμου μεταβιβάζεται στα τέκνα με αναπηρία άνω των 67% και τα μεγάλα σουπερμάρκετ!. Οι περιπτώσεις είναι μηδαμινές και οι επιπτώσεις που θα προκύψουν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία το κλάδου μας.

Κρούουμε λοιπόν τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας ότι εάν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προβούν στην ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας-προσθήκης, θα δημιουργήσει σοβαρό πλήγμα στο κλάδο των ψιλικατζίδικων, που πλέον λέγονται μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο σίγουρα θα προβεί σε ανεπανόρθωτη ζημιά, μη αναστρέψιμη!!!

Το μέτρο αυτό δεν είναι ούτε «φιλολαϊκό», ούτε έχει σχέση με την προστασία των ανηλίκων. Σχετίζεται με την επιθυμία ορισμένων να κλείσει η αγορά και να μείνουν δεκάδες χιλιάδων ανθρώπων στο δρόμο, για να έχουν οι ίδιοι προνομιακή μεταχείριση σε βάρος χιλιάδων βιοπαλαιστών.


Τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 21,3% το επτάμηνο του 2016
Αυξάνονται συνεχώς τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο. Τον Ιούλιο οι νέοι απλήρωτοι φόροι που δημιουργήθηκαν σε ένα μήνα ανήλθαν σε 811 εκατ. ευρώ, έναντι 388 εκατ. ευρώ που ήταν τον Ιούλιο του 2015, καθώς 125.590 νέοι οφειλέτες δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Οι δεκάδες φόροι που έχουν επιβληθεί από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα έχουν εξαντλήσει τη φοροδοτική ικανότητα πολιτών και επιχειρήσεων και όπως όλα δείχνουν η κατάσταση αυτή θα συνεχισθεί, κάτι που φαίνεται και από τους δείκτες της οικονομίας. Η καταναλωτική δαπάνη μειώνεται, ο τζίρος των εμπορικών καταστημάτων υποχωρεί, ακόμη και κατά την περίοδο των εκπτώσεων, ενώ ακόμη και στις δαπάνες για αγορά τροφίμων καταγράφεται πτώση. Την ίδια στιγμή τα έσοδα του προϋπολογισμού συνεχίζουν την πτωτική πορεία, με αποτέλεσμα στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου να καταγράφεται υστέρηση 450 εκατ. ευρώ από τον στόχο που είχε τεθεί. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, τα ληξιπρόθεσμα χρέη έσπασαν το φράγμα των 90 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε 90,428 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αναμένεται στο τέλος του έτους να ξεπεράσει τα 95 δισ. ευρώ, δεδομένου ότι έχουμε εισέλθει στη φάση πληρωμής του μεγαλύτερου τμήματος των φόρων. Συγκεκριμένα μέχρι το τέλος του έτους πρέπει να καταβληθούν:

• Οι δύο τελευταίες δόσεις του φόρου εισοδήματος.

• Οι τέσσερις δόσεις του ΕΝΦΙΑ (η πέμπτη πληρώνεται τον Ιανουάριο του 2017).

• Τα τέλη κυκλοφορίας.

• Οι επιχειρήσεις εκτός από τον ΦΠΑ πρέπει να πληρώσουν και τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 2,5 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν:

1. Τα παλαιά ληξιπρόθεσμα (αυτά που δημιουργήθηκαν προ του 2016) χρέη ανέρχονται στο ποσό των 82,8 δισ. ευρώ. Εξ αυτών:

• Περισσότερα από 8 δισ. ευρώ χρωστούν οι δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και οι δημοτικές επιχειρήσεις.

• Περίπου 12 δισ. ευρώ οφείλουν πτωχευμένες επιχειρήσεις, τα οποία δεν πρόκειται να εισπραχθούν από το ελληνικό Δημόσιο.

• Περισσότερα από 62,2 δισ. ευρώ οφείλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα.

• Περί τα 157 εκατ. ευρώ οφείλονται από εταιρείες «μαϊμού» και πλασματικούς ΑΦΜ.

2. Το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος, δηλαδή από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο, ανέρχεται στα 7,6 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 21,3% σε σχέση με το αντίστοιχο χρέος που είχε δημιουργηθεί το επτάμηνο του 2015. Ωστόσο το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο, καθώς δεν περιλαμβάνονται οι οφειλές που έχουν συσσωρευτεί από έμμεσους φόρους υπέρ τρίτων, μη καταβολή μισθωμάτων από καταπτώσεις εγγυήσεων, μη καταβολή προστίμων και παραβόλων.

3. Μόνο τον Ιούλιο οι φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτους φόρους ύψους 811 εκατ. ευρώ, ενώ τον αντίστοιχο Ιούλιο του 2015 οι απλήρωτοι φόροι είχαν ανέλθει στα 388 εκατ. ευρώ. Δηλαδή αυξήθηκαν κατά 109%. Συγκεκριμένα, από τα 811 εκατ. ευρώ τα περισσότερα προέρχονται:

• 157 εκατ. ευρώ από μη καταβολή ΦΠΑ.

• 335,51 από μη καταβολή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και

• 62,35 εκατ. ευρώ από μη καταβολή φόρου νομικών προσώπων.

4. Από το παλαιό ληξιπρόθεσμο χρέος στο επτάμηνο του έτους εισπράχθηκαν 1,67 δισ. ευρώ και μέχρι το τέλος πρέπει να εισπραχθούν 2,05 δισ. ευρώ.

5. Από το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος εισπράχθηκαν στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 1,07 δισ. ευρώ και μέχρι το τέλος του έτους πρέπει να έχει εισπραχθεί το 23% του νέου χρέους που θα δημιουργηθεί.

Κατασχέσεις

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των εσόδων η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει ξεκινήσει ήδη ένα ευρύ πρόγραμμα κατασχέσεων και πλειστηριασμών ακινήτων, στοχεύοντας στο 55% των οφειλετών του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, προκειμένου να εισπραχθούν περισσότερα από 5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΓΔΕ, συνολικά οι οφειλέτες του Δημοσίου ανέρχονται σε 4.128.962. Ηδη έχουν ληφθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για 774.282 οφειλέτες και μόνο τον Ιούλιο έγιναν 20.000 κατασχέσεις. Αντίστοιχα μέτρα θα ληφθούν για ακόμα 1.573.858 οφειλέτες του Δημοσίου.ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
Έντυπη Καθημερινή


10 μονάδες μπροστά η Ν.Δ. - Δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση 9 στους 10Διαβάζουμε στο protothema.gr

Έχασε μια μονάδα η ΝΔ και προηγείται με 10% (από 11,5% τον Ιούλιο) - Δημοφιλέστερος αρχηγός ο Κυριάκος - Το 64% θεωρεί ότι πίσω από το διαγωνισμό για τις άδειες υποκρύπτονταν πολιτικές σκοπιμότητες

Όνειρα θερινής νυκτός απέβησαν οι ελπίδες που έτρεφαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι για ανατροπή μέσα στο καλοκαίρι των δυσμενών δημοσκοπικών δεδομένων ώστε να επιβεβαιωθεί το τεχνικό κλίμα ότι «γυρίζει το παιχνίδι» που καλλιεργούσαν το τελευταίο διάστημα.
Η πρώτη φθινοπωρινή δημοσκόπηση που έγινε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) για λογαριασμό του ΣΚΑΙ έδειξε ότι παραμένει σε διψήφιο ποσοστό το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου, την ίδια ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να υπερέχει σε δημοφιλία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και οι πολίτες εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, η αξιωματική αντιπολίτευση θα είναι το κόμμα που θα κόψει πρώτο το νήμα της κάλπης.

Το μικρό κλείσιμο στην ψαλίδα της διαφοράς που χωρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ από τη ΝΔ -και κατεγράφη αυτή τη φορά στις δέκα εκατοστιαίες μονάδες από 11,5% που ήταν στην αμέσως προηγούμενη έρευνα του ΠΑΜΑΚ που δημοσιοποιήθηκε την 1η Ιουλίου- δεν είναι ικανό να αλλάξει τη συνολικά αρνητική αποτίμηση που κάνει η κοινή γνώμη στα κυβερνητικά πεπραγμένα. Τα περισσότερα ευρήματα, εξάλλου, της ίδιας δημοσκόπησης επιβεβαιώνουν τη σταθερά υψηλή δυσαρέσκεια των πολιτών για την απόδοση της κυβέρνησης, αλλά και τους εξίσου υψηλούς δείκτες απαισιοδοξίας για το μέλλον που προδιαγράφεται τόσο για τη χώρα όσο και για τους πολίτες.  

Στα ύψη η δυσαρέσκεια


Ειδικότερα, είναι χαρακτηριστικό ότι το 81% των ερωτηθέντων εξέφρασε την άποψη ότι τα πράγματα στη χώρα κινούνται προς την λάθος κατεύθυνση, έναντι μόλις 9,5% εκείνων που απάντησε ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Επίσης, σχεδόν εννέα στους δέκα πολίτες (85,5%) δηλώνουν ότι αισθάνονται δυσαρεστημένοι από τις επιδόσεις της κυβέρνησης και μόλις στο 6,5% ανιχνεύονται όσοι εκφράζουν ικανοποίηση. Το κλίμα δυσαρέσκειας βρίσκεται στα ύψη και μεταξύ όσων ψηφοφόρων επέλεξαν τον ΣΥΡΙΖΑ πριν από έναν χρόνο, καθώς από αυτή τη «δεξαμενή» ικανοποιημένο απαντά ότι είναι το 16% των ερωτηθέντων και δυσαρεστημένο το 72,5%.

Ελαφρώς θετικότερη σε σχέση με προηγούμενες έρευνες είναι η πεποίθηση των πολιτών για τα οικονομικά τους, που παραμένει όμως σε αρνητικό έδαφος, αφού το 72% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι μέσα στους προσεχείς 12 μήνες η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού του θα χειροτερεύσει, έναντι μόλις 7% που είναι το ποσοστό εκείνων οι οποίοι πιστεύουν ότι θα βελτιωθεί.   

Καχυποψία για τις άδειες των καναλιών 


Αλλά και σε επιμέρους ζητήματα οι πολίτες εκφράζουν τη διαφωνία τους με την ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική. Με τη διαχείριση, για παράδειγμα, της προσφυγικής κρίσης από τις ελληνικές αρχές διαφωνεί το 66% των πολιτών την ώρα που, απολύτως, συμφωνούν μόνο 7 στους 100 Έλληνες. 

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η καχυποψία ενός μεγάλου μέρους της κοινής γνώμης αναφορικά με τον πρόσφατο διαγωνισμό για τις άδειες των τηλεοπτικών σταθμών: το 64% των ερωτηθέντων θεωρεί πως πίσω από τη διαδικασία υποκρύπτονταν πολιτικές σκοπιμότητες, έναντι ενός μειοψηφικού ποσοστού της τάξης του 22% που φαίνεται ότι πείστηκε πως η κυβέρνηση επιχείρησε να θέσει κανόνες διαφάνειας στο τηλεοπτικό τοπίο.

Οι συσπειρώσεις και οι προσδοκίες


Στην εκτίμηση πρόθεσης ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 27,5%, ποσοστό μειωμένο κατά μία μονάδα σε σχέση με τον Ιούλιο. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ που ανεβάζει κατά μισή μονάδα την επίδοση του, φθάνοντας στο 17,5%, μειώνει την απόσταση από το 11,5% που ήταν πριν από περίπου δύο μήνες, στο 10%. 

Το κυβερνών κόμμα παρουσιάζει πολύ χαμηλή συσπείρωση των ψηφοφόρων του, που φθάνει μόλις στο 43,5%, ενώ οι απώλειες προς τη ΝΔ είναι της τάξης του 6%, γεγονός που, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος όσων τον εγκαταλείπουν κατευθύνεται προς την αποχή ή είναι αναποφάσιστοι, μπορεί να διατηρήσει ζωντανές τις προσδοκίες ανάκαμψης. Αντιθέτως η συσπείρωση της ΝΔ είναι στο 81,5%, ποσοστό ιδιαιτέρως υψηλό έως και εντυπωσιακό για μη προεκλογική περίοδο.   

Τρίτο κόμμα παραμένει η Χρυσή Αυγή με ποσοστό 7,5% (από 8% στην προηγούμενη έρευνα) και ακολουθούν Δημοκρατική Συμπαράταξη με 5,5% (από 4,5%), όπως και το ΚΚΕ (που υποχώρησε από 6% στην προηγούμενη έρευνα). Η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη συγκεντρώνει 3,5% (από 3%), ενώ ποσοστά που αν επιβεβαιώνουν στην κάλπη θα τους αφήνουν εκτός Βουλής συγκεντρώνουν οι ΑΝΕΛ (2%) και το Ποτάμι (1,5%). Από τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, στο 1,5% κατεγράφη η δύναμη της Λαϊκής Ενότητας, ενώ χαμηλότερα είναι όλοι οι άλλοι Μικροί κομματικοί σχηματισμοί που αθροιστικά φθάνουν στο 9,5%. 

Τάση για αποχή και συνολική αποδοκιμασία


Ιδιαιτέρως υψηλά είναι τα ποσοστά όσων εκδηλώνουν πρόθεση αποχής, καθώς φθάνουν στο 17%, καθώς και διάθεση να καταφύγουν στο λευκό (7%), ποσοστά που μαρτυρούν ότι ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους αποδοκιμάζει και απορρίπτει συνολικά το πολιτικό σύστημα. Έκφραση της τάσης για συνολική αποδοκιμασία μπορεί να θεωρηθούν και οι απαντήσεις στο ερώτημα για το ποιος από τους δύο, ο πρωθυπουργός ή ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πιστεύουν οι πολίτες ότι θα παρουσιάσει το πιο αξιόπιστο πρόγραμμα για το μέλλον της χώρας στο πλαίσιο της 81ης ΔΕΘ. Το 57% απάντησε αυθορμήτως «κανένας από τους δύο», ενώ νικητής στα σημεία αναδείχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 20% έναντι 13% του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρόεδρος της ΝΔ αναδεικνύεται και δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός, καθώς το 22% της κοινής γνώμης εκφράζει θετική γνώμη για το πρόσωπό του. Ακολουθεί ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με 19% και έπονται ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 16%, ο Σταύρος Θεοδωράκης με 14,5%, ο Βασίλης Λεβέντης που υποχωρεί αισθητά στο 13%, η Φώφη Γεννηματά με 12,5%, ο Πάνος Καμμένος με 7,5% και τελευταίος ο Νίκος Μιχαλολιάκος με 4,5%.   

Μεγάλη είναι, τέλος, η υπεροχή της ΝΔ στη λεγόμενη «παράσταση νίκης», καθώς το 52,5% των συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησε ότι πιστεύει πως στις επόμενες εκλογές θα αναδειχθεί πρώτο κόμμα, έναντι του 18,5% που εξέφρασε την πίστη του ότι νικητής θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.