Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Ο Φίλης παραδέχεται ότι ίσως η διάταξη αφορά και την σύζυγο του πρωθυπουργούΑπάντηση στη διάταξη νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας για την Έρευνα, η οποία χαρακτηρίστηκε «φωτογραφική» για τη σύζυγο του πρωθυπουργού, έδωσε ο αρμόδιος υπουργός Νίκος Φίλης.

Το θέμα προέκυψε από καταγγελίες του βουλευτή του Ποταμιού Γιώργου Μαυρωτά, ο οποίος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση επιτρέπει στη σύζυγο του πρωθυπουργού Μπέτυ Μπαζιάνα να μεταταχθεί από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου βρίσκεται η οργανική της θέση, στην τριτοβάθμια, όπου σήμερα είναι αποσπασμένη.

Όπως αναφέρει στη στήλη του στα «Νέα» ο Γιώργος Παπαχρήστος, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Παιδείας και, όπως αναφέρει, «δεν γνωρίζει αν (η διάταξη) αφορά την κοπέλα. Μπορεί και να την αφορά. Γνωρίζει όμως ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι περίπου 100».

Σύμφωνα με τα «Νέα» ο κ. Φίλης είπε στον δημοσιογράφο ότι «"επί του παρόντος δεν έχει κατατεθεί καμία αίτηση" και πως, αν κατατεθεί, αυτή θα κριθεί πρώτον από το υπηρεσιακό συμβούλιο του υπουργείου "στο οποίο μετέχουν και συνδικαλιστές από όλα τα κόμματα (συνδικαλιστές; Εγγύηση νομιμότητας!), ενώ εν συνεχεία θα πρέπει να αποφασίσει και το αντίστοιχο όργανο του πανεπιστημίου στο οποίο επιθυμεί να ενταχθεί. Τόσο... δύσκολα είναι τα πράγματα...».

 Απάντηση του υπουργείου

Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργείου για το θέμα, δίνεται η δυνατότητα σε μόνιμους εκπαιδευτικούς ιδιαίτερα αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων να μεταταγούν σε θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στα ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ).

Πρόκειται για πάγια διάταξη με την οποία θεραπεύεται ένα ακόμη κενό στη νομοθεσία που επέτρεπε φωτογραφικές μετατάξεις στο παρελθόν.

Η ρύθμιση αυτή δεδομένων των δημοσιονομικών συνθηκών, που δυσχεραίνουν την πρόσληψη προσωπικού, είναι προς πρόδηλο όφελος της λειτουργίας των ΑΕΙ και αποτελεί άλλωστε και αίτημα πολλών πανεπιστημιακών τμημάτων (οι πρόσφατες 500 θέσεις αφορούσαν μέλη ΔΕΠ και όχι ΕΔΙΠ)

Με αυτό τον τρόπο τα ΑΕΙ μπορούν να καλύψουν πραγματικές και ανελαστικές ανάγκες, αφού τα εργαστηριακά μαθήματα τα οποία θα διδάξουν οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται είναι υποχρεωτικά από το πρόγραμμα σπουδών των ΑΕΙ και δεν μπορούν να καλυφθούν από τα μέλη ΔΕΠ.

Επιπλέον, ως Υπουργείο Παιδείας είμαστε συνεπείς με τη δέσμευσή μας οι μετατάξεις εκπαιδευτικών να γίνονται σε θέσεις στις οποίες θα εξακολουθούν να προσφέρουν διδακτικό έργο.

Τα τυπικά προσόντα που περιγράφει η διάταξη μοιάζουν με αυτά που αντιστοιχούσαν στο ακαδημαϊκό προφίλ του Λέκτορα (ν.3027/2002)

Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει σωρευτικώς:

α. Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει Τμήμα ΑΕΙ.

β. Να έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά.

γ. Να έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό επιστημονικό - εφαρμοσμένο - ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό - ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω.

Η διαδικασία της μετάταξης είναι απολύτως διαυγής και σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις.

Συγκεκριμένα, για τη διενέργεια της μετάταξης απαιτείται:

α. Σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται στην υπηρεσία που ανήκει καθώς και στο οικείο ΑΕΙ.

β. Έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός.

γ. Απόφαση της Κοσμητείας του οικείου ΑΕΙ, ύστερα από σχετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής.Πηγή: topontiki.gr


Αντιδράσεις:

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου