Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Κακά μαντάτα : Νέα «βουτιά» 5,1% στη βιομηχανική παραγωγή το ΣεπτέμβριοΠτώση 5,1% εμφάνισε η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, μετά από πτώση 5,9% τον αμέσως προηγούμενο μήνα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η εξέλιξη του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0, για το μήνα Σεπτέμβριο 2014, σύμφωνα µε προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργασίμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής:
Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Σεπτεμβρίου 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2013, παρουσίασε μείωση κατά 5,1%, έναντι μείωσης 3,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012 (Πίνακας 1).
Ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2013, παρουσίασε μείωση κατά 3,4%, έναντι μείωσης 2,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.
1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών μηνός Σεπτεμβρίου 2014, σε σύγκριση µε τον Σεπτέμβριο 2013.
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 5,1% το μήνα Σεπτέμβριο 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2013, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:
α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 5,7%.
Ειδικότερα, στην μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.
β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 2,1%.
Ειδικότερα, στην Μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: µη μεταλλικών ορυκτών, κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούµενων, ημιρυµουλκούμενων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών.
γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 15,2%.
δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 3,2 %.
2. Ανάλυση μέσων μεταβολών, περιόδου Ιανουαρίου - Σεπτεβρίου 2014, σε σύγκριση µε την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2013.
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 3,4% της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2013, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:
α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 0,1%.
β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 0,4%.
γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 13,4%.
δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 1,1%.

Πηγή : euro2day.gr


Αντιδράσεις:

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου